Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37261
   


Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 39216  
Таня запитує:
Доброго дня!! Допоможіть будь ласка знайти відповдь на питання : Переваги та недоліки вітчизняної моделі "дешевої робочої сили"
Наша відповідь:
Доброго дня, Таню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Августин Р. Р. Оцінювання рівня тінізaції ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Бізнес Інформ. - 2014. - № 8. - С. 144-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_8_26.
Базилюк А. В. Дослідження причин низького рівня продуктивності праці в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Базилюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 7. - С. 132-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_7_32.
Жалінська І. В. Підходи до побудови та напрями застосування матриць соціальних рахунків у дослідженнях ринку праці [Електронний ресурс] / І. В. Жалінська // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - № 2. - С. 65-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_2_7.
Звягільський Ю. Л. Рівень заробітної плати - індикатор ефективності програми економічних реформ / Ю. Л. Звягільський // Економіка України. - 2013. - № 9. - С. 73-84.
Кожем’якіна С. М. Причини низького рівня продуктивності праці в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Кожем’якіна, С. Г. Кривуша // Ринок праці та зайнятість населення. - 2016. - № 2. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_2_3.
Колот А. М. Глобалізація як чинник трансформації соціально-трудових відносин / А. М. Колот // Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; за ред. Д. Г. Лук’яненка. – Київ, 2001. – С. 55–67. — Режим доступу: http://www.irbis.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/11799/1/55-67.pdf.
Куліков Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання/ Г. Куліков // Україна : аспекти праці. - 2014. - № 7. - C. 26-33.
Мала С. Щодо вартості робочої сили в сільському господарстві/ С. Мала //Україна : аспекти праці. - 2013. - № 1. - C. 23-27.
Махсма М. Причини та наслідки низької ціни найманої сільської праці / М. Махсма // Економіка України. - 2008. - № 3. - С. 40-49.
Мілай А. О. Методологічний підхід до дослідження економічної природи фірми / А. О. Мілай // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". - 2015. - Вип. 12. - С. 8-13.
Ніколенко С. С. Особливості побудови національної моделі соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / С. С. Ніколенко, О. В. Лозова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_1_14.
Онікієнко В. В. Промисловий комплекс у системі макроекономічних процесів та трансформації ринку праці України [Електронний ресурс] / В. В. Онікієнко // Український соціум. - 2012. - № 4. - С. 101-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2012_4_9.
Пасічник А. М. Світовий досвід створення транспортно-логістичної інфраструктури: стан та перспективи застосування в Україні / А. М. Пасічник, В. В. Кутирєв // Вісті Автомоб.-дор. ін-ту. - 2011. - № 2. - С. 121-128.
Реутов В. Є. Інноваційний розвиток регіональної економічної системи України в глобалізаційних умовах [Електронний ресурс] / В. Є. Реутов, О. С. Горда // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 4. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_4_3.
Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.09.01 / М. В. Семикіна ; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. - Київ, 2004. - 36 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04smvksp.zip.
Симолюк Н. М. Формування вартості робочої сили у контексті і відповідальності інтересам суб’єктів ринку праці/ Н. М. Симолюк // Статистика України. - 2013. - №2. - C. 20-28.
Стреліна О. М. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. М. Стреліна. // Ефективна економіка. - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_13.
Чернявська Ю. Б. Організаційно-економічний механізм державного регулювання ринку праці в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ю. Б. Чернявська ; Н.-д. екон. ін-т Мін-ва екон. України. — Київ, 2010. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10cybrpu.zip; http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09covrpu.zip.
Шалімова Н. С. Теоретичні засади формування вартості послуг робочої сили та її вплив на визначення природи заробітної плати [Електронний ресурс] / Н. С. Шалімова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2013. - Вип. 24. - С. 176-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2013_24_30.
Шевчук П. І. Забезпечення рівня вартості відтворення робочої сили в Україні [Електронний ресурс] / П. І. Шевчук. // Демократичне врядування. - 2015. - Вип. 15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_15.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Epravo/2010_1/18.pdf
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/model-deshevoyi-robochoyi-sili-ta-yiyi-naslidki-dlya-ukrayini-_.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 28.08.2016 12.48.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: київ :: Запитання: 39215  
Лариса запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему магістерської роботи:Психолого-педагогічні умови розвитку дітей дошкільних віку засобами казкотерапії.Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо. Радимо ознайомитися з відповіддю на питання № 31062 та наступними джералами інформації:
Бесчастная Е. Сказкотерапия как метод развития личности и коррекции поведения социально неблагополучных детей / Е. Бесчастная // Воспитание школьников. - 2009. - №9. - С. 50-54.
Гетманська М. Казка чи казкотерапія? Виховання чи лікування? / М. Гетьманська // Психолог дошкілля (Шкільний світ). - 2012. - №9. - С. 29-32.
Єгорушкіна К. Казкотерапія як інструмент психолога та педагога / К. Єгорушкіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2012. - №2. - С. 4-9.
Іванюк Н. "Кольорові казки" лікують, розвивають, розважають / Н. Іванюк
// Дошкільне виховання. - 2012. - № 2. - С. 16-19.
Исаева Н. Сказка как средство оптимизации психо-эмоциональной сферы старших дошкольников / Н. Исаева // Дошкольное воспитание. - 2012. - №7. - С. 19-24.
Корепанова М. Сказкотерапия как средство самопознания младших дошкольников / М. Корепанова, М. Брежнева // Дошкольное воспитание. - 2008. - №1. - С. 53-58.
Кравченко С. Казкотерапія як засіб вирішення логопедичних проблем / С. Кравченко // Психолог дошкілля (Шкільний світ). - 2012. - №6. - С. 14-17.
Маргулян І. Казкотерапія для малят / І. Маргулян // Психолог (Шкільний світ). - 2007. - №28. - С. 23-30.
Олійник К. Веселка почуттів : психологічні ігри : ігротека / К. Олійник
// Джміль. - 2013. - № 2. - С. 20-21.
Оруджова Ж. А. Валіза казкотерапевта: додаткові матеріали з основ казко-терапії / Ж. А. Оруджова // Психологічна газета. - 2008. - №9. - С. 3-31; №10. - С. 1-30.
Оруджова Ж. А. Казкові годинники і програма з основ казкотерапії / Ж. А. Оруджова // Психологічна газета. - 2008. - №7. - С. 3-30; №8. - С. 3-30.
Ревва С. М. Виховуємо та навчаємо через казку : адаптована програма з елементами казкотерапії з морально-етичного виховання для дітей дошкільного віку / С. М. Ревва, Г. М. Дмитренко, Н. О. Чулкова // Дошкільний навчальний заклад. - 2008. - №6. - С. 2-22.
Шевцова В. Соціально-економічне виховання дошкільнят із ЗПР засобами казкотерапії / В. Шевцова // Дефектолог (Шкільний світ). - 2012. - №10. - С. 48-50.
Штіль С. Казкотерапія на заняттях з дітьми з особливими потребами: дошкільний вік / С. Штіль // Дефектолог (Шкільний світ). - 2009. - №4. - С. 24-39.
Орлова О. Казкотерапія як природний засіб формування морального здоров'я дошкільника / О. Орлова // http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15423-kazkoterapiya-yak-prirodnij-zasib-formuvannya-moralnogo-zdorov-ya-doshkilnika.html
Пихтіна Н. П., Черевко Л. М. Використання театралізованої діяльності у попередженні негативних проявів у поведінці дітей дошкільного віку / Н. П. Пихтіна, Л. М. Черевко / Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 5
// http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nzspp/2012_5/mnv/mnv10.pdf
Шевчук О. Г. Освітній проект "Казковий дивограй" / О.Г. Шевчук // http://dnz10.edu.vn.ua/projects.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.08.2016 09.53.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Гайворон :: Запитання: 39214  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для виступу на РМО на тему:"Рекомендації щодо створення електронного портфоліо соціального педагога і психолога". Сподіваюсь на Вашу допомогу. Наперед вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Білоусенко Л. Електронне потрфоліо - досьє успіхів учителя / Л. Білоусенко // Школа. - 2013. - № 7. - С. 53-54.
2. Богосвятська А. І. Особистий сайт учителя як його електронне портфоліо : на допомогу вчителю / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 6. - С. 42-46.
3. Бочуркін С. Л. Оцінювання професійного розвитку педагогічних працівників через портфоліо : [методичні поради] / С. Л. Бочуркін // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 9. - С. 21-22.
4. Буйницька О. П. Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів / О. П. Буйницька // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. міськ. пед. ун-т Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. - Київ, 2009. - Педагогіка. Психологія, № 11 (спецвип.). - С. 29-32.
5. Василенко Н. В. Технологія портфоліо як засіб розвитку професійної соціокомунікативної компетентності педагога / Н. В. Василенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2011. - Вип. 28. - С. 80-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2011_28_19.
6. Восканян Г. Г. Портфоліо як форма оцінки результативності самоосвітньої діяльності вчителя / Г. Г. Восканян, Р. Д. Самоздра // Упр. шк. - 2008. - N 1. - С. 25-28.
7. Волобуєва Т. Єдиний цифровий простір освітнього округу: адаптивна модель / Т. Волобуєва // Рідна шк. - 2013. - № 7. - С. 14-19.
8. Горевич Л. Портфоліо як інструмент оцінювання професійної діяльності педагога / Л. Горевич // Школа. - 2014. - N 5. - С. 66-70.
9. Горовенко О. А. Створення професійного портфоліо як засіб самопрезентації вчителя / О. А. Горовенко // Завучу. Усе для роботи. - 2012. - № 9/10. - С. 2-5.
10. Гризун Л. Е. Електронне портфоліо сучасного вчителя як засіб підвищення його професійної майстерності / Л. Е. Гризун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – Київ, 2012. - Вип. 17 (27). - С. 161-166.
11. Гусак Л. Портфоліо: демонстрація ідеальної моделі викладача чи набутий досвід? / Л. Гусак // Проф.-техн. освіта. - 2014. - № 4. - С. 32-35.
12. Жадан О. М. Створення якісного портфоліо - фактор успішної атестації вчителя / О. М. Жадан // Економіка в шк. України. - 2013. - № 2. - С. 2-4
13. Заступнику директора ПНЗ : спецвипуск : [добірка матеріалів] // Позашкілля (Шкільний світ). - 2013. - № 8. - С. 4-81.
14. Зоря Ю. М. Використання портфоліо у навчально-виховному процесі сучасного закладу освіти : метод. рек. / Зоря Ю. М. ; Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. - Черкаси : [Б. в.], 2008. - 39 с.
15. Кендюхова А. Удосконалення професійної компетентності педагога за допомогою технології «портфоліо» / А. Кендюхова // Нова пед. думка. — 2015. — № 3. — С. 111-115.
16. Люта Л. Педагогічне портфоліо / Л. Люта // Школа. - 2013. - № 7. - С. 51-52.
17. Мальованчук Т. О. Як створити власне презентаційне портфоліо : поради початківцям / Т. О. Мальованчук // Математика в школах України. - 2012. - № 8. - С. 27-28.
18. Методичні матеріали щодо атестації педагогічних працівників // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 29. - Педагогічна академія пані Софії. - С. 1-16.
19. Михайлов О. Технологія розвитку педагогічної майстерності в Школі майбутнього: обгрунтування складових / О. Михайлов // Рідна шк. - 2014. - № 6. - С. 20-27
20. Моделювання портфоліо педагога : навч.-метод. посіб. з вивч. навч. дисципліни «Школознавство» для студентів пед. ф-ту / Кам'янець-Подільський національний університет, Педагогічний факультет, Кафедра педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти ; уклад. Н. В. Бахмат. - 2-е вид., перероб. і допов. - Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2014. - 66 с.
21. Москаленко М. Портфоліо вчителя або тека досягнень / М. Москаленко // Директор школи. Україна. - 2011. - № 5. - С. 61-63.
22. Нечипорук Л. Портфоліо-технологія як інноваційна особистісно орієнтована технологія навчання у ВНЗ / Л. Нечипорук // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_7.
23. Орієнтовні розділи портфоліо // Школа. - 2014. - N 5. - С. 71-79.
24. Пуліна А. А. Основні типии портфоліо / А. А. Пуліна // Завучу. Усе для роботи. - 2009. - № 11/12. - С. 62-63.
25. Румянцева Н. Портфель учителя / Н. Румянцева // Директор школи. Україна. - 2010. - № 6. - С. 27-30.
26. Сікора Н. М. Портфоліо вчителя : творчий підхід / Н. М. Сікора // Англійська мова та література. - 2012. - № 1. - С. 4-9.
27. Соколова Л. Портфоліо-інноваційна форма оцінювання діяльності педагога у період атестації / Л. Соколова // Дефектолог. - 2008. - Лип. (№ 7). - С. 21-26.
28. Трембовецька С. Електронне портфоліо педагога – ефективний інструмент фахового вдосконалення / С. Трембовецька // Профтехосвіта. — 2015. — № 10. — С. 6-8.
29. Яланська С. Портфоліо вчителя як засіб оптимізації його діяльності / С. Яланська // Школа. - 2013. - № 12. - С. 29-33.
Приклади:
http://www.slideshare.net/lukjanenkoj/ss-46004072
http://www.pscpto.edukit.zt.ua/Files/downloads/Портфоліо соціального педагога.pdf
http://3kutnik.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/портфоліо-Зінченко.pdf
http://svitppt.com.ua/portfolio/portfolio-smolinskoi-oksani-anatoliivni-socialnogo-pedagoga.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.08.2016 18.09.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Дубровиця :: Запитання: 39213  
Віка запитує:
Добрий день! Допоможіть з матеріалом у електронному вигляді на курсові роботи "Математичні моделі у економіці" або "Математичні моделі у біології". Щиро вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Великоіваненко Г. І. Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання [Текст] / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. - 2012. - № 1. - С. 65-96.
2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. - 408 с.
3. Внукова Н. Модифікація моделі М. Калецького, що описує динаміку капіталу / Н. Внукова, А. Воронін // Економіка України. - 2010. - № 7. - С. 4-10.
4. Войцеховська Ю. В. Економіко-математична модель оптимізації регіональних інвестиційних програм / Ю. В. Войцеховська, В. В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Л., 2011. - № 698 : Проблеми економіки та управління. - С. 11-15.
5. Економіко-математичне моделювання : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, О. Д. Шарапов, П. І. Верченко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Вітлінського ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2008. - 536 с.
6. Ковальчук К. Ф. Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації / К. Ф. Ковальчук, О. К. Никитенко // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. - 2012. - № 1. - С. 161-170.
7. Малярець Л. М. Економіко-математичне моделювання в прикладах і задачах : навч.-практ. посіб. / Л. М. Малярець, С. Б. Шеховцов, І. Л. Лебедєва ; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків : ХНЕУ, 2008. - 151 с.
8. Маниліч М. І. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці та освіті [Електронний ресурс] / М. І. Маниліч // Економіка і управління. - 2015. - № 4. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2015_4_21.
9. Математичні моделі в економіці [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс для студентів ОКР "магістр" / ТДАТУ, кафедра "Вища математика та фізика". - Електрон. текстові дані (9 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану.
10. Математичні моделі в економічних задачах [Електронний ресурс] : практикум (І курс) / уклад.: Ю. П. Буценко, О. О. Диховичний, О. А. Тимошенко. — Київ : НТУУ «КПІ», 2014. — 57 с. – Режим доступу: http://matan.kpi.ua/public/files/ВМдЕ.Практикум.pdf.
11. Омельченко К. Ю. Модель прогнозування економічних показників за двоїстою задачею [Електронний ресурс] / К. Ю. Омельченко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 437-441. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_2_55.
12. Онищенко І. Агрегування нелінійної еколого-економічної балансової моделі Леонтьєва-Форда "витрати-випуск" / І. Онищенко // Економіст. - 2010. - № 3. - С. 55-58.
13. Самченко Н. К. Балансова структурно-функціональна модель рівноважної економіки / Н. К. Самченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 5. - С. 105-109.
14. Середюк В. Б. Застосування економіко-математичних методів для розв’язання економічних задач [Електронний ресурс] / В. Б. Середюк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – Вип. 1 (52). – С. 69-73. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsed_2014_1_12.pdf.
15. Скіцько В. І. Використання генетичних алгоритмів у економіко-математичному моделюванні: проблеми, досвід та перспективи [Текст] / В. І. Скіцько, Т. Б. Третяк, Д. В. Бондарчук // Економіка та держава. - 2016. - № 2. - С. 78-81.
16. Твердохліб І. П. Класифікація математичних моделей технологічних укладів економіки / І. П. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. - 2010. - № 6. - С. 284-289.
17. Янків М. Дослідження сучасної економіки України в контексті її розміщення між Сходом і Заходом [Текст] / М. Янків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2012. - Вип. 4. - С. 153-154.
18. Математичне моделювання в економіці. Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html.
19. Кокура К. В. Розробка економіко-математичної моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку [Електронний ресурс] / К. В. Кокура // Економічний простір. - 2013. - № 73. - С. 185-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_73_20.
20. Коропецька Т. О. Використання ендогенних змінних у відкритих економіко-математичних моделях [Електронний ресурс] / Т. О. Коропецька, Н. А. Коропій // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. - 2011. - № 4. - С. 63-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2011_4_11.
21. Паучок В. К. Математична модель можливої складної відкритої економіки України [Електронний ресурс] / В. К. Паучок // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.15. - С. 342-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
22. Іванець Г. В. Методика вибору математичної моделі залежності економічних показників від інших чинників на основі статистичних даних в умовах часткової невизначеності [Електронний ресурс] / Г. В. Іванець // Системи обробки інформації. - 2013. - Вип. 2. - С. 279-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2013_2_64.
23. Паучок В. К. Базова математична модель соціально-економічних процесів у країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. К. Паучок // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.3. - С. 362-. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
24. Філіпковська Л. О. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці [Текст] : навч. посіб. до практ. занять / Л. О. Філіпковська ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 91 с.

.: Розділ: Математика :: 25.08.2016 16.04.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 39212  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання ґрунтовної статті на тему "Інноваційні підходи до професійного розвитку керівників освітніх закладів, педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах децентралізації". В літературних джерелах бажано, щоб матеріали були не пізніше 2010 року видання та перевага за електронними джерелами та посиланнями. Заздалегідь Вам вдячна за допомогу та розуміння.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Андрущенко В. Європейський педагогічний досвід та національні традиції: гармонізація пріоритетів / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2014. - № 3. - С. 5-11.
2. Бабельчук О. І. Система управління середньою освітою в сучасній українській державі [Електронний ресурс] / О. І. Бабельчук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2015. - Вип. 42. - С. 51-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_42_9.
3. Бабельчук О. І. Проблема заохочення керівних кадрів середньої освіти України (20-ті - 90-ті роки XX століття) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бабельчук Ольга Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с. - Режим доступу: http://nauka.hnpu.edu.ua/дисертація-бабельчук-о-і.html.
4. Гриценок І.А. Основи інституційного розвитку навчального закладу в умовах децентралізації професійної освіти : [конспект лекцій з курсу підвищ. кваліфікації керів. і пед. кадрів проф.-техн. навч. закл. заочно-дистанц. формою навчання] / І. А. Гриценок. – К.иїв : Стіс Плюс, 2008. – 144 с.
5. Децентралізація управління професійно-технічною освітою [Електронний ресурс] : монографія / авт. кол. : В. І. Свистун,Д. Д. Айстраханов, Г. В. Єльникова та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 356 с. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/2084/1/Децентралізація._monografiya_svistun.pdf.
6. Ларіна Т. В. Перспективи реформування професійного розвитку вчителів в умовах децентралізації української освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Ларіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2014. - Вип. 38. - С. 45-50. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sitimn_2014_38_11.pdf.
7. Ларіна Т. В. Професійний розвиток вчителів у американських асоціаціях освіти : автореф. дис... кан.. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Ларіна ; НАН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. — Київ, 20013. — 22 с.
8. Радкевич В. О. Професійна освіта і навчання для сталого розвитку суспільства / В. Радкевич // Проф.-техн. освіта. - 2015. - № 4. - С. 7-11.
9. Теоретико-методологічні засади управління навчальним закладом: розвиток творчого потенціалу дитини та педагога [Електронний ресурс] : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 листопада 2014 року, м. Херсон) / за ред. Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. –268 с. – Режим доступу: http://academy.ks.ua/wp-content/uploads/2014/05/матеріали-конф.4-5.11.-1.pdf.
10. Шиян Р. Децентралізація освіти у Польщі : досвід для України [Електронний ресурс] / Р. Шиян. – Київ : Юстон, 2016. – 44 с. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-16-Poland.pdf.
11. Бєлова Л. О. Реформування системи управління освітою за умови децентралізації місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. О. Бєлова // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - № 1. - С. 109-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_16.
12. Русанов Г. Г. Формування готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до роботи в умовах децентралізації управління професійним навчанням [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Г. Г. Русанов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2012. - 20 с.
13. Сергеєва Л. М. Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу [Текст] : [навч. посіб.] / Л. М. Сергеєва ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти, Укр.-канад. проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні". - Київ : Арт Економі, 2012. - 117, [1] с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.08.2016 18.56.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.676727 seconds