Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Масові заходи
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Освітні заклади Києва
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проект "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

       33 Економіка. Економічні науки

       Збираються документи, що розкривають питання економічних наук та господарської практики, економіки та її проблем, політичної економії, макроекономіки та мікроекономіки, економічних явищ та законів, економічного управління, економічних принципів, капіталу, економічного розвитку, економічних циклів, економічних систем (вільна економіка, планова економіка, розвинена тощо), економічного зростання, математичної економіки; національної власності, національного майна, балансу економіки, сукупного суспільного продукту, валового національного продукту, валового внутрішнього продукту, національного доходу та його формування, доходів населення, суспільного споживання, державних витрат, рівня життя; історії економічних теорій, доктрин та догм; форм організації та співробітництва в економіці, форм господарських організацій, економічного кооперування, промислових та виробничих систем.

       Виокремлено ділення:

33

Економіка. Економічні науки

331

Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці

331.54

Професія. Заняття. Вибір професії

332

Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла

336

Фінанси

338

Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни

338(477)

Економічне становище в Україні

338<…>

Економічне становище окремих країн

339

Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

       Для зарубіжних країн замість позначення <…> проставляється визначник місця певної країни.

       Наприклад:

       Білоконенко О. П. Історія економічних вчень : конспект лекцій / О. П. Білоконенко ; Європейський університет. — Київ : Видавництво Європейського університету, 2003. — 91 с. : іл. <33(075.8)>

       Економічні системи : монографія. Т. 1 / за ред. Г. І. Башнянина. — Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 483 с. : табл. <33>

       Провозін А. Г. Експедиції на планету економіка : нариси / А. Г. Провозін ; худож. Ю. Жолудєв. — Київ : Веселка, 1985. — 144 с. : іл. <33>

       Єщенко П. С. Економіка для всіх / П. С. Єщенко. — Київ : Вища школа, 2009. — 478 с. <33>

       Радіонова І. Ф. Економіка : (профіл. рівень) : 10 кл. / І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко. — Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. — 207 с. : схеми, табл. — (Переможець конкурсу). <33(075.3)>

Кайку М. Майбутнє багатства : [економіка майбутнього] / М. Кайку // Колосок. — 2014. — № 10. — С. 2-9. <33>

       Батько теорії ринкової економіки : 4 лютого - 120 років від дня народження Людвіга Ерхарда // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 1. — С. 43-45. <33(092)>

       Рожнятовська О. Український класик світової політекономії : до 150-річчя від дня народження М. Туган-Барановського (1865-1919) / О. Рожнятовська // Дати і події: календар знаменних дат. — Київ, 2014. — 2015, 1-е півріччя, № 1. — С. 26-30. <33(477)(092)>

       Нобелівська премія з економіки / матеріал підготувала Л. М. Стехун // Географія та економіка в рідній школі. — 2016. — № 11. — С. 25. <06:33>

       331 Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці

       Розділ включає документи з питань теорії та організації праці, стосунків між адміністрацією та працівниками, загальних питань праці, науки про працю, трудових ресурсів, типів праці, наукової організації праці, професійних відносин, роботи з кадрами, забезпечення кадрами, трудової дисципліни, трудових конфліктів, заробітної плати, форм оплати, умов роботи (години роботи, відпустка, додаткові пільги, розвиток кар’єри тощо); умов праці, безпеки праці, нещасних випадків на виробництві, роботи в особливих умовах; ринку праці, працевлаштування, зайнятості, мобільності робочої сили, безробіття.

       Ресурси загального характеру з питань профорієнтації, вибору професії, кваліфікацій професій, професійних груп, професійних перспектив, тестування професійної придатності збираються за діленням:

331.54

Професія. Заняття. Вибір професії

       Документи про окремі професії відносяться до відповідних підрозділів класифікації з додаванням визначника -051. Наприклад, <Професія бібліотекаря – 02-051>, <Професія вчителя – 37-051>. Виключення становлять професії, що пов’язані з судочинством - 347.96.

       Наприклад:

       Гандзюк М. П. Основи охорони праці : підруч. для студ... / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. — Київ : Каравела, 2004. — 405 с. : ілюстр. — (Вища освіта в Україні). <331(075.8)>

       Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / М. Б. Махсма ; Європейський університет. — Київ : Видавництво Європейського університету, 2003. — 187 с. : табл. <331(075.8)>

       Охорона праці в запитаннях і відповідях : довідник / С. О. Буракова [та ін.] ; Подільська державна аграрно-технічна академія. — Кам'янець-Подільський : Абетка, 2003. — 186 с. <331(03)>

       Гапєєв Л. В. Працевлаштування молоді за державним замовленням : юридична консультація / Л. В. Гапєєв // Історія та правознавство. — 2015. — № 13-14. — С. 60-63. <331:34>

       Блінова Н. О. Де можуть працювати підлітки. Як законодавство регулює працю неповнолітніх : правознавство : практичний курс : 9 клас / Н. О. Блінова // Історія та правознавство. — 2015. — № 12. — С. 20-22. <331:34]-053.6>

       Коваль Л. На ринок праці в Україні очікують великі зміни : фахівець прогнозує, що незабаром умови тут диктуватиме претендент, а не роботодавець / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. — 2016. — 8 лип. — С. 1, 5. <331(477)>

       Коваль Л. Вакансії дедалі частіше шукають через інтернет : ринок праці / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. — 2017. — 4 січ. — С. 1, 5. <331>

       Прокопенко М. Робота без бар'єрів : як людей з інвалідністю вчать знаходити себе на ринку праці / М. Прокопенко // День. — 2017. — 2 лют. — С. 11. <331-056.26>

       Діло майстра величає! : виховуємо ціннісне ставлення до праці : [добірка матеріалів, що спрямовані на виховання ціннісного ставлення до праці, соціальної значущості праці, потребу в трудовій активності, схильності до підприємництва] // Позакласний час. — 2017. — № 6. — С. 35-46. <331>

       Мої професії : улюбл. кн. для хлопчиків / вірші В. Дяченко ; худож. І. Шарикова. — Київ : Перо, 2008. — 17 с. : іл. <331.54>

       Твоя майбутня професія : посіб.-зошит для учнів 4-5 кл. загальноосвіт. шк. / уклад. Л. Г. Шевцова, Л. М. Башкатова ; худож. О. Окунєв. — Дніпропетровськ : Проспект, 2006. — 32 с. : іл. — (Пізнай свій край). <331.54(075.3)>

       Котелянець Н. В. Пізнаємо світ професій : зошит із профорієнтації для учнів 2 кл. / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва, Ю. С. Котелянець. — Харків : Сиция, 2013. — 32 с. : іл. — (За новою програмою). <331.54(075.3)>

       Підлужна Я. Дітям про професії / Я. Підлужна, Д. Тимоніна ; худож. авт. — Львів : Апріорі, 2013. — 16 с. : іл. - (Апріорі дітям). <331.54>

       Санжа С. Я обираю професію : коли я виросту, я стану... : пер. з англ. / С, Санжа ; худож. М. Старий. — Харків : Ранок : Каскад, 2016. — 71 с. : іл. <331.54>

       Шулікін Д. Пріоритетні професії : профтехосвіта / Д. Шулікін // Освіта України. — 2016. — 28 листоп. — С. 6. <331.54>

       Коржик Н. Професійні компетенції бібліотекаря XXI століття / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 12-15. <02-051>

       Свято зодчих : 13 серпня - День будівельника // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 7. — С. 77-78. <69-051>

       Медових справ майстри : 19 серпня - 20 років заснування Дня пасічника України // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 7. — С. 92-95. <63-051>

       332 Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла

       Збираються документи про галузі економіки, економічні регіони, економічні зони, регіональний, територіальний поділ праці, регіональну, територіальну економічну політику, планування та прогнозування, економіку землі, землекористування, довгострокове планування використання землі; економіку житла (житлове господарство), житловий фонд, політику у галузі будівництва житла, ринок житла, управління житловим фондом та контроль за його використанням.

       Наприклад:

       Ким, В. Чан. Стратегия голубого океана = Blue Ocean Strategy : как найти или создать рынок, свободный от других игроков / В. Чан Ким, Р. Моборн ; пер. с англ. И. Ющенко. — 2-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 298 c. <332>

       Чепіжко В. Зони зі спеціальним кліматом : економіка / В. Чепіжко // Урядовий кур'єр. — 2001. —  19 лип. — С. 6. <332>

       Барановський М. Спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку: проблеми та перспективи становлення в Україні / М. Барановський // Географія та основи економіки в школі. — 2004. — №6. — С. 20-23. <332(477)>

       Заставний Ф. Економіко-географічний поділ України / Ф. Заставний // Географія та основи економіки в школі. — 2008. — № 1. — С. 8-9. <332(477)>

       336 Фінанси

       Збираються документи з питань управління державними фінансами, фінанси державного сектору, державного, національного бюджету, державних доходів, податків та зборів, оподаткування, мита як джерела доходів, державних кредитів, урядових позичок, державного боргу, урядового боргу, державних витрат; грошової системи, банківської справи, заощаджень та ощадних банків, грошового обігу, валюти, грошових курсів, грошових реформ, ринку грошей, ринку капіталу, кредитів та кредитної справи, лотерей.

       Наприклад:

       Версаль Н. І. Теорія кредиту : навч. посіб. / Н. І. Версаль, Т. В. Дорошенко. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. — 481 с. : табл. <336(075.8)>

       Гільберг Т. Г. Фінансова абетка : зошит-посіб. з фінанс. грамотності : для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, О. А. Юхимович. — Київ : Генеза, 2017. — 80, [1] с. : іл. <336(075.3)>

       Україна. Закони. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України : закон України, 18 черв. 2015 р. // Урядовий кур'єр. — 2015. — 2 верес. — Орієнтир. — 2015. — № 31. — С. 8-10. <336(477)(094)>

       Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" : постанова Кабінету Міністрів України, 2 верес. 2015 р. // Урядовий кур'єр. — 2015. — 9 верес. — С. 13-15. <336(477)(094)>

       Що в гаманці? : інфобанк : [цікавинки про гроші] // Куля. — 2015. — № 12. — С. 12-13. <336>

       Фінансова грамотність : програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (очно-дистанційна форма) // Географія та економіка в рідній школі. — 2015. — № 12. — С. 8-20. <336(073)>

       Банкір : моя професія // Професор Крейд. — 2011. — № 12. — С. 18-21. <336-051>

       Жугастрова О. В. Комп'ютерні технології у фінансовій сфері : [інформація про банкомати та платіжні системи] / О. В. Жугастрова // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2011. — № 8. — С. 54-55. <336:004>

       Локтіонов В. В. Урок на тему "Організація діяльності банків та роль уряду" : 10 клас / В. В. Локтіонов // Географія та економіка в сучасній школі. — 2013. — № 3. — С. 20-24. <336(477)>

       Езрох Ю. С. Банки. Чим займаються? Навіщо потрібні? : економіка / Ю. С. Езрох // Країна знань. — 2014. — № 7-8. — С. 31-33. <336>

       Як працює банкомат? : еврика // Професор Крейд. — 2014. — № 10. — С. 6-7. <336>

       338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни

       Збираються документи практичного характеру з питань економічного стану, розвитку господарської структури, економічного зростання, економічної політики, управління економікою, економічного планування, економічного прогнозування, виробничих потужностей, виробництва продукції та надання послуг за галузями економіки та сільського господарства, сфери послуг, економічної інфраструктури; ціноутворення, цінової політики.

       Виділені ділення, враховуючи визначники місця:

338(477)

Економічне становище в Україні

338<…>

Економічне становище окремих країн

       Для зарубіжних країн замість позначення <…> проставляється визначник місця певної країни.

       Наприклад:

       Національна економіка : навч. посіб. для студентів / Національний технічний університет, "Харківський політехнічний інститут" ; за ред. С. І. Архієреєва, А. В. Непрана, Н. Б. Решетняк. — Харків : НТУ "ХПІ", 2013. — 335 с. : табл. <338(477)(075.8)>

       Економіка України за січень-жовтень 2016 року : у дзеркалі статистики // Урядовий кур'єр. — 2016. — 8 груд. — С. 6. <338(477):311>

       Економіка Сполучених Штатів : нарис / авт. Р. Маккен, В. Петерсон ; ред. М. Перлман ; модернізація тексту С. Ремсі. — [Вашінгтон] : Інформаційне агенство Сполучених Штатів, [б. р.]. — 211 с. : іл. <338(73)>

       Донець Ю. Сирійська Арабська Республіка / Ю. Донець // Чумацький шлях. — 2015. — № 3. — С. 2-5. <338(569.1)>

       339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

       Збираються документи, що розглядають загальні питання торгівлі, товарообороту, ринків постачання та збуту, видів торгівлі за різними критеріями, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, зовнішньоторговельної політики, міжнародних фінансів, міжнародної економіки в цілому, світового господарства, глобалізації, міжнародного поділу праці, міжнародної економічної інтеграції, економічних воєн.

       Наприклад:

       Міжнародна економіка : підручник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; за ред. А. П. Румянцева. — 3-є вид., перероб. і допов. — Київ : Знання, 2006. — 479 с. : іл., табл. <339>

       Соколовська Я. Яка інтеграція потрібна Україні : 9 питань про головне / Я. Соколовська. — Київ : Такі справи, 2013. — 30 с. : іл. <339>

       Бобровський М. Сучасне світове господарство : розробка навчально-методичного комплексу : 10-й клас / М. Бобровський // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2014. — № 7. — С. 22-30. <339>

       Болюх О. О. Урок на тему "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" : 11 клас (рівень академічний) / О. О. Болюх, М. О. Дудар // Географія та економіка в рідній школі. — 2017. — № 1. — С. 22-24. <339>

       34 Право. Юриспруденція

       Збираються документи з питань права на основі класифікації, що базується на узагальнених правових принципах і не залежить від правових систем з різними філософіями права.

       У розділі збираються документи з питань права в цілому, допоміжних правничих наук (судової психології, судової хімії, судової медицини), напрямів в теорії права, філософії права, порівняльного правознавства, історичних типів та систем права; господарського права, правових основ державного регулювання економіки; церковного права, канонічного права, релігійного права.

       Виокремлено ділення:

34

Право. Юриспруденція

341

Міжнародне право

342

Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

342.7

Основні права. Права людини. Права та обов'язки громадян

342.7-053.2

Права дитини

343/344

Кримінальне право. Карні порушення. Особливі види кримінального права.

347

Цивільне право

347.6

Сімейне право. Спадкове право. Спадкоємці. Наступники

347.96

Професії, що пов’язані з судочинством

349

Спеціальні галузі права змішаного характеру

349.2

Трудове право

       341 Міжнародне право

       Збираються документи з питань міжнародного публічного права, міжнародних правових відносин під час війни, міжнародного кримінального права, міжнародного арбітражу, міжнародного судочинства, дипломатичного права, посольського права, консульського права, колізійного права, міжнародні угоди та міжнародні договори.

       Наприклад:

       Черкес М. Международное право : учеб. пособие / М. Черкес. — Одесса : Астропринт, 1998. — 179 с. <341(075.8)>

       Черниченко С. Теория международного права. Т. 2 : Старые и новые теоретические проблемы / С. Черниченко. — М. : НИМП, 1999. — 526 с. <341>

       Орхуська конвенція / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.] ; літ. ред. М. С. Козловська. — Київ, 2015. — 36 c. — (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. 2015, № 8, серп. Стан навколишнього середовища). <341(094):502/503>

       Капітоненко М. Міжнародні конфлікти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Капітоненко. — Київ : Либідь, 2009. — 351 с. <341(075.8)>

       Міжнародне приватне право : підруч. для студ... / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; за ред. В. П. Жушмана та І. А. Шуміло ; кол. авт.: О. М. Батигіна [та ін.]. — Харків : Право, 2011. — 319 с. <341(075.8)>

       Сядро В. Суд народів : найбільш відомі судові процеси : [міжнародний судовий процес у Нюрнберзі, 1945-1946 рр.] / В. Сядро // Історія та правознавство. — 2015. — № 27. — С. 29-31. <341”1945/1946”>

       Гусєв В. Україна в Раді Безпеки ООН: обрання за географічною ознакою та з огляду на міжнародний авторитет держави : наукова бібліотека. Міжнародне право / В. Гусєв // Віче. — 2016. — № 3-4. — С. 40-42. <341>

       Меделяєв В.  Законодавство країн ЄС : (з історії Європейського союзу) / В. Меделяєв // Історія та правознавство. — 2017. — № 19-21. — С. 73-79. <341(4-6ЄС)(091)>

       342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

       Збираються документи з внутрішньодержавних питань структури держави, форми держави, форми правління, конституції;загальних питань виконавчої влади та Уряду (спосіб призначення, усунення тощо), Кабінет міністрів; парламентського права, соціальних груп в державі, судової влади, судових органів, прав народу, дорадчих органів державної влади, виконавчої влади держави, центральних органів державної влади; виборчого права.

       Документи з питань державного управління відносяться до розділу 35, вчення про державу – 32.

       Наприклад:

       Україна. Конституція (1996). Конституція України : офіц. текст : зі змінами, внесеними згідно із Законами № 2952-VI від 01.02.2011, № 10, ст. 68 ; № 586-VII від 19.09.2013, "Голос України", 5.10.2013, № 186. — Київ : КМ Publishing, 2014. — 95 с. <342(477)(094)>

       Петрів М. Конституція України 1710 р.: Орлик і Василенко / М. Петрів ; пер. О. Козлова. — Київ : Українська Видавнича Спілка, 1997. — 35 с. <342(477)”1710”>

       Конституція України для школярів / Укр. правнича фундація ; упоряд. Г. Полозова. — Київ : Право, 1998. — 61 с. : іл. <342(477)>

       Тесленко М. Конституційна юрисдикція в Україні : навч. посіб. / М. Тесленко ; М-во освіти і науки України. — Київ : Школа, 2003. — 255 с. — (Юридична освіта). <342(477)(075.3)>

       Мірошниченко Ю. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Мірошниченко ; за ред. О. Л. Копиленка. — Київ : Фенікс, 2012. — 359 с. <342(477)>

       Філіпенко Т. Конституційне право : методичні рекомендації до вивчення теми : правознавство : 10-й кл. / Т. Філіпенко // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 24. — Правознавство та інші суспільні дисципліни. — 2014. — № 12. — С. 8-11. <342(477)>

       Пелих А. Які правопорушення називаються адміністративними / А. Пелих // Все для вчителя. — 2015. — № 11. — С. 25-26. <342(477)>

       Кульчицька Т. Державний лад. Форми територіального устрою. Політичні режими : правознавство : 10-й клас : конкурсний урок / Т. Кульчицька ; матеріал надано О. Номеровською // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 22. — Правознавство та інші суспільні дисципліни. — 2015. — № 11. — С. 8-11. <32>

       Виокремлено ділення:

342.7

Основні права. Права людини. Права та обов'язки громадян

342.7-053.2

Права дитини

       Збираються документи з питань громадянства, прав громадян, основних обов’язків громадян, відміни конституційних свобод, прав у надзвичайних ситуаціях, стані війни.

       Виокремлено ділення, де групуються документи з питань прав дитини.

       Наприклад:

       Веклич В. Історичні передумови сучасної концепції прав людини і громадянина / В. Веклич // Віче. — 2010. — № 18. — С. 16-19. <342.7(091)>

       Бандурка І. Правовий статус дитини у світлі кримінально-правового захисту дитинства : наукова бібліотека / І. Бандурка // Віче. — 2015. — № 14. — С. 22-25. <342.7-053.2>

       Україна. Закони. Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень : закон України, 16 берез. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 19 трав. — С. 4. <342.7(094)-053.2>

       Про Загальну Декларацію прав людини / текст L. Neacsu ; іл. C.Turcu ; пер. Н. Стрішенець. — Б. м. : Представництво ООН в Україні, 2001. — 28 с. : іл. — (Історія для дітей про...). <342.7(094)>

       Права дитини: від витоків до сьогодення : зб. текстів, метод. та інформ. матеріалів / авт.-упоряд. Г. М. Лактіонова [та ін]. — Київ : Либідь, 2002. — 278 с. <342.7-053.2>

       Бєльська А. Конституційні права, свободи та обов'язки громадянина : правознавство : практичний курс : 9 клас / А. Бєльська // Історія та правознавство. — 2015. — № 33. — С. 19-23. <342.7>

       Чорна О. Що таке громадянство : правознавство : практичний курс : 9 клас / О. Чорна // Історія та правознавство. — 2016. — № 27. — С. 28-30. <342.7>

 
Останнє оновлення: 12/5/2020
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей