Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41765
   


Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43717  
Філомена запитує:
Тема: « Роль менеджера в соціокультурній сфері» специфіка, особливості, порівняння на основі України та країн світу, наукові статті, відомі дослідники які займались даною темою
Наша відповідь:
Філомено, добридень! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Григорчук Т. В. Попереднє проектування навчально-методичного комплексу для дистанційного навчання майбутніх менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / Т. В. Григорчук // Соціально-гуманітарний вісник. - 2019. - Вип. 26-27. - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_26-27_8

Григорчук Т. В. Формування професіограм менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / Т. В. Григорчук // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Менеджмент соціокультурної діяльності. - 2018. - Вип. 2. - С. 90-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucams_2018_2_7

Григорчук Т. В. Комп’ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / Т. В. Григорчук // Молодий вчений. - 2018. - № 2(2). - С. 605-609. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__40

Григорчук Т. В. Попереднє проектування навчально-методичного комплексу для дистанційного навчання майбутніх менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / Т. В. Григорчук // Соціально-гуманітарний вісник. - 2019. - Вип. 26-27. - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_26-27_8

Димченко Н. С. Модель сучасного менеджера-професіонала // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Економіка і менеджмент». -2013. -Вип. 12. - С. 10–13.

Діденко М. С. Професійно значимі якості особистості менеджера організацій: теоретичний аспект // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. -2013.- Вип. 13. - С. 201–211.

Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 250 с.

Кириченко Л. Г. Формування естетичних якостей у майбутніх менеджерів соціокультурної сфери засобами краєзнавства [Електронний ресурс] / Л. Г. Кириченко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2014. - Вип. 1. - С. 66-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2014_1_9

Костюченко О. В. Творчий і адаптивний потенціал навчання менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / О. В. Костюченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2017. - Вип. 3(2). - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_3(2)__8

Локшин В. Професійна компетентність менеджерів соціокультурної сфери в контексті феноменологічних складових понятійного апарату [Електронний ресурс] / В. Локшин // Молодь і ринок. - 2011. - № 1. - С. 59-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_1_15

Локшин В. С. Психолого-педагогічне портфоліо як засіб формування професійної управлінської компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / В. С. Локшин // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2013. - Вип. 3. - С. 105-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2013_3_14

Локшин В. Формування компетентнісної моделі менеджерів соціокультурної сфери в контексті модернізації вищої освіти [Електронний ресурс] / В. Локшин // Молодь і ринок. - 2010. - № 12. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_12_8

Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ [Електронний ресурс] / В. Локшин // Рідна школа. - 2010. - № 11. - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_11_10

Локшин В. С. Формування персонального бренду як складової професійної компетеності менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / В. С. Локшин // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. - 2011. - № 43. - С. 207-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2011_43_57

Локшин В. Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери в контексті управлінської культури [Електронний ресурс] / В. Локшин // Молодь і ринок. - 2011. - № 4. - С. 71-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_4_19

Обґрунтування парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері / за ред. Я. М. Мартинишина. - Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2017. - 509 с.

Петінова О.Б.Теорія та історія соціокультурної діяльності: навчальний посібник [Електронний ресурс] / О.Б.Петінова. –Одеса, 2018. –77 с. - Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1958/1/Навч.посібник_Петінова ТІСКД.pdf

Сидор І. Теоретико-методичні засади професійної підготовки менеджерів дозвілля (Велика Британія) [Електронний ресурс] / І. Сидор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2011. - Вип. 21. - С. 180-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_21_62

Тодорова І. С., Бульченко Д. В. Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів // Психологія і особистість.- 2017. - № 1 (11). С. 258–267. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.260215

Щербина-Яковлева О. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. Частина 1. Дидактика, логіка, методологія [Електронний ресурс] : підруч. / Олена Юхимівна Щербина-Яковлева, Ніна Дмитрівна Світайло, Микола Олексійович Клочко, Анатолій Михайлович Щербина; наук. ред. О.Ю.Щербина-Яковлева. Депонований рукопис. – Суми, Репозитарій СумДУ, 2018. –207 с. - Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66774/1/Shcherbyna-Yakovleva_sotsiokulturna_diialnist.pdf

.: Розділ: Загальні :: 28.12.2019 13.24.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: конотоп :: Запитання: 43654  
оксана запитує:
Допоможіть підібрати літературу .Магістерська РОБОТА НА ТЕМУ:"Удосконалення важелів державного управління в сфері надання послуг з реєстрації місця проживання"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Авер’янов В. Б. До питання про поняття так званих управлінських послуг / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2002. – № 6. – С. 125–127.
Адміністративне право України : академ. курс : підруч.: [у 2 т.]: T. 1 : Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – Kиїв : Юрид. думка, 2007. – 592 с.
Адміністративне право України : академ. курс : підруч.: [у 2 т.]: T. 2 : Особл. частина. Розділ VI. Діяльність з надання адміністративних послуг / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – Kиїв : Юрид. думка, 2005. – 624 с.
Васильєва Н. В. Вітчизняний досвід діяльності центрів надання адміністративних послуг / Н. В. Васильєва // Наук. розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – Київ : АМУ, 2011. – Вип. 1. - С. 159-165.
Коліушко І. Б. Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади та їх правове регулювання / І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук // Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – Київ : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – С. 170–178.
Малікіна О. А. Адміністративні послуги: сутність, ознаки, класифікація та місце в системі державного управління / О. А. Малікіна, В. С. Фуртатов // Наук. праці. Серія: Державне управління. – 2014. – Т. 235. – Вип. 223. – 56 с.
Брус Т. М. Удосконалення процедур надання адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Т. М. Брус, Ю. В. Даньшина // Наук. вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. – 2013. – Вип. 4. – С. 88- 97. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvamu_upravl_2013_4_13.pdf.
Власенко Д. О. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] : автореф. … канд.. юрид. наук.: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Д. О. Власенко ; ДВНЗ «Запорізький нац.. ун-т». – Режим доступу: http://phd.znu.edu.ua/page/aref/07_2016/vlasenko_aref.pdf.
Джига Т. В. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних
адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Т.В. Джига // Нац. ін-т стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1716.
Ільчанінова Н. І. Механізм надання адміністративних послуг в умовах реформування територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Н. І. Ільчанінова ; Чорномор. нац. ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 220 с. – Режим доступу: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/diss_Ilchaninova1.pdf.
Кабаченко Н. Проблеми державного управління у сфері соціального захисту бездомних [Електронний ресурс] / Н. Кабаченко // Вісник НАДУ. – 2010. - № 2. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnadu_2010_2_27.pdf.
Клімова С. Удосконалення законодавства щодо надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / С. Клімова // Наук. часопис Нац. академії прокуратури України. – 2016. - № 3. - С. 120-129. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/11-2016/klimova.pdf.
Кризина Н. Центри надання адміністративних послуг як продукт проектного підходу [Електронний ресурс] / Н. Кризина, Н. Васильєва // Держ. управління: теорія і практика. – 2013. – № 4. – С. 126-131. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pubupr_2013_4_22.pdf.
Мамонова В. В. Організаційний механізм надання адміністративних послуг у громаді в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / В. В. Мамонова // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 2. – С. 83-92. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdy_2015_2_14.pdf.
Меркулова Т. С. Удосконалення партнерства державного та недержавного суспільного секторів у сфері надання соціальних послуг населенню / Т. С. Меркулова // Наук. праці. Серія: Державне управління. – 2017. – Т. 305 (№ 293). - Режим доступу: http://official.chdu.edu.ua/article/view/85359/81029.
Реєстрація місця проживання [Електронний ресурс] // Держ. міграційна служба України : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/reestracziya-misczya-prozhivannya.html. – Назва з екрану.
Шамрай Н. В. Організація надання публічних послуг у містах з районним поділом [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Н. В. Шамрай ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 279 c. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/05e8331f-b878-4e32-a2c2-e6b9d2ae2f4a.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 9.12.2019 12.24.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Савіков Андрій із міста: Львов :: Запитання: 43653  
Савіков Андрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені будь ласка із матералом на тему «Порівняльний аналіз Трійці у Катехизмі УГКЦ і Катехизмі Католицької Церкви» Усе що є: Книги Статті Реферати Есе Сайти І інше
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Перегляньте наступні джерела:
Дубравський Л., єпископ. Важливість і роль Катехизму Католицької Церкви [Електронний ресурс] : вступне слово на відкриття Катехитичного Симпозіуму, 18.09. 2018, м. Городок Хмельницької обл. / єпископ Дубравський Л. – Режим доступу: http://ibn-gorodok.org.ua/vazhlivist-i-rol-katehizmu-katolickoi-cerkvi/.
Катехизм – катехизис – катехиза [Електронний ресурс] // Порадник: для богословів та редакторів богословських текстів : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://poradnyk.ucu.edu.ua/theological-comments/catechism/. – Назва з екрану.
Катехизм Католицької Церкви [Електронний ресурс] // Truechristianity.info : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.truechristianity.info/ua/books/catholic_church_catechism/catholic_church_catechism_content.php. – Назва з екрану.
Катехизм Української Греко-Католицької Церкви : Христос – наша Пасха [Електронний ресурс]. – Львів, 2011. –336 с. : 64 іл. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://pcc.ugcc.org.ua/wp-content/uploads/2013/02/Catechism-UGCC_2012.pdf. – Назва з екрану.
Мороз В. Церква та її завдання у світі: до питання про потенціал суспільного вчення УГКЦ [Електронний ресурс] / В. Мороз // Наук. записки [Нац. ун-ту "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство. - 2010. - Вип. 2. - С. 121-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_2_15.
Онищук С. В. Порівняльний аналіз соціальної доктрини традиційних християнських церков в Україні в питанні взаємодії держави і церкви [Електронний ресурс] / С. В. Онищук // Теорія та практика державного управління. – 2014. - Вип. 4. – С. 56-65. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpdu_2014_4_10.pdf.
Островський Р., отець. «Боже Слово як основа катехитичного служіння» [Електронний ресурс] : доповідь о. д-р Р. Островського на Синоді Єпископів УГКЦ / о. д-р Р. Островський // Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ : веб-сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ktds.org.ua/news/our/bozhye-slovo-yak-osnova-katyekhitichnogo-sluzhinnya-dopovid-o-d-r-romana-ostrovskogo-na-sinodi-yepiskopiv-ugkts/. – Назва з екрану.
Стасюк П. Ми маємо катехизм: що далі? [Електронний ресурс] / П. Стасюк // Католицький оглядач : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://catholicnews.org.ua/mi-maiemo-katehizm-shcho-dali. – Назва з екрану.
Трущинський М. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945–1989 рр. [Електронний ресурс] : автореф. … наук. ступеня докт. істор.наук : спец. 07.00.02 – всесвітня історія / М. Трущинський ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/truszczynski-aref.pdf.
Хитрий С., отець. Катехизм Католицької Церкви: Історія та загальна характеристика / отець Хитрий С. - Youtube.com : [відеохостинг] . – Електрон. відео. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=x27b2aOLaoM. – Назва з екрану.
Шпіраго Ф. Католицький народний катехізис [Електронний ресурс] / Ф. Шпіраго ; пер. о. Я. Левицького. – Репринт. вид. 1913 р. – Львів, 1997. – Режим доступу: https://www.truechristianity.info/ua/books/catholic_catechism.php.

.: Розділ: Загальні :: 9.12.2019 10.08.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: золочів :: Запитання: 43591  
Володимир запитує:
допоможіть будь ласка знайти електронні версії газет та журналів Києва, Полтави,Херсона, Миколаєва, Харкова виданих до 1930 року.
Наша відповідь:
Добрий день, Володимире! Електронні версії періодичних видань ви можете знайти за посиланнями:

Журнали та газети
http://chtyvo.org.ua/genre/chasopysy/books/page-10/

Архів української періодики
https://libraria.ua/all-titles/

Щоб зайти на цей сайт безкоштовно, вам слід звернутися до найближчих бібліотек, які мають безкоштовний доступ до цього сайту, а саме:
ЛЬВІВ. Бібліотека Українського Католицького Університету
ЛЬВІВ. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
ЛЬВІВ. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка
ЛЬВІВ. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»

Окремі оцифровані видання:

Южный край (Харкыв) 1880-1918
http://karazin.back2news.org/

Україна 1924-
http://chtyvo.org.ua/authors/Ukraina/

.: Розділ: Загальні :: 22.11.2019 14.22.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 43540  
Катя запитує:
Добрий день.Підкажіть, будь ласка, літературу для теми магістерської роботи " «Організаційно-педагогічні умови реалізації принципу наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою».
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/nastupnist/recomendazii.doc
https://naurok.com.ua/zabezpechennya-nastupnosti-mizh-doshkilnim-navchalnim-zakladom-ta-pochatkovoyu-shkoloyu-32461.html
http://journal.osnova.com.ua/article/50554-Наступність_між_дошкільною_та_початковою_ланками_навчання
https://stud.com.ua/17866/pedagogika/problemi_nastupnosti_doshkilnoyi_pochatkovoyi_shkilnoyi_osviti_shlyahi_virishennya
http://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2017/12/6_vizgal.pdf
https://doshkilna-osvita9.webnode.com.ua/news/metodichni-rekomendatsiji-zabezpechennya-nastupnosti-u-navchanni-doshkilnikiv-ta-molodshikh-shkolyariv/
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/4_2011/42.pdf
https://vseosvita.ua/library/zabezpecenna-nastupnosti-zmistu-doskilnoi-ta-pocatkovoi-zagalnoi-osviti-7453.html
https://vseosvita.ua/library/upravlinskij-aspekt-nastupnosti-miz-zakladom-doskilnoi-osviti-ta-pocatkovou-skolou-75807.html
http://www.soippo.edu.ua/images/Новини/2019/05/17/novina5/2018 метод.р. наступність.docx
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a3ac68b5c53b89421306c26_0.html
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/85
http://undip.org.ua/files/Виступ_Башинська.pdf
https://upsh.com.ua/files/2018-7/UPSh_2018-07_vp1.pdf
http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua/Files/downloads/Виступ Левицької І.В. - 1.pdf
http://dnz289.edu.kh.ua/Files/downloadcenter/Стаття Актуальні проблеми наступності в роботі дошкільного навчального закладу та школи.doc
file://server_odb/загальні документи/Методичний/znppo_2011_9_50.pdf
http://samaradnz386.klasna.com/ru/article/1problema-nastupnosti-doshkilnoyi-i-pochatkovoyi-l.html
http://konfn1.blogspot.com/
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1828/Kanosa-N.H.-Nastupnist-u-roboti-zakladiv-doshkilnoi-osvity-ta-pochatkovoi-shkoly-yak-umova-uspishnoi-adaptatsii-ditei-do-shkilnoi-osvity.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://194.44.152.155/elib/local/sk792986.pdf
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/k.i._volynets_y.o._volynets_n.v._stadnik_following_of_preschool_and_initial_education_as_condition_of_successful_self-realization_of_personality.pdf
https://conference.pu.if.ua/forum/files/30112017/6/gyp.pdf
– Жовнєр С. Системний підхід до забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою / С.Жовнєр, О.Бобро, Т.Погребняк // Вихователь-методист. - 2011. - № 4. - С.16-33.
– Рожок Т. Забезпечення наступності між дошкільним навчальним закладом та початковою школою / Т.Рожок, В.Харматова // Вихователь-методист. - 2012. - № 8. - С.43-46.
– Савельєва С. Наступність у роботі дитсадка і школи / С.Савельєва, Н.Тарапка // Початкова школа. - 1988. - № 1. - С. 35-36.
– Дзюбко Л. В. До проблеми наступності у розвитку дошкільників і молодших школярів / Л.В.Дзюбко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – Київ : Університет «Україна», 2008. – 719 с.
– Миронова С.П. Особливості інклюзивної дошкільної освіти / С.П.Миронова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 11. – С. 8-15.
– Савченко О. Я. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти / О.Я.Савченко // Дошкільне виховання. – 2000. – № 11. – С. 4-5.
– Анісімова Г. О. З дошкільної ланки освіти в початкову : проблеми наступності : метод. рекомендації / Г. О. Анісімова, О. В. Нікулочкіна. – Тернопіль : Мандрівець, – 2014. –76 с.
– Кудикіна Н. Наступність дошкільної і початкової освіти : [про роботу Усеукр. наук.-практ. конф. "реалізація наступності дошкільної і початкової освіти"] / Н. Кудикіна, Л. Романенко // Педагогічна газета. - 2009. - Черв. (№ 6). - С. 7.
– Крилевець М. П. Сучасні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти / М. П. Крилевець // Постметодика. - 2009. - № 1. - С. 7-12.
– Крайнова Л. До проблеми наступності між дошкільним навчальним закладом і школою / Л. Крайнова // Дошкільна освіта : наук.-практ. журн. Запоріз. обл. ін-ту післядиплом. пед. освіти. - 2010. - № 1. - С. 11-17.
– Панасюк Т. Наступність і перспективність дошкільної та початкової освіти / Т. Панасюк // Практика упр. закл. освіти. - 2011. - № 3. - С. 4-5.
– Коваленко О. В. Теоретико-методологічні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти / О. В. Коваленко // Наука і освіта. - 2011. - № 4(Педагогіка). - С. 190-194.
– Ліждвой Л. Взаємозв'язок і взаємоузгодженість : наступність дошкільної та початкової освіти / Л. Ліждвой // Дошкільне виховання. - 2011. - № 11. - С. 16-20.
– Богуш А. Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти / А. Богуш // Дошкільне виховання. - 2012. - № 7. - С. 20-23.
– Конівіцька Т. Реалізація принципу наступності дошкільної і початкової освіти-перший крок до неперервної освіти / Т. Конівіцька // Молодь і ринок. - 2012. - № 7. - С. 116-120.
– Мусієнко В.С. Створення умов педагогічної наступності дошкільної та початкової освіти / В.С. Мусієнко // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 4. - С. 37-41.

.: Розділ: Загальні :: 7.11.2019 12.40.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.831058 seconds