Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 40865
   


Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 42659  
Анна запитує:
Мені потрібна література про оніричність у літературі (теорія сновидінь)?
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баняс В. Сон у літературі романтизму [Електронний ресурс] / В. Баняс, Н. Баняс. — Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/796-1414756820.pdf.
Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство : посібник / Н. Зборовська. — Київ : Академвидав, 2003. — 392 с.
Зеленский В. Толковый словарь по аналитической психологи / В. В. Зеленский. — М. : Когито — Центр, 2008. — 336 с.
Королева Н. Без коріння. Во дни они. Quid est Verstas? / Наталена Королева ; ред. : Олег Баган, Ярослав Радевич-Винницький. — Дрогобич : Відродження, 2007. — 670 с.
Королева Н. Інакший світ: Екзотичні оповідання / Н. Королева. — Львів : Бібліотека «Дзвонів», 1936. — 181 с.
Королева Н. Предок. Легенди Старокиївські / Н. Королева. — Київ : Дніпро, 1991. — 670 c.
Лазаренко Т. Оніричні елементи в новелістиці сучасних індіанських письменниць США. / Т. Лазаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010. — Вип. 43. — С. 56-58.
Лотман Ю. Семиосфера / Лотман Ю. М. — СПб. : Искусство — СПб, 2000. — 704 с.
Нечаенко Д. Сон, заветных исполненный знаков / Д. Нечаенко. — М. : Юрид. лит., 1991. — 304 с.
Поліщук Я. Наталена Королева і Україна / Я. Поліщук // Річ. — 2010. — № 10. — 18 жовт. — С. 5.
Скрипник Л. Власні імена людей : словник-довідник. — 3-тє вид. / Л. Скрипник, Н. Дзятківська ; ред. В. Русанівський. — Київ : Наук. думка, 2005. — 335 с.
Сучасні літературознавчі студії. Онірична парадигма світової літератури. Збірник наукових праць. гол. ред. В. Фесенко. — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2004. — Вип. 1. — 173 с.
Фрейд З. Толкование сновидений [Електронний ресурс] // Электронная библиотека : [веб–сайт]. — Електрон. дані.— Режим доступу: http://book-online.com.ua/read.php?book=2116&page=1.
Юнг К. Человек и его символы / К. Юнг. — М. : Серебряные нити, 2006. — 352 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 6.12.2018 21.52.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 42556  
Леся запитує:
ЗНО з біології 2019
Наша відповідь:
Доброго вечора, Леся! Доброго дня, ! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42356.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 14.11.2018 23.49.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42547  
Олена запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу про Фріца Ліпмана. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Інформації з даного питання не дуже багато, радимо використати наступну: – http://www.krugosvet.ru/enc/medicina/LIPMAN_FRITS_ALBERT.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Липман,_Фриц_Альберт
http://n-t.ru/nl/mf/lippmann.htm
http://cyclowiki.org/wiki/Фриц_Альберт_Липман
https://eleven.co.il/jews-in-world/science/12467/
http://israeler.narod.ru/lippmann1.html
– Ліпман (Lippmann), Фріц : нобелів. премія з фізіології та медицини, 1953 р. (разом з Гансом Кребсом) / за матеріалами сайту www.n-t.ru // Біологія : наук.-метод. журн. - 2011. - № 4. - С. 38-39.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 13.11.2018 12.37.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Кропивницький :: Запитання: 42439  
Валентина запитує:
Добрий день, допоможіть знайти періодичні видання на тему "підліткова вагітність"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Астахов В. М. Ювенильная беременность как психосоциальная проблема / В. М. Астахов // Акушерство, гінекологія, генетика. — 2016. — Т. 2, № 4. — С. 81-85.
Бойко В. І. Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують уперше / В. І. Бойко // Здоровье женщины. — 2015. — № 8. — С. 110-111.
Вагітність у підлітків [Електронний ресурс] // Рівненська обласна наукова медична бібліотека Комунальний заклад Рівненської обласної ради [веб–сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ronmb.org.ua/articles/vagitnist-u-pidlitkiv.html
Заседа Л. Кто ты, дитя маленькой мамы? Долгожданный первенец или обитатель сиротского дома? / Л. Заседа // Киевские Ведомости. — 1993. — 20 марта. — С. 6.
Липчанська Л. Ф. Профілактика непланованої вагітності у дівчат- підлітків [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Л. Ф. Липчанська; АМН України, Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології. — Київ, 1996. — 22 с.
Липчанська Л. Ф. Профілактика непланової вагітності у дівчат- підлітків [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Л. Ф. Липчанська; Донецький держ. медичний ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 1996. — 195 с.
Петренко Н. В.Вагітність у підлітковому віці: причини, наслідки та можливість збереження репродуктивного потенціалу / Н. В. Петренко, М. В. Наконечна, І. О. Богданець // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : 1-2 берез. 2018 р.: зб. наук. пр. Всеукр. міждисциплінар. наук.-практ. конф. — Тернопіль, 2018. — С. 108-109.
Тучкіна І. О. Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / І. О. Тучкіна; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2007. — 348 арк.
Тучкіна І. О. Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / І. О. Тучкіна; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2007. — 40 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 19.10.2018 19.54.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 42436  
Іван запитує:
Допоможіть знайти літературу до реферату за темою: Формування здоров'язбережуваної компетентності у дошкільників
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! За Вашим запитом можете знайти відповідь у Віртуальній бібліографічній довідці- Розширений пошук-Пошук за номером запитання - №№ 42335, 42379. Крім того, перегляньте наступні джерела:
Андрющенко Т. До здоров'я дітей - компетентнісний підхід : формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят / Т. Андрющенко // Дошк. виховання. - 2014. - № 11. - С. 20-23.
Андрющенко Т. Досліджуємо власне здоров'я : формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят / Т. Андрющенко // Дошк. виховання. - 2016. - № 11. - С. 2-6.
Антонюк Г. Здорова дитина - здорова нація : програма виховання / Г. Антонюк // Шк. світ. - 2013. - № 5. - С. 11-13.
Вивчаємо базовий компонент : [коментарі, зауваги та роз'яснення щодо основних засад і реалізації обов'язкових освітніх ліній] : [добірка матеріалів] // Дошк. виховання. - 2012. - № 9. - С. 3-35.
Лісневська Н. Здоров'язбережувальне середовище: яким воно має бути : здоров'я / Н. Лісневська // Дошк. виховання. - 2017. - № 8. - С. 10-15.
Пономаренко С. Допоможемо їжачкові : фізкультурне заняття для дітей раннього віку / С. Пономаренко // Дошкільне виховання. - 2013. - № 10. - С. 32-33.
Смольникова Г. Здоров'язбережувальні та здоров'яформувальні технології : метод. рекомендації / Г. Смольникова // Дошк. виховання. - 2013. - № 7. - С. 23-26.
Успенська В. Принципи здоров'язбережувальної педагогіки : скарбниця здоров'я / В. Успенська // Педагогічна трибуна. - 2014. - № 11. - С. 6-9.
Юріна Л. Формування здоров'язберігаючої компетентності вихованців у ПНЗ : методисту : [метод. поради, проект "Здоров'я через освіту"] / Л. Юріна // Позашкілля (Шк. світ). - 2013. - № 2. - С. 8-11.
Андрющенко Т. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Андрющенко. – Освіта регіону. – 2013. - № 2. - Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/1065.
Кошель А. П. Використання здоров'язбережувальних технологій у дошкільному закладі [Електронний ресурс] / А. П. Кошель // Вісник Нац. ун-ту "Чернігів. колегіум імені Т. Г. Шевченка". Сер. Педагог. науки. - 2016. - № 135. - С. 41-44. - Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2509.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 18.10.2018 13.51.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.917523 seconds