Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39964
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41935  
Марія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про музичне виховання дошкільників у Великобританії, або інших розвинених країнах світу!
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Дошкільна освіта Великої Британії, Австралії, Італії - https://studfiles.net/preview/5263498/page:35/
2. Дошкільне виховання за кордоном - http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/8569/Лекція 3.pdf
3. Антонова О. Є. Досвід виховання і навчання обдарованої особистості у західній педагогіці - http://eprints.zu.edu.ua/14335/1/Антонова, стаття, Вінниця.pdf
4. Дмитруха А. В. Філософія музичного виховання у дошкільному навчальному закладі - http://journals.uran.ua/index.php/2312-1947/article/viewFile/29177/25951
5. Зарубіжний досвід професійної підготовки: Аналітичні матеріали - http://lib.iitta.gov.ua/708029/1/Аналітичні_матеріали_2017_ост.вариант (1).PDF
6. Сиротич Н. Порівняльний аналіз підходів до мистецького виховання дітей дошкільного віку в Україні та Франції - http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/visnyk/26/25_syrotych.pdf
7. Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості: збірник наукових праць - http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/rozvitok-pedagogichnoyi-ta-muzichno-horeografichnoyi-i-obrazotvorchoyi-obdarovanosti-osobistosti.pdf
8. Кучер Ю. А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії - https://nenc.gov.ua/doc/autoref/kucher.pdf
9. Букач М. М. Дошкільне музичне виховання - http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2002/24-11-2.pdf
10. Барило С. Б. Конспекти лекцій з методики музичного виховання дошкільників - http://194.44.152.155/elib/local/389.pdf
11. Воробель М. Сучасні підходи до організації дошкільного виховання у Німеччині - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_8_36.pdf
12. Гац Г., Добринюк Л. Музичне виховання як невід’ємний чинник гармонійного розвитку дітей - http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13285/1/Гац, Добринюк-21-26.pdf
13. Корчинська Н. Ранній музичний розвиток дітей. Досвід Японії - http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2011_35/291_295.pdf
14. Солдатенко О. І. Концепції музичного виховання і навчання, які застосовуються в Японії для розвитку музичних здібностей учнів - http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3083

.: Розділ: Музика :: 18.04.2018 17.40.16 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: аня із міста: вінниця :: Запитання: 41934  
аня запитує:
Добрий вечір допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему "організація обслуговування бенкету за типом "шведського столу""
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://pidruchniki.com/10981205/turizm/benket-priyom_tipom_shvedskogo_stolu
http://pidruchniki.com/13281022/turizm/organizatsiya_shvedskogo_stolu
https://studfiles.net/preview/5194350/page:3/
https://studfiles.net/preview/5194350/
http://megalib.com.ua/content/799_85_Banket_priiom_za_tipom_shvedskii_stil.html
http://ua-referat.com/Організація_обслуговування_споживачів_за_типом_шведського_столу_або_шведської_лінії
http://ua-referat.com/Організація_обслуговування_за_типом_Шведський_стіл_з_приводу_відкриття_р
https://knowledge.allbest.ru/cookery/2c0b65635b2bd68b4d53b88521206c27_0.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1293&T=03&lng=1&st=0
http://www.tnu.in.ua/study/refs/d24/file133255.html
http://ukrbukva.net/113357-Organizaciya-obsluzhivaniya-shvedskogo-stola-na-220-chelovek-v-restorane-pri-otele-Hilton.html
http://referat.niv.ru/view/referat-cooking/120/119339.htm
https://vivliophica.com/abstracts/cookery/89387/1
http://ukrbukva.net/39474-Organizaciya-obsluzhivaniya-shvedskogo-stola.html
http://ukrbukva.net/114299-Shveds-kiiy-st-l.html

– Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : навч. посібник / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.
– Ефимова Ю. А. Шведский стол: организация и технологии / Ю.А. Ефимова. – Москва : Ресторанные ведомости, 2009. – 144 с.
– Мостова Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посібник / Л.М. Мостова, О.В. Новікова. – Київ : Ліра-К, 2010. – 388 с.
– Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / за заг. ред. Н. О. П'ятницької ; [А. А. Мазаракі, Н. О. П'ятницька, Г. Т. П'ятницька, Т. Є. Литвиненко, А. М. Расулова, О. М. Григоренко, М. Л. Світлична, І. Ю. Антонюк, Л. В. Лукашова, А. О. Медвєдєва, Н. П. Благополучна, І. І. Гайовий]. – Київ : Кондор, 2012. – 557 с.
– Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров / В.И.Богушева. – Ростов на Дону : Феникс, 2002. – 402 с.
– Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания / В.В.Усов. – Москва : Профобриздат,2003. – 207 с.
– Малюк Л.П. Організація ресторанного господарства : підручник / Л.П. Малюк, Н.В. Полстяна, О.Ю. Давидова. – Харків : Лідер, 2016. – 488 с.
– Федцов В. Г. Культура ресторанного сервиса : учеб. пособие для студентов экон. вузов / В. Г. Федцов. – Москва : Дашков и К, 2009. – 248 с.

.: Розділ: Література :: 18.04.2018 16.04.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Миколаїв :: Запитання: 41933  
Андрій запитує:
Допоможіть підібрати науково-популярну літературу на тему "Посадковий матеріал з закритою корневою системою". буду вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Перегляньте наступні джерела:
Ведмідь М. М. Приживлюваність і ріст культур сосни звичайної, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою [Електронний ресурс] / М. М. Ведмідь, О. І. Лялін // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : Укрнділга, 2009. – Вип. 116. – С. 146-152. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16480/22-Vedmid.pdf?sequence=1.
Жигунов А. В. Теория и практика выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой для лесовосстановления [Електронний ресурс] : автореф.дис...канд. с.-х. наук / А. В. Жигунов. – СПб., 1998. – 301 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/teoriya-i-praktika-vyrashchivaniya-posadochnogo-materiala-s-zakrytoi-kornevoi-sistemoi-dlya-.
Закрита коренева система у саджанців [Електронний ресурс] // Dovidkam : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://dovidkam.com/remont/zakrita-koreneva-sistema-u-sadzhanciv.html.
Застосування полімерних регуляторів росту і добрив для підвищення життєздатності саджанців деревних порід (наукові основи і рекомендації) [Текст] / В. В. Моргун [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Держ. комун. об-ня зеленого буд-ва «Київзеленбуд». – Д. : Науковий світ, 2001. – 43 с.
Квиткевич А. Система для корневой системы [Електронний ресурс] / А. Квиткевич // Український лісовий портал: все про ліси та лісове господарство України : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.lisportal.org.ua/19923/.
Когда как и сажать саженцы плодових деревьев [Електронний ресурс] // 4fermer : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://4fermer.com/sad-i-ogorod/rastenievodstvo/sadovodstvo/kogda-i-kak-sazhat-sazhency-plodovyx-derevev.html.
Плодовые деревья // Самые неприхотливые и урожайные сорта. Как выбирать, правильно сочетать и ухаживать [Електронний ресурс] / С. М. Королькова. – М., 2012. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=ylgDCwAAQBAJ&pg=PT32&lpg= PT32&dq#v=onepage&q&f=false.
Посадочный материал [Електронний ресурс] // Ваш сад : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.vashsad.ua/plants/interesting_plants/show/8264/.
Негода О. В. Розробка елементів технології вирощування саджанців ожини і калини з ізольованою кореневою системою в умовах північного Лісостепу України [Текст] : автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.00.07 / О. В. Негода ; Національний аграрний ун-т. – Київ, 1995. – 25 с.
Петренко С. О. Розробка і вдосконалення технологічних прийомів вирощування щеплених саджанців винограду з закритою кореневою системою в умовах півдня України [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / С. О. Петренко ; УААН, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова». – Одеса, 2007. – 224 арк.
Рекомендації з розмноження й вирощування посадкового матеріалу та культивування сортів бузку звичайного [Текст] / В. К. Горб [та ін.] ; ред.: В. К. Горб, М. І. Шумик ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – Київ : [б.в.], 2004. - 16 с.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 18.04.2018 15.25.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдана із міста: Хуст :: Запитання: 41932  
Богдана запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми реферату "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та правознавства засобами інтерактивного навчання".Дякую.
Наша відповідь:
1.Десятов Д.Л. Матодичні можливості педагогічного малюнка на інтерактивній дошці // Історія та правознавство. - 2010. - № 22-24. - С. 2-4. -
2.Сутковий В. Інтерактивні методи в правовій освіті України: здобутки і проблеми // Історія та правознавство. - 2011. - № 16-18. - С. 50-51
3.Бахматюк Я. ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу на уроках історії. З досвіду роботи // Історія України. - 2011. - № 37. - С. 3-16 : табл
4.Чехместрук, В.Л. У пошуках скарбів. Вступ до історії України. 5 клас / // Історія та правознавство. - 2012. - № 26. - С. 30-31
5.Блунден М. Британський музей цілодобово відкритий із Google // Педагогічна майстерня. - 2016. - № 1. - С. 9-10
6.Желіба О.В. Методика викладання історії: нові підходи. Частина 1 // Бібліотека журналу "Історія та правознавство". - 2018. - Вип. 1. - С. 4-93.
7. Машика В.Т. Щодо особливостей викладання правознавства // Історія та правознавство. - 2017. - № 24. - С. 9-12
8.Машика В.Т. Порівняльні завдання з історії. 9-11 класи // Бібліотека журналу "Історія та правознавство". - 2016. - Вип. 7. - С. 7-124
9.Резнік О. Розвиток громадянських компетентностей на уроках історії у школі [на прикладі теми "Облаштування повоєнного світу. Паризька мирна конференція" (10 клас)]// Історія в школі. - 2017. - № 1-2. - С. 17-19
10.Бикова О.І. Розвиток толерантності в учнів у процесі викладання історії // Педагогічний вісник. - 2016. - № 4. - С. 85-87. -
11.Пилипейко, С. Анології на уроках історії як засіб розвитку мотивації до навчання // Рідна школа. - 2016. - № 8-9. - С. 32-36.
12.Камбалова Я. Методичні аспекти формування знань про історичну особистість в учнів загальноосвітньої школи (на прикладі теми "Кирило-Мефодіївське товариство")// Історія в школі. - 2016. - № 11-12. - С. 5-8
13.Коляда І. Методика формування уявлення учнів про політичне життя при вивченні теми уроку: "Політичне становище Гетьманщини після Полтавської битви - до середини XVIII ст." (історія України, 8 клас) // Історія в школі. - 2016. - № 11-12. - С. 9-19
14.Щербина М.М. Ігрові розминки на уроках тематичного оцінювання у 6 класі // Історія в школі. - 2015. - № 11-12. - С. 38-39
15.Шульга О. Особливості використання словесних методів навчання на уроках історії // Історія в школі. - 2015. - № 9-10. - С. 34-35.
16.Зайковська О. Формування у школярів пізнавальних інтересів до історії жінок України XVI -XVII cт. засобами інформаційно-комунікативних технологій// Історія в школі. - 2015. - № 5-6. - С. 26-29.
17.Трухан О.Ф. Використання сучасних методик викладання історії в школі // Історія та правознавство. - 2015. - № 4-5. - С. 10-14 : табл. -

.: Розділ: Освіта :: 18.04.2018 14.01.27 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: суми :: Запитання: 41931  
Богдан запитує:
доступ до правосуддя (міжнародниц аспект) курсова
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:081216-22&catid=171:6-1216&Itemid=212&lang=ru
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/MonoOvcharenko.pdf
http://pidruchniki.com/78371/pravo/dostupnist_pravosuddya
http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/259-kurs-tsivilnogo-protsesu-vv-komarov/8280-dostupnist-pravosuddja-i-pravo-na-spravedlivij-sudovij-rozgljad.html?start=1
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2450/Гловюк доступ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjq2Lj30cPaAhUBPFAKHRv6A50QFgiCATAI&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06snypcs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw39tISCavRx5m6qkjj1gsdG
http://old.minjust.gov.ua/6738
http://old.minjust.gov.ua/7474
https://www.osce.org/uk/ukraine/232716?download=true
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc17/part_1/13.pdf
http://khpg.org/index.php?id=1008954601
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/diss_Verba.PDF
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/-mizhnarodni-standarti-nadannya-pravovoyi-dopomogi-porivnyalniy-analiz.html
http://nsj.gov.ua/files/1397569500принципи_крим_пров.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/Tekst-monohrafiji-perehidne-pravosuddya.pdf
http://lsej.org.ua/3_2017/48.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/4881/gren0.pdf
https://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15miynta.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3261/Medvedieva_Realizatsiia_mizhnarodnykh_standartiv .pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Dubovyk_O.I..pdf
https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/EU_Standarts_book_web-1.pdf
http://kafedr.at.ua/_bd/4/442.pdf
https://lawbook.online/protses-ukrajini-tsivilniy/dostupnist-pravosuddya-yak-mijnarodniy-57238.html
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2013/6-2_2013/86.pdf
– Грищенко К. Міжнародний кримінальний суд - універсальний механізм міжнародного карного правосуддя / К. Грищенко // Український Часопис Міжнародного Права. - 2003. - № 4. - С. 9-13.
– Чернецька О. Міжнародний досвід у сфері конституційного правосуддя / О. Чернецька // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. , Київ, 26 жовт. 2007 р. - К.иїв: МП "Леся" / під заг. ред.: В. Д. Гвоздецкий, упр. МВС Акад., 2008. - С. 227-229.
– Журавський О. А. Міжнародний досвід спеціалізації органів правосуддя в контексті податкових правовідносин / О. А. Журавський // Інноваційна та фіскальна політика держави у природоресурсних галузях. Процесуально-правове регулювання відносин, які виникають при вирішенні податкових спорів за участю органів ДПС. Використання моделей у процесі розподілу бюджетних призначень органами ДП. - Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2008. - С. 30-33.
– Попко В. В. Правові наслідки приєднання України до Гаазької конвенції про міжнародний доступ до правосуддя 1980 р. / В. В. Попко, І. А. Комарук // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura : тези міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2009 р. - Миколаїв : Іліон / уклад.: І. Г. Оборотов, Р. І. Обручков, 2009. - С. 368-369.
– Кройтор В. А. Доступність правосуддя як певний міжнародний стандарт спаведливого правосуддя / В. А. Кройтор // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, 28 лют. 2014 р. / Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Харк. обл. осередок всеукр. громад. орг. "Асоціація цивілістів України". - Харків : [б. в.], 2014. - С. 61-65.
– Тлепова М. І. Забезпечення державою права на доступ до правосуддя та справедливе поводження як міжнародний стандарт захисту прав осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень / М. І. Тлепова // Правова доктрина - основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20-21 листоп. 2013 р. / Національна академія правових наук України. - Харків : Право, 2013. - С. 978-981.
– Базов О. В. Міжнародне кримінальне правосуддя та міжнародний правопорядок / О. В. Базов // Юридична Україна. - 2017. - № 7/8. - С. 75-78.
– Полешко А. Правові проблеми доступу до інформації і правосуддя у контексті міжнародних конвенції (з науково-практичної конференції) / А. Полешко // Право України. - 2002. – 1№ 1. - С. 156-157.
– Марочкін І. Є. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації / І. Є. Марочкін // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 р., м. Харків. - Київ : Юрінком Інтер / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Харків. центр вивч. організ. злочинності, Ін-т вивч. проблем злочинності, 2002. - С. 31-34.
– Соловйов О. В. Право на доступ до правосуддя у практиці Європейського Суду з прав людини: (У контексті п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини) / О. В. Соловйов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - № 6. - С. 68-75.
– Баженова Б. Доступ до правосуддя у Великобританії / Б. Баженова // Право України. - 2006. -№ 1 ( полнотекст. док.). - С. 142-145.
– Кройтор В. А. Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблеми доступу до правосуддя / В. А. Кройтор, Т. В. Степаненко // Наукові записки. 2005. №1(2). Право, економіка, гуманітаристика. - Харків : ХЕПУ / економіко-правовий університет Харківський ; голова редкол. О. М. Кривуля, 2005. - С. 64-76.
– Гусаров К. В. Європейські стандарти доступності правосуддя на стадіях апеляційного й касаційного перегляду судових рішень / К. В. Гусаров // Проблеми законності. Вип. 99. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. В. Я. Тацій ; ред. кол. А. П. Гетьман [та ін.] , 2008. - С. 153-162.
– Ткач К. В. Рух "доступ до правосуддя" - загальна передумова реформування цивільного судочинства в європейських країнах / К. В. Ткач // Проблеми законності. Вип. 109. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. В. Я. Тацій ; редкол. А. П. Гетьман [та ін.] , 2010. - С. 212-222.
– Харль-Волш Т. Доступ до правосуддя і наявність умов прийняття касаційних скарг у судовій системі Люксембурга з огляду на практику Європейського суду з прав людини / Т. Харль-Волш // Право України. - 2012. - № 11/12. - С. 223-225.
– Шевчук С. Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах / С.Р.Шевчук // Вісник господарського судочинства. - 2013. - № 3. - С. 45-47.
– Гнап Д. Доступ до правосуддя в адміністративному процесі за стандартами рішень Європейського суду з прав людини / Д. Гнап // Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні : до 10-ї річниці процес. діяльності адм. судів України : збірник матеріалів міжнар. наук. конф., м. Київ, 1-2 жовт. 2015 р. / ред. О. М. Нечитайло. - Київ : ВАІТЕ, 2015. - С. 193-197.
– Погорецький М. А. Доступ до правосуддя у практиці Європейського Суду з прав людини / М. А. Погорецький // Організація роботи та адміністрування в господарських судах України : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 23-24 квіт. 2013 р.) / Вищий господар. суд України, Харк. апеляц. господар. суд. - Харків : б. в., 2013. - С. 123-129.
– Шевчук С. Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах / С. Р. Шевчук // Організація роботи та адміністрування в господарських судах України : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 23-24 квіт. 2013 р.) / Вищий господар. суд України, Харк. апеляц. господар. суд. - Харків : б. в., 2013. - С. 142-145.
– Гріненко О. О. Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, в контексті законодавства України та європейських стандартів / О. О. Гріненко // Київський університет права НАН УКраїни. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Часопис Київського університету права. - 2016. - № 3. - С. 364-370.
– Матат Ю. І. Право на доступ до правосуддя: європейський досвід та проблеми забезпечення в Україні / Ю. І. Матат // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (8 груд. 2016 р.) / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. "Актуальна юриспруденція". - Київ : АртЕк, 2016. - С. 244-249.
– Балов О. В. Поняття та генезис міжнародного кримінального правосуддя / О. В. Балов
// Юридична Україна. - 2017. - № 5/6. - С. 75-83.
– Сироїд Т. Л. Роль міжнародного співтовариства у забезпеченні міжнародного кримінального правосуддя / Т. Л. Сироїд // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: "Право" : [збірник статей] . 2000-. - 2009. - Вип. 6 (№ 872) . - С. 171-175.

.: Розділ: Держава і право :: 18.04.2018 13.29.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.736615 seconds