Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 42490
   


Автор запитання: Валерія із міста: Житомир :: Запитання: 44486  
Валерія запитує:
Цікавить література про вірусологію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 28702; 34494; 37187. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бичко А. Мікробіологія з основами вірусології : Конспект лекцій для студ. педвузів зі спец. 7.070.401 "Біологія" / А. Бичко; Глухів. держ. пед. ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського. — Глухів, 1999. — 26 c.
Бойко А. Парадокси вірусології: проблеми та завдання [Електронний ресурс] / А. Бойко // Вісник аграрної науки. — 2016. — № 10. — С. 43-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2016_10_10.
Гаморак Г. Методологічні особливості викладання предмету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" відповідно до сучасних вимог [Електронний ресурс] / Г. Гаморак // Галицький лікарський вісник. — 2015. — Т. 22, число 4(1). — С. 109-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2015_22_4(1)__36.
Громова Т. Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" [Електронний ресурс] / Т. Громова, О. Терещенко, В. Плющ // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 173(2). — С. 80-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__19.
Дзюблик І. Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму [Електронний ресурс] / І. Дзюблик, О. Ковалюк, С. Соловйов, Г. Ковалишин, С. Степанюк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2017. — Вип. 27. — С. 38-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2017_27_8.
Колодій С. Досвід застосування тестового контролю для вивчення мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / С. Колодій // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2013. — Т. 17, № 2. — С. 453-456. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2013_17_2_42.
Ситник І. Мікробіологія, вірусологія, імунологія : Підруч. для мед. вузів / І. Ситник, С. Климнюк, М. Творко. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. — 391 c.
Шарун А. Сучасні тенденції організації навчального процесу при викладанні медичної мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / А. Шарун, Т. Крушинська // Медичні перспективи. — 2011. — Т. 16, № 1. — С. 14-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2011_16_1_5.
Широбоков В. Значення дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для формування лікаря в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Широбоков, В. Войцеховський, А. Якименко // Biomedical and biosocial anthropology. — 2014. — № 22. — С. 245-247. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bba_2014_22_69.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.07.2020 12.33.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Львів :: Запитання: 44451  
Анастасія запитує:
Життя та діяльність Миколи Амосова.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
"Здров'я треба здобувати самому..." : 6 грудня - 105 років від дня народження Миколи Амосова // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 11. — С. 23-25.
Академіку Миколі Михайловичу Амосову — 100 років [Електронний ресурс] // Український нейрохірургічний журнал. — 2013. — № 4. — С. 77-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unkhj_2013_4_19
Амосов Микола Михайлович [Електронний ресурс] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2013. — № 4. — С. 67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2013_4_15
До 100-річчя від дня народження Миколи Михайловича Амосова [Електронний ресурс] // Український кардіологічний журнал. — 2013. — № 6. — С. 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukzh_2013_6_3
Згурська М. Микола Амосов / М. Згурська ; пер. з рос. Л. Кіцила. — Харків : ПЕТ, 2015. — 125 с.
Книшов Г. В. Символ епохи (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) [Електронний ресурс] / Г. В. Книшов // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 12. — С. 10-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_12_4
Коваленко О. Микола Амосов: нерозімкнене коло вічності : видатні постаті / О. Коваленко // Освіта України. — 2013. — 23 груд. — С. 14-15.
Легендарний кардіохірург нашого часу : До 90-річчя від дня народження М.М.Амосова (1913-2002) // Календар знаменних і пам'ятних дат, 2003. — Київ, 2003. — 4 кв. — С.49-53.
Литвиненко А. Ф. Пам’яті Миколи Михайловича Амосова [Електронний ресурс] / А. Ф. Литвиненко // Науковий журнал МОЗ України. — 2014. — № 1. — С. 143-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/njmoz_2014_1_24
Микола Михайлович Амосов — основоположник дитячої торакальної та кардіохірургії [Електронний ресурс] // Хірургія дитячого віку. — 2013. — № 4. — С. 5-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khdv_2013_4_3
Микола Михайлович Амосов : легенда світової науки : біобібліогр. покажч. / Національна наукова медична бібліотека України ; упоряд. Л. Є. Корнілова, Т. А. Остапенко. — Київ : Національна наукова медична бібліотека України, 2009. — 78 с.
Трахтенберг І. М. Мудрий Амосов поруч з Ярославом Мудрим: слово про незабутню людину (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) 14-25 [Електронний ресурс] / І. М. Трахтенберг. // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_12_5
Фурманов Ю. Вистраждане щастя : до 100-річчя від дня народження академіка Миколи Амосова / Ю. Фурманов // Віче. — 2013. — № 23. — С. 38-39.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 23.06.2020 10.10.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таміла із міста: Київ :: Запитання: 44345  
Таміла запитує:
Вчення Чарльза Дарвіна.
Наша відповідь:
Добрий день,Таміло! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Алієва О. Погляд на процес формування техносфери крізь призму еволюційної теорії Чарльза Дарвіна [Електронний ресурс] / О. Алієва // Схід. — 2014. — № 5. — С. 91-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_5_18.
Гуменюк Г. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст [Електронний ресурс] / Г. Гуменюк, І. Чень, О. Волошин // Фактори експериментальної еволюції організмів. — 2019. — Т. 25. — С. 344-347. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2019_25_62.
Дефорж Г. Життя та наукова діяльність Чарльза Дарвіна(1809-1888) [Електронний ресурс] / Г. Дефорж // Історія науки і техніки. — 2013. — Вип. 4. — С. 174-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ictnt_2013_4_23.
Еволюційне вчення : конспект лекцій / ред.: Г. Бацура; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 49 c.
Завідняк Б. Теодіцея Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна [Електронний ресурс] / Б. Завідняк // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 131. — С. 186-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_131_52.
Лещенко Е. Вплив гуманістичних та еволюційних ідей Ч. Дарвіна на становлення педагогічних поглядів М. О. Корфа [Електронний ресурс] / Е. Лещенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2015. — Вип. 44. — С. 31-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_44_6.
Леус Т. Розвиток уявлень про походження життя : матеріали для роботи / Т. Леус // Біологія (Основа). — 2019. — № 4-5. — С. 40-56.
Мосякін А. Чарльз Дарвін та екологічні пояснення біотичних інвазій: історичний аналіз та сучасні концепції [Електронний ресурс] / А. Мосякін // Український ботанічний журнал. — 2009. — Т. 66, № 6. — С. 757-769. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2009_66_6_3.
Ситник К. Еволюція еволюційної ідеї (до ювілею Ч. Дарвіна) [Електронний ресурс] / К. Ситник // Український ботанічний журнал. — 2009. — Т. 66, № 1. — С. 3-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2009_66_1_3.
Теорія еволюції : 12 лютого – 210 років від дня народження Чарльза Роберта Дарвіна // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 1. — С. 30-31.
Фурсов В. Біологічна систематика: шлях у триста років від Карла Ліннея до ДНК / В. Фурсов // Країна знань. — 2012. — № 1. — С. 30-35.
Чернобай Ю. Дарвін та еволюція у музейній експозиції / Ю. Чернобай // Наук. зап. Держ. природознав. музею. — 2009. — Вип. 25. — С. 3-12.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 31.05.2020 19.52.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44311  
Діма запитує:
Курсова робота: Медична книга в документно-інформаційному потоці
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43792.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 27.05.2020 22.53.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Ніжин :: Запитання: 44272  
Вероніка запитує:
Доброго дня. Підберіть літературу до реферату за темою "Вплив біоритмів на працездатність і стан здоров'я людини". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Завальнюк О. О. Безпека життєдіяльності : навч.-метод. посіб. щодо підготовки та виконання практ. робіт. – Київ : [КУЕТТ], 2006. – 108 с.
Богуцька О. Є. Проблемні питання хрономедицини і хронотерапії та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. Є. Богуцька, Л. І. Вишневська // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 3. - С. 38-40. - Режим доступу: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/14076/1/38-40.pdf.
Васьковець Л. А. Вплив хронологічних факторів на фізичну працездатність [Електронний ресурс] / Л. А. Васьковець, М. О. Глущенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. - № 4. - С. 4-8. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2013_4-10_2.pdf.
Вашеняк І. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику як основа безпечної життєдіяльності людини [Електронний ресурс] / І. Вашеняк // Молодь і ринок. – 2011. - №6 (77). – С. 113-118. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_6_27.pdf.
Доброва В. Л. Психологічні фактори, що означають особисту безпеку людини у процесі праці [Електронний ресурс] / В. Л. Доброва // Безпека праці: освіта, наука, практика : зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф., 20 листопада 2014р., м. Харків. – 2014. - С. 130-131. - Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/11.2014.pdf#page=130.
Сірченко К. О. Теоретичні основи працездатності: характеристика та оцінка працездатності менеджерів на підприємстві [Електронний ресурс] / К. О. Сірченко // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матер. IV Всеукр. наук. Інтернет-конф., 5 грудня 2019 р., м. Київ. – Київ : КНУТД, 2019. – С. 321-331. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15114/1/OIIP2019_P321-331.pdf.
Тарасюк Т. С. Вплив біоритмів на самопочуття і працездатність (успішність) студентів [Електронний ресурс] / Т. С. Тарасюк, В. З. Свиридюк // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : матер. 10-ї міжнар. наук. конф., 25 жовтня 2019 р., Штутгарт. – 2019. – С. . 228-234. - Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3015/1/ Кравчук Т. М. Оздоровчі можливості використання дихальної гімнастики .pdf#page=228.
Щобак О. І. Індивідуально-типологічні особливості біоритмів та їх вплив на працездатність людини [Електронний ресурс] / О. І. Щобак, Н. В. Рязанова, К. Б. Ківежді, С. В. Цяпець // Проблеми клінічної педіатрії. – 2013. - №1(19). - С.41-44. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13976/1/pkp_2013_1_8 (2).pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 21.05.2020 14.16.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.093697 seconds