Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Кіра із міста: Запоріжжя :: Запитання: 45111  
Кіра запитує:
Добрий день! Необхідна література про український футуризм. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Кіро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 20409, 44530, 44810. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Андрієвська Л. Авангард: кубізм, футуризм, кубофутуризм та деякі інші "-ізми" : урок мистецтва в 9-му класі / Л. Андрієвська // Шкільний світ. — 2018. — № 14. — С. 50-53.
Біла А. Футуризм / А. Біла. — Київ : Темпора, 2010. — 248 c.
Давидова-Біла Г. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Г. Давидова-Біла ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2005. — 36 с.
Нестелєєв М. Організаційна історія українського футуризму [Електронний ресурс] / М. Нестелєєв // Молодий вчений. — 2015. — № 1(1). — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_1(1)__43.
Приходько А. Екзистенційні домінанти світобачення у мистецтві авангарду (російський та український футуризм) [Електронний ресурс] / А. Приходько // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2013. — Вип. 31. — С. 60-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2013_31_11.
Рега Д. Ідейно-естетичні засади польського та українського футуризмів: типологічий аспект [Електронний ресурс] / Д. Рега // Султанівські читання. — 2012. — Вип. 2. — С. 122-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2012_2_21.
Рега Д. Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення [Електронний ресурс] / Д. Рега // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011 — Вип. 15. — С. 220-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_53.
Солод Ю. Майбутнє, яке пройшло (візії масового суспільства в українському футуризмі) [Електронний ресурс] / Ю. Солод // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 181-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_59.
Український футуризм : Вибр. сторінки / Пед. ін-т ім. Д.Бешшеньєї ; [уклад. і комент. М.Сулима ; передм. І.Удварі ; ред. А.Гедєш]. — Ніредьгаза, 1996. — 256 с. : іл.
Холодинська С. Михайль Семенко: культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму / С. Холодинська ; ДВНЗ ”Приазов. держ. техн. ун-т”. — Київ : Ліра-К, 2018. — 291 с.
Чобанюк М. Український футуризм в інтерпретації західних україністів [Електронний ресурс] / М. Чобанюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 62. — С. 175-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_62_42.
Чоп Т. Естетика візуального в творчості українського футуризму [Електронний ресурс] / Т. Чоп // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2010. — Вип. 43. — С. 209-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_43_27.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.01.2021 20.59.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.290754 seconds