Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 20 .:. Запитань у базі: 33237
   


Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 35120  
Таня запитує:
«Наукова діяльність Івана Івановича Шмальгаузена – видатного ембріолога, еколога, генетика, фізіолога тварин»
Наша відповідь:
Таню, добрий день! Для вас ми підібрали такі документи:

Біологічні науки - науки про живу природу : рекомендаційний бібліографічний покажчик-дайджест для читачів середнього та старшого шкільного віку / уклад. Н.В. Загайна. - К. : [б.в.], 2007. - 40 с. - (Українська наука у світовій науці).

Гудзь, Юрій Петрович. Іван Федорович Шмальгаузен [Текст] / Ю. П. Гудзь, О. Я. Пилипчук. - К. : Наук. думка, 1991. - 152 с. : іл

Гук, Олександр. Культура україни в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.)
// Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 13. - С. 4-28.

Демкович, Л. І. Проблема походження наземних хребетних в працях І.І.Шмальгаузена. // Нариси з історії природознавства і техніки. — К., 2000. — Вип. 43. — С. 136-143 .
Дефорж, Г. В. Історія становлення та розвитку наукової школи експериментальних зоологів І. І. Шмальгаузена / Г. В. Дефорж // Вісник аграрної науки. - 2005. - № 6. - С. 75-77. -

Дзеверін, І. І.І.Шмальгаузен та біологія його часу [ Укр. вчений , перший дир. Ін-ту зоології і біології у Києві ; 1884-1963 рр] / І.Дзеверін // Біологія і хімія в школі. - 2000. - № 6. - С. 42-45.
Мілюкова, Світлана. Видатні іменинники квітня : відомі імена // Біологія (Шкільний світ). - 2009. - № 10. - С. 3-4.

Музрукова, Е. Б. Работа И. И. Шмальгаузена в Киеве. Начало творческого пути. // Российско-украинские связи в истории естествознания и техники. — М., 2012. — С. 184-193
Періжок, Й. Іван Шмальгаузен – світова слава України. // Збірник наукових праць. — К., 2000. — Українська еліта та її роль в державотворенні. — С. 61-64 .

Періжок, Й. І. Значення київського періоду наукової діяльності І.І.Шмальгаузена для вирішення загальнобіологічних проблем. // Нариси з історії природознавства і техніки. — К., 2000. — Вип. 43. — С. 129-135.

Петлицька, Вікторія. Іван Іванович Шмальгаузен : до 130-річчя від дня народження І. І. Шмальгаузена // Паросток. - 2014. - № 2. - С. 14-17.

Пічкур, Тетяна. Іван Іванович Шмальгаузен – феномен біологічної науки XX сторіччя. // Історія української науки на межі тисячоліть. — К., 2009. — Вип. 44. — С. 177-182 .

Світова слава України : до 125- річчя від дня народження І. І. Шмальгаузена (1884-1963)
// Календар знаменних і пам'ятних дат. - К., 2009. - № 2, 2009. - С. 49-55. - Бібліогр.: с. 54-55.

Шпак, Віктор. Український зоолог німецького походження [Текст] : 130 років з дня народження Івана Шмальгаузена / Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. - 2014. - 19 квітня. - С. 19.

Іван Шмальгаузен // Видатні постаті в історії України XX ст. [Текст] : короткі біогр. нариси / В. І. Гусєв (кер. авт. кол.), О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька [та ін.] ; ред. - К. школа, 2011. - - С. 365-369.

Шмальгаузен Іван Іванович (1884-1963) // Постаті Київщини / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - К., 2007.- С. 187-191.

Шмальгаузен Іван Іванович
http://widerstrahl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=118

Іван Іванович Шмальгаузен: біографія
http://www.people.su/ua/125558

Українська еліта : Шмальгаузен Іван Іванович : (1884 — 1963)
http://ebk.net.ua/Book/synopsis/ukrainska_elita/part5/012.htm

Дзеверін І. І. Шлях до синтезу: дарвінізм , генетикаі еволюційна кон цепція і. І. Шма льга узена : до 125-рі ччя від дня народження І. І. Шмальгаузена
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18909/17-Dzeverin.pdf?sequence=1

Учені-біологи України
http://www.chl.kiev.ua/Bibliograf/biologija/05.htm

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 17.10.2014 11.39.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Рівне :: Запитання: 34928  
Юля запитує:
Доброго дня. Прошу допомогти дати відповідь на запитання: в чому проблема створення ГМ азотфікуючих рослин?
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

БИОТЕХНОЛОГИЯ за рубежём. – Режим доступу: http://beregrusskij.narod.ru/index-18.html

Кляченко О. П. Біотехнологія в рослинництві — поліпшення технологій у селекції рослин. – Режим доступу: http://www.propozitsiya.com/?page=146&itemid=3196

Лекції. Генетична інженерія. – Режим доступу: http://www.hb.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=313&Itemid
=0

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ. - Режим доступу: http://ukrdoc.com.ua/text/30683/index-4.html

ОТВЕТЫ К ЗАОЧНОМУ ТУРУ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
«БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ»
ПО БИОЛОГИИ –- 2011. – Режим доступа: http://www.unn.ru/bibn/files/calendar/2011/nnov/bio1-otv.doc

СЫТНИКОВ Д. БИОТЕХНОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ АЗОТФИКСАТОРОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА ИХ ОСНОВЕ. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/biotehnologiya-mikroorganizmov-azotfiksatorov-i-perspektivy-primeneniya-preparatov-na-ih-osnove

* * *

Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. – К.:
ПоліграфКонсалтинг, – 2003. – 520 с.

Патика В.П., Волкогон В.В., Надкернична О.В., Коць С.Я., Антипчук А.Ф.
Біологічна азотфіксація: вчора, сьогодні, завтра//Фізіологія рослин в Україні на
межі тисячоліть (у двох томах) /т.1.- 2001.

Петриченко, В. Ф.
Сембіотичні системи у сучасному сільськогосподарському виробництві
// ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. - 2014. - № 3. - С. 57-66.

Тихонович И.А., Проворов Н.А. Генетика симбиотической азотфиксации с
основами селекции. – СПб.: Наука, 1998. – 314 с.

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:

Національна бібліотека України ім.. І. В. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/554
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/article.php?id=2

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 22.09.2014 16.03.56 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: м.Суми :: Запитання: 34573  
Ірина запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі формування лісів.Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 26.05.2014 22.00.50 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Хмельницький :: Запитання: 34549  
Наталія запитує:
Будь ласка, підкажіть літературу для написання реферату на тему: "Лікарські ресурси (рослини) України".
Наша відповідь:

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.05.2014 21.56.42 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Одеса :: Запитання: 34127  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти матеріал курсової роботи на тему "Ефективність використання ембріокультур у Triticum durum" (пшеница твердая)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
На жаль, Ваш запит не конкретизує предмет пошуку. Не зовсім зрозуміло: "Ефективність використання ембріокультур..."... в якійсь певній галузі чи при вирощуванні... тощо.
Можливо, Вам стануть у нагоді наступні джерела:
Авсенин В. И. Гибриды Aegilops cylindrica Host с Triticum durum Desf. и T. aestivum L. / В. И. Авсенин, И. И. Моцный, А. И. Рыбалка, В. И. Файт // Цитология и генетика. - 2003. - 37, № 1. - С. 11-17.
Агєєва, Олександра Валентинівна. Еколого-генетичні особливості цвітіння та спонтанної гібридизації сортів озимої твердої пшениці різних років селекції [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.00.05 / Агєєва Олександра Валентинівна ; УААН, Селекційно-генетичний ін-т. - О., 1997. - 20 с.
Барсукова В. С. Влияние избытка кадмия на содержание макро- и микроэлементов у контрастных по устойчивости сортов пшеницы / В. С. Барсукова, О. И. Гамзикова // Физиология и биохимия культур. растений. - 2000. - 32, № 1. - С. 47-54.
Власенко В.А. Створення вихідного матеріалу для адаптивної селекції і виведення високопродуктивних сортів пшениці в умовах Лісостепу України: автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.05 / В.А. Власенко ; Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. — О., 2008. — 36 с. -http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vvaulu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Голик, Виктор Степанович. Селекция Triticum durum Desf [Текст] / В. С. Голик ; УААН, Институт растениеводства им. В.Я.Юрьева. - Х. : [б.в.], 1996. - 388 с.
Голік, В. С. Особливості формування урожаю та якості зерна Triticum durum Desf. в умовах Лісостепу України та використання їх в селекції. // Селекція і насінництво. — Х., 2003. — Вип. 87. — С. 3-16.
Давидова О. Є. Активність кислих фосфатаз різних генотипів пшениці за їх адаптації до дефіциту фосфору / О. Є. Давидова, Н. М. Мальцева, М. Д. Аксиленко, А. П. Гаєвський, К. Ю. Дерев'янко, Ю. О. Тресков // Физиология и биохимия культур. растений. - 2006. - 38, № 5. - С. 436-442.
Докукіна, К. І. Успадкування морфологічних та біохімічних ознак гібридами від схрещування амфідиплоїду Triticum durum Desf. – Aegilops tauschii Coss. з сортом ярої м’якої пшениці Харківська 26. // Вісник. — Х., 2006. — Біологія, вип. 3. — С. 67-71.
Зорунько, В. И. Новые формы Triticum durum Desf., полученные в результате искусственной и спонтанной гибридизации. // Аграрний вісник Причорномор’я. — О., 2006. — Біологічні та сільськогосподарські науки. — С. 56-61.
Кравченко, К. А. Біологічні особливості вирощування озимої пшениці (Triticum durum). // Природничі науки і освіта. — Умань, 2013. — С. 34-36.
Лазаревич, С. С. Морфо-биологическая оценка исходного материала яровой твердой пшеницы (Triticum durum Desf.) для селекции в условиях Беларуси : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. 06.01.05 / Белорус. гос. с.-х. акад. — Горки, 2003. — 21 с.
Майстров, Петр Дмитриевич. Получение мутантных и гибридных форм озимой пшеницы при использовании культуры незрелых зародышей in vitro [Текст] : автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.15 / Майстров Петр Дмитриевич ; АН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. - К., 1991. - 18 с.
Манько К. М. Урожайність сучасних сортів пшениці ярої м’якої та твердої залежно від основних елементів технології вирощування [Електронний ресурс] / К. М. Манько, М. Г. Цехмейструк, Н. М. Музафаров, О. В. Голік, І. М. Музафаров // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони . - 2013. - № 3. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bisg_2013_3_26.pdf
Мутерко О. Ф. Ідентифікація комбінацій з мутацій в гаплогрупах гена Ppd-B1 у тетраплоїдної пшениці видів Triticum dicoccoides, Triticum dicoccum, Triticum durum [Електронний ресурс] / О. Ф. Мутерко, І. А. Балашова, Ю. М. Сиволап // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. : Біологія . - 2013. - Вип. 3. - С. 61-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_biol_2013_3_9.pdf
Притула Н.М. Створення вихідного матеріалу для селекції озимої твердої пшениці методом міжвидової гібридизації: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Н.М. Притула ; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2005. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05pnmmmg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Пыльнев, В. М. Новые разновидности пшеницы твёрдой Triticum durum Desf., полученные в результате спонтанной гибридизации. // Аграрний вісник Причорномор’я. — Одеса, 2002. — Біологічні та сільськогосподарські науки. — С. 44-49.
Успадкування ознак амфотиплоїдів Triticum durum Desf.-Aegilops tauschii Coss. у схрещуваннях з м’якою пшеницею. // Селекція і насінництво. — Х., 2001. — Вип. 85. — С. 98-108.
Файт, В. І. Ефекти генів Vrn-Ala та Vrn-Bla за агрономічними ознаками у Triticum durum Desf. // Селекція і насінництво. — Х., 2008. — Вип. 96. — С. 252-259.
Феоктістов П. О. Адаптивний потенціал посухо- і морозостійких сортів м'якої та твердої озимої пшениці / П. О. Феоктістов, І. П. Григорюк // Физиология и биохимия культур. растений. - 2003. - 35, № 6. - С. 535-547.
Феоктістов П. О. Інтенсивність фотосинтезу проростків озимої м'якої та твердої пшениці за дії високої температури / П. О. Феоктістов, Д. А. Кірізій, І. П. Григорюк // Физиология и биохимия культур. растений. - 2005. - 37, № 4. - С. 292-298.
Додатково пропонуємо звернутися до електронних каталогів бібліотек:
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 2.04.2014 13.40.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.32956 seconds