Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40724
   


Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 42654  
Наталя запитує:
День благодарения. Помогите, пожалуйста, подобрать информацию.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42613. Крім того, перегляньте додаткову літературу за Вашим запитом:
22 ноября – День Благодарения 2018 [Електронний ресурс] Meteoprog : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.meteoprog.ua/ru/news/578745/.
Програма святкування Дня подяки 2018 у Києві [Електронний ресурс] // Lifestyle : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://24tv.ua/lifestyle/programa_svyatkuvannya_dnya_podyaki_2018_u_kiyevi_n1035175.
Смоленова В. День Благодарения в США и Канаде [Електронний ресурс] / В. Смоленова // LingvaFlavor : онлайн школа : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.lingvaflavor.com/den-blagodareniya-v-ssha-i-kanade/.

.: Розділ: Інше :: 6.12.2018 14.09.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42652  
Олег запитує:
Доброї ночі мені потрібна інформація про Українську латинку. Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Українська латиниця: сучасні підходи та проблеми стандартизації
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkyu_2010_21_16.pd
https://www.eastbook.eu/ua/2013/09/02/ukrainska-latynka-latynskyi-pravopys-ukrainskoi-movy/
Транслітерація українською латиницею: слов’янське коріння та національні особливості
http://philology.knu.ua/library/zagal/Komparatyvni_doslidzhenna_00_2010/007_016.pdf
http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/155/1/УКРАЇНСЬКА ЛАТИНКА.pdf
Чи потрібна Україні латиниця?
http://universum.lviv.ua/data/magarticles/files/2472.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Lesiuk_Mykola/Ivan_Franko_pro_azbuchni_dyskusii_v_Halychyni.pdf
Українська латинка: утопія чи неминучість?
https://gazeta.ua/articles/istoriya-movi/_ukrayinska-latinka-utopiya-chi-neminuchist/564108
http://latynka.tak.today/publikaciji/page/2/

.: Розділ: Інше :: 6.12.2018 00.10.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42645  
Олег запитує:
Потрібна відповідь на питання - Проблема представництва у фінансовому праві.
Наша відповідь:
Олеже, добридень! Ми підібрали джерела інформації за вашим запитом. Ідентичний сьогоднішньому, ви послали ще й вчора ввечері. Бібліографи "Віртуальної довідки" вночі не працюють.Будь ласка, трішки майте терпіння.

Воронова Л.К. Наука фінансового права та її сучасні завдання / Л.К. Воронова // Фінансове право. - 2007. - No1. - С. 5-9.
Горбунова, Л. М. Представництво [Текст] / Л. М. Горбунова, С. В. Богачов, Г. В. Красій ; . - Київ : Поліграф-Експрес, 2006. - 49 с. -
Жернаков М. Типи і форми представництва в податковому праві / М. Жернаков // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 4. С. 114-116.
Жернаков М.В. До питання про визначення та регулювання постійного представництва в оподаткуванні / М. В. Жернаков // Господарсько-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України" (м. Донецьк, 14 листопада 2008 року): У 3-х частинах. - Частина друга. - тези доп. - Донецьк: ТОВ "Цифрова типографія", 2008. -С. 123-127.
Збарський, В. Представництво і довіреність: сутність та значення у бізнесі / В. Збарський // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2009. - № 8. - С. 29-31.
Касьяненко Л.М. Фінансово-правовий процес: монографія / Л.М. Касьяненко. - Ірпінь: Національний університет ДПСУкраїни, 2010. - 505 с.
Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку : монографія / Ковальчук А.Т. - К.: Парламентське видавництво, 2007. - 488 с.
Ковальчук, А. Т. Фінансове право України в ринкових умовах: проблеми формування, розвитку, застосування [Текст] : автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. Т. Ковальчук. - Київ : Б. в., 2009. - 39 с.
Ковтун Л.В. Представництво в цивільному процесі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/1037
Косінова, Д. Деякі аспекти інституту представництва в сучасному цивільному праві [Текст] / Д. Косінова // Право України. - 2014. - N 9. - С. 201-206.
Купреев, С. С. К вопросу о правовом положении дополнительных представительств международных финансовых организаций в Российской Федерации [Текст] / С. С. Купреев // Международное публичное и частное право. - 2009. - № 4. - С. 21-24. - Библиогр. в конце ст. 24.
Кучерявенко, М. Податкове представництво: зміст і види [Текст] / М. Кучерявенко // Вісник Академії правових наук України. 2002р. №1(28). - Х. : Право / голов. ред. В. Я. Тацій [та ін.] , 2002. - С. 68-75.
Латковська Т.А. Проблемні питання теорії фінансового права на сучасному етапі / Т.А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права: збірник наук. праць: Вип. 62. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса, 2011. - С. 131-138.
Музика-Стефанчук, О. А. Нереальні положення у фінансовому праві України [Текст] / О. А. Музика-Стефанчук // Право України. - 2013. - № 1/2. - С. 29-37.
Назаренко, В. Представництво: поняття, сутність та види (історично-правовий порівняльний аспекти) [Текст] / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - 2. - С. 75-79
Первомайський, О. Комерційне представництво та посередництво: практичні моменти [Текст] / О. Первомайський // Юридичний вісник України. - 2007. - 18 (5-11 травня). - С. 1,7.
Правові та фінансові аспекти діяльності іноземних представництв в Україні [Електронний ресурс] // Зовнішні справи. - 2013. - № 3. - С. 60-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2013_3_19
Россильна О. В. Поняття, ознаки, види господарського процесуального представництва [Електронний ресурс] / О. В. Россильна // Форум права. - 2014. - № 3. - С. 319-326. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Супрун, Людмила. Окремі аспекти представництва у цивільному процесі за законодавством України та Іспаніїї: порівняльно-правовий аналіз / Людмила Супрун // Юридичний журнал . - 2012. -№ 6. - С.89-91. - Бібліогр. в кінці ст.
Федчишин, С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення [Текст] : монографія / С. А. Федчишин ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків : ФІНН, 2011. - 264 с.
Харитонов Є. О. Приватні та публічні правовідносини представництва / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Науковий вісник Чернівецьк. ун-ту. - 2002. - № 147. - С. 36-40.
Хохуляк В.В. Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук [Електронний ресурс] . - Режим доступу:
http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna robota/Specradi/Hohulyak/Hohulyak_diser.pdf
Чванкін С. А. Види судового представництва. Чи є громадське представництво? [Електронний ресурс] / С. А. Чванкін // Актуальні проблеми держави і права. - 2004. - Вип. 22. - С. 572-576. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2004_22_107

.: Розділ: Інше :: 5.12.2018 09.48.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42642  
Олег запитує:
Доброго вечора, потрібна відповідь на питання: Проблема представництва у фінансовому праві.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олег! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42645.
Кучерявенко Н. Курс налогового права: В 6 т. Особенная часть. Т. 3. Учение о налоге / Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас: Право, 2005. – 599 с.
Кучерявенко Н. Курс налогового права: в 6 т. Т.1. Генезис налогового регулирования: в 2 ч. Ч. 1. / Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2002. – 666 с.
Кучерявенко Н. Курс налогового права: В 6 т. Т.1: Генезис налогового регулирования: В 2 ч. Ч. 2. / Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2002. – 791 с.
Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: монографія / О. А. Музика. – Київ : Атіка, 2004. – 344 с.
Музика О. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансове-правове дослідження): монографія / О. Музика. – Київ : Атіка, 2006. – 256 с.
Музика-Стефанчук О. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин / О. Музика-Стефанчук. – Хмельницький: Видво Хмельниц. ун-т упр. та права, 2011. – 384 с.
Музика-Стефанчук О. Фінансова-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навч. посіб. / О. Музика-Стефанчук. – Київ : Правова єдність, 2009. – 224 с.

.: Розділ: Інше :: 4.12.2018 19.20.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42633  
Олег запитує:
Потрібна відповідь на питання - Органи якими здійснюється запобігання, виявлення та відповідний контроль і нагляд за додержанням законності в агропромисловому комплексі.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Державний контроль і нагляд в агропромисловому комплексі
http://radnuk.info/pidrychnuku/493-stetsenko/9771-s-3-------.html
Правові засади управління в АПК та відповідальність за правопорушення
https://pidruchniki.com/1584072057443/pravo/agrarne_pravo_ukrayini
http://uristinfo.net/agropravo/40-jumkrupka-agrarne-pravo-ukrayini/688-tema-5-derzhavne-reguljuvannja-silskogo-gospodarstva.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740107
https://lektsii.com/2-108611.html
https://studopedia.com.ua/1_16237_pravovi-zasadi-derzhavnoi-regulyativnoi-diyalnosti-v-silskomu-gospodarstvi.html
http://studies.in.ua/pogrbnij-agrarne-pravo/1904-organi-derzhavnogo-kontrolyu-ta-nspekcyi-v-apk.html
Органи державного контролю в АПК (розділ 8, 9)
http://mego.info/матеріал/аграрне-право-україни-в-м-єрмоленко-2012р
http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/kontrolyuyuchi_organi
http://nkatkanna.com/oa/oa11.3.html
Про Державну інспекцію сільського господарства України
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459/2011
Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-п
Державні сільськогосподарські інспекції-органи державного контролю в АПК
https://pidruchniki.com/1791021157479/pravo/derzhavni_silskogospodarski_inspektsiyi-organi_derzhavnogo_kontrolyu_apk

.: Розділ: Інше :: 2.12.2018 18.40.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.75784 seconds