Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38125
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 40082  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Поезія Ліни Костенко".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 20547, 21436, 20042, 18058, 19367, 20379, 21436, 27615, 31143, 36417, 36549, 33087, 33787, 35695, 36288, 37688, 38561, 38590, 38597.

.: Розділ: Література :: 19.01.2017 21.24.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимира із міста: м.Кропивницький :: Запитання: 40079  
Володимира запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу стосовно роману "Тигролови" Івана Багряного. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Богуславська Л. Г. Народна оселя у романі Івана Багряного "Тигролови" [Електронний ресурс] / Л. Г. Богуславська, К. Сергієнко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2016. - № 7. - С. 69-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_7_10.
2. Бондаренко А. І. Текстово-світоглядні моделі художнього мовомислення ХХ століття : монографія / А. І. Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Вид. М.М.Лисенко, 2009. - 323 c.
3. Головань Н. Основні види робіт при вивченні роману Івана Багряного "Тигролови" : українська література, 11 клас / Н. Головань, Л. Журавель // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 7-8. - С. 51-63.
4. Зеленко Л. П. Власна назва в концепції художнього твору (на матеріалі роману Івана Багряного "Тигролови") [Електронний ресурс] / Л. П. Зеленко // Записки з ономастики. - 2012. - Вип. 15. - С. 40-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2012_15_7.
5. Іван Багряний. Тигролови : біогр. письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Зразки учнів. Творів : посіб. для 11 кл. / авт.-уклад. В. В.Паращич. - Харків : Ранок, 1999. - 77 с. : іл. - (Літературна крамниця).
6. Калантаєвська Г. П. Українська література (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) : навч. посіб. / Г. П. Калантаєвська. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. - 271 c.
7. Клочек Г. Д. Романи Івана Багряного "Тигролови" і "Сад Гетсиманський" : навч. посіб. / Г. Д. Клочек. - Кіровоград : Степова Еллада, 1998. - 79 с. - (Шкільна версія аналізу).
8. Колошук Н. Г. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / Н. Г. Колошук. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 104 c.
9. Кунов В. К. Життєва мудрість у творах Івана Багряного : енцикл. слов. / В. К. Кунов. - Київ : КВІЦ, 2006. - 387 с. - (Всесвітня серія "Письменники-мислителі").
10. Лавер О. Символічна функція літературно-художніх антропонімів у романі Івана Багряного "Тигролови" [Електронний ресурс] / О. Лавер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2014. - Вип. 2. - С. 28-32. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2014_2_8.
11. Ладиняк Н. Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного : монографія / Н. Б. Ладиняк ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Поділ., 2012. - 167 c.
12. Лущій С. Герої, які біжать над прірвою, у романах Івана Багряного "Тигролови" та "Сад Гетсиманський" : післямова / С. Лущій // Багряний І. П. Сад Гетсиманський ; Тигролови. - Київ, 2015. - С. 859-865.
13. Плющ Б. О. Особливості відтворення авторської метафорики роману Івана Багряного "Тигролови” в англомовному перекладі [Електронний ресурс] / Б. О. Плющ // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 2. - С. 296-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_2_52.
14. Плющ Б. стильотворчі засоби (реалії та алюзія) роману І. Багряного "Тигролови" та специфіка їхнього відтворення в англомовному та непрямому німецькомовному перекладах [Електронний ресурс] / Б. Плющ // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 47(2). - С. 142-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_47(2)__19.
15. Романова І. В. Герой у протистоянні зі світом (на матеріалі роману І. Багряного "Тигролови") [Електронний ресурс] / І. В. Романова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2014. - Вип. 3(2). - С. 192-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2014_3(2)__20.
16. Романова І. В. Екзистенціалістські мотиви в романістиці Івана Багряного : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. В. Романова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2008. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rivrib.zip.
17. Романова І. В. Романи І. Багряного "Скелька" та "Тигролови" в контексті ідейних тенденцій української літератури першої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Романова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 144-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2014_1(1)__17.
18. Ситковська М. І. Образ міфічної країни в романі І. Багряного "Тигролови" [Електронний ресурс] / М. І. Ситковська // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 1. - С. 334-342. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_1_59.
19. Український письменник і політичний діяч Іван Багряний, 1906-1963 : бібліогр. покажч. / Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик, В. П. Усань. - 2-е вид. - Харків : Видавництво ХІМБ, 2006. - 191 с.
20. Шум О. В. Збереження символічності назви роману І. Багряного "Тигролови" у іншомовних перекладах[Електронний ресурс] / О. В. Шум // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 251-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_49_78.

.: Розділ: Література :: 19.01.2017 14.41.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Полтава :: Запитання: 40078  
Людмила запитує:
Добридень! Допоможіть, будь ласка, відшукати джерела інформації до теми курсової роботи з методики навчання української мови у початковій школі: "Роль навчальних вправ у системі формування правописних навичок першокласників". Щиро вдячна!
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.01.2017 12.32.12 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тарас із міста: Ужгород :: Запитання: 40075  
Тарас запитує:
Добрий день. Допоможыть пыдыбрати лытературу до теми "Активызацыя пызнавальноъ та розумовоъ дыяльносты учныв в процесы вивчення ысторыъ та права". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе! Радимо Вам звернутись до наступних посилань: – http://chernyakhivka.blogspot.com/p/blog-page_35.html
http://ua-referat.com/Активізація_пізнавальної_діяльності_на_уроках_історії_в_7-9_класах
http://kopani-zosh.rv.sch.in.ua/storinki_vchiteliv/meljnichuk_anatolij_oleksandrovich/tvorchi_dorobki_vchitelya/aktivizaciya_piznavaljnoi_aktivnosti_uchniv_na_urokah_istorii/
http://dorobok.edu.vn.ua/article/view/654
http://chernysheva.krimedu.com/uk/article/aktivizatsiya-piznavalnoyi-ta-kreativnoyi-diyalnos-3.html
http://hadiachschool4.ucoz.com/Posibnuc_Butenko.doc
http://ua.textreferat.com/referat-13533.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Tvo_2014_3_40.pdf
https://docs.google.com/document/d/1RlLUv9ELMDu573_BdJTsKduENMHufhx-ZZdQfmC2UVo/edit?pli=1
http://kompetentnist.blogspot.com/2014/12/blog-post_75.html
http://nsadkova.blogspot.com/p/blog-page_36.html
http://chernyakhivka.blogspot.ru/p/blog-page_35.html
http://dorobok.edu.vn.ua/article/pdf/654
– Мала Л. Активізація розумової діяльності учнів на уроках всесвітньої історії в 10-11 класах / Мала Л. // Історія в школах України. - 2002. – № 2. - С.32-35.
– Андрущенко Л. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом упровадження інтерактивного навчання на уроках історії / Л. Андрущенко // Історія в рідній школі. - 2015. - № 11. - С. 10-13.
– Демиденко Т. П. Шляхи і засоби мотивації пізнавальної діяльності школярів на уроках історії / Т. П. Демиденко // Історія та правознавство. - 2013. - № 6. - С. 2-5.
– Твердохліб Т. Здійснення індивідуалізації пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства / Т. Твердохліб // Історія та правознавство. - 2005. - № 16. - С. 19-20.
– Савка О. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства / О.Савка // Історія України. - 2002. - № 15. - С. 8-9
– Комірний О. Рольова гра як метод активізації розумової діяльності старшокласників на уроках правознавства / Комірний О. // Історія України. - 2000. – № 43. - С.11.
– Майданик О. Основні напрямки формування пізнавального інтересу учнів до правознавства як непрофільної дисципліни в умовах закладів нового типу : Матеріал до уроку. 11 клас / Майданик О. // Історія України. - 2003. - № 19. - С.19-25.
– Демиденко Т. П. Шляхи і засоби мотивації пізнавальної діяльності школярів на уроках історії / Т. П. Демиденко // Історія та правознавство. - 2013. - № 6. - С. 2-5
– Карнацевич В. Активізація розумової діяльності та розвиток інтелектуальних навичок учнів на уроках історії за допомогою інтелектуальних ігор / В. Карнацевич // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методи навчання. - 2011. - № 11-12. - С. 29-37
– Охремяк В. Пізнавальна діяльність школярів / В. Охремяк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - № 11. - С. 62-68
– Комаров В. Активізація пізнавальної діяльності шестикласників на уроках історії Стародавнього світу : (з досвіду роботи) / В. Комаров // Історія в школі. - 2009. - № 11-12. - С. 42-45
– Баханов К. О. Використання пізнавальних задач для створення навчальної ситуації на уроках / К. О. Баханов // Історія та правознавство. - 2012. - № 11. - С. 2-5

.: Розділ: Освіта :: 19.01.2017 09.28.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: м.Біла Церква, Київська обл. :: Запитання: 40074  
Галина запитує:
Допоможіть, будь-ласка, підібрати електронні джерела інформації для виступу на педагогічних читаннях за темою "Сучасний урок"
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://infosvit.if.ua/suchasnyj-urok-osnovni-vymohy-schodo-pidhotovky-ta-provedennya/
http://pollianna15.blogspot.com/p/blog-page_83.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis1eWz0M3RAhUGiCwKHWT_CJ4QFgg6MAc&url=http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/15554/&usg=AFQjCNHCRdZe9DqtFEfXyIhdzlwci61Ktg
http://rivne20school.at.ua/publ/jakim_povinen_buti_suchasnij_urok/1-1-0-24
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/suchasnii-urok.html
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/suchasnii-urok-2.html
http://ukrintschool.org.ua/fileadmin/user_upload/documents/molshkola/metod_stor/met1/JAkim_maje_buti_suchasnii_urok.doc
http://www.kievskiy-ruo.edu.kh.ua/metodichnij_centr/suchasnij_urok/
http://colegium.mk.ua/publ/navchalna_robota/statti/suchasnij_urok_spilna_tvorchist_uchitelja_ta_uchniv/12-1-0-5
http://lib.iitta.gov.ua/7073/1/Burynska_Bio_him_5_2014.pdf
http://vvl.org.ua/index.php/metodychna-robota/na-dopomohu-vchyteliu/konstruiuiemo-suchasnyi-urok
http://www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ_2011/0220/4.doc
http://makemc.org/doc/eremizina/93.doc
https://metodistsvitlana.jimdo.com/цікаві-педагогічні-ідеї/сучасний-урок/
– Поліщук О. Сучасний урок / О. Поліщук, С. Гавриченко // Завуч. - 2008. - № 33 . - С. 9-13.
– Шарко В.Д. Сучасний урок : технологічний аспект / В. Д. Шарко. - Київ, 2006.
– Левітас Ф. Сучасний урок : основні вимоги до організації навчального процесу / Ф. Левітас // Історія в школі. : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2006. - № 12. - С. 26-32. : табл.
– Єргіна О. В. Сучасний урок і мультимедійні технології: досвід і перспектива / О. В. Єргіна // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2008. - № 2. - С. 12-16.
– Черевата О. Як підготувати сучасний урок / О. Черевата // Завуч. - 2008. - № 10 . - С. 15-18.
– Фомін О. Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки / О. Фомін // Директор школи. - 2008. - № 12 . - С. 24-27.
– Дмітрієва О. А. Психологічні аспекти сучасного уроку / О. А. Дмітрієва // Географія : наук.-метод. журн. - 2014. - № 7/8. - С. 67-74.
– Богосвятська А. Сучасний урок - яким він повинен бути? / А. Богосвятська // Педагогічна думка. - 2014. - № 2. - С. 24-27.
– Пищик О. Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок / О. Пищик // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід. - 2010. - № 3. - С. 26-30.
– Гриценко Л. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи / Л. Гриценко // Імідж сучасного педагога. - 2010. - № 4. - С. 65-70.
– Явтушенко С. Урок...?: Який має бути сучасний урок? / С. Явтушенко // Завуч. Шкільний світ. - 2009. - № 14. - С. 4-6.
– Савченко О. Сучасний урок: суб'єктивність навчання і варіативність структури / О. Савченко // Початкова школа. - 2011. - № 9. - С. 11-15.
– Чернишов О. Сучасний урок: синтез традицій та інновацій / О. Чернишов // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. - 2011. - № 12. - С. 24-28.
– Шкель Н. Сучасний урок: шляхи підвищення його ефективності : педагогічна рада - практичний семінар-тренінг / Н. Шкель // Завуч. Шкільний світ. - 2011. - № 27. - С. 9-12.
– Покроєва Л. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи / Л. Покроєва, З. Рябова [и др.] // Директор школи. - 2007. - № 1 . - С. 9-14.
– Савченко О.Я. Яким має бути сучасний урок : (Посібник у журналі) / Савченко О.Я. // Початкова школа. - 1995. – № 3. - С.1-5.
– Амерханян С. Інтегрований урок як сучасний / С. Амерханян // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. - 2012. - № 7/8. - С. 60-64.
– Косминська С. Сучасний урок : методичні рекомендації // Директор школи (Шкільний світ). - 2007. - № 43. - С. 7-11.
– Капранова М. Н. Як підготувати сучасний урок / М. Н. Капранова // Педагогічна майстерня. - 2013. - № 12. - С. 16-20.
– Перепелиця Т. Б. Риси сучасного уроку : есе / Т. Б. Перепелиця // Педагогічна майстерня. - 2014. - № 10. - С. 12-13.

.: Розділ: Освіта :: 19.01.2017 04.45.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.70923 seconds