Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 36382
   


Автор запитання: ЛЮДА із міста: Київ :: Запитання: 23338  
ЛЮДА запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання магістерської роботи на тему: " Підвищення ефективності прямого маркетингу за допомоги Data Mining". Спеціальність економічна кібернетика.Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Люда!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Методика оцінювання ефективності однорідної обробки даних на кластерних комплексах: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 [Електронний ресурс] / Р.А. Ющенко; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2009. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09yradkk.zip
2. Козак І. А. Автоматизація планування доходів місцевого бюджету на основі СППР із використанням методів Data mining // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К., 2002. — Вип.67. — С.161–169.
3. Грінченко С. А. Аналіз Data Mining як інтрументу систем бізнес-інтелекту // Управління розвитком. — Х., 2004. — N2: Спецвип.: Проблеми і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій в економіці: Мат. конф. — С.78–79.
4. Бодрий О. І. Використання методів Data Mining у системі фінансового моніторингу // Формування ринкової економіки. — К., 2004. — Вип.12. — С.481–488.
5. Чубукова І. О. Порівняльний аналіз інструментальних засобів Data mining для розв’язання задачі прогнозування показників банківської діяльності // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К., 2004. — Вип.71. — С.143–154.
6. Бодрий О. І. Використання методів Data Mining у системі фінансового моніторингу // Формування ринкової економіки. — К., 2004. — С.481–488.
7. Мішак Т. В. Використання методів DATA MINING при проведенні маркетингових досліджень // Збірник наукових праць. — Д., 2007. — N28. — С.32–39.
8. Мішак Т. В. Використання методів data mining при проведенні маркетингових досліджень // Прометей. — Донецьк, 2008. — Вип. 1 (25). — С. 211–215.
9. Шевченко В. Н. Применение технологий Oracle Data Mining в менеджменте // Управління розвитком. — Х., 2009. — N7. — С. 68.
http://allted.kpi.ua/downloads/DataMining.pdf
http://www.ebooktime.net/book_53_glava_90_11.6._ІТ-ШСТРУМЕНТ?.html
http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data=1&year_data=2010
http://pidruchniki.com.ua/19240701/marketing/crm_metodika_planuvannya_marketingu
http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,128/id,3678/
http://www.victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme2.htm
http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2009/Economics/42541.doc.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/12005/09-Petrenko.pdf?sequence=1
http://nc.nusta.com.ua/Kyrsi 2004/tezi/images_tezi/133_.htm
http://sait.kpi.ua/eproc/2010/3/3105.pdf
http://www.knigka.org.ua/category/zarabotok/
http://referatu.net.ua/referats/7569/170943/?page=2
http://ubooks.com.ua/books/000208/inx16.php
http://datamining.funhost.org.ua/

.: Розділ: Інше :: 16.02.2011 10.06.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Херсон :: Запитання: 23682  
Наталія запитує:
Доброго дня. Тема курсовой: "Господарське життя та побут населення України у 2 половині 19 ст." Треба розкрити життя та побут як сільского населення так и міського. Автори: Дружиніна та Бойко. Дуже Вам дякую за співпрацю.
Наша відповідь:
Доброго дня,Наталіє!
Пропонуємо Вам такий матеріал:
1. Боряк О.О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; ред. С. Головко, Ю. Медюк. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл
2. Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографіч. нарис / О. Воропай; Худ. Л.Д. Киркач-Осипова. - Х. : Фоліо, 2005. - 508 с.
3. Горинь Г. Громадський побут сільського населення Українських карпат (XIX-30-ті роки XX ст.) / Г. Горинь. - К. : Наукова думка, 1993. - 200 с.
4. Данилюк А.Г. Українська хата : / А.Г. Данилюк. - К. : Наукова думка, 1991. - 110 с.
5. Катернога М.Т. Українська криниця / М. Т. Катернога. - К. : Техніка, 2006. - 136 с. :
6. Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців. Т. 1 : Лісостеп. Степ / О. Ю. Косміна. - К. : Балтія-Друк, 2008. - 160 с. : іл.
7. Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу : Історико-етнографічний нарис / О. М. Кравець. - К. : Наукова думка, 1966. - 200 с. : il.
8. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма / Т. О. Ніколаєва ; худ. З. Васіна [и др.]. - К. : Либідь, 1996. - 176 с.
9. Пасічник М.С. Історія України: державницьки процеси, розвиток культури та політичні процеси : Навч. посібник / М.С. Пасічник. - К. : Знання, 2005. - 735 с.
10. Пономарьов А.П. Українська етнографія : Курс лекцій / А. П. Пономарьов. - К. : Либідь, 1994. - 320 с. : ил.
11. Романцов В.О. Українці на одвічних землях (XVIII-XXI) : курс лекций / В.О. Романцов. - 2-ге вид. - К. : Видавництво ім. О. Теліги, 2005. - 199 с. -
12. Українські традиції : / Сост. О. Ковалевський. - Х. : Фоліо, 2003. - 573 с. -
13. Українські традиції та звичаї / упор. А. П. Ярещенко. - Х. : Факт, 2008. - 232 с. : іл.
14. Українське народознавство : Навч. посібник / Ред. С.П. Павлюк. - 3-те вид., випр. - К. : Знання, 2006. - 568 с.
15. Українці : Історико-етнографічна монографія у 2-х кн. / Ред. А.Пономарьов. - Опішне : Українське народознавство, 1999. - 541 с. : іл.
16. Українці: Свята. Традиції. Звичаї : / Сост. І. Коварець. - Донецьк : Альфа-Прес, 2004. - 304 с. (
17. Черепанова С.О. Філософія родознавства : навчальний посібник / С. О. Черепанова. - К. : Знання, 2008. - 461 с.
18. Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі : посібник із українознавства / А. П. Ярещенко. - Х. : Прапор, 2007. - 339 с
19. Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі : посібник із українознавства / А. П. Ярещенко. - К. : Шанс, 2008. - 344 с.
http://toukraine.org.ua/culture-and-life-of-the-population-of-ukraine.html
http://ukrhist.at.ua/publ/21-1-0-623
http://www.br.com.ua/referats/History_of_Ukraine/8132.htm
http://sb7878.ucoz.ru/publ/165-1-0-515
Успіхів!

.: Розділ: Історія :: 15.03.2011 09.26.46 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Глухів :: Запитання: 23743  
Наталія запитує:
Доброго ранку! Допоможіть знайти інформацію на тему "Види аудіювання".Дуже дякую!
Наша відповідь:
Шановна Наталіє! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
Аудіювання в навчанні іноземної мови. – Режим доступу: http://webarticles.org.ua/osvita/audijuvannja-v-navchanni-inozemnoi-movy.html

Виды аудирования. – Режим доступу: http://www.english.language.ru/ege/listening_recommendations.html

Ибакаева Е.К.ОСОБЕННОСТИ АУДИРОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. – Режим доступа: ftp://lib.herzen.spb.ru/text/ibakayeva_102_180_183.pdf

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. – Режим доступу: http://lib.uosa.uar.net/files/8.doc

Морська Л.М. Аудіювання як окремий вид комунікативної діяльності.- Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Pedagogica/63764.doc.htm

Обучение аудированию на иностранном языке в средней школе. – Режим доступа: http://www.mspu.edu.ru/Лисицына/Обучение аудированию.doc

Савенко Р.П. Аудіювання як одна з форм навчання міжкультурного спілкування. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2002_11/11-16.pdf

Сенченко В.О. ЗНАЧЕННЯ АУДІЮВАННЯ В СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ ДЛЯ ВУЗІВ. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tpkov/2009_39/10.pdf
Філоненко Л. М. ПРОБЛЕМИ АУДІЮВАННЯ (СПРИЙМАННЯ ТА РОЗУМІННЯ) У РОБОТІ НАД РОЗВИТКОМ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ.- Режим доступу: http://intkonf.org/filonenko-l-m-problemi-audiyuvannya-spriymannya-ta-rozuminnya-u-roboti-nad-rozvitkom-zvyaznogo-movlennya-uchniv/

ЩО ТАКЕ АУДІЮВАННЯ В РЕАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ?- Режим доступу: http://yrok.at.ua/publ/8-1-0-94

* * *

Бєляєва О. В. Механізми аудіювання та шляхи їх розвитку у початковій школі // Збірник наукових праць. — Херсон, 2007. — Вип.44. — С.73–77.

Гурман О. Аудіювання — ціль та засіб навчання // Мова та історія. — К., 2005. — Вип.80. — С.100–103.

Кошельник В. В. Проблема навчання аудіювання на уроках іноземної мови // Лінгвістичні дослідження. — Х., 2008. — Вип. 26. — С.161–166.

Кулиш Л.Ю. Виды аудирования. // Общая методика обучения иностранным языкам. : Хрестоматия. – М.: Русский язык, 1991.

Лобчук, О.Г.Мовленнєва діяльність на уроках рідної мови : 2-4 кл.: аудіювання, діалог, переказ, твір. / Олена Лобчук, Ірина Гудзик. — К.: Шк. світ: Л. Галіцина, 2006. — 126, [1] с.

Мєлєскєсцева Н. Етапи навчання аудіювання на уроках української та англійської мов // Зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський, 2005. — Вип.6. — С.111–115

Мовленнєва діяльність, 9-11 класи : Аудіювання; Діалог; Усний переказ; Усний твір; Читання мовчки. / [Упоряд. Г.Р.Корицька] — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 119 с.

Новак Т. В. Аудіювання як засіб навчання іншомовного спілкування // Гуманітарні науки і сучасність. — К., 2003. — С.211–216.

Підручна З. Деякі підходи до навчання аудіювання // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.: педагогіка. — Тернопіль, 2001. — Вип.9. — С.106–115. —

Посібник з аудіювання [Текст] : книга для викладачів / авт.-уклад. Т. М. Гусак, Н. О. Мірошниченко ; відп.ред. Т. М. Гусак ; Київський національний економічний ун-т. - К. : [б.в.], 2000. - 144 с.

Посібник з аудіювання [Текст] : книга для студентів / авт.-уклад. Т. М. Гусак, Н. О. Мірошниченко ; відп.ред. Т. М. Гусак ; Київський національний економічний ун-т. - К. : [б.в.], 2000. - 160 с.

Цінько С.В. Розвиток у п’ятикласників умінь аудіювання на уроках української мови : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.02. / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 18 с.

Романова Н. В. Аудіювання як шлях до спілкування // Метода. — К., 1997. — С.60–64.

Спічка А. Г. Взаємозв’язок читання і аудіювання у процесі роботи над художнім текстом зі студентами мовних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу. — Слов’янськ, 2000. — Вип.8. — С.31–33.

Цінько С. В. Навчання аудіювання — невід’ємна складова розвитку мовної особистості // Вісник. — Глухів, 2005. — Вип.6.

.: Розділ: Мовознавство :: 19.03.2011 08.58.54 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Київ :: Запитання: 24594  
Олександра запитує:
Доброго Вам вечора! Підкажіть будь-ласка "Творчі вправи на уроках української мови в початкових класах" (можливо є визначення поняття, види, тощо). Дякую!!
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:

Використання творчих вправ як засобу мотиваційного забезпечення ...
Режим доступу:http://dubanevychi.info/?p
Режим доступу:http://b.ua-ru.net › inode/5848.html
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови
Режим доступу:http://www.rusnauka.com/.../21991.doc.htm
Розвиваючі ігри та вправи на уроках української мови
Режим доступу:http://osvita.ua›Середня освіта›Форум УРОК›Початкова школа
Система творчих вправ як засіб розвитку мотивації до вивчення
Режим доступу:http:// www.lib.ua-ru.net/diss/cont/36334.html
Творчі вправи від Gulia-Mulia
Режим доступу:http://starfort.in.ua/en/.../tvorchi-vpravi-vid-gulia-mulia
Біляєв О.М., Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Передрій Г.Р., Рожило Л.П. Методика вивчення української мови в школі: Посіб. для вчит. - К.:Рад. шк., 1987. - 246 с.
Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі: Метод. посіб. - К.: Освіта, 2006. - 268 с.
Караман С. Методи і прийоми навчання української мови // Українська література в загальноосвітній школі.- 2005.- № 3.- С. 25-27.
Лещенко Г. Функціонально-комплексний підхід до роботи з текстом як засіб формування комунікативної україномовної компетенції школярів// Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 7. - С. 26-30.
Наумчук М.М. Cучасний урок української мови в початкової школі. - Тернопіль: Видавництво Астон, 2005.- 352 с.
Нікітіна Валентина Василівна. Творчі вправи на уроках української мови . Методичний збірник. -Ірпінь,2008.–59с.
Полєвікова О.Б. Використання творчих вправ як засобу мотиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови // Початкова школа. - 2004. - №3. - С. 15-18.
Українська мова з методикою навчання в початкових класах: Інтегрований курс: Підр. для пед. вузів/За ред. А.П. Каніщенко, Т.О. Ткачук. - К.: Промінь, 2003.- 232с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.06.2011 00.40.20 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Переяслав-Хмельницький :: Запитання: 24700  
Жанна запитує:
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка знайти творчі завдання на уроках розвитку зв'язного мовлення та нові публікації Каніщенко А.П. та Варзацької Л.О. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Жанно!
Ви не вказали за які роки Вас цікавлять "нові" публікації, тому подаємо публікації за 5 останніх років:
1. Варзацька, Лариса. Типи особистісно зорієнтованих ситуацій на уроці / Л. Варзацька // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 22-25. - Бібліогр.: с. 25.
2. Варзацька Л. Формування організаційно-діяльнісних умінь у мовній освіті: [Про головну мету особистісно зорієнтованої освіти - вироблення вмінь і навичок та збереження у процесі навчання своєї індивідуальності та неповторності] // Дивослово. - 2009. - № 1. - С.20-22.
3. Варзацька Л. Особистісно зорієнтована модель мовленнєвого розвитку особистості: [Про роль та значення у вирішенні освітніх цілей особистісно зорієнтованого підходу до навчання рідної мови] /Л. Варзацька, О. Янчук. // Укр. мова і літ-ра в школі. - 2007. - № 2. - С.13-18.
4. Варзацька Л. Міжпредметна інтеграція в системі особистісно зорієнтованої мовної освіти: [Йдеться про принцип інтеграції, який, на думку автора, найбільше відповідає психічній та фізіологічній природі дитини та сутності мови, як суспільного явища і може бути покладений у фундамент сучасної лінгводидактики] // Укр. мова і літ-ра в школі. - 2006. - № 7. - С.6-9.
5. Нас плекає дитсадок : [добірка статей] // Розкажіть онуку. - 2010. - № 10 (жовтень). - С. 81-90.
6. Пентилюк, Марія. Уроки розвитку зв'язного мовлення чи комунікативних умінь і навичок? : методика викладання мови і літератури / М. Пентилюк // Дивослово. - 2010. - № 3. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.
7. Губенко, Г. Ю. Використання матриць на уроках з розвитку зв'язного мовлення / Г. Ю. Губенко // Зарубіжна література в школах України. - 2010. - № 11. - С. 39-41.
8. Перепічка, І. В. Каліграфія та розвиток зв'язного мовлення : уроки курсу за вибором у 2 класі / І. В. Перепічка, С. М. Бондар // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 31. - С. 2-9.
9. Перепічка, І. В. Каліграфія та розвиток зв'язного мовлення : уроки курсу за вибором у 2 класі / І. В. Перепічка, С. М. Бондар // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 32. - С. 9-19. - Продовж. Початок № 31, 2010.
10. Перепічка, І. В. Каліграфія та розвиток зв'язного мовлення : урок курсу за вибором у 2 класі / І. В. Перепічка, С. М. Бондар // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 33. - С. 14-24. - Закінч. Початок № 31, 2010.
11. Дячук, Ірина. Інтерактивні методи навчання на уроках розвитку зв'язного мовлення, 2 клас : (з досвіду роботи) / І. Дячук // Початкова школа. - 2011. - № 1. - С. 5-11. - Бібліогр.: с. 11.
12. Гордієнко О. А., Шевчук Т. О. Система творчих робіт на уроках української мови та читання в початкових класах // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2010_49/Vip_49_3.pdf
13. Валеса І. А. Проблеми розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VZhDU/2009_44/36_44.pdf
14. Кашуба Л.В. Образотворче мистецтво як засіб розвитку зв'язного мовлення дітей з психофізичними порушеннями // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp/Sp/2009_11/30.pdf
15. Комов О. Використання інноваційних технологій на уроках української мови у початковій школі як важлива передумова розвитку зв’язного мовлення учнів // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2009_49/25.pdf
16. Лопатіна Г.О. Діагностика рівня сформованості діалогічного мовлення молодших дошкільників // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/2011_4/mtp/mtp13.pdf
17. Строганова Г.М. Формування критичного мислення учнів на уроках розвитку мовлення в аспекті функціонально-семантичного підходу // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2008_4/Stroganova G.M..pdf
18. Сологуб Л.О., Тарасова Н.І. Система завдань і вправ щодо збагачення мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2009_1/Sologub_Tarasova.pdf
19. Обуховська Н. Е. Стимуляція і розвиток зв’язного мовлення у молодших дошкільників з ЗНМ II, III рівня засобами логоритміки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип.1. — С. 99–101.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.06.2011 08.20.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.812589 seconds