Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Корпорація дитячих бібліотек України із аналітичного розпису періодичних видань: від проекту до реалізації

Корпоративність, як універсальний механізм міжбібліотечної взаємодії, використовується на різних етапах бібліотечно-інформаційної діяльності. Формування електронних каталогів бібліотек, задоволення інформаційних потреб сучасного користувача, забезпечення оперативного доступу до бібліотечно-інформаційним ресурсів, вимагають координації зусиль для найбільшої ефективності інформатизації бібліотек. Саме тому питання співробітництва та взаємодії бібліотек набувають особливого значення.

Як карткові каталоги поступаються місцем електронним, так існуюча раніше система централізованої каталогізації поступається кооперації і обміну записами. Бібліотеки самостійно створюють корпорації регіонального рівня, вливаються у вже існуючі, координують свою діяльність по створенню і обробці інформації. Забезпечення бібліографічною інформацією користувачів - найважливіша функція бібліотеки. Заміна традиційного довідково-бібліографічного апарату сучасними інформаційно-пошуковими системами дає можливість організувати цю роботу якісніше, ефективно, оперативно і доступно. Використання сучасних технологій, досягнень в області каталогізації, корпоративної взаємодії - це ще один шлях в режимі реального часу надати актуальну, повну інформацію, інтегровану в зведених електронних ресурсах.

Питання корпоративної роботи останні десятиліття стають все актуальнішими в сучасному бібліотекознавці. З впровадженням інформаційних технологій накопичено значний досвід діяльності бібліотек в рамках різноманітних форм співробітництва для рішення бібліотечних та інформаційних завдань. В професійній літературі є значна кількість публікацій, що висвітлюють різні питання співробітництва. Значення міжбібліотечної взаємодії зі створення, наповнення та спільного використання електронних ресурсів у повній мірі розкривається у статтях Костирко Т.М. (1), Шульги О.А. (2) та інших дослідників. Формуванню єдиного науково-інформаційного простору присвятили свої роботи В.М. Горовий (3), Л.Г. Петрова (4), І.О. Давидова (5), О.Г .Кириленко (6), Т.П. Павлуша (7), Л.Й. Костенко (8).

Сьогодні усе більш доступною через регіональні корпоративні мережі бібліотек стає краєзнавча інформація. Їх розвиток став об'єктивною необхідністю для надання користувачам усебічного доступу до інформаційних ресурсів, і все більше дитячих бібліотек обласного, районного, міського, сільського рівня стають учасниками відповідних проектів. Яскравим прикладом взаємодії бібліотек різних відомств є проект – «Ресурси бібліотек міста Миколаєва» (9), який діє у рамках Миколаївської обласної бібліотечної асоціації. Він надає можливість доступу до електронних каталогів бібліотек-учасниць, серед яких Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна та Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко. Проект базується на використанні програмного забезпечення Web ИРБИС64.

З 2004 р. в Рівненській області створена Регіональна корпоративна бібліотечна система (ИРБИС, 10). Відповідно до Угоди про корпоративну взаємодію, дитячі бібліотеки централізованих систем публічно-шкільних бібліотек беруть участь в проекті з аналітичного розпису видань. Програмно-технічну і технологічну підтримку функціонування і розвитку ИРБИС здійснює робоча група, у складі якої редактори, систематизатори, каталогізатори. Одним з принципів побудови і розвитку корпоративної бібліотечної системи є її відкритість для усіх зацікавлених бібліотек, незалежно від відомчого підпорядкування.

Участь в корпорації по створенню зведеного електронного каталогу періодичних видань бібліотек м. Харкова (11) беруть 28 бібліотек, серед яких і Харківська обласна бібліотека для дітей. З 2001 р. ведеться робота зі створення зведеного каталогу, випуски якого включають інформацію про документи з питань бібліотекознавства, бібліографознавства та суміжних галузей (книгознавство, інформатика, документознавство), які поступили до фондів провідних бібліотек м. Харкова.

Як методичний центр для дитячих бібліотек країни, з початку 2000-х років Національною бібліотекою України для дітей було відкрито можливість запозичення бібліографічних записів через Web-каталог бібліотеки. На основі "Угоди про співпрацю щодо обміну базами даних" цією послугою сьогодні активно користуються ряд обласних та центральних міських бібліотек для дітей. При запозиченні записів відпадає необхідність самостійної бібліографічної обробки документів та прискорюється процес створення електронних каталогів регіональних бібліотек.

Розвиток автоматизації обласних та міських бібліотек для дітей дав можливість перейти до наступного рівня взаємодії - з 2010 р. Бібліотека стала ініціатором проекту "Корпоративний розпис статей з періодичних видань" («КОРДБА»). Його основна мета – удосконалення процесу аналітичного розпису статей з періодичних видань на основі розподілу джерел розпису та обміну записами між бібліотеками для дітей. Проект реалізує наступні завдання:
• створення зведеної бази даних статей дитячих бібліотек України, що представлена на сайті НБУ для дітей;
• прискорення бібліографічного опрацювання статей з періодичних видань з метою уникнення дублювання розпису однакових джерел інформації;
• організацію доступу бібліотек-учасниць проекту для запозичення записів до власних електронних каталогів;
• надання користувачам можливості пошуку документів за відомими даними, необхідною тематикою чи фактами.

На початковому етапі планувалося, що учасником проекту може стати будь-яка бібліотека для дітей, яка створює електронний каталог у програмному середовищі "МАРК-SQL", "ИРБИС" або "UNILIB". Але на практиці виникло ряд проблем щодо конвертації документів, створених як у різних форматах представлення записів, так і у різному програмному забезпеченні. Питання вироблення єдиної методики створення бібліографічних записів, особливо підходів до індексування документів, потребує додаткового вивчення, тому на даному етапі було прийнято рішення розпочати проект із бібліотеками, що працюють в "Марк-SQL".

На сьогодні корпорація - це добровільне об'єднання 14 бібліотек з метою розподіленого розпису періодичних видань, що передплачують дитячі бібліотеки України, і наступного відображення бібліографічних записів як у зведеній базі даних, представленої на сайті НБУ для дітей, так і в електронних каталогах бібліотек-учасниць. Учасниками проекту стали НБУ для дітей, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька обласні бібліотеки для дітей і центральна міська бібліотека для дітей м. Києва та м. Дніпропетровська.

Кожна установа має свій, напрацьований роками, підхід до процесів передплати, відбору статей для розпису, каталогізування, але корпорація, враховуючи інтереси бібліотек-учасниць, узгоджує і формує єдині правила і спільні вимоги. Бібліотеки працюють на добровільній основі в рамках узгоджених єдиних стандартів. Для успішної реалізації корпоративного проекту необхідна чітка взаємодія технічних, технологічних, інформаційних та організаційних процесів. Створення нашої корпорації пішло по шляху централізації зверху: визначення координаторів, відповідальних за поставлені завдання, розробка методичних матеріалів, постійний контроль над якістю записів.

НБУ для дітей, будучи координатором проекту, на підготовчому етапі зібрала відомості про передплатні видання кожної бібліотеки, на основі яких був створений зведений список періодики, що рекомендовано для аналітичного розпису. Закріплений за кожною бібліотекою перелік джерел, підлягає повному аналітичному розпису всіх статей, включаючи й художні твори.

За умовами проекту згідно з розподілом кожна бібліотека розписує 5-8 назв періодичних видань. Робота в корпорації передбачає обов’язкове використання уніфікованого лінгвістичного забезпечення: дотримання діючих стандартів бібліографічного опису та уніфікованих підходів до методики індексування документів. Бібліотеки-учасниці для створення бібліографічного опису і індексування документів користуються однаково налагодженими шаблонами введення статей на основі формату MARC21, єдиною робочою схемою таблиць ББК, політематичним тезаурусом.

З метою забезпечення коректного представлення даних у форматі MARC21, який використовується в корпорації, були розроблені і погоджені шаблони і правила каталогізації періодичних видань. У бібліотеках чітко дотримуються правил створення записів, регламентованих національними стандартами і вимогами формату. Шаблони опису в процесі роботи модифікуються, при необхідності вводяться додаткові поля формату. Так, були переглянуті і додані поля, що вказують електронну адресу статей, першоджерело, на основі якого надрукований матеріал. Найбільшу складність при створенні записів учасниками корпорації спочатку викликало використання полів предметного розкриття документів. Багато бібліотек, працюючи самостійно, вводили тільки ключові слова, не заповнюючи окремі блоки тематичних полів для персоналій, організацій, заходів, географічних назв. У рамках роботи в корпорації було прийнято рішення обов'язкового використання усіх полів предметного доступу формату MARC21(шостий блок). При заповненні поля «Основна рубрика» бібліотеки користуються політематичним тезаурусом, який був створений співробітниками Національної бібліотеки України для дітей самостійно ще в 1992 р. Він містить більше п'яти тисяч словниковий статей, і є керованою системою тематичних рубрик, організованою на основі ієрархічних і асоціативних зв'язків. Кожна рубрика тезауруса подана українською та російською мовами, містить словникову статтю, в якій окрім зв'язків між поняттями, включені синоніми, індекси ББК і УДК. Робота в корпорації викликала необхідність суттєвого перегляду тезауруса: внесення нових актуальних рубрик, консервації застарілих понять, редагування словникових статей. За рік роботи було введено 29 нових і відредагована більшість предметних рубрик. Для усіх словникових статей, на основі нової об'єднаної робочої схеми таблиць ББК, були внесені індекси класифікації, що відповідають кожному предметному поняттю.

Була переглянута і уніфікована робоча схема таблиць ББК. Можливості використання програмного забезпечення «МАРК-SQL», дозволили підключити її через зовнішній словник. Схема об'єднує варіанти таблиць 4-го видання ББК для дитячих і шкільних бібліотек для різних вікових категорій: дітей 10-15 років, дітей 8-9 років(< мл>) і організаторів дитячого читання(< В>), також враховано зміни відповідно до опублікованих випусків Середніх таблиць ББК. Робоча таблиця має три колонки: індекс ББК, назва рубрики і примітки. Позначки < мл> і < В> у примітках вказують на вибір індексу при систематизації для відповідної групи читачів. Схема також включає ряд ділень для систематизації нотних видань, про що в примітках вказує відмітка < н>. У кожній колонці можна вести самостійний контекстний пошук. Використання таблиць ББК в автоматизованій системі «МАРК–SQL», дозволяє систематизатору отримати увесь перелік рубрик, які розкривають тему, врахувати відповідні аспекти її висвітлення в документі; здійснити правильний вибір ділення відповідно до вікової категорії і виду документу; простежити взаємозв'язок індексів ББК і рубрик в процесі предметизації; уникнути небажаних помилок.

В цілому, з метою єдиного підходу до формування і уніфікації створення записів зведеної електронної бази даних координаторами НБУ для дітей були розроблені документи, що регламентують діяльність учасників проекту:
• загальні принципи і правила роботи в корпорації;
• передача даних;
• перелік обов'язкових полів бібліографічного запису (для формату Marc21);
• методика створення бібліографічних записів (формат MARC21);
• приклади заповнення полів бібліографічних записів;
• інструкція по індексуванню документів;
• найбільш характерні випадки використання рубрик тезауруса.

Кожна з бібліотек передплачує, в середньому, від 50 до 120 назв періодичних видань, з яких до зведеного списку для розпису включаються біля 100 джерел, що переглядаються кожні півроку. Це дитячі художні і науково-пізнавальні видання для різних вікових категорій читачів; педагогічні журнали, що висвітлюють питання виховання, сімейної педагогіки і дитячої психології, методики навчання і позакласної роботи; професійна преса, що розкриває різні аспекти бібліотечної діяльності. Бібліотеки-учасниці гарантують першочерговий розпис та вчасну передачу визначених джерел інформації. Навіть при частковому використанні можливостей корпорації бібліотека-учасниця отримує значний економічний ефект. За майже два роки нашої співпраці бібліотеками-учасниками проекту було розписано більше 2500 періодичних видань, з яких створено 21805 записів.

Фахівцями НБУ для дітей було розроблено спеціальну програму, яка дозволяє отримувати та відправляти бібліографічні записи, створені кожною бібліотекою. Записи з кожного номеру періодичного видання групуються в окремий файл, назва якого формується з прописаної абревіатури назви джерела розпису та відповідного номеру. Для запозичення записів бібліотеки можуть використовувати два варіанти: вивантаження через Web-модуль АІБС "Марк-SQL" та через програму, що дозволяє вивантажувати необхідні записи за допомогою протоколу ftp. Для вивантаження необхідних записів кожна бібліотека-учасник отримала права доступу, в яких встановлено персональний логін та пароль. Усі бібліографічні записи, отримані від бібліотек, переглядаються та при необхідності редагуються координаторами проекту. Відредаговані записи завантажуються в базу даних "КОРДБА", де можна переглянути правильність подачі інформації. Оновлення записів на сервері відбувається щоденно. База розміщена на сайті НБУ для дітей (12).

Протягом року ми намагалися зкоординувати нашу спільну роботу для вироблення єдиної методики організації діяльності проекту, створення бібліографічних записів і технології передачі даних. Візитною карткою нашої корпорації стала сторінка проекту «Корпорація дитячих бібліотек України по аналітичному розпису періодичних видань» на сайті НБУ для дітей в розділі «На допомогу бібліотекареві» (13). Це інформаційний ресурс, де можна отримати повну інформацію про її діяльність і розвиток проекту. Робота в корпорації також стала предметом розгляду на проблемно-цільовому навчанні фахівців бібліографічних відділів, яке відбулося 11-15 квітня 2011 р. Активне ділове спілкування дало можливість обговорити проблемні питання: усунення типових помилок, використання формату Марк21 для опису і індексування документів, пошукові можливості веб-модуля, налаштування програмного забезпечення «МАРК-SQL». Учасники навчання змогли отримані знання закріпити під час індивідуальних практичних занять.

Постійне віртуальне спілкування з бібліографами, відповідальними за участь бібліотеки в проекті, допомагає зконцентрувати увагу на помилках, щоб не допускати їх у подальшому, роз’яснювати різні аспекти розкриття документів. Щомісячно підводяться підсумки спільної діяльності: підраховуються кількісні показники, окреслюються проблемні питання для подальшого покращення роботи проекту. Ці кроки координаторів спрямовані на досягнення основної мети - взаємодії партнерів, що несуть рівну відповідальність за інформаційний ресурс, який створюється, адже тільки спільними зусиллями можна отримати бажаний позитивний результат проведеної роботи.

В цілому, НБУ для дітей як адміністратор проекту взяла на себе наступні організаційно-методичні функції:
• розподіл джерел розпису між бібліотеками-учасниками;
• контроль за надходженням записів;
• перегляд і редагування записів;
• інтеграція отриманих аналітичних записів у зведену БД «КОРДБА»;
• підтримка зведеної бази даних аналітичних статей;
• інформування про поточний стан роботи проекту;
• методичне забезпечення діяльності проекту;
• збір проблемних питань та координація їх вирішення зі всіми учасниками;
• консультування з питань налаштування АБІС «Марк-SQL»;
• підтримка програмного забезпечення, що надає відкритий доступ до БД та імпорту/експорту записів (веб-модуль «Марк-SQL», сервіс FTP).

З 1 жовтня 2011 р. в рамках корпорації відкрито «Віртуальну школу каталогізатора» (14) - програму додаткової професійної підготовки, що включає комплекс навчально-методичних занять, орієнтованих на освоєння роботи в АІБС «Марк-SQL». Заняття в Школі - це щомісячні уроки та поради як з каталогізування документів, що розкривають основні нормативні питання чинних стандартів, так із налаштування програмного забезпечення «Марк-SQL». Перше заняття «Створення бібліографічного запису під заголовком, що містить ім’я особи», опубліковано на сайті, і містить інформацію про опис документів під індивідуальним автором, поради щодо використання полів «100 - Автор» та «700 – Інші автори» комунікативного формату MARC21, налаштування форм редагування, створення та використання системних словників у програмному середовищі «МАРК-SQL».

Ми намагаємося розглядати невирішені питання: конвертацію записів, уніфікацію при індексуванні документів, перегляд джерел розписи. Ми вчимося разом, генеруємо нові ідеї, дискутуємо, вивчаємо документи й ухвалюємо розв'язку, плануємо подальшу спільну роботу.
З лютого 2011 р. НБУ для дітей спільно з передплатним агентством ТОВ «Інформаційна Служба Світу» проводить значну робота зі створення конвертора бібліографічних записів, який дозволить бібліотекам, що працюють з іншими АІБС, долучитися до проекту. Без сумніву, розробка конвертора дозволить об'єднати бібліотечно-інформаційні ресурси мережі дитячих бібліотек країни, удосконалити технологію корпоративної взаємодії.

Участь у корпоративному проекті дає змогу кожній бібліотеці:
• за рахунок обміну бібліографічними записами прискорити процеси бібліографічної обробки документів, виключити дублювання розпису однакових джерел інформації;
• ефективно використовувати спільний інформаційний ресурс для максимального задоволення запитів користувачів;
• чітко дотримуватись вимог комунікативних форматів (Мarc 21) та методики індексування документів;
• вивчати репертуар видань для дітей та організаторів дитячого читання, знайомитись з новими інформаційнонасиченими джерелами розпису;
• дистанційно навчатись, підвищувати свій професійний рівень та постійно бути в курсі змін, що відбуваються в процесах каталогізування.

Системний підхід у роботі проекту не лише допомагає учасникам створювати та поповнювати власні електронні каталоги, але й розвивати інформаційний ресурс, що допомагає віддаленим користувачам знайти необхідну інформацію. Сподіваємось, що скоро наша спільна база займе достойну інформаційну нішу в українському сегменті Інтернет. Завдяки реалізації проекту ми переконалися, що Інтернет-технології – інструмент, який дозволив бібліотекам вийти на якісно новий рівень обробки та представлення інформації користувачам.

Використана література:

1. Костирко, Т. М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування [Текст] : автореф. дис... канд. наук з соц. комунікацій: 27.00.03 / Т. М. Костирко ; Харків. держ. академія культури. - Х., 2008. - 20 с.

2. Шульга, О. А. Філософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період глобалізації та інформаційної революції [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.10 / О. А. Шульга ; АПН України, Ін-т вищої освіти. - К., 2009. - 222 арк.

3. Горовий, В. М. Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991-2006 р.р.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.08 / В. М. Горовий ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2006. - 392 арк.

4. Петрова, Л. Г. Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в сучасних умовах [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 07.00.08 / Л. Г. Петрова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2005. - 475 арк.

5. Давидова, І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві [Текст] : дис... д-ра наук з соц. комунікацій: 27.00.03 / І. О. Давидова ; Харків. держ. академія культури. - Х., 2008. - 444 арк.

6. Кириленко, О. Г. Еволюція наукових уявлень про бібліотечну технологію в Україні (80-90-ті роки) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / О. Г. Кириленко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996. - 23 с.

7. Павлуша, Т. П. Совершенствование библиотечно-библиографического обслуживания на основе электронных каталогов [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 05.25.03 / Т. П. Павлуша ; Москов. гос. Ин-т культуры. - М., 1992. - 16 с.

8. Формирование баз данных реферативной информации — путь к оперативному обмену результатами научных исследований / В. В. Петров, А. А. Крючин, Л. И. Костенко, Н. Н. Минина, Н. Я. Зайченко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — 2010 — Вып. 8. — С. 103-109.

9. Зведений електронний каталог [Електронний ресурс] // Ресурси бібліотек міста Миколаєва / Миколаївська обласна бібліотечна асоціація. – Режим доступа: http://www.e-catalog.mk.ua/.

10. Корпоративне об’єднання [Електронний ресурс] // Рівненська державна обласна бібліотека : веб-сайт. – Режим доступа: http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=5.

11. Зведений каталог періодичних видань у бібліотеках м. Харкова [Електронний ресурс] // Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка : веб-сайт. – Режим доступа: http://korolenko.kharkov.com/zved_katalog/nov_union9.html.

12. КОРДБА [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : веб-сайт. – Режим доступа: http://www.chl.kiev.ua/Catalog.aspx.

13. Корпорація дитячих бібліотек України по аналітичному розпису періодичних видань [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : веб-сайт. – Режим доступа: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5501.

14. Віртуальна школа каталогізатора [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : веб-сайт. – Режим доступа: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5995.
 
Останнє оновлення: 12/5/2020
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей