Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37264
   


Автор запитання: Пивоварова із міста: Тетяна :: Запитання: 39219  
Пивоварова запитує:
Допоможіть знайти програму курсу за вибором "Життя рослин" у 7 класі?
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Пропонуємо Вам переглянути:
Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009, 2014. – 246 с.
http://www.slideshare.net/VikiTurani/metodrek2015-2016
http://www.google.com.ua/url?url=http://mozv.at.ua/navchalni_programi_fakultativiv_ta_kursiv_z_biolog.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiAlvyK0-bOAhXMXCwKHSG9CyAQFggTMAA&usg=AFQjCNG0Ew9MIvwLu2oNEvoOGIZW0frPLQ

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 29.08.2016 14.06.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Київ :: Запитання: 39158  
Каріна запитує:
Доброго дня! Мені потрібна інформація з електронних джерел для реферату на тему "Захворювання каштанів"
Наша відповідь:

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 29.06.2016 12.00.36 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Ужгород :: Запитання: 38839  
Жанна запитує:
Доброго дня . Мені потрібен реферат на тему : Амарилісові ( Amaryllidaceae): загальне поширення та представники флори України.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела інформації:
Амариллевые // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб.

Амариллисовые // А — Ангоб. — М. : Советская энциклопедия, 1969. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 1).

Андреева И. И., Родман Л. С. Ботаника. — 3-е, перераб. и доп. — М.: Колос, 2005. — 528 с.

Артюшенко З. Т. Амариллисовые СССР. — Л.: Наука, 1970. — С. 124—157.

Биологическая энциклопедия. "Жизнь растений" в 6-ти томах (издательство «Просвещение», М., 1974, под редакцией А. Л. Тахтаджяна, главный редактор. чл.-кор. АН СССР, проф. А. А. Федоров).

Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління (ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко). - Київ: Наук. думка, 1999.

Будніков, Геннадій Борисович. Еколого-біологічна характеристика та заходи по охороні Galanthus nivalis L. у західних областях України [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / Будніков Геннадій Борисович ; Ужгородський держ. ун-т. - Ужгород, 1996. - 208 с.

Діденко, Світлана Яківна. Види роду Galanthus L.(Amaryllidaceae) в природі і в культурі в Україні [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Діденко Світлана Яківна ; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України. - К., 2000. - 178 л. - Бібліогр.: л. 138-154.

Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд / ред.: С. Ю. Попович ; Держ. служба Заповід. справи Мінекоресурсів України, Наук. центр Заповід. справи Мінекоресурсів України, Ін-т ботаніки ім. М. Г.Холодного НАН України. - К. : Фітосоц. центр, 2002. - 275 с.

Комендар В. І., Скунць П. М., Гнатюк М. Ю. Зелені перлини Карпат. – Ужгород: Карпати, 1985.- 88 с.

Мельник, Віктор І. Види роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) в Україні [Текст] : монографія / Віктор Мельник, Світлана Діденко ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - К. : НБС НАН України, 2013. - 151 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 137-148.

Справочник цветовода / И.Е. Ботяковский и др. – Минск : Ураджай, 1985.

Энциклопедический словарь лекарственных, эфирномасличных и ядовитых растений / Сост. Г. С. Оголевец. — М.: Сельхозгиз, 1951. — 584 с.

Амазонська лілія – ніжна і красива квітка
http://svitohlyad.com.ua/domashnij-zatyshok/amazonska-liliya-nizhnyj-i-krasyvyj-kvitka/

Амариллис - реферат
http://nestudent.ru/show.php?id=65844

Амариллисовые
http://floristics.info/ru/komnatnye-rasteniya/semejstva/amarillisovye.html

Амарилісові
http://vseslova.com.ua/word/Амарилісові-3315u

Амарилісові (лат. Amaryllid?ceae)
http://www.my-flowers.com.ua/familia/1177-amaryllidaceae

Амарилісові Amaryllidaceae
http://redbook-ua.org/category/amaryllidaceae/

Амариллевые
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Амариллевые

Білоцвіт літній Leucojum aestivum L.
http://eco.ks.ua/leucojum_aestivum.htm

Зірка амазонських джунглів
http://domovyk.com/news/12/full/1171/

Кімнатні рослини, риби і птахи (реферат)
http://www.br.com.ua/referats/Biology/125526-3.html

Описание семейства Амариллисовые (реферат)
http://knowledge.allbest.ru/biology/2c0b65635a3ad69b5c53b89421316d36.html

Підсніжник звичайний (Родина Амарилісові)
http://prirodaukraine.pp.ua/index.php/2011-11-06-14-57-01/2012-02-23-20-52-39/27-2012-04-08-20-26-30

Підсніжник звичайний (Galanthus nivalis L.), Білоцвіт весняний…
http://5ka.at.ua/load/biologija/pidsnizhnik_zvichajnij_galanthus_nivalis_l_bilocvit_vesnjanij_leucojum_vernum_l_bilocvit_litnij_leucojum_aestivum_l_referat/10-1-0-25770

Семейство амариллисовые
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/2059/

Цибулинні та кореневищні рослини
http://national-garden.com.ua/collections_expositions/index.php?SECTION_ID=261

Червона книга України. Амарилісові
http://redbook-flora.land.kiev.ua/2021.html

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 17.04.2016 12.46.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Ужгород :: Запитання: 38823  
Людмила запитує:
Добрий день . Допоможіть мені будь ласка знайти матеріал на тему :Амарилісові (Amaryllidaceae):загальне поширення та представники флори України.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ : матеріали наук.-практ. семінару працівників установ природ.-заповід. фонду, 12 - 14 серп. 2014 р., Гетьман. нац. природ. парк. Сум. обл. / ред.: М. П. Книш, Г. В. Парчук; Гетьман. нац. природ. парк. - Суми : Ун-т. кн., 2014. - 199, [3] c.
Бублик О. М. Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko): автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / О. М. Бублик ; НАН України; Інститут клітинної біології і генетичної інженерії. — Київ, 2009. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09bomvva.zip.
Діденко С. Я. Види роду Galanthus L.(Amaryllidaceae) в природі і в культурі в Україні : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.05 / С. Я. Віденко ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2000. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua.
Дубина Д. В. Карта рослинності заповідного масиву "Долина нарцисів" (Закарпатська обл.) [Електронний ресурс] / Д. В. Дубина, П. М. Устименко // Український ботанічний журнал. - 2007. - Т. 64, № 4. - С. 553-564. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2007_64_4_10.
Жила А. І. Амарилісові у кімнатній культурі : [збірка] / А. І. Жила ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ : Академперіодика, 2010. - 83 с.
Жила А. І. Особливості морфоструктури пагонової системи Phaedranassa cinerea Ravenna (Amaryllidaceae) [Електронний ресурс] / А. І. Жила // Інтродукція рослин. - 2013. - № 2. - С. 40-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/IR_2013_2_8.
Ігнатюк О. А. Різноманітність локальних популяцій Galanthus plicatus (Amaryllidaceae) у різних умовах довкілля / О. А. Ігнатюк, С. Я. Діденко // Укр. ботан. журн. - 2010. - 67, № 2. - С. 208-216.
Кобів Ю. Й. Типи і причини раритетності на прикладі видів рослин Українських Карпат / Ю. Й. Кобів // Укр. ботан. журн. - 2010. - 67, № 6. - С. 832-844. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UBJ_2010_67_6_6.pdf.
Кушнір Г. П. Мікроклональне розмноження рослин : теорія і практика : монографія / Г. П. Кушнір, В. В. Сарнацька ; за ред. Д. М. Гродзинського ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізіології рослин і генетики. - Київ : Наук. думка, 2005. - 270 с.
Мельник В. І. Види роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) в Україні : монографія / В. І. Мельник, С. Я. Діденко; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. - Київ : НБС НАН України, 2013. - 151 c.
Мельник В. І. Колекція тропічних та субтропічних рослин Дубровицького монастиря піарів XIX ст. [Електронний ресурс] / В. І. Мельник, Л. І. Буюн // Інтродукція рослин. - 2013. - № 3. - С. 85-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/IR_2013_3_14.
Мельник В. І. Рівнинна популяція Galanthus plicatus Bieb. (Amaryllidaceae L.) в Україні / В. І. Мельник, С. Я. Діденко, О. В. Спрягайло // Інтродукція рослин. - 2006. - № 3. - С. 7-12.
Москалюк Б. І. Нові місцезнаходження Galanthus nivalis (Аmaryllidaceae) в Українських Карпатах (Закарпатська область) [Електронний ресурс] / Б. І. Москалюк, С. Я. Діденко // Український ботанічний журнал. - 2014. - Т. 71, № 3. - С. 339-343. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2014_71_3_15.
Павлова Н. Р. Морфолого-анатомічні особливості Leucojum aestivum L. (пониззя Дніпра, Україна) / Н. Р. Павлова, Ю. В. Матвійчук, І. І. Мойсієнко // Чорномор. ботан. журн.. - 2015. - 11, № 2. - С. 156-164.
Сикура И. И. Genus Allium L. - Род Лук - Alliaceae (Liliaceae, Amaryllidaceae) : [монография] / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша ; НАН Украины, Ин-т клеточ. биологии и генет. инженерии. - Киев. : Знания Украины, 2010. - 287 c.
Устименко П. М. Рослинність заповідного масиву "Долина нарцисів": сучасний стан та динамічні тенденції [Електронний ресурс] / П. М. Устименко, Д. В. Дубина, Ф. Д. Гамор // Український ботанічний журнал. - 2007. - Т. 64, № 2. - С. 195-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2007_64_2_4.
Чорней І. І. Созофіти лучних екосистем Українських Карпат : монографія / І. І. Чорней, В. В. Буджак, А. І. Токарюк, В. П. Коржик, Б. Г. Праць ; Нац. природ. парк "Вижницький", Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ДрукАрт, 2010. - 244 c.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Амарилісові

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 14.04.2016 17.35.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Глобино :: Запитання: 38325  
Анна запитує:
Добрий вечір! Потрібно підібрати літературу для самоосвіти по агрономії, а саме довідкову л-ру, генетику та селекцію рослин, можливо якісь публікації та рекомендації по вирощуванні сої.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
У зв’язку з тим, що Ваш запит вміщує багато питань, а за умовами Віртуальної довідки ми відповідаємо лише на одне.
Пропонуємо Вам переглянути публікації та рекомендації по вирощуванню сої:
Артеменко С. Ф. Економічна ефективність вирощування сої та кукурудзи в сівозмінах короткої ротації [Електронний ресурс] / С. Ф. Артеменко, В. С. Рибка, О. В. Ковтун // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. - 2014. - № 6. - С. 73-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2014_6_17.
Білоткач М. П. Виробничі дослідження вирощування сої із звуженими міжряддями [Електронний ресурс] / М. П. Білоткач, Л. К. Литвинюк, В. А. Фурман, А. С. Півень, С. О. Гаврилов // Механізація і електрифікація сільського господарства. - 2013. - Вип. 97(1). - С. 415-423. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mesg_2013_97(1)__48.
Білоткач М. П. Вирощування сої із звуженими міжряддями [Електронний ресурс] / М. П. Білоткач, Л. К. Литвинюк, А. С. Півень // Механізація і електрифікація сільського господарства. - 2012. - Вип. 96. - С. 276-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mesg_2012_96_35.
Грицаєнко З. М. Вирощування сої на зерно [Електронний ресурс] / З. М. Грицаєнко, О. В. Голодрига // Карантин і захист рослин. - 2011. - № 11. - С. 11-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2011_11_7.
Дідора В. Г. Продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України [Електронний ресурс] / В. Г. Дідора, О. С. Ступніцька, А. І. Баранов // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2013. - № 1(1). - С. 80-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2013_1(1)__13.
Заєць С. О. Вплив різних технологій вирощування на формування врожаю зерна сої на зрошуваних землях півдня України [Електронний ресурс] / С. О. Заєць, В. І. Нетіс // Зрошуване землеробство. - 2011. - Вип. 55. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2011_55_9.
Заєць С. О. Економічна ефективність вирощування скоростиглого сорту сої Діона залежно від способу сівби і норми висіву [Електронний ресурс] / С. О. Заєць, В. І. Нетіс // Зрошуване землеробство. - 2012. - Вип. 57. - С. 284-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2012_57_47.
Козар С. Ф. Вплив Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense на вертикальну міграцію сполук біогенних елементів за вирощування сої [Електронний ресурс] / С. Ф. Козар, І. М. Пищур, В. М. Нестеренко // Сільськогосподарська мікробіологія. - 2015. - Вип. 21. - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smik_2015_21_8.
Козирєв В. В. Агрофізичні властивості ґрунту залежно від режиму зрошення, обробітку ґрунту та строків внесення фосфогіпсу при вирощуванні сої [Електронний ресурс] / В. В. Козирєв // Зрошуване землеробство. - 2013. - Вип. 59. - С. 83-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2013_59_28.
Козирєв В. В. Водоспоживання сої за різних елементів технології її вирощування [Електронний ресурс] / В. В. Козирєв, П. В. Писаренко, І. О. Біднина // Зрошуване землеробство. - 2014. - Вип. 61. - С. 58-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2014_61_22.
Крамарьов С. М. Ефективні елементи технології вирощування сої в умовах північного Степу [Електронний ресурс] / С. М. Крамарьов, С. Ф. Артеменко, П. В. Писаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2014. - № 3. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2014_3_4.
Кудлай І. Технологічні прийоми вирощування сої [Електронний ресурс] / І. Кудлай, А. Осипчук, О. Осипчук // Тваринництво України. - 2013. - № 5. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TvUkr_2013_5_6.
Кудлай І. М. Урожайність і якість зерна сої залежно від технологічних прийомів вирощування [Електронний ресурс] / І. М. Кудлай, А. М. Осипчук, О. С. Осипчук // Агробіологія. - 2013. - Вип. 11. - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2013_11_25.
Новицька Н. В. Врожайність як інтегральний показник ефективності застосування нанометалів у технології вирощування сої [Електронний ресурс] / Н. В. Новицька, М. Ю. Пилипчук, О. В. Ситар // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2013. - № 4. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2013_4_10.
Олепір Р. В. Вплив елементів агротехніки вирощування на продуктивність сої [Електронний ресурс] / Р. В. Олепір // Збірник наукових праць [Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків]. - 2012. - Вип. 14. - С. 309-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2012_14_88.
Олепір Р. В. Вплив основного обробітку на фізичні властивості грунту при вирощуванні сої [Електронний ресурс] / Р. В. Олепір // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. - 2013. - № 4. - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2013_4_27.
Павленко Г. В. Ефективність мінеральних добрив та біопрепаратів у технології вирощування сої в Лісостепу [Електронний ресурс] / Г. В. Павленко // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 11. - С. 68-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2012_11_19.
Пиндус В. В. Азотфіксувальна здатність сої за органічного вирощування в Правобережному Лісостепу [Електронний ресурс] / В. В. Пиндус // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН". - 2013. - Вип. 1-2. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpzeml_2013_1-2_16.
Писаренко П. В. Економічна ефективність вирощування середньостиглих сортів сої в умовах півдня України [Електронний ресурс] / П. В. Писаренко, О. С. Суздаль, Д. О. Булигін, В. В. Морозов // Зрошуване землеробство. - 2012. - Вип. 57. - С. 279-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2012_57_46.
Писаренко П. В. Урожайність сої залежно від режиму зрошення, фону живлення та густоти стояння рослин за вирощування на півдні України [Електронний ресурс] / П. В. Писаренко, С. В. Каращук // Зрошуване землеробство. - 2011. - Вип. 55. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2011_55_11.
Поляков О. Повторимо добре знані й призабуті прийоми сортової агротехніки вирощування сої [Електронний ресурс] / О. Поляков, О. НІкІтенко // Зерно і хліб. - 2013. - № 4. - С. 67-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zikh_2013_4_27.
Ступніцька О. С. Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння сої [Електронний ресурс] / О. С. Ступніцька, А. І. Баранов // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2014. - № 1(1). - С. 237-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2014_1(1)__39.
Теслюк В. В. Застосування біопрепарату мікосан у технології вирощування сої [Електронний ресурс] / В. В. Теслюк, В. Ф. Камінський, В. О. Дубровін, С. В. Поліщук // Землеробство. - 2010. - Вип. 82. - С. 64-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemlerobstvo_2010_82_11.
Шаткоеський А. П. Удосконалення технології вирощування сої на насіння в умовах краплинного зрошення [Електронний ресурс] / А. П. Шаткоеський // Меліорація і водне господарство. - 2014. - Вип. 101. - С. 205-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mivg_2014_101_26.
Шевніков М. Я. Економічна оцінка вирощування сої за різних технологій [Електронний ресурс] / М. Я. Шевніков, О. Г. Міленко // Агробіологія. - 2015. - № 2. - С. 83-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2015_2_19.
Додатково пропонуємо зробити повторний запит або переглянути:
Тематичний інтернет-навігатор: http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/agriculture
http://gatilibsnau.sumy.ua/agronamia.html

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.02.2016 19.18.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.404812 seconds