Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42332
   


Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 44336  
Оля запитує:
Вчений М.В.Ломоносов
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Астафуров В. М. В. Ломоносов : кн. для учащихся / В. Астафуров. — М. : Просвещение, 1985. — 145 с. : ил. — (Люди науки).
Боровская Е. Язык поэзии М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина / Е. Боровская // Русский язык и литература в учебных заведениях. — 2004. — № 3. — С. 36-47.
Егоров П. Великий трудолюбец / П. Егоров, В. Руднев // Библиотека. — 2009. — № 10. — С. 73-75.
Карпеев Э. Михаил Васильевич Ломоносов : кн. для учащихся / Э. Карпеев ; худож. А. Кулемин. — М. : Просвещение, 1987. — 96 с. : ил.
Корнєєв В. Учений-енциклопедист Михайло Ломоносов / В. Корнєєв // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2005. — № 37. — С. 12-15.
Коршак Є. Ломоносов - очима друзів і сучасників : до 300-річчя від дня народження Михайла Ломоносова / Є. Коршак, Н. Коршак, Т. Буяло // Фізика та астрономія в школі. — 2010. — № 6. — 2-а с. обкл.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) : русский ученый-энциклопедист, поэт // Все обо всех. — М., 1997. — Т. 2. — С. 163-167.
Ломоносов Михаил Васильевич // Литература : справочник школьника. — М., 2000. — С. 266-268.
Любченко Г. Поэт, художник, академик / Г. Любченко // Богдан. — 2006. — № 1. — С. 18-19 ; № 2. — С. 6-7 ; № 3. — С. 6-7 ; № 4. — С. 6 ; № 6. — С. 6-7 ; № 7. — С. 6.
Макарова С. "Се Пиндар, Цицерон, Вергилий - слава россов, неподражаемый, бессмертный Ломоносов..." / С. Макарова // Литература в школе. — 2003. — № 4. — С. 2-6.
Малов В. Как Ломоносов мозаичным мастером был / В. Малов // А почему?. — 2009. — № 4. — С. 24-26.
Малов К. "В мире расширять науки" : музеи мира / К. Малов // А почему?. — 2009. — № 10. — С. 14-17.
Михаил Васильевич Ломоносов // Биографии великих химиков. — М., 1981. — С. 53-60.
Некрасова Е. Ломоносов-художник / Е. Некрасова ; ред. Е. Штейнер, худож. Л. Иванова. — М. : Искусство, 1988. — 143 с. : ил.
Палієнко Л. Ломоносов: відомий і невідомий : до 240-ї річниці з дня смерті / Л. Палієнко // Географія та основи економіки в школі. — 2005. — № 3. — С. 50-52.
Попова Т. Світова культура епохи Просвітництва в діалогах з учнями про видатних фізиків / Т. Попова // Фізика та астрономія в школі. — 2007. — № 4. — С. 18-22.
Соловьев В. Северное сияние / В. Соловьев // История России для детей и взрослых / В. Соловьев. — М., 2007. — С. 196-201.
Соловьев Ю. Учение М. В. Ломоносова об атомах и молекулах / Ю. Соловьев // История химии / Ю. Соловьев. — М., 1976. — С. 117-119.
Тихомиров О. Михайло Ломоносов / О. Тихомиров ; пер. з рос. В. Гайдученко ; худож. В. Перцов. — Київ : Веселка, 1986. — 24 с. : іл.
Уткина Н. Михаил Васильевич Ломоносов : к 275-летию со дня рождения / Н. Уткина. — М. : Мысль, — 1986. — 224 с.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 29.05.2020 15.58.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Кременчук :: Запитання: 44335  
Юля запитує:
Добрий день! Допоможіть,будь ласка, найти матеріал за темою "Принцип природовідповідності у різних епохах зарубіжної педагогіки"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вовкобой І. М. Реалізація ідей М. Г. Стельмаховича про родинне виховання у сучасній педагогіці : автореф. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук/ І. М. Вовкобой. – Ялта, 2010. – С. 13.
Заболотна О. Філософські витоки шкільної альтернативної освіти: античність і середньовіччя / О. Заболотна // Гуманізація навчально-виховного процессу. – Вип. LVІIІ. – Ч. ІІ. – Слов’янськ, 2011. – С. 99–105.
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2004. – С. 13 Васянович Г. П. Педагогічна етика : навчальний посібник / Г. П. Васянович. – Львів : Норма, 2005. – 344 с.
Філософія освіти : навч. посіб. / за заг. ред. В.Андрущенка, І.Предборської. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 330 с. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. для студентів вузів / Мосіяшенко В. А. – Суми : Університетська книга, 2005. – 175 с
Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. Для студ. вищ. пед. закл. освіти / М.Фіцула. – Київ : Видавничий центр „Академія”, 2001. – 528 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.05.2020 13.55.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Умань :: Запитання: 44334  
Мар'яна запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про педагогічні ідеї Жана Жака Руссо. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38076.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Арутюнян В. Проблеми пізнання у творчості Г.С.Сковороди і Ж.-Ж. Руссо (історико-філософський аналіз): Автореф. дис… канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Арутюнян ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д.ніпропетровськ, 2004. — 18 с.
Болтромюк Д. Загальнопедагогічні чинники у формуванні особистості під час виховного процесу / Д. Болтромюк // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 6-8.
Грибинюк М. Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману "Еміль, або Про виховання" [Електронний ресурс] / М. Грибинюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 15(1). — С. 240-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_15(1)__35.
Длугач Т. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Т. Б. Длугач. — Москва : Канон , 2008. — 336 с.
Дужак В. Епоха просвітництва: революція в педагогіці : віхи історії / В. Дужак // Країна знань. — 2016. — № 6-7. — С. 44-45.
Єрмоленко В. Жан-Жак Русо, або Страх близкости / В. Єрмоленко // Критика. — 2012. — № 9-10. — С. 36-39.
Лях Г. Принципи загальнолюдського природного виховання Ж. -Ж. Руссо у контексті розбудови нової української школи [Електронний ресурс] / Г. Лях, Є. Данильченко // Молодий вчений. — 2018. — № 7(1). — С. 115-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(1)__27.
Петрова І. Раціоналістична парадигма дозвілля у працях Ж.-Ж. Руссо [Електронний ресурс] / І. Петрова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 77-82. — Режим доступу — : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__19.
Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / Н. Юхименко // Переяславські Сковородинські студії. — 2011. — Вип. 1. — С. 252-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2011_1_41.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.05.2020 11.15.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 44333  
Леся запитує:
Українська художниця Марія Приймаченко.
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Перегляньте наступні джерела:
Багряна А. Ю. Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Олену Телігу, Вангу, Марію Приймаченко, Славу Стецько : оповідання / А. Ю. Багряна ; худож. Д. Марцін. - Київ : Антологія, 2016. - 93, [1] c. : іл. - (Життя видатних дітей).
Гоян Я. «Щоб люди жили, як квіти цвіли...» : Марія Приймаченко / Я. Гоян // Присвята : есе. / Я. Гоян. – Київ, 2001. – С. 314-345.
Данилейко В. Міф Марії Приймаченко / В. Данилейко // Образотворче мистецтво. – 2004.– № 3. – С. 51-55.
Данченко О. Мати й син / О. Данченко // Народні майстри / О. Данченко. – Київ, 1982. – С. 50-65.
Кара-Васильєва Т. Марія Приймаченко / Т. Кара-Васильєва // Українки в історії. – Київ, 2004. – С. 246-247.
Качкан В. З отчої криниці / В. Качкан // Дивосвіти / В. Качкан. – Київ, 1986. – С. 3-13.
Марія Приймаченко : альбом / авт.-упоряд. Н. Велігоцька. – Київ : Мистецтво, 1994. – 131 с. : іл.
Найден О. Марія Приймаченко : синтез орнаментального і фігуративного начал як стильова основа творчості / О. Найден // Народне мистецтво – 2001.– № 1-2. – С. 2-5.
Найден О. Панно-"вазон" "Сонячник життя" Марії Приймаченко : досвід аналізу одного твору / О. Найден // Народне мистецтво. – 2003.– № 1-2. – С.10-11.
Островский Г. Добрый лев Марии Примаченко / Г. Островський; худож. А. Зубченко. – М. : Сов. художник, 1990. – 206 c.: ил. – (Рассказы о художниках).
Фисун О. Художниця із сонячними очима / О. Фисун // Укр. культура. – 1998. – № 11-12. – С. 1.
Шаров І. Приймаченко Марія Оксентіївна / І. Шаров, А. Толстоухов // Художники України : 100 видатних імен / І. Шаров, А. Толстоухов – Київ, 2007. – С. 319-323.
Шестакова О. Одкровення і загадки Марії Оксентіївни / О. Шестакова // Народне мистецтво. – 2008. – № 1-2. – С. 4-9.
Шинкарук М. „Гороховий звір” М. Приймаченко / М. Шинкарук // 100 найвідоміших шедеврів України. – Київ, 2004. – С. 490-493.
Марія Приймаченко. 1908–1997 [Електронний ресурс] // Бібліотека укр. Мистецтва. – Режим доступу: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/mariya-priymachenko/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.05.2020 09.36.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 44332  
Максим запитує:
Доброго дня! Чи є у бібліотеці довідкові видання по астрономії? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Максиме! Перегляньте наступні довідкові видання, які знаходяться у Національній бібліотеці України для дітей:
Астрономія / авт.-упоряд. Д. А. Свєчкарьов ; худож.-іл. Г. В. Беззубова. - Харків : Фоліо, 2005. - 319 с. : іл. - (Дитяча енциклопедія).
Астрономія / авт.-упоряд. Д. А. Свєчкарьов ; худож.-іл. Г. В. Беззубова. - Харків : Фоліо, 2013. - 319 с. : іл. - (Шк. б-ка. Дитяча енциклопедія).
Астрономія / уклад. І. Кадаш ; пер. І. Андрущенка ; худож. М. О. Дмитрієв [та ін.]. - 3-є вид., без змін. – Київ : Перо, 2010. - 95 с. : іл.. - (Дитяча енциклопедія Перо).
Астрономія / худож. М. О. Дмитрієв [та ін.] ; упоряд. Т. Кадаш ; пер. І. Андрущенка. - Київ : Перо, 2009. - 95 с. : іл. - (Дитяча енциклопедія Перо).
Астрономія : енцикл. навколиш. світу / авт.-упоряд. І. Гончаренко. - Харків : Промінь, 2005. - 47 с. : іл. - (Енциклопедія навколиш. світу).
Астрономія : енциклопедія / С. В. Житомирський [та ін.] ; пер. Д. Новікової ; іл. Н. В. Данильченко [та ін.]. - Київ : Перо, 2008. - 128 с. : іл.
Селешников С. І. Астрономія і космонавтика : корот. хронолог. довід. / С. І. Селешников ; худож. М. Н. Усов. - Київ : Наук. думка, 1968. - 304 с. : іл.
Щенников В. І. Астрономія : енциклопедія знань для школярів / В. І. Щенников ; пер. з рос. І. Г. Данилюка ; дизайн обкл. В. Ю. Лукаша ; худож. О. К. Перепелиця. - Донецьк : БАО, 2007. - 319 с. : іл.
Чекаємо Ва після карантину.

.: Розділ: Астрономія. Космонавтика :: 29.05.2020 09.15.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.28893 seconds