Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду
Сторінка методистаАнтоніна Захаренко
заступник директора з наукової роботи Хмельницької обласної бібліотеки ім. Т. Шевченка

А як у вас?

Організаційно-методична робота Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Шевченка була і залишається однією з провідних функцій впродовж всього її існування. Методичний кабінет, у якому працювало 2 методисти, тут було створено ще в 40-х роках. Кожен історичний період розвитку бібліотеки вносив у роботу свої зміни, нові підходи, нове наповнення не тільки форм, але й змісту. І сьогодні обласна бібліотека для дітей є науково-дослідним і консультативним центром з питань дитячого читання для 856 бібліотек системи Міністерства культури і туризму України. Зокрема, дитяче населення області обслуговує 41 дитяча бібліотека (1 — обласна, 19 — районних, 17 — міських, 4 — сільських) та 783 сільських і 32 міських, що також обслуговують дітей. Користується ними щорічно близько 168 тис. читачів, у т.ч. дитячими — понад 83 тис., що від загальної кількості читачів області складає 25%. Тобто кожен 4-й читач області — дитина, а кожна 3-тя книга, яка видана в бібліотеках, видана дітям.

Для забезпечення ефективної діяльності бібліотек Хмельниччини з читачами–дітьми обласна бібліотека для дітей виробила цілісну концепцію методичної роботи та механізми її реалізації. Організаційно-методичну роботу забезпечує кожний структурний підрозділ бібліотеки зі свого напряму, а організатором та координатором цієї роботи є відділ удосконалення методики і практики бібліотечної роботи з дітьми. Стратегічними напрямами організаційно-методичної роботи були і є аналітичний, навчальний (підвищення кваліфікації бібліотечних працівників з питань організації роботи з читачами–дітьми), консультативна допомога на місцях та видавнича діяльність. З'явилися сьогодні й нові — прогнозуючий, соціологічний, рекламний. Однією з тенденцій часу є синтез функцій та їх взаємопроникнення, тому сьогодні аналітико-прогнозуючий напрям один із провідних. Щорічно, аналізуючи діяльність районних, центральних міських дитячих та сільських бібліотек, готуються оглядово-аналітичні матеріали, які дозволяють визначити не лише загальні тенденції розвитку, а й робити прогнози щодо змін. Починаючи з 2000 року, щорічно видаються аналітико-статистичні збірки «Дитячі бібліотеки Хмельниччини у ... році», «Про стан роботи з користувачами–дітьми в бібліотеках області за ... рік».

Сьогодні, як і в попередні роки, успіх роботи бібліотек залежить від кадрів. Тому обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка постійно працює над осучасненням системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області. Провідне місце у системі професійних комунікацій відіграє безперервна освіта спеціалістів дитячих бібліотек. Для завідуючих районними та центральними міськими бібліотеками для дітей — заступників директорів ЦБС з питань обслуговування дітей щорічно проводяться заняття творчої лабораторії «Дитяча бібліотека: ідеї, майстерність, пошук» та Школи керівника, що стали місцем інтелектуального спілкування професіоналів. Завідуючих бібліотеками навчаємо управлінським навичкам, досвіду роботи з владними структурами і громадськістю, вмінню планувати і координувати свою діяльність, вирішувати поточні проблеми і бачити перспективу, презентувати свою бібліотеку, а також основам фандрейзингової діяльності тощо. Для цього запроваджено різноманітні активні форми навчання: професійні діалоги та брифінги, засідання за «круглим столом», творчі зустрічі, конкурси, тренінги, розгляд виробничих ситуацій та ін. У процесі навчання розглядаються такі актуальні теми: «Бібліотеки і сьогодення: формування нової політики обслуговування дітей», «Новації, творчість, ініціатива — запорука успішної роботи бібліотеки», «Мультимедійна інформація і бібліотекарі», «Бібліотечний інтер’єр — важливий фактор створення позитивного іміджу бібліотеки», «Використання нових технологій у бібліотеці», «Організаційно-методичне забезпечення діяльності бібліотек регіону з питань дитячого читання», «Моніторинг дитячого читання в бібліотеках області», «Фандрейзинг і бібліотека» тощо.

Враховуючи сучасні кваліфікаційні вимоги до бібліотечних спеціалістів, ОДБ спільно з обласним учбово-методичним центром культури Поділля провела тематичне очно–заочне навчання (курсову підготовку) завідуючих районними і центральними міськими бібліотеками для дітей «Організація роботи дитячої бібліотеки в сучасних умовах. Маркетингова діяльність». По закінченні навчання бібліотекарі отримали дипломи про підвищення кваліфікації, наявність яких враховується при встановленні заробітної плати. Успішно працює Школа керівника для завідуючих дитячими бібліотеками, де розглядаються актуальні питання бібліотечної практики. У 2006 році заняття проводилися за темою «Сучасний керівник: професійні риси і якості», у 2007 році — «Бібліотека для дітей: її місія та майбутнє».

Цінним, на мою думку, у роботі з підвищення кваліфікації завідуючих районними (міськими) бібліотеками для дітей є те, що кожне заняття, чи то творчої лабораторії, чи Школи керівника, проводиться на базі однієї з районних бібліотек області, що дає можливість кожній завідуючій не тільки презентувати бібліотеку, а й ознайомити колег із досвідом своєї роботи. З 2007 року ми запровадили вивчення досвіду роботи бібліотек інших регіонів. У рамках цього проекту вже зроблено перший виїзд до Львівської центральної міської бібліотеки для дітей. Планується побувати у бібліотеках областей–сусідів — Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій, Рівненській та ін. Вивчення досвіду львівських колег стало дієвим поштовхом до ще більшої активізації роботи і впровадженню у практику діяльності нових свіжих ідей. У свою чергу дитячі бібліотекарі Хмельниччини теж готові поділитися своїми надбаннями із колегами з інших регіонів.

Обласна бібліотека для дітей визначила також нові підходи до підвищення професійного рівня інших категорій спеціалістів районної, міської та сільської ланок. Якщо у 1996–2004 роках через недостатнє фінансування бібліотек для працівників відділів обслуговування районних, центральних міських бібліотек не проводилися ніякі форми навчання, то вже у 2005 році на базі ОДБ проведено творчу майстерню для бібліотекарів відділів обслуговування учнів 1–4 класів «Читання дітей — запорука гармонійного розвитку дитини», а у 2006 році для бібліотекарів відділів обслуговування учнів 5–9 класів «Проблеми читання та інформаційної грамотності підлітків у бібліотеках». На даний час визначено періодичність занять таких творчих майстерень для цих категорій працівників — 1 раз на 3 роки.

Ми поставили перед собою особливе завдання — допомогти сільським бібліотекарям у підвищенні фахового рівня. Для цього запровадили в практику ОДБ проведення професійних навчань сільських бібліотекарів «Діти. Книга. Бібліотека». Група наших спеціалістів з 8–10 осіб щороку виїжджають у 2–3 райони області і на базі однієї з районних бібліотек спільно із працівниками бібліотек району проводять засідання за «круглим столом», творчі дискусії, практичні заняття, ділові та рольові ігри, «мозкові атаки» тощо, де не тільки обговорюють актуальні питання бібліотечної роботи з дітьми, а й надають змістовні консультації. У 2007 році підвищення кваліфікації усіх сільських бібліотекарів області з даної тематики було завершено.

Вдалим і результативним у 2005 році було проведення засідання за «круглим столом» «Діти, книга, читання: погляд на проблему», у якому взяли участь представники обласного управління культури, туризму і курортів, обласного та міського управлінь освіти і науки, гуманітарно-педагогічної академії, провідні спеціалісти обласної бібліотеки та завідуючі районними бібліотеками для дітей. За його підсумками було розроблено рекомендації і 2006 рік на Хмельниччині оголосили Роком дитячого читання. У рамках його проведення відбувся обласний конкурс на кращу бібліотеку Року дитячого читання. У конкурсі взяли участь бібліотеки, що обслуговують дітей всіх районів і міст області. Вони змістовно та естетично оформили свої матеріали: аналітичні довідки, відеофільми, цільові програми, фотографії, сценарії, запрошення, видання, статті про роботу бібліотеки на сторінках періодичної преси. Конкурс проходив у 2 тури: на регіональному та обласному рівнях, переможців було відзначено дипломами і цінними подарунками. На обласному — за підтримки Укрсоцбанку, Промінвестбанку та управління культури, туризму і курортів у номінації «Краща бібліотека для дітей області» — Красилівська районна бібліотека для дітей за І-ше місце отримала ксерокс, Деражнянська районна бібліотека для дітей за ІІ-ге місце — комп’ютер, а бібліотеки сіл Велике Залісся Кам’янець-Подільського району та Лісоводи Городоцького району — переможці у номінації «Краща сільська бібліотека, що обслуговує дітей» отримали бібліотечки книг. Цей конкурс показав, що бібліотеки на сучасному етапі є тими соціальними інститутами, які стимулюють потяг дітей до читання, формують особистісні якості юного громадянина України, ведуть постійний пошук нових, цікавих, змістовних форм роботи з читачами–дітьми.

Обласна бібліотека для дітей імені Т.Г. Шевченка — ініціатор проведення широкомасштабних обласних заходів. Традиційним вже стало обласне літературно-мистецьке свято «Іду з дитинства до Тараса», приурочене до річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. Його урочисте відкриття щорічно проходить на базі однієї з районних бібліотек для дітей області за участю голови обласної організації НСП України, письменників, представників управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації, обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка, органів місцевої влади. Свято завжди перетворюється на театралізоване дійство з конкурсами, піснями … Таким же масштабним і популярним стало і обласне свято рідної мови «Мово українська, гордосте моя», яке присвячується дню української писемності і мови, започатковане в 1999 році. Позитивним у проведенні цих свят є те, що одночасно у всіх бібліотеках області проходять заходи з популяризації творчості Великого Кобзаря та рідної мови. Традиційним став і обласний конкурс юних дарувань «Кобзарики», проведення якого сприяє розвитку творчих здібностей читачів бібліотек. Номінації конкурсу говорять самі за себе: літературні твори (вірші, оповідання, казки), художні роботи у жанрі живопису, графіки, різних видів декоративно-прикладного мистецтва. Кожного року конкурс відкриває багато нових талантів, бо діти беруть у ньому участь із великим задоволенням.

Активізації роботи дитячих бібліотек регіону, дуже сприяли радіовікторина «Пилявецька битва в історії України», заочна читацька конференція на сторінках обласної газети «Подільські вісті» до 150-річчя від дня народження І.Я. Франка «Безсмертний син безсмертного народу», телерадіовікторина «Війні немає забуття» і обласна естафета пам’яті «Вклонімося великим тим рокам» до 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та багато ін. Саме обласна бібліотека забезпечує активну участь всіх бібліотек області у різноманітних всеукраїнських конкурсах. І це підтверджує той факт, що наші бібліотеки і їхні читачі неодноразово були призерами підсумкових турів, що проходять у м. Києві.

Як підтверджує практика, для забезпечення ефективної роботи бібліотек надзвичайно важливим є контролююча функція обласної бібліотеки, яка реалізується через виїзди на місця. Протягом року провідні спеціалісти бібліотеки охоплюють виїздами всі районні та центральні міські бібліотеки для дітей, з метою комплексного вивчення діяльності бібліотек району з дітьми проводиться ще 4 виїзди. Усі вони координуються і здійснюються за участю трьох обласних бібліотек, а їх результати заслуховуються на розширених засіданнях колегій районного (міського) управління культури і туризму. Інші виїзди проводяться з метою надання консультативної допомоги з актуальних питань роботи на замовлення бібліотек. За рік бібліотекою здійснюється 25–30 таких виїздів.

Невід’ємною складовою роботи нашої бібліотеки стали і соціологічні дослідження. За останні роки було проведено такі: «Українська художня книга в читанні дітей–учнів 1–9 класів», «Інформаційні потреби користувачів шкільних закладів нового типу», «Ресурси і послуги дитячих бібліотек області», «Читаюча дитина — цінність ХХІ століття». На базі бібліотек нашої області також проводилися дослідження Національної бібліотеки України для дітей «Комплектування фондів дитячих бібліотек України періодичними виданнями», «Я читаю сучасну книжку українською мовою». За підсумками кожного з них обов'язковим є видання бюлетеню соціологічної служби.

Останніми роками набула широкого розвитку видавнича діяльність бібліотеки, значно розширилася тематика видань та покращилося їх поліграфічне оформлення. Все це стало можливим завдяки використанню комп’ютерних технологій. Вже видано аналітико-статистичні збірки «Дитячі бібліотеки Хмельниччини у ... році»; три випуски «Фольклорна веселка Подільського краю» (за матеріалами краєзнавчої експедиції «Мій рідний край — моя земля»); консультативні поради із впровадження інноваційних форм роботи «Ярмарок творчих ідей»; «Казковий дивосвіт Андерсена»; «Славетний гетьман України»; матеріали з досвіду роботи обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка «Сучасна модель книжкової виставки»; бюлетені соціологічної служби «Читаюча дитина — цінність ХХІ століття» та «Ресурси і послуги дитячих бібліотек». За два останні роки видано біобібліографічні покажчики про письменників–подолян, які пишуть для дітей: «Золоті кораблі Василя Горбатюка» (до 50-річчя від дня його народження), «Охоронець рідного слова» (до 80-річчя від дня народження М. Магери). У 2006 році розпочато випуск серії біобібліографічних довідок «Ювілейна довідка». Вже видано такі: «Чарівні зерна Оксани Іваненко» (до 100-річчя від дня її народження), «Серце, віддане дітям» (до 100-річчя від дня народження Агнії Барто), «Зорій довіку серед нас!» (до 135-річчя від дня народження Лесі Українки), «Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив ...» (до 100-річчя від дня народження Олени Теліги), «В байках і ліриці живе його душа» (до 180-річчя від дня народження Леоніда Глібова), «Поет національного відродження» (до 100-річчя від дня народження О. Ольжича). Але час вимагає постійного пошуку нових ідей, і ось у 2007 році виникла ще одна. Ми вирішили створити електронну базу даних «Дитячі бібліотеки Хмельниччини», яку найближчим часом буде розміщено на власному веб-сайті ОДБ.

Сьогодні організаційно-методичну роботу нашої бібліотеки спрямовано на оптимізацію діяльності та визначення стратегії розвитку кожної дитячої бібліотеки області.

 

 
Останнє оновлення: 12/12/2019
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей