Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду
Кращі з кращіх

Людмила Михальчук
начальник відділу інноваційних бібліотечних технологій
Житомирської обласної бібліотеки для дітей

Сучасні інформаційні технології в бібліотечній практиці: реалії сьогодення

Традиційно скептичне відношення до бібліотек та недооцінювання суспільством їх діяльності ос­таннім часом стали змінюватися на бік кращого розуміння реальної ролі в сучасному інформаційному світі та можливостей зібраних у бібліотеках інформаційних ресурсів. Неминучі процеси інформатизації стрімко ламають основи бібліотечної справи та професійні орієнтири бібліотекарів. Змінилися традиційні бібліотечні технології, форми бібліотечного обслуговування користувачів. Перетворення викликані як змінами у запитах користувачів, так і у формі надання інформації. Не засвоївши нові технологічні процеси, бібліотеки мають ризик бути витиснутими з інформаційного простору. Щоб цього не сталося, бібліотека повинна змінювати принципи свого існування. На мій погляд, проблема інформаційного обслуговування полягає у тому, що сьогодні бібліотеку відвідують не тільки для того, щоб почитати книгу та періодичні видання, а найчастіше — для отримання оперативної інформації. Тобто відбувається еволюція соціальної ролі бібліотеки. До її традиційної просвітницької функції, зберігання та примножування літературної спадщини додаються функції інформаційних центрів, які оперативно надають доступ до світових інформаційних мереж та банків даних. Нові інформаційні технології відкрили бібліотекам не тільки величезні можливості, а й поставили їх перед необхідністю вирішення принципово нових завдань.

Поступово суттєві зміни відбулися і в нашій бібліотеці. Для того, аби розпочати процес створення комп’ютерної інфраструктури, вирішили за потрібне придбати комп’ютерну техніку та зробити так, щоб вона ефективно працювала на користь бібліотеки. Здійснити перше завдання було не просто, але можливо при наявності коштів. Технічний потенціал бібліотеки поступово розширювався. Друге ж потребувало продуманих дій, наприклад, створення структурного підрозділу, який взяв би на себе організацію єдиного інформаційного середовища в бібліотеці. Так, у лютому 2007 року в структурі бібліотеки з'явився новий відділ інноваційних бібліотечних технологій. Для його організації було задіяно два структурних підрозділи: сектор комплектування і обробки літератури та Інтернет-центр. Із придбанням першої партії комп’ютерів та впровадженням у роботу автоматизованої інформаційної бібліотечної системи конкретизувалися і завдання, які повинен був вирішувати кожен співробітник на своєму робочому місці.

У період адаптації діяльність фахівців відділу інноваційних бібліотечних технологій було орієнтовано на роботу з формування електронного каталогу бібліотечного фонду, з самого початку розрахованого на користувачів бібліотеки; впровадження новітніх інформаційних технологій в роботу інших відділів; створення власних інформаційних ресурсів; надання інформаційних послуг та сервісне обслуговування користувачів. А починалося впровадження сучасних методів обробки інформації в Житомирській обласній бібліотеці для дітей у 2006 році з сектору комплектування та обробки літератури. Фонд документів, у якому знаходиться вся необхідна читачеві інформація, є основою роботи будь-якої бібліотеки. У ньому закладені інформаційні можливості для загальної та професійної освіти, формування всебічно розвинутої особистості, морального та естетичного виховання. З огляду на це бібліотечний фонд є важливою інформаційною базою і для інших освітніх та культурних закладів.

Наша бібліотека має універсальну структуру обслуговування читачів, яка дозволяє найбільш ефективно працювати з окремими групами користувачів. Пріоритетними завданнями нашої діяльності є підтримка навчального процесу та дозвілля дітей і молоді, навчання інформаційній культурі молодих читачів, популяризація найкращих творів світової літератури. Бібліотека володіє універсальним за складом фондом у 170,9 тис. прим., у якому представлено всі типи видань: енциклопедії, довідники, підручники, методична, науково-пізнавальна та художня література. Численна і тематика комплектування. Переважну більшість, зрозуміло, займає література для дітей, але останнім часом спостерігається тенденція до розширення категорій користувачів. Активними користувачами нашої бібліотеки стає молодь віком від 15 до 21 року. Тому не останнє місце в комплектуванні займає література для цієї вікової групи. Найбільш затребувані у молодих читачів видання на допомогу навчального процесу, діловому читанню, професійним навичкам. З галузевої літератури найбільш популярні книги соціально-еконо­мічного профілю: психологія, філософія, економіка, юриспруденція.

Дані, представлені на діаграмі, дозволяють простежити надходження в фонд бібліотеки літератури за останні три роки. Насиченим за надходженнями для нас виявився 2007 рік. У порівнянні з останніми роками комплектування фонду за бюджетні кошти збільшилося у 5 разів. Розширився і склад фонду за періодичними виданнями. Повністю враховані різноманітні інтереси всіх категорій наших читачів. Разом з тим дитяча та молодіжна аудиторія, найбільш динамічна та вимоглива, орієнтована на сучасні інформаційні технології, і тому для задоволення їхніх освітніх запитів вже неможливо обійтися без документів на електронних носіях, що, в свою чергу, потребує нового підходу до комплектування. Останнім часом на рівні з традиційними носіями інформації наші фонди поповнюються електронними. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб все це різноманіття знайшло найповніше відображення у каталогах бібліотеки, зокрема електронному, та відповідало б інформаційним запитам сучасних користувачів.

На даний час у бібліотеці діє автоматизована інформаційна бібліотечна система (АІБС) «Марк-SQL», яка дозволяє автоматизувати всі основні бібліотечні процеси: комплектування, каталогізацію, пошук, реєстрацію читачів, видачу документів, передплату, статистику, друк вихідних форм тощо. На сьогодні в електронному каталозі сформовано та постійно поповнюються новими надходженнями чотири бази даних, які найбільше використовуються:

*  «Книги» — бібліографічний опис документів, що надійшли з початку впровадження АІБС «Марк-SQL», а також ретрокаталог;
*  «Комерційні книги» — бібліографічний опис книг, що придбані за кошти бібліотеки;
*  «Медіатека» — опис аудіо- та відеоматеріалів, комп’ютерних дисків;
*  «Періодика» — містить інформацію щодо 250 назв періодичних видань і дає можливість визначити наявність того чи іншого видання в кожному з відділів бібліотеки.

Параметри пошуку в електронному каталозі дозволяють знайти потрібний документ за автором, назвою, інвентарним номером, індексом ББК, тематичною рубрикою, ключовими словами та багатьма іншими критеріями.

Найближча мета — придбання програмного забезпечення «Марк-Web», що відкриє користувачам бібліотеки вільний доступ до електронного каталогу бібліотеки. Внаслідок впровадження в роботу бібліотек нових інформаційних технологій вони стають все більш складними в інформаційно-технологічному відношенні закладами. Це викликає об’єктивну потребу до навчання персоналу. Для того, щоб робота проводилася ефективно, бібліотекарям сектору потрібно було швидко засвоїти основні принципи функціонування та можливості АІБС. У нашому випадку особливість полягала в тому, що навчання поєднувалося з практикою. Реальна робота з формування електронного каталогу розпочалася з самого початку впровадження АІБС «Марк-SQL» в роботу. Доводилося поступово, навчаючись на своїх помилках, оволодівати технологічно складними процесами, тонкощами формування бібліографічних записів, визначенням параметрів пошуку та предметних рубрик тощо. На даний час фахівці відділу інноваційних бібліотечних технологій демонструють вільне володіння основами експлуатації сучасних засобів автоматизації та обробки інформації, ефективно використовують сучасні інформаційно-пошукові системи, засвоюють різні види Інтернет-сервісу для користувачів. Спеціалісти відділу знають, як підтримувати комп’ютерну техніку в працездатному стані, мають навички інформаційно-аналітичної роботи.

Зрозуміло, що впровадження новітніх технологій в діяльність бібліотеки вимагає підвищення рівня професійності всього персоналу. Маючи на увазі стрімкий характер комп’ютеризації суспільства, бібліотекарі й самі повинні докласти максимум зусиль для власної освіти. Як мінімум бібліотечний працівник має набути базові знання роботи на персональному комп’ютері та вміння використовувати Інтернет-ресурси. У нашій бібліотеці для цього створено належні умови — вільний доступ до мережі та достатня кількість спеціальної літератури. Окрім того, на перший план виходить організація взаємного навчання. Кожний користувач всесвітньої мережі постійно набуває унікальної інформації, корисної й для своїх колег. Підвищення рівня інформаційної культури працівників бібліотеки через розробку навчальної тренінгової програми «Практичний ПК для бібліотекарів», пошук новацій в інформаційному обслуговуванні користувачів — ще один напрям у діяльності відділу інноваційних бібліотечних технологій. Теми для занять пропонуються такі: «Перше знайомство з персональним комп’ютером», «Управління задачами та обробка документів у системі Windows», «Файлова система Windows», «Ви­кори­стання локальних та глобальних комп’ютерних мереж», «Подання інформації в Інтернеті. Пошукові системи і каталоги», «Повнотекстові колекції та їх можливості», «Періодичні видання. Електронні видання», «Регіональні ресурси Інтернет» та ін. Таке навчання надає можливість бібліотекарям підвищити свій фаховий рівень та поліпшити якість обслуговування користувачів.

Значно підвищує імідж бібліотеки наш Інтернет-центр, розрахований на 6 робочих місць. Ми постійно намагаємося виділяти кошти на розвиток технічної бази. За останній рік придбали новий комп’ютер та частково вдосконалили інші. Приплив нових користувачів до Інтернет-центру свідчить про його популярність як інформаційного центру, в якому добре організований вільний доступ до інформаційних ресурсів, що забезпечує отримання реферативної, бібліографічної, повнотекстової інформації в режимі онлайн. Працівники центру надають користувачам бібліотеки консультаційну допомогу з пошуку інформації. Інтернет-центр має широкий спектр платних послуг: надання машинного часу, ксерокопіювання, роздрукування і форматування документів, запис інформації на електронні носії, її пошук в Інтернеті та ін. Все це потребує від спеціалістів відділу знання багатьох популярних комп’ютерних програм та оргтехніки.

З усього розмаїття послуг, що цікавлять читачів, найрозповсюдженими є робота з електронною поштою, пошук рефератів з різних предметів, спілкування з однолітками у «чатах». Реклама ресурсів Інтернет допомагає учням та студентам орієнтуватися у всесвітній мережі. Найцікавіші й найпопулярніші сайти для дітей та молоді вони можуть знайти на поличках виставки–путівника «Інтернет-навігатор»: «Світ ПК», «Ельдорадо», «Інтернет і освіта», «Твір на 5!», «Ігротека», «Га­ряча тема» та ін. Особливу увагу ми приділяємо поповненню фонду відділу, комплектуючи його періодичними виданнями профільного напряму та необхідними для наших користувачів книжками. З 2007 року почали формування фонду медіатеки, який на сьогоднішній день складається з 88 дисків різної тематики: навчальні програми, реферати та підручники, енциклопедії та розвиваючі ігри, електронні книги та диски з цифровими фото-бібліотеками для юних дизайнерів комп’ютерних програм.

Важливо зауважити, що забезпечити сучасні потреби бібліотеки у формуванні інформаційного простору можливо тільки за умови комплексної автоматизації технологічних процесів, еволюції послуг та охоплення перетвореннями усіх сфер діяльності бібліотеки: ведення каталогів, обробки надходжень, реєстрації читачів, довідково-бібліо­графічної роботи та ін. Плавний перехід до новітніх інформаційних технологій в інших відділах забезпечує спадковість напрацьованих технологічних процесів та надає можливість спокійної підготовки до роботи в нових умовах бібліотечних кадрів. Сучасні форми обслуговування, у тому числі і з використанням Інтернету, поступово починають використовуватися в усіх відділах. Одним з найважливіших інформаційних процесів, нерозривно пов’язаних з впровадженням новітніх технологій, є бібліографічна робота, тому перші автоматизовані робочі місця було організовано саме для бібліографів. Нещодавно в бібліотеці почали працювати за новою версією програмного забезпечення «Mark-SQL», що дозволило розширити можливості бази даних «Періодика». Фахівці відділу інноваційних бібліотечних технологій опрацювали удосконалений модуль «Періодика» та забезпечили навчання працівників методико-бібліографічного сектора. Це внесло принципові зміни в роботу сектора та в систему обслуговування користувачів, відпала необхідність у багатьох інформаційних формах бібліографічної діяльності, отримали розвиток цілком нові форми пошуку та зберігання інформації. Систематична картотека статей з періодичних видань та збірників тепер ведеться тільки в електронному вигляді. Більшість картотек сектору законсервовано. Замість того поширюється й наповнюється змістовною інформацією база даних «Статті», розробляється концепція бази даних «Краєзнавчі матеріали». Критерії пошуку документів дозволяють бібліографам швидко і якісно надавати різноманітні бібліографічні та фактографічні довідки читачам, а також, використовуючи базу даних, створювати інформаційно-бібліографічні ресурси.

Ми робимо тільки перші кроки в комп’ютеризації бібліотеки, але дивимося у майбутнє і направляємо свою роботу на створення локальної комп’ютерної мережі, що вже сьогодні дозволило б інформаційно об’єднати усі підрозділи бібліотеки. Формування такої мережі створить не тільки передумови для раціонального використання бібліотечних ресурсів, а й покращить бібліотечно-бібліографічне обслуговування, оптимізує традиційні бібліотечні технології, внесе значні зміни в систему бібліотечного сервісу. Розвиток у бібліотеці новітніх інформаційних послуг безумовно сприятиме розширенню нових можливостей із задоволення інформаційних потреб користувачів. Традиційні форми обслуговування перестають бути єдиними. Для успішної діяльності в цьому напрямі відділ інноваційних бібліотечних технологій координує свій план роботи з планами провідних відділів бібліотеки: відділами обслуговування, методичним та бібліографічним сектором. Це дозволяє наповнювати форми і методи бібліотечної роботи інноваційними ідеями з використанням новітніх інформаційних технологій, задіяти в проведенні різноманітних заходів електронні інформаційні ресурси. У 2008 році акцент в перспективній діяльності відділу було зроблено на розвиток такого напряму, як Інтернет-проекти та мультимедіа–презентації. Мультимедійні презентації є для нас інноваційною роботою, адже ми орієнтуємося на передові технології. Іншими словами, добре розуміємо, що сучасна мультимедійна презентація представляє собою сполучення найрізноманітніших засобів подання інформації. Поєднання динамічного зображення, звуку та дизайнерської графіки значно збільшує сприйняття інформації, у порівнянні з текстом, особливо дитячою аудиторією. Використання презентацій у процесі семінарів та тренінгів надає можливість чітко й доступно викласти матеріал і представити його в емоційно привабливій формі. Перший власний мультимедійний краєзнавчий інформаційний ресурс «Бібліотечне краєзнавство: бережемо традиції, живемо сучасним і творимо майбутнє» було представлено на Всеукраїнській науково-практичній конференції директорів обласних бібліотек для дітей в Ужгороді. Вже сьогодні наші плани зі створення проектів разом із відділами обслуговування реалізуються. З відділом обслуговування читачів 5–9 класів розроблялася та творчо втілювалася мультимедійна презентація з досвіду впровадження інтерактивних прийомів у масовій роботі «Дійти до серця читача». Заплановано цикл презентацій за методичною програмою «Школа професіонала», яка діє у відділі обслуговування читачів 1–4 класів, і вже створено першу презентацію циклу «Працюємо за покликом душі».

Бібліотекарі, які обслуговують наших користувачів, приділяють велику увагу популяризації читання, знайомлять читачів з літературою життєствердного, гуманістичного характеру, намагаючись тим самим зробити бібліотеку необхідною ланкою в освіті та житті дитини. Якщо не торкатися теми користі чи шкоди комп’ютера та Інтернету для дитини, можна зауважити, що новітні інформаційні технології вже стали важливим засобом залучення сучасної дитини до читання. Таким засобом може стати і електронний каталог, якщо він упорядкований так, що можна знайти книгу, потім зняти її з полички й узяти додому. Ми лише намагаємося розповісти про Інтернет-ресурси, які можуть бути корисними у виборі літератури для читання. Їх велика кількість приваблює дитину, яка хоче дізнатися щось нове, швидко підготуватися до уроку або написати реферат. Бібліотекар, маючи доступ до Інтернету і достатній рівень інформаційної культури, може допомогти дитині зорієнтуватися у цьому різноманітті, швидко виконати запит, знайти повні тексти творів, відсутні у фонді, і використати їх у своїй роботі. З огляду на це, такі заходи, як презентація електронних бібліотек «Що читати дітям в Інтернеті?», віртуальна книжкова подорож під час канікул «Літо біля книжкової полиці» можуть бути корисними і цікавими як дітям, так і бібліотекарям та організаторам дитячого читання. Ресурси для дітей, як правило, мають каталог посилань для того, аби дитина могла відібрати для себе книжечку, періодичне видання або пізнавальну інформацію за віком та за своїми уподобаннями. Окрім того, на дитячих сайтах розміщуються розділи оглядів і корисних лінків за різноманітними темами на допомогу освіті: електронні енциклопедії, пошукові системи, банки рефератів. Комп’ютер і книгу не потрібно протиставляти, а навпаки, слід об’єднати їх необмежені можливості для розвитку дитини.

Багато уваги в наших заходах приділяється популяризації здорового способу життя серед дітей та молоді. У тому, що сучасне суспільство повинно орієнтуватися на молоде покоління, не сумнівається, звісно, ніхто. Але чи легко бути молодим сьогодні, у непростий час криз та революційних змін? Дитинство та молодість — це вік, який часто незахищений й непідготовлений до життя. Саме у юному віці виникають серйозні життєві проблеми, і, маючи це на увазі, сучасна бібліотека здійснює важливу місію, надаючи інформацію, яка так необхідна молоді для успішного існування в суспільстві, в якому роль знань та освіченості постійно зростає. Так, у рамках просвітницької програми «Світ навколо тебе» в Інтернет-центрі разом із відділом обслуговування учнів 5–9 класів проводяться цікаві заходи. Наприклад, виставка–імпульс «Не вбий себе страхом: все про СНІД в Інтернеті» надає користувачам інформацію про сайти, що містять матеріали з профілактики наркоманії. Тема невеликих, соціально значущих рекламних роликів для дітей, які б можна було демонструвати на сайті бібліотеки — напрям, який надалі буде активно розроблятися у відділі.

Наступний крок на шляху ефективного використання можливостей Інтернет — оновлення власного сайту. Якщо для розробки сайту можна залучити фахівців, то просування, підтримка, оновлення та розвиток — це робота спеціалістів відділу інноваційних бібліотечних технологій. Ми ще не маємо досвіду цієї роботи і тільки починаємо працювати над цим проектом, але маємо досвід того, що немає нічого неможливого. Бажано не зупинятися на досягнутому, розробляти нові проекти і впроваджувати нові ідеї. А головне — це наповненість наших залів, і те, що працюємо для завжди вдячної дитячої аудиторії.

Інтернет-ресурси, які можуть бути
корисними для дітей та їхніх батьків
у виборі літератури для читання

http://www.skazochki.narod.ru
На сайті цікавий матеріал: російські казки та казки народів світу, сучасні обробки класичних казок, ілюстровані і звукові казки, пісні для дітей і слова цих пісень, загадки в малюнках, загадки Г. Остера, мультфільми та пісні з них.
http://www.abetka.ukrlife.org
Цей сайт є справжньою скарбницею для батьків, вихователів та вчителів. Щоб краще виховувати потрібно знати все: абетку, читанку, приказки, скоромовки, лічилки. Цікавий матеріал про українські народні ігри, утішки, забавлянки. Сюрпризом і подарунком є гра «Розумійко-буквиця». Для багатьох стануть у пригоді літературні казки Б. Грін­ченка, О. Олеся, С. Васильченка, Л. Українки. Також зібрано корисний матеріал приказок про дружбу, здоров'я, пори року.
http://www.dedushka.net
Бібліотека–путівник по дитячій літературі. Містить інформацію про дитячі книги різних авторів. На сторінках багато цікавих казок різних народів світу і відомих казкарів.
У цікавому світі, де тварини поводять себе як люди, де звичайні люди здійснюють великі подвиги і одружуються на принцесах, добро і любов завжди перемагають зло.
http://www.lib.ru/TaLES
Сайт, на якому міститься дитяча та пригодницька література. Вас зацікавлять літературні казки російських та зарубіжних письменників: перекладацькі казки Г.К. Андерсена,
Ч. Баррі, братів Грімм, Л. Керролла та багато ін.
http://www.1001skazka.com
Багато дітей колись любили слухати вінілові платівки. На сайті ви знайдете пісні з мультфільмів, казок, дитячих фільмів, вірші в звуковій формі, радіоп'єси, радіовистави, постановки «Театру перед мікрофоном» і модні сьогодні аудіокниги. Та ще багато інших цікавих матеріалів.
http://www.lukoshko.net
Сайт електронних книг для дітей: російські, українські, білоруські казки, народів півночі та сходу, билини. Казки письменників–казкарів: О. Пушкіна, Г.К. Андерсена, братів Грімм, Ш. Перро, В. Гауфа, П. Бажова.
http://www.skazka.com.ru
Цікавий сайт тим, що містить казки, міфи і легенди народів світу, літературні казки відомих письменників, казки для дорослих. У розділі «Галерея» відображено матеріал про майстрів живопису: В. Васнєцова, М. Врубеля, Ф. Васильєва, а також про майстрів художньої ілюстрації. Для найменших будуть цікавими улюблені казки, народні казки і казки та вірші авторів XIX початку XX століть.
http://www.skaz.iatp.org.ua
Сайт для любителів казок та народної творчості. Багато казок різних народів світу дуже схожі не тільки за змістом, але й образи, які використовуються в них, дуже часто перегукуються. Що ж було поштовхом для їхньої появи в зо­всім протилежних кінцях світу? Вчені вважають, що це — завдяки культурним та торговим обмінам між народами.
http://www.posnayko.com
Дитячий пізнавально-розважальний журнал «Пізнайко».
http://sashka.iatp.org.ua
Сайт дитячого Інтернет-журналу для дітей та підлітків «Санька — скажений кролик». Ігри, загадки, казки, історії та довідник для користувачів мережі Інтернет, дитячий хостінг, енциклопедія всесвітньої історії та багато іншого.
http://www.yx.com.ua
Дитячий журнал «Ухтишка» — перший в Україні товстий глянцевий дитячий журнал. На сторінках журналу цікаві статті, конкурси та вікторини.

Журнал «Пригоди»

Журнал «Пригоди» буде найкращим порадником учням 6–10 класів. У ньому вони прочитають ексклюзивні інтерв'ю з українськими зірками, навчаться розбиратися в модних тенденціях, зможуть знайти відповіді на питання, що найбільше хвилюють підлітків (стосунки з батьками, друзями, вибір професії, становлення характеру). Щономера — цікаві конкурси з чудовими призами, тести, прикольні «фішки» та захоплюючі оповідання. Журнал «Пригоди» — найкращий друг і порадник сучасного підлітка.
«Велика дитяча газета»

«Велика дитяча газета» виходить двічі на місяць. Вік читачів — від 9 до 12 років. Це повнокольорове видання обсягом 24 сторінки.
Головна концепція газети — навчати та, бавлячись, виховувати. Тому кожна рубрика, кожен матеріал створений у легкій розважальній формі та несе пізнавальну інформацію для дитини. За відгуками батьків, діти, які тривалий час читають «Велику дитячу газету», краще засвоюють навчальний матеріал, у них з'являється інтерес до читання, вони вчаться користуватися словниками та відвідують бібліотеку. Адже на сторінках видання багато інтелектуальних та творчих конкурсів, літературних вікторин, призових сканвордів.

«Мамине сонечко»


Для дітей від 2 до 5 років. Іграшка–шнурівка для розвитку дрібної моторики. Вчимося: фігури та кольори. Завдання на розвиток уваги, логіки, мислення. Аплікація — логічна гра: наклей відповідний малюнок. Казка. Віршик–пальчикова гра. Крім того, розмальовки з завданнями, вправи для розвитку дрібної моторики, сторінка для батьків «Дрібна моторика рук».

«Маленька Фея та сім гномів»


Журналдля дітей від 5 до 9 років, що допоможе маленькому учневі, який тільки починає відкривати для себе світ знань, адаптуватися до навчального процесу, із захопленням поринути у світ чисел, логічних та лінгвістичних завдань. А ще — навчать дитину, як правильно поводитися у тих чи інших ситуаціях.

 

 
Останнє оновлення: 12/12/2019
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей