Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38931
   


Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 40876  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати інформацію для контрольної роботи на тему "Довідково - пошуковий апарат".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Довідково-пошуковий апарат. Покажчики і колонтитули. – Режим доступу: http://um.co.ua/8/8-12/8-120028.html
Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / ТетянаДобко; від. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-каУкраїни ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 376 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000040.pdf
Остапчук Ю. Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний апарат" і "електронний довідково-бібліографічний апарат" бібліотеки / Ю. Остапчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 27. - С. 200-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_27_23
Остапчук Ю. Обґрунтування терміна "довідково-бібліографічний апарат бібліотеки" / Юлія Остапчук // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2009_4_5
Справочно-поисковый аппарат библиотеки. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/399323/
СПРАВОЧНО – ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ. – Режим доступа: http://shamomist.diary.ru/p209504394.htm?oam
Формування довідково-пошукового аппарату. – Режим доступу: http://om.net.ua/11/11_19/11_195281_formirovanie-spravochno-poiskovogo-apparata.html
Шкаріна В. Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у ХХ ст. / В. Шкаріна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 25. - С. 261-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2009_25_28
Гуцол, Г. Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . - 2012 . - № 1. - С. 13-18.
Дацькова Н.С. Друковані та електронні каталоги бібліотек як джерело бібліографічного пошуку // Наукові праці Національної б-ки України ім. В.Вернадського. — К., 2001. — Вип. 6. — С. 492—497.
Дениско Л. М. Довідково-бібліографічний апарат книжкового фонду рідкісних видань / Л.М. Дениско // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського . — К., 2000. — Вип. 5. — С. 199-203
Добко Т.В. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції // Бібл. вісн. — 2005. — №1.—С. 2—7.
Добко Т.В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання // Бібліографознавство.: теорія і практика. — К., 1997. — С. 46—56.
Добко Т.В. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.Вернадського. – К., 2000. — Вип. 5. — С. 128—136.
Каталоги та інформаційний пошук : матеріали наук.-практ. семінару у межах секції МОН України з оброб. док. та ведення довід. апарату, 27 листоп. 2009 р. / Асоц. сучас. інформ. технологій [та ін.]. - Х. : ХДУХТ, 2010. - 104 с. : рис. - Бібліогр. у кінці ст.
Климаков, Ю. В. Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. В. Климаков. - М. : ЛИБЕРИЯ-БИБИНФОРМ, 2005. - 84 с. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век" ; вып.29).
Лобановська, І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів // БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК . - 2009 . - № 4. - С. 16-20.
Моргенштерн И.Г. Справочно-библиографический аппарат библиотеки // Сов. библиогр. - 1982. - №2. - С. 34-42.
Січова, О. В. Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. - 2011 . - № 1. - С. 78-85.
Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. - 2007 . - № 2. - С.34-43.
Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Вісн. Кн. палати. - 2006. - № 8. - С. 29-32. - Бібліогр.: 23 назви.
Шкаріна В. Концепція ДБА бібліотеки / В. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 18. - С. 198-209. - Бібліогр.: 11 назв.
Шкаріна В. Інформаційно-пошукові мови як елемент довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського . — 2006. — Вип. 16. — С. 163-178.,
Шкаріна, В.А.
Щабельник В. В. Довідково-бібліографічний апарат вузівської бібліотеки: проблема визначення / В.В. Щабельник // Вісн. Харк. держ. акад. культури . — 2001. — Вип. 8. — С. 121-126.

.: Розділ: Загальні :: 9.07.2017 19.57.48 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 40867  
Тетяна запитує:
Доброго дня , допоможіть підібрати інформацію на тему "Правові основи регулювання діяльності інформаційних центрів".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://pidruchniki.com/15931106/politologiya/pravove_regulyuvannya_informatsiynoyi_sferi_ukrayini
http://pravo.puet.edu.ua/files/lic2016bac/ip_03.pdf
http://www.viche.info/journal/3666/
http://labook.com.ua/book_osnovi-organizaci-informacijno-diyalnosti-u-sferi-upravlinnya_690/9_rozdil-6.-pravovi-osnovi-regulyuvannya-informacijno-diyalnosti
– Дерев'янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності : навч. посібник / А. Г. Дерев'янко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - Київ : [б.в.], 1999. - 78 с.

.: Розділ: Загальні :: 25.06.2017 10.52.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 40863  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інфрмацію до контрольної роботи на тему "Інформаційні банківські технології обробки інформації". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 22.06.2017 19.01.10 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 40857  
Тетяна запитує:
Доброго дня !Допоможіть підшукати інформацію на тему "Джерела формування обліково-аналітичної та економічної інформації".Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Тетяно! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

- Ананьєв О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О. М. Ананьєв. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 583 с.

- Будько О. В. Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Будько. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_1_40.pdf

- Гарасим П. М. Проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі менеджменту [Електронний ресурс] / П. М. Герасим, С. В. Приймак. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12441
/1/9_42-48_Vis_722_menegment.pdf

- Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : монографія / Л. В. Гнилицька. – К. : КНЕУ, 2012. – 305 с.

- Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / І. В. Гордієнко. - К. : КНЕУ, 1999. - 127 с.

- Гудзинський О. Д. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту / О. Д. Гудзинський, Г. Г. Кірейцев, Т. М. Пахомова // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 3. – С. 89–93.

- Джерела аналітичної інформації та їх характеристика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/informatika/dzherela-analitichnoji-informaciji-ta-jih-harakteristiki

- Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті / П. В. Іванюта.– К. : Центр учбової літератури, 2007. – 180 с.

- Інформаційні системи і технології в економіці : посібник / за ред. В. С. Пономаренка. – К. : Академія, 2002. – 544 с.

- Киркач А. І. Класифікація джерел обліково-аналітичної інформації [Електронний ресурс] / А. І. Киркач. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8534/1/Киркач А. І. Класифікація джерел обліково-аналітичної інформації.pdf

- Костомаров М. Информационное обеспечение управления / М. Костомаров. – М., 1992. – 316 с.

- Основи інформаційних систем. - К. : КНЕУ, 2001. - 420 с.

- Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навчальний посібник / Н. С. Пінчук. - К. : КНЕУ, 1999. - 326 с.

- Ратушна О. П. Обліково-аналітичне забезпечення аналізу фінансових результатів [Електронний ресурс] / О. П. Ратушна // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 72–76. – Режим доступу: http://www.udau.edu.ua/assets/files/zbirniki/papers/ratushna/stattya-4.pdf

- Реслер М. В. Значення обліково-аналітичної інформації в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / М. В. Реслер . – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3438/1/ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ.pdf

- Черняк О. І. Системи обробки економічної інформації : підручник / О. І. Черняк. - К. : Знання , 2006. - 447 с.

- Юзва Р. В. Обліково-аналітична система – інформаційне забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] / Р. В. Юзва. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/oblikovo-analitichna-sistema-informaciyne-zabezpechennya-upravlinnya-pidpriemstvom.html

.: Розділ: Загальні :: 20.06.2017 10.37.48 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Богуслав :: Запитання: 40847  
Аня запитує:
Доброго дня.Допоможіть будь ласка знайти матеріал на реферат:"Система спостережень за шкідниками в яблуневому саду.Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 16.06.2017 14.37.09 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.501579 seconds