Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39370
   


Автор запитання: Діана із міста: Хмельницький :: Запитання: 41171  
Діана запитує:
Доброї ночі. Прошу допомогти підібрати найновішу літературу та наукову періодику для написання курсової роботи на тему "Бюджетно-податкова реформа: позитив і негатив нововведень для місцевого самоврядування.". дякую
Наша відповідь:
Діано, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бутурлакіна Т. О. Фінансова децентралізація як фактор економічного зростання регіонів / Бутурлакіна Т. О., Мінкович Т. В. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2010. – Вип. 31. – С. 237–244.

Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналіт. доп. / О. О. Молдован, С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 80 с.
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Moldavan_budget-3b073.pdf

Бюджетно-податкова політика: проблеми та перспективи розвитку [Текст] : Матеріали міжнар.ї наук.-практ. конференції, 24-25 січня 2008 р. / Нац. ун-т держ. подат служби України. - Ірпінь : [б. и.], 2008. - 480 с.

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1216:250216-12&catid=142:2-0216&Itemid=176&lang=en

Виконання бюджетів [Електронний ресурс] // Державна Казначейська служба України : веб-портал. – Режим доступу:
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23596

Гончаренко, М. В.ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ НА ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-2/doc/3/04.pdf

Далєвська, Тетяна. Бюджетна децентралізація: передумови та напрями реалізації / Тетяна Далєвська. - С.149-159 // Світ фінансів [Текст] : науковий журнал/ Тернопільський національний економічний університет. - 2016. -№ 1. - Бібліогр. в кінці ст.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 р. № 79-VIII // Голос України від 30.12.2014 р.
№ 252-1 (Спецвипуск).- Редакція від 01.01.2017, підстава 1789-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12. 2014 р. № 71-VIII // Голос України від 31.12.2014 р. № 254 (Спецвипуск). Редакція від 01.01.2017, підстава 1728-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19

Зварич, О. В. Зміни казначейського обслуговування в умовах фіскальної децентралізації бюджетних повноважень [Текст] / О. В. Зварич // Фінанси України. - 2015. - № 2. - С. 39-71. - Бібліогр. в кінці ст.

Звітність про виконання бюджетів. Державна казначейська служба України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua

Кізима, Тетяна. Проблеми вдосконалення бюджетної політики в контексті фіскальної децентралізації / Тетяна Кізима, Зоряна Лободіна // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. - 2016. - № 4 - С.7-19. - Бібліогр. в кінці ст.

Козьменко, Сергій. Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста [Текст] / С. Козьменко, Є. Балацький, К. Багмет // Економіст. - 2011. - № 9. - С. 4-7. - Бібліогр. в кінці ст.
Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ / І. О. Луніна // Економіка України. – 2014. – № 11 (636). – С. 61–75.

Онуфрійчук, О. П. Особливості бюджетної політики в умовах фіскальних перетворень в Україні [Текст] / О. П. Онуфрійчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. - 2016. - N 1. - С. 75-81 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Про засади державної регіональної політики: закон України №156-VІІІ від 05.02.2015р. // Урядовий кур’єр, 2015. – 11 березня.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19

Податковий кодекс України: закон України від 02.12.2010 №2755-VI // Голос України . - 2010. - 4 груд. поточна редакція — Редакція від 10.09.2017, підстава 2146-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Сологуб І. Зміни до Бюджетного кодексу: глибинні реформи чи косметичний
ремонт? / І. Сологуб // Тиждень. – 2015 . -12 січ.

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет –конференції. –Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 338 с.
http://www.vtei.com.ua/doc/nav4/konf_fin.pdf?BPCTRY=1

Тулуш, Л. Д. Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні [Текст] / Л. Д. Тулуш // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 39-50 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Загальні :: 24.10.2017 00.06.55 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 41160  
Юлія запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію на тему "Особливості тенденції та види ринку інформаційних продуктів та послуг".Дякую.
Наша відповідь:
Юліє, добрий день! Перегляньте, будь ласка, такі джерела:

Давидова, Ірина. Інформаційні продукти та послуги в структурі інформаційного ринку [Текст] / Ірина Давидова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2001. - Вип. 6. - С. 404-414. - Бібліогр. в кінці ст.

Кузнєцов, Володимир.Системно-динамічний підхід до прогнозування ефективності впровадження маркетингових заходів на підприємствах ринку інформаційних продуктів та послуг України [Текст] / В. Кузнєцов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. - 2011. - № 3. - С. 72-77. - Бібліогр. 8 назв

Новакова Л. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. Новакова // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_3_8

Лепьохін, О. В. Визначення та порівняльний аналіз маркетингової категорії "Освітня послуга" і "Освітній продукт" у загальній системі інформаційних ресурсів, послуг і продуктів [Текст] / О. В. Лепьохін, П. О. Прокопченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2013. - № 2. - С. 260-263. - Бібліогр. в кінці ст.

Петров В. В Національні інформаційні ресурси. Проблеми формування, розвитку, управління і використання / В. В Петров, О. В. Нестеренко, М. Г. Монастирецький, В. Ю. Шагалов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2001. - 3, № 2. - С. 38-49. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Пушкар О. І. Класифікація мультимедійних видавництв як нової форми ведення бізнесу в умовах інформаційної економіки / О. І. Пушкар, С. О. Назарова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Екон. науки. - 2015. - № 33. - С. 109-116. - Бібліогр.: 24 назв. - укp.


Стойчев О.О. Ціна інформаційного товару в умовах структурної трансформації економіки: автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.01 / О.О. Стойчев ; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2009. — 17 с.

Терещенко, Ірина. Бібліотека як суб'єкт ринку інформаційних продуктів і послуг [Текст] / Ірина Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - Вип. 35. - С. 341-350. - Бібліогр. 18 назв

Тема 6. Дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг
http://bookss.co.ua/book_osnovni-ponyattya-informacijnogo-marketingu_808/7_tema-6.-doslidzhennya-rinku-informacijnih-produktiv-ta-poslug

Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку України
http://biglib.info/5022-etapi-ta-tendencyi-rozvitku-nformacynogo-rinku-ukrayini.html

Європейський ринок інформаційних продуктів та послуг
http://pidruchniki.com/18340719/politologiya/yevropeyskiy_rinok_informatsiynih_produktiv_poslug

Розділ 10. Дослідження ринку інформаційних продуктів і послуг 10.1. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок
https://books.br.com.ua/5339

.: Розділ: Загальні :: 23.10.2017 11.19.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: ивано франковск :: Запитання: 41156  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Допоможіть підібрати інформацію для курсової роботи на тему "Особливості функціонування інформаційних систем в діяльності організації". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно. Радимо скористатися джерелами інформації:
Войнаренко М. П. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. П. Войнаренко, О. М. Кузьміна, Т. В. Янчук. - Вінниця : Едельвейс і К, 2015. - 496 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 487-492.

Гриценко В. Г. Організаційно-педагогічні засади створення і впровадження web-орієнтованої інформаційно-аналітичної системи управління університетом : монографія / В. Г. Гриценко. - Київ ; Черкаси : [б. в.], 2016. - 362 с.

Карімов Г. І. Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями : монографія / Г. І. Карімов, І. К. Карімов ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2014. - 142 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 136-142.

Киш Л. М. Інформаційні системи і технології управління організацією : навч. посіб. / Киш Л. М., Клочко О. В., Потапова Н. А. ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : Вінницька газета, 2015. - 317 с. : рис. - Бібліогр.: с. 316-317.

Костенко О. В. Інформація з обмеженим доступом в системі інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. В. Костенко, П. В. Макушев; Дніпропетров. гуманітар. ун-т. - Дніпро : Гельветика, 2016. - 303 с.

Організація інформаційних систем у бухгалтерському обліку : навч. посіб. для підготов. спеціалістів у галузі знань "Економіка і підприємництво" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації : в 2 ч. / під заг. ред. О. В. Донця. - Сімферополь : АРІАЛ, [2009] .

Пезенцалі Г. О. Інформаційна технологія передпроектного дослідження та проектування функціональної організації комплексної інформаційної системи лікувально-профілактичного закладу : дис. канд. техн. наук : 05.13.09 / Г. О. Пезенцалі ; Нац. акад. наук України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. - Київ, 2009. – 186 с.

Потапенко С. О. Організація системи інформаційного забезпечення взаєморозрахунків у комерційній діяльності авіакомпаній : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Потапенко Сергій Олегович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 178 с.

Прокопенко Т. О. Інформаційні технології управління організаційно-технологічними системами : монографія / Т. О. Прокопенко, А. П. Ладанюк. - Черкаси : Вертикаль, 2015. - 223 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 208-223.

Ромашко С. М. Інформаційні системи в менеджменті : опорний конспект лекцій / С. М. Ромашко. - Львів: ЛІМ. - 2007. – 49 с. http://www.lim.lviv.ua/files/konspectlec/romashko/ICM.pdf


Ушакова І.О. Інформаційні системи та технології на підприємстві : конспект лекцій / І. О. Ушакова, Г. О. Плеханова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 128 с.

Інформаційна система організації // http://pidruchniki.com/15950210/menedzhment/informatsiyna_sistema_organizatsiyi
Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю // http://pidruchniki.com/1679060163979/informatika/informatsiyni_sistemi_i_tehnologiyi_v_upravlinni_zovnishnoekonomichnoyu_diyalnistyu

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією // http://pidruchniki.com/74216/informatika/informatsiyni_sistemi_i_tehnologiyi_v_upravlinni_organizatsiyeyu

.: Розділ: Загальні :: 22.10.2017 13.52.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: адріана із міста: івано-франківськ :: Запитання: 41085  
адріана запитує:
чи важко бути письменником
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 10.10.2017 18.59.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Харків :: Запитання: 41074  
Оксана запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію щодо авторського права та суміжних прав, патентного права та торгових марок в Ізраїлі(нормативна база, наукові статта та інформація з інтернету). Буду дуже вдячна!!!!
Наша відповідь:
Оксано, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Дашян М. М. Глава 12. Правила игры: Ближний Восток // Дашян М. С. Авторское право: абсурд и гениальность : монография / М.С. Дашян. – М., 2011. – С. 90-91.

Дроб’язко, В. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у зарубіжних країнах / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності . -2013. - № 5. - С.16-24. - Бібліогр. в кінці ст.

Коваленко, Тетяна. З історії розвитку міжнародного законодавства щодо захисту авторського права [Текст] / Тетяна Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013. - № 3. - С. 35-43.

Парузель, Роберт. Міжнародні угоди про охорону авторських прав [Текст] / Роберт Парузель // Юридичний журнал. - 2013. - № 5. - С. 78-82.

Агранов Давид. Коротко об охране интеллектуальной собственности в ИзраилеПатентный поверенный Алоней Аба
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKiavLt-XWAhUICZoKHdToCCoQFgh8MAs&url=http://agranov-patents.co.il/hebrew/images/files/02.doc&usg=AOvVaw2VWfv_c0QtMmlLvx58io2a

Закон об авторском праве в Израиле
http://lawyersinisrael.ru/закон-об-авторском-праве-в-израиле/

Закон об изменении законодательства об интеллектуальной собственности No 5760-1999 (с учетом положений Соглашения ТРИПС)
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128081
Примечание.
Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык.

Закон о товарных знаках от 15.05.1972 г. No 5732 -1972
Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128043
Примечание.Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык.

Закон об охране географических указаний No 5725-1965. Последние изменения от 2000 г.
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128051
Примечание.
Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык.

Закон о правах селекционеров на сорта растений No 5733-1973. Изменения внесены законом 5756-1996.
Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224261
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык.

Закон об охране интегральных микросхем No 5760-2000
Текст закона на английском языке размещен в Интернете по
адресу: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128077
Примечание. Возможен перевод текста закона на другие языки, в том числе на русский язык.

Закон об авторском праве 2007 г.
Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=132095

Защита авторских прав в Израиле
http://amkob113.ru/slovo/2/sl-016.html

Израиль. Положения по промышленным образцам в Постановлении «О патентах и промышленных образцах» (Постановление «О патентах и промышленных образцах»)
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=8193

Патентный закон Израиля No 5727-1967. Вступил в силу 01.04.1968 г. Консолидированная редакция от 2014 г. Текст закона на английском языке размещен в Интернете по адресу:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=341499

Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про взаємне сприяння та захист інвестицій { Угоду ратифіковано Законом N 3451-VI ( 3451-17 ) від 01.06.2011 } : міжнародний документ від 24.11.2010
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376_045

.: Розділ: Загальні :: 9.10.2017 17.07.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.737528 seconds