Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

«Корпоративна база статей» бібліотек України для дітей методика та стратегія пошуку

Бібліографічний пошук — досить складний вид діяльності, який реалізується під час діалогу між читачем та інформаційно-пошуковою системою бібліотеки. Вирішуючи проблему раціонального і багатопланового використання накопичених інформаційних ресурсів, у бібліотеках створено розгалужену систему довідково-бібліографічного апарату, кожна частина якого виконує конкретну функцію, але є складовою єдиного інформаційного потенціалу.

Задоволення інформаційних потреб сучасного користувача, забезпечення оперативного доступу до бібліотечно-інформаційним ресурсів, формування електронних каталогів вимагають координації зусиль для найбільшої ефективності інформатизації бібліотечної галузі. Саме тому питання співробітництва та взаємодії бібліотек сьогодні набувають особливого значення.

Корпорація бібліотек України для дітей з аналітичного розпису періодичних видань

Як методичний центр для бібліотек України, що обслуговують дітей, з початку 2000-х років Національною бібліотекою України для дітей було надано можливість запозичення бібліографічних записів. Розвиток інформатизації дав можливість перейти до наступного рівня взаємодії - з 2010 р. Бібліотека стала ініціатором проекту «Корпоративний розпис статей з періодичних видань» («КОРДБА»). Його основна мета – удосконалення процесу аналітичного розпису статей з періодичних видань на основі розподілу джерел розпису та обміну записами між бібліотеками для дітей. Проект реалізує наступні завдання: створення зведеної бази даних статей, що представлена на сайті НБУ для дітей, організацію доступу бібліотек-учасниць проекту для запозичення записів до власних електронних каталогів, надання користувачам можливості пошуку документів за відомими даними, необхідною тематикою чи фактами.

На сьогодні корпорація - це добровільне об’єднання 14 бібліотек, що працюють у програмному забезпеченні «Марк-SQL». Учасниками проекту стали НБУ для дітей, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька обласні бібліотеки для дітей і центральні міські бібліотеки для дітей м. Києва та м. Дніпропетровська.

За умовами проекту згідно з розподілом кожна бібліотека розписує 5-8 назв періодичних видань, дотримуючись діючих стандартів бібліографічного опису та уніфікованих підходів до методики індексування документів. Зміст документів розкривається за допомогою предметних рубрик тезауруса, розробленого та апробованого НБУ для дітей. Кожна з бібліотек передплачує, в середньому, від 30 до 100 назв періодичних видань, з яких до зведеного списку для розпису на півріччя включається від 80 до 105 назв джерел. Це як дитячі видання, так і фахова періодика для вчителів, вихователів та бібліотекарів.

«Віртуальна школа каталогізатора»

Візитною карткою проекту стала сторінка «Корпорація бібліотек України для дітей з аналітичного розпису періодичних видань» (http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5501) на сайті НБУ для дітей в розділі «На допомогу бібліотекареві». Це інформаційний ресурс, де можна отримати повну інформацію про діяльність і розвиток проекту. З 1 жовтня 2011 р. в рамках Корпорації відкрито «Віртуальну школу каталогізатора» - програму додаткової професійної підготовки, що включає уроки та поради як з каталогізування документів, що розкривають основні нормативні питання чинних стандартів та рекомендацій зі створення бібліографічних записів, так із налаштування програмного забезпечення «Марк-SQL». На сторінці Корпорації вже представлено десять занять.

Методика пошуку у веб-каталозі

Електронний каталог (ЕК) на сьогодні став важливою складовою сучасного довідково-бібліографічного апарату бібліотек для дітей, оскільки на його основі комплексно здійснюється багатоаспектний пошук як за всіма елементами бібліографічного опису, так і за полями, що розкривають зміст документа. Опанування бібліотеками мережевого інформаційного середовища надало можливість і віддаленим користувачам знаходити необхідну інформацію через представлені на сайтах бібліотек веб-каталоги. Інтернет-технології – інструмент, який дозволив бібліотекам вийти на якісно новий рівень обробки та представлення інформації. Та ефективне використання веб-каталогу залежить від правильної організації взаємодії з віддаленими користувачами, ознайомлення їх з алгоритмами пошуку.

Слід зауважити, що стратегія пошуку інформації у веб-каталозі залишається підпорядкованою традиційній методиці і є практично незмінною, але водночас вимагає набуття нових навичок пошуку в електронному середовищі.

Пошуковий процес залежить від виду бібліографічної довідки, які можуть бути адресні, уточнювальні, тематичні та фактографічні.

Результативність бібліографічного пошуку залежить не тільки від пошукової системи, що функціонує в бібліотеці, а й від інформаційно-лінгвістичного забезпечення процесу пошуку, що базується на використанні інформаційно-пошукових мов (ІПМ). Опис змісту документа за допомогою ІПМ це пошуковий образ документу (ПОД), а опис змісту запиту — пошуковий образ запиту (ПОЗ). Переклад змісту документа на ІПМ при пошуку інформації — одна з найсуттєвіших операцій процесу індексування. Саме від вміння правильно сформулювати пошуковий запит залежить ефективний результат довідково-інформаційного обслуговування користувачів.

Адресна бібліографічна довідка засвідчує наявність документа, який шукає користувач у фонді бібліотеки. Традиційно адресний бібліографічний пошук здійснювався на основі абеткового каталогу. У веб-каталозі знайти необхідний документ можна за допомогою полів бібліографічного запису «Автор», «Назва» або «Форматований зміст». Знаючи автора документа, пошук можна здійснювати, набираючи прізвище автора вручну, або користуючись системним словником в режимі розширеного пошуку. Як правило, словник авторів включає прізвища всіх авторів (першого, другого та наступних), а також інших осіб (редактора, укладача, ілюстратора тощо), що брали участь у створені даного документа. Якщо відома назва, пошук здійснюється аналогічно за словником «Назва», що може включати основну назву документа, назву частини/розділу та іншу форму назви (яка заповнюється у випадку, коли є розбіжності в написані між титульною сторінкою та обкладинкою, корінцем, колонтитулом, подано паралельну назву іншою мовою). Також адресний пошук можна здійснювати за полем «Форматований зміст», що включає перелік творів, які ввійшли до збірників або добірок художніх та фольклорних творів, хрестоматій, книг для читання тощо.

Уточнювальна бібліографічна довідка встановлює або уточнює елементи бібліографічного опису, яких бракує або які неточно наведені у запиті користувача. Найпоширенішими у дитячої аудиторії є уточнення автора, назви, вихідних даних (рік та місце видання), серії, джерела публікації. При виконанні уточнювальних довідок у веб-каталозі використовуються контекстний пошук.

Тематична бібліографічна довідка містить бібліографічну інформацію за певною темою. Вони класифікуються за ступенем складності та трудомісткістю виконання, залежно від цільового призначення, кола та характеру використаних джерел бібліографічного пошуку, принципів виявлення та відбору літератури, способів бібліографічного групування, обсягу виданої бібліографічної інформації.

При виконанні тематичних запитів пошук у веб-каталозі здійснюється на основі полів марк-форматів, що використовується для предметного розкриття змісту документа. Уніфікація у застосуванні цих полів є основною запорукою результативності пошуку, адже ефективне виконання тематичних довідок базується на їх чіткому дотриманні. При формуванні пошукового образу запиту потрібно постійно проводити паралель: в яке з полів введено потрібну користувачеві інформацію. Так, якщо необхідно знайти літературу про життя та діяльність певної особи, пошук проводиться за полем «Персоналія (тематичний термін)», про певну організацію — поле «Організація (тематичний термін)», про захід (концерт, конкурс, конференцію тощо) — поле «Захід (тематичний термін)», документи певного жанру (література, фольклор, офіційні документи, науково-пізнавальна література тощо) — поля «Жанр/форма» та «Підрозділ жанру». Особливістю пошуку за темою є використання предметних рубрик, які закладені в поле «Основна рубрика» на основі прийнятого для застосування в бібліотеці тезаурусу. Слід враховувати, що для успішного пошуку при опрацюванні документу, його зміст розкривається ієрархічною залежністю рубрик: від більш загального до вузького. Наприклад, літературу про планету Марс можна знайти за рубриками <АСТРОНОМІЯ -- СОНЯЧНА СИСТЕМА -- ПЛАНЕТИ -- МАРС>, враховуючи повноту потрібної інформації. Деталізувати пошук також допомагають неконтрольовані тематичні терміни — ключові слова, які конкретизують певні тематичні поняття, включають рівнозначні чи близькі за змістом до основних рубрик терміни.

Структура подання інформації в полях предметного доступу, коли поняття можуть супроводжуватися набором тематичних підрубрик, географічних та хронологічних ознак, є основою для успішного виконання і фактографічних довідок, коли користувачеві потрібна інформація про конкретну подію, процес, факт (хронологічні, біографічні, топографічні статистичні відомості тощо).

Після отримання масиву інформації з відповідної теми, оцінюються та відбираються документи, загальною вимогою до яких є дотримання якісних, змістовних та формальних критеріїв. Якісний відбір ґрунтується на практичній значущості матеріалу, його науковості, доступності та актуальності. Критерії змістовного та формального відбору залежать від читацького та цільового призначення, заданих аспектів розгляду теми, обмеження добору інформації за хронологічними, мовними, територіальними ознаками, типами, видами та формою подання документів. Завжди слід пам’ятати, що в дитячій бібліотеці при кінцевому формуванні результатів пошуку найбільшу увагу слід звертати на відповідність рекомендованої літератури певним віковим читацьким групам.

Тож бачимо, що тематичний/фактографічний пошук іноді досить складний та трудомісткий, але завдяки точному застосуванню спеціальних лінгвістичних засобів і чіткої стратегії пошуку в електронному режимі ми можемо досягти бажаного результату. Серед переваг тематичного пошуку в електронному каталозі можна відмітити: оперативність, багатоаспектність, розширення можливостей формування пошукового образу документа з одночасним об’єднанням різних пошукових ознак; врахування ієрархічних зв’язків предметних понять, що дозволяє конкретизувати, звузити або розширити межі пошуку, комплексне отримання різнобічної інформації про географічний об’єкт, особу, галузь знання.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій підвищує якість довідково-бібліографічного обслуговування, вносить зміни в процеси пошуку та використання інформації. Для максимального задоволення запитів звичним стає віртуальний довідково-бібліографічний сервіс, активно використовуються ресурси глобальної мережі: електронні бібліотеки, веб-каталоги, on-line словники, енциклопедії та довідники. Змінюється організація професійного спілкування споживача інформації з інформаційно-бібліотечною системою, але основою залишаються загальні правила та методика виконання бібліографічних довідок.

Джерело: Дзюба Н.   Корпоративна база статей бібліотек України для дітей: методика та стратегія пошуку / Н. Дзюба, В. Красножон // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота. - 2013. - № 7. - С. 11-16.

 
Останнє оновлення: 12/12/2019
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей