Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Корпоративна взаємодія бібліотек України для дітей
з аналітичного розпису періодичних видань

Корпоративність, як універсальний механізм міжбібліотечної взаємодії, використовується на різних етапах бібліотечно-інформаційної діяльності. Формування електронних каталогів бібліотек, задоволення інформаційних потреб сучасного користувача, забезпечення оперативного доступу до бібліотечно-інформаційним ресурсів, вимагають координації зусиль для найбільшої ефективності інформатизації бібліотек. Саме тому питання співробітництва та взаємодії бібліотек набувають особливого значення.
Як методичний центр для дитячих бібліотек країни, з початку 2000-х років Національною бібліотекою України для дітей було відкрито можливість запозичення бібліографічних записів через Web-каталог бібліотеки. На основі "Угоди про співпрацю щодо обміну базами даних" цією послугою сьогодні активно користуються ряд обласних та центральних міських бібліотек для дітей. При запозиченні записів відпадає необхідність самостійної бібліографічної обробки документів та прискорюється процес створення електронних каталогів регіональних бібліотек.
Розвиток автоматизації обласних та міських бібліотек для дітей дав можливість перейти до наступного рівня взаємодії - з 2010 р. Бібліотека стала ініціатором проекту "Корпоративний розпис статей з періодичних видань" («КОРДБА»).
На початковому етапі планувалося, що учасником проекту може стати будь-яка бібліотека для дітей, яка створює електронний каталог у програмному середовищі "МАРК-SQL", "ИРБИС" або "UNILIB". Але на практиці виникло ряд проблем щодо конвертації документів, створених як у різних форматах представлення записів, так і у різному програмному забезпеченні. Питання вироблення єдиної методики створення бібліографічних записів, особливо підходів до індексування документів, потребує додаткового вивчення, тому на даному етапі було прийнято рішення розпочати проект із бібліотеками, що працюють в "Марк-SQL". На сьогодні корпорація - це добровільне об'єднання 12 бібліотек з метою розподіленого розпису періодичних видань, що передплачують дитячі бібліотеки України, і наступного відображення бібліографічних записів як у зведеній базі даних, представленої на сайті НБУ для дітей, так і в електронних каталогах бібліотек-учасниць. Учасниками проекту стали НБУ для дітей, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька обласні бібліотеки для дітей і центральна міська бібліотека для дітей м. Києва.
Кожна установа має свій, напрацьований роками, підхід до процесів передплати, відбору статей для розпису, каталогізування, але корпорація, враховуючи інтереси бібліотек-учасниць, узгоджує і формує єдині правила і спільні вимоги. Для успішної реалізації корпоративного проекту необхідна чітка взаємодія технічних, технологічних, інформаційних та організаційних процесів. Створення нашої корпорації пішло по шляху централізації зверху: визначення координаторів, відповідальних за поставлені завдання, розробка методичних матеріалів, постійний контроль над якістю записів.
НБУ для дітей, будучи координатором проекту, на підготовчому етапі зібрала відомості про передплатні видання кожної бібліотеки, на основі яких був створений зведений список періодики, що рекомендовано для аналітичного розпису. Закріплений за кожною бібліотекою перелік джерел, адресованих дітям, підліткам та організаторам дитячого читання, підлягає повному аналітичному розпису всіх статей, включаючи й художні твори. Згідно розподілу кожна з бібліотек-учасниць описує 5-8 назв періодичних видань, дотримуючись діючих стандартів бібліографічного опису та уніфікованих підходів до методики індексування документів. Систематизація статей відбувається згідно з робочими таблицями, створеними НБУ для дітей на основі 4-го видання таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) для дитячих та шкільних бібліотек і з урахуванням змін, внесених відповідно до опублікованих випусків Середніх таблиць ББК. Зміст документів розкривається за допомогою предметних рубрик тезауруса, розробленого НБУ для дітей та апробованого вже протягом 17 років. Слід зазначити, що з 103 назв джерел, що було обрано для розпису, кожна бібліотека в середньому передплачує від 50 до 110 назв. Навіть при частковому використанні можливостей корпорації бібліотека-учасниця отримує значний економічний ефект.
Фахівцями НБУ для дітей було розроблено спеціальну програму, яка дозволяє отримувати та відправляти бібліографічні записи, створені кожною бібліотекою. Записи з кожного номеру періодичного видання групуються в окремий файл, назва якого формується з прописаної абревіатури назви джерела розпису та відповідного номеру. Для запозичення записів бібліотеки можуть використовувати два варіанти: вивантаження через Web-модуль АІБС "Марк-SQL" та через програму, що дозволяє вивантажувати необхідні записи за допомогою протоколу ftp. Для вивантаження необхідних записів кожна бібліотека-учасник отримала права доступу, в яких встановлено персональний логін та пароль. Усі бібліографічні записи, отримані від бібліотек, переглядаються та при необхідності редагуються координаторами проекту. Відредаговані записи завантажуються в базу даних "КОРДБА", де можна переглянути правильність подачі інформації. З метою дотримання всіх вимог розпису з учасниками ведеться постійне віртуальне спілкування. Індивідуальна переписка з бібліографами, відповідальними за участь бібліотеки в проекті, допомагає концентрувати увагу на помилках, щоб не допускати їх у подальшому, роз’яснювати різні нові аспекти розкриття документів. Щомісячно підводяться підсумки спільної діяльності: підраховуються кількісні показники, подається перелік номерів, що було опрацьовано, окреслюються проблемні питання для подальшого покращення роботи проекту. Ці кроки координаторів спрямовані на досягнення основної мети корпоративного коучингу - взаємодії партнерів, що несуть рівну відповідальність за інформаційний ресурс, який створюється, адже тільки спільними зусиллями можна отримати бажаний позитивний результат проведеної роботи. За чотири місяці роботи проекту вже можна підвести перші підсумки, оцінити наші спільні результати. За цей час було розписано 280 періодичних видань, створено 3450 бібліографічних записів. На сайті НБУ для дітей у розділі "Навігатор методиста" з'явилася інформаційна сторінка, що висвітлює роботу проекту "КОРДБА".
Ми намагаємося розглядати невирішені питання: конвертацію записів, уніфікацію при індексуванні документів, перегляд джерел розписи. Ми вчимося разом, генеруємо нові ідеї, дискутуємо, вивчаємо документи й ухвалюємо розв'язку, плануємо подальшу спільну роботу.
Участь у корпоративному проекті дає змогу кожній бібліотеці:
• за рахунок обміну бібліографічними записами прискорити процеси бібліографічної обробки документів, виключити дублювання розпису однакових джерел інформації;
• ефективно використовувати спільний інформаційний ресурс для максимального задоволення запитів користувачів;
• чітко дотримуватись вимог комунікативних форматів (Мarc 21) та методики індексування документів;
• вивчати репертур видань для дітей та організаторів дитячого читання, знайомитись з новими інформаційнонасиченими джерелами розпису;
• дистанційно навчатись, підвищувати свій професійний рівень та постійно бути в курсі змін, що відбуваються в процессах каталогізування.
Системний підхід у роботі проекту не лише допомагає учасникам створювати та поповнювати власні електронні каталоги, але й розвивати інформаційний ресурс, що допомагає віддаленим користувачам знайти необхідну інформацію. Сподіваємось, що скоро наша спільна база займе достойну інформаційну нішу в українському сегменті Інтернет.


Джерело:
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики :матеріали YII Міжнар. наук.-практ. конф., К., 25-27 трав. 2010 р. / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Інститут держівного управління та інформаційної діяльності. - К., 2010. - 300 с. - 300 пр. - Пристат. бібліогр.
 
Останнє оновлення: 12/5/2020
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей