Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40724
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Ніжин :: Запитання: 42697  
Вероніка запитує:
Розвиток міжнародних міграційних процесів у Європі
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
International Migration Report 2018 [Electronic resourse] / The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. – Mode of access : https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018.
International Migration Report 2017 [Electronic resourse] / The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. – Mode of access : http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.
Горбаль Н. І. та ін. Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Н. І. Горбаль, І. І. Бобиляк, І. Г. Мельник. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31753/1/50-391-399.pdf.
Дмитрук Б. П. Світові міграційні процеси : мотивація, види й наслідки для країн виїзду та приймаючих країн [Електронний ресурс] / Б. П. Дмитрук, Н. М. Светлова // Вісник Східноєвропейського ун-ту економіки і менеджменту. – 2016. – Вип. 1 (16). - С. 18-27. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsuem_2016_1_5.pdf.
Мальованець О. Зовнішня трудова міграція в Україні та проблеми забезпечення трудовими ресурсами [Електронний ресурс] / О. Мальованець // Міжнар. наук. вісник. – 2016. – Вип. 2 (13). – С. 100-105. – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/13842.
МОМ у світі [Електронний ресурс] // Міжнародна організація з міграції : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу : http://iom.org.ua/ua/mom-u-sviti. – Назва з екрану.
Пріб К. А. Чинники міжнародних міграційних процесів Determinants of international migration [Електронний ресурс] : економіка праці та проблеми зайнятості / К. А. Пріб, С. О. Гуткевич // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. - № 2. – С. 12-17. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rpzn_2016_2_4.pdf.
Стасишина О. Міграційна політика ЄС та міграційне законодавство України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. Стасишина // // Міжнар. наук. вісник. – 2016. – Вип. 2 (13). – С. 96-99. – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/13842.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.12.2018 11.35.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Мукачево :: Запитання: 42677  
Юлія запитує:
Добрий день! Прошу допомогти з пошуком інформації на таке питання: "Екологічна інформація в публічній та внутрішній звітності підприємства" Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/142_3.pdf
https://services.uteka.ua/ua/publication/forms-19-formi-otchetnosti-61-nalogovaya-deklaraciya-ekologicheskogo-naloga
http://ecolog-ua.com/articles/derzhavna-ekologichna-zvitnist-yaki-zvity-slid-podavaty-za-2017-ta-na-2018-roky
Екологічний облік і реформування традиційної системи обліку на підприємстві
http://www.childflora.org.ua/?page_id=42
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0366&T=08&lng=1&st=0
Система екологічної інформації та статистика охорони довкілля (п.6.4)
https://buklib.net/books/21910/
Екологічні звіти в системі управління підприємством
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/31384/1/koshevec.pdf
Організація бухгалтерського обліку екологічних витрат промислових підприємств
http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1530/1/76.pdf
Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві
http://magazine.faaf.org.ua/ekologichni-aspekti-buhgalterskogo-obliku-v-agropromislovomu-virobnictvi.html
https://cyberleninka.ru/article/n/mistse-ekologichnogo-obliku-v-suchasniy-sistemi-buhgalterskogo-obliku-ta-yogo-vazhlive-znachennya-v-sferi-ohoroni-dovkillya.pdf
http://ecolog-ua.com/articles/oblik-i-zvitnist-u-sferi-ohorony-dovkillya
Пояснення щодо розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел для заповнення форми № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0124832-18
http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/respondent/2tp.pdf
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки"
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-06

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.12.2018 19.21.16 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Суми :: Запитання: 42663  
Наталя запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію до реферату за темою:Асиметрична інформація на ринку праці:теорія ефективності заробітної плати.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
А.О. Маслов Інформаційна асиметричність на ринку праці та «Аукціон Вікрі»
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2012_11_7.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3900/1/Vchnu_ekon_2013_2(3)__7.pdf
Асиметрична інформація на ринках праці: теорія ефективної заробітної плати
http://uristinfo.net/uchebnye-materialy/280-osnovi-ekonomichnoyi-teoriyi-ls-shevchenko-/8815-glava-12-rinok-pratsi-zarobitna-plata.html?start=1
http://economics-lib.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st090.shtml
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/TEST/LEKC_12.htm
https://pidruchniki.com/1783101253774/politekonomiya/nove_keynsianstvo
Визначення диспропорцій та подолання асиметрії національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/9.pdf
Рамський А.Ю. Сутність асиметричної інформації та її місце у міжсекторальних відносинах
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2015_7_21.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.12.2018 13.07.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Суми :: Запитання: 42661  
Катерина запитує:
Доброго дня,допоможіть будь-ласка знайти інформацію до курсової роботи за темою: “ Статистико-економічний аналіз собівартості виробництва зерна (на прикладі України)“
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо переглянути такі ресурси:
1. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва [Електронний ресурс] / Xreferat: банк рефератов, докладов, сочинений и курсовых работ. – Електрон. дан. – 2010-2018. – Режим доступу https://xreferat.com/13/788-1-statistichniiy-anal-z-sob-vartost-produkc-roslinnictva.html (дата звернення 07.12.2018). – Назва з екрана.
2. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва та факторів, що обумовлюють її зміну” на прикладі ДП «Побєда» [Електронний ресурс] / Олбест. – Електрон. дан. – 2000-2018. – Режим доступу https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625b2bd78a4d53b88421306d27_0.html (дата звернення 07.12.2018). – Назва з екрана.
3. Аналіз собівартості продукції рослинництва на прикладі ТОВ Агрофірма [Електронний ресурс] / Ua-referat.com. – Електрон. дан. – 2000-2018. – Режим доступу http://ua-referat.com/Аналіз_собівартості_продукції_рослинництва_на_прикладі_ТОВ_Агрофірма (дата звернення 07.12.2018). – Назва з екрана.
4. Данильчак, Н.Ю. Аналіз економічної ефективності виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарському підприємстві [Електронний ресурс]/ Н.Ю. Данильчак; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2014. – Режим доступу http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1398/1/Данильчак Н.Ю..pdf (дата звернення 07.12.2018). – Назва з екрана.
5. Економіка сільського господарства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.К. Збарський; ред. В.К. Збарський, ред. В.І. Мацибора - Київ : Каравела, 2009. - Бібліогр.: с. 259-263. - 264 с.
6. Черенков А.В. Зернове виробництво степової зони України: стан і стратегічні напрямки ефективного розвитку / А.В. Черенков; М.С. Шевченко // Хранение и переработка зерна. - 2013. - N 8. - С. 12-14.
7. Ходаніцький В. Зернові культури та регулятори росту / В. Ходаніцький; О. Ходаніцька // Пропозиція. - 2018. - N 3. - С. 114-116.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.12.2018 11.16.26 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даниїл із міста: Київ :: Запитання: 42655  
Даниїл запитує:
Соціальний інжиніринг. Політика безпеки. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Даниїл! Перегляньте наступні джерела:
Почепцов Г. Социальный инжиниринг: теория и практика / Г. Почепцов. – Киев : Альтерпресс, 2008. – 416 с.
Почепцов Г. Социальный инжиниринг: социо- и психотехники управления большими массами людей / Г. Почепцов. - Киев : Альтерпресс, 2010. – 254 с.
Різун В. Соціальні комунікації як інженерне вчення, або соціальні комунікації в системі соціального інжинірингу (соціальної інженерії) / В. Різун // Комунікація. – 2012. – № 2. – С. 8-18.
Холод О. М. Теорія і історія соціальних комунікацій : курс лекцій / О. М. Холод. – Київ : КиМУ, 2013. – 232 с.
Бадюл Л. Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень [Електронний ресурс] / Л. Бадюл // Соціальні комунікації. – С. 289-300. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/1551-1418735231.pdf.
Корченко О. Г. Класифікація методів соціального інжинірингу [Електронний ресурс] / О. Г. Корченко, Є. В. Паціра, Д. А. Пуха // Захист інформації. – 2007. - № 4. – С. 37-42. – Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/download/4129/4272.
Остапенко Г. Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ [Електронний ресурс] / Г. Остапенко // Вісник Книжкової палати. – 2015. - № 4. – С. 40-43. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2015_4_14.pdf.
Савчук Т. Соціальна інженерія : як шахраї використовують людську психологію в інтернеті [Електронний ресурс] / Т. Савчук // Радіо Свобода : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/socialna-inzhenerija-shaxrajstvo/29460139.html.
Світ соціальних комунікацій : наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 2. – Київ : КиМУ, ДонНУ, 2011. – 183 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/r69.pdf.
Холод О. В. Постулати соціального інжинірингу (або Специфіка формування концепцій соціального інжинірингу, соціальних комунікацій і комунікаційних технологій у працях Г. Почепцова, В. Різуна й О. Холода [Електронний ресурс] // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2016. - № 4 (28). – С. 31-39. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drsk_2016_4_7.
Холод О. М. Триєдиний принцип реалізації соціальної інженерії / О. М. Холод // Соціальний інжиніринг : моделі й технології : колект. моногр. / [за наук. ред. О. М. Холода]. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 21–26.
Холод О. М. Формування концепцій соціального інжинірингу [Електронний ресурс] / О. М. Холод. – Режим доступу: http://www.academia.edu/32102448/32102448/ФОРМУВАННЯ_КОНЦЕПЦІЙ_СОЦІАЛЬНОГО_ІНЖИНІРИНГУ.
Холод О. Медіа й теорії соціальних комунікацій [Електронний ресурс] : моногр. / О. Холод. – Київ : Видавн. центр ПВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 409 с. – Режим доступу:
https://kjourn.pnu.edu.ua/.../Холод-О.М.-Монографія-Медіа-й-теорії-СК-ТЕКСТ-409D1.doc
Холод О. Громадянське суспільство і ЗМК у системі соціального інжинірингу [Електронний ресурс] / О. Холод // Вісник Львів. ун-ту. Серія журн. - 2013. - Вип. 38. - С. 228–234. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/5249/5267.
Холод О. М. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі «соціальні комунікації» / О. М. Холод [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки: http://www.portalus.ru/modules/science/rus_readme.php?subaction =sh owfull&id=1339688423&archive=&start_from=&ucat=19&. — Назва з екрану.
Холод О. М. Соціальний інжиніринг і соціальні комунікації : порівняльний аналіз / О. М. Холод // Укр. інформаційний простір : наук. журнал Ін-ту журналістики і міжнародних відносин Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв / гол. ред. М. С. Тимошик. – Число 3. – Київ : КНУКіМ, 2014. – С. 202-207. – Режим доступу: https://www.ar25.org/article/socialnyy-inzhyniryng-i-socialni-komunikaciyi-porivnyalnyy-analiz.html.
Шилова В. В. Особливості дослідження комунікаційних технологій як процесу соціального інжинірингу у мас-медіа / В. В. Шилова // Комунікаційні технології : наук. журн. [наук. ред. О.М. Холод]. – Т. 3. — Київ : КНУКіМ, 2014. – С. 222-242. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/shilova_v.v._effect_communication_technologies_as_funds_socio_engineering_in_tv-news.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.12.2018 14.12.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.360471 seconds