Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40063
   


Автор запитання: Мария із міста: Бахмач :: Запитання: 42034  
Мария запитує:
Шановні добродії! Буду вдячна Вам за допомогу у пошуці джерел інформації для написання бакалаврської роботи на тему: "Інноваційна діяльність підприємства як основа підвищення його конкурентоспроможності". Бажано більшість джерел як наукові статті із можливістю доступу з мережі Інтернет. Ще раз дякую.
Наша відповідь:
Шановна Маріє, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Богма, О. С. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки / О. С. Богма, О. В. Болдуєва // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - № 3(7). - С. 166-170.

Бойко, І. М. Вплив інноваційної діяльності підприємства на рівень його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / І. М. Бойко. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/91.pdf

Говоруха, Ж. А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України / Ж. А. Говоруха // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 107–115.

Гринько, Т. В. Формування інноваційної інфраструктури України як основа активізації інноваційної діяльності підприємств / Т. В. Гринько // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 556–560.

Дискіна, А. А. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / А. А. Дискіна. – Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/20.pdf

Євчук, В. В. Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] / В. В. Євчук. – Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_2/158_Jew.pdf

Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі
інноваційного розвитку : монографія /за ред. О. С. Галушко. – Дніпро : Національний гірничий університет, 2012. – 212 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/2239/НТБ452586.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ілляшенко, С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: монографія / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 273 с.

Краєвая, А. І. Інноваційна діяльність підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / А. І. Краєвая, Т. В. Михайленко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/18_DNI_2010/Economics/68528.doc.htm

Плівако, С. О. Інновація як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / С. О. Плівако, Л. А. Велічко. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2016-ekonomika-i-menedzhment/3_plivako.htm

Позняк, С. В. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / С. В. Позняк. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4614

Стреліна, О. Інноваційний розвиток економіки України : проблеми та перспективи / О. Стреліна // Ефективна економіка. – 2013. – № 7.

Харів, П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів : монографія / П. С. Харів . – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 326 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/569/1/Інноваційна діяльність.pdf

Яковлєва, С. Є. Чинники інноваційного забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / С. Є Яковлєва, Ж. М. Жигалкевич. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14107/1/2014_4_Yakovleva.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 21.05.2018 14.52.05 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: лена із міста: київ :: Запитання: 42029  
лена запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, підібрати літературу з теми "Захист авторських прав в інтернет-журналістиці".
Наша відповідь:
Доброго вечора, Лено! Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 41797.

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 20.05.2018 23.55.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Миргород :: Запитання: 42028  
Наталя запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: Дозвіллєві практики учнів професійно-технічних закладах
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Подібне питання можна знайти за відповіддю: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 34581. Крім того перегляньте наступні джерела:
Бєлецька І. Дозвілля як фактор виховання та розвитку учнівської молоді [Електронний ресурс] / І. Бєлецька, Я. Юрків // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2011. — № 38. — С. 115-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2011_38_18.pdf.
Белецька І. В. Особливості молодіжного дозвілля на сучасному етапі [Електронний ресурс] / І. В. Белецька // Вісник Луганськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 22(8). — С. 220-229. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_22(8)__29.pdf.
Карп’юк М. Д. Пізнавально-виховна інформація як засіб розвитку самосвідомості учнів ПТНЗ в процесі професійної комунікативної взаємодії [Електронний ресурс] / М. Д. Карп’юк // Психолінгвістика. — 2012. — Вип. 9. — С. 70-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2012_9_12.pdf.
Кашпур Т. О. Особливості виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. О. Кашпур // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . — 2014. — № 2. — С. 54–63. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2014_2_9.pdf.
Кашпур Т. О. Управління виховним процесом у професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. О. Кашпур // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. — 2013. — № 19. — С. 64-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Potip_2013_19_19.pdf.
Малков Д. Ю. Соціально-педагогічні шляхи організації соціокультурного дозвілля молоді [Електронний ресурс] / Д. Ю. Малков // Вісник Луганськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . — 2013. — № 13(4). — С. 44-54. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_13(4)__8.pdf.
Малков Д. Ю. Технології забезпечення соціокультурного дозвілля молоді [Електронний ресурс] / Д. Ю. Малков // Вісник Луганськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 23(1). — С. 196-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_23(1)__25.pdf.
Мачуліна І. І. Інноваційні тенденції у сфері дозвілля сучасної української молоді [Електронний ресурс] / І. І. Мачуліна // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. — 2013. — Т. 18, Вип. 2(1). — С. 353-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_sip_2013_18_2(1)__38.pdf.
Останіна Н. С. Особливості соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю у сфері дозвілля [Електронний ресурс] / Н. С. Останіна. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2012. — № 6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_6_24.pdf.
Шипота Г. Є. Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / Г. Є. Шипота ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2005. — 20 с. — Режим доступу: http://vin-osvita.gov.ua/article/view/42.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.05.2018 14.16.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Ромни :: Запитання: 42027  
Юлія запитує:
Допоможіть підготувати реферат на тему: Екологічні проблеми використання водних ресурсів
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте гаступні джерела:
Коротун І. М. Природні ресурси України : навч. посіб. / І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С. І. Коротун ; Ін-т змісту і методів навчання; Рівнен. держ. техн.. ун-т; Рівнен. відділ Укр. Географ. Тов-ва. — Рівне, 2000. — 192 с. : іл.
Кульский Л. А. Вода знакомая и загадочная / Л. А. Кульский, В. В. Даль, Л. Г. Ленчина. — Київ : Рад. шк., 1982. — 120 с. : іл.
Мечник Л. А. Природа України : посіб. для вчителів почат. кл. / Л. А. Мечник, О. М. Волошин, І. І. Мечник. — Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. — 40 с. — (Початкова школа).
Охорона навколишнього природного середовища в Україні, 1994-1995 / іл. В. Раєвський. — Київ : Вид-во Раєвського, 1997. — 95 с. : іл.
Тимочко Т. В. Екологічна варта : (зб. інформац. матеріалів) / Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець ; Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта». — Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. — 31 с. : іл.
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: директиви, що стосуються довкілля / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.] ; літ. ред. М. С. Козловська. — Київ : [б. в.], 2015. — 23 с. : іл. — (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. 2015, № 5, трав. Стан навколишнього середовища).
Мороз П. І. Екологічні проблеми раціонального природокористування : навч. посіб. / П. І. Мороз, І. С. Косенко; ред.: Мороз. — Л. : Престиж Інформ, 1999. — 283 c.
Антонова С. Є. Організаційно-економічні засади водозабезпечення міського населення: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 [Електронний ресурс] / С. Є. Антонова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11ASEVMN.zip.
Білоскурський Р. Р. Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання [Електронний ресурс] / Р. Р. Білоскурський // Укр. соціум. — 2017. — № 3. — С. 87-99. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Білоскурський Природно-ресурсний потенціал України у$.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 17.05.2018 16.19.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 42026  
Марія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про навчальні заклади як: бюджетна установа, неприбутковий заклад освіти, прибутковий заклад освіти.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бюджетный кодекс Украины от 24.12 2010 года № 2456-VI // СЗ Украины. - 2010. - № 50-51. - Ст. 572.
Для примеров використовуюься материалы, подготовлены организацией «Лаборатория за-чих инициатив »при поддержке международного фонда «Возрождение» и Международного центра некомерции права // Законодательное регулирование деятельности неприбыльных организаций: мировой опыт и ремендации для Украины. 11. Конгресс США [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.senate.gov/pagelayout/legislative/g_three_sections_with_teasers/legislative_home.htm.
Закон Украины от 16.09.1997 № 531/97-ВР «О благотворительности и благотворительных организациях» // ВПР Украины. - 1997. - № 46-17. - Ст. 292.
Кудявцева А. Юридическая личность российских общественных объединений / А. Кудявцева // Юридическое лицо. Ответственность за нарушение обязательств. - М. - 2004. - 189 с.
Кутафин О.Е. Субъекты конституционного права Российской федерации как юридические и приравниваемый к ним лица. - М. : Проспект, 2007. - 336 с.
Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI // СЗ Украины. - 2011. - № 13-17. – Ст. 112.
Сенат Республики Польша [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.senat.gov.pl/indexe.htm.
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономный учреждениях »[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71865.
Федеральный закон от 12.06.1996 № 7-ФЗ «Об некоммерческого организациях » [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=91029.
Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права / В.Е. Чиркин // Журнал российского права. - 2005. - № 5 - 218 с.

.: Розділ: Держава і право :: 17.05.2018 15.42.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.179954 seconds