Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42724
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Переяслав-Хмельницький :: Запитання: 44725  
Анастасія запитує:
Цікавить література на тему: "Трансплантація в Україні: сучасний стан і перспективи". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Барсученко Ю. О. Кримінально-правові проблеми трансплантології в Україні: шляхи їх вирішення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. О. Барсученко // Інформація і право. — 2018. — № 2. — С. 177-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2018_2_20
Кобза І. Трансплантація органів в Україні – історія в особистостях та подіях [Електронний ресурс] / І. Кобза, В. Чоп`як, Р. Жук, В. Петров // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. — 2018. — Т. 52, № 1. — С. 25-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_lik_2018_52_1_4
Крайник Г. С. До питання про об’єктивну сторону незаконної трансплантації в Україні [Електронний ресурс] / Г. С. Крайник, В. О. Заточна // Молодий вчений. — 2018. — № 10(2). — С. 663-666. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__61
Крайник Г. С. Проблематика розвитку трансплантації в Україні [Електронний ресурс] / Г. С. Крайник, Б. П. Сачук // Молодий вчений. — 2018. — № 4(2). — С. 700-703. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__82
Мусієнко А. Компаративний аналіз державного регулювання діяльності, пов'язаної з трансплантацією у розвинених країнах світу: досвід для України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / А. Мусієнко ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 20 с.
Новицька М. Адміністративно-правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людини в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. Новицька ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2019. — 19 с.
Перспективи трансплантації серця в Україні [Електронний ресурс] // Український журнал серцево-судинної хірургії. — 2019. — № 4. — С. 7-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shnp_2019_4_3
Терешко Х. Зміна нормативної парадигми трансплантології в Україні: деякі аспекти [Електронний ресурс] / Х. Терешко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2019. — № 4. — С. 70-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2019_4_9
Україна. Закони. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині : Закон України, 4 лип. 2018 р. // Урядовий кур'єр. — 2018. — 4 лип. — С. 5-7.
Хоменко В. І. Аналіз міжнародних та національних норм правової регламентації у сфері трансплантації тканин і клітин та можливості покращення нормативно-правового забезпечення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Хоменко // Клітинна та органна трансплантологія. — 2018. — Т. 6, № 1. — С. 6-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktot_2018_6_1_2

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 25.09.2020 08.25.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Габріелла із міста: Ужгород :: Запитання: 44669  
Габріелла запитує:
Доброго дня! Допоможіть , будь ласка, знайти наукові літературу для написання магістерської роботи на тему:" Фізична реабілітація пацієнтів з центральною формою анкілозуючого спондилоартриту" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Головач І. Ю. Анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтєрєва) / І. Ю. Головач // Лікування та діагностика. — 2003. — № 3. — С. 42-53.
Григорьев В. Жизнь без боли в спине : лечение сколиоза, отеопороза, остеохондроза... : система "Здоровый позвоночник и суставы" / В. Григорьев. — Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. — 381 с.
Дельва Ю. В. Труднощі діагностики анкілозуючого спондилоартриту на початковому етапі захворювання [Електронний ресурс] / Ю. В. Дельва, Р. І. Яцишин, Я. В. Сандурська, О. І. Олійник // Галицький лікарський вісник. — 2012. — Т. 19, число 1. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2012_19_1_33
Ігнатенко Н. В. Клініко – фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом [Електронний ресурс] / Н. В. Ігнатенко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2017. — Вип. 12. — С. 48-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_12_14
Коваленко С. Вивчення функціонального стану опорно-рухового апарату у хворих з анкілозуючим спондилоартритом та оцінка ефективності програм терапії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / С. Коваленко ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска". — Київ, 2013. — 18 с.
Масик О. М. Особливості мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта хворих на анкілозуючий спондилоартрит [Електронний ресурс] / О. М. Масик // Вісник наукових досліджень. — 2002. — № 1. — С. 60-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2002_1_23
Нагорная Н. В. Некоторые аспекты диагностики и лечения ювенильного анкилозирующего спондилоартрита / Н. В. Нагорная, С. С. Острополец, О. С. Карташова, Е. В. Бордюгова, Е. В. Пшеничная // Травма. — 2005. — 6, № 3. — С. 321-326.
Осадчий О. Остеоартрит, анкілозуючий спондилоартрит та псоріаз: нове в лікуванні [Електронний ресурс] / О. Осадчий // Український медичний часопис. — 2019. — № 4(1). — С. 13-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2019_4(1)__5
Прокопович Н. Лікувальна фізична культура як складова фізичної реабілітації при анкілозуючому спондилоартриті (Хворобі Бехтєрєва) [Електронний ресурс] / Н. Прокопович // Актуальні проблеми фізичної реабілітації . – Молода спортивна наука України. — 2007 — Т. 2. – С. 315-319. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/4207/1/57_Prokopovych.pdf
Проценко Г. О. Інструментальні методи дослідження змін у структурах хребта та їх зв’язок з клініко-функціональними змінами у пацієнтів з різними формами уражень та тривалістю анкілозуючого спондилоартриту [Електронний ресурс] / Г. О. Проценко, С. О. Коваленко // Літопис травматології та ортопедії. — 2013. — № 1-2. — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lto_2013_1-2_31
Юрик О. Є. Оптимізація діагностики неврологічних ускладнень при анкілозивному спондиліті (хворобі Бехтєрєва) / О. Є. Юрик // Укр. неврол. журн. — 2007. — № 1. — С. 60-64.
Ющенко Н. С. Фізична реабілітація осіб ІІ періоду зрілого віку з анкілозуючим спондилоартритом на санаторно-курортному етапі лікування [Електронний ресурс] / Н. С. Ющенко, Т. Є. Одинець // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2014. — Вип. 3. — С. 128-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_3_24

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 7.09.2020 12.59.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лера із міста: Бориспіль :: Запитання: 44668  
Лера запитує:
Підкажіть літературу за темою "Еволюція вірусів та значення у житті людини"
Наша відповідь:
Доброго дня, Лєро! Перегляньте наступні джерела:
Богданова Т. Довідник з біології / за ред. К. М. Ситника. – Київ : Наук. думка, 1978. – 683 с.
Кордюм В. Эволюция и биосфера. — Киев : Наук. думка, 1982. – 264 с.
Медична біологія / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін та ін. / за ред. В. П. Пішака. – Вінниця, 2004. – 516 с.
Абідова Т. С. Значення вірусів в житті людини та природі [Електронний ресурс] / Т. С. Абідова, В. І. Бондаренко // Обл. дистанційна наук.-практ. конф. : матер. конференції. - Режим доступу: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/22677/1/Обласна_дистанцiйна_науково-практична_конференцiя-2.pdf.
Кордюм В. Еволюція вірусів : спроба нелінійного прогнозу [Електронний ресурс] / В. Кордюм // Вісник Нац. академії наук України . – 2003. - № 4. – С. 6-19. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2003_4_6.pdf.
Страшко С. В. Тема 6: Еволюція органічного світу [Електронний ресурс] / С. В. Страшко // Біологія : підручн. для 9 кл. загальноосв. навч. закладів / С. В. Страшко, О. Б. Кучменко, І. Ю. Сліпчук, М. Ф. Войцехівський. - Київ : Грамота, 2017. - С. 131-163. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17267.
Фролов А. Ф. Віруси та їх вплив на генофонд популяції людини [Електронний ресурс] / А. Ф. Фролов, В. І. Задорожна // Інфекційні хвороби. - 2007. - № 3 . - Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/issue/view/113.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 6.09.2020 22.59.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Федір із міста: с. Григорівка :: Запитання: 44608  
Федір запитує:
Мені потрібна інформація про те, якою була медицина в давні часи.
Наша відповідь:
Шановний Федір. Ми пропонуємо Вам такі джерела інформації:
Білоус В.І., Білоус В.В. Історія медицини і лікувального мистецтва. - Чернівці, 2019. - 284 с.// Режим доступу: http://dspace.bsmu.edu.ua/bitstream/123456789/15028/1
Верхратський С. А., Заблудовський П. Ю. Історія медицини. – К., Вища школа, 1991.- 215с.// Режим доступу: http://gmu.ks.ua/wpcontent/uploads/2019/09/Verhratskiy-S.-A.-Zabludovskiy-P.-YU.-Istoriya-meditsini.pdf
Голяченко О.М , Ганіткевич Я.В. Історія медицини. – Тернопіль: Лілея, 2004.- 193с. // Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013967
Грандо А.А. Медицина в зеркале истории. - К.:Здоров`я, 1990.- 152с.
Історія медицини: Метод. посібник для студ. 1 курсу / Чернівецький держ. медичний ін-т / Борис Якович Дробніс (уклад.), Сергій Дмитрович Кобилянський (уклад.). — Чернівці, 1996. — 62с.
Павленко Р.І. Історія медицини та охорона здоров'я в Україні. - К.: Державна наукова медична бібліотека, 2011. - 80с.
Полушкін П.М. Посібник до вивчення курсу «Історія медицини» / П. М.Полушкін. – Д.: ДНУ, 2016. – 242 с.// Режим доступу: http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/cd01488c10e047532387816735b53409Istoriya__medicini_1.PDF
https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/10/10/153066/
https://studfile.net/preview/381107/
http://referat-ok.com.ua/medicina/medicina-ukrajini-v-seredni-viki

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 13.08.2020 21.19.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Дніпро :: Запитання: 44502  
Руслан запитує:
Добрий день, цікавить інформація про біохіміка О. В. Палладіна. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Руслан! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 6609. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Виноградова Р. Вітаміни: початок шляху. Голос крові : хімія / Р. Виноградова, О. Гудкова // Країна знань. — 2019. — № 2-3. — С. 26-31.
Гамалія В. Олександр Палладін на посту президента АН УРСР (1946—1962): кроки академічних інститутів до переднього краю світової науки [Електронний ресурс] / В. Гамалія // Наука та наукознавство. — 2019. — № 3. — С. 106-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2019_3_11.
Данилова В. Становлення наукової школи О. В. Палладіна з функціональної нейрохімії (Харківський період – 1925–1931 рр.) [Електронний ресурс] / В. Данилова, Р. Виноградова // Український біохімічний журнал. — 2010. — Т. 82, № 3. — С. 101-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2010_82_3_13.
Комісаренко C. Вибрані сторінки з життя і творчої спадщини Олександра Володимировича Палладіна (До 125-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / C. Комісаренко, В. Данилова // Український біохімічний журнал. — 2010. — Т. 82, № 4. — С. 128-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2010_82_4_19.
Комісаренко С. Майстер і його школа (до 130-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) [Електронний ресурс] / С. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 10. — С. 60-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_10_12.
Комісаренко С. Олександр Володимирович Палладін. До 130-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / С. Комісаренко, В. Данилова, Р. Виноградова // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2015. — Vol. 87, № 5. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_5_3.
Лицарі науки: природничий напрям : [цікаві біографічні відомості] / підгот. Ж. Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2017. — № 16. — Шкільний туризм. — 2017. — Вип. 8. — С. 2-15.
Мінченко О. Принцеса біохімія / О. Мінченко, Д. Мінченко // Країна знань. — 2010. — № 1. — С. 21-27.
Редіна В. Коротко про О. В. Палладіна, його друковані праці і лекції [Електронний ресурс] / В. Редіна // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2015. — Vol. 87, № 5. — С. 154-157. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_5_20.
Творець української біохімічної школи : з нагоди 120-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 80-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2005. — № 12. — С. 3-6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2005_12_1.
Фундатор епохи біохімії (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України присвячена 130-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчю від часу заснування Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 12. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_12_11.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.07.2020 12.49.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.493147 seconds