Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39379
   


Автор запитання: Тарас із міста: Київ :: Запитання: 41346  
Тарас запитує:
Доброго дня. Потрібна інформація за темою "Види працевлаштування"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Алімпієв А. І. Поняття та види форм забезпечення реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення [Електронний ресурс] / А. І. Алімпієв // Форум права. - 2013. - № 3. - С. 8-13. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2013_3_3.pdf.
2. Барегамян С. Х. Конституційно-правові аспекти регулювання зайнятості та працевлаштування в Україні на сучасному етапі у контексті зарубіжного досвіду провідних держав [Електронний ресурс] / С. Х. Барегамян // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 7. - С. 284-299. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2014_7_36.
3. Безкоровайна Ю. М. Працевлаштування в Україні: теоретичні та практичні аспекти [Електронний ресурс] / Ю. М. Безкоровайна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2. - С. 173-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_2_26.
4. Бойко А. К. Щодо правовідносин із працевлаштування [Електронний ресурс] / А. К. Бойко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2012. - Вип. 19. - С. 61-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2012_19_12.
5. Гринь Т. Г. Щодо форм працевлаштування в Україні та за кордоном [Електронний ресурс] / Т. Г. Гринь // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 350-356. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_55.
6. Гудзь М. В. Аналіз використання сучасних форм працевлаштування трудових ресурсів у регіоні [Електронний ресурс] / М. В. Гудзь // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2016. - № 4. - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2016_4_24.
7. Гузенко О. П. Окреслення перспектив вирішення проблем працевлаштування молоді в україні [Електронний ресурс] / О. П. Гузенко // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. - 2013. - № 1. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkei_2013_1_6.
8. Гук Н. А. Зростання видової різноманітності форм зайнятості за пріоритетними напрямами суспільного розвитку [Електронний ресурс] / Н. А. Гук // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 1. - С. 347-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_55.
9. Довбенко М. Теоретики працевлаштування [Електронний ресурс] / М. Довбенко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 12. - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_12_11.
10. Кір’ян Т. М. Визначення впливу різноманітних видів, форм зайнятості та безробіття населення на стан національного ринку праці [Електронний ресурс] / Т. М. Кір’ян, М. С. Шаповал // Вісник економічної науки України. - 2015. - № 1. - С. 72-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2015_1_17.
11. Лазебна М. В. Якість працевлаштування людей – на перше місце [Електронний ресурс] / М. В. Лазебна // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 3. - С. 3-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_3_2.
12. Плахотіна Н. А. Профілювання як перспективний захід организації працевлаштування у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. А. Плахотіна // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2010. - № 17. - С. 360-369. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_36.
13. Руженський М. М. Працевлаштування як форма соціального захисту населення [Електронний ресурс] / М. М. Руженський // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 2. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_2_3.
14. Федорович О. Працевлаштування під час кризи [Електронний ресурс] / О. Федорович, Н. Отчич // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2016. - № 23(1). - С. 220-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2016_23(1)__45.
15. Чернобай А. М. Актуальні питання реалізації права громадян на працю та працевлаштування в контексті Закону України "Про зайнятість населення" [Електронний ресурс] / А. М. Чернобай, І. В. Мороз // Публічне право. - 2013. - № 4. - С. 158-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_4_22.
16. Шабанов Р. І. Еволюція правового розуміння правової категорії "працевлаштування" [Електронний ресурс] / Р. І. Шабанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(2). - С. 75-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(2)__23.
17. Щукін О. Поняття, види та форми зайнятості: загальнотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Щукін // Юридичний вісник. - 2016. - № 3. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2016_3_7.

.: Розділ: Держава і право :: 19.11.2017 19.44.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Кропивницький :: Запитання: 41345  
Дарина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання курсової роботи на тему: "Проблема нереалізованості людини у прозі ІІ пол. ХІХ століття("Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького, "Хіба ревуть воли як ясла повні" П. Мирного, "Серед темної ночі", "Під тихими вербами" Б. Грінченка та ін.)" Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Перегляньте, будь ласка, такі джерела інформації:

Проблема нереалізованості людини у прозі ІІ пол. ХІХ століття("Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького, "Хіба ревуть воли як ясла повні" П. Мирного, "Серед темної ночі", "Під тихими вербами" Б. Грінченка та ін.

Бакал, Лариса.Дослідження сюжету й композиції роману Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" : 10 кл. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 3. - С. 18-21.

Бондаренко, О. І. Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я" : уроки літератури в 10 класі
// Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 22-24 (серпень). - С. 14-34.

Бузулан, Г. Компаративний аналіз двох романів : "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного та І. Білика і "Злочин і кара" Ф. Достоєвського / Г. Бузулан // Дивослово. - 2004. - № 9. - С. 19-22

Денисенко, С. І. .Панас Мирний. Роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" // Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С. 114; 2013. - № 11. - С. 73-75.

Єсипенко, Дмитро. Повість Бориса Грінченка «Під тихими вербами»: історія створення, перші публікації [Текст] / Дмитро Єсипенко // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. - 2012. - № 3/4. - С. 146-160. - Бібліогр. в кінці ст.

Єсипенко, Дмитро Олександрович. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії [Текст] / Д. О. Єсипенко ; [наук. ред. В. Дубко ; ред. А. М. Нечитайло ; рец.: С. Кіраль, О. Федорук, В. Яременко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Проект "Наукова книга" (Молоді вчені). - Київ : Наукова думка, 2015. - 159 с.
Єсипенко, Дмитро. Ливанський кедр на вітрах історії : літературна творчість Бориса Грінченка у критиці ХХ ст. / Дмитро Єсипенко // Дивослово. - 2013. - № 12. - С. 22-28; 2014. - № 1. - С. 40-43. - Бібліогр. 38 назв

Карпенко Г.І. Українська реалістична проза другої половини XIX ст. як історичне джерело: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г.І. Карпенко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 16 с.

Кононенко, Олексій Анатолійович. Сага про Кайдашів [Текст] : за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" / Олексій Кононенко ; намалював Кость Лавро. - Харків[та ін.] : Фоліо, 2016. - 110, [1] с. : кольор. іл.

Коротун, Р. І.Причини й наслідки конфлікту між батьками та дітьми : (за повістю І. С. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім' я") // Все для вчителя. - 2011. - № 34-36. - С. 29-30.

Кривой, Оксана.Люди на бездоріжжі: комедія про трагедію : характеристика персонажів повісті "Кайдашева сім'я" Івана Нечуя-Левицького : урок у 10-му класі // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2015. - № 11-12. - С. 79-89. - Бібліогр.: с. 88.

Кривой, О. Ф. А може, і справді, Іване Семеновичу, "з посміху люди бувають"?! : 10 клас : [І. С. Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"] // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2016. - № 34-36. - С. 19-26. - Бібліогр.: с. 26.

Крук А. А. Типологія концепту долі у романістиці Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко) : [монографія] / А. А. Крук, Г. Й. Насмінчук. - Кам'янець-Подільський : Друк. Рута, 2014. - 199 c. - Бібліогр.: с. 174-197

Кузьменко, Володимир. Вагомий здобуток у царині грінченкознавства [Текст] : рецензия / Володимир Кузьменко // Слово і час. - 2016. - № 7. - С. 123-125
Рец. на кн. : Єсипенко Д. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія і тексти в історії / Д. Єсипенко. - Київ : Наукова думка, 2015. - 160 с.

Лебедєв, Ю. Борис Грінченко / Ю. Лебедєв, Ф. Кислий// Нові імена в програмі з української літератури : Посіб. для вчителя. - К., 1993. - С. 58-69 . - Бібліогр.: с. 69.

Мартинова, Марія.Чіпка Варениченко - месник чи злочинець? : за романом Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" : українська література, 10 клас // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 9. - С. 46-55. - Бібліогр.: с. 55.

Марченко, Т. М. Проблема добра і зла у творах українських класиків : (І. С. Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я", Панас Мирний та Іван Білик "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 19-21. - С. 49-55.

Матвєєва Т. Гріх як абсолют світу абсурду (за романом Панаса Мирного та І. Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?") [Електронний ресурс] / Т. Матвєєва // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 28. - С. 140-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_28_16

Михайлин, Ігор. Воли і ясла. До філософської інтерпретації роману Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" / І. Михайлин // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Т. 2 / ред. А. Івченко [та ін.]. - Харків : Око, 1994. - С .61-74.

Олексієнко, Г. Активне навчання в сучасній школі [Текст] / Галина Олексієнко // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 10. - С. 30-32.

Римар, Н. В. .Іван Нечуй-Левицький, "Кайдашева сім'я" // Все для вчителя. - 2013. - № 11. - С. 136-138.

Свідер, П. Хто ж він, Чіпка Вареник ? [Текст] / П.Свідер // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 5. - С. 16-18.

Степанюк, Микола. Борис Грінченко, "Доки?", "До праці", "Під вербами" : 8-й клас / М. Степанюк // Українська мова та література. - 2007. - № 41. - С. 15-16

Тимків, Н. Роль і місце авторської позиції у романі Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" [Текст] : 10 клас / Н. Тимків // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 10. - С. 21-25.

Турчин, М. Пропаща доля внука : Ще одне прочитання образу Чіпки / М. Турчин // Дивослово. - 2004. - № 9. - С. 23-25

Урок 5. Традиції народного побуту й моралі, цінності національної етики в повісті І. Нечуя- Левицького "Кайдашева сім'я" // Українська література за новою програмою [Текст] : 10 клас : I семестр / упоряд. О. Бондаренко. - Київ : Шкільний світ, 2010. -- С .28-33

Урок 10. Особливості композиції та проблематика роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" // Українська література за новою програмою [Текст] : 10 клас : I семестр / упоряд. О. Бондаренко. - Київ : Шкільний світ, 2010. - С .59-67

Хаврусь, Андрій Сергійович. Художність повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" [Текст] / Андрій Хаврусь. - Черкаси : Інтеграл-Техноімпекс, 2014. - 52 с. : іл. - Бібліогр.: с. 46-49.

.: Розділ: Література :: 19.11.2017 01.34.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: м.Рівне :: Запитання: 41344  
Тетяна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, відшукати інформацію за темою "Річард І Левове Серце - визначний політик чи невдаха". Буду дуже вдячна Вам за надання допомоги:)(або хоча б будь-які матеріали до теми про цю особистість: статті, тези, монографії) Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Тетяно! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Басовская, Н. И. Столетняя война. Леопард против лилии / Отв. ред. Архарова И. Н. — М.: АСТ: Астрель, 2010. — 446 с. — (Историческая библиотека).

Беспалова, Наталья. Ричард Львиное Сердце : воин, король, инженер-фортификатор // Наука и техника. - 2009. - № 1. - С. 71-77.

Вовк, Олег Викторович. Ричард Первый / Олег Викторович Вовк / Вовк, Олег Викторович // Сто великих рыцарей : научно-популярная литература / О. В. Вовк. - Москва : Вече, 2004. - С .208-219.

Грановский А. История короля Ричарда I Львиное Сердце. — М.: Русская панорама, 2007. — 320 с. — (Под знаком креста и короны).

Добиаш-Рождественская, О. А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное сердце. — М.: Наука. Главное изд-во восточной литературы, 1991. — 110 с.

Кесслер У. Ричард I Львиное Сердце: Король. Крестоносец. Авантюрист / Перевод с немецкого C. А. рилипскогo. — Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. — 480 с. — (След в истории).

Махун С. Король-лицар із серцем Лева // Дзеркало тижня. ¬ - 2005. – 21 січ.
https://dt.ua/SOCIETY/korol-litsar_iz_sertsem_leva.html

Перну Р. Ричард Львиное Сердце / Режин Перну; науч. ред. А. П. Левандовский, В. Д. Балакин; вступ. ст. А. П. Левандовского; пер. с фр. А. Г. Кавтаскина. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 232[8] с: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1183).

Пузий, Владимир. Ричард Львиное Сердце: "Несравненный король" / В. Пузий // Личности. - 2012. - № 1. - С. 102-121 : фот. цв.

Пастушенко А. Розбишака в короні // Історія та правознавство . – 2016. – № 25/26. – С. 17-19

Фатін, Павло.Християнське воїнство : [хрестові походи (1096-1270)] // Історія для допитливих. - 2013. - № 2. - С. 6-13.

Хьюлетт М. Ричард Львиное Сердце : роман – Montreal: Accent graphics communications, 2014.
https://books.google.com.ua/books?id=RXImCAAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=Ричард львиное сердце&source=bl&ots=7bFbuoBYhP&sig=yOZScBmjF9KoEJvF-cfDdKSnFSg&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjbgar0usrXAhVLZVAKHf6kCsQ4KBDoAQgqMAE#v=onepage&q=Ричард львиное сердце&f=false

Юсипович, Ірина. Вальтер Скотт. "Айвенго" : Система уроків світової літератури. 7 клас / Ірина Юсипович // Всесвітня література в сучасній школі. - 2013. - № 11/12. - С. 19-27. - Зміст: Урок 4. Лицарі-нормани у романі В. Скотта "Айвенго" ; Урок 5. Вілфред Айвенго -захисник слабких і знедолених ; Урок 6. Історі і доля людини в романі В.Скотта "Айвенго". Зображення в романі англосаксів із норманами в XII ст. ; Урок 7. Усний твір "Бій у Торкілстоні" ; Урок 8. Історичний колорит у творі "Айвенго". Герої народних балад Річард Левове Серце та робін Гуд ; Урок 9. Ровена та Ребекка -дві різні долі. Ідея віротерпимості в романі "Айвенго" ; Урок 10. Героїчне минуле в літературі. В. Скотт. "Айвенго".Тематична контрольна робота

Басовская Н. Ричард Львиное сердце» – незаслуженно возвеличенный / Интервью А. Венедиктова https://echo.msk.ru/programs/vsetak/32827/
За что королю дали прозвище Ричарда Львиное Сердце
http://interesnye-istorii.in.ua/2014/02/richard-lion-heart.html

Ричард I Львиное Сердце: за что на самом деле король получил такое прозвище
http://www.kulturologia.ru/blogs/190717/35333/

Ричард I Львиное Сердце
http://hrono.ru/biograf/bio_r/richard_lvinoe.php

РИЧАРД I (ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ)
(1157 г. - 1199 г.) // Все полководцы мира
http://all-generals.ru/index.php?id=389

Ричард I Львиное Сердце. Кто он был на самом деле?
http://shtorm777.ru/richard-i-lvinoe-serdce-kto-on-byl-na-samom-dele.html

Сколько стоит король: история Ричарда Львиное Сердце
http://www.dw.com/ru/сколько-стоит-король-история-ричарда-львиное-сердце/a-41109152

.: Розділ: Історія :: 19.11.2017 00.55.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алина із міста: Кривой рог :: Запитання: 41343  
Алина запитує:
Здравствуйте, мне нужны научные журналы ( научными статьями) по психологии и конфликтологии, если можно с ссылками, заранее Спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Александров В. А. Конфликтологическая теория С. Хантингтона: опыт постглобализации / В. А. Александров // Вісник СевНТУ. Сер. Ф : ілософія. - 2013. - Вип. 141. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsntufilo_2013_141_3
Антонов Г. В., КОНФЛІКТОЛОГІЯ ЯК ІНТЕГРАТИВНА ГАЛУЗЬ НАУКОВИХ ЗНАНЬ ПРО КОНФЛІКТИ. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/35511/
Бунтовская Л. Л. Конфликтологическое обучение – важная составляющая подготовки конкурентоспособного кадрового потенциала / Л. Л. Бунтовская // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2013. - № 4(2). - С. 185-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_4(2)__41
Волченко Л. П. Особливості формування конфліктологічної компетентності особистості в умовах сучасної школи / Л. П. Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2017. - № 3. - С. 65-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2017_3_8
Вошколуп Г. Ю. Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців / Г. Ю. Вошколуп // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2016. - № 1. - С. 184–189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_32
Гришина В. Н. Конфликты в современном мире: к практике работы. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/konflikty-v-sovremennom-mire-k-praktike-raboty
Конфликтология: ежеквартальный научно-практический журнал. – Режим доступа: http://conflictology.ru/index.php/conflict
Мухіна Л. Структура конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя / Л. Мухіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. - 2016. - № 1. - С. 142-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2016_1_26
Петрунько О. Внутрішньоособистісний конфлікт на стику конфліктології, практичної та клінічної психології / О. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2017. - Вип. 1. - С. 88-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2017_1_16
Тимохин Я. С. Психология конфликта в социуме. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/psihologiya-konflikta-v-sotsiume
Фокин В. А. Парадоксы и болевые точки современной психологии конфликта. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/paradoksy-i-bolevye-tochki-sovremennoy-psihologii-konflikta
Чепак В. В. Конфліктологічна парадигма в соціології освіти / В. В. Чепак // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2012. - Вип. 16. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_16_3
Ярослав Л. О. КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2009-1/12_Yaroslav.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.11.2017 21.20.23 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 41341  
Оксана запитує:
Доброго вечора, будь ласка допоможіть підібрати інформацію про памятки природи та архітектури Ужгородщини. Дякую.
Наша відповідь:
Оксано, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Вечерський, Віктор. Замки Закарпаття // Українська культура. - 2014. - № 5. - С. 22-27.

Вечерський, Віктор Васильович. Українські дерев'яні храми [Текст] - Київ : Наш час, 2007. - 271 с. : іл. ; 20 см. - (Невідома Україна).

Гамор Федір.Бережімо перлини Карпат // Урядовий кур'єр. - 2004.- 1 груд. - С.5.

Гетьман, Володимир.Можливості туристичної діяльності Національного природного парку Синевир : Туризм // Географія та основи економіки в школі. - 2005.- №6. - С.42-43.

Гетьман, Володимир. Екотуристичними стежками Ужанського національного природного парку // Науковий світ. - 2011. - № 7. - С. 20-21.

Горшкова, Марія. "Рахів - містечко-рекордсмен" : чим вабить туристів "центр Європи" у Закарпатті : подорожі // День. - 2017. - 4-5 серп. - С. 9.

Гусар Ю. С. Чернівці. Вулицями старого міста / Юхим Гусар. — Чернівці: Місто, 2008. — 120 с.

Гусар Ю., Палій В. Священний курган край села (Меморіал пам'яті воїнам, які загинули під час Ставчанської битви 1739 року) / Юхим Гусар, Валерій Палій. — Чернівці: Місто, 2009. — 32 с.: іл.

Западная Украина : Закарпатская область // Позакласний час. - 2007.- №4. - С.143-152.

Єсюк, Людмила. Незвичайні пам'ятники України : мистецький калейдоскоп // Шкільний світ. - 2014. - № 19. - С. 24-32. - Продовж. Початок № 18,2014.

Івченко Андрій.Закарпаття : Україно, земле моя // Географія та основи економіки в школі. - 2005.- №5. - С.55.

Історичні пам'ятки Ужгорода: Візантийський стиль на Закарпатті.Горянська ротонда [Текст] / За мат. сайту www.uzhgorod.net.ua // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 7. - 16 (Внесок 37).

Історичні подорожі Україною. Закарпаття : мукачівський замок "Паланок" // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 11. - Вкладка. - С. 1-16.

Каднічанський, Дмитро.Скансени України :[етнографічні музеї просто неба] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 16. - С. 3-8.

Кожолянко, Георгій Костянтинович. Народознавство Буковини. Народна архітектура [Текст] : навч. посіб. / Г. К. Кожолянко ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича, Буковинське етнографічне товариство. - Чернівці : Рута, 2000. - 112 с.: іл.

Крупеня, Вікторія. Рушаймо в похід? : [подорож до Закарпаття - таємничої Боржавської полонини] // Однокласник. - 2010. - № 5. - С. 30-31.

Мазуренко, О. До витоків Ужа : природно-заповідний фонд // Екологічний вісник. - 2013. - № 5. - С. 15-18.

Мацюк, О. Замки і фортеці Західної України : Оборонні споруди Закарпаття / О. Мацюк // Хроніка-2000. - 2011. - Вип. 2 (88): Україна-Угорщина, ч. 1. - С. 251-261. - (Х-ХІІІ ст.)

Нариси історії Закарпаття [Текст]. Т. 1. З найдавніших часів до 1918 року / Ужгород. держ. ун-т, Ін-т Карпатознавства, Т-во охорони пам'яток історії та культури, Закарпат. обл. орг. ; відп. ред. і керівник авт. кол. І. М. Гранчак. - Ужгород : Закарпатське обл. упр. по пресі, 1993. - 436 с.

Про створення національного природного парку "Зачарований край" : Указ Президента України, 21 трав. 2009 р. // Урядовий кур'єр. - 2009. - 3 черв. - С. 10-11.

Сележан, Йосип. Сакральна архітектура Буковини / Й. Сележан // Історія релігій в Україні : Науковий щорічник 2004 рік. Кн. 2 / Ін-т релігієзнавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол. В. Гаюк [та ін.]. - Львів : Логос, 2004. - С .518-524.

Сирохман, Михайло. Дерев'яні церкви Закарпаття [Текст] / Михайло Сирохман // Пам'ятки України: історія та. - 2016. - N 4. - С. 4-7 : кол. іл.

Сирохман, М. Край унікальних дерев'яних церков [] / М. Сирохман // Особняк. - 2005. - № 2. - С. 22-37.

"Скільки в них мого поту, праці і грошей!." [Текст] : із передмови академіка, професора Миколи Мушинки до книги світлин Флоріана Заплетала // Пам'ятки України: історія та культура. - 2016. - N 4. - С. 78-79
Флоріан Заплетал: релікти Закарпаття [Текст] // Пам'ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал. - 2016. - N 4. - С. 76-77

Чучко М. К. Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів) : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.05 / М. К. Чучко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. - К., 2000. - 19 c. - укp.

Швець, Микола. Замки, палаци і фортеці України // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 7-8. - С. 60-64.

Шимон, Юрій. Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття з давніх часів до XV ст. // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 6. - Вкладка. - С. 1-16.

Шимон, Юрій.Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття у XVI-XVIII ст.// Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 7. - Вкладка. - С. 1-16.

Шимон, Юрій.Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття наприкінці XVIII-на початку XX століття // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 9. - Вкладка. - С. 1-16.

Шкіря, Наталія.Водоспади Закарпаття // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 4. - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 2. - С. 17.

Шимон, Юрій.Історичні подорожі Україною. Закарпаття : Закарпаття наприкінці XVIII-на початку XX століття // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 10. - Вкладка. - С. 1-16. - Бібліогр.: с. 16.

Шкіря, Наталія.Закарпаття - маленька Швейцарія // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 32. - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 8. - С. 12-14.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 18.11.2017 20.20.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.723961 seconds