Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 38332
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Київ :: Запитання: 40291  
Мирослава запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені будь ласка, з підбором літератури на тему "Наукометрія"
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 39798.
1. Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування [Електронний ресурс] / Г. Асєєв // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 2. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_2_3.
2. Балагура І. В. Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на основі екстракції термінів із реферативної бази даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / І. В. Балагура ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - 20 c.
3. Габович О. Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. - 2-ге вид., допов. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. - 282 c.
4. Ганжуров Ю. С. Політологічна періодика України: хронологія, типологія, наукометрія / Ю. С. Ганжуров // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2015. - № 1/2. - С. 64-75.
5. Егоров В. Б. Наукометрия в рамках евроинтеграционных процессов Украины [Електронний ресурс] / В. Б. Егоров //Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. - 2014. - Vol. 6, № 4. - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avtib_2014_6_4_4.
6. Егоров В. Б. Наукометрия как один из инструментов Евроинтеграции Украины [Електронний ресурс] / В. Б. Егоров // Праці міжнародного геометричного центру. - 2014. - т. 7, № 3. - С. 7-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pmgc_2014_7_3_3.
7. Єгоров В. Б. Наукометрія як аспект кар’єри вченого [Електронний ресурс] / В. Б. Єгоров // Економіка харчової промисловості. - 2015. - № 1. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2015_1_14.
8. Жабін О. Технологічні трансформації в бібліотеці: від бібліографування до наукометрії [Електронний ресурс] / О. Жабін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 346-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_26.
9. Костенко Л. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива [Електронний ресурс] / Л. Костенко, Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 6. - С. 29-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2009_6_8.
10. Костенко Л. Наукометрія: методологія та інструментарій [Електронний ресурс] / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_9_8.
11. Медведєва А. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності наукової діяльності [Електронний ресурс] / А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 6. - С. 49-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_6_16.
12. Мриглод О. Інформаційний підхід у наукометрії: витоки та новітні тенденції / О. Мриглод, Л. Сікора // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2006. - № 565. - С. 64-72.
13. Рідей Н. М. Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб. для студентів ОКР "Бакалавр", "Магістр" та аспірантів ВНЗ / Н. М. Рідей, О. В. Зазимко, Л. В. Кліх, Т. С. Кіщак, С. П. Паламарчук, А. В. Шостак, О. В. Познанська, Ю. В. Рибалко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 343 c.
14. Смолов О. Стан наукометрії в Україні: через історію та проблеми до перспектив [Електронний ресурс] / О. Смолов // Українознавство. - 2013. - № 2. - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2013_2_8.
15. Шостак А. В. Інтеграція української науки у Європейський інформаційний простір засобами наукометрії [Електронний ресурс] / А. В. Шостак, Я. М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2016. - Вип. 233. - С. 322-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_233_50.
16. Шостак А. В. Наукометрія у дослідницькому університеті [Електронний ресурс] / А. В. Шостак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2013. - Вип. 192(2). - С. 250-267. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2013_192(2)__38.
17. Штовба С. Д. Аналіз наукометричних індикаторів для оцінювання здобутків вченого [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба, О. В. Штовба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 1. - С. 115-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2016_1_20.
18. Ярошенко Т. Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів [Електронний ресурс] / Т. Ярошенко, Т. Борисова // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 44-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_4_16.

.: Розділ: Інше :: 22.02.2017 15.17.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Тернопіль :: Запитання: 40290  
Інна запитує:
Доброго дня! Доможіть, будь ласка, знайти онлайн книгу Павличко С.В. " Лабіринти мислення. Інтелектуальний роман сучасної Великобританії" або просто статтю з цієї книги " Вільям Голдінг і криза раціоналізму".Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Інно! На жаль, самої книги не вдалося знайти, хоча в інтернеті зустрічається інформація про дане видання. Пропоную Вам звернутися до таких ресурсів:
http://ukrefs.com.ua/page,3,145665-Osoblivost-problematiki-v-tvor-V-Gold-nga-Spadko-mc.html
http://pidruchniki.com/
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:29685/Source:default

.: Розділ: Література :: 22.02.2017 14.57.17 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Львів :: Запитання: 40289  
Богдан запитує:
Доброго дня! Порадьте будьласка літературу для написання курсової роботи за темою "Комплектування бібліотечних фондів: тематичний бібліографічний огляд(за матеріалами фахової періодики 2000-2015рр.) Було би добре отримати літературу в електронному вигляді (із посиланнями). Наперед дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане, радимо скористатися відповідями на питання довідки № 3721, 16443, 22299, 25206, 32506, 32583, 32679, 32873, 38845 та джерелами інформації:

Астапенко Е. Л. Комплектование библиотек образовательных учреждений как условие реализации Федеральных государственных образовательных стандартов: методический практикум / Е. Л. Астапенко // Школьная библиотека. - 2011. - № 8. - С. 18-22.
Білодід Л.І. Пошук нових шляхів комплектування бібліотеки / Л. І. Білодід
// Шк б-ка. - 2007. - №11. - С.31-36.
Богун Н. Електронна книга в бібліотечних колекціях / Н. Богун // Бібл. планета. - 2016. - № 2. - С. 22-24. - Бібліогр.: с. 24.
Васильченко М. Принципи формування фондів бібліотек, що обслуговують підростаюче покоління / М. Васильченко // Бібл. форум України. - 2008.- №2. - С.17-25.
Васильченко Н. Координация как этап взаимодействия библиотек / Николай Васильченко // Бібл. форум України. - 2010. - № 3. - С. 15-16.
Вилегжаніна Т. Поточне комплектування - один із аспектів управління формуванням бібліотечного фонду / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. - 2007. - № 4. - С. 4-7.
Витяг з Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвятніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
// Шк. б-ка. - 2016. - № 12. - С. 95-96.
Гудимова Н. Формування фонду періодичних видань у бібліотеці / Н. Гудимова, І. Цуріна // Шк. б-ка. - 2010. - № 6. - С. 29-32.
Климець В. Формування бібліотечного фонду: стан і проблеми сьогодення : [досвід Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей] / Валентина Климець // Світ дит. бібліотек. - 2013. - № 2. - С. 10-11.
Коваленко Л. М. У нотатник бібліотекаря : [методична скарбничка] / Л. М. Коваленко
// Шк. б-ка. - 2012. - № 5. - С. 55-60.
Комаренко М. Робота обласних універсальних наукових бібліотек з формування своїх фондів у 2008-2010 роках : (огляд) / М. Комаренко // Бібл. планета. - 2012. - № 2. - С. 29-32. - Бібліогр.: с. 32.
Король В. Інвентаризація бібліотечних фондів / В. Король // Бібліотечна планета. - 2008. - № 4. - Вкл.С.1-
Лехцер В. Українська художня книга: досліджуємо думку користувачів / В. Лехцер
// Бібл. планета. - 2015. - № 1. - С. 9-11.
Мастіпан О. Сільські бібліотеки України : реальний стан, проблеми, перспективи : (за матеріалами дослідження) / О. Мастіпан // Бібл. планета. - 2009. - № 1. - С. 7-11.
Медведева М. В. Новые возможности при комплектовании и информационном обслуживании школьных библиотек с использованием информационно-комуникационных технологий / М. В. Медведева // Шк. б-ка плюс. - 2010. - № 21. - С. 5-6.
Мельник Л. Комплектування бібліотечних фондів масових бібліотек - державна справа / Л. Мельник // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 6. - С. 13-14.
Новакова Л. О. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки : [досвід роботи Донецької ОУНБ ім. Н. К. Крупської] / Новакова, Людмила Опанасівна
// Бібл. планета. - 2012. - № 3. - С. 20-23.

Омеляненко Т. Комплектування книжкових фондів бібліотек Київщини / Т. Омеляненко
// Світ дит. бібліотек. - 2009. - №2. - С.8-10.
Панасенкова І. Сучасне комплектування бібліотечних фондів: від прагматизму до творчості / Інна Панасенкова // Світ дит. бібліотек. - 2010. - № 2. - С. 16-18.
Редькина Н. С. Пополняем фонд интернет-ресурсами : современные тенденции развития информационных ресурсов / Н. С. Редькина // Школьная библиотека. - 2010. - № 8. - С. 15-19. - Бібліогр.: с. 19.
Розколупа Н. Рішення, небезпечне для бібліотек, або Нова інструкція щодо застосування класифікації видатків бюджету : [юридична консультація] / Н. Розколупа // Бібл. планета. - 2012. - № 2. - С. 20-22. - Бібліогр.: с. 21-22.
Стрішенець Н. Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука? / Н. Стрішенець // Бібл. вісн. - 2009. - № 1. - С. 7-15. - Бібліогр.: 50 назв.
Тарасенко Н. Шляхи вдосконалення комплектування сучасної бібліотеки електронним ресурсом / Н. Тарасенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. - С. 423-432. - Бібліогр.: 14 назв.
Черкунова В. П. Робота з формування бібліотечного фонду : технології роботи шкільної бібліотеки / В. П. Черкунова // Шк. б-ка. - 2010. - № 9. - С. 43-44.
Щербина С. І. Комплектування, облік навчальної літератури та проведення аналізу придатності її використання / С. І. Щербина // Шк. б-ка плюс. - 2012. - № 11-12 (червень). - С. 11-14.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.02.2017 12.51.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Полтава :: Запитання: 40288  
Олексій запитує:
Добрий день, потрібна інформація щодо удосконалення Криптографічних методів захисту інформації в електронному документообізі
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 22.02.2017 12.11.17 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Червоноград :: Запитання: 40287  
Христина запитує:
Доброго дня!Порадьте будь ласка літературу,для написання конспекту заняття для дошкільників на тему"Львів-моє місто" на основі літературного твору(про Львів).Це може бути гори міста Львова,культурні пам'ятки,традиції тощо. Наперед дякую.
Наша відповідь:
Ответ ожидается
Доброго дня, Христино. Скористуйтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Николишник,Ю. Благословенне місто Львів.-Лівів: Апріорі, 2014.-144с.
2.Мазуренко,О.Мандрівка Львовом. – Львів: Апріорі, 2006. – 88с. Допоможе відвідати наймальовничіші та найцікавіші місця старовинного міста.
3.Лемко, І.Легенди старого Львова. – Львів: Апріорі, 2008. – 176с. В книзі зібрані найцікавіші легенди, перекази, бувальщини. Тут ви знайдете безліч цікавих історій з життя міста та передмістя. Чудова книга, яка дозволить відчути атмосферу старого Львова.
4.Мазуренко, О. Незабутній Львів. – Львів: Апріорі, 2012. – 80с.
5.Лемко,І. 1243 вулиці Львова. – Львів: Апріорі, 2009 – 528с. Книга містить світлини та інформацію про назви і найважливіші адреси 1243-х. львівських вулиць, площ і проспектів протягом останніх семи десяти років.
6.Зубрицький,Д. Хроніка міста Львова. – Львів: Центр Європи, 2002- 602с. Книга охоплює період з 1340 до 1782 років. Побудована на документальних матеріалах львівських архівів, має цінність джерельного матеріалу.
7.Опалек,М. На щербатім львівськім бруці… .- Львів: Літературна агенція “ Піраміда “; 2002. – 180с. Ніби не книгу читали, а екскурсовода слухали. Тобі розкажуть про нечувані події. Книга змушує на власні очі побачити, яким був Львів століття тому, два, три… а той мало не тисячоліття тому.
8.Енциклопедія Львова:| За редакцією А. Козицького та І. Підкови. – Львів: Літопис, 2007 – 656с.
9.Качор І., Качор Л. Львів крізь віки. – Львів: Центр Європи, 2004 – 240с.
Книга присвячена історії Львова Xll – кінця XVIIIст.

http://www.ukrlib.com.ua/
http://vsesoch.ru/ese/1676-tvr-na-temu-lvv.html
http://prolviv.com/blog/
http://stezhkamu.com/places/2_Lviv
http://inlviv.in.ua/lviv/top-15-naytsikavishih-mists-u-lvovi

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.02.2017 00.04.03 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.688725 seconds