Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41668
   


Автор запитання: Ігор із міста: Єлиховичі :: Запитання: 43555  
Ігор запитує:
Патологія IX—XII ПАР ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Актуальні питання клініки, діагностики та лікування краніальних невралгій та невропатій
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/10038/1/Мет.Актуальні пиання діагн.pdf
Тихонова О.О., Тарасенко Я.А. Периферична нервова система (с.52, с.102-123)
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/1040/1/perf_nerv.pdf
Тарасенко Я.А. Теоретичні передумови до вивчення периферичної нервової системи: черепні нерви
http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/371/1/cvet2014.pdf
VIII, IX, X, XI, XII пара черепних нервів
http://anatom.ua/basis/text/all/3-4/
http://medbib.in.ua/vidyi-patologiy-cherepno-mozgovyih-nervov.html
Патологія ІX - XII пар черепних нервів. Бульбарний та псевдобульбарний синдроми. Нейропатія лицевого нерва. Синдроми ураження язикоглоткового, блукаючого та під'язикового нервів
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/nervous_desease/classes_stud/uk/stomat/ptn/неврологія/4/04. IХ-ХІІ пари ЧМН.htm
Семіотика пошкодження каудальної групи (ІХ, Х, ХІІ) черепних нервів і їх надядерних шляхів. Бульбарний, псевдобульбарний і альтернуючі синдроми
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/nervous_desease/classes_stud/uk/med/lik/ptn/неврологія/4/03. симптоми ураження черепних нервів.htm
Синдроми ураження язикоглоткового та блукаючого нервів
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=318&article=17468
Ураження системи під’язикового нерва
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=318&article=17469
https://ukrshealth.ru/rizne/medicina/28088-pid-jazikovij-nerv-obstezhennja-pid-jazikovogo.html
Додатковий нерв (XI). Синдроми, дослідження функції
http://medstudia.com/medviva/dodatkoviy-nerv-xi-sindromi-doslidzhennya-funktsiyi
Ізольоване ураження додаткового нерва
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/986/1/dodatkoviy nerv.pdf
Клінічні аспекти диференціальної діагностики бульбарного і псевдобульбарного синдромів
http://www.mif-ua.com/archive/article/11482
Бульбарний і псевдобульбарний синдроми — схожі симптоми, але різне лікування
https://ac.org.ua/26484/бульбарний-і-псевдобульбарний-синдр/
Бульбарний синдром
https://noilluk.netlify.com/zaxvoryuvannya0/bulbarnij-sindrom-pr2766
Бульбарний та псевдобульбарний синдром: причини, симптоми і лікування
http://doctor03.in.ua/nevrologiya/bylbarnii-ta-psevdobylbarnii-sindrom-prichini-simptomi-i-likyvannia.html

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 11.11.2019 23.51.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 43550  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформаію до розділу курсової роботи "Застосування комплексних методів та процедур фізичної реабілітації при патологіях лицевого, язикоглоткового, блукаючого та під'язикового нервів". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Сподіваємося, що підібрані нами матеріали допоможуть вам у написанні курсової роботи. Бажаємо успіхів!

Бєлікова Н.О. Термінологія напряму підготовки ”Здоров’я людини”: [Навч. посібник] / Н.О.Бєлікова, Л.П.Сущенко. – К.: ТОВ “Козарі”, 2009. — 182 с.
Бєлікова Н.О. Тестові завдання з дисципліни “Фізична реабілітація” / Н.О.Бєлікова, Л.П.Сущенко. – К.: ТОВ “Козарі”, 2009. – 36 с.

Воронін, Денис Михайлович. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. М. Воронін, Є. О. Павлюк. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 144 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/10468/1/Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи.pdf

Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль : [Учебник для вузов] / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с.

Іваницька, Олена Сергіївна. Лікування периферійних уражень лицевого нерва продуктами ембріофетоплацентарного комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / О. С. Іваницька ; МОЗ України, Укр. мед. стомат. акад. - Полтава, 2007. - 20 с. - Бібліогр : с. 15-16 (11 назв)

Кривошеєва, Анна Ігорівна. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактика ускладнень у хворих після оперативних втручань на привушній та піднижньощелепній залозах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / А. І. Кривошеєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Макарова Г. А. Спортивна медицина : [учебн. для студ. высш. учеб. заведений] / Г. А. Макарова. – М. : Советский спорт, 2003. – 480 с.
Мошков В.А. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней / В. А. Мошков. – М., 1999. – 438 с.

Мурза В.П. Психолого-фізична реабілітація : підруч. / В.П.Мурза. – Київ: Олан, 2005. – 608 с.

Мухін В.М. Фізична реабілітація : підруч. / В. М. Мухін. – Київ : Олімпійська література, 2005. – 472 с.

Порада А.М. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / А.М.Порада, О.В. Солодовник, Н.Є Прокопчук. – 2-е вид. – Київ: Медицина, 2008. – 248 с.
Соколовський В.С. Лікувальна фізична культура : підручник / В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. університет, 2005. – 234 с.

Третьякова, Альбіна Ігорівна. Клініко-нейроміографічна діагностика та контроль лікування уражень лицевого нерва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нервові хвороби" / А. І. Третьякова ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2004. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв)

Фізична реабілітація в стоматології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагарова [та ін.]. - Київ : Медицина, 2008. - 95 с. : табл., схеми. - Бібліогр. в кінці розд.

Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи[Електронний ресурс] // Фізична реабілітація : підруч. –Вид. 2-е, перероб. та доп. – Київ : Олімпійська література", 2005. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/5650032/
Физическая реабилитация : учебник для студентов высших учебных заведений] / Под общей ред. проф. С. Н. Попова. Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с.

Язловецький В.С. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / В.С.Язловецький, Г.Е.Верич, В.М.Мухін. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2004. – 238 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 10.11.2019 22.50.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Рівне :: Запитання: 43545  
Юлія запитує:
Доброго дня. Виявіть , розумність, будь ласка ,нові , цінні, людські рецепти,суспензії,еліксири, креми,гелі,кондиціонери, бальзами і тому подібне до теми виготовлення '' Слайма'' ,''Лизуни'' ,. '' Майстер манікюру і педикюра'' як буде нагода проявіть книгами , словниками,енциклопедіями, сайтами, книгами - панорамами , атласами , словниками .Щасти у праці. До побачення.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Вебліографічна довідка не має найкращих сучасних косметичних рецептів. Ми підібрали для вас сучасні джерела інформації, в яких, сподіваємося, ви знайдете відповідь на ваші питання.

Баранова, Інна Іванівна. Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м'яких лікувально-косметичних засобів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фармац. наук : 15.00.01 / Баранова Інна Іванівна ; Нац. фармац. ун-т. - Х., 2011. - 43 с. : рис., табл.
Башура, Олександр Геннадійович. Практичне керівництво з аромокосметичних засобів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Технологія парфумерно-косметичних препаратів" / О. Г. Башура, І. І. Баранова ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х. : Видавництво НФаУ : Золоті сторінки, 2003. - 80 с. - (Косметологія і аромологія). - Бібліогр.: с. 77-78. -
Білоус С. Б. Дослідження з розробки косметичних засобів на основі наночастинок срібла, золота і міді [Електронний ресурс] / С. Б. Білоус, С. М. Дибкова, Л. С. Рєзніченко // Фармацевтичний часопис. - 2018. - № 4. - С. 27-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2018_4_6
Бобро С. Г. Актуальність створення косметичних засобів на основі стандартизованих субстанцій прополісу для лікування вугрової хвороби [Електронний ресурс] / С. Г. Бобро // Український медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 1. - С. 78-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uma_2014_17_1_37
Ващенко О. О. Обґрунтування складу нового косметичного засобу депігментуючої дії [Електронний ресурс] / О. О. Ващенко, К. Ф. Ващенко, С. В. Вольбин // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2016. - № 1. - С. 112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujdvc_2016_1_51
Губченко Т. Д. Розробка складу та технології лікувально-косметичного крему з густим екстрактом листя горіха грецького : автореф. дис... канд. фармац. наук / Т. Д. Губченко; Нац. фармац. ун-т. - Х., 2008. - 21 c. - укp. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08gtdlgg.zip
Гудзь О. В. Косметична сировина. Методичні підходи до прогнозування ризику / О. В. Гудзь, М. Г. Проданчук // Хім. пром-сть України. - 2006. - № 6. - С. 7-12. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.
ДСТУ 4315:2004. Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови [Текст] / розроб. О. Гудзь [та ін.]. - Офіц. вид. - Чинний від 01.07.2005. - К. : Держспоживстандарт України, 2005. - ІІІ, 8 с. - (Національний стандарт України)
Кордіяка Ю. Нормовані показники якості піномийних косметичних засобів, що забезпечують покращення їх реологічних властивостей [Електронний ресурс] / Ю. Кордіяка, М. Міхалєва, Р. Байцар // Вимірювальна техніка та метрологія . - 2014. - Вип. 75. - С. 107-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/metrolog_2014_75_24
Лисянська Г. П. Застосування гелеутворювачів органічної природи у сучасних косметичних засобах / Г. П. Лисянська, І. О. Пухальська, Д. М. Пухальська // Актуал. питання фармацевт. і мед. науки та практики. - 2010. - № 2. - С. 89-91. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Лисянська Застосування гелеутворювачів органічної природи$

Малоштан Л. М. Дослідження активності настойки листя каштана кінського з метою розробки складу лікарських і косметичних засобів [Електронний ресурс] / Л. М. Малоштан, А. О. Башура, Н. П. Половко, О. Є. Струс // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2012. - № 1. - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apfimntp_2012_1_20

Манк В. В. Склад композицій рослинних олій для косметичних засобів [Електронний ресурс] / В. В. Манк, Т. А. Полонська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2016. - Т. 22, № 3. - С. 217-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2016_22_3_27
Павх О. І. Розробка складу лікувально-косметичного засобу для профілактики випадіння волосся [Електронний ресурс] / О. І. Павх, Л. В. Соколова, Г. Р. Козир, О. М. Барна // Запорожский медицинский журнал. - 2012. - № 3. - С. 26-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2012_3_9
Парфумерно-косметичні засоби [Текст] : навч. посіб. / [С. І. Коваленко та ін.] ; Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. фармацев. хімії, Каф. орган. і біоорган. хімії. - Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2018. - 319 с. : іл. - Бібліогр.: с. 314-319.
Петровська, Людмила Станіславівна. Вивчення листя горіху грецького для розробки складу та технології косметичного засобу [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Петровська Людмила Станіславівна ; Українська фармацевтична академія. - Х., 1998. - 124 л. - л. 115-123
Полова Ж. М.
Використання нанотехнологій у косметичних засобах – великий потенціал чи потенційний ризик? [Електронний ресурс] / Ж. М. Полова, І. С. Чекман // Запорожский медицинский журнал. - 2013. - № 5. - С. 95–98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_5_28
Посилкіна О. В. Дослідження сутності й основних характеристик лікувально-косметичних засобів [Електронний ресурс] / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка // Фармацевтичний журнал. - 2016. - № 3-4. - С. 21-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2016_3-4_6
Посилкіна О. В. Методичні підходи до позиціонування лікувально-косметичних засобів [Електронний ресурс] / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка // Фармацевтичний часопис. - 2017. - № 4. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2017_4_11
Прокопенко В. Дослідження хімічного складу косметичних засобів [Електронний ресурс] / В. Прокопенко, М. Кіркова // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 6. - С. 35-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_6_13
Радзієвська І. Г. Дослідження складу олійної фази косметичних засобів [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, Т. А. Полонська // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. - 2015. - № 62. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpinrct_2015_62_27
Рехлецька О. В. Застосування олії авокадо у косметичних засобах / О. В. Рехлецька // Фітотерапія. - 2015. - № 1. - С. 66-67. - укp.
Ромашко І. С. Використання баранячого жиру у виробництві косметичних засобів [Електронний ресурс] / І. С. Ромашко, У. Р. Драчук, І. М. Басараб // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. - 2017. - Т. 19, № 75. - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuftech_2017_19_75_30
Струс О. Є. Маркетингові дослідження лікарських та косметичних засобів на основі лікувальних грязей (пелоїдів) [Електронний ресурс] / О. Є. Струс // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2015. - № 1. - С. 59-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2015_1_12
Технологія косметичних засобів [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / [О. Г. Башура та ін.] ; за ред. д-ра фармацевт. наук, проф. О. Г. Башури і лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки, акад. УАН, проф. О. І. Тихонова ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : НФаУ : Оригінал, 2017. - 550, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 540-544.
Ханик Н. Л. Дослідженння пріоритетів для споживачів при виборі косметичних засобів по догляду за шкірою [Електронний ресурс] / Н. Л. Ханик, І. І. Петерчук // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 5. - С. 159-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uma_2012_15_5_51
Хрокало Н. А. Бактерицидні компоненти гігієнічних і косметичних засобів [Електронний ресурс] / Н. А. Хрокало, І. В. Черниш, В. Г. Єфімова. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2017. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2017_5_5
Черненко, Віталій Петрович. Розробка складів, технології та дослідження косметичних засобів з фенольним гідрофільним препаратом прополісу [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Черненко Віталій Петрович ; Українська фармацевтична академія. - Х., 1996. - 120 л.
Яловенко О. І. Сучасний та перспективний метод гігієнічної оцінки очищувальних косметичних засобів [Електронний ресурс] / О. І. Яловенко // Медичні перспективи. - 2010. - Т. 15, № 1. - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2010_15_1_24

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.11.2019 15.54.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Україна :: Запитання: 43541  
Юлія запитує:
Доброго дня. При розгляді з вибором інформації на тему ''Подологія'', прошу оглянути нові сайти, книги,енциклопедії,словники,атласи,книги-панорами і т д.і поділитися зі мною досконалими новими цілями. До побачення.
Наша відповідь:
Юліє, добрий день! Ви можете дати відповідь на завдання, опрацювавши такі джерела інформації:

PROPODO. Сайт о науке подология. О препаратах, инструментах, лекарственных средствах, новинках и обучении.
http://propodo.net/stati/do-podologii-kak-byl-ustroen-cekh-kievs/

Бэран Р. Дифференциальная диагностика поражений ногтей : атлас / Бэран Р., Ханеке Э. Под ред. Васеновой В.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 200 с.

Диагностика и лечение микозов / под ред. Хоспентала Д.Р., Риналди М. Дж. Пер. с англ. под ред. Сергеева Ю.В. – М. : ГЭОТАР-Медиа , 2013. – 448 с.

Знову про діабет: Поради лікаря подолога [Текст] // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. - 2007. - N 7. - С. 18-20

Нидерау А. Большая книга по заболеваниям ногтей / Нидерау А. . – М. : Мирада . - 2017. – 256 с.

Москвитина Е.Н. Атлас возбудителей грибковых инфекций / Москвитина Е.Н. – М. : ГЭОТАР-Медиа , 2017. – 208 с.

Пахомов, Игорь Анатольевич.Хирургическая тактика и организация специализированной помощи пациентам с ортопедической патологией стопы с голеностопного сустава : диссертация ... доктора медицинских наук : 14.01.05 / Пахомов Игорь Анатольевич; [Место защиты: ФГУ "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии"]. - Новосибирск, 2012. - 280 с. : 36 ил.

Пышняк, Ф. Онихомикозы : тандем дерматолога с подологом. Современные подологические подходы в антимикотической терапии дают возможность постоянно контролировать нормальный здоровый рост ногтевой пластины / Ф. Пышняк, Е. Пикуш // Косметолог / гл. ред. И. Шаповалова. - 2016. -N 5. - С.70-72

Соломонов, В. В. Подология, или место встречи изменить нельзя [Текст] / В. В. Соломонов // Косметика и медицина : науч.-практ. журн. - 2015. - N 4. - С. 14-17

Толмачева, Наталия Викентьевна. Подология [Текст] : учебное пособие / Н. В. Толмачева, О. В. Федосеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова". - Чебоксары : Изд-во Чувашского ун-та, 2016. - 127 с. : ил

Фортунская, Л. Букварь подолога для спецов и не только : пособие / Л. Фортунская. - Одеса : Фенікс, 2015. - 271 с. : ил., табл. - Бібліогр.: с. 264-265.

Хто такий подолог і що таке подологія?
https://manikyur-pedikyur.in-kiev.org/blog/hto-takyj-podolog-shho-take-podologiya

Шольц, Норберт (1948-).Экстремальные случаи из подологической практики [Текст] : 100 примеров междисциплинарного сотрудничества врача и подолога / д-р мед. Норберт Шольц ; [пер. с нем. Михеев М. А.]. - Санкт-Петербург : Суперпрофи, сор. 2016. - 370 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 7.11.2019 12.47.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 43536  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформацію на курсову на тему: "Фізіологічна характеристика та патологія лицевого, язикоглоткового, блукаючого та під'язикового нервів ". Дякую
Наша відповідь:
Оксано, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Актуальні питання клініки, діагностики та лікування краніальних невралгій та невропатій: навч.-метод. посіб. для студентів IV курсу мед. факультету закладів вищої освіти III-IV рівня акредитації за спеціальністю «Стоматологія», лікарів-інтернів, неврологів, стоматологів, сімейних лікарів /О. А. Козьолкін, А.В. Ревенько, С. О. Мєдведкова., А.А. Кузнецов, А.О. Дронова – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – 143 с.
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/10038/1/Мет.Актуальні пиання діагн.pdf

Излучение эффективности флюктуофореза 0,5% раствора ипидакрина при комплексном лечении больных с нарушением функции нижнего альвеолярного нерва [Текст] / С. А. Рабинович [и др.] // Стоматология : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2013. - Том Т. 92, N 1. - С. 54-58 : рис. - Библиогр.: 10 назв.

Коленко О.І. Неврологія: неврологічна патологія лицевої ділянки: навч. посіб. / О.І. Коленко, Ф.Г. Коленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 111 с.

Маланчук, В. О.Сучасна діагностика та лікування травматичної невропатії підочноямкового нерва при переломах вилицевого комплексу [Текст] / В. О. Маланчук, Н. М. Тімощенко, Т. К. Бешарова // Новини стоматології. - 2011. - № 3. - С. 77-80 : рис. - Бібліогр.: 12 назв.

Набиев, Ф. Х. Особенности чуствительных нарушений нижнеальвеолярного нерва после сагиттальной плоскостной остеотомии нижней челюсти [Текст] / Ф. Х. Набиев, И. В. Погабало, Я. А. Заякин // Стоматология : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2014. - Т. 93, № 2. - С. 19-22 : рис., табл. - Библиогр.: 12 назв. .

Неведомська Є. О. Анатомія та фізіологія нер¬вової системи: навч. посіб. для практ. робіт для студ. вищ. навч. закл. /Євгенія Олексіївна Неведомська. – К. : Київ. ун¬т ім. Бориса Грінченка, 2017. – 40 с.

Неведомська Є. Методика вивчення черепних нервів / Є. Неведомська // Біологія і хімія в рідній школі». – 2018. – No 1. – С. 2-5.
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23861/1/Nevedomska_1_2018.pdf

Нервові хвороби / С.М.Вінничук, Є.Г.Дуденко, Є.Л.Мачерет та інші.- Київ : Здоров’я, 2001.- 696 с.

Півторак, Володимир Ізяславович. Клінічна анатомія трійчастого та лицевого нервів. [Текст]. Вегетативні вузли лиця. Місцеве знеболювання : навч. посіб. / В. І. Півторак, М. П. Булько ; МОЗ України. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 136 с. : цв.ил. - Бібліогр.: с. 133-135

Пулик О.Р.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ЛІКАРІВ ЗА ФАХОМ “ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА -СІМЕЙНА МЕДИЦИНА”Курс: НЕРВОВІ ХВОРОБИ ТА НЕЙРОХІРУРГІЯ Тема: ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. – Ужгород, 2002. – 28 с.
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/10747

Походенько-Чудакова, Ирина Олеговна.Реабилитация больных с травматическим периферическим невритом лицевого нерва [Текст] : монография / И. О. Походенько-Чудакова. - Минск : БГМУ, 2010. - 167 с. : илл. - Библиогр.: с.140-164.

Тихонова О.О. ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА :Навчально-методичний посібник
/ О.О.Тихонова, Я.А.Тарасенко. –Полтава. – 2012. – 195 с.
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/1040/1/perf_nerv.pdf

Топографо-анатомические особенности расположения язычного нерва и его взаимоотношение с другими анатомическими структурами в области челюстно-язычного желобка [Текст] / С. С. Дыдыкин [и др.] // Стоматология : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2016. - Том 95, N 1. - С. 21-23. - Библиогр.: 6 назв.

Фурман, Руслан Леонідович. Клініко-експериментальне обгрунтування комплексного лікування пацієнтів з переломами нижньої щелепи, що супроводжуються пошкодженням нижньоальвеолярного нерва [Текст] : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14. 01. 22-стоматологія / Р. Л. Фурман ; МОЗ України , Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. - К., 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 14-17
Черепно-мозкові нерви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1721101752981/meditsina/cherepno-mozkovi_nervi . - Назва з екрана.

Цимбалюк Я. Клініка і діагностика наслідків травматичних ушкоджень лицевого нерва [Текст] / Я. В. Цимбалюк [та ін.] // Міжнародний неврологічний журнал: спеціалізований рецензований науково-практичний журнал. - 2019. - №5 (107). - С. 22-28. - Библиогр.: 15 назв.

Шаблій, Дмитро Миколайович. Рання діагностика і лікування травматичного невриту нижнього альвеолярного нерву [Текст] : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 14. 01. 22-стоматологія / Д. М. Шаблій ; ДУ "Інститут стоматології НАМН У". - Одеса, 2014. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 6.11.2019 21.05.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.706669 seconds