Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42784
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Ніжин :: Запитання: 44770  
Мирослава запитує:
Мене цікавить будь-яка інформація про селекціонера Миколу Вавілова. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні : Зб. іст.-наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів / УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка ; [Уклад.: М.В.Зубець та ін. Наук. ред. В.А.Вергунов, В.М.Самородов]. — Київ : Аграр. наука, 2005. — 577 с. — (Історико-бібліографічна серія; Кн.9).
Бережной Ю. Учений, суспільство та популяризація науки : історія науки / Ю. Бережной // Країна знань. — 2017. — № 6. — С. 10-13.
Глазко В. Академік Микола Іванович Вавилов: сторінки трагічної біографії / В. Глазко, В. Пацера, Л. Панасюк // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2003. — № 5. — С. 15-29.
Данилець О. Микола Вавилов хотів займатися історією та археологією : 70 років немає з нами геніального агронома і ботаніка, який тривалий час трудився на Полтавщині / О. Данилець // Урядовий кур'єр. — 2013. — 26 січ. — С. 19.
Моргун В. Вавилов Микола Іванович (до 130-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / В. Моргун, О. Дубровна // Физиология растений и генетика. — 2017. — Т. 49, № 6. — С. 541-547. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2017_49_6_10.
Назаренко С. Життя в ім'я науки : біографія Миколи Вавилова / С. Назаренко // Біологія (Шкільний світ). — 2006. — №27. — С.3-5.
Огурцов А. Історія світової науки і техніки : навч. посіб. / А. Огурцов, Л. Мамаєв, В. Заліщук, С. Авраменко, В. Зінченко, О. Коробочка, О. Купрін, Б. Лебедєв, О. Могілевцев, В. Перемітько; ред.: А. Огурцов; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — 2-е вид., переробл. — Київ, 2000. — 664 c.
Рахметов Д. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні : монографія / Д. Рахметов; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. — Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. — 396 c.
Суд палача : Н. Вавилов в застенках НКВД : биогр. очерк. Документы / [Сост.: Я.Г.Рокитянский и др.]. — [2-е изд., доп. и испр.]. — [Москва] : Academia, [2000]. — 551 с.
Тонієвич М. Центри різноманітності та походження культурних рослин / М. Тонієвич // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2003. — 70. — С. 2-6.
Шелепов В. Микола Іванович Вавилов – засновник і організатор науки селекція: (до 120-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] / В. Шелепов // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. — 2007. — № 6. — С. 116-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stopnsr_2007_6_19.
Шишкалова Н. Микола Вавілов : 13.11.1887 – 26.01.1943 / Н. Шишкалова // Країна знань. — 2008. — № 1. — 3-я с. обкл.
Шмиговська В. Микола Вавілов: переконанням не зрадив / В. Шмиговська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2008. — № 3. — С. 73-76.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.10.2020 10.22.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Чернігів :: Запитання: 44737  
Альона запитує:
Доброго дня! Можна підібрати літературу за темою "Отруйні рослини в Україні"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Відповідь на Ваш запит ви можете знайти: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 43122.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 3.10.2020 06.43.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернігів :: Запитання: 44671  
Ірина запитує:
Доброго дня! Можна щось знайти про таку рослину - японську айву. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Гапоненко Б. К. Ваш сад / Б. К. Гапоненко, М. Б. Гапоненко. - Київ : Урожай, 1994. - 400 с. : іл.
Жвакин В. Плодовые кусты вашего сада / В. Жвакин. - Litres, 2015. – 687 с.
Айва японська: догляд, втрощування і розмноження [Електронний ресурс] // Sad.ukr.bio : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sad.ukr.bio/ua/articles/10655/. - Назва з екрана.
Айва японская (Chaenomeles japonica) [Електронний ресурс] // Lektrava.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lektrava.ru/encyclopedia/ayva-yaponskaya/. - Назва з екрана.
Японська айва, вирощування з насіння та догляд [Електронний ресурс] //
Geomedia.top : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://geomedia.top/yaponska-ayva-viroshhuvannya-z-nasinnya-ta-doglyad/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 7.09.2020 14.22.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 44602  
Кирило запитує:
Допоможіть знайти інформацію про квести з ботаніки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Джерела з даної теми дивіться: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером - № 43250.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 12.08.2020 16.28.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 44591  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про сучасний стан букових лісів. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Биркович В. Букові праліси Карпат - світове надбання людства : природно-заповідний фонд / В. Биркович, Н. Коваль // Екологічний вісник. - 2019. - № 5. - С. 15-19.
Мельник В. І. Букові ліси Подільської височини : моногр. / В. І. Мельник, О. М. Корінько; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграр. ун-т. - Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 152 с.
Миклуш С. І. Рівнинні букові ліси України: продуктивність та організація сталого господарства : моногр. / С. І. Миклуш. - Львів : ЗУКЦ, 2011. - 260 c.
Регуш Н. В. Структура різновікових букових лісів південно-західного мегасхилу Українських Карпат та особливості їх таксації : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Н. В. Регуш ; ДВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів, 2015. - 20 с.
Сім див України : 4 листопада - 70 років тому набув чинності статут ЮНЕСКО // Шк. б-ка. - 2016. - № 10. - С. 28-29.
Гузь М. М. Сучасний стан генофонду бука лісового (fagus sylvatica l. ) на Львівщині [Електронний ресурс] / М. М. Гузь, Р. М. Гречаник, М. М. Лісовий // Наук. вісник Нац. лісотехн. Ун-ту України. – 2009. – С. 44-50. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/suchasniy-stan-genofondu-buka-lisovogo-fagus-sylvatica-l-na-lvivschini/viewer.
Заморока А. М. Букові ліси Поділля [Електронний ресурс] / А. М. Заморока // Станіславський натураліст. – 2011. – 14 серпня. – Режим доступа: http://www.naturalist.if.ua/?p=4612.
Заморока А. М. Букові праліси Карпат – 100 природних чудес України [Електронний ресурс] / А. М. Заморока // Станіславський натураліст. – 2016. – 7 квітня. – Режим доступа: http://www.naturalist.if.ua/?p=6686.
Заморока А. М. Букові праліси Криму [Електронний ресурс] / А. М. Заморока // Станіславський натураліст. – 2010. – 2 жовтня. – Режим доступа: http://www.naturalist.if.ua/?p=3730.
Корінько О. М. Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охорони) : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О. М. Корінько ; НАН України.; Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — Київ, 2004. — 21 с. - Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04komnoo.zip.
Мельник Ю. А. Формове різноманіття бука лісового на Львівщині [Електронний ресурс] / Ю. А. Мельник, Р. М. Гречаник, М. М. Лісовий // Наук. вісник Нац. лісотехнічн. ун-ту України. – 2003. - № 5. – Режим доступа: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=uk&cites=10217116266070961354.
На Закарпаття припадає 70 % об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини [Електронний ресурс] / Закарпатське обласне управління лісового та господарського управління : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: https://zakarpatlis.gov.ua/na-zakarpattia-prypadaie-70-ob-iektiv-vsesvitn-oi-spadshchyny-yunesko-bukovi-pralisy-karpat-ta-davni-bukovi-lisy-nimechchyny/. – Назва з екрана.
Роговий В. І. Букові ліси Криму та особливості їх формування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 – лісознавство і лісівництво / І. Роговий. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16331/19-Tkach.pdf.
Стрямець Г. В. Давні букові ліси природного заповідника «Розточчя» [Електронний ресурс] / Г. В. Стрямець, Н. М. Ференц, Н. С. Стрямець // Наук. вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 251. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.1_18.
Ткач В. І. Букові ліси Криму та перспектива їх природного відтворення лісівництво і агролісомеліорація [Електронний ресурс] / В. І. Ткач, В. П. Роговий. – Харків : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 113. – С. 130-136. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16331/19-Tkach.pdf.
Канарський Ю. В. Угруповання турунів (coleoptera, carabidae) у корінних і похідних екосистемах поясу букових лісів українських Карпат / Ю. В. Канарський, В. Б. Різун // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія: Біологія. – 2010. – Вип. 29. – С. 52-61. – Режим доступа: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7655.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.08.2020 08.50.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.564608 seconds