Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 39022
   


Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 40980  
Олена запитує:
Доброго вечора,шукаю літературу для магістерською роботи за спеціальністю "менеджмент" на тему "Управління асортиментом і якістю товарів торговельного підприємства на сучасному етапі розвитку економіки".література бажано за 2007-2017 рр.буду дуже вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Безродна, С. М. Впровадження стратегічно орієнтованого підходу до управління якістю продукції на підприємствах ресторанного господарства України [Текст] / С. М. Безродна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 114-119. - Бібліогр. 17 назв

Бужин, О. А. Управління продовольчою безпекою: якість продовольчої доступності / О. А. Бужин // Формування ринкових відносин в Україні / Науково-дослідний економічний інститут. - 2011. - № 12.- . - С.122-126. - Бібліогр. в кінці ст.

Влащук, М. Якість розширює інтеграцію [Текст] / М. Влащук // Вісник Міністерства доходів і зборів України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. - 2014. - № 41. - С. 48-49

Гунькало, А.Методика управління якістю продукції за допомогою інтелектуальної системи [] / А. Гунькало, О. Бойко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2011. - № 2. - С. 61-64 : мал. - Бібліогр. с. 64 (6 назв)

Комерційна діяльність : підруч. / за ред. проф. В.В. Апопія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 558 с.

Лозюк В. М. Оптимізація асортиментного портфеля торговельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. М. Лозюк; МОНМС України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 21 c. - укp.

Мазепа Т. Сучасні підходи до визначення сутності асортиментної політики торговельного підприємства / Т. С. Мазепа //Економіка: проблеми теорії та практики : зб.наук. праую. – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2006. – Вип. 219. – Т.1. – С. 123-133.

Меленюк, В. О. Визначення ефективності управління якістю продукції на підприємствах промисловості [Текст] / В. О. Меленюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2011. - № 5. - С. 146-152. - Бібліогр. в кінці ст.

Павленкова , Л. Скористайтеся регламентом органолептичного оцінювання якості круп, порядком проведення дегустації та рекомендованими шкалами / Л. Павленкова , Л. Тележенко, В. Гулавський // Зерно і хліб. - 2010. - № 2 . - С. 24-26

Петренко, К. Система управління якістю продукції на підприємстві як чинник його ефективної діяльності [Текст] / К. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 32-34. - Бібліогр. в кінці ст.

Семенов, Г. А. Сутність та етапи процесу управління якістю продукції [Текст] / Г. А. Семенов, О. О. Єропутова, О. О. Плаксюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2011. - № 2. - С. 188-193. - Бібліогр. в кінці ст.

Ситжанова А.М. Теоретические аспекты определения ассортиментной политики предприятия / А.М. Ситжанова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2010. – Т. 3, вып. 27–1. – С. 183–185.

Ситниченко, В. Системи управління безпекою ланцюга постачання за ISO 28000. Практичні аспекти / В. Ситниченко, Г. Кісельова, Є. Стоякін // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2010. - № 1. - С. 53-56. - Бібліогр. с. 56 (8 назв)

Степаненко, Сергій. Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом / Сергій Степаненко // Журнал європейської економіки / Видання Тернопільського національного економічного університету . - 2014. -т.13. - № 1. - С.80-93.

Труш, Ю. Л. Принципи управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі [Текст] / Ю. Л. Труш, Ю. Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 10. - С. 106-109 : табл. - Бібліогр. 4 назв

Хоптюк А. Теоретичні аспекти управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства / А. Хоптюк, Є. Кравчук // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 10. — С. 84–90.

Шевчун, М. Б. Якість логістичних процесів - фактор успішного розвитку торговельного підприємства [Текст] / М. Б. Шевчун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - С. 186-189. - Бібліогр. в кінці ст.

Шимко О. В. Формування асортиментної політики торговельного підприємства: маркетинговий підхід / О. В. Шимко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 11. - С. 408-413. - Бібліогр.: 10 назв.

Шушкова О. В. Окремі аспекти управління товарним асортиментом підприємства / О. В. Шушкова, І. М. Глубока // Вісник СНАУ. – 2010. – Вип. 5/1. – С. 64-69.

Юрова Н.А. Управление ассортиментом как функциональный аспект коммерческой деятельности / Н.А. Юрова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2009. – Вып. 8(141). – С. 83–89. – (Серия «Экономика и менеджмент»).

Юр'єва, П. Б. Пріоритетні напрями формування сучасної торговельної політики України / П. Б. Юр'єва // Формування ринкових відносин в Україні/ Науково-дослідний економічний інститут. - 2011. - № 12.- С. 40-46. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.09.2017 20.52.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 40977  
Анастасія запитує:
Доброго вечора. Прошу Вас підібрати літературу з поняття « оплата праці» у працях авторів з 2000-2017 рр.( бажано не менше 50 авторів). З повагою, Анастасія.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
Ваш запит дуже об'ємний. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела(зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Божко В. М. Поняття заробітної плати [Електронний ресурс] / В. М. Божко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 29. - С. 267-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2005_29_49.
2. Бурнягіна Ю. М. Локальне правове регулювання оплати праці: теоретико-прикладне дослідження : монографія / Ю. М. Бурнягіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 221 c.
3. Вегера В. М. Оплата праці: поняття, особливості [Електронний ресурс] / В. М. Вегера // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 73. - С. 419-425. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_73_69.
4. Валецька О. В. Правове регулювання оплати праці : монографія / О. В. Валецька ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. - 219 c.
5. Гнатенко Є. П. Аспекти обліку та законодавчо-нормативного регулювання оплати праці [Електронний ресурс] / Є. П. Гнатенко, О. В. Санченко. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(1). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__22.
6. Головачова А. О. Розмежування понять "заробітна плата" та "оплата праці" [Електронний ресурс] / А. О. Головачова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2014. - Вип. 22. - С. 84-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2014_22_12.
7. Гордеюк А. О. Поняття заробітної плати як юридичної категорії [Електронний ресурс] / А. О. Гордеюк // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 199-203. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2012_1_30.pdf.
8. Гуня В. О. Заробітна плата: українські та світові реалії [Електронний ресурс] / В. О. Гуня, К. В. Кислиця // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. - 2016. - Вип. 18-19. - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspttp_2016_18-19_6.
9. Довбиш К. К. Поняття і сутність принципів правового регулювання оплати праці [Електронний ресурс] / К. К. Довбиш // Право та інноваційне суспільство. - 2016. - № 2. - С. 68-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2016_2_12.
10. Долюк А. В. Витрати на оплату праці як економічне поняття та об’єкт бухгалтерського обліку[Електронний ресурс] / А. В. Долюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_1_14.
11. Кір'ян В. Заробітна плата як об'єкт державної макроекономічної політики [Електронний ресурс] / В. Кір'ян // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 1. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_1_5.
12. Крючко О. С. Удосконалення оплати праці в контексті соціально-економічного розвитку регіонів [Електронний ресурс] / О. С. Крючко // Фінансовий простір. - 2013. - № 1. - С. 106-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_1_24.
13. Лаптій І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології / І. Лаптій // Право України. - 2005. - № 7. - С. 81-84.
14. Луняк І. В. Заробітна плата як найважливіший фактор реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Луняк // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 21. - С. 21-24.
15. Овсюк Н. В. Сутність та особливості понять "оплата праці” та "заробітна плата” визначених в нормативно-правовій базі україни [Електронний ресурс] / Н. В. Овсюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 3(2). - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(2)__7.
16. Олійник В. Оплата праці в державному секторі: термінологічний аспект [Електронний ресурс] / В. Олійник // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2016. - № 3. - С. 56-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_3_9.
17. Оплата праці : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / ред.: В. Д. Лагутін ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк : Ред.-вид. від. "Вежа", 2000. - 483 c.
18. Саух І. В. Особливості формування затрат на оплату праці: до проблеми уточнення понятійного апарату [Електронний ресурс] / І. В. Саух. // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_1_49.
19. Сергієнко О. М. Заробітна плата: еволюція поглядів та система формування [Електронний ресурс] / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 212-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_4_47.
20. Стасишен М. С. Організація оплати праці в контексті добробуту людства [Електронний ресурс] / М. С. Стасишен, О. В. Ногова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2012. - Вип. 21-22(2). - С. 249-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2012_21-22(2)__36.
21. Студенець В. О. Оплата праці як соціальний чинник ефективності трудової діяльності [Електронний ресурс] / В. О. Студенець // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2013. - № 2. - С. 221-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2013_2_36.
22. Сьомченко В. В. Заробітна плата як соціально-економічна категорія [Електронний ресурс] / В. В. Сьомченко, К. О. Засипко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_1_17.
23. Федорчук Н. В. Заробітна плата: теоретичні основи, українські реалії і світові стандарти [Електронний ресурс] / Н. В. Федорчук. // Ефективна економіка. - 2013. - № 8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_12.
24. Шахно А. Ю. Система грейдування як сучасна форма оплати праці на підприємстві [Електронний ресурс] / А. Ю. Шахно // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 187-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_47.
25. Шевченко Н. Л. Правова природа та мінімальні стандарти у сфері оплати праці [Електронний ресурс] / Н. Л. Шевченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2013_4_30.
Додатково див. електронні каталоги бібліотек:
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.09.2017 22.03.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: інна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40958  
інна запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, стать на тему : " Сучасний стан і перспективи розвитку аналізу маркетингової діяльності підприємства" , если можно с ссылками, заранее спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 33723, 30679.
2. Гармідер Л. Д. Підходи щодо оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг [Електронний ресурс] /Л. Д. Гармідер // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2016. - № 3 - С.177-181. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/download/1349/1065.
3. Дудяк Р. Маркетингові стратегії в діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Р. Дудяк, Ю. Голембйовська, Р. Грабовський // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2014. - № 21(1). - С. 295-300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2014_21(1)__57
4. Захарченко О. В. Аналіз маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств Черкаської області щодо м'ясопродуктового під комплексу та її вплив на їх конкурентоспроможність / О. В. Захарченко// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь, 2013. - № 2 (22), т. 3. - С. 134-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(3)__18.
5. Курдиш Р. Ф. Напрямки підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Р. Ф. Курдиш, Н. А. Потапова // Бізнес Інформ. - 2016. - № 4. - С. 293-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_4_48.
6. Лукан О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. Лукан // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2014. - № 5. - С. 42-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2014_5_6.
7. Лукан О. М. Економічна сутність маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Лукан // Економічний простір. - 2014. - № 84. - С. 172-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_84_19.
8. Мохненко А. С. Формування маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / А. С. Мохненко, К. М. Байша // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 8 (7). - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_8(7)__29
9. Муштай В. А. Обґрунтування маркетингових можливостей підприємства та аналіз ризиків його діяльності [Електронний ресурс] / В. А. Муштай // Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит. - 2013. - № 1. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsnau_2013_1_29.
10. Надвиничний О. А. Методичний підхід до економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Надвиничний // Інноваційна економіка. - 2013. - № 1. - С. 211-216. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_1_53.
11. Надвиничний О. А. Організація економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Надвиничний // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2013. - Вип. 42. - С. 149-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2013_42_19.
12. Надвиничний О. А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Надвиничний // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 16(2). - С. 132-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_16(2)__21.
13. Овсієнко Н. В. Методичні підходи маркетингового стратегічного аналізу діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Овсієнко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2013. - Вип. 88. - С. 12-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2013_88_4.
14. Пілько А. Д. Прогнозування ефективності управління маркетинговою і збутовою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / А. Д. Пілько, О. М. Лукан // Моделювання регіональної економіки. - 2012. - № 1. - С. 272-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2012_1_33.
15. Пілько А. Д. Сучасні тенденції розвитку моделей маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / А. Д. Пілько, О. М. Лукан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7 (2). - С. 253-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(2)__48.
16. Полторак К. А. Застосування крауд-технологій в маркетинговій діяльності підприємств [Електронний ресурс] / К. А. Полторак, О. В. Зозульов // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 11. - С. 422-429. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_66.
17. Потрашкова Л. В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту [Електронний ресурс] / Л. В. Потрашкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 47-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_3_6.
18. Райко Д. В. Визначення розвитку маркетингової діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Д. В. Райко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – Т.1. – С. 117-124. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_1_117_124.pdf.
19. Руденко Ю. В. Багатомірний статистичний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. В. Руденко // Економіка промисловості. - 2012. - № 3-4. - С. 283-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2012_3-4_42.
20. Рябуха І. С. Аналіз та оцінка маркетингових можливостей і ресурсів в ефективному управлінні маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс] / І. С. Рябуха, М. О. Скринник // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 5. - С. 273-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_5_43.
21. Тюріна В. М. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Тюріна , С. В. Телятник, А. В. Євдокімова. – Режим доступу: http://economy.kname.edu.ua/images/files/konferenc/feb2015/119-121.pdf.
22. Філонов В. І. Розвиток інтегрованих форм економічного і маркетингового аналізу ефективності діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Філонов // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(3). - С. 418-425. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(3)__53.
23. Шепарська О. О. Особливості контролінгу маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Шепарська, І. І. Поліщук // Молодий вчений. - 2015. - № 9(2). - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_9(2)__14.
24. Шпак Н. О. Аналізування ризиків, що виникають при залученні нових збутових каналів у процесі диверсифікації маркетингової діяльності малих машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Н. О. Шпак, Т. Ю. Кирилич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 797. - С. 162-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_23.
25. Штефанич Д. Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства [Електронний ресурс] / Д. Штефанич, О. Дячун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 2. - С. 44-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2013_2_7.
26. Шумейко В. М. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Шумейко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград, 2005. - Вип. 7, ч. 1. - С. 270-274. - Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3292/1/44.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.09.2017 22.22.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ОЛена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40955  
ОЛена запитує:
Шановні добродії! Щиро сподіваюсь на Вашу допомогу у пошуку методичного забезпечення предмету "Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства" (підручники, посібники, методичні вказівки до практичних занять). Бажано у електронному вигляді. Вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
1.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваченко та ін. . - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 791,[2] с. : табл.
2.Должанський І.З.Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посібник для студ. вузів / Ігор Должанський, Тетяна Загорна. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 381,[2] с.
3.Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : Навчальний посібник / І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, Ю. В. Макогон та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 454 с.
4.Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств [] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Балабанова, Ганна Кривенко, Ірина Балабанова ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - К. : Професіонал, 2009. - 253 с. : табл., іл. - (Сер. "Школа маркетингового менеджменту").
5. Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Наталія Касьянова [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 245 с. : табл., іл.
6.Окландер М.А. Маркетингова товарна політика : навчальний посібник . - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 207,[1] с.
7.Софіщенко, І. Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства [] : Навчальний посібник / І. Я. Софіщенко ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 137,[1] с.
8. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К. : Каравела, 2008. - 398,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").
9.Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; ред. С. В. Князь. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 722,[2] с.
10.Краус К.М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : монографія. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 213,[15] с.
11.Мізюк, Б.М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності [Текст] / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 125-130
12. Мельник, Ю. М. Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентноспроможністю підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2015. - № 1. - С. 59-63.
13.Янишин, Я. С. Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини // Економіка АПК. - 2015. - № 9. - С. 99-105
14. Скриньковський, Р. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 7. - С. 49-54.
15. Гончар, О. Розробка стратегії розвитку потенціалу підприємства за умов глобалізації та євроінтеграції // Економіст. - 2015. - № 1. - С. 49-52.
16.Гросул, В. А. Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу торговельного підприємства [Текст] / В. А. Гросул, М. В. Афанасьєва // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 5. - С. 176-183
17.Яремко, А. Особливості комплексного компаративного аналізу торговельних підприємству конкурентному бізнес-середовищі / Анна Яремко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - С. 145-150 : рис. -
18.Умєров, Р. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища / Руслан Умєров // Актуальні проблеми економіки.- 2013.- № 11. - С. 90-94
19. Соколова, Л. В. Досвід оцінювання конкурентоспроможності підприємства: теорія і графічна підтримка // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 289-302

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.09.2017 19.12.40 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: інна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40951  
інна запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, статьи на тему : " Економіка підприємства України в порівнянні з розвинутими країнами ЄС" , если можно с ссылками заранее спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Андрєєва Н. Імплементація норм і стандартів ЄС в агропромислову сферу України в контексті підвищення її міжнародної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Н. Андрєєва, Д. Зіньковська // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 3. - С. 5-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_3_3.
2. Андрєєва В. Г. Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України [Електронний ресурс] / В. Г. Андрєєва, О. О. Сосновська // Проблеми економіки. - 2016. - № 1. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_1_9.
3. Бойко О. О. Розробка вітчизняними підприємствами стратегії виходу на нові зарубіжні ринки [Електронний ресурс] / О. О. Бойко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_6.
4. Букреєва Д. С. Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект [Електронний ресурс] / Д. С. Букреєва // Економічний простір. - 2016. - № 109. - С. 85-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_109_10.
5. Гоцуляк Л. В. Інноваційна економіка як об'єктивна потреба сучасного розвитку економічної системи / Л. В. Гоцуляк // Бізнес Інформ. - 2016. - № 3. - С. 8-12.
6. Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті європейської інтеграції : монографія / В. В. Биба, В. Б. Васюта, О. В. Григор'єва, Н. Е. Красностанова, М. В. Куцинська; ред.: В. Я. Чевганова; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 210 c.
7. Ігнатенко М. В. Особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України [Електронний ресурс] / М. В. Ігнатенко // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 29 (1). - С. 57-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_29(1)__9.
8. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : зб. тез I Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р., Рівне / ред.: В. С. Мошинський, Я. Яскевич, С. Гвожьджєвіч; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Держ. проф. школа ім. Я. Парадижа у Гожові-Великопол., Техн. ун-т, Сум. держ. ун-т, Акад. екон. наук України. - Рівне, 2016. - 270 c.
9. Карабаза І. А. Перспективи інтеграції України у світовий економічний простір [Електронний ресурс] / І. А. Карабаза, Т. В. Кожухова, В. А. Печена // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 3. - С. 180-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_3_30.
10. Кизим М. О. Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС [Електронний ресурс] / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, І. В. Ярошенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 8-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_2.
11. Конкурентоспроможність харчових галузей України в контексті євроінтеграції : монографія / І. М. Агеєва, С. А. Бондаренко, О. Д. Бренер, І. О. Відоменко, Л. Л. Гордієнко; ред.: І. І. Савенко, І. О. Седікова ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Навч.-наук. ін-т прикл. економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна. - Одеса : Букаєв В.В., 2016. - 275 c.
12. Майкова Е. В. Економічні проблеми інтеграції України до Євросоюзу [Електронний ресурс] / Е. В. Майкова // Водний транспорт. - 2012. - Вип. 3. - С. 137-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2012_3_28.
13. Науменко С. В. Аналіз основних напрямів і механізмів співпраці Україна – ЄС в рамках ініціативи "східне партнерство” щодо підтримки діяльності малих та середніх підприємств та оцінка можливостей щодо подальшої співпраці [Електронний ресурс] / С. В. Науменко, Н. С. Науменко // Наукові праці НДФІ. - 2012. - Вип. 4. - С. 133-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2012_4_26.
14. Полторацька О. Т. Стратегічний вектор розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Європейським Союзом [Електронний ресурс] / О. Т. Полторацька, А. І. Кириченко // Економічний простір. - 2016. - № 107. - С. 48-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_107_7.
15. Попадинець Н. М. Ринок роздрібної торгівлі України та країн ЄС: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2014. - Вип. 2. - С. 295-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_2_34.
16. Реформування економіки: досвід ЄС та перспективи України : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2016 р., Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Резекнен. технол. акад. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. - 130 c.
17. Русєвіч А. Роль малого бізнесу в економіці країни [Електронний ресурс] / А. Русєвіч, М. Осипова // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2014. - № 12. - С. 120-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_12_14.
18. Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції : тези доп. I Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р., Дніпропетровськ / ред.: Н. М. Чуприна, О. А. Паршина, В. І. Дубницький ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Екон. ун-т у Вроцлаві, Півден.-Казахстан. держ. ун-т ім. М. Ауезова, Білорус. держ. технол. ун-т, Русен. ун-т "Ангел Кьнчев", Молдав. екон. акад. - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 292 c.
19. Фролов С. М. Дослідження причинно-наслідкових зв'язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу / С. М. Фролов, О. І. Савицька // Проблемиекономіки. - 2016. - № 1. - С. 282-288.
20. Черленяк І. І. Виміри транскордонної співпраці бізнесу України та Румунії [Електронний ресурс] / І. І. Черленяк, В. М. Бондаренко, В. М. Герзанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 2. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_8.
21. Яцунська О. С. Процес упровадження МСФЗ в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Яцунська // Бізнес Інформ. - 2016. - № 3. - С. 173-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_3_25.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.09.2017 19.58.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.976703 seconds