Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 38533
   


Автор запитання: Христина із міста: Чернівці :: Запитання: 40495  
Христина запитує:
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу до курсової на тему: "Четверте покоління прав людини"
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми [Електронний ресурс] / О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. – 2010. – № 2. – С. 101–107. – Режим доступу: http://www.moippo.mk.ua/attachments/article/301/Аврамова О. Четверте покоління прав людини.pdf.
2. Барабаш О. О. Четверте покоління прав людини: загальнотеоретична характеристика [Електронний ресурс] / О. О. Барабаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 213-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_36.
3. Бачинська Л. Ю. Позиція католицької церкви щодо біоетичних проблем аборту й евтаназії: філософсько-правове осмислення [Електронний ресурс] / Л. Ю. Бачинська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 10-2(1). - С. 34-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-2(1)__12.
4. Брич Я. О. Право на трансплантацію людських органів: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / Я. О. Брич // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2014. - Т. 155. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2014_155_12.
5. Васильєва Н. Г. Право на цілісність особистості в праві Європейського Союзу : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Н. Г. Васильєва ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Харків, 2008. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vngpes.zip.
6. Вітів В. А. Інформаційні права як складова четвертого покоління прав людини [Електронний ресурс] / В. А. Вітів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2016. - № 6. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2016_6_6.
7. Віткова В. Право на медичну допомогу та право на смерть (евтаназію) [Електронний ресурс] / В. Віткова // Юридичний вісник. - 2014. - № 6. - С. 356-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_61.
8. Войтенко Т. В. Проблемні питання зміни статі в сімейному законодавстві України [Електронний ресурс] / Т. В. Войтенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 10-1(1). - С. 178-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-1(1)__49.
9. Гергелійник В. О. Евтаназія в аспекті конституційного права особи на медичну допомогу [Електронний ресурс] / В. О. Гергелійник // Публічне право. - 2016. - № 3. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_3_9.
10. Головко С. Г. Генеза прав і свобод людини як складових сучасної правової системи [Електронний ресурс] / С. Г. Головко, Д. Ю. Бондаренко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 3. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_3_6.
11. Желік М. Б. Правова активність людини у сучасних соціальних реаліях [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Митна справа. - 2013. - № 4(2). - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4(2)__8.
12. Завальнюк В. В. Соціоцентрична парадигма права з позицій юридичної антропології / В. В. Завальнюк // Митна справа. - 2013. - № 2. - С. 3-9.
13. Мірошниченко О. А. Право людини на життя (теорія та практика міжнародного співробітництва) : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. А. Мірошниченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків, 2005. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005//ard/2007//ard/2005//ard/2007/05moapms.zip07fobnht.zip05moapms.zip07fobnht.zip.
14. Медведєва М. О. Міжнародне право та біотехнології : монографія / М. О. Медведєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. - Київ : Вид. дім "Промені", 2006. - 255 c. - (Б-ка каф. міжнар. права).
15. Ольховик Л. А. Правове регулювання евтаназії: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Л. А. Ольховик // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 3. - С. 59-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_22.
16. Слюсар К. С. Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / К. С. Слюсар ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - Київ, 2012. - 19 c.
17. Страссер М. Одностатевий шлюб та право на приватність / М. Страссер // Право США. - 2012. - № 1-2. - С. 118–129.
18. Тиріна М. П. Особливості функціонування та проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина нового покоління у сучасній державі (на прикладі біологічних) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / М. П. Тиріна ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2013. - 20 c.
19. Тихомиров О. О. Інформаційні права людини як цивільно-правова категорія [Електронний ресурс] / О. О. Тихомиров // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 1. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_1_21.
20. Триньова Я. Клонування людини — одна із сучасних кримінально-правових проблем [Електронний ресурс] / Я. Триньова // Юридична Україна. - 2014. - № 1. - С. 72-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_1_10.

.: Розділ: Держава і право :: 25.03.2017 19.31.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасия із міста: Кривой Рог :: Запитання: 40494  
Анастасия запитує:
Добрый день, можете помочь с литературой для научной стати на тему СУЧАСНІ СПІЛЬНІ І ВІДМІННІ РИСИ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ
Наша відповідь:
Добрый день, Анастасия!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Бусарєва Т. Г. Імплементація європейських нормативів в українську податкову систему [Електронний ресурс] / Т. Г. Бусарєва // Агросвіт. - 2012. - № 6. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_6_12.
Бусарєва Т. Г. Конвергенція податкових систем в ЄС як умова інтенсифікації регіональних інвестиційних процесів [Електронний ресурс] / Т. Г. Бусарєва // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 4(1). - С. 239-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_1_4_38.
Бусарєва Т. Г. Порівняльна характеристика національних податкових систем України та країн ЄС [Електронний ресурс] / Т. Г. Бусарєва // Молодий вчений. - 2014. - № 4(07)(1). - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)__12.
Волинець Т. В. Порівняльна характеристика податкової системи України та Польщі [Електронний ресурс] / Т. В. Волинець // Європейські перспективи. - 2015. - Вип. 7. - С. 164-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_7_30.
Гончаренко Н. І. Трансформація податкової системи у країнах Східної Європи: на прикладі Угорщини, Чехії та Польщі / Н. І. Гончаренко, Д. В. Сурін, Р. М. Доля // Бізнес Інформ. - 2016. - № 9. - С. 28-33.
Гречко А. В. Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Гречко // Проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 60-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_10.
Гуцалюк О. І. Порівняльна характеристика податкової системи України та окремих зарубіжних країн [Електронний ресурс] / О. І. Гуцалюк // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2012. - Вип. 10. - С. 444-449. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_10_80.
Єфименко Т. І. Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем [Електронний ресурс] / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2013. - № 3. - С. 7-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2013_3_3.
Жулин О. В. Податкова система: європейський і національний досвід [Електронний ресурс] / О. В. Жулин, Є. Л. Хаврюта // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - № 24(1). - С. 302-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2011_24(1)__73.
Ільяшенко В. А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_2_5.
Коваль Д. А. Податкова політика та податкова система: сучасний стан та напрями розвитку [Електронний ресурс] / Д. А. Коваль // Держава та регіони. Серія : Право. - 2014. - № 4. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2014_4_16.
Криштоф Н. С. Модернізація податкової системи в умовах європейської інтеграції та структурних зрушень / Н. С. Криштоф, І. І. Дороніна // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 5. - С. 97-105.
Крушельницька Т. А. Особливості розвитку податкової системи України і країн-членів європейського союзу [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 12. - С. 60-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_12_18.
Легкоступ І. І. Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Легкоступ, К. В. Кацуба // Бізнес Інформ. - 2014. - № 7. - С. 259-264. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_47.
Макарчук І. М. Проблеми реформування податкової системи України [Електронний ресурс] / І. М. Макарчук, О. В. Перчук, В. М. Виноградня // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 31(1). - С. 262-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_31(1)__40.
Пабат О. В. Сучасний стан податкової системи України [Електронний ресурс] / О. В. Пабат // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4. - С. 155-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_4_21.
Петрина М. Ю. Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні податкової системи України [Електронний ресурс] / М. Ю. Петрина, Н. Я. Солтан // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2012. - № 5. - С. 236-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2012_5_39.
Рижикова Н. І. Європейський досвід реформування податкових систем [Електронний ресурс] / Н. І. Рижикова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2016. - Вип. 171. - С. 161-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_171_20.
Соколовська А. М. Шляхи реформування податкової системи України [Електронний ресурс] / А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2014. - № 12. - С. 103-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_12_10.
Сторожук О. В. Модернізація податкової системи відповідно до європейських стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Сторожук, Л. О. Вітренко. // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpifyua_2013_2_10.
Цап І. М. Міжнародний досвід державного реформування податкових систем та можливості його застосування в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Цап // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 39. - С. 65-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_39_10.
Цап І. М. Реформування податкової системи України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / І. М. Цап // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 41. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_41_8.
Ящук С. П. Напрями трансформації національних податкових систем в процесі створення світової інфраструктури податкового регулювання / С. П. Ящук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 17. - С. 74-78.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.03.2017 19.07.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: денис із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 40493  
денис запитує:
Добрий день мені потрібно підібрати будь ласка інформацію по темі"Міжнародне співробітництво по питаннях безпеки життєдіяльності" В електронному вигляді ДЯКУЮ
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Андрієнко М. В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ
В ГАЛУЗІ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/20_9.pdf
Березюк О. В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 204 с. – Режим доступу: http://otipb.at.ua/_ld/36/3670_000759.pdf
Васійчук В. О., Гончарук В. Є., Качан С. І., Мохняк С. М. Основи цивільного захисту. – Режим доступу: http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/Основи-цивільного-захисту-посібник-В.О.-Васійчук-та-ін.pdf
Качинський А. Б. Безпека життєдіяльності особи, суспільства та держави: порогові умови / А. Б. Качинський // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 2. - С. 111-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2013_2_17
Кучма Д. Я. Основні методологічні підходи до дослідження державного механізму забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства / Д. Я. Кучма // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. - 2015. - № 1-2. - С. 38-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nivanb_2015_1-2_5
Міжнародне співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності. – Режим доступу: http://stud.com.ua/28545/bzhd/mizhnarodne_spivrobitnitstvo_galuzi_bezpeki_zhittyediyalnosti
Міжнародне співробітництво в галузі екології. – Режим доступу: http://stud.com.ua/32594/bzhd/mizhnarodne_spivrobitnitstvo_galuzi_ekologiyi
Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту. – Режим доступу: http://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2013/6_8.pdf
Рижов С. В. Актуальні питання проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період / С. В. Рижов // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2011. - Вип. 47. - С. 255-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_47_28
Основні міжнародні конвенції та угоди у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності. – Режим доступу: http://um.co.ua/2/2-4/2-48553.html
Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства: Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції. К.:Основа,2005 - 400с.
Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: Науково-техн. збірник.- К.:Основа, 2011 - 496с.
Вісник Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності.- К.:"Основа", 2016.- Випуск №1.- 80 с.

.: Розділ: Інше :: 25.03.2017 17.47.32 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 40490  
Аня запитує:
Бібліометрія та наукометрія. Статті, монографії, записки у фахових бібліотечних журналах.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; Асоціація бібліотек України ; Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 411 с.
Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування [Електронний ресурс] / Г. Асєєв // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 2. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_2_3.
Асєєв Г. Структура метричних досліджень у сучасному наукознавстві [Електронний ресурс] / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 1. - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_1_3.
Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; Асоціація бібліотек України ; Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів АН - членів МААН ; редкол. : В. І. Попик [та ін.]. - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 303 с.
Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання [Електронний ресурс] / О. Бережняк // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 7-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_3.
Вірютіна К. Маркетинг у бібліотеці в дзеркалі бібліометрії: аналіз наукових публікацій у фахових періодичних виданнях / К. Вірютіна, В. Маркова // Вісн. Кн. палати. - 2000. - № 11. - С. 7-8.
Жабін О. Бібліометрія та альтернативні метрики [Електронний ресурс] / О. Жабін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 296-311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_21.
Жабін О. Технологічні трансформації в бібліотеці: від бібліографування до наукометрії [Електронний ресурс] / О. Жабін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 346-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_26.
Кобєлєв О. М. Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр. [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук : 07.00.08 / О. М. Кобєлєв ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2001. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01komrub.zip.
Кобєлєв О. М. Бібліометрія в системі бібліотекознавчого знання / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2001. - Вип. 6. - С. 157-167.
Кобелєв О. М. Бібліометрія - один із шляхів оптимізації бібліотекознавчих досліджень / О. М. Кобелєв // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 1999. - Вип. 1. - С. 62-67.
Костенко Л. Бібліометричні технології та наукометричні дослідження [Електронний ресурс] / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 6. - С. 50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_6_19.
Костенко Л. Бібліометричні технології та наукометричні дослідження [Електронний ресурс] / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_6_17.
Костенко Л. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива [Електронний ресурс] / Л. Костенко, Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 6. - С. 29-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2009_6_8.
Костенко Л. Наукова періодика в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 64-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2012_6_14.
Костенко Л. Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту [Електронний ресурс] / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 285-295. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_20.
Костенко Л. Стратегії технологічної модернізації наукових бібліотек [Електронний ресурс] / Л. Костенко, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 53-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2012_6_10.
Кухарчук Є. Світові наукометричні системи [Електронний ресурс] / Є. Кухарчук // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_5_4.
Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / [Костенко Л. Й. та ін. ; наук. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ НАН України, 2014. - 211 с.
Наукометрія: методологія та інструментарій [Електронний ресурс] / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_9_8.
Павліченко Ю. Аналіз наукометричних методів дослідження інформаційно-документних потоків (на прикладі медицини) [Електронний ресурс] / Ю. Павліченко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 4. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_4_2.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.03.2017 23.56.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 40489  
Ольга запитує:
Доброго дня, порадьте будь ласка матеріали до курсової на тему:"Економічний зміст, класифікація та нормативно-правове забезпечення витрат виробництва цукрового буряка" Дуже дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бірюк О. Г. Технологія бюджетування як інструмент управління виробництвом цукрових буряків [Електронний ресурс] / О. Г. Бірюк, В. В. Король // Проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_9.
Бондар В. С. До питання прибутковості виробництва цукрових буряків [Електронний ресурс] / В. С. Бондар, А. В. Фурса // Економіка АПК. - 2014. - № 8. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_8_5.
Бондар В. С. Економічна оцінка виробництва цукрових буряків у 2009 році [Електронний ресурс] / В. С. Бондар, А. В. Фурса, О. М. Шутенко // Цукрові буряки. - 2009. - № 4. - С. 5-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cb_2009_4_3.
Бондар В. С. Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року [Електронний ресурс] / В. С. Бондар, А. В. Фурса // Економіка АПК. - 2014. - № 1. - С. 20-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_1_5.
Бондар B. C. Як мінімізувати витрати на вирощування цукрових буряків в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / B. C. Бондар // Цукрові буряки. - 2009. - № 1. - С. 2-4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cb_2009_1_2.
Боярчук В. Економічна та енергетична ефективність виробництва ріпаку озимого, пшениці озимої, кукурудзи, цукрового буряку та біопалива на їх основі [Електронний ресурс] / В. Боярчук, О Фтома, О. Боярчук // Аграрна економіка. - 2012. - Т. 5, № 1-2. - С. 102-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2012_5_1-2_21.
Волоха М. П. Принципи моделювання технологічних процесів виробництва цукрових буряків [Електронний ресурс] / М. П. Волоха. // Проблеми екологічної біотехнології. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peb_2013_2_9.
Демчак І. М. Формування нормативних систем витрат трудових і матеріальних ресурсів у рослинництві (методологія, методики) / І. М. Демчак, П. М. Музика, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. - Київ, 2011. - 187 c. - (Б-ка спеціаліста АПК).
Доронін А. В. Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Доронін // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 3. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_3_13.
Дуганець Н. В. Бухгалтерський облік на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н. В. Дуганець ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. - Київ, 2009. - 21 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09dnvpbp.zip.
Калініченко О. В. Енергетична оцінка ефективності виробництва гібридів цукрових буряків [Електронний ресурс] / О. В. Калініченко // Цукрові буряки. - 2013. - № 6. - С. 8-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cb_2013_6_4.
Коновал О. І. Інвестиційна привабливість виробництва цукрових буряків на сільськогосподарських підприємствах України [Електронний ресурс] / О. І. Коновал // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2014. - Вип. 200(1). - С. 193-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2014_200(1)__32.
Король В. В. Методичні аспекти обліку переробки цукрових буряків на давальницьких засадах [Електронний ресурс] / В. В. Король // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. - 2012. - Вип. 9(2). - С. 204-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(2)__32.
Король В. В. Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / В. В. Король ; НААН України, ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 20 c.
Лукашенко Н. О. Сучасні реалії розвитку бурякоцукрового комплексу України [Електронний ресурс] / Н. О. Лукашенко // Продовольчі ресурси. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 4. - С. 100-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/precon_2015_4_15.
Макогон В. В. Оцінка ефективності виробництва цукрових буряків із використанням базисних виробничих функцій [Електронний ресурс] / В. В. Макогон // Економіка АПК. - 2013. - № 9. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_9_7.
Олійник О. В. Економіко-енергетична ефективність інтенсифікації виробництва цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах : монографія / О. В. Олійник, В. В. Макогон, С. В. Брік ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 191 c.
Рагуліна І. І. Управління витратами і ефективність виробництва у підприємствах цукровобурякового підкомплексу : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І. І. Рагуліна ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Харків, 2009. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09riipcp.zip.
Сінченко В. М. Ефективність заходів підвищення потенціалу буряково-цукрової галузі [Електронний ресурс] / В. М. Сінченко // Цукрові буряки. - 2011. - № 2. - С. 10-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cb_2011_2_4.
Сінченко В. М. Ефективність заходів підвищення потенціалу буряково-цукрової галузі [Електронний ресурс] / В. М. Сінченко // Цукрові буряки. - 2011. - № 2. - С. 10-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cb_2011_2_4.
Сінченко В. М. Управління процесами біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків [Електронний ресурс] / В. М. Сінченко, В. І. Пиркін // Цукрові буряки. - 2013. - № 3. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cb_2013_3_3.
Синельников Б. В. Відновлення лідерства бурякоцукрового кластера України в контексті VI довгої хвилі М. Д. Кондратьєва / Б. В. Синельников // Економіка України. - 2016. - № 7. - С. 66-81.
Фурса А. В. Методика визначення витрат на виробництво цукрових буряків [Електронний ресурс] / А. В. Фурса // Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН]. - 2000. - Вип. 3. - С. 264-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2000_3_47.
Чирва І. В. Буряківництво в економіці сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Чирва // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2015. - № 3. - С. 186-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_3_35.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.03.2017 21.12.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.706232 seconds