Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Електронні ресурси Національної бібліотеки України для дітей: нова модель розвитку
(витяг)

Сучасні бібліотеки для дітей, щоб бути затребуваними користувачами, повинні постійно змінюватися, модернізуватися, надавати свої послуги на якісно новому рівні. Життєдіяльність бібліотеки змінюється за рахунок стрімкої появи нових технологій виробничих процесів і зростаючого масштабу видозмін бібліотечної діяльності. Інформатизація бібліотек сьогодні означає, що вони змінюють свою комунікаційну сутність: виходять з документальної і стають елементом електронної комунікації. Саме тому створення електронних інформаційних ресурсів має тенденцію до розвитку, вони стають своєрідною перепусткою в інформаційне суспільство. Долаючи цифровий розрив в інформаційному просторі, ця робота супроводжується появою нових ідей, розвитком інноваційних проектів, спрямованих на вільний та рівний доступ до інформації, кінцевою метою якого є більш високий та якісний рівень обслуговування користувачів різних вікових категорій.

Слід зазначити, що бібліотеки для дітей не лише показують прагнення до виживання в період економічних змін та тенденції до оптимізації, а й постійно демонструють результати інноваційного розвитку. Так, за останні роки розширилося використання в дитячих бібліотеках можливостей інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ): зростаючими темпами бібліотеки підключаються до Інтернету, створюють власні сайти, блоги та інтерактивні продукти, упроваджують корпоративні проекти, організовують навчальні Інтернет-центри, популяризують матеріали на допомогу навчальному процесу та самоосвіті, розповсюджують краєзнавчі ресурси та вчать дітей основам інформаційної культури.

Одне з найважливіших питань, що вирішує бібліотечне співтовариство сьогодні, є взаємодія бібліотек з метою створення єдиного інформаційного простору та надання доступу до спільних інформаційних ресурсів.

У контексті сучасних тенденцій розвитку корпоративної взаємодії у 2010 р. НБУ для дітей стала ініціатором проекту «Корпоративний розпис статей з періодичних видань» («КОРДБА»). Його основна мета – удосконалення процесу аналітичного розпису статей з періодичних видань на основі розподілу джерел розпису та обміну записами між бібліотеками для дітей. Проект реалізує наступні завдання: створення зведеної бази даних статей, що представлена на сайті НБУ для дітей, організацію доступу бібліотек-учасниць проекту для запозичення записів до власних електронних каталогів, надання користувачам можливості пошуку документів за відомими даними, необхідною тематикою чи фактами.

На сьогодні корпорація - це добровільне об’єднання 14 бібліотек, що працюють у програмному забезпеченні «Марк-SQL». Учасниками проекту стали НБУ для дітей, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька обласні бібліотеки для дітей і центральна міська бібліотека для дітей м. Києва та м. Дніпропетровська. З лютого 2011 р. НБУ для дітей спільно з передплатним агентством ТОВ «Інформаційна Служба Світу» проводить значну робота зі створення конвертора бібліографічних записів, який дозволить бібліотекам, що працюють з іншими АІБС, долучитися до проекту. Ми вдячні за допомогу у тестуванні конвертору фахівцям Миколаївської ОДБ та Кримської республіканської бібліотеки для дітей.

За умовами проекту згідно з розподілом кожна бібліотека розписує 5-8 назв періодичних видань, дотримуючись діючих стандартів бібліографічного опису та уніфікованих підходів до методики індексування документів. Зміст документів розкривається за допомогою предметних рубрик тезауруса, розробленого НБУ для дітей та апробованого вже протягом 17 років. Кожна з бібліотек передплачує, в середньому, від 50 до 120 назв періодичних видань, з яких до зведеного списку для розпису включено 101 джерело. Це як дитячі видання, так і фахова періодика для вчителів, вихователів та бібліотекарів.

Бібліотеки-учасниці гарантують першочерговий розпис та вчасну передачу визначених джерел інформації. Навіть при частковому використанні можливостей корпорації бібліотека-учасниця отримує значний економічний ефект.

НБУ для дітей як адміністратор проекту відповідає за своєчасне вивантаження та приєднання до бази даних записів, надісланих бібліотеками, здійснює генеральне редагування документів, надає методичні консультації, веде з учасниками проекту постійне віртуальне спілкування. Індивідуальне листування з бібліографами, відповідальними за участь бібліотеки в проекті, допомагає зконцентрувати увагу на помилках, щоб не допускати їх у подальшому, роз’яснювати різні аспекти розкриття документів. Щомісячно підводяться підсумки спільної діяльності: підраховуються кількісні показники, окреслюються проблемні питання для подальшого покращення роботи проекту. Ці кроки координаторів спрямовані на досягнення основної мети - взаємодії партнерів, що несуть рівну відповідальність за інформаційний ресурс, який створюється, адже тільки спільними зусиллями можна отримати бажаний позитивний результат проведеної роботи.

Інформація про проект представлена на сайті НБУ для дітей в розділі «На допомогу бібліотекареві» на сторінці «Проект «КОРДБА». Це інформаційний ресурс, де можна отримати повну інформацію про діяльність і розвиток проекту.
Завдяки реалізації проекту ми переконалися, що Інтернет-технології – інструмент, який дозволив бібліотекам вийти на якісно новий рівень обробки та представлення інформації користувачам.


Джерело:
Бібліотека для дітей: нове бачення, нові орієнтири та соціальне партнерство : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. дир. обл. б-к для дітей 19-23 вересня 2011 р. / Національна бібліотека України для дітей ; Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка ; ред. кол. Н. П. Скоморовська, Т. М. Турбаніст, В. Ю. Черноус [та ін.] ; худож. А. Я. Павлович. - Хмельницький : [б. в.], 2011. - 247 с. - 100 пр.
 
Останнє оновлення: 12/5/2020
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей