Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Інструкція щодо індексування документів

Для індексування документів застосовуються поля ”Номери, індекси, коди”, поля приміток та поля предметного доступу.

Кожний документ розглядається з таких аспектів:

  • Тема (основна рубрика)
  • Персоналія (персоналія, організація (тематичний термін), захід (тематичний термін), уніфікована назва (тематичний термін)
  • Територія (географічні назва, географічні підрозділи)
  • Хронологія (хронологічний період)
  • Професія

Також визначаються:

  • Читацьке призначення
  • Жанр

Назва поля

Під
поле

Повтор поля та під-поля

Методика

Приклади

084 – Індекс ББК

 

П

 

 

 

a

НП

Індекс ББК. Заноситься індекс ББК згідно робочих таблиць

$a83.3(4УКР)
$a26.89(4ФІН)

521 – Примітка про цільове призначення

a

П

Перший індикатор – 1 Віковий рівень.
Перший індикатор – 3  Характеристика спеціальної аудиторії
Примітка про цільове призначення. Подається інформація щодо аудиторії, якій спрямовано даний  документ.

$a12-15 р.

 

$aфахівці

$aбібліотекарі

600 –
Персоналії

 

П

Перший індикатор – 0, 1 або 3.
Другий індикатор – 4 Джерело тезаурусу не визначено.
Інформація про кожну персоналію подається окремим блоком через повтор поля „Персоналія”

$aГОЛУБКОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА$d1946-$xЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

a

НП

Ім’я особи. Заноситься прізвище, ім’я та по-батькові особи, про яку йде мова в документі.

$aГОЛУБКОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

c

П

Титули, звання. Титули та інші слова, що асоціюються з іменем

$cмонахиня
$cкнязь Київський

 

d

НП

Дати. Заносяться роки життя особи.

$d1946-

 

q

НП

Повне ім’я.  Вводиться повне ім’я особи, якщо вона виступає під загальновідомим псевдонімом або заносяться різні варіанти перекладу прізвищ.
Прописуються маленькими літерами як додатковий елемент для пошуку.

$qКосач Лариса Петрівна

 

t

НП

Назва твору. Заноситься назва твору, що розглядається у документі. Назва твору вводиться на мові  джерела розпису. Вводиться без лапок

$tЛІЛЕЯ

$tВОЙНА И МИР

$tАЛЫЕ ПАРУСА

 

x

П

Загальний підрозділ. Заноситься інформація, що конкретизує відомості про особу, які розглядаються в конкретному документі,

$xЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ
$xХАРАКТЕРИСТИКА
$xОБРАЗ У МИСТЕЦТВІ
$xДІЯЛЬНІСТЬ
$xПЕРЕКЛАДИ
$xВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ

 

y

П

Хронологічний підрозділ. Заносяться, лише коли в документі, вказуються конкретні хронологічні періоди життя та діяльності.

$y20 СТ.
$y1917-1991

 

z

П

Географічний підрозділ . Заносяться лише коли в документі вказано конкретні географічні території, з якими пов’язана діяльність особи. Перелік починаємо з найменшої територіальної одиниці

$zСАНДЖАВИ, НАДДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

610 –
Організація (тематичний термін)

 

П

Перший індикатор (0, 1 або 2)
Другий індикатор – 4 Джерело тезаурусу не визначено.
Інформація про кожну організацію подається окремим блоком через повтор поля „Організація”. Інформація вводиться без лапок

$aДОЛИНА МУМІ-ТРОЛІВ (МУЗЕЙ)$xХАРАКТЕРИСТИКА$y20-21 СТ.$zТАМПЕРЕ, ФІНЛЯНДІЯ

$aНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ$bІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

a

НП

Організація (тем. термін). Заноситься назва постійнодіючої організації, установи, колективу. Якщо з назви не зрозуміло рід діяльності організації, то в круглих дужках вказуємо вид організації

$aМУЗЕЙ ЯНА СИБЕЛІУСА

$aПІДГОРЕЦЬКИЙ МОНАСТИР

$aФАБРИКА РОЯЛІВ

$aШАХТАР (ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ)

 

b

П

Структурний підрозділ. Заноситься структурний підрозділ установи – підпорядкована одиниця або захід, який проводить постійно діюча організація.

$bПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ

 

t

НП

Назва роботи. Назва документу, який розглядається у статті

$tДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ

$tДЕТИ И ИНТЕРНЕТ (ДОСЛІДЖЕННЯ)

$tБИБЛИОТЕКА + СЕМЬЯ (АКЦІЯ)

 

x

П

Загальний підрозділ. Заноситься інформація, що конкретизує відомості про організацію, що розглядаються в конкретному документі.

$xДІЯЛЬНІСТЬ

 

y

П

Хронологічний підрозділ. Заносяться конкретні хронологічні періоди діяльності, що розглядаються у документі.

$y2009

 

z

П

Географічний підрозділ . Заносяться конкретні географічні території, з якими пов’язана діяльність організації, що розглядаються у документі. Перелік
починаємо з найменшої територіальної одиниці

$zКИЇВ, УКРАЇНА

611 –
Захід (тематичний термін)

 

П

Перший індикатор (0, 1 або 2)
Другий індикатор – 4 Джерело тезаурусу не визначено.
Інформація про кожний захід подається окремим блоком через повтор поля „Захід”. Інформація вводиться без лапок.
Це поле заповнюється у випадку, коли заходи мають постійно діючий організаційний комітет або організаторами заходу є ряд організацій

$aОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ (НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР)$xОГЛЯД РОБОТИ$y2009$zКИЇВ, УКРАЇНА

 

$aОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ

$aКРИМ (МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ)

 

a

НП

Захід (тем. Термін). Заноситься назва заходу. Якщо з назви не зрозуміло форму заходу, то в круглих дужках  вказуємо її

$aЕСТАФЕТА ТВОРЧИХ СПРАВ ДИТЯЧИХ БІБЮЛІОТЕК ОРЛОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

$aМИХАЙЛОВСКОЕ 2009 (ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ФОРУМ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ)

 

n

П

Номер частини, розділу заходу

$n5

 

x

П

Загальний підрозділ. Заноситься інформація, що конкретизує відомості про захід, що розглядаються в конкретному документі,

$xХАРАКТЕРИСТИКА
$xПІДСУМКИ
$xУМОВИ
$xПРОВЕДЕННЯ

 

y

П

Хронологічний підрозділ. Заносяться конкретні хронологічні періоди діяльності, що розглядаються у документі.

$y2009

 

z

П

Географічний підрозділ . Заносяться конкретні географічні території, де відбувається захід. Перелік
починаємо з найменшої територіальної одиниці

$zЛЬВІВ, УКРАЇНА

630 – Уніфікована назва (тематичний термін)

 

П

Перший індикатор – незначущі символи (від 0 до 9)
Другий індикатор – 4 Джерело тезаурусу не визначено.
Інформація про кожну уніфіковану назву подається окремим блоком через повтор поля „Уніфікована назва”. Інформація вводиться без лапок.
Використовується для тематичного розкриття наступних типів уніфікованих назв: анонімних творів, фольклорних джерел,  рукописних зібрань, радіо- та телепрограм, кіно- та відеозаписів, назви газет та журналів. В круглих дужках може подаватись роз’яснення терміну, що  його ідентифікує термін

$aБІБЛІЯ
$aКОРАН
$aКАЛЕВАЛА
$aАРХІВ ТОМЕНКА
$aЛЕТО 43-ГО (КІНОФІЛЬМ)
$aСОНЯШНИК (ЖУРНАЛ)

 

n

П

Номер частини/ розділу роботи

$nЧАСТИНА 1

 

p

П

Назва частини/ розділу роботи

$pНОВИЙ ЗАВІТ

 

x

П

Загальний підрозділ. Заноситься інформація, що конкретизує відомості про уніфіковану назву, що розглядаються в конкретному документі,

$xХАРАКТЕРИСТИКА

 

y

П

Хронологічний підрозділ. Заносяться конкретні хронологічні періоди, що відносяться до уніфікованої назви.

$y2009
$y18 СТ.
$yСЕРЕДНІ ВІКИ

 

z

П

Географічний підрозділ . Заносяться конкретні географічні території, що відносяться до уніфікованої назви. Перелік
починаємо з найменшої територіальної одиниці

$zЧЕРКАСИ, УКРАЇНА

650 – Тематичні
рубрики

 

П

Перший індикатор – #, 0, 1 або 2
Другий індикатор – 4 Джерело тезаурусу не визначено.
Інформація про кожну тематичну рубрику подається окремим блоком через повтор поля „Тематичні рубрики”.

 

 

a

НП

Тематична рубрика. Подається згідно тезаурусу (дивіться «Додаток»).

$aПРИРОДА
$aСОНЯЧНА СИСТЕМА
$aЕНЕРГЕТИКА
$aДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
$aЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА
$aБУДДИЗМ

 

x

П

Загальний підрозділ, Заносяться дані, що уточнюють основний термін.
Підрубрикою може виступати як рубрика тезауруса (в цьому випадку рубрика та підрубрика виступає як єдине поняття) так і сталі поняття, які відсутні у тезаурусі.

$xІСТОРІЯ
$xУТРИМАННЯ
$xЛІКУВАННЯ
$xБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
$xРОЗМНОЖЕННЯ
$xВИРОЩУВАННЯ
$xРОЗВИТОК
$xВЧЕНІ
$xХУДОЖНИКИ

 

y

П

Хронологічний підрозділ. Заносяться конкретні хронологічні періоди, що відносяться до уніфікованої назви.

$y2009
$y18 СТ.
$yСЕРЕДНІ ВІКИ

 

z

П

Географічний підрозділ. Заносяться конкретні географічні території, що відносяться до уніфікованої назви. Перелік
починаємо з найменшої територіальної одиниці.

$zЧЕРКАСИ, УКРАЇНА

651 –
Географічна рубрика

 

П

Інформація про кожну географічну назву подається через повтор поля.
Заповнюється у випадку, коли в документі розглядається історичний, археологічний, географічний та політичний аспекти документа.
До географічних об’єктів, що є основною географічною рубрикою, наприклад, відносимо: фізико-географічні та геологічні об’єкти (континенти, зони, острови, океани, моря тощо); економіко-географічні об’єкти (промислові райони, родовища корисних копалин тощо); об’єкти адміністративно-територіального поділу (країни, групи країн, області, міста, села, частини міст тощо); історико-географічні об’єкти (стародавні поселення, місця археологічних розкопок тощо); пам’ятні історичні місця тощо.

$aКАРПАТИ (ГОРИ)$xСТИХІЙНІ ЛИХА$zУКРАЇНА

$aЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ$xПОЛІТИКА$y20-21 СТ.$zУКРАЇНА

$aСУМИ (МІСТО)$xІСТОРІЯ$y17-20 СТ.$zСУМСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

 

 

a

НП

Географічна назва. При необхідності в дужках вказується тип населеного пункту або географічний об’єкт

$aДРЕЙКА ПРОТОКА
$aБАЙКАЛ (ОЗЕРО)
$aКАРПАТИ (ГОРИ)

$aТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК)

 

x

П

Загальний підрозділ, Заноситься дані, що уточнюють основний термін

$xІСТОРІЯ
$xЕКОЛОГІЯ
$xЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
$xАРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ

 

y

П

Хронологічний підрозділ. Заносяться конкретні хронологічні періоди, що відносяться до уніфікованої назви.

$y7-5 СТ. ДО Н.Е.
$y11-13 СТ.
$y1927

 

z

П

Географічний підрозділ. Заносяться конкретні географічні території, що відносяться до уніфікованої назви. Перелік
починаємо з найменшої територіальної одиниці

$zЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА

$zФРАНЦІЯ

653 – Ключові слова

a

П

Перший індикатор – 1 або 2 – первинний або вторинний елемент змісту
Ключові слова. Неконтрольовані терміни, що розширюють або уточнюють основні тематичні терміни. Ключові слова заносяться у множині. Кожне поняття «Ключові слова» заноситься через повтор поля.

 

 

$aГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
$aПОХОДЖЕННЯ НАЗВ

655 - Жанр

 

П

Другий індикатор – 4 Джерело тезаурусу не визначено.

 

$aСЦЕНАРІЇ$vЛІТЕРАТУРНІ КОМПОЗИЦІЇ

$aКРИТИКА$vНАРИСИ

 

a

НП

Жанр. Контрольовані терміни, що визначають вид або тип видання.
Інформація про кожен жанр подається через повтор поля.

$aЛІТЕРАТУРА
$aОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ
$aСЦЕНАРІЇ

 

v

П

Підрозділ жанру. Контрольовані терміни, що визначають форму викладу та подачі матеріалу, яка в різних творах друку обумовлена як змістом матеріалу, так і призначенням документу, його загальним характером, направленістю, літературним жанром.

$vНАРИСИ
$vРЕЦЕНЗІЇ

656 - Професії

a

П

Другий індикатор – 4 Джерело тезаурусу не визначено.
Використовується для визначення тематичного терміна – професії, що розглядаються у документі: характеристика професії, сценарії до професійних свят, літературні твори про певну професію тощо.
Інформація про кожну професію подається через повтор поля. Подається у множині.

 

 

$aБІБЛІОТЕКАРІ
$aВЧИТЕЛІ
$aАРХІТЕКТОРИ
$aПЕРУКАРІ

 

Звернутися для редагування, видалення інформації про дитину з сайту або повідомити про нелегальний контент Ви можете на адресу library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 10/7/2020
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей