Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41265
   


Автор запитання: Діана із міста: Кривий ріг :: Запитання: 43243  
Діана запитує:
Допоможіть знайти інформацію за темою цікаві рухливі ігри для дітей
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.07.2019 19.06.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 43242  
Катя запитує:
Ребучи з предмету Хімія
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ознайомтесь з наступними джерелами за вашою темою:
Блог вчителя хімії Ольги Швець http://olyashvets.blogspot.com/p/blog-page_46.html — назва з екрана
Бражник О. В. Цікава хімія : на допомогу вчителеві / О. В. Бражник // Все для вчителя. — 2008. — № 11. — С. 45-48.
Калейдоскоп квестів : [екологічні, туристичні, математичні та літературні змагання на швидкість, розум, спритність, логіку та здатність працювати в команді] // Позакласний час. — 2014. — № 6. — С. 41-52.
На урок. Ребуси «Біологічні та хімічні поняття» https://naurok.com.ua/rebusi-biologichni-ta-himichni-ponyattya-37425.html — назва з екрана
Національна бібліотека України для дітей. Інтерактивні ресурси [Електронний ресурс] http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6145 — назва з екрана
Теребіленко Л. У лабіринтах Періодичної системи : хімічний квест до ювілею Періодичного закону : 8-й клас / Л. Теребіленко // Хімія (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 26-37.
Хімія Всесвіту: Блог вчителя хімії Матвіївського ЗНВК «Всесвіт» Т. Свиридової [Електронний ресурс] http://himvsesvit.blogspot.com/p/blog-page.html — назва з екрана

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 19.07.2019 18.18.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Чернігів :: Запитання: 43241  
Галина запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу про професійну освіту педагогів.
Наша відповідь:
Добрий день, Галино! Ознайомтесь з наступними джерелами за Вашим запитом:
10 порад сучасному вчителю : методи викладання: як стати ефективним учителем? // Шкільний світ. — 2016. — № 4. — С. 5-8.
Дранка Н. Самоосвіта педагогічного працівника : вплив самоосвіти на формування професійної компетентності / Н. Дранка // Позашкілля (Шкільний світ). — 2014. — № 9. — С. 27-32.
Дятленко Т. Майстер-клас як ефективна форма підвищення педагогічної майстерності вчителя / Т. Дятленко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 4. — С. 10-12.
Кондратець І. Професійні забавки дорослих : рольові ігри як засіб фахового навчання / І. Кондратець // Дошкільне виховання. — 2017. — № 12. — С. 13-17.
Миронів У. Б. Відкрий себе у цінностях : тренінгове заняття для педагогів / У. Б. Миронів // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 8. — С. 32-36.
Михальчук Л. М. Неформальна освіта для професійного розвитку [Електронний ресурс] / Л. М. Михальчук // Бібліотеки для дітей в умовах реформи децентралізації: нові практики і технології розвитку : матеріали наук.-практ. конф. дир. обл. б-к для дітей, 9-11 жовт. 2018 р., м. Маріуполь. — Київ, 2018. — С. 95-100.
Оніщенко І. В. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства : заняття з педагогами з елементами тренінгу / І. В. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 2-7.
Песін О. Підвищення кваліфікації вчителів: навчальний фізичний експеримент : методика, досвід, пошук / О. Песін, С. Каплун, О. Свистунов // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2013. — № 7. — С. 9-11.
Поліщук О. П. Педагогічна діагностика : заняття з елементами тренінгу для вчителів початкових класів / О. П. Поліщук // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 9. — С. 16-25.
Ставайте ефективними! : книга вчителя : [цикл бесід із молодими вчителями про те, як стати ефективним педагогом] // Позакласний час. — 2013. — № 19-20. — С. 105-112.
Стеценко І. Безперервна освіта педагогів: інтернет-ресурси / І. Стеценко // Дошкільне виховання. — 2016. — № 7. — С. 16-18.
Трубчаніна О. Формування соціальної компетентності: 7 порад Ейнштейна : майстер-клас для вчителів предметів природничого циклу / О. Трубчаніна // Хімія (Шкільний світ). — 2018. — № 8. — С. 50-58.
Хлапоніна О. Креативність як необхідний принцип роботи сучасного педагога : семінар для педагогів-організаторів та керівників гуртків / О. Хлапоніна // Позашкілля (Шкільний світ). — 2015. — № 8. — С. 39-48.
Хутько Т. Уроки доброти : семінар-практикум для педагогів / Т. Хутько, О. Третьякова // Дошкільне виховання. — 2013. — № 9. — С. 17-19.

.: Розділ: Освіта :: 19.07.2019 14.26.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Дніпро :: Запитання: 43240  
Анастасія запитує:
Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему педагогічна синергетика.
Наша відповідь:
Шановна Анастасіє, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:

Буданов В. Г. Синергетические стратеги в образовании / В. Г. Буданов. – М. : РАГС, 1996. – 248 с.

Виненко В. Г. Синергетика в школе / В. Г. Виненко // Педагогика. - 1997. - № 2. - С. 55-60.

Вознюк, О. В. Інноваційний ресурс педагогічної синергетики / О. В. Вознюк. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sitimn_2008_19_5.pdf

Вознюк О. В. Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика : монографія. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 708 с. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1061498/

Вознюк О. В. Синергетична парадигма креативної педагогіки / О. В. Вознюк. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/21010/1/Ст_Вознюк_Драгоманова_2014.PDF

Євтодюк А. В. Синергетичні засади моделювання освітніх систем : дис... канд. філософ. наук / А. В. Євтодюк. – К., 2002. – 198 с.

Євтушенко Ю. Синергетична концепція вищої освіти / Ю. Євтушенко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. –№ 8 (219). – Ч. 1. – С. 33-39.

Кремень В. Г. Педагогічна синергетика : понятійно-категоріальний синтез / В. Г. Кремень // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 3. – С. 3-19.

Кремень В. Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

Мукушев Б. А. Синергетика в системе образования / Б. А. Мукушев // Образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 105–122.

Овчинникова М. В. Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження системи підготовки майбутніх учителів математики до науково-дослідницької діяльності / М. В. Овчинникова. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pspo_2013_39(2)__51.pdf

Робуль О. Синергетика як інноваційна методологія педагогічної освіти / О. Робуль. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/sinergetika-yak-innovatsiyna-metodologiya-pedagogichnoyi-osviti

Скрипник Т. Реалізація засад синергетичної педагогіки у процесі між предметної інтеграції методів навчання / Т. Скрипник // Всесвітня література в школах України. – 2019. – № 6. – С. 7-13.

Ткаченко Л. І. Синергетичний підхід у педагогіці : нова парадигма / Л. І. Ткаченко. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Otros_2013_10_6.pdf

https://studfiles.net/preview/5263496/page:3/
https://studfiles.net/preview/5263496/page:2/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.07.2019 23.23.11 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Конотоп :: Запитання: 43239  
Валерія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу про фразеологію і фразеологізми в українській мові.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє!Ознайомтесь з наступними джерелами за Вашим запитом:
Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / Н. Ф. Венжинович. — 3-є вид., випр. і допов. — Київ : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта 21 століття).
Гаєвська Н. Ласкаво просимо до нас на заняття! : конспект відкритого уроку в педагогічному коледжі / Н. Гаєвська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2011. — № 4. — С. 28-35.
Дуняшенко Н. Фразеологізми — народна мудрість... : поняття про фразеологізм, його лексичне значення / Н. Дуняшенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 17-18. — С. 15-20.
Ігнатова С. Джерела українських фразеологізмів. Ознайомлення із фразеологічним словником : урок української мови, 6 клас / С. Ігнатова // Українське слово і сучасність. — 2016. — № 3. — С. 30-34.
Медведєва Н. В. Цікава фразеологія : конспекти занять гуртка для учнів 6-7 класів / Н. В. Медведєва, Т. В. Супрун, О. Б. Тверітнікова // Методичні діалоги — журнал для вчителів української мови й літератури. — 2014. — № 11-12. — С. 30-35. — Продовж. Початок № 10, 2014.
Мормоленко Г. Фразеологізми / Г. Мормоленко ; худож. К. Міщук // Крилаті. — 2016. — № 1. — С. 10-11.
Петровчук Л. Розвиток у школярів інтересу до вивчення діалектного матеріалу і фразеологічних засобів мови / Л. Петровчук // Дивослово. — 2016. — № 10. — С. 7-9.
Рик О. Професійна лексика. Терміни. Роль фразеологізмів у професійному мовленні / О. Рик // Українська мова і література в школах України. — 2017. — № 11. — С. 46-49.
Степанюк М. У світі фразеологізмів : заняття у філологічному гуртку / М. Степанюк // Дивослово. — 2017. — № 10. — С. 29-32.
Токарчук Б. Віршований словничок фразеологізмів / Б. Токарчук // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 5. — С. 38-40. — Продовж. Початок № 5, 2013.
Чорновол О. Ф. У глибині фразеологічної криниці : турнір / О. Ф. Чорновол // Шкільний бібліотекар. — 2019. — № 1 . — С. 41-44.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.07.2019 14.58.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.841096 seconds