Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39595
   


Автор запитання: Галина із міста: Киев :: Запитання: 41522  
Галина запитує:
Доброго дня, допоможіть,будь ласка знайти інформацію про живописця та його твори: Кисіль Іван Гордійович (1896-1971). Найбільше цікавить інформація про картину "Осінь. Куренівка".
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
http://www.alexbrey.com.ua/artist/53
http://euro-art.com.ua/?page_id=421

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 3.01.2018 18.46.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Київ :: Запитання: 41458  
Денис запитує:
Вітаю. Допоможіть знайти інформацію за темою: Знакова система в графічному дизайні музичних альбомів. Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути: відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 41454.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 12.12.2017 16.22.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Київ :: Запитання: 41454  
Дарина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темою:"Знакова система в графічному дизайні".
Наша відповідь:
Доброго дня, Дарино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 39442.
2. Бойчук А. В. Древняя знаковая символика как базовая основа современной системы визуальных коммуникаций / А. В. Бойчук, М. А. Хоменко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 1. - С. 49-56.
3. Бокарєва Ю. С. Знаки поштової оплати як художній символ державності [Електронний ресурс] / Ю. С. Бокарєва // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2006. - № 3. - С. 3-8. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2006//06byspma.pdf.
4. Гладун О. Візуалізація інформації: інфографіка [Електронний ресурс] / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 4. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_4_5.
5. Гладун О. Візуальна мова графічного дизайну як комунікативна знакова система [Електронний ресурс] / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 15. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_15_5.
6. Гладун О. До проблеми візуальної мови графічного дизайну України [Електронний ресурс] / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2009. - № 5. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_5_8.
7. Закалюжна Л. В. Загальносвітова історія ідентифікаційної символіки [Електронний ресурс] / Л. В. Закалюжна // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2006. - № 5. - С. 22-28. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2006//06zlvhis.pdf.
8. Золотухін Ю. В. Еволюція функціонально-ділової графіки в контексті графічного дизайну : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.07 / Ю. В. Золотухін ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - Харків, 2009. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09zyvkgd.zip.
9. Золотухин Ю. В. О признаках графического дизайна в штемпельной графике [Електронний ресурс] / Ю. В. Золотухин // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2007. - № 4. - С. 90-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_4_8.
10. Золотухін Ю. В. Принцип стилізації зображального об'єкту [Електронний ресурс] / Ю. В. Золотухін // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2006. - № 8. - С. 61-76. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2006//06zyvtgo.pdf.
11. Квітка О. Л. Морфологія і функція графічних знаків в дизайні візуальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / О. Л. Квітка ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2014. - 20 c.
12. Король А. М. Теоретичні аспекти поняття "графічний дизайн" [Електронний ресурс] / А. М. Король // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 108.1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_21.
13. Криворучкін В. І. Принципи проектування ідеографічних знакових систем у графічному дизайні / В. І. Криворучкін // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 11, ч. 2. - С. 102-106.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 11.12.2017 18.38.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 40840  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу про життя і творчість Михайла Бойчука. Щиро дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Наталіє, вітаємо! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Білокінь, С.Межи Сціллою й Харибдою [Текст] / С. Білокінь // Образотворче мистецтво. - 2003. - № 4. - С. 8-15

Білокінь, Сергій Іванович.Бойчук та його школа [Текст] / С. І. Білокінь. - Київ : Мистецтво, 2016. - 256 с. : іл.,

Білокінь, Сергій. Колективізм-пафос творчості Михайла Бойчука / Сергій Білокінь // Образотворче мистецтво. -1988. -№ 1. - С.22-25 : іл.

Вірність традиціям школи Михайло Бойчука [Текст] / Ярослав Кравченко // Київська старовина. - 2004. - № 3. - С. 86 - 91

Ворон Б.Михайло Бойчук і Василь Парахін - дві школи єдиного українського мистецтва / Б. Ворон // Мистецтвознавчий автограф [Текст] : зб. наук. пр. каф. історії і теорії мистецтва Львівської нац. акад. мистецтв. Вип. 4 - 5 / МОН України, Львівська нац. акад. мистецтв. - Л. : Видавництво ЛНАМ, 2010. - С. 267-281

Голубнича, Аліна Ігорівна. Мистецько-педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука : автореф. дис. … канд. іст. наук : 09.00.12 / Голубнича Аліна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 17 с.,

Громова, І. Н.Школа українських монументалістів Михайла Бойчука : [нарис життя і творчості] // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2011. - № 7. - С. 8-12, кольорова вкладка.

Джувага , Вадим. Михайло Бойчук: Як влада вирішувала суперечки з митцями [Текст] / В. Джувага // Українське слово. - 2011. - 27 липня-2 серпня. - С. 6 : фотогр.

Кравченко, Ярослав.Біля джерел європейського авангарду: українська група "RENOVATION BIZANTINE" в Парижі [Текст] / Ярослав Кравченко // Образотворче мистецтво. - 2005. - № 1. - С. 59-60

Кравченко, Я. Нововиявлені твори Михайла Бойчука [Текст] / Я. Кравченко // Артанія. - 2010. - № 2 (кн. 19). - С. 117-118

Кравченко, Ярослав. Несотворенні фрески Марії Юнак [Текст] : маловідомі сторінки життя і творчості учениці Михайла Бойчука / Ярослав Кравченко // День. - 2014. - 14-15 березня. - С. 24 : кол. іл.

Кравченко, Ярослав. Нищений, але незнищенний! [Текст] : про новоявлені малюнки львівського періоду Михайла Бойчука, збережені Ярославою Музикою / Ярослав Кравченко // День. - 2013. - 6 листопада. - С. 11 : іл.

Кравченко, Ярослав Охрімович. Школа Михайла Бойчука : тридцять сім імен : [для мистецтвознавців, істориків культури, педагогів і студ. мистецьких навч. закл., а також для всіх, хто цікавиться укр. образотвор. мистец. XX ст.] / Ярослав Кравченко ; [пер. англ. О. Молчко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистец., Каф. історії та теорії мистец. — К. : Майстерня кн. : Оранта, 2010. — 399 с. : іл., портр.

Литовченко, Іван.Бойчук і сучасність [Текст] / Іван Литовченко // Образотворче мистецтво. - 1994. - № 2. - С. 6-8

Михайло Бойчук [Текст] : (1882 - 1937) живописець-монументаліст, педагог // Сто найвідоміших українців. - К., 2005. - С. 445-454 : Портрет

Михайло Бойчук та його школа монументального мистецтва : [альбом / Нац. худож. музей України, Нац. акад. мистецтв України, Фонд сприяння розвитку Нац. худож. музею України ; вступ. слово: А. Мельник ; вступ: М. Шкандрій ; авт. тексту і кат.: Л. Ковальська, Н. Присталенко ; фот.: Е. Мейєр, Ш. Спенс]. — Хмельницький : Галерея, 2010. — 281 с. : іл., репрод., портр.

Мудрак, Мирослава."Місто Сонця" Томмазо Кампанелли й утопічне мистецтво бойчукістів / М. Мудрак // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 4. - С. 22-25

Павленко, О. Профессор М.Л.Бойчук и "Бойчукизм" [Текст] / О. Павленко // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 2. - С. 25-29.

Полтавська, Ю. Традиції, що мають жити : Минуло 125 років з дня народження Михайла Бойчука / Ю. Полтавська // Українська культура. - 2008. - № 1. - С. 15-16 : фото

Рожнятовська, О. А. Таке довге повернення [Текст] : До 120-річчя від дня народження М.Л.Бойчука (1882-1937) / О.А.Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат'2002. 4 квартал. - К., 2002. - С. 33-38. - Бібліогр.: с.37-38

Рудзицький, А. Школа Михайла Бойчука [Текст] / А. Рудзицький // АРТ-Ukraine. - 2010. - № 1. - С. 181

Соколюк Л. Михайло Бойчук та його школа / Л. Соколюк. - Х.: Видавець Савчук О.О., 2014.- 386 с.

Соколюк, Людмила. І все-таки він був універсалом : ім'я в мистецтві : із нагоди 130-річчя від дня народження Михайла Бойчука // Образотворче мистецтво. - 2013. - № 1. - С. 30-33.

Соколюк, Людмила. Шевченківська тема у творчості бойчукістів : мистецька спадщина // Образотворче мистецтво. - 2014. - № 1. - С. 69-71.

Стебельський, Б. Українське авангардне мистецтво: монументалізм Михайла Бойчука і школи "бойчукістів" [Текст] / Б. Стебельський // Образотворче мистецтво. - 2003. - № 4. - С. 3-7

Стріха, Максим.Модернізм, авнгард і естетика Михайла Бойчука [Текст] /М. Стріха ; М. Шкандрій ; пер. М. Рябчук // Сучасність. - 1995. - № 9. - С. 137-147. - Бібліогр. в кінці ст.

Шаров , І. Ф. Бойчук Михайло Львович (1882-1939) [Текст] : Живописець / І.Ф.Шаров // Шаров І. 100 видатних імен України. - К., 1999. - С. 45-50 : портр

Шимчук , Є. Настінні розписи Михайла Бойчука У Словіті [Текст] / Є. Шимчук // Образотворче мистецтво. - 2007 . - № 2 . - С. . 98 – 99.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 14.06.2017 16.42.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 40656  
Оля запитує:
Методика образотворчої діяльності в днз
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Баранова В. В. Стан розвитку зв’язного мовлення у процесі образотворчої діяльності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Наука і освіта. - 2013. - № 3. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_3_5.
Білгородська О. Є. Аналіз психофізіологічного стану дітей 6-7-річного віку при формуванні художньо-графічних умінь та навичок у процесі образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / О. Є. Білгородська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 1.44. - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
Білгородська О. Є. Компоненти формування художньо-графічних умінь і навичок дітей 6-7-річного віку у процесі образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / О. Є. Білгородська // Наука і освіта. - 2014. - № 2. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_2_14.
Борин Г. Підготовка майбутніх вихователів до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку: прикладний аспект [Електронний ресурс] / Г. Борин // Освітній простір України. - 2016. - Вип. 7. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_9.
Кліш В. Розвиток творчих здібностей вихованців дошкільного навчального закладу в образотворчій діяльності [Електронний ресурс] / В. Кліш, Н. Семенова // Освітній простір України. - 2016. - Вип. 7. - С. 126-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_23.
Козак Н. Освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва дошкільників [Електронний ресурс] / Н. Козак // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2009. - № 28. - С. 109-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2009_28_20.
Корякіна І. Педагогічна реабілітація дітей 6-го року життя з особливими потребами засобами образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / І. Корякіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - № 1. - С. 232-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_46.
Кузнецова Т. Г. Образотворча діяльність як засіб формування соціального досвіду дошкільників з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / Т. Г. Кузнецова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2011. - Вип. 17. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2011_17_36.
Мозолюк-Коновалова О. М. Вивчення стану сформованості уявлень про форму предмета у розумово відсталих дошкільників у процесі образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Мозолюк-Коновалова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. - 2012. - Вип. 3(2). - С. 163-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_3(2)__21.
Мозолюк-Коновалова О. М. Педагогічні умови формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / О. М. Мозолюк-Коновалова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. - 2013. - Вип. 4(2). - С. 267-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(2)__32.
Мозолюк-Коновалова О. Роль кольору в образотворчій діяльності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Мозолюк-Коновалова // Молодь і ринок. - 2015. - № 7. - С. 83-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_7_17.
Мозолюк-Коновалова О. Теоретичні засади формування образотворчої діяльності у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Мозолюк-Коновалова // Молодь і ринок. - 2015. - № 2. - С. 146-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_2_32.
Плотникова О. М. Формування інтересу до образотворчої діяльності в дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Плотникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2013. - № 5. - С. 163-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_5_20.
Рагозіна В. Передумови і особливості образотворчої діяльності у ранньому віці [Електронний ресурс] / В. Рагозіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 152. - С. 126-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_152_29.
Саприкіна О. В. Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з урахування ґендерних особливостей дітей [Електронний ресурс] / О. В. Саприкіна, О. О. Хомич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 22(6). - С. 91-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(6)__14.
Сухорукова Г. Методика формування дружніх стосунків між дітьми старшого дошкільного віку в колективній образотворчій діяльності [Електронний ресурс] / Г. Сухорукова, О. Гайдамака // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2014. - Вип. 35. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_35_21.
Удіна О. М. Діагностика самостійності у дітей старшого дошкільного віку в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації) [Електронний ресурс] / О. М. Удіна // Педагогічний дискурс. - 2008. - Вип. 4. - С. 164-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2008_4_39.
Ющенко К. О. Особливості організації образотворчої діяльності обдарованих дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / К. О. Ющенко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 4. - С. 146-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_4_30.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 26.04.2017 19.25.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.416811 seconds