Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 36348
   


Автор вопроса: Тетяна из города: Суми :: Вопрос: 17014  
Тетяна спрашивает:
Доброго ранку. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі "Психологічні показники результативності навчання." Дякую за допомогу
Наш ответ:
1.
Зуєв І.О. Візуали, аудіали, кінестетики: оптимальні стилі засвоєння навчальної інформації/ І.О. Зуєв // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 10. - C. 21-25. -Бібліогр. : 12 назв.
2.
Бех, Іван Виховний процес з глибинним психозануренням/ І. Бех // Початкова школа. - 2008. - № 11. - C. 7-9
3.
Бех, Іван Виховний процес з глибинним психозануренням/ Іван Бех // Початкова школа. - 2009. - № 1. - C. 5-8; Початкова школа. - 2009. - № 2. - C. 4-7

4.
Астахова, Полина Не хочу учится !/ Полина Астахова // Крестьянка. - 2007. - № 9. - C. 80-83

5.
Максименко С.Д. Диференційоване навчання: до проблеми психологічного супроводу/ С. Д. Максименко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - .46-53. -Бібліогр. в кінці ст.
6.
Кузнецов А. Психологічні особливості адаптації до навчання в допоміжній школі/ А.Кузнецов // Освітянське слово. - 1999. - № 12. - C. 5

7.
Юрченко З.В. Самостійна художньо-словесна творчість учнів: психологічні детермінанти у векторі особистісного становлення/ З.В.Юрченко // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002. - № 2. - С.2-5. -Бібліогр.: 9 назв.

8.
Локарева Г.В. Теорія і методика діагностики научуваності/ Г.В. Локарева, О.О. Почерніна, О.С. Волярська // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 7. - C. 37-47
9.
Резніченко Р. Використання психолого-педагогічних засобів для формування навчальних умінь/ Р.Резніченко // Математика в школі. - 2002. - № 5. - С.27-30

10.
Сікорський, Петро Психолого-педагогічні проблеми навчання математики/ Петро Сікорський // Математика в школі. - 2004. - № 4. - С.5-9. -Бібліогр.: 3 назв.

11.
Туріщева Л.В. Психологічні особливості закріплення навчального матеріалу/ Л.В. Туріщева // Математика в школах України. - 2007. - № 11. - 15-16

12.
Павличенко Е. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса/ Е. Павличенко // Воспитание школьников. - 2006. - № 1. - C. 33-36

13.
Поставна Л. Психологічний моніторинг як система інформаційного супроводу навчального процесу/ Л. Поставна // Обдарована дитина. - 2006. - № 7. - C. 40-49

14.
Тепліцька Н. Функції психодіагностики у навчально-виховному процесі/ Н. Тепліцька // Класний керівник. - 2008. - № 5. - C. 18-19

15.
Волощук, Іван Психолого-педагогічні засади індивідуального навчання молодших школярів/ Іван Волощук // Рідна школа. - 2003. - № 12. - C. 21-23
16.
Лук‘янова М. Психологія навчальної мотивації школярів/ М. Лук‘янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2006. - № 3-4. - C. 26-32

17.
Калошин В.Ф. Причини невдач в навчанні/ В.Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 7. - C. 17-20. -Бібліогр. : 10 назв.

18.
Бех І. Психологічний супровід особистісно орієнтованого виховання/ І. Бех // Початкова школа. - 2003. - № 3. - С.1-6

19.
Макара О. Психологічне забезпечення особистісно-зорієнтованого навчання/ О. Макара // Українська мова та література. - 2003. - № 37. - C. 9

20.
Труднощі в навчанні та шляхи їх подолання. Причини проблем у навчанні школярів // Початкова освіта. - 2007. - № 13. - C. 2-7

21.
Максименко, Сергій Психологічний супровод профільного навчання : Теоретичні основи/ Сергій Максименко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 5-6. - C. 27-33

22.
Савченко, Олександра Навчити учнів учитися: психолого-дидактичний аспект/ Олександра Савченко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 1. - C. 29-32.

23.
Шрагина Л.И. Психологические аспекты использования ТРИЗ в учебном процессе/ Л.И.Шрагина // Педагогика. - 1999. - № 6. - C. 39-43

24.
Павлова Л.Д. Психологічне супроводження особистісно орієнтованого навчання/ Л.Д. Павлова // Управління школою. - 2007. - № 10: Вкладка. - C. 1-16

25.
Павлова Л.Д. Психологічне супроводження особистісно орієнтованого навчання/ Л.Д. Павлова // Управління школою. - 2007. - № 4. - C. 2-7 (вкладка); Управління школою. - 2007. - № 8. - C. 2-18

26.
Павлова Л. Психологічне супроводження особистісно орієнтованого навчання/ Л. Павлова // Управління школою. - 2007. - № 3. - C. 1-16

27.
Кислюк, Ольга Співвідношення понять "мотив", " стимул", "потреба" та інтерес до навчання/ Ольга Кислюк // Соціальна психологія. - 2004. - № 5. - C. 109-118. -Бібліогр.: 10 назв.

28.
Максименко С.Д. Навчання і розвиток: психологічні аспекти/ С.Д.Максименко // Практична психологія та соціальна робота. - 1997. - Жовтень. - C. 5-7. -Бібліогр:21 назв.

29.
Кардялис К.К. Взаимосвязь между показателями психосоциального здоровья и мотивация к учебе/ К.К. Кардялис // Вопросы психологии. - 2006. - № 2. - C. 24-30. -Бібліогр.:

30.
Лук"янова М. Навчальна мотивація учнів: психолого-дидактичний аспект/ М. Лук"янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 7-8. - C. 27-31

31.
Шевченко С.М. Проблема закріплення навчального матеріалу в педагогічній спадщині Я.Б.Рєзніка/ С.М. Шевченко // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 3. - C. 125-129

32.
Романенко, Наталія Шляхи подолання психологічних бар‘єрів під час навчання письма/ Наталія Романенко // Початкова освіта. - 2007. - № 8. - C. 15-17

33.
Ізмаїлова Е. Деякі психологічні передумови вдосконалення навчально-виховного процесу початкової школи/ Е. Ізмаїлова // Рідна школа. - 2005. - № 4. - C. 19-21. -Бібліогр.: 7 назв.
34.
Репкин В. В. Формирование психологических механизмов учебной деятельности с помощью развивающего обучения/ В. В. Репкин, Н. В. Репкина // Практична психологія та соціальна робота. - 2009 . - № 1. - C. 1-6. -Бібліогр. : 9 назв.

35.
Єрхієва П.В. Психологізація навчально-виховного процесу/ П.В. Єрхієва // Обдарована дитина. - 2006. - № 6. - C. 46-59

36.
Баранова Н.П. Взаємодія психологічної служби ЗНЗ з учасниками навчально-виховного процесу в роботі щодо превентивного виховання/ Н. П. Баранова // Виховна робота в школі. - 2009. - № 1. - C. 31-36: табл.
37.
Богомолов В. Роль психологічної служби ліцею в організації особистісно орієнтованого навчання/ В. Богомолов // Управління школою. - 2007. - № 27. - C. 12-15

38.
Остапенко О. Виховання у школярів інтересу до навчання/ О.Остапенко // Рідна школа. - 2001. - № 4. - C. 10-11. -Бібліогр.: 11 назв.

39.
Бистрова К. Методики педагогічного впливу/ К. Бистрова // Хімія. - 2008. - № 8: Вкладка. - C. 2-4

40.
Калошин В. Емоції в навчанні - важливий чинник його ефективності/ В. Калошин, В. Заєць // Управління школою. - 2008. - № 14. - C. 3-5

41.
Калошин В.Ф. Формування в учнів мотивації до успіху в навчанні/ В. Ф. Калошин // Управління школою. - 2008. - № 5. - C. 2-9

42.
Пономарева О. Не нашкодь! Психотравмуючі ситуації шкільного навчання/ О. Пономарева // Шкільний світ. - 2008. - № 20. - C. 1-4. -Бібліогр. в кінці ст. (6 назв.)

43.
Фасоля А. Психологічний аспект навчання/ А. Фасоля // Українська мова та література. - 2003. - № 37. - C. 3-6. -Бібліогр.: 14 назв.

44.
Ягупов В. Психологічний зміст понять "знання", "навички" та "уміння"/ В. Ягупов // Освіта . - 2003. - № 24-25. - C. 8-9. -Бібліогр.: 7 назв.

45.
Бех, Іван Виховний процес з глибинним психозануренням/ І. Бех // Початкова школа. - 2008. - № 12. - C. 6-9

46.
Туріщева Л.В. Психологічні особливості закріплення навчального матеріалу / Л.В. Туріщева // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2007. - № 11: Вкладка "Педагогічна академія пані Софії" . - C. 15-16

47.
Пащенко М.І. Методи діагностики і розвитку комунікативних вмінь і навичок : Методичні рекомендації/ М.І.Пащенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 9. - C. 9-12

48.
Лемешев О.Г. Взаимосвязь аспектов внимания с точки зрения психологии и соционики в методике преподавания/ О.Г.Лемешев // Соционика, ментология и психология личности. - 2001. - № 6. - C. 34-46. -Библиогр.: 16 назв.

49.
Бех, Іван Виховний поцес з глибинним психозануренням/ І. Бех // Початкова школа. - 2008. - № 3. - C. 9-12
Анотація: Про сучасний виховний процес.

50.
Митник О. Психологія навчання як цілісного творчого процесу/ О. Митник // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2005. - № 23-24. - C. 34-36

51.
Ілляшенко, Тамара Причини невстигання молодших школярів: які вони?/ Т. Ілляшенко // Початкова школа. - 2007. - № 1. - C. 2-4

52.
Психологічні причини неуспішності // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 10. - C. 38-41

53.
Цуканова В.Б. Хронометричний показник послабленого навчання/ В.Б.Цуканова // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 8. - C. 52-53. -Бібліогр.: 8 назв.

54.
Разумникова О.М. Соотношение оценок внимания и успешности обучения/ О.М.Разумникова // Вопросы психологии. - 2001. - № 1. - C. 123-129

55.
Іллященко, Тамара Як допомогти дітям із труднощами в навчанні/ Тамара Іллященко // Початкова школа. - 2004. - № 5. - С.5-8
56.
Роговик Л.С. Розвиток психомоторних здібностей у навчальній діяльності молодшого школяра/ Л.С.Роговик // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - C. 22-34

57. Роговик Л. Психолого-педагогічні аспекти навчання шестиліток читання та письма/ Л.Роговик // Початкова школа. - 2002. - № 2. - С.11-13

58.
Такі різні діти! Що з ними робити? : урок 11 // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2009. - № 11: Вкладка. - C. 1-16; Класному керівнику. Усе для роботи. - 2009. - № 4: Вкладка. - C. 1-16
59.
Герасимова Н. Оцінка як стресова лотерея/ Н. Герасимова // Шкільний світ. - 2007. - № 40. - C. 1-3

Цуканова, В. Б.
Хронометричний показник послабленого навчання / В.Б.Цуканова // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 8. - С. 52-53. - Бібліогр.: 8 назв.
Кардялис, К. К.
Взаимосвязь между показателями психосоциального здоровья и мотивация к учебе / К.К. Кардялис // Вопросы психологии. - 2006. - № 2. - С. 24-30. - Бібліогр.:
Лебединець, Наталія.
Гігієнічна оцінка шкільної тривожності учнів як показника психологічної атмосфери навчального середовища / Н. Лебединець // Рідна школа. - 2007. - № 9. - С. 57-59 : граф. - Бібліогр. в кінці ст.
http://referatu.net.ua/referats/27/31678/?page=7
http://osvita-ua.net/school/theory/1376
http://referats.allbest.ru/pedagogics/67817.html
http://referat.repetitor.ua/Використання_прогресивних_педагогічних_технологій.aspx
http://referat.repetitor.ua/Використання_прогресивних_педагогічних_технологій.aspx?page=2
http://psylist.net/hpor/pedu045.htm
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=30794

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 2.06.2009 08.56.43 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олеся из города: Тернопіль :: Вопрос: 17033  
Олеся спрашивает:
Доброї ночі! Порадьте, будь ласка, джерела за матеріалами про жанр українського роману в літературі 20-30рр. ХХ ст. Бажано, не Інтернет-ресурси. Заздалегідь дуже дякую за допомогу.
Наш ответ:
1. Повєткін, Є.
Жанр роману-"Політичної концепції в образах" в українській літературі 20-х рр. XX ст. / Є.Повєткін // Молода нація. Альманах. - 1997. - № 8. - С. 229-234

2.
Таран, Людмила.
Наратив визволення / Л. Таран // Слово і час. - 2005. - № 6. - С. 68-73

3.
Ніколенко, О.
Теорія та історія роману (від античності до Просвітництва) / О. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - № 11. - С. 53-61. - Бібліогр.: 8 назв.

4.
Мельнікова, Юлія.
Віра, археологія, історія людини... : Жанр твору "Quid est veritas?" (Що є істина?) Нателени Королевої / Юлія Мельнікова // Українська мова та література. - 2006. - № 6-8. - С. 9-13

5. Лебедівна, Лариса.
Стильові особливості історичної прози Катрі Гриневичевої / Л. Лебедівна // Слово і час. - 2006. - № 11. - С. 30-37. - Бібілогр.: 15 назв.

6.
Ігнетьєва, Ніна.
Романтичне й реалістичне. Жанрова своєрідність роману І.Багряного "Тигролови" / Ніна Ігнетьєва // Українська мова та література. - 2007. - № 37. - С. 50-51

7.
Носко, Анастасія.
"Прекрасні катастрофи" Юрія Смолича як інтерпретація роману "Острів доктора Моро" Герберта Веллса. Матеріали до уроку позакласного читання в 11-му класі / Анастасія Носко // Українська мова та література. - 2008. - № 22-24. - С. 35-37. - Бібліогр.: 9 назв.

8. 83.3(4УКР)6
М 74
Мовчан,, Раїса
Українська література ХХ століття : Посібник для одинадцятикласників, студентів, учителів / Раїса Мовчан,. - [К.] : Б.в., 1997. - 76 с.

9. 83.3(4УКР)6
Г 81
Гречанюк, Сергій Степанович
На тлі XX століття : Літ.-критич. нариси / Сергій Гречанюк,. - К. : Рад. письменник, 1990. - 309,[2] с.

10. 83.3(2=Укр)7
Д67
Дончик, Віталій Григорович
Український радянський роман [] : Рух ідей і форм / Віталій Дончик,. - К. : Дніпро, 1987. - 427,[2]
с.

11. 8У1
П78
Проблеми. Жанри. Майстерність [Текст] : літ.-критич. статті. - К. : Рад. письменник
Вип. 7 / Укл. Анатолій Макаров,. - 1982. - 211 с.

Українська література, 20 ст. -- Літературний процес -- Збірники

12. 84(4УКР)6
Д 66
Домонтович, В.
Доктор Серафікус. Без грунту : Романи / Передм.С.Павличко. - К. : Критика, 1999. - 379,[2] с.
------------------

.: Раздел: Литература :: 4.06.2009 00.02.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександр из города: Чернівці :: Вопрос: 17069  
Олександр спрашивает:
Допоможіть знайти літературу до курсової на тему "літературні матеріали на сторонках "Киевской старины" (1890 - 1900 роки)". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Олексанре!
Пропонуємо Вам скористуватись інформацією у наступних джерелах:
http://www.zounb.zp.ua/content/resourses/scarbnicya/bibilioKiev starina/Kiev Starina/KievStarinamain.html
http://nevmenandr.net/nazarenko/shevch1.php
http://izbornyk.org.ua/hrushukr/hrush518.htm
http://uk.wikipedia.org/wiki/Киевская_старина
http://prostir.museum/publications/ua?id=144
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_19/Gileya19/I10.pdf
http://izbornyk.org.ua/rizne/bovg.htm
http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/bsu/geo/poltava.html
http://www.svaroh.info/svar_13/20_13.html
http://ukrstor.com/ukrstor/pashaeva-galiziawrussovlit.html
http://www.volyn.com.ua/?rub=11&article=0&arch=567
http://pravopys.vlada.kiev.ua/mova/pers/Dovidn/Franko_Ivan.htm
http://pravopys.vlada.kiev.ua/mova/drukar/Dovidn/Kijevskaja_starina.htm
http://siver.com.ua/forum/49-64-1
Педагогічна й науково-просвітницька діяльність Громад у контексті суспільного руху Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX століття): Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Побірченко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 39 с.http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01pnsrnu.zip
Житецький Ігнат. “Киевская Старина” сорок років тому (Історичні нариси та спомини) // За сто літ. – К. 1928. – Кн. 3. – С. 125 – 146.
Житецький Іг. “Київська Старина” за часи Ф. Лебединцева (1882 – 1887) // Україна. – 1926. – № 6.– С. 113 – 120.
Житецький Іг. Перші кроки “Київської Старини” та М. І. Костомаров // Україна. – 1926. – № 4. – С. 97 – 120.
Матях В. М. Проблеми української державності на сторінках журналу «Киевская старина» // Українська державність: історія і сучасність. — К., 1993. — С.74–76.
Сошинська Я. Є. «Киевская старина» як бібліографічне джерело з історії українського селянства // Київський держ. ін-т культури. Збірник статей аспірантів Київського державного інституту культури. — К., 1994. — С.57–63.
Кучинський М. В. Єфремівська концепція історичного розвитку української літератури (за матеріалами «Киевской старины») // Мысль, слово и время в пространстве культуры. — К., 1996. — С.150–158.
Палієнко М. Проблеми іконографії на сторінках журналу «Киевская старина» (1882–1906) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. — К., 1997. — С.206–216.
Люзняк М. М. Публікація історичних пам’яток «Киевской стариной» (кінець ХІХ ст.) // Українська періодика: історія і сучасність. — Львів, 1997. — С.43–46.
Галас Б. К. Зауваження П. Житецького до Грінченкової рукописної редакції словника «Киевской старины» // Ужгородський ун-т. Науковий вісник. Серія філологічна. — Ужгород, 1995. — Вип.1. — С.19–23.
Крячок М. І. Києво-Печерська лавра на сторінках журналу «Киевская старина» 1882–1906 рр. // Могилянські читання. — К., 2001. — 2000: Києво-Печерська лавра в контексті світової історії. — С.183–193.
Ракова О. В. Історичні публікації В. Б. Антоновича в журналі «Киевская старина» // Харк. ун-т. Вісник. — Х., 1998. — N401: Історія України, вип.2. — С.264–275.
Люзняк М. Тема Волині на сторінках «Киевской старины» (проблеми публікації історичних матеріалів та пам’яток) // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край. — Луцьк, 1998. — С.20.
Кучинський М. В. Діяльність Богдана Хмельницкого в оцінці журналу «Киевская старина» // Мова і культура = Язык и культура. — К., 1997. — Т.3. — С.94–96.
Забіяка І. Взаємостосунки В. Горленка з редакцією та редакторами журналу «Киевская старина» (за листами В. Горленка до О. Лазаревського) // Наук. зап. /Ін-т укр. археограф. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К., 1999. — Т.3. — С.293–307.
Забіяка І. М. Журнал «Киевская старина»: вчора, сьогодні, завжди // Наукові записки Ін-ту журналістики /Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — Т.3 (квітень-червень). — С.74–77.
Старченко Т. «Киевская старина»: хронотоп святок на сторінках журналу (1882–1906) // Образ. — К., 2002. — Вип.3, ч.1. — С.5–10. — Бп15576-3/1
Пода О. Ю. Публікації «Киевской старины» про історію козаччини // Вісник. — Запоріжжя, 2003. — N1. — С.132–142.
Михайлин І. Л. Історіографія історії української журналістики в журналі «Киевская старина» // Вісник. — Х., 2003. — N595: Сер. Філологія, вип.38: Сучасні аспекти дослідження літератури XX століття. — С.159–163.
Примак А. Ф. Пам’ятки історії та культури в дослідженнях М. Ф. Біляшівського на сторінках часопису «Киевская старина» // Праці. — К., 2003. — Вип.5. — С.170–179.
Алексієвець М. Журнал «Киевская старина» як осередок історичної науки та культурне явище кін. XIX — поч. XX ст. // Наукові записки. — Тернопіль, 2003. — Вип.2. — С.177–181.
Демиденко О. Висвітлення пам’яток історії та культури України у часописі «Киевская старина» (1882–1906 рр.) // Український історичний збірник. — К., 2004. — 2003 (Вип.6). — С.377–390.
Андрейчук, Тетяна. Духовна культура українців на сторінках журналу «Киевская старина» в кінці XIX ст. // Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. — Чернівці, 2005. — С.270–273. — А650711
Забіяка І. М. Матеріали журналу «Киевская старина» — першоджерело і привід для роздумів (постановка проблеми) // Вісник. — К., 2004. — Вип.12. — С.10–11.
Б. І. Ханенко та «Киевская старина» // До 150-річчя з дня народження Богдана Івановича Ханенка, мецената, колекціонера, фундатора музею. — К., 1999. — С.59–64.
Райківський І. Галичина на сторіках журналу «Киевская старина» (1882–1906 рр.) // Україна соборна. — К., 2005. — Вип.2, ч.3: Історична регіоналістика в контексті соборності України. — С.167–177.
Забіяка І. М. Олександр Лазаревський і журнал «Киевская старина»: окреслення теми // Українське журналістикознавство. — К., 2004. — Вип.5. — С.10–13.
Родінова Н. Критика етнографічних праць Бориса Грінченка в журналі «Киевская старина» // Етнічна історія народів Європи. — К., 2005. — Вип.20. — С.85–88.
Негодченко О. П. Журнал «Киевская старина» (1882–1906) як явище української культури // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. — Острог, 2007. — С.169–177.

.: Раздел: Литература :: 7.06.2009 01.48.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вікторія из города: Макіївка :: Вопрос: 17149  
Вікторія спрашивает:
Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, де знайти розробки уроків з інтерактивними формами та уроки-презентації з української мови та літератури (бажано в електронному варіанті). Заздалегідь дякую!
Наш ответ:
1. Чабан, Олена Материнство, родинність, кохання... Урок-презентація учнівських проектів/ О. Чабан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 2. - C. 22-34
2. Сінкевич, Тетяна "Одноримки" Олекси Різниченка. Урок літератури рідного краю у 8-му класі. Презентація проекту/ Тетяна Сінкевич // Українська мова та література. - 2008. - № 39. - C. 14-17
3. Костантінін, Валентина Презентація книжки Дмитра Білоуса "Пернате царство". Урок позакласного читання у 7-му класі/ Валентина Костантінін // Українська мова та література. - 2008. - № 20. - C. 6-11
4. Шматько О. О. Народжені "відлигою": Презентація літературної спадщини шістдесятників. Урок в 11 класі / О.О. Шматько // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2008. - № 32. - C. 10-15
5. Садовнікова, Ольга Метод проектів на уроках української мови як засіб формування пізнавально-творчих умінь старшокласників/ О. Садовнікова // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 4. - C. 8-13. -Бібліогр.: 4 назв.
6. Тернавська Т. Шукаймо щастя за Сковородою. Мультимедійний урок-презентація у 9 класі/ Т. Тернавська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 5. - C. 24-32. -Бібліогр.: 6 назв.
Віннічук Г. Іван Франко - популяризатор світової літератури в Україні. Урок додаткового читання матеріалів письменника, зокрема тих, що стосуються творів Гомера і Данте (з використанням інтерактивних прийомів)/ Г. Віннічук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2006. - № 9. - C. 15-18. -Бібліогр.: 5 назв.
2. Скотченко Л. Симфонія людського життя: Урок позакласного читання за романом Олеся Бердника "Хто ти?"/ Л. Скотченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 6. - C. 31-34
3. Єфімова І. Урок-презентація інтерактивних технологій : До дня народження М.В. Гоголя/ І. Єфімова // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 5. - C. 43-46

Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури / упор. : К. Ю. Голобородько, Н. П. Ткаченко. - Харків : Основа, 2007. - 173 с. - (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"). - ISBN 978-966-333-473-8
http://konserg.ucoz.ua/load/1-1-0-1404
http://pedagogika.at.ua/publ/5-1-0-33
http://otlichno.com.ua/works/12246
http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00004401_0.html
http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=522166
http://www.osnova.com.ua/UserFiles/PDF/5 29(177).pdf?PHPSESSID=0776e683cd5da5ca030a0abb
http://www.e-catalog.name/cgi-bin/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=XRIPO&P21DBN=XRIPO&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=S=&S21STR=Інтерактивне навчання
http://ua.textreferat.com/referat-13572.html
http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=732&Itemid=33
http://kostopil.libr.rv.ua/index.files/Page756.htm
http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2858&Itemid=-5
http://ukrgorono.at.ua/index/0-13
http://ecosms.com.ua/m/okt,�������ÿ �������㳿 â 5-7 �����õ �à �����õ ����������¿ ���è
http://intkonf.org/lupenko-kovtun-sm-metodichni-rekomendatsiyi-schodo-pidgotovki-uroku-za-interaktivnimi-tehnologiyami/

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 15.06.2009 06.45.26 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Волошина из города: Одеса :: Вопрос: 17173  
Волошина спрашивает:
де знайти твори І.Багмута "пригоди чорного кота Лапченко ..та інші?
Наш ответ:
На жаль у вільному доступі не вдалося знаити твори Івана Багмута. Тільки в Інтернет магазинах:
http://www.knigoxod.in.ua/?action=7400&id=1646
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3717409/
http://www.alib.ru/
Радимо пошукати в бібліотеках міста наступні видання:
1. Багмут, Іван Андріанович. Вибрані твори : Повісті та оповід. Т. 2 : Пригоди чорного кота Лапченка / Багмут, Іван Андріанович ; Худож. М.Стороженко. - К. : Веселка, 1983. - 262 с. : іл. - (Бібліотечна серія). - 100000 пр.
2. Багмут, Іван Андріанович. Пригоди чорного кота Лапченка, описані ним самим. Блакитне плесо. Оповідання / Багмут, Іван Андріанович ; Худож. М.Стороженко. - К. : Веселка, 1973. - 294 с. : іл. - 50000 пр.
3. Українська література : Хрестоматія: Для 5-6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Упоряд. Н.Левчик, О.Камінчук. - К. : ЛДЛ, 2003. - 878 с. - Б.т. - ISBN 9669604958
4. Українська література : Хрестоматія: 5-6 кл. / Упоряд. Н.В.Левчик, О.А.Камінчук. - К. : ЛДЛ, 2004. - 878 с. : ілюстр. - 3500 пр. - ISBN 9669604958
5. Романтика пригод : Навч. посіб. Кн. 4 / Упоряд. М.В.Нестерчук. - К. : Грані - Т, 2006. - 303 с. - (Бібліотека відмінника. 6 клас). - Б.т. - ISBN 9662923098
6. Допитливому читачеві : Хрестоматія з укр. л-ри для дод. читання у 6 кл... / Упоряд. Р.В.Мовчан. - К. : Генеза, 2006. - 382 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с.377.

.: Раздел: Тексты книг :: 17.06.2009 11.07.17 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.914137 seconds