Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Євненія із міста: Київ :: Запитання: 44923  
Євненія запитує:
Лінгвістичні особливості мови у творах Оскара Уальда. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Абрамова Ю. В. Прагматичний потенціал афоризмів Оскара Уайльда: перекладацький аспект [Електронний ресурс] / Ю. В. Абрамова // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2010. — Вип. 21. — С. 6-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2010_21_3
Гонта І. А. Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції англійських композит-колоративів (на матеріалі твору О. Уайльда "Портрет Доріана Грея") [Електронний ресурс] / І. А. Гонта, Т. В. Пастушенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 31(2). — С. 24-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_31(2)__9
Єфимова Я. В. Види та засоби лінгвістичної компресії (на матеріалі драматургічних творів Оскара Уайльда) [Електронний ресурс] / Я. В. Єфимова // Англістика та американістика. — 2014. — Вип. 11. — С. 154-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/antame_2014_11_37
Карпінська Л. Роль мовно-виражальних засобів у казках О. Уайльда й особливості його художнього стилю [Електронний ресурс] / Л. Карпінська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. — 2017. — № 31. — Т 2. — С. 55-58. — Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v31/part_2/18.pdf
Мельник Н. Особливості інтерпретації англомовних лексико-стилістичних засобів вираження драми у творі О. Увайлда «Потрет Доріана Грея» [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : «Філологія». — 2019.— Вип. 6(74). – С.77-81. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/2457-##default.genres.article##-4452-1-10-20190801.pdf
Михайлюк Н. П. Языковые средства гендерной идентификации зоонимов в авторских сказках О. Уайльда [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлюк // Одеський лінгвістичний вісник. — 2017. — Вип. 9(1). — С. 152-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2017_9(1)__34
Оніщенко Н. А. Ептоніми О. Вайлда в німецькій мові: еколінгвістичний підхід [Електронний ресурс] / Н. А. Оніщенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. — 2017. — Вип. 86. — С. 144–151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPG_2017_86_21
Палєй Т. Лексико-граматичні особливості перекладу англомовних епітетів [Електронний ресурс] / Т. Палєй // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 2(86). — С. 99-104. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/26016/1/19.pdf
Пуга О. О. Прикметники лексико-семантичної групи зовнішність людини та способи їх передачі в українському перекладі роману Оскара Уайльда "Портрет доріана грея" [Електронний ресурс] / О. О. Пуга, О. О. Білик // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 20(2). — С. 141-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20(2)__43
Ярова Л. Мовна репрезентація концепту "краса" в романі Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" [Електронний ресурс] / Л. Ярова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 89(1). — С. 377-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(1)__88

.: Розділ: Література :: 25.11.2020 09.19.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.268763 seconds