Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 18 .:. Запитань у базі: 32994
   


Автор запитання: Ірина із міста: м.Суми :: Запитання: 34573  
Ірина запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі формування лісів.Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 26.05.2014 22.00.50 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Хмельницький :: Запитання: 34549  
Наталія запитує:
Будь ласка, підкажіть літературу для написання реферату на тему: "Лікарські ресурси (рослини) України".
Наша відповідь:

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.05.2014 21.56.42 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Одеса :: Запитання: 34127  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти матеріал курсової роботи на тему "Ефективність використання ембріокультур у Triticum durum" (пшеница твердая)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
На жаль, Ваш запит не конкретизує предмет пошуку. Не зовсім зрозуміло: "Ефективність використання ембріокультур..."... в якійсь певній галузі чи при вирощуванні... тощо.
Можливо, Вам стануть у нагоді наступні джерела:
Авсенин В. И. Гибриды Aegilops cylindrica Host с Triticum durum Desf. и T. aestivum L. / В. И. Авсенин, И. И. Моцный, А. И. Рыбалка, В. И. Файт // Цитология и генетика. - 2003. - 37, № 1. - С. 11-17.
Агєєва, Олександра Валентинівна. Еколого-генетичні особливості цвітіння та спонтанної гібридизації сортів озимої твердої пшениці різних років селекції [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.00.05 / Агєєва Олександра Валентинівна ; УААН, Селекційно-генетичний ін-т. - О., 1997. - 20 с.
Барсукова В. С. Влияние избытка кадмия на содержание макро- и микроэлементов у контрастных по устойчивости сортов пшеницы / В. С. Барсукова, О. И. Гамзикова // Физиология и биохимия культур. растений. - 2000. - 32, № 1. - С. 47-54.
Власенко В.А. Створення вихідного матеріалу для адаптивної селекції і виведення високопродуктивних сортів пшениці в умовах Лісостепу України: автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.05 / В.А. Власенко ; Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. — О., 2008. — 36 с. -http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vvaulu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Голик, Виктор Степанович. Селекция Triticum durum Desf [Текст] / В. С. Голик ; УААН, Институт растениеводства им. В.Я.Юрьева. - Х. : [б.в.], 1996. - 388 с.
Голік, В. С. Особливості формування урожаю та якості зерна Triticum durum Desf. в умовах Лісостепу України та використання їх в селекції. // Селекція і насінництво. — Х., 2003. — Вип. 87. — С. 3-16.
Давидова О. Є. Активність кислих фосфатаз різних генотипів пшениці за їх адаптації до дефіциту фосфору / О. Є. Давидова, Н. М. Мальцева, М. Д. Аксиленко, А. П. Гаєвський, К. Ю. Дерев'янко, Ю. О. Тресков // Физиология и биохимия культур. растений. - 2006. - 38, № 5. - С. 436-442.
Докукіна, К. І. Успадкування морфологічних та біохімічних ознак гібридами від схрещування амфідиплоїду Triticum durum Desf. – Aegilops tauschii Coss. з сортом ярої м’якої пшениці Харківська 26. // Вісник. — Х., 2006. — Біологія, вип. 3. — С. 67-71.
Зорунько, В. И. Новые формы Triticum durum Desf., полученные в результате искусственной и спонтанной гибридизации. // Аграрний вісник Причорномор’я. — О., 2006. — Біологічні та сільськогосподарські науки. — С. 56-61.
Кравченко, К. А. Біологічні особливості вирощування озимої пшениці (Triticum durum). // Природничі науки і освіта. — Умань, 2013. — С. 34-36.
Лазаревич, С. С. Морфо-биологическая оценка исходного материала яровой твердой пшеницы (Triticum durum Desf.) для селекции в условиях Беларуси : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. 06.01.05 / Белорус. гос. с.-х. акад. — Горки, 2003. — 21 с.
Майстров, Петр Дмитриевич. Получение мутантных и гибридных форм озимой пшеницы при использовании культуры незрелых зародышей in vitro [Текст] : автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.15 / Майстров Петр Дмитриевич ; АН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. - К., 1991. - 18 с.
Манько К. М. Урожайність сучасних сортів пшениці ярої м’якої та твердої залежно від основних елементів технології вирощування [Електронний ресурс] / К. М. Манько, М. Г. Цехмейструк, Н. М. Музафаров, О. В. Голік, І. М. Музафаров // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони . - 2013. - № 3. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bisg_2013_3_26.pdf
Мутерко О. Ф. Ідентифікація комбінацій з мутацій в гаплогрупах гена Ppd-B1 у тетраплоїдної пшениці видів Triticum dicoccoides, Triticum dicoccum, Triticum durum [Електронний ресурс] / О. Ф. Мутерко, І. А. Балашова, Ю. М. Сиволап // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. : Біологія . - 2013. - Вип. 3. - С. 61-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_biol_2013_3_9.pdf
Притула Н.М. Створення вихідного матеріалу для селекції озимої твердої пшениці методом міжвидової гібридизації: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Н.М. Притула ; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2005. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05pnmmmg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Пыльнев, В. М. Новые разновидности пшеницы твёрдой Triticum durum Desf., полученные в результате спонтанной гибридизации. // Аграрний вісник Причорномор’я. — Одеса, 2002. — Біологічні та сільськогосподарські науки. — С. 44-49.
Успадкування ознак амфотиплоїдів Triticum durum Desf.-Aegilops tauschii Coss. у схрещуваннях з м’якою пшеницею. // Селекція і насінництво. — Х., 2001. — Вип. 85. — С. 98-108.
Файт, В. І. Ефекти генів Vrn-Ala та Vrn-Bla за агрономічними ознаками у Triticum durum Desf. // Селекція і насінництво. — Х., 2008. — Вип. 96. — С. 252-259.
Феоктістов П. О. Адаптивний потенціал посухо- і морозостійких сортів м'якої та твердої озимої пшениці / П. О. Феоктістов, І. П. Григорюк // Физиология и биохимия культур. растений. - 2003. - 35, № 6. - С. 535-547.
Феоктістов П. О. Інтенсивність фотосинтезу проростків озимої м'якої та твердої пшениці за дії високої температури / П. О. Феоктістов, Д. А. Кірізій, І. П. Григорюк // Физиология и биохимия культур. растений. - 2005. - 37, № 4. - С. 292-298.
Додатково пропонуємо звернутися до електронних каталогів бібліотек:
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 2.04.2014 13.40.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даяна із міста: Чернігів :: Запитання: 33384  
Даяна запитує:
Добрий день. Допоможіть мені, будь ласка, сьогодні знайти олімпіади з біології для ІІІ етапу за 2007-2009 роки.
Наша відповідь:
Даяно, добридень!

Матеріали Всеукраїнських олімпіад з біології можна знайти на Українському біологічному сайті:
http://www.biology.org.ua/index.php?subj=main&lang=ukr&chapter=main

Структура Всеукраїнської біологічної олімпіади
http://www.biology.org.ua/index.php?subj=vbo&lang=ukr&chapter=olimp

Завдання та результати Всеукраїнських олімпіад з біології

Детальніше за роками:

Всеукраїнська біологічна олімпіада
2007 рік (Херсон)
http://www.biology.org.ua/index.php?chapter=olimp&subj=vbo2007&lang=ukr

Всеукраїнська біологічна олімпіада
2008 рік (Луцьк)
http://www.biology.org.ua/index.php?chapter=olimp&subj=vbo2008&lang=ukr

Всеукраїнська біологічна олімпіада 2009 рік (Тернопіль)
http://www.biology.org.ua/index.php?chapter=olimp&subj=vbo2009&lang=ukr

Успіхів!

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.01.2014 11.57.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: алеся із міста: одесса :: Запитання: 32996  
алеся запитує:
Добрый день помогите пожалуста мне найти такую тему: Биологическое значение почек ростений
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеся! Радимо Вам попрацювати з наступними матеріалами:
http://biofile.ru/bio/3843.html
http://beaplanet.ru/stebel_rasteniya/pochka_rasteniya.html
http://beaplanet.ru/steblo_roslini/brunka_roslini.html
http://my-flowers.com.ua/encyclopaedia/1045-gemma
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1977
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/4528/ПОЧКА
http://fb.ru/article/21375/pochka-rasteniya-i-ee-morfologicheskie-osobennosti


– Рейвн, П. Современная ботаника : в 2 т. / П.Рейвн, Р.Эверт, С.Айкхорн; Под ред. и с предисл. А.Л.Тахтаджяна; Пер. с англ. В.Н.Гладковой и др. - М. : Мир, 1990 -
– Стеблянко, М. І. Ботаніка : анатомія і морфологія рослин: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / М.І.Стеблянко, К.Д.Гончарова, Н.Г.Закорко ; За ред. М.І.Стеблянка. - К. : Вища школа, 1995. - 383,[1] с. : іл.
– Світ навколо нас : рослини / Укл. С. В. Тишковець, Ред. Н. Л. Набока. - К. : Кобза, 2003,, 2004. - 351 с.
– Жуковский, П. М Ботаника : [По агр. спец.] / Петр Жуковский,. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1982. - 623 с.
– Родионова, А. С Ботаника : [Учеб. для вузов по спец. "Лесн. и садово-парковое хоз-во"] / А. С. Родионова, М. В. Барчукова. - Л. : Агропромиздат : Ленингр. отд-ние, 1990. - 302,[1] с.
– Сытник, К. М. Физиология листа / Константин Сытник, Людмила Мусатенко, Талла Богданова. - К. : Наук. думка, 1978. - 391 с. : ил
– Хржановский, В. Г Ботаника : [Учеб. для агр. спец. с.-х. техникумов : Пер. с рус.] / В. Хржановский, С. Пономаренко. - М. : Агропромиздат, 1988. - 382,[1] с.
– Ботаника : для пед. ин-тов и ун-тов : в 2-х т. / Лев Иванович Курсанов [и др.] ; ред. Леонид Васильевич Кудряшов. - Изд. 7-е, испр. и доп. - М. : Просвещение, 1966 - .
Т. 1 : Анатомия и морфология растений. - 1966. - 423 с. : ил.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 5.12.2013 10.09.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.341534 seconds