Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 36373
   


Автор запитання: Назар із міста: Львів :: Запитання: 29511  
Назар запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію: Перспективи розвитку транскордонного еколого-економічного співробітництва України в контексті угоди про Асоціацію України в ЄС. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Назаре!
Маємо надію, наступний матеріал буде Вам у нагоді:
1. Віленчук, О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України / О. Віленчук // Економіка України. - 2009. - N 3. - С. 80-87.
2. Віннік В.В. Участь України в європейських інтеграційних процесах: тенденції та перспективи / В. В. Віннік // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. - 2012. - N 5
3. Грищенко А. Європейський та євразійський вектори економічної інтеграції України / А. Грищенко // Економіка України. - 2012. - N 7. - С. 80-88.
4. Грищенко К. Добрі часи для європейської інтеграції. Українці готові пройти непростий шлях єднання / К. Грищенко // Урядовий кур'єр. - 2011. - 21 травня. - С. 5.
5. Дюпон К. Відносини між Євросоюзом та Україною: необхідність конкретизації структури відносин у цілому та в екологічній сфері / К. Дюпон // Право України. - 2011. - N 2. - С. 105-113.
6. Жуков С.А. Формування комплексної регіональної моделі входження України в Європейський Союз / С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 6. - С. 143-149.
7. Калениченко Р.А. Стабілізуючий вплив європейської інтеграції на державний розвиток України / Р. А. Калениченко // Проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. - 2012. - N 4. - С. 247-258.
8. Коломейчук Є. Україна в європейському та міжнародному безпековому просторі / Є. Коломейчук // Зовнішні справи. - 2012. - N 6. - С. 14-19.
9. Могильний О.М. Зона вільної торгівлі з ЄС: можливі наслідки для зайнятості в аграрній сфері / О. М. Могильний // Ринок праці та зайнятість населення : Науково-виробничий журнал. - 2011. - N 4. - С. 4-7.
10. Муравйов В. Юридична природа порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом / В. Муравйов // Віче. - 2012. - N 8. - С. 16-21.
11. Полторацький О.С. Східноєвропейський вимір сучасної зовнішньополітичної стратегії ЄС: фактори, виклики та перспективи європейської інтеграції України / О.С. Полторацький // Економічний часопис-XXI. - 2010. - N 11/12. - С. 7-10.
12. Про План заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи : указ від 12 січня 2011 р. №24/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - N 4/2. - С. 810-813. (Шифр Указ Президента України № 24/2011 від 12 січня 2011 р. !-438754)
13. Про Рекомендації парламентських слухань на тему:"Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом" : офіційний текст від 19 травня 2011 року № 3400-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - N 40. - С. 1777-1780. (Шифр Постанова Верховної Ради України № 3400-VI від 19 травня 2011 року!-264398)
14. Прутнік Е. Європейська місія України для Євразії / Е. Прутнік // День. - 2011. - №237(27 грудня). - С. 7.
15. Сакало Н.І. Оцінка розширення торгівельних відносин України з ЄС / Н. І. Сакало // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. - 2012. - N 4
16. Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання / К. Смирнова // Право України. - 2011. - N 5. - С. 148-152.
17. Смирнова К. Європейська інтеграція України: перспектива зони вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (правові аспекти) / К. Смирнова // Право України. - 2011. - N 9. - С. 201-207. - Библиогр.: с.206-207.
18. Смирнова К. Зона вільної торгівлі між Україною та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі: правовий аналіз / К. Смирнова // Віче. - 2012. - N 20. - С. 19-22.
19. Стрєльцова О. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: передумови, проблеми і перспективи / О. Стрєльцова // Право України. - 2012. - N 3/4. - С. 87-97.
20. Федоришина О.О. Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу / О. О. Федоришина // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. - 2012. - N 4
21. Фролов Ю. Правове регулювання транскордонного співробітництва між Україною та ЄС / Ю. Фролов, О. Кирпичов // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - N 5. - С. 82-85.
22. Цирфа Ю. Рух до Європи. Прогрес помітили й нові рубежі обіцяють у грудні / Ю. Цирфа // Віче. - 2011. - N 19. - С. 6-7, 9.
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/chem_biol/nvnltu/18_3/79_Dubowicz_18_3.pdf
Дубовіч І.А.,ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО ЕКОЛОГО-
ІНФОРМАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-16
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва"

http://www.nvisnik.geci.cn.ua/pdf/2011/nv_4(12)/047-054.pdf
Грудзенко В. Г. ТРАНСКОРДОННІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3259
Лукаш О. Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва
http://conf-cv.at.ua/forum/36-163-1
Котляр А. ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУСІДСТВА
http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/2008_3a/1_8.pdf
Лукаш1 О.А., Стратегічні підходи щодо підвищення еколого-економічної
ефективності транскордонного співробітництва
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=перспективи розвитку транскордонного еколого-економічного співробітництва україни&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEsQFjAF&url=http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/2667/2/Kuleshova.doc&ei=mz2vUMHEE4fJtAb0mYGIBQ&usg=AFQjCNEFO8zvZrgsFMK9P8OqaQV0gTPAUA
Кулєшова Г. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОРЕГІОНІВ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Інше :: 22.11.2012 09.57.01 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надежда із міста: Одеса :: Запитання: 29522  
Надежда запитує:
Добрый вечер.Помогите с литературой на тему:Актуальні проблеми створення біржового ринку в умовах ринку.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Пропонуємо Вам такі матеріали:
– Горьовий В. П. Біржовий ринок сільськогосподарської продукції в Україні : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Горьовий Василь Павлович ; Інститут аграрної економіки УААН. - К., 1999. - 222 л.
– Берлач А.І. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник / А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с.
– Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб. - 2-ге вид., доповн. – Львів : Новий світ, 2000. - 2003. – 360 с.
– Солодкий М. О. Біржовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Солодкий М. О. - К. : Аграрна освіта, 2010. - 565 с. : рис., табл.
– Сохацька О. М. Біржова справа : Підручник / Олена Сохацька. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Тернопіль : Катрт-бланш ; К. : Кондор, 2008. - 631,[1] с.
– Пепа Т. В. Біржова діяльність : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. - К. : Ліра-К, 2009. - 538 с. : іл., табл.
– Дудяк Р. П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб. / Роман Дудяк, Світлана Бугіль. - 2-ге вид., допов. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 359 с. : іл., табл., схеми. - (Сер. "Вища освіта в Україні").
– Раровська В. В. Біржова діяльність : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ванда Раровська, Лариса Останкова, Сергій Акопов ; М-во освіти і науки України, Краматорський економ.-гуманіт. ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 143 с. : табл.
–Біржова діяльність : Підручник для студ. вузів / Ред. Валентина Крамаренко, Борис Холод,. - К. : ЦУЛ, 2003. - 261,[1] с. : табл.
– Сохацька О. М. Біржова справа : Підручник / О.М. Сохацька ; М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства . - Тернопіль : Катрт-бланш, 2003. - 602 с. : табл.
– Кушнір Т. Б. Економіка і організація біржової торгівлі : Навч. посібник для студ. вузів / Таміла Кушнір, ; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі . - Х. : Консум, 2003. - 214 с.
– Монтано Д. Биржи и банки ХХІ столетия: Новая волна : Катализатор всемирной экономической и финансовой революции ХХІ столетия / Даниель Монтано,; Пер. с англ. В. М. Грузина. - Киев : Амадей, 2001. - 270 с.
– Дудяк Р. П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : Навч. посібник для студ. вузів / Роман Дудяк, Світлана Бугіль,. - Львів : Новий Світ-2000 : Магнолія плюс, 2003. - 359,[1] с.
– Гапонюк М. А. Фінансові інновації на українському біржовому ринку / М. А. Гапонюк, Н. В. Дегтярьова // Фінанси України. - 2012. - № 2. - С. 59-69.
– Бралатан В. П. Розвиток біржового ринку в Україні / В.П. Бралатан // Економіка АПК. - 2006. - № 2. - С.126-129.
– Шебаніна О. В. Біржовий ринок: ретроспектива розвитку, основні проблеми і напрями їх розв'язання / О.В. Шебаніна // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С.104-109.
– Міщук Г. Ю. Державне регулювання розвитку біржового товарного ринку / Г. Ю. Міщук // Економіка АПК. - 2005. - № 1. - С.87-92.
– Солодкий М.О. Особливості розвитку біржового ринку Європи//Інвестиції : практика та досвід.-2010.-№24.-С. 28-30.

https://www.google.com.ua/#hl=en&tbo=d&sclient=psy-ab&q=актуальні проблеми створення біржового ринку&oq=актуальні проблеми створення біржового ринку&gs_l=serp.12...2739.13638.1.15679.57.41.0.9.9.4.224.5379.0j38j1.39.0.les;..0.0...1c.1.vVjd77eK9Ko&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=4260a9965f9e4f50&bpcl=38897761&biw=941&bih=597
http://www.textreferat.com/referat-256-1.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.11.2012 21.22.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: николай із міста: одесса :: Запитання: 29523  
николай запитує:
Доброе утро. Помогите с литературой на тему: Основні форми оптової торговлі та їх характерні особливості. Огромное спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:
Акімова І. М. Промисловий маркетинг / І. М. Акімова. – К. : Знання, 2001. – 294 с.
Бєлявцев М. І. Макроорганізація оптової торгівлі / М. І. Бєлявцев, Л. В. Шестопалова // Інфраструктура товарного ринку / М. І. Бєлявцев, Л. В. Шестопалова. – К., 2005. – Режими доступу: http://pidruchniki.ws/marketing/makroorganizatsiya_optovoyi_torgivli
http://www.twirpx.com/file/606702/
Види торгівлі, тенденції та напрямки їх розвитку. Позамагазинні форми торгівлі // Економіка торговельного підприємства : конспект лекцій. Ч.1 / уклад. Н. М. Ушакова [та ін.]. – К., 2007. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/4
Види, форми і сутність оптової торгівлі. – Режим доступу: http://refs.co.ua/59936-Vidy_formy_i_sushnost_optovoiy_torgovli.html
Воріт І. Економіка фірми / І. Воріт. – М. : Вищ. шк.,2004.
Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : підруч. / А. А. Мазаракі, Л. О. Лігоненко, Н. М. Ушакова. – К. : Хрещатик, 1999. – 800 с
Мороз Л. А. Форми організації оптової торгівлі / Л. А. Мороз, Н. Т. Чухрай // Маркетинг / Л. А. Мороз, Н. Т. Чухрай. – Л., 2002. – 244 с. – Режим доступу:
http://library.if.ua/book/42/2952.html
Осипова Л. В. Основи комерційної діяльності / Л. В. Осипова, І. М.. Синяева. – М. : Банки і біржі : ЮНИТИ, 1997.
Апопій В. В. Основні функції оптової торгівлі / В. В. Апопій, І. П. Міщук // Організація торгівлі : підруч. / за ред. В. В. Апопія, І. П. Міщук. – К., 2009. – Режими доступу: http://pidruchniki.ws/16230212/marketing/osnovni_funktsiyi_optovoyi_torgivli
http://www.twirpx.com/file/339551/
Панкратов Ф. Г. Комерційна діяльність / Ф. Г. Панкратов. – М. : ІОЦ "Маркетинг", 1996. Романов А. Н. Маркетинг : підруч. / под ред. А. Н. Романова. – М. : Банки і біржі : ЮНИТИ, 2005.
Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. / А. С. Савощенко. – К. : КНЕУ, 2004. – Режим доступу: http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&catid=132
Савощенко А. С. Характеристика основних видів оптової торгівлі / А. С. Савощенко // Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. / А. С. Савощенко. – К., 2004. – Режими доступу: http://pulib.if.ua/part/5893
http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,132/id,3952/
Саркісян Л. Г. Організація оптових закупівель товарів / Л. Г. Саркісян // Комерційна діяльність : навч. посіб. / Л. Г. Саркісян, Л. Л. Авдєєнко,. Г. А. Дяченко, Л. С. Курська, О. Н. Сахарова. – К., 2007. – Режим доступу: http://bko.com/book_123_glava_15_2.3._Організація_о.html
Сутність оптової торгівлі та її функції і класифікація. – Режим доступу: http://referatcentral.org.ua/marketing_load.php?id=326
Типологія форм і видів оптової торгівлі. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Типологія форм і видів оптової торгівлі
Форми здійснення оптової торгівлі. – Режим доступу: http://5ka.at.ua/load/marketing/formi_zdijsnennja_optovoji_torgivli_referat/35-1-0-3528
Форми організації оптової торгівлі // Основи маркетингу : лекції. – Режим доступу:
http://pulib.if.ua/part/5404

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.11.2012 09.04.45 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надежда із міста: одесса :: Запитання: 29532  
Надежда запитує:
Здравствуйте, помогите с литературой к теме: Біржова діяльність, ії мета.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надежда!
Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:
Акмаєв, Анатолій Ісайович. Біржова діяльність : Навч. посіб. / А.І.Акмаєв, В.Т.Пілецький; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ, 2007. — 215 с.
Біржова діяльність : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.І.Крамаренко, Б.І.Холод, Ю.Н.Воробйов та ін. — К.: ЦУЛ, 2003. — 261 с.
Бралатан В. П. Проблеми та перспективи діяльності біржового ринку в Україні // Науковий вісник. — Львів, 2009. — Т. 11, N1 (40). — С.38–42.
Буряк П. Ю. Маркетингово-логістичні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні в умовах євроінтеграції // Науковий вісник. — Чернівці, 2009. — Вип. 3 (16): Економічні науки. — С.323–329.
Зотов, Игорь Владимирович. Биржевое дело : [учеб. пособие для вузов] / Зотов И.В., Успаленко В.И. — Х.: Бурун Книга, 2008. — 255 с.
Дудяк, Роман Петрович. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум. : Навч. посіб. / Р.П.Дудяк, С.Я.Бугіль. — 2-ге вид., доп. — Львів: Новий світ-2000; К.: Магнолія плюс, 2003. — 359 с.
Минюк, Олена Юріївна. Адміністративно-правове регулювання біржової діяльності в Україні : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07. / Минюк Олена Юріївна; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 20 с.
Обритько, Борис Абрамович. Менеджмент посередницької та біржової діяльності : Навч. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2003. — 262 с.
Посполітак Т. Є. Становлення біржової діяльності в Україні // Аграрний вісник Причорномор’я. — Одеса, 2000. — Вип.5 (10): Економічні науки. — С.271–276.
Савченко, Василь Дмитрович. Організація біржової діяльності : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. зі спец. 050201, 050104, 050106, 050107] / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — 3-е вид., допов. і доопрац. — Х., 2004. — 460 с.
Солодкий М. О. Удосконалення діяльності біржового ринку // Науковий вісник. — К., 2002. — Вип.56. — С.270–273.
Степанов, В’ячеслав Миколайович. Біржова діяльність : навч. посіб. для дистанц. навчання. / В.М.Степанов, Т.І.Пішеніна; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» — К., 2007. — 299 с.: іл., табл. — (Мережа дистанційного навчання).
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=33715
http://www.ukr.vipreshebnik.ru/2012-06-25-17-01-31/393-2011-06-12-19-37-29.html
http://hata-nm.org.ua/birzhovij-rinok/regulyuvannya-birzhovoї-diyalnosti-v-ukraїni.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.11.2012 16.45.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Одеса :: Запитання: 29535  
Ігор запитує:
Етичні засади діяльності прокуратури
Наша відповідь:
Шановний Ігорю! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
БІЛОУСОВА В.І. ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ (ДІЛОВІ)
ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОКУРОРА. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12bvivdp.pdf.

Василова-Карвацька О.В. ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕВІРОК ЗА НАПРЯМОМ НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. – Режим доступу: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/597/23.pdf.

Лозовой В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста. X.: Право, 2004. 176 с. – Режим доступу: http://filoslib.narod.ru/files/Lozovoi.pdf
Моральні засоби у діяльності прокурора. – Режим доступу:
http://jurisprudence.com.ua/etika-yurista/moralni-zasobi-u-diyalnosti-prokurora.html
Моральні якості прокурора. – Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/12890910/etika_ta_estetika/moralni_yakosti_prokurora
Особливе місце етики в професії юриста. – Режим доступу:
http://www.big-lib.com/book/3_Uridichna_etika/268_22_Osoblive_misce_etiki_v_profesii_urista

Погорєлова Т.Ф. ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ . – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2010-2/10-ped-Pogorjelova.pdf.

Проект Кодексу професійної етики та поведінки прокурора. – Режим доступу: http://www.uap.org.ua/ua/activity.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=679

Середа Г.П., Європіна І.В. Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури заочної форми навчання з нормативної навчальної дисципліни «Організація роботи та управління в органах прокуратури»: навч. вид. – 3-є вид., доопр. – К.: Національна академія прокуратури України, 2010. – 80 с. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=160181.

Шульга А.О. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯКРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pppd/2010_2/30Chylga.pdf.
Юридична мораль і етика. – Режим доступу:
http://redfox.if.ua/page/juridichna-moraly-i-jetika-11237.html
Юридична етика як вид професійної етики. – Режим доступу:
http://jurisprudence.com.ua/etika-yurista/yuridichna-etika-yak-vid-profesijnoji-etiki.html


* * *

Бондаренко, А.Н. Этические начала деятельности прокурора по определению порядка и последовательности представления доказательств в судебном следствии /А. Н. Бондаренко. //Проблемы понимания и тенденции развития государства и права в XXI веке. - Ставрополь: Ставропольсервис школа, 2004. -с. 41 – 44
Гребеньков Г.В. Фіолевський Д.П. Юридична етика — К.: Алерта, 2004. – 209 с.
Долежан В. Кодекс прокурорської етики: яким йому бути? // Прокуратура. Людина. Держава. — 2005. — № 12. — С 63-65
Захарченко В. Ю. Юридична відповідальність державних службовців та проблема порушень службової етики // Держава і право. — К., 2003. — Вип.20. — С.223–231.
Попович Є.М. Проблеми етики прокурорської діяльності (в контексті розробки Кодексу професійної етики та поведінки прокурора // Право і безпека. - 2006. - № 5’1. - С.94-96.
Професійна етика прокурора: навч.-метод. комплекс / уклад.: О.М. Литвак, С.В. Подкопаєв, П.В. Шумський та ін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2011. – 16 с.
Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект). — Львів, 2000. – 336 с.
Токарчик, Роман. Юридична етика / Роман Токарчик. — К. : Таксон, 2009. — 355 с.

.: Розділ: Держава і право :: 23.11.2012 18.04.00 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.126317 seconds