Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 40782
   


Автор запитання: богдан із міста: м рівне :: Запитання: 42755  
богдан запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу про Мітридата VI Евпатора, правителя Понтійського царства.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 22.01.2019 13.35.10 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Кропивницький :: Запитання: 42754  
Надія запитує:
Доброго вечора, допоможіть знайти літературу для курсової роботи. Тема : Методика вивчення повісті "Земля" О. Кобилянської в практиці викладання в школі. Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вахрушева О. Ольга Кобилянська. Соціально-психологічна повість "Земля". Глибоке психологічне трактування в ній проблем людини і землі, злочину і кари : українська література, 10 клас / О. Вахрушева // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 11. – С. 56-58.
Гурдуз А. І. Роман Еміля Золя "Земля": характер міфопоетики та ключові моменти організації міфологіки / А. І. Гурдуз // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 4. – С. 36-38.
Концепція розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rayvo-sl.at.ua/news/do_obgovorennja_koncepcija_rozvitku_osviti_ukrajini_na_period_2015_2025_rokiv/2014-11-04-223.
Кордонська А. Земля в долі людини : урок у 10 класі за соціально-психологічною повістю Ольги Кобилянської : до 150-річчя Ольги Кобилянської / А. Кордонська // Дивослово. – 2013. – № 1. – С. 11-14.
Кузнецова О. Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло та Сава – протилежні психологічні типи : українська література, 10 клас / О. Кузнецова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 43-45.
Лісовський А. М. Морфологія художнього твору і вивчення літератури в школі / А. М. Лісовський. – Житомир : Полісся, 2004. – 132 с.
Логвіненко Н. М. Сучасне українське фентезі. Навчальна програма курсу за вибором. 8-9 класи / Н. М. Логвіненко. – Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №2. – С. 35-39.
Логвіненко Н. М. Українська фантастична проза. Програма факультативного курсу. 10-11 класи // Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури. 8-11 класи / За заг. ред. К. В. Таранік-Ткачук. – Київ : Грамота, 2011. – 312 с. – С.76-95.
Марченко Т. І. Ольга Кобилянська "Земля" : уроки з теми : 10 клас / Т. І. Марченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 16-18. – С. 43-51.
Михайлюк Т. Кожен крок гріховний штовхає до безодні : урок української літератури у 10 класі : на матеріалі повісті О. Кобилянської "Земля" / Т. Михайлюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 34-38.
[НВК "Гімназія № 7 – спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням англійської мови" м. Одеси] : [добірка статей викладачів гімназії] // Рідна школа. – 2016. – № 8-9. – С. 3-80.
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова, Українська література. 5-9 класи. – Київ : Видавничий дім "Освіта", 2013. – 160 с.
Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Н.Й. Волошиної. – Київ : Ленвіт, 2002. – 344 с.
Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми. Збірник наукових праць / Наук. редактор і упорядник Логвіненко Н. М. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – 380 с.
Ткач А. Народознавство у повісті "Земля" О.Ю.Кобилянської / А. Ткач // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 2. – С. 11-13.
Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціальнодіалогічна концепція /Токмань Ганна Леонідівна. – Київ : Міленіум, 2002. – 320 с.
Шевченко Г. Біблійно-психологічні мотиви повісті Ольги Кобилянської "Земля" : урок – прес-конференція в 10 класі / Г. Шевченко // Дивослово. – 2009. – № 2. – С. 22-27.
Шевченко З. Нові підходи до вивчення повісті О.Кобилянської "Земля" / З. Шевченко // Українська мова і література в школі. – 2005. – №8. – С.27-29.
Шелест Г. Б. Художня система форм і засобів зображення психологізму в літературі / Г. Б. Шелест // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 1-2. – С. 10-15.

.: Розділ: Література :: 22.01.2019 01.39.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Перечин :: Запитання: 42753  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми "Особливості викладання предметів художньо-естетичного циклу в інклюзивному класі".Дякую.
Наша відповідь:
Добридень, Маріє! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Безклинська, Ольга.Музикотерапія : під час роботи з дітьми з особливими потребами // Позашкілля (Шкільний світ). - 2014. - № 12. - С. 61-68. - Бібліогр.: с. 68.

"Білосніжка" у піктограмах : [адаптоване видання для дітей з особливостями розвитку або труднощами сприймання тексту] / підготувала Н. Коваль // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2017. - № 1-2. - С. 16. - Рец на кн.: Білосніжка (книжка з піктограмами) - Київ : Дивогра, 2016.

Впровадження арт-технологій як сукупність засобів мистецтва та методів
художньо-творчої діяльності у формуванні в учнів цілісної художньої картини світу [Електронний ресурс]: майстер-клас для вчителів естетичного циклу. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/mayster-klas-dlya-vchiteliv-estetichnogo-ciklu-vprovadzhennya-art-tehnologiy-yak-sukupnist-zasobiv-mistectva-ta-metodiv-hudozhno-tvorcho-diyalnosti-u-formuvanni-v-uchniv-cilisno-9204.html. – Назва з екрана.

Ващенко, Л. Ф. Традиційні та інноваційні проблеми сучасного уроку [Текст] / Л. Ф. Ващенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. - 2010. - Вип. 30. - С. 44-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Волчелюк Ю. І. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому просторі (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Ю. І. Волчелюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 3. - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_3

Заяц, Н. В.Розвиток творчих здібностей дітей з вадами слуху // Обдарована дитина. - 2010. - № 6. - С. 63-67.

Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. - 2012. - № 9. - С. 120-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2012_9_15

Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: навчально-методичний посібник/ Кол. Упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П./ Під заг.ред. Шинкаренко В. І. – К: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013

Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклю(зивному классі : навч. курс та наук.(метод. посіб. / Т. В. Сак. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. — 168 с. — (Серія «Інклюзивна освіта»).

Корніцова, С. В. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ // Зарубіжна література в школі. - 2011. - № 20 (жовтень). - Педагогічна академія пані Софії. - С. 2-16. - Бібліогр.: с. 16.

Кот, Микола.У світ спілкування через розмаїття художніх образів // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2010. - № 2-3 (січень). - С. 25.

Кучков, Іван.Урок ритміки у 3 класі школи інтенсивної педагогічної корекції : для учнів із затримкою психічного розвитку // Початкова школа. - 2011. - № 10. - С. 34-36.

Лебедева, Е.Рисуем без кисточки : из опыта работы с детьми, имеющими нарушения слуха и задержку психического развития : особые дети // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 12. - С. 57-60.

Левун Н. І. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти та характеристика інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Н. І. Левун // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 40(2). - С. 110-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_40(2)__20

Мішина, Алла. Особливі діти в умовах ЗЗСО : практично-методичні поради
// Початкова освіта (Шкільний світ). - 2018. - № 24. - Методичний порадник. - 2018. - Вип. 12. - С. 5-25.

Муренець, Л. С. Проблема соціалізації учнів зі зниженим зором у середніх та старших класах під час викладання літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 13 (травень). - С. 6-7.

Нестандартні уроки художньо-естетичного циклу. 5—9-й класи [Електронний ресурс]/ укладач Є. Г. Орлова. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 222, [2] с. : іл., схеми, табл. — (Серія «Моя методика»). – Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/6256/1-17_Nestandartni_uroky_hudozhnjo-estetychnogo_tsyklu_5-9_klas.pdf. – Назва з екрана.

Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017.

Пономарьова, Галина.Інклюзивна освіта: українські реалії : погляд на проблему // Шкільний світ. - 2012. - № 7. - С. 3-4.

Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 2017 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 04.04.2017 № 527 // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. - 2017. - № 5. - С. 64-66.

Пушкар Т. П. Актуальні питання впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Пушкар // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2012. - № 6. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_6_37

Садовенко, Світлана.Слово, рух, музика : логоритмічний практикум // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2010. - № 2-3 (січень). - С. 18.

Соціальне партнерство в інклюзивній освіті:європейський вектор, уукраїнські реалії// Збірник наукових праць за матеріалами
Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2018 р.). –Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. –72с.

Степенкова, Тетяна.Виховання дітей з особливими освітніми можливостями (РВд) засобами образотворчого мистецтва : у гостях в Олівчика // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2013. - № 6 (лютий). - С. 14-16.

Строкатюк, Л. Розвиток творчих здібностей дітей з особливими потребами / Любов Строкатюк // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 4. - С. 95

Таранченко, Оксана.Ефективні технології викладання в інклюзивній школі : освіта вчителя // Початкова школа. - 2017. - № 5. - С. 50-53. - бібліогр.: с. 53.

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України 26.07.2018 № 813. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0813729-18. - Назва з екрана.

Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі/ Данілавічютє Є. А., Литовченко С. В. – К.: ТОВ «Фірма «ЕСЕ», 2012. - 239 с.
https://www.slideshare.net/helenpisna/ss-60607536

Чумакова, И. . Настольный театр как средство формирования связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи ІІІ уровня : особые дети // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 8. - С. 84-94. - Бібліогр.: с. 94.

Шкльода, Віра. Лялька в українському вбранні : заняття для дітей реабілітаційної групи // Палітра педагога. - 2011. - № 4. - С. 26-27.

.: Розділ: Освіта :: 21.01.2019 15.34.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Долина :: Запитання: 42752  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка із літературою для написання магістерської роботи на тему: "Утворення української помісної церкви: історичні передумови, хід, наслідки". Буду дуже вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Ілоно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Басишина, Л. Помісна українська православна церква в 1920-1921 рр. [Текст] / Л. Басишина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - Вип. 5 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 184-189. - Бібліогр. в кінці ст.

Башинський С. В. Православна Церква в Україні: шлях до автокефалії : автореф. дис. ... канд. церков.-іст. наук / С. В. Башинський; Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату, Київ. Православ. Богослов. Акад. - Київ, 2015. - 23 c. - укp.

Біловус Л. І. Питання помісної української церкви у матеріалах періодики української діаспори США як один із чинників національної самоідентифікації [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. - 2017. - № 2. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2017_2_13

Бутинський В. Я. Юрисдикційний статус українського православ'я і перспективи канонічного оформлення помісної церкви: релігієзнавчі та еклезіологічні рефлексії (1991 - 2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / В. Я. Бутинський; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 16 c. - укp.

Головні засади Української Автокефальної Православної Церкви / ред.: М. Залізняк; Львів. крайове ставропіг. братство св. ап. Андрія Первозваного. - 2-е вид., переробл., доп. - Л., 1999. - 32 c. - укp. - рус.

Григорович Л. С. Помісна православна церква як чинник становлення та розвитку української нації: автореф. дис... канд. філос. наук: 21.03.01 / Лілія Степанівна Григорович ; Національний ін-т стратегічних досліджень. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Григорович, Л. С. Самоідентифікація нації та проблеми становлення української помісної православної церкви [Текст] : сборник / Л. С. Григорович // Політологічний вісник : Збірник наукових праць / Політологічний центр при Київському нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. - Київ : Інтас, 2007. - Вип. 25. - С. 226-236. - Бібліогр. в кінці ст.

Державотворення і помісність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії [Текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції Волинської Православної Церкви Київського Патріархату : [конференція присвячена 100-річчю початків українського національно-церковного відродження 1917-2017 рр.], 18.05.2017 / [Волинська православна богословська академія] ; [Орг. ком.: В. Вакін [та ін.]]. - Луцьк : [б. и.], 2017. - 343 с.

Діяк І. В. Україна - Росія. (Історія та сучасність) : Наук. вид. / І. В. Діяк; ред.: В. Г. Дончик. - К., 2001. - 397 c. - укp.(Висвітлено історичні особливості становлення України та Росії. Розглянуто події періоду Київської Русі, а також особливості входження України до складу Російської держави, зокрема, проаналізовано історичні міфи та фальсифікації. Висвітлено процес боротьби за Українську Помісну Православну Церкву. Досліджено проблеми українсько-російських відносин на сучасному етапі)

Захарків, М. Р. Проблема ідеологізації релігії в контексті створення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні [Текст] / М. Р. Захарків // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 37. - С. 364-369

З надією на помісну церкву [Текст] // Культура і життя. - 2008. - 6 серпня. - С. 1

Карпенко, В. Національній державі - Національну Помісну церкву [Текст] / В. Карпенко // Пам'ять століть. - 2002. - № 3. - С. 64-72

Київський патріархат — помісна українська православна церква : іст.-канон. декларація Архієрейс. Собору Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату від 19 квіт. 2007 р. / [з благословення патріархата Київ. і всієї Руси-України Філарета]. — Київ : Вид. від. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, 2009. — 175 с.

Кисельов Р. Удаваний академізм: видання "Треносу" М. Смотрицького (Смотрицький Мелетій. Тренос, або Плач єдиної святої помісної апостольської Східної Церкви з поясненням догматів віри, початково з грецької на слов’янську, а тепер зі слов’янської на польську перекладений Теофілом Ортологом, тієї ж Святої Східної Церкви сином, у Вільні року Божого 1610 / пер. із старопол., словник та передмова Р. Радишевського. – Київ: Талком, 2015. – 557, (2) с.: іл. – (Пам’ятки Української Полемічної Літератури) / Р. Кисельов // Слово і час. - 2017. - № 7. - С. 58-78

Київський Патріархат - Помісна Українська Православна Церква : Історико-канонічна декларація Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19 квітня 2007 року. - К. : [б. и.], 2007. - 167 с.

Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / П. М. Кралюк; Нац. ун-т "Остроз. акад". - Острог. - Луцьк : Ключі, 2013. - 135 c. - укp

Медвєдєва Ю. Дифузія релігійної ідентичності в українському православ'ї: соціальна модернізація в проекті єдиної Помісної церкви [Електронний ресурс] / Ю. Медвєдєва // Нова парадигма. - 2017. - Вип. 132. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2017_132_19

Онищук С. В. Вплив державно-церковних відносин на процеси державотворення в Україні (XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / С. В. Онищук; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2015. - 36 c. - укp.

о. Паїсій. Роль православних монастирів і чернецтва у становленні Української Помісної Церкви [Електронний ресурс] / Паїсій. о. // Карпати: людина, етнос, цивілізація. - 2011. - № 3. - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karlec_2011_3_16

Посредніков, Дмитро. Православна церква і політика в Україні в 2010-2011 р. [Текст] / Д. Посредніков // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації : [український науковий журнал] / Ун-т "Україна", Всеукр. асоц. політ. наук. - Київ : Україна, 2011. - № 3. - С. 40-44

Сапеляк А. Київська помісна церква [Текст] / Сапеляк А. // Сапеляк А. Київська церква на слов'янському Сході. - Буенос-Айрес-Львів. - С.10-55.

Степовик Д. В. Патріарх Мстислав: Життя і архіпастирська діяльність : Моногр. / Д. В. Степовик. - К. : Мистец., 2007. - 445 c. - укp.

Уолдрон, Джим Ю. Дар духа святого / Дж. Ю.Уолдрон ; [Пер. с англ. А.Уманца]. — К. : [Незалежна помісна Церква Христова м. Києва], 1994. — 24 с.

Християнство і проблеми сучасності : Наук. зб. / ред.: А. М. Колодний, П. Л. Яроцький; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2000. - 218 c. - укp.

Церква в Київській Русі : Від введення християнства до запенаду Київської держави (988-1240) : научное издание // Історія релігії в Україні : У 10 т. Т.ІІ,Українське православ'я. . - Київ : Центр духовної культури,1996-1998., 1997. - С. 9-50.

Чорноморець, Юрій Павлович. Перспективи створення канонічної помісної церкви в Україні [Текст] / Ю. П. Чорноморець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія, Вип. 34 (47). - С. 83-95

Щербата М. Вплив релігії на процес формування національної ідентичності українців та особливості його відображення у працях С. Томашівського / М. Щербата // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2009. - Вип. 21. - С. 49-52.

Яртись А. В. Українське православ’я як етнонаціональний феномен: рух за створення єдиної Помісної православної церкви [Електронний ресурс] / А. В. Яртись // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2013. - № 7. - С. 84-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2013_7_11

.: Розділ: Історія :: 21.01.2019 14.58.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Чернівці :: Запитання: 42751  
Володимир запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, на яких сайтах в Інтернеті можна знайти робочі креслення для судномоделювання. Заздалегідь вдячний. З повагою, Володимир.
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Днищенко В. А. 500 схем для радиолюбителя. Дистанционное управление моделями. – Наука и Техника, 2007. – 464 с.
Виготовлення моделі - копії моторної яхти (Навчальний посібник) - http://zdolbsut.at.ua/load/vigotovlennja_modeli_kopiji_motornoji_jakhti_navchalnij_posibnik/1-1-0-21

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 20.01.2019 16.40.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.52308 seconds