Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Катерина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40766  
Катерина запитує:
Доброго дня! Потрібна допомога з пошуку статей, статистичних даних на тему "Становлення європейського страхового законодавства в Україні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними
посиланнями: – file:///C:/Users/User/Desktop/stattja-sidorenko-etapi-stanovlennja-ta-rozvitku-strahovogo-rinku-ukrani.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/ecvd_2008_3_25.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/4_Book_Reg-Strahuv-Roz-Fin_20120516.pdf
http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28022/1/Levchenko Stanovlennia.pdf
http://confcontact.com/2013_03_15/35_Vodolazska.htm
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9582/1/Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-4/doc/3/01.pdf
http://eip.org.ua/docs/EP_05_3_114_uk.pdf
http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_03(18)/22.pdf
http://insurance.uabs.edu.ua/attachments/article/105/Yevchenko.doc
http://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.02/2005/Shevchenko.doc
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/12/60.pdf
– Заіка Ю. О. Страхове законодавство вимагає змін / Ю. О. Заіка // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. № 1. - 1998. - С. 178-181.


– Пацурія Н. Система законодавства України про страхову діяльність / Н.Пацурія // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 3. - С. 20-23.
– Монті А. Страхове законодавство в Європейському союзі/ А. Монті // Страхова справа. - 2003. - № 4. - С. 34-42.
– Гогин А.А. О некоторых проблемах страхового законодательства // Финансовое право. - 2006. - № 7. - С. 36-39.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.05.2017 12.24.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Новоайдар :: Запитання: 40736  
Катерина запитує:
Будьласка, допоможіть дібрати літературу до курсової роботи на тему"Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антипенко Є. Ю. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на системи управління ланцюгами поставок підприємства [Електронний ресурс] / Є. Ю. Антипенко, В. В. Афанасьєв // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. - 2012. - Вип. 4. - С. 19-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2012_4_5.
Балабаєва З. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на реформування системи регіонального управління [Електронний ресурс] / З. Балабаєва // Теоретичні та прикладні питання державотворення. - 2013. - Вип. 13. - С. 86-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2013_13_8.
Берницька Д. І. Аналіз зовнішнього мікросередовища підприємств пивоварної промисловості [Електронний ресурс] / Д. І. Берницька // Інноваційна економіка. - 2013. - № 2. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_2_16.
Буцька О. Ю. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування [Електронний ресурс] / О. Ю. Буцька, Д. О. Соколинська // Економіка та держава. - 2013. - № 7. - С. 56-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_7_17.
Вікарчук О. І. Інноваційна культура як система взаємозв'язку зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Вікарчук. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_18.
Воронкова О. М. Аналітична оцінка реального стану інвестиційної діяльності в Україні: внутрішній і зовнішній аспект [Електронний ресурс] / О. М. Воронкова // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 25(1). - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_25(1)__29.
Гомба Л. А. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства на його конкурентне становище [Електронний ресурс] / Л. А. Гомба, К. О. Пепіна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 190-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_33.
Григоренко Є. О. Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на формування кризового стану машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Є. О. Григоренко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 28. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_28_45.
Задоя В. О. Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища [Електронний ресурс] / В. О. Задоя // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. - 2013. - Вип. 6. - С. 95-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2013_6_14.
Зайцева Л. О. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / Л. О. Зайцева // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 2. - С. 140-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2013_2_25.
Іванюта Т. М. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств молокопереробної галузі як чинників економічної безпеки [Електронний ресурс] / Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 11. - С. 118-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_11_25.
Ковбатюк М. В. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Ковбатюк, Н. Г. Беник // Водний транспорт. - 2016. - Вип. 2. - С. 101-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2016_2_17.
Корінєв В. Л. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства при формуванні маркетингової стратегії [Електронний ресурс] / В. Л. Корінєв, В. В. Ащаулов // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 2. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_2_19.
Лахтіонова Л. Типи ліквідності підприємств у зовнішньому та внутрішньому фінансовому аналізі на основі відносних її показників [Електронний ресурс] / Л. Лахтіонова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - Вип. 34(1). - С. 252-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_34(1)__51.
Лозовський О. М. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на ефективність управління підприємством [Електронний ресурс] / О. М. Лозовський, Я. О. Юрчук // Молодий вчений. - 2014. - № 5(1). - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_5(1)__39.
Мілаш І. В. Системно-матричний діагностичний аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на внутрішні господарські процеси торговельних підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Мілаш // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2016. - Вип. 1. - С. 77-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2016_1_10.
Нападовська І. В. Економічний аналіз та аудит оцінювання потенційних об'єктів інвестування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І. В. Нападовська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2014. - 20 c.
Прохорова В. В. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія / В. В. Прохорова, В. М. Проценко, В. І. Чобіток ; Укр. інж.-пед. акад. - Херсон : Грінь Д.С., 2016. - 287 c.
Раєвнєва О. В. Модель дослідження циклічних закономірностей у процесі розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Раєвнєва, А. С. Середа // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 243-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_7_30.
Рибак О. В. Особливості контролінгу зовнішнього та внутрішнього середовища машинобудівих підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Рибак // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Т. 22, вип. 8(2). - С. 141-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2014_22_8(2)__24.
Савченко Т. В. Вплив факторів зовнішнього середовища на систему управління конкурентоспроможністю підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Савченко // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2015. - № 5. - С. 142-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2015_5_25.
Фецович Т. Р. Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Т. Р. Фецович; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 c.
Шапурова О. О. Систематизація методологічних аспектів оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища сукупного економічного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Шапурова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 23. - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_23_10.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.05.2017 20.47.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40734  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему:"Організація бухгалтерського обліку в умовах інтеграції та глобалізації"
Наша відповідь:
http://textarchive.ru/c-1674484-p12.html
http://sophus.at.ua/publ/2013_05_30_31_kampodilsk/ekonomichnij_blok_doslidzhen/rozvitok_bukhgalterskogo_obliku_v_umovakh_globalizaciji/31-1-0-697 – література.
http://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.06/2016/Oliinyk_dis.pdf
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=70241
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28107/1/Lysytsaю Rybalka.pdf
http://www.referat-web.ru/referat78073.html
Сопко, Василь.
Глобалізаційні процеси та їх вплив на бухгалтерський облік // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 10. - С. 2-11
Замлинський, Віктор.
Вплив глобалізаційних процесів на реформування бухгалтерського обліку в Україні = Impact of globalization on accounting reform in Ukraine // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 51-52. - Бібліогр. в кінці ст.
Кірейцев, Григорій.
Вплив глобалізації економіки на розвиток системи обліку в Україні / Г. Кірейцев, В. Литвиненко, Н. Мавріна // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 4. - С. 47-53. - Бібліогр. с. 53 (8 назв)

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.05.2017 17.24.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 40720  
Юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти будь-яку літературу (бажано із посиланнями), для написання реферату за тематикою: "Дослідження в актуарній математиці". (Підійде також інформація про наукову діяльність відомих актуаріїв в галузі страхування, тобто те що вони досліджували). Буду дуже вдячний.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40670, 40686.
Зубченко В. Стандартизація актуарної та фінансової термінології [Електронний ресурс] / В. Зубченко, Ю. Мішура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. - 2016. - № 842. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2016_842_13.
Трухан С. В. Методика побудови математичних моделей актуарних процесів [Електронний ресурс] / С. В. Трухан, П. І. Бідюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2015. - № 1(4). - С. 27-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_1(4)__5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.05.2017 16.35.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 40704  
Світлана запитує:
Шановні добродії! Щиро сподіваюсь на Вашу допомогу у пошуку методичного забезпечення предмету "Економіка торгівлі" (підручники, посібники, методичні вказівки до практичних занять, методичні вказівки до курсової роботи). Бажано у електронному вигляді. Вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання / уклад. :О. І. Відоменко. – Київ : НУХТ, 2014. – 42 с. – Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=6438.
2. Ковальська Л. Л. Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заоч. форм навч. / уклад. Л. Л. Ковальська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 24 с. – Режим доступу: http://repo.lntu.edu.ua/1914/.
3. Ковальська Л. Л. Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для студ. спец. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.Л. Ковальська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 28 с. – Режим доступу: http://repo.lntu.edu.ua/id/eprint/1915.
4. Ковальська Л. Л. Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготов. "Економіка підприємства" денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.Л. Ковальська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 165 с. – Режим доступу: http://repo.lntu.edu.ua/678/.
5. Ковальська Л. Л. Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л. Л. Ковальська, О. М. Завадська. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. – 22 с. – Режим доступу: http://repo.lntu.edu.ua/3533/.
6. Марцин B. C. Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : підручник / B. C. Марцин. — 2-ге вид., випр. і доп. — Київ : Знання, 2008. — 603 с. – Режим доступу: http://libfree.com/199458141-ekonomikaekonomika_torgivli__martsin_bc.html.
7. Чорна М. В. Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / М. В Чорна, Т. Б. Кушнір, О. В. Михайлова. – Харків : ХДУХТ, 2015. – 221. с. – Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/23456789/119/1/ек.лок. 2015_ПОСІБНИК_Економіка торгівлі.pdf.
8. Юрченко Л. І. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій : навч. посібник / Л. І. Юрченко – Режим доступу: http://uchebnik-online.net/book/845-ekonomika-torgivli-z-vikoristannyam-informacijnix-texnologij-navchalnij-posibnik-yurchenko-l-i.html.
9. Яковлєв Ю. П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Ю. П. Яковлєв : навч. посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 376 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/673850/.
10. Островська Г.В. Опорний конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни «Економіка торгівлі» студентами денної і заочної форми навчання для напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» – Львів, ЛІЕТ – 2015.–114с.
Електронні бібліотеки:
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Тематичний інтернет-навігатор. Економіка. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/economy.
2. Економіко-правова бібліотека. – Режим доступу: http://www.vuzlib.su/.
3. Електронна економічна бібліотека. - Режим доступу: http://lukyanenko.at.ua/.
4. Електронна бібліотека Київського національного економічного університету. - Режим доступу: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/є
5. Бібліотека економіста. - Режим доступу: http://library.if.ua/, http://bibek.narod.ru/.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.05.2017 21.26.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.512078 seconds