Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Клуби за інтересами
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

084

 

$a65.240

650

14

$aПРОФЕСІЇ$xЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

653

1_

$aПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО

653

1_

$aПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

653

1_

$aНАНОЛІКАРІ

653

1_

$aНАНОВРАЧИ

653

1_

$aКОСМИЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ И АРХИТЕКТОРЫ

653

1_

$aКОСМІЧНІ ІНЖЕНЕРИ І АРХІТЕКТОРИ

653

1_

$aАРХІТЕКТОРИ КЛІМАТУ

653

1_

$aАРХИТЕКТОРЫ КЛИМАТА

653

1_

$aПЕРСОНАЛЬНІ БРЕНД-МЕНЕДЖЕРИ

653

1_

$aПЕРСОНАЛЬНЫЕ БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ

655

04

$aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА$vНАРИСИ

656

__

$aЛІКАРІ

656

__

$aІНЖЕНЕРИ

656

__

$aМЕТЕОРОЛОГИ

656

__

$aФЕРМЕРИ

656

__

$aМЕНЕДЖЕРИ

084

 

$a76.1п

650

14

$aПРОФЕСІЇ$xХАРАКТЕРИСТИКА

650

14

$aРЕСТАВРАЦІЯ КНИГ

655

04

$aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА$vНАРИСИ

656

__

$aРЕСТАВРАТОРИ

656

__

$aПАЛІТУРНИКИ

084

 

$a84(4УКР)

245

10

$aСто майстрів$cмал. Ю. Северина

505

0_

$aСто майстрів ; Столяр ; Лікар ; Трактор у полі; Молот ; Зварник ; У саду ; Городники ; У жнива ; Радість агронома ; Пісенька пекаря ; Пташниці ; Малий Петя ; Точильник ; Механіки ; Цікава гра ; Хто що робить ; Хто береже спокій

521

1_

$a0-6 р.

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)

650

14

$aЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)$y20-ПОЧАТОК 21 СТ.$zУКРАЇНА

650

14

$aПРОФЕСІЇ

655

_4

$aЛІТЕРАТУРА$vВІРШІ

656

__

$aСТОЛЯРИ$aЛІКАРІ$aЗВАРНИКИ$aАГРОНОМИ$aПЕКАРІ$aПТАХІВНИКИ

084

__

$a85.34

245

00

$aВітання линуть любим вчителям$bсвято в гості завітало : [добірка матеріалів до Дня вчителя]

521

1_

$a6-9 р.

650

14

$aПРОФЕСІЙНІ СВЯТА$zУКРАЇНА

653

1_

$aДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ$aДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

656

__

$aВЧИТЕЛІ

655

04

$aСЦЕНАРІЇ$vЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ

Якщо у документі мова йде про міжнародні свята, в тому числі і професійні, то вони подаються через поле «611 Захід (тематичний термін)» з обов’язковим заповненням підполів «611d Дата проведення» та «611x Загальний підрозділ».

084

__

$a37.2п

611

24

$aМІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЮВЕЛІРА$d31 СІЧНЯ$xТРАДИЦІЇ

650

14

$aПРОФЕСІЙНІ СВЯТА$xТРАДИЦІЇ

650

14

$aЮВЕЛІРНА СПРАВА

655

04

$aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА$vНАРИСИ

656

__

$aЮВЕЛІРИ

Зміни та доповнення до рубрик тезауруса:

Стара рубрика

Змінити на:

Доповнити новими рубриками:

ДЕФЕКТОЛОГІЯ

КОРЕКЦІЙНА (СПЕЦІАЛЬНА) ПЕДАГОГІКА

 

 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 

 

СЕРЕДНІ СПЕЦІАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

ПТУ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

 

 

 

ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА

 

Попередня сторінка

 
Останнє оновлення: 8/16/2019
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей