Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39595
   


Автор запитання: Вікторія із міста: м.Київ :: Запитання: 41562  
Вікторія запитує:
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати матеріал для магістерської роботи на тему: "Методичні і нормативні основи формування ринку інформаційно-консультаційних послуг".
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Радимо Вам звернутися до наступних посилань: – https://studme.com.ua/14051003/menedzhment/rynok_konsultatsionnyh_uslug.htm
https://studme.com.ua/14170120/menedzhment/harakteristika_ponyatiy_konsultirovanie_konsultatsionnye_uslugi.htm
http://elkniga.info/book_326_glava_11_Tema_5_Formuvannja_rinku_konsu.html
http://pidruchniki.com/12471013/menedzhment/osoblivosti_nadannya_informatsiyno-konsultativnih_poslug
http://referatu.net.ua/referats/7569/164204
http://library.uipa.edu.ua/library/BD/VidannaKaf/6/1/Osnovi_Upravlinskogo_Konsultuvanna/konspekt_lekciy.htm
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/9766-formuvannya-rinku-informacijno-konsaltingovix-poslug-v-ekonomici-ukraїni.html
http://stud.com.ua/70489/agropromislovist/rinok_informatsiyno_konsultatsiynih_poslug_popit_propozitsiya
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=426&article=22278
http://library.if.ua/book/97/6723.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02klimso.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_113/23.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3322/1/TDAU_2012_2_1_287-302.pdf
http://westudents.com.ua/glavy/45297-tema-13-osoblivost-nadannya-nformatsyno-konsultativnih-poslug.html
– Бутенко Т.А. Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки : Дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2006. — 246 арк. : табл.
– Бобко В.В. Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.01 / В.В. Бобко. – Київ : Б.в., 2007 . – 20 с.
– Луцик Ю. О. Національний ринок інформаційних послуг та особливості його формування / Ю. О. Луцик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – №1(43). - С. 63-69.
– Козловська О.С. Генеза теоретичних підходів до державного регулювання розвитку інформаційного ринку / О.С. Козловська // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 6 (березень). - С. 109-112.
– Хміль Ф. І. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. - Київ : Академвидав, 2008. - 240 с. : рис., табл. - (Серія "Альма-матер").
– Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко ; М-во освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 408 с. : табл., рис.
– Організація надання послуг: теорія, методологія, практика : монографія / за заг. ред. О. І. Васильєвої, О. С. Ігнатенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Донецьк : Юго-Восток, 2014. - 388 с. : табл., рис.
– Козловська О. С. Генеза теоретичних підходів до державного регулювання розвитку інформаційного ринку / О. С. Козловська // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. / Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. –
2011. – № 6 - С.109-112.
– Чубукова О. Про формування національного ринку інформаційних продуктів і послуг / О. Чубукова // Економіка України. - 1999. - № 9. - С. 86-88.
– Теряник О. А. Особливості формування та дослідження регіонального ринку інформаційних послуг / О. А. Теряник // Інвестиції: практика та досвід / Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – 2015. – № 7. - С.66-69.
– Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу : навч. посіб. / С. Ф. Лазарєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2002. - 668 с. : табл., рис.
– Менеджмент для магістрів : підручник. У 2 т. Т. 1 / за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка ; О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, А. Ю. Жулавський [та ін.]. - Суми : Унів. кн., 2013. - 662 с.

.: Розділ: Інше :: 18.01.2018 16.33.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: ПЕречин :: Запитання: 41560  
Валентина запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми "Патріотичне виховання учнівської молоді".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 38261.

.: Розділ: Освіта :: 18.01.2018 12.56.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ліза із міста: ірпінь :: Запитання: 41559  
ліза запитує:
Підкажіть інформацію для написання дипломної: Чинники які визначають характер саморозвитку майбутнього керівника
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41501, 41503.

.: Розділ: Загальні :: 17.01.2018 23.57.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 41558  
Любов запитує:
розвиток звязного мовлення дошкільників за допомогою ілюстрованого матеріалу
Наша відповідь:
Доброго дня, Любове!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання –39631, 37561.
2. Баранова В. В. Розвиток зв'язного мовлення старших дошкільників засобами образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / В. В. Баранова ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 21 c.
3. Баранова В. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку в умовах двомовності [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. - 2017. - № 5. - С. 12-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2017_5_4.
4. Баранова В. В. Стан розвитку зв’язного мовлення у процесі образотворчої діяльності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Наука і освіта. - 2013. - № 3. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_3_5.
5. Баранова В. В. Сутність образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Наука і освіта. - 2012. - № 8. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2012_8_5.
6. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навчально-методичний посібник / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. – Київ : Слово, 2008. - 256 с.
7. Богуш А. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу : реалізація завдань освітньої лінії "Мовлення дитини" / А. Богуш, Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2012. - N 10. - С. 8-14.
8. Богуш А. М. Технологія розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. М. Богуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. - 2015. - № 4. - С. 48-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2015_4_10.
9. Гавриш Н. В. Методика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Н. В. Гавриш ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2004. - 131 c.
10. Зданевич Л. В. Підготовка майбутніх вихователів до використання творів живопису як засобу розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. В. Зданевич // Педагогічний дискурс. - 2008. - Вип. 4. - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2008_4_16.
11. Кашуба Л. В. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.03 / Л. В. Кашуба ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ, 2009. - 20 c. - Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09klvzom.zip.
12. Кравченко А. Дослідження зв’язного мовлення в дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / А. Кравченко, Л. Ступак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 3. - С. 498-503. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_3_63.
13. Крутій К. Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників / К. Крутій // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2013. - № 9. - С. 54-65.
14. Крутій К. Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників / К. Крутій // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2013. - № 10. - С. 53-64.
15. Марченко І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навч. посіб. для студентів пед. ВНЗ : спец. "Корекційна освіта (логопедія)" / І. С. Марченко. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Київ : Слово, 2015. - 307 c.
16. Парфьонова Г. І. Формування усного зв'язного мовлення у старших дошкільників із моторною алалією : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Г. І. Парфьонова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 17 c.
17. Соцька О. П. Формування емоційно-виразного мовлення старших дошкільників у процесі сприймання творів живопису : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / О. П. Соцька; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - Одеса, 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08sopstj.zip.
18. Трифонова О. С Компетентнісний підхід до формування мовно-мовленнєвої особистості дітей старшогодошкільного віку : монографія / О. С. Трифонова; НАПН України. - Одеса : Лерадрук, 2012. - 203 c.
19. Трифонова О. С. Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / О. С. Трифонова ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - Одеса, 2013. - 44 c.
20. Шляхи піднесення культури мовлення: Теорія і практика : монографія / ред.: Г. В. Семеренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т педагогіки та психології. - Київ, 2008. - 455 c.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.01.2018 19.24.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Дніпро :: Запитання: 41557  
Наталія запитує:
Доброго ранку! Дякую за відповідь на питання 41554. Я не можу заходити на електроні ресурси,відповідіє,що відбулась помилка.Підкажіть,будь ласка у чому може бути справа.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Скоріш за все, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського зараз має проблеми з Інтернет-доступом. Спробуйте звернутися пізніше.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.01.2018 18.25.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.896464 seconds