Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40449
   


Автор запитання: Христина із міста: Київ :: Запитання: 42356  
Христина запитує:
Чи є у вас в бібліотеці видання Біологія. ЗНО, 2019
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Дана книга є у фонді нашої бібліотеки:
Яковлева Є. Біологія : баз. рівень: зб. тест. завдань для підгот. до ДПА та ЗНО : ЗНО, 2019-2020 / Є. Яковлева. - Харків : Видавничий дім Весна, 2019. - 160 с. : іл. - (ЗНО).

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 4.10.2018 15.37.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м. Суми :: Запитання: 42325  
Ольга запитує:
Цілюще джерело мінеральної води "Вакалівське" Сумського району Сумської обл. (Можлива стаття про джерело в журналі "Здоровье" кінець 50-х початок 60-х р.р.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
http://sumylis.sumy.ua/index.php/suvenirnij-tsekh/10-novini-pidpremstva/356-dzherelo-vakalivske
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джерело_Вакалівське
Корнус О.Г., Корнус А.О.
ТУРИСТСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТА ЇЇ РОЛЬ У СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ – знайти в інтернеті.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.09.2018 14.11.10 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Київ :: Запитання: 42232  
Настя запитує:
Підберіть літературу: Охорона здоров'я дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Настя! Перегляньте наступні джерела:
Алєксєєв О. О. Сучасний стан та чинники здоров’я українських підлітків / О. О. Алєксєєв // Вісн. Камянець-Поділ. Нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – 2013. – С. 38–44.
Дудіна О. О. Ситуаційний аналіз стану охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні. Ч. 1. Аналіз нормативно-правової бази, стратегій та ініціативи, які забезпечують політику здоров’я дітей та підлітків / О. О. Дудіна // Вісн. соціал. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 4. – С. 32–38.
Гайда О. І. Проблеми здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку [Електронний ресурс] / О. І. Гайда, Т. М. Красушина ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т України. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2014-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/pe4_gajda.htm.
Державна політика в сфері охорони здоров’я неповнолітніх, як система спрямованих заходів // Освіта.ua : [веб-сайт] : правознавство. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/law/10064/.
Жилка К. І. Законодавче та нормативно-правове забезпечення охорони здоро’я дітей в україні на сучасному етапі реформування галузі [Електронний ресурс] / К. І. Жилка, Н. П. Кризина // Держ. управління: удосконалення та розвиток : електронне наук. фахове вид.
. – 2012. – № 5. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=413.
Здоров’я дітей та підлітків – основа здоров’я нації [Електронний ресурс] / підгот. Ю. М. Нечитайло, О. Г. Буряк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Режим доступу: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/4349-zdorovya-ditey-ta-pidlitkiv-–-osnova-zdorovya-natsii.
Мартишин О. О. Здоров’я дітей: формування, підтримка і розвиток [Електронний ресурс] // Укр. медичн. часопис : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/109510/zdorov-ya-ditej-formuvannya-pidtrimka-i-rozvitok.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.09.2018 16.51.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгеній із міста: Ужгород :: Запитання: 41716  
Євгеній запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему "Психологічна допомога воїнам АТО". Заздалегідь вдячний!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С.,Остапчук В.В. Психологічна робота з військовослужбовцями –учасниками АТО на етапі відновлення
http://lib.iitta.gov.ua/706440/1/ПОСІБНИК_17.pdf
http://berda.gov.ua/files/admin/Metod_rekom_demobil.doc
До проблеми соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців в умовах АТОЇ
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/3_31_2017/social/ПЕРЕГОНЧУК_ЧУМАК.pdf
М.В. Бедюк Особливості реалізації програми «Психологічна допомога бійцям АТО та їхнім сім’ям»
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/prp_2016_6_6.pdf
Мульована Л.І. Соціально-психологічне забезпечення соціальних послуг учасникам АТО (с.172)
http://www.pj.kherson.ua/file/2017/psychology_02/ukr/part_3/psychology_02_3_ukr.pdf
Шляхи та методи реабілітації осіб з «військовим синдромом» та посттравматичним стресовим розладом
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/4255/zhups_2015_3_33.pdf
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2438
http://www.nova7ya.org.ua/ато
Психологічні особливості переживання посттравматичного стресового розладу (ПТСР) учасниками зони антитерористичної операції (АТО)
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/prp_2015_4_66.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/10/63.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sfr_2014_7_8.pdf
https://www.unian.ua/army/998082-psihologi-dlya-uchasnikiv-ato.html
https://www.twirpx.com/file/2304557/

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 23.02.2018 21.00.57 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 41685  
Іванна запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти літературу для реферату ''Алкоголізм - соціальне зло''. Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Прпонуємо вам переглянути наступні джерела:
Котенко Т.Ю. Алкоголізм як соціальна проблема
http://www.sworld.com.ua/konfer36/461.pdf
В.Д.Воднік Проблеми профілактики алкоголізму в умовах побудови громадянського суспільства в Україна
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/8370/1/Vodnik_239.pdf
Протидія поширенню алкоголізму – пріоритетний напрямок державної політики у сфері боротьби зі злочинністю
http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/6237/1/Baturgareeva_35.pdf
Алкоголізм як форма девіативної сімейної поведінки: наслідки та засоби протидії
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuuped_2016_2_9.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2010_4_70.pdf
Алкоголізм у підлітків як важлива медико-соціальна проблема
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/download/7455/6972
https://studopedia.su/6_44510_sotsialni-nebezpeki-alkogolizm-tyutyunokurinnya.html
http://radka.in.ua/zdorovya/alkogolizm-i-iogo-naslidki-dlia-ludini.html
http://promedical.com.ua/hvorobi/profilaktyka-alkogolizmu/

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 18.02.2018 17.07.49 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.74551 seconds