Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 36393
   


Автор вопроса: Наталія из города: Полтава :: Вопрос: 13890  
Наталія спрашивает:
Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової роботи на тему "Структуротвірні одиниці і динаміка побудови тексту"
Наш ответ:
Доброго дня, Наталія!
Для того, щоб ми змогли допомогти Вам якнайкраще, потрібно формулювати запит більш конкретно.
Все ж пропонуємо попрацювати із деякими джерелами:
1. Харлан О. Притча про блудного сина як структуротвірна основа «автобіографії» Іллі Турчиновського // Біблія і культура. — Чернівці, 2001. — Вип.3. — С.100–104.
2. Бандровська О. Бінарні опозиції як структуротвірний принцип у романах університетської трилогії Д. Лоджа // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. — [Львів], 2000. — С.170–178.
3. Гижий В. Структуротворча роль ритуалу ініціацій в українській неоромантичній прозі // Наукові записки/Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Сер.: Літературознавство. — Тернопіль, 2001. — Вип.10: До 130-річчя народження Володимира Гнатюка. — С.265–287.
4. Бистрова О. Структуротворчі функції домінанти СОН // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.: Літературознавство. — Тернопіль, 2000. — Вип.8: Теорія літератури і порівняльне літературознавство. — С.23–28.
5. Іронія як принцип художнього структуротворення: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / Р.А. Семків; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02sraphs.zip
6. http://www.refine.org.ua/pageid-1819-1.html
7. http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1047
8. http://www.disser.com.ua/contents/3564.html

.: Раздел: Языкознание :: 10.07.2008 11.37.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана Михайлівна из города: Харків :: Вопрос: 14929  
Світлана Михайлівна спрашивает:
Доброї ночі, невтомні наші помічники! Звертаюсь до вас із проханням порадити літературу моїй учениці для підготовки і написання учнівської наукової роботи( МАН ) за темою "Гідроніми та їх класифікація". Дуже вам вдячна заздалегідь.
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано Михайлівно!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Адаптація французьких онімів в українській та російській мовах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 [Електронний ресурс] / І.В. Бойчук; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02bivurm.zip
2. Відапелятивні найменування в гідронімії басейну Стрию [Електронний ресурс] / М.Д. Матіів, В.В. Деркач // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N8. — С. 140-142 http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp19998/knp8_31.doc
3. Відгідрографічні гідронімні утворення басейну Стрию [Електронний ресурс] / М.Д. Матіів // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N14. — С. 101-106 http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp200014/knp14_30.doc
4. Гідронімія басейну Верхнього Дністра: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / С.О. Вербич; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1998. — 15 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1998/98vsobvd.zip
5. Гідронімія басейну Стрию: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / М.Д. Матіїв; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99mmdgbs.zip
6. Гідронімія Буковини (назви непротічних вод): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Л.Б. Костик; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03klbnpv.zip
7. Гідронімно- ойконімні паралелі в західноукраїнському ономастиконі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Мирослав Михайлович Юрків; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00YMMZUO.zip
8. Назви тих самих водотоків, які змінені в різних частинах течії (на матеріалі гідронімії басейну ріки Стрию) [Електронний ресурс] / М.Д. Матіів // Культура народов Причерноморья. — 1997. — N2. — С. 287-289 http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp19972/knp2_76.doc
9. Габорак Мирослав Михайлович. Гідронімія Івано-Франківщини: Словник-довідник / Інститут українознавства при Прикарпатському ун-ті ім. Василя Стефаника; Науково-дослідна лабораторія "Гуцульська етнопедагогіка і гуцульщинознавство" АПН України. — Снятин : Прут Принт, 2003. — 284с.
10. Гідронімічний атлас України: (Проспект) / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Українська ономастична комісія / Кирило Кузьмич Цілуйко (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 1967. — 51с.
11. Желєзняк Ірина Михайлівна, Корепанова Алла Пантелеймонівна, Масенко Лариса Терентіївна, Непокупний Анатолій Павлович, Стрижак Олексій Сильвестрович. Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні / Олексій Сильвестрович Стрижак (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 1981. — 264с.
12. Казлова Раіса Міхайлауна. Славянская Гідронімія. Праславянскі фонд. — Гомель : ГГУ, 2003. — 361с.
13. Карпенко Ольга Петрівна. Гідронімікон Центрального Полісся / НАН України; Інститут української мови. — К. : КИЙ, 2003. — 317с.
14. Корепанова Алла Пантелеймонівна. Словотворчі типи гідронімів бесейну нижньої Десни / АН УРСР ; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. — К. : Наукова думка, 1969. — 99 с. 2 арк. карт.
15. Лучик В. В. Автохтонні гідроніми Середнього Дніпро- Бузького межиріччя / Кіровоградський держ. педагогічний ін-т ім. В.К.Винниченка. — Кіровоград, 1996. — 235с.
16. Лучик Василь Вікторович. Іншомовні гідроніми Середнього Дніпро- Бузького межиріччя / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 1999. — 104с.
17. Матіїв Микола Дмитрович. Словник гідронімів басейну ріки Стрий / НАН України; Інститут української мови. — К., 1999. — 96с.
18. Питання гідроніміки: Матеріали III Республіканської ономастичної (гідронімічної) наради / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Українська ономастична комісія / К.К. Цілуйко (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 1971. — 200с.
19. Редьква Ярослав Петрович. Праслов'янська апелятивна реконструкція в ареальній гідронімії: Конспект лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2001. — 36с.
20. Словник гідронімів України / АН УРСР ; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Українська ономастична комісія / К.К. Цілуйко (ред.)Ірина Михайлівна... Железняк (уклад.). — К. : Наукова думка, 1979. — 781 с.
21. Шульгач Віктор Петрович. Праслов'янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції) / НАН України; Інститут української мови. — К., 1998. — 337с.
22. Юрків Мирослав Михайлович. Гідронімно- ойконімний паралелізм в українській ономастиці: (на матеріалі ономастикону Західної України). — Т. : Навчальна книга- Богдан, 1999. — 132с.
23. III Республіканська ономастична (гідронімічна) конференція: Тези / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Українська ономастична комісія / К.К. Цілуйко (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 1965. — 223с.
24. Бойко Н. О. До історії ойконімічної системи Лівобережної України (система гідронім — ойконім на картах Г. де Боплана в світлі сучасних досліджень) // Система і структура східнослов’янських мов. — К., 1998. — С.17–19.
25. Бойко Н. О. Ойконіми тотожні гідронімам в українській мові // Проблеми зіставної семантики. — К., 1995. — С.84–85.
26. Юрків М. Критерії визначення первинності/вторинності в однойменних ойконімах і гідронімах // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. — Львів, 1999. — Ч.2. — С.68–72.
27. Лучик В. Гідроніми з суфіксами -уват-/-юват-, -єват- у середньому Дніпро-Бузькому межиріччі // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С.99–100.
28. Юрків М. Гідроніми і ойконіми як об’єкт наукових досліджень // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.8: Мовознавство. — Тернопіль, 1998. — N 1. — С.59–63.
29. Вербич С. Гідроніми з метафоричною семантикою // Культура слова. — К., 2006. — Вип.66–67. — С.102–104.
30. Сердюкова Т. І. Гідроніми в структурі локативних синтаксем // Регіональна ономастика. — Луганськ, 2007. — С.86–88.
31. Вербич С. Структурно-семантичні особливості Верхньодністерських гідронімів на -ець // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С.41–42.
32. Карпенко О. Структура гідронімів на базі псл. *МELъ/МELъ // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С.65–66.
33. Юрків М. Найпродуктивніші словотвірні типи гідронімів Тернопільщини, співвідносних з ойконімами // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С.154–155.
34. Окопник С. Про деякі особливості творення складних гідронімів в українській мові // Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. Наукові записки. — Кіровоград, 2000. — Вип.22, ч.2: Сер. Філологічні науки (мовознавство). — С.120–128.
35. Ткаченко Є. Способи і засоби розмежування омонімічних гідронімів та ойконімів // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2002. — Вип.10. — С.169–174.
36. Редьква Я. Продуктивні словотворчі типи в гідронімії Західного Поділля // Чернівецький ун-т. Науковий вісник. — Чернівці, 1996. — Вип.9: Слов’янська філологія. — С.126–137.
37. Зеленько А. С. До питання про лінгвогеографію способів і засобів творення топонімії й гідронімії // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології). — Дніпропетровськ, 1999. — Вип.7. — С.95–96.
38. Лучик В. В. Архаїзми в гідронімії Середнього Дніпро-Бузького межиріччя // Ономастика та етимологія. — К., 1997. — С.131–150.
39. Редьква Я. Українська гідроніміка: ретроспекція та перспективи // Проблеми історії та культури української мови. — Чернівці, 1995. — С.147–152.
40. Редьква Я. П. Локальні гідронімні системи та підхід до їхнього аналізу з огляду на проблему етногенезу слов’н (на прикладі території Західного Поділля) // Записки з ономастики. — Одеса, 1999. — Вип.3. — С.50–58.
http://wapedia.mobi/uk/Гідроніми
http://209.85.129.132/search?q=cache:y_Hj2M2IC8kJ:yakovchuk.by.ru/kodyma.pdf Гідроніми&hl=ru&ct=clnk&cd=10&gl=ua
http://www-philology.univer.kharkov.ua/podii/kharkov.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/Топонімія
http://www.aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=56
http://ukrref.com.ua/index.php?id=MTc2NzQ=&g=5
http://209.85.129.132/search?q=cache:8W9IAbMNe48J:www.zsu.zp.ua/pu/uk/articles/130.pdf Гідроніми&hl=ru&ct=clnk&cd=4&gl=ua
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=16468&pg=14
http://209.85.129.132/search?q=cache:EISe8TXtFokJ:www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/8.pdf Гідроніми&hl=ru&ct=clnk&cd=3&gl=ua
http://209.85.129.132/search?q=cache:79AvegoLaCQJ:turkolog.narod.ru/info/bsh/Yehorlyk.pdf Гідроніми&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ua
http://disser.com.ua/contents/p-2/18097.html
http://news2000.org.ua/c/31780
http://www.langs.com.ua/publics/KM/Slov_vekt/index.htm
http://www.lib.ua-ru.net/inode/3378.html
http://www.lib.ua-ru.net/inode/1788.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=46654&pg=5
http://www.aratta.org.ua/sacred_ua.php?id=56
http://www.gis-center.com/products/chortitza_1_u.htm
http://www.donnu.edu.ua/filol/Mainua/Admin/Admin.htm
http://www.incd.info/getcont-796-9.html
Рекомендовану літературу з Вашого питання можна подивитися на сайтах:
http://209.85.129.132/search?q=cache:Hkgdo8VuIrUJ:sitebeta.ksu.ks.ua/Downloads/ChairofPN/F/toponimica.doc Гідроніми та їх класифікація&hl=ru&ct=clnk&cd=9&gl=ua
http://209.85.129.132/search?q=cache:udzCmUO8jPwJ:library.iapm.edu.ua/metod/2603_Ykr_mov_zas_mas_kom.pdf Гідроніми та їх класифікація&hl=ru&ct=clnk&cd=6&gl=ua

.: Раздел: Языкознание :: 22.11.2008 00.21.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Георгій из города: Київ :: Вопрос: 15028  
Георгій спрашивает:
Доброго здоров'я! Будьте ласкаві, підкажіть будьласка, які роботи Здоровеги Володимира Йосиповича є у надрукованому вигляді. І чи доцільно купувати "Введення у журналістику, тексти лекцій" якщо вже є підручник "Теорія і методика журналістської творчості"? Щиро вдячний, студент журфаку Георгій.
Наш ответ:
Доброго дня, Георгію!
Подаємо список друкованих праць В.Й.Здоровеги, які нам вдалося розшукати:
1. Здоровега Володимир Йосипович. Теорія і методика журналістської творчості: Навч. посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л. : ПАІС, 2000. — 180с. — ISBN 966-95183-4-2.
2. Здоровега Володимир Йосипович. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — 2. вид., перероб. і доп. — Л. : ПАІС, 2004. — 268с. — Бібліогр.: с. 257-258. — ISBN 966-7651-16-9. — ISBN 966-7854-76-0.
3. Здоровега Володимир Йосипович. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — 3-тє вид. — Л. : Паіс, 2008. — 276c. — ISBN 978-966-7651-80-0.
4. Формули життя і творчості академіка Юхновського: Есе, інтерв'ю, хроніка / В.Й. Здоровега (ред.). — Л., 2000. — 160с. : фото.
5. Здоровега В. Українська журналістика як частина українознавчих студій // Міжнародний конгрес україністів (2; 1993; Львів). Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22–28 серпня 1993 р. — Львів, 1994. — С.349–353.
6. Здоровега В. Й. Сьогодні і завтра української журналістики // Українська періодика: історія і сучасність. — Львів, 1997. — С.28–31.
7. Здоровега В. Політичне передбачення у творчості Івана Франка // Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин. — Львів, 1998. — С.174–179.
8. Здоровега-Грицак М. Ідея української державності у творчості Лонгина Цегельського // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Львів, 2001. — Вип.9. — С.56–63.
9. Здоровега В. Наука у системі публіцистичної аргументації // Збірник праць кафедри української преси. — Львів, 1995. — Вип.1. — С.3–14.
10. Здоровега В. Дебют трьох публіцистів: [М. Пуговиця, М. Дочинець, О. Коробко] // Вітчизна. - 1983. - № 12. - С.114-115.
11. Здоровега В. До останнього подиху: [80 років з дня народження українського письменника Ярослава Галана] // Молодь України. - 1982. - 27 лип.
12. Здоровега В. І вічний бій...: [Штрихи до портрета В. Коротича] // Жовтень. - 1986. - № 5. - С.115-119.
13. Здоровега В. Іван Франко та українська публіцистика: [Дослідження діяльності І. Франка як публіциста, історичні факти, та матеріали ививчення] // Дзеркало тижня. - 2006. - 17 черв. (№ 23). - С.19.
14. Здоровега В. Менше любительства та експромту: [Вивчення проблем української журналістики, журналістська етика] // Дзеркало тижня. - 2005. - 11-17 черв. (№ 22). - С.18.
15. Здоровега В. Продавати працю, а не совість: Ніхто не подабає про журналістів, крім самих журналістів: [45-річчя утворення Спілки журналістів України і перспективі професійного життя журналістів ] // День. - 2004. - 20 трав. (№ 86). - С.4.
16. Здоровега В. Публицистика на марше: [О творчестве В. Коротича] // Радуга. - 1976. - № 6. - С.165-173.
17. Здоровега В. Сила утвердження: [Про творчість українського письменника Віталія Коротича] // Рад. літературознавство. - 1981. - 4 лют.. - С.3.
18. Здоровега В. Якщо суспільство не купує чесну інформацію, тоді влада купує журналіста: ЗМІ та суспільство: [Сучасна журналістика] // Журналіст України. - 2003. - № 3. - С.16- 17.
19. Здоровега В.Й. Підставиті власне плече: [Про публіцистику В. Коротича] // Рад. літературознавство. - 1986. - № 5. - С.20-27.
20. Здоровега, Володимир Йосипович. Сучасна українська комедія : Критич. нарис. — К.: Рад. письм., 1959. — 324, [2] с.

Крім того, бібліографія може міститися у виданні:
Володимир Здоровега / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Іван Вакарчук (голов.ред.), Ігор Лубкович (упоряд.). — Л., 2004. — 44с. — (Серія "Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка"). — ISBN 966-613-250-8.

Стосовно Вашого другого запитання - це не є нашою компетенцією; запитайте у викладача.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 2.12.2008 00.55.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: м.Чернігів :: Вопрос: 15254  
Світлана спрашивает:
допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Драматургія В.Самійленка"
Наш ответ:
Доброго дня, Світлана! Радимо звернутися до наступних джерел:

http://refer.org.ua/component/option,com_docman/task,doc_details/gid,9143/
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/SAMIYLENKO/samiylenko200.txt
http://www.lib.ua-ru.net/inode/5688.html

Чорнопиский, М. І. Дар Україні [Текст] : літературний портрет Володимира Самійленка / М. І. Чорнопиский. - К. : Веселка, 2004. - 45с.

.: Раздел: Литература :: 19.12.2008 11.13.01 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Суми :: Вопрос: 15288  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти матеріал для написання дипломної роботи з літератури по темі "Формування національної свідомості у творах Нечуй-Левицького". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно!
Зверніться до наступних джерел:
1. Драчук Л. І. Виховання учнів на традиціях українського народу, відображених у творчості І. С. Нечуя-Левицького // Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. Наукові записки. — Ніжин, 1999. — Ч.1: Психолого-педагогічні науки. — С.114–117.
2. Дзядевич Т. Від національного типу до стереотипу («Две русские народности» Миколи Костомарова і «Хмари» Івана Нечуя-Левицького) // «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. — К., 1998. — Т.4: Філологія. — С.64–68.
3. Абрамова І. Г. Етнопсихологічні особливості українського народу в концепції І. Нечуя-Левицького // Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сквороди. Наукові записки. Сер. Літературознавство. — Х., , 2000. — Вип.2 (26). — С.91–98.
4. Снігур І. М. Етнографічний аспект творчості І. С. Нечуя-Левицького // Наука і сучасність. — К., 1998. — Ч.3. — С.232–237.
5. Пода О. Ю. Постать українського гетьмана Івана Виговського в оцінці І. С. Нечуя-Левицького // Запорізький держ. ун-т. Вісник. Філологічні науки. — Запоріжжя, 1998. — N1. — C.123–125.
6. Добрянська І. Народознавчий аспект повісті Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я» // Наукові записки/Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Сер.: Літературознавство. — Тернопіль, 2001. — Вип.10: До 130-річчя народження Володимира Гнатюка. — С.373–376.
7. Жуков О. Б. Романна концепція образу гетьмана Івана Виговського (роман І. С. Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський») // Діалог душ. — Одеса, 2001. — С.36–42.
8. Мейзерська Т. С. Дослідження української ментальності у культурологічній спадщині І. С. Нечуя-Левицького // Українська ментальність: діалог світів. — Одеса, 2003. — Ч.2. — С.9–13.
9. Абрамова І. Г. Національний код героїв прози І. С. Нечуя-Левицького // Вісник. — Запоріжжя, 2004. — N2. — С.5–10.
10. Єременко О. Національна своєрідність плантативних образів — символів у прозі І. С. Нечуя-Левицького // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2004. — Вип.8. — С.135–143.
11. Бондаренко Ю. "Кайдашева сім'я" Івана Нечуя-Левицького в контексті національного виховання школярів // Дивослово. - 1998. - № 9. - С.39-42.
12. Вертій О.І. Народні джерела психологізму творів І.С. Нечуя-Левицького: [До 150-річчя з дня народження] // Нар. творчість та етнографія. - 1988. - № 6. - С.9-18.
13. Приходько І. Тема України і національної зради у творчості І. Нечуя-левицького // Дивослово. - 2001. - № 3. - С.48-54.
14. Сюндюков І. На порозі вибору: Історична проза Івана Нечуя-Левицького // День. - 2005. - 7 жовт. (№ 183). - С.8. - (Україна Incognita) http://www.day.kiev.ua/149813/
15. Савенко, Тамара. Формування національної свідомості учнів на уроках української літератури / Савенко Тамара // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.- 6. - С.6-8.
16. Бондаренко, Юрій. "Кайдашева сім'я" Івана Нечуя-Левицького в контексті національного виховання / Бондаренко, Юрій // Українська література: Хрестоматія: 10 кл. - Х., 2002. - С.47-48.
17. Вертій, Олексій. З'ясування народних джерел творчості письменника в школі : Іван Нечуй-Левицький / Вертій Олексій // Українська мова і література в школі. - 2004.- №5. - С.27-31.
18. Пода, Олена. Історичний роман І.С.Нечуя-Левицького "Князь Єремія Вишневецький": роздуми над рукописом / Пода Олена // Вітчизна. - 2004.- №9-10. - С.44-57.
19. Вертій, О. Світогляд народу і становлення національної ідеї в українському письменстві 70-90-х років ХІХ ст. : Стаття друга / О. Вертій // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005.- №1. - С.17-26.
20. Гаврилова, Т. Народознавчий аспект повісті І.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" : Окремі моменти вивчення твору : 10 клас / Т. Гаврилова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005.- №4. - С.34-38. - Бібліогр.: с.38.
21. Скоморовська, Наталя. Історія в літературі : Система уроків для старшої школи / Скоморовська Наталя // Українська мова та література. - 2006.- №6-8. - С.30-52.
22. Ситченко, А. Борці за долю України : вивчення казки І. Нечуя-Левицького "Запорожці" : 5 клас / А. Ситченко, Н. Огренич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 7. - С. 30-33. - Бібліогр.: с. 33.
23. http://web.znu.edu.ua/herald/articles/615.pdf
24. http://www.lib.ua-ru.net/inode/6771.html

.: Раздел: Литература :: 23.12.2008 12.18.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.68987 seconds