Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Онлайн-події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Пласт виховує добрих громадян-патріотів і щасливих людей

   Скаутинг зародився в Англії, а потім поширився на весь світ. Перший скаутський осередок в Україні виник у Бахмацькому повіті на Катеринославщині. Але осередки саме національного скаутингу (Пласту) прижилися у Галичині. Слово «скаут» у перекладі з англійської мови означає розвідник, шукач пригод. Слово «пластун» також означає розвідник. Адже саме так називали козаків-розвідників у часи Запорізької Січі. Є здогад, що цю дитячо-молодіжну організацію в Україні назвали «Пласт» за порадою Івана Франка, щоб у такий спосіб виховувати молодь у дусі українсько-козацьких традицій.
   Перший таємний пластовий гурток виник у Львові в 1911 році. Його заснував студент Іван Чмола. Організатором наступного гуртка, також таємного, став педагог Петро Франко — син Івана Франка. Третій осередок уже був легальним. Його очолив Олександр Тисовський. Десятиліттями Пласт діяв і розвивався у Галичині, Волині, зеленій Буковині — «срібній землі» Закарпаття. Під час заборон, коли західноукраїнські землі не були у складі України, організація жила в умовах підпілля. У роки існування радянської влади Пласт був заборонений, а його активні учасники й керівники репресовані. Але ця дитячо-молодіж-на організація не вмерла, вона відновилася в еміграції.
   З розпадом радянської імперії все змінилося. Настала нова ера і в історії українського Пласту. Відродження національного пластового руху в Україні розпочалося 16 грудня 1989 року, коли було утворено опікунську раду Пласту. 30 серпня 1990 року новостворений загін пластунів прийняв пластову присягу. У три етапи проходив Установчий з’їзд організації, що закінчився 13 квітня 1991 року утвердженням Міністерством юстиції України Статуту Пласту. Пласт був зареєстрований 29 грудня 1992 року. З 1990 року пластівські осередки, а їх сьогодні вже понад 130, з’явилися вже у 24 областях України і Автономній Республіці Крим. Чисельність членів Пласту постійно зростає і нині становить майже одинадцять тисяч дітей, юнаків і дівчат. Український Пласт через Головну Пластову Булаву — свій керівний орган — активно співпрацює з багатьма організаціями Пласту на чотирьох континентах в 11 країнах світу. Кожні п’ять років проходять світові зустрічі скаутів — Джемборі. У липні 2008 року членом Всесвітньої організації скаутського руху стала і Україна.
   Пласт — «добровільна всеукраїнська громадська організація дітей та молоді, створена для сприяння всебічному патріотичному вихованню та самовихованню на засадах християнської моралі». Так записано у Статуті Пласту. Це неурядова, позапартійна, міжконфесійна виховна організація, членом якої може стати будь-який громадянин України, незалежно від етнічного походження чи віросповідання, який визнає і дотримується Пластового закону та ідей і головних обов’язків пластуна.


Літературні джерела:

Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні : Указ Президента України, 28 берез. 2008 р. // Уряд. кур’єр. — 2008. — 30 квіт. — Вкл. — С. 3.

* * *

Головенько В. Життя в Пласті / В. А. Головенько // Рідна шк. — 1993. — № 10. — С. 38–42.
У стислому огляді історії виникнення скаутингу автор розповідає про нього як про всесвітній рух молоді, тобто безперервну серію організованих заходів, про вищі органи Всесвітньої організації скаутського руху (ВОСР), Секретаріат ВОСР, визначає мету скаутингу, його фундаментальні принципи, символи та атрибути. Автор згадує також історію українського Пласту від першого гуртка 1911 року до 1930 року, коли його було заборонено на українських землях, що перебували під Польщею, а також стисло висвітлює діяльність цієї організації в еміграції, роз’яснює її програмні документи, форми і методи діяльності. Є у статті малюнки із зображенням однострою (форменого одягу) для юнаків та юначок — членів Пласту, а також згадуються назви і опис місць розміщення на одязі пластових відзнак.

Костура Д. Український скаутинг / Д. Костура // Укр. сл. — 2008. — 14–20 трав.— С. 3.
Ознайомлення з цієї статтею дасть можливість отримати загальне уявлення про діяльність Пласту, дізнатися про історію виникнення світового скаутингу та українського Пласту і про три фундаментальні принципи світового скаутингу.

Михайленко А. Хто вони — пластуни? / А. Михайленко // Заки море перелечу... / А. Михайленко. — К., 1992. — С. 76–83.
Письменник, перебуваючи в Австралії, зустрівся з українськими пластунами Марією та Олесем Слободянами — засновниками пластового музею-архіву, а також з пластовою сеньйоритою Любою Цюрак. Вони розповіли йому про діяльність пластунів у країні вічної зелені, наголосили на особливій прихильності пластунів до таборування, що є своєрідною кузнею природознавства, гарту та співу для юнацтва. Адже пластуни влаштовують свої табори у горах, де для них збудовано колиби, кухні, і де вдається найбільш успішно виховувати український дух.

Пласт — Національна скаутська організація України // Молодіжні та дитячі громадські організації Київської області : довідник / Київ. обл. держ. адмін., Упр. у справах сім’ї та молоді, Київ. обл. молодіж. центр ; упоряд. Є. В. Букет, М. В. Луценко. — К., 2008. — С. 87.
У статті вміщено цікавий матеріал про Пласт як дитячо-молодіжну організацію. Особливий наголос зроблено на унікальність її виховної системи, спрямованої на підтримку та всебічний розвиток особистості, яка дає змогу групам однолітків будувати і здійснювати свої плани, брати на себе певні обов’язки, вчитися формувати взаємовідносини. Дуже важливим є те, що організація спонукає своїх членів брати на себе лідерські функції, надає їм можливість набувати навички керування, розвивати і використовувати їх на практиці.

Пласт — Українська Скаутська Організація // Молодіжний рух в Україні : довідник. — К., 1998. — Ч. 1. — С. 101–107.
У довіднику вміщено коротку інформацію про характер та форми діяльності Пласту, а також текст Статуту, що має такі розділи: 1. Загальні положення. 2. Мета, завдання та форми діяльності. 3. Членство, право, та обов’язки членів. 4. Структура та керівні органи Пласту. 5. Кошти та майно Пласту. 6. Зміни Статуту та припинення діяльності Пласту.

Пластовий альманах : з нагоди п’ятдесятиріччя українського Пласту на Закарпатті : 1921–1971 / уклад. С. Пап-Пугач. — Рим : Вид. Юг, 1976. — 159 с. : [18] арк. фотоілюстр.
На сторінках видання висвітлюється зміст та організаційні особливості Пласту, розповідається про пластові табори, імпрези (задуми якоїсь пластової справи), вистави, пластову пресу та літературу, визначних пластових діячів, участь пластунів у політичних подіях.

Сич О. Пласт : нарис витоків, історії, сьогодення / О. Сич. — Івано-Франківськ : Лілея : НВ, 1999. — 75 с.
Якось одного літнього дня 1907 року на англійському острові Бравнс метушився гурт юнаків. У гурті були жебраки і ремісничі учні, діти міщан і нащадки лордів. Вони займалися різними справами: ходили у мандрівки, будували плоти, куховарили. Словом, виживали у природних умовах. Це був перший у світовій історії скаутський табір. А організував його англійський військовий Р. Бейден-Пауел. Експеримент виявився вдалим. Згодом Р. Бейден-Пауел написав про це книжку «Пластування для хлопців».
Так розпочиналося зародження скаутингу в Англії. Далі автор розповідає про його появу та поширення в Україні, про поділ пластунів за віковими групами, про літні таборування членів організації, що мають різні профілі: мандрівні, спортивні, водяні, летунські, мистецькі тощо. У виданні йде мова і про головну мету організації — виховання доброго громадянина суспільства на ідейних засадах Пласту, викладених у трьох головних обов’язках, Пластовій присязі та законі. Коротко подаються також основні положення пластової виховної методики, що базується на принципах скаутингу та поєднує в собі оригінальні українські особливості.

Стельмахович М. Пласт завжди з нами / М. Стельмахович // Рідна шк. — 1995. — № 4. — С. 19–21.
У стислому викладі історії виникнення світового скаутингу та української скаутської організації «Пласт» відображено основні ідейні засади організації, пластову присягу, символіку, головні обов’язки, принципи життя й поведінки пластунів. Як добрий приклад, висвітлено діяльність пластової станиці у місті Болехові Івано-Франківської області.

Попередня Наступна

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальниий контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 2/12/2020
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей