Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38703
   


Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 40663  
Катерина запитує:
Доброго дня!!!Допоможыть будь ласка знайти інформацію та презентацію по даній темі: "Правовий статус Національного банку України: сучасний стан та проблеми вдосконалення".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://pidruchniki.com/pravo/pravoviy_status_natsionalnogo_banku_ukrayini
http://textbooks.net.ua/content/view/2736/14/
http://lection.com.ua/pravo/finprvshk/pravoviy-status-natsionalnogo-banku-ukrayini-finansove-pravo-ukrayini/
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnbu_2013_6_6 (1).pdf
http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/329-administratyvno-pravovyy-status-natsionalnoho-banku-ukrayiny-v-konteksti-yevropeyskoyi-intehratsiyi-bilohlazova-n-o
http://buklib.net/books/24558/
http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_KPD/Sukhonos_15.pdf
http://lubbook.org/book_780_glava_3_Tema4_PRAVOVIJJ_STATUS_NA�.html
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/715/1/38.pdf
http://www.univer.km.ua/visnyk/131.pdf
http://bookss.co.ua/book_bankivske-pravo-u-sistemi-prava-ukrani_852/4_tema-3-pravovij-status-naconalnogo-banku-ukraini
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1095
http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/zlatina-n-constitutional-foundations-of-legal-status-of-the-national-bank-of-uk_19685.pdf
https://ukrreferat.com/chapters/pravosnavstvo/konstitutsijno-pravovij-status-natsionalnogo-banku-ukraini-referat.html
http://www.bankreferatov.ru/referats/8BB613806C8D334AC3257278003EB6A8/ФИН ПРАВО2.doc.html&Key=630350

– Олефір А. О. Правовий статус Національного банку України як фактор дестимулювання інноваційної діяльності / А. О. Олефір // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 1. - С. 155-161.
– Закон України "Про банки і банківську діяльність". Закон України "Про Національний банк України" : відповідає офіц. тексту : станом на 1 грудня 2014 р. - Харків : Право, 2014. - 160 с.
– Плотнікова М. В. Види правових актів національного банку України / М. В. Плотнікова // Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки* : зб. наук. праць. - 2012. - Вип. 58 . - 728 с. - С. 467-472.
– Іващенко І.С. Особливості правового статусу Національного банку України / І.С. Іващенко // Збірник тез наукових робіт учасників 3-ої Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів (Одеса, 4-5 квітня 2008 р.) . 2008 . - 556 с. - С. 419-420.
– Берназюк Я. Податково-правовий статус Національного банку Украни
// Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11. - С.60-63.
– Тополь Ю.О. Конституційно-правовий статус Національного банку України
// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та прав. - 2002. - №3. - C.47-50.
– Кротюк В.Л. Правовий статус Національного банку України : 12.00.07 : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Л. Кротюк ; Ін-т держави і прави ім. В.М. Корецького НАН України. - Київ, 1999. - 20 с.
– Конституційні повноваження та правовий статус Національного банку України // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 6. - С. 8-10.
– Сирота А. Напрями вдосконалення правового статусу Національного банку України - уроки світової фінансової кризи початку XXI століття / А. Сирота // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 8. - С. 49-51.
– Правові засади діяльності Національного банку України : навч. посіб. / [Бисага Ю.М. та ін.] ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – 262 с. – (Навчально-методична серія «Бібліотека успішного юриста»

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.04.2017 15.44.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: м. Львів :: Запитання: 40660  
Галина запитує:
Доброго дня! надішліть літературу,що до теми "Аналіз стану виробництва спирту і природоохоронних методів з екологічної позиції" або бдь яку літературу про технологію виробництва спирту. Дякую.
Наша відповідь:
Галино, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Басок, Б. І.Аналіз методів переробки відходів рослинної сировини в технологіях виробництва гідролізного спирту, фурфуролу та лінгіну [Текст] / Б.І. Басок, О.М. Ободович, А.О.Луніна // Промышленная теплотехника. - 2007. - № 6. - С. 33-45

Бойко, П.Спиртова галузь: є перспективи розвитку [Текст] / П.Бойко // Харчова і переробна промисловість. - 2001. - № 6 . - С. 22-24

Боярчук, Ярослав Андрійович. Інноваційна технологія виробництва спирту з крохмалевмісної сировини [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Боярчук Ярослав Андрійович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.

Боярчук Я. А. Енергозберігаюча технологія спиртової бражки / Я. А. Боярчук, П. Л. Шиян, Т. О. Мудрак, А. М. Куц // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2016. - 22, № 1. - С. 225-232.

Геращенко, В. Екологічний аудит [Текст] : допоможе розв’язати чимало невідкладних проблем спиртової галузі / В. Геращенко // Харчова і переробна промисловість. - 2005. - № 7. - С. 10-11

Гунько, О.Енергозберігаюча технологія брагоперегонки в спиртовому виробництві / О. Гунько // Харчова і переробна промисловість. - 2008. - № 10. - С. 4-6 : Схема

Гунько, О.Енергозберігаюча технологія ректифікації спирту / О. Гунько // Харчова і переробна промисловість. - 2008. - № 12. - С. 7-9 : Схема

Гунько, О. Інноваційна технологія ректифікації спирту / О. Гунько // Харчова і переробна промисловість. - 2008. - № 11. - С. 5-7 : Схема розгінної колони

Жолнер, І. Стратегічний напрямок розвитку економіки [Текст] : про основні принципи ресурсозбереження в спиртовому виробництві / І. Жолнер // Харчова і переробна промисловість. - 2003. - № 7. - С. 4-6

Коткова, Н. С. Розвиток ринку спирту в Україні під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів / Н. С. Коткова // Економіка АПК. - 2014. - № 1. - С. 33-39 : рис.

Кошель, М. Утилізація післяспиртової мелясної барди (Технологія анаеробно-аеробного очищення стічних вод з одержанням біогазу / М. Кошель // Харчова і переробна промисловість. - 2008. - № 11. - С. 16-20

Кравчук, З. Мікродомішки етилового спирту [Текст] / З. Кравчук, Т. Татаринова, А. Кравчук // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 4. - С. 20-22. - Бібліогр.: с.22( 4 назви)

Майданевич, П. М. Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі АПК / П. М. Майданевич // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 88-92. -

Макаренко, Валерій. Спиртове життя: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Валерій Макаренко // Агро перспектива : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2011. - № 11. - С. 60-61 : іл.

Маринченко В.О., Шиян П.Л, Циганков П.С.Технологія спирту. / Під. ред. проф.. В.О.Маринченка . – Вінниця: "Поділля- 2000" , 2003. – 496с.


Нагайчук, В. В. Проблеми прибутковості підприємств спиртової промисловості та шляхи їхнього вирішення [Текст] / В. В. Нагайчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 144-149 : табл.

Нагорний, Євген Володимирович. Інноваційні напрями розвитку підприємств цукрової та спиртової галузей харчової промисловості / Є.В. Нагорний // Проблеми науки. - 2009. - № 1. - С. 37-40.

Олійничук, С. Біоконверсія меляси [Текст] : є змога сповна використовувати її енергетичний і технологічний потенціал / С. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2005. - № 5. - С. 20-21

Олійничук, С. Новий продукт для виробництва спирту з меляси [Текст] / С. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2005. - № 2. - С. 18-19

Олійничук, С.Вторинні та побічні продукти [Текст] : утворення та їх вплив на вихід і якість спирту за низькотемпературного розварювання сировини / С. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 2. - С. 21-23

Олійничук, С.Комплексне використання сировини [Текст] : та утилізація відходів при виробництві спирту дасть змогу значно розширити асортимент продукції, забезпечити стабільну роботу підприємств галузі / С. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 1. - С. 4-7 : Схема перероблення злакових культур

Олійчук, С. Т.Спиртове виробництво та енергетична безпека України / С. Т. Олійчук // Економіка АПК. - 2014. - № 4. - С. 60-64 : табл.

Паламаренко, Я. В.Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України [Текст] / Я. В. Паламаренко // Економіка та держава. - 2016. - № 12. - С. 90-93.

Породько, П.Ефективне використання відходу спиртового виробництва [Текст] / П. Породько // Харчова і переробна промисловість. - 2004. - № 1. - С. 26

Технология спирта: [Учебник для вузов по спец. "Технология бродильных производств" /В. А. Устинников и др.]; Под ред. В. А. Смирнова. -М.: Легкая и пищевая промьішленость, 1987. -416с, ил.

Товажнянський Л.Л., Бухкало С.И., Капустенко П.О., Хавин Г.Л. Основные технологии пищевых производств и энергозбережение. Харьков: НТУ «ХПИ» , 2005.- 460с.

Технология спирта: [Учебник для вузов по спец. "Технология бродильных производств" / В. А. Устинников и др.]; Под ред. В. А. Смирнова. -М.: Легкая и пищевая промьішленость, 1987. - 416с, ил.

Ткаченко, Л. Технологія переробки меляси на спирт : [з біологічним підкисленням середовища] / Л.Ткаченко, С.Олійник // Харчова і переробна промисловість. - 2000. - № 4. - С. 10-11

Українець, А.Спиртова галузь: на шляху до інноваційного розвитку / А. Українець // Харчова і переробна промисловість. - 2007. - № 12. - С. 16-19

Ушаков, О. В. Применение отходов спиртового производства / О. В. Ушаков, М. М. КрючковЗакабунина // Аграрная наука. - 2010. - № 5. - С. 13-15.

Чорнокозинський, А. В.Використання в сільськогосподарському виробництві для зрошення та удобрення стічних вод спиртово-дріжджових заводів / А. В. Чорнокозинський, Т. Л. Сало // Вісник аграрної науки. - 2007. - № 1. - С. 51-53.

Янчевський, В. Використання відходів спиртового виробництва у сільському господарстві / В.Янчевський, М.Кошель, Ю.Каранов, О.Дудник // Вісник аграрної науки. - 2001. - № 5. - С. 67-70

Технологічний регламент виробництва етилового спирту (технологія в-ва)
https://ukrreferat.com/chapters/himiya/tehnologichniy-reglament-virobnictva-etilovogo-spirtu-tehnologiya-v-va.html

Технологія спирту
http://www.novaecologia.org/voecos-392-1.html

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 27.04.2017 14.39.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Елизавета із міста: Харьков :: Запитання: 40658  
Елизавета запитує:
Доброго дня. Допоможіть мені будь ласка з написанням реферату на таку тему:"Історія і сучасні проблеми української термінологіі".Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 26.04.2017 21.56.50 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Матвій із міста: Запоріжжя :: Запитання: 40657  
Матвій запитує:
Доброго дня! Мені потрібна інформація на тему:"Весільні обряди.Опис весілля в художній літературі". Допоможіть, будь ласка.
Наша відповідь:
Шановний Матвію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вовчок, Марко. Сон : повісті та оповідання / Вілінська, Марія Олександрівна. – Харків : Фоліо, 2011. – 350 с. – (Українська класика).
Воропай, Олекса. Звичаї українського народу: етнографічний нарис / Воропай, Олекса. – К.: Школа, 2009. – 384 с. : ілюстр.
Квітка-Основ’яненко, Григорій Федорович. Маруся : повісті. – Харків : Фоліо, 2012. – 358 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).
Куліш, Пантелеймон. Гордовита пара : повісті / Куліш, Пантелеймон. – Харків : Ранок, 2008. – 194 с. – ілюстр. – (Програма з літератури).
Культура і побут населення України: навчальний посібник / Під ред. В.І.Наулка, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленка. - К.: Либідь, 1993. - 232 с. : ілюстр.
Самчук, Улас. Марія: Хроніка одного життя: роман. – К.: Укр. письменник, 2009. – 189 с. : ілюстр.
Українська минувшина : ілюстрований довідник. – К.: Либідь, 1994. – 256 с. : ілюстр.
Шкода, М.Н. Люба моя Україна : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір’я українського народу / худож. О.І. Альбрехт. – Донецьк : БАО, 2011. – 544 с. : ілюстр.
Яринко, Л.О. Звичаї українського весілля. – Тернопіль.: Богдан, 2007. – 268 с. : ілюстр.
http://www.bestreferat.ru/referat-105164.html
http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=33&bookid=4
http://www.ukrlib.com.ua/narod/printout.php?id=9&bookid=0

.: Розділ: Література :: 26.04.2017 21.35.40 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 40656  
Оля запитує:
Методика образотворчої діяльності в днз
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Баранова В. В. Стан розвитку зв’язного мовлення у процесі образотворчої діяльності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Наука і освіта. - 2013. - № 3. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_3_5.
Білгородська О. Є. Аналіз психофізіологічного стану дітей 6-7-річного віку при формуванні художньо-графічних умінь та навичок у процесі образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / О. Є. Білгородська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 1.44. - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
Білгородська О. Є. Компоненти формування художньо-графічних умінь і навичок дітей 6-7-річного віку у процесі образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / О. Є. Білгородська // Наука і освіта. - 2014. - № 2. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_2_14.
Борин Г. Підготовка майбутніх вихователів до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку: прикладний аспект [Електронний ресурс] / Г. Борин // Освітній простір України. - 2016. - Вип. 7. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_9.
Кліш В. Розвиток творчих здібностей вихованців дошкільного навчального закладу в образотворчій діяльності [Електронний ресурс] / В. Кліш, Н. Семенова // Освітній простір України. - 2016. - Вип. 7. - С. 126-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_23.
Козак Н. Освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва дошкільників [Електронний ресурс] / Н. Козак // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2009. - № 28. - С. 109-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2009_28_20.
Корякіна І. Педагогічна реабілітація дітей 6-го року життя з особливими потребами засобами образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / І. Корякіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - № 1. - С. 232-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_46.
Кузнецова Т. Г. Образотворча діяльність як засіб формування соціального досвіду дошкільників з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / Т. Г. Кузнецова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2011. - Вип. 17. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2011_17_36.
Мозолюк-Коновалова О. М. Вивчення стану сформованості уявлень про форму предмета у розумово відсталих дошкільників у процесі образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Мозолюк-Коновалова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. - 2012. - Вип. 3(2). - С. 163-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_3(2)__21.
Мозолюк-Коновалова О. М. Педагогічні умови формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / О. М. Мозолюк-Коновалова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. - 2013. - Вип. 4(2). - С. 267-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(2)__32.
Мозолюк-Коновалова О. Роль кольору в образотворчій діяльності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Мозолюк-Коновалова // Молодь і ринок. - 2015. - № 7. - С. 83-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_7_17.
Мозолюк-Коновалова О. Теоретичні засади формування образотворчої діяльності у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Мозолюк-Коновалова // Молодь і ринок. - 2015. - № 2. - С. 146-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_2_32.
Плотникова О. М. Формування інтересу до образотворчої діяльності в дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Плотникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2013. - № 5. - С. 163-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_5_20.
Рагозіна В. Передумови і особливості образотворчої діяльності у ранньому віці [Електронний ресурс] / В. Рагозіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 152. - С. 126-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_152_29.
Саприкіна О. В. Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з урахування ґендерних особливостей дітей [Електронний ресурс] / О. В. Саприкіна, О. О. Хомич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 22(6). - С. 91-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(6)__14.
Сухорукова Г. Методика формування дружніх стосунків між дітьми старшого дошкільного віку в колективній образотворчій діяльності [Електронний ресурс] / Г. Сухорукова, О. Гайдамака // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2014. - Вип. 35. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_35_21.
Удіна О. М. Діагностика самостійності у дітей старшого дошкільного віку в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації) [Електронний ресурс] / О. М. Удіна // Педагогічний дискурс. - 2008. - Вип. 4. - С. 164-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2008_4_39.
Ющенко К. О. Особливості організації образотворчої діяльності обдарованих дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / К. О. Ющенко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 4. - С. 146-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_4_30.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 26.04.2017 19.25.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.702827 seconds