Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42784
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44792  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Метафори в поезії М. Вінграновського". Заздаленідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Пропонуємо скористуватись інформацією у наступних джерелах:
Дзюба І. Духовна міра таланту / І. Дзюба // Вінграновський М. Вибрані твори. – Київ : Дніпро., 1986. – С. 5-22.
Жуковець З. Сім струн душі : урок-відкриття "Світ поезії Миколи Вінграновського" : 11 кл. / З. Жуковець // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2005. - № 10. - С. 19-20.
Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. : моногр. / Л. Кравець. – Київ : ВЦ «Академія», 2012. – 416 с.
Ленська С. Образ дітей у творах Гр. Тютюнника, В. Близнеця, М. Вінграновського /С. Ленська // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2009. - № 5. - С. 15-18.
Моренець В. Свобода поезії і поезія свободи / В. Моренець // Дивослово. – 1996. – № 11. – С. 10-15.
Похилько Л. Микола Вінграновський. Гуманізм повісті "Сіроманець" : 5 клас / Л. Похилько // Дивослово. - 2020. - № 4. - С. 10-15.
Салига Т. Ю. Микола Вінграновський : літ.-критичний нарис / Т. Ю. Салига ; ред. А. М. Макаров. - Київ : Рад. письменник, 1989. – 167 с.
Салига Т. Поет - це слово, це його життя... / Т. Салига // Вінграновський М. С. Вибрані твори : в 3 тт. - Тернопіль, 2004. - Т. 1. - С. 5-54.
Талалай Л. Передчуття любові і добра / Л. Талалай // Вінграновський М. Вибрані твори. – Київ : Дніпро., 2004. С. 5-16.
Чілачава Р. «Святиться та любов...» : (про Миколу Вінграновського) / Р. Чілачава // Літ. Україна. - 2020. - 29 лютого. - С. 8-9.
Тарнашинська Л. Микола Вінграновський: «Все на світі з людської душі…» : бібліогр. нарис / Л. Тарнашинська. – Київ, 2006.
Дудар А. Метафори в поезії Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / А. Дудар // Студентський наук. вісник. - № 43 . - С. 41-43. - Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/stud-visnuk/stud_visn_18_43.pdf#page=41.
Старовойт Л. Мотиви і образи лірики Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. Старовойт // Питання літературознавства. - 2007. - № 74. - С. 74-81. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pl_2007_74_12.pdf.
Степанченко О. Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. Степанченко // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 391-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__55.
Трефяк Н. Рецепція містичних образів та сюжетів прози Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Н. Трефяк // Питання літературознавства. - 2011. - Вип. 84. - С. 247-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2011_84_33.
Трефяк Н. Художнє слово Миколи Вінграновського: простір естетичного діалогу [Електронний ресурс] / Н. Трефяк // Питання літературознавства. - 2010. - Вип. 79. - С. 226-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_31.
Тупиця О. С. Метафора як засіб психологічної характеристики ліричного героя в поезії Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. С. Тупиця // Психолінгвістика. - 2012. - Вип. 10. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_32.
Фоміна Л. Індивідуальний код художньої мови Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. Фоміна // Бахмутський шлях. - 2010. - № 1-2. - С. 161-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bsh_2010_1-2_30.
Яновська О. А. Автоінтертекстуальні домінанти кінь, хата як форманти смислової цілісності поезій М. Вінграновського [Електронний ресурс] / О. А. Яновська // Наук. записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 1. - С. 273-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_1_54.

.: Розділ: Література :: 25.10.2020 12.16.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44790  
Роза запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему історичні етапи формування прав жінок
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Аніщук Н. Правове становище українських жінок в історичному минулому. - // Право України. - 2002. - N3. - С. 155-158

Історично-правова еволюція визнання рівності жінок і чоловіків у суспільстві
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc22/24.pdf
Історичний досвід становлення української моделі гендерного паритету
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1012
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/2/28.pdf
https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/shcho-my-znayemo-pro-zakhyst-prav-zhinok/
Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/STAN_WOOMEN_2000.html
Аніщук Н.В. Тенденції розвитку інституту конституційно-правового статусу жінок в Україні
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2157/Аніщук Н.В..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Правове становище жінок за давньоруським законодавством
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdp_2003_21_24.pdf
Жінки у боротьбі за свободу і справедливість
https://nubip.edu.ua/node/57597

.: Розділ: Держава і право :: 24.10.2020 14.59.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Київ :: Запитання: 44786  
Валентина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із систематизацією 2-х статей про освіту, навчання та виховання глухонімих людей в 1) Чернівцях у післявоєнний період та 2) Донецькій області в роки громадянської війни. Дякую за попередню відповідь
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино!
Індекси УДК будуть наступні:
1) 376-056.263(477.85-25)«1941/…»
376 - Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб. Спеціальні школи
-056.263 - Глухі. Німі. Глухонімі (визначник осіб)
(477.85-25) м. Чернівці
замість «1941/…» поставити роки, що розглядаються в статті, незрозуміло, щодо кінцевої дати післявоєнних років

2) 376-056.263(477.62)«1917/1921»
376 - Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб. Спеціальні школи
-056.263 - Глухі. Німі. Глухонімі (визначник осіб)
(477.62) Донецька область
«1917/…» поставити роки, що розглядаються в статті

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 23.10.2020 14.07.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Байбузи :: Запитання: 44785  
Ольга запитує:
Все про ментальну математику. Сподіваюся на підбір гарних джерел. Дякую
Наша відповідь:
Ольго, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Багаутдинов Р., Ганиев Р. Ментальная арифметика. Знакомство. – М.: Траст, 2015 – 116 с.

Бенжамин А. Матемагия. Секреты ментальной математики [Електронний ресурс] / Артур Бенджамин. М.: – Интернетиздание, 2014 г. -211 с.. – Режим доступу: https://readli.net/matemagiya-sekretyi-mentalnoy-matematiki/. – Назва з екрана.

Ганеева А.Р. Методы обучения устному счету / А.Р. Ганеева, М.Р. Бекбулатова // Физико-математическое образование: проблемы и перспективы. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной году Н.И. Лобачевского. г. Елабуга, 7-9 декабря 2017 г. – Елабуга: ЕИ КФУ. 2017.– С. 20-22. https://kpfu.ru/portal/docs/F878903222/Sbornik_FMO_Elabuga.pdf#page=23– Назва з екрана.

“Діти рахують складні приклади за секунди”, – у Черкасах вчать “ментальної арифметики”
https://dzvin.media/news/dity-rahuyut-skladni-pryklady-za-sekundy-u-cherkasah-vchat-mentalnoyi-aryfmetyky/

Ковтун О.МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ УСТНОМУ СЧЕТУ [Електронний ресурс] / Ковтун Ольга Александровна, Ковтун Ирина Сергеевна. – Режим доступу:
https://interactive-plus.ru/ru/article/471198/discussion_platform. - – Назва з екрана.

Кусаинова, Г. Т. ...И снова о ментальной арифметике / Г. Т. Кусаинова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 9 (195). — С. 163-165. — Режим доступу: https://moluch.ru/archive/195/48584. – Назва з екрана. .

Маулешева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как нетрадиционный метод обучения устному счёту дошкольников // Символ науки. – 2016. -№12 -2. – С. 221-226.

Маулешева А. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ СЧЁТУ [Електронный ресурс] / Маулешева А., Сырланова С. // American Scientific Journal. - 2017. -№ 15. – С. 50-55. ¬ Режим доступу: https://american-issue.info/wp-content/uploads/2017/11/American_science_-оябрь_журнал-12.pdf – Назва з екрана.

Ментальна арифметика для дітей
https://vdalo.info/mentalna-aryfmetyka-dlya-ditej/

«Ментальна арифметика» для дітей
в академії розвитку інтелекту SMARTUM
https://smartum.com.ua/programm/mentalnaya-arifmetika/– Назва з екрана.

Ментальна арифметика для дітей 5-14 років
https://childdevelop.com.ua/news/2876/ – Назва з екрана.

Севостьянова, Мария Михайловна. Ментальная арифметика. 7 уровень : [пособие] / Севостьянова М. М. ; иллюстратор: Севостьянова М. М., Филатова М. А..- Москва :Ваш формат, 2018. - 93 с.ил., табл., цв.

Севостьянова, Мария Михайловна. Ментальная арифметика. 7 уровень : [пособие] / Севостьянова М. М. ; иллюстратор: Севостьянова М. М., Филатова М. А..- Москва :Умная Маруська, 2019. - 77 с.цв. ил., табл.;

Секреты ментальной арифметики раскрыла эксперт Елабужского института КФУ [Електронный ресурс] – Режим доступу: https://kpfu.ru/elabuga/sekrety-mentalnoj-arifmetiki-raskryla-ekspert.html. – Назва з екрана.

Сырланова С.Т. Развитие креативности дошкольников с помощью ментальной арифметики Международный Форум педагогов-инноваторов «Современные технологии обучения и воспитания в образовательном процессе» https://emc21.ru/wp-content/uploads/2016/09/Statya_Syrlanova-Saule-Tynyshtykbaevna.pdf. – Назва з екрана.

Чернышева, Д. С. Возможности развития творческого потенциала личности младших школьников средствами ментальной арифметики в условиях дополнительного образования / Д. С. Чернышева. — Текст : непосредственный // Образование: прошлое, настоящее и будущее : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар : Новация, 2018. — С. 94-99. — Режим доступу: https://moluch.ru/conf/ped/archive/275/13674/. - – Назва з екрана.

Що з себе являє ментальна арифметика. Можливості ментальної арифметики для дітей. Прискорення розумових процесів
https://bykm.ru/uk/vospitanie/chto-iz-sebya-predstavlyaet-mentalnaya-arifmetika-vozmozhnosti-mentalnoi/

Що таке ментальна арифметика або шлях до успіху
https://soroban.ua/ua/blog/chto-takoe-mentalnaya-arifmetika/– Назва з екрана.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.10.2020 13.43.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Львів :: Запитання: 44784  
Діана запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Розширення художньо-естетичного досвіду молодших школярів при ознайомленні з мистецтвом скульптури"
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації:
Бойко Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] / Н. Бойко // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 4. — С. 117-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_4_23.
Дишловенко Л. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] / Л. Дишловенко // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 3. — С. 80-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_3_16.
Зміст зображувальної діяльності молодших школярів [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zmist-zobrazuvalnoi-dialnosti-molodsih-skolariv-24896.html. — Дата звернення : 23.10.2020.
Ковальова В. Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах компетентнісно орієнтованої освіти : новітні технології в освіті / В. Ковальова // Початкова школа. — 2018. — № 2. — С. 1-3.
Конспект уроку "Скульптура та її види" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-skulptura-ta-ii-vidi-151416.html. — Дата звернення : 23.10.2020.
Лихвар В. Розвиток художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / В. Лихвар, І. Лихвар // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2010. — № 1. — С. 131-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_33.
Малицька О. Композиція на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі / О. Малицька // Мистецтво та освіта. — 2017. — № 3. — С. 28-33.
Москалюк А. Вплив предметів художньо-естетичного циклу на емоційно-естетичний розвиток молодших школярів [Електронний ресурс] / А. Москалюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . — 2012. — Вип. 66. — С. 185-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_66_43.
Посібник «Скульптура» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/posibnik-skulptura-70222.html. — Дата звернення : 23.10.2020.
Презентація "Уроки скульптури у студії образотворчого мистецтва" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-uroki-skulpturi-u-studii-obrazotvorcogo-mistectva-159569.html. — Дата звернення : 23.10.2020.
Художньо-естетичний розвиток молодших школярів [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/hudozno-esteticnij-rozvitok-molodsih-skolariv-235386.html. — Дата звернення : 23.10.2020.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 22.10.2020 15.08.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.409831 seconds