Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 42490
   


Автор запитання: Лілія із міста: Вінниця :: Запитання: 44490  
Лілія запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про ризик-менеджмент. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Лілія! Опрацюйте наступні джерла за Вашим запитом:
Горошкова Л. Математична інтерпретація методології ризик-менеджменту для природно-господарських систем [Електронний ресурс] / Л. Горошкова, В. Волков, Є. Хлобистов // Економічний вісник університету. — 2019. — Вип. 43. — С. 89-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_43_14.
Довбенко Т. Симбіоз ризик-менеджменту та соціального страхування в системі управління охороною праці [Електронний ресурс] / Т. Довбенко, В. Довбенко // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 32. — С. 142-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_32_28.
Камінський А. Характеристичні особливості ризик-менеджменту в сегменті мікрокредитування [Електронний ресурс] / А. Камінський // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. — 2016. — Т. 1, вип. 1. — С. 80-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2016_1_1_13.
Кузнєцова Н. Узагальнення структури інформаційної технології фінансового ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / Н. Кузнєцова, П. Бідюк // Наукові вісті КПІ. — 2019. — № 3. — С. 33-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2019_3_6.
Лагунова І. Сутність та принципи концепції ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / І. Лагунова // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — № 1. — С. 44-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_1_9.
Лойшин А. Дослідження передумов історичного розвитку та становлення ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / А. Лойшин // Social development & Security. — 2018. — Vol. 4, Iss. 2. — С. 28–41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2018_4_2_5.
Маркіна І. Модель формування системи ризик-менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / І. Маркіна, Т. Маренич // Економічний форум. — 2018. — № 4. — С. 176-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_4_29.
Нагайчук Н. Корпоративне страхування в системі ризик-менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / Н. Нагайчук, Н. Третяк // Економічний аналіз. — 2016. — Т. 24(1). — С. 145-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2016_24(1)__21.
Наторіна А. Кон'юнктура ризик-менеджменту цифрового бізнесу [Електронний ресурс] / А. Наторіна // Проблеми системного підходу в економіці. — 2019. — Вип. 2(1). — С. 147-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_2(1)__24.
Олійник Т. Ризик-менеджмент – чинник забезпечення економічної безпеки підприємств і стабільного розвитку України [Електронний ресурс] / Т. Олійник // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2018. — Вип. 5. — С. 115-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_5_24.
Паславська І. Ризик-менеджмент як новітня технологія в системі управління вищим навчальним закладом [Електронний ресурс] / І. Паславська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 8(2). — С. 96-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_8(2)__13.
Разумей М. Розвиток регіонального ризик-менеджменту відповідно до міжнародних стандартів митного контролю [Електронний ресурс] / М. Разумей // Науковий погляд: економіка та управління. — 2019. — № 1. — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_1_3.
Рудь І. Методи ризик-менеджменту у страховій компанії [Електронний ресурс] / І. Рудь, М. Ткаченко, А. Крамаренко // Проблеми системного підходу в економіці. — 2019 — Вип. 3(2). — С. 21-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_3(2)__5.
Тарасова Т. Обліково-аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в умовах сталого розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Т. Тарасова, А. Черчата, Т. Ставерська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. — 2019. — № 2. — С. 142-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2019_2_15.
Хаджинова О. Ризик-менеджмент як складова системи управління фінансовою безпекою на підприємстві [Електронний ресурс] / О. Хаджинова, М. Куртяник // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 37. — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2019_37_3.
Харченко Т. Роль ризик-менеджменту на підприємствах за сучасних умов господарювання [Електронний ресурс] / Т. Харченко, А. Шестакова // Український журнал прикладної економіки. — 2019. — Т. 4, № 1. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2019_4_1_18,
Шумейко В. Ризик-менеджмент у період економічної кризи [Електронний ресурс] / В. Шумейко, К. Каленик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — Вип. 9(5). — С. 219-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9(5)__52.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.07.2020 09.37.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44439  
Тетяна запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання дипломної роботи на тему: "Стратегічне управління розвитком персоналу в підприємстві (в групі підприємств)". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяна! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43399, 43568, 44098, 44200, 44254.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.06.2020 21.57.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: Київ :: Запитання: 44393  
Света запитує:
Доброго дня. Підберіть літературу по темі: Економічна безпека підприємства
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : моногр. / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – Київ : Лібра, 2003. - 280 с.
Козаченко Г. В. Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства : призначення, зміст та структура / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. - 2014. - №3. - Т.3. - С. 25-28.
Козаченко Г. В. Підхід до розробки інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства / Г. В. Козаченко, С. В. Кавун // GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки : [моногр.]; за заг. ред. І. П. Мігус. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., 2014. - С. 286-304.
Погорелов Ю. С. Процедури контролю як елемент системи економічної безпеки підприємства / Ю. С. Погорелов, Г. В. Булкот // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. - Вип. 26. Ч. І. – Лугансь к: СНУ ім. В. Даля, 2014. - С. 199-207.
Сумець О. М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека : навч. посіб. / О. М. Сумець, Б. М. Тумар. – Київ : Хай-Тек Прес, 2008.– 400 с.
Сосновська І. М. Поняття та значення економічної безпеки виробничо-господарської діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Сосновська // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303.
Юрович Л. Економічна безпека підприємства: сутність, чинники впливу, основні проблеми [Електронний ресурс] / Л. Юрович // Економіка і менеджмент : 66-та студент. наук.–техн. конф. : зб. тез доповідей / Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – С. 234-237. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/4894/1/95.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.06.2020 16.57.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслана із міста: Каховка :: Запитання: 44371  
Руслана запитує:
Дуже прошу знайти 18-20 джерел за темою Зворотній маркетинг та його відмінність від засобів традиційного маркетингу
Наша відповідь:
Руслано, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Антонюк А.А. Методи управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А.А. Антонюк ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с.

Аронова В. В. Інноваційно-проектний підхід до управління змінами в маркетинговій діяльності на підприємстві [Електронний ресурс] / В. В. Аронова // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 2. - С. 86-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_2_13
Аршевська М. В. Маркетингове комунікаційне забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. В. Аршевська; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 20 c. – укp

Балук Н. Р. Інтегровані маркетингові комунікації – нова концепція чи новий погляд на традиційний інструмент маркетингу [Електронний ресурс] / Н. Р. Балук, Н. Ф. Басій, С. В. Скибінський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. - 2017. - Т. 19, № 81. - С. 70-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2017_19_81_13

Бойко О. В. Особливості формування інноваційної стратегії підприємств на засадах маркетингу [Електронний ресурс] / О. В. Бойко, Н. А. Ковальчук // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. - 2011. - Вип. 8. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2011_8_7

Бутенко Н. В. Концептуальні засади розвитку промислового маркетингу в умовах економічної глобалізації [Електронний ресурс] / Н. В. Бутенко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2012. - № 2. - С. 146-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2012_2_23

Герасимяк Н. В. Якість маркетингової діяльності та методика її оцінки [Електронний ресурс] / Н. В. Герасимяк, К. І. Оксенюк // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. - 2011. - Вип. 8. - С. 61-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2011_8_10

Головань О. О. Вплив інструментів прямого маркетингу на лояльність клієнтів продуктової мережі супермаркетів / О. О. Головань, С. В. Маркова // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2016. - 22, № 4. - С. 101-109. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Данченко Е. Б. Использование маркетинговых инструментов идентификации ценностей в проектах [Електронний ресурс] / Е. Б. Данченко, Т. В. Дзюба // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 3. - С. 21-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_3_5

Дубодєлова А. В. Еволюція концепцій маркетингу на вітчизняних підприємствах / А. В. Дубодєлова, О. В. Юринець // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - № 640. - С. 79-82. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Звягінцева О. Б. Інноваційний маркетинг підприємств: теорія, методологія, механізм : монографія / О. Б. Звягінцева, Е. М. Забарна; Одес. нац. політехн. ун-т. - О. : Фенікс, 2013. - 274, [1] c. - Бібліогр.: с. 262-[275] - укp.

Маркетинг і цифрові технології : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 29 - 30 трав. 2014 р., Одеса / ред.: Г. О. Оборський, С. В. Філиппова, М. А. Окландер; Одес. нац. політехн. ун-т, Всеукр. громад. орг. "Укр. асоц. маркетингу", Наук. портал "Економіка: реалії часу", Ун-т прикладних наук. - Одеса : ТЕС, 2014. - 232 c. - укp. – рус

Нечипорук С. В. Зміст та сутнісні характеристики стратегічного маркетингу [Електронний ресурс] / С. В. Нечипорук // Економіка і управління. - 2011. - № 2. - С. 100-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2011_2_17

Райко Д. В. Формування інструментів управління промисловими підприємствами за теоретичним і функціональним підходами / Д. В. Райко, О. І. Подрез // Бізнес Інформ. - 2018. - № 3. - С. 386-393. - Бібліогр.: 30 назв

Родионова О. Ю. Элементы маркетингового потенциала предприятий региона [Електронний ресурс] / О. Ю. Родионова // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2011. - № 3. - С. 88-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2011_3_16

Скрябіна Н. І. Функції маркетингу в управлінні якістю : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Н. І. Скрябіна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2001. - 16 c. - укp.
Соломянюк Н. М. Вирівнювання маркетингу та продаж на підприємстві / Н. М. Соломянюк // Бізнес Інформ. - 2013. - № 9. - С. 354-358. - Бібліогр.: 8 назв. – укp

Старостіна, А. О. Зміст та основні етапи маркетингової діяльності [] / А. О.Старостіна // Маркетинг в Україні. - 2002. - № 4. - С. 30-33
Струлєв О. О. Маркетинг як основа комплексної системи маркетингового упраління об'єктами промислової нерухомості / О. О. Струлєв // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 10. - С. 423-428. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Хоменко П. Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу / П. Г. Хоменко // Актуал. проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 123-133. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.06.2020 19.02.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 44360  
Іван запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературу до теми "Архітектоніка фінансової звітності". Заздалегідь дякую. З повагою, Іван.
Наша відповідь:
Іване, день добрий! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Активізація теоретичних досліджень (Про інституціональну архітектоніку як новий науковий напрямок) / За ред. В.М. Геєця // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 2. – С. 118–152

Бондаренко О. С. Архітектоніка фінансового управління: сучасна теорія та практика [Електронний ресурс] / О. С. Бондаренко, І. П. Адаменко // Економіка та держава. - 2018. - № 5. - С. 22-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_5_7

Вахович І. М. Фінансова архітектоніка : навч. посіб. / І. М. Вахович, Н. А. Вахновська, В. Ю. Дорош, М. С. Забедюк, Л. І. Іщук; ред.: І. М. Вахович; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Волиньполіграф™, 2014. - 494 c. - Бібліогр.: с. 450-460 - укp.

Волинчук Ю. В. Фінансова архітектоніка забезпечення прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Волинчук, Н. В. Герасимяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2015. - Вип. 2. - С. 19-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_2_6

Глущенко О.В. Фінансова архітектоніка: теоретико-методологічний аспект / О.В. Глущенко // Наука й економіка. Науковотеоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2013. – Вип. 4(32). – Т. 1. – С. 43–52.

Глущенко О. В. Фінансова архітектоніка: теоретико-методологічний аспекТ [Електронний ресурс] / О. В. Глущенко // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 4(1). - С. 43-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_1_4_7

Гриценко А.А. Архітектоніка економічного розвитку / А.А. Гриценко // Вісник Національного банку, 2005. – № 6. – С. 58.

Кузенко О. Л. Архітектоніка фінансового механізму фінансової безпеки за рівнями суб’єктів фінансових відносин [Електронний ресурс] / О. Л. Кузенко // Економіка і управління. - 2015. - № 2. - С. 129-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2015_2_20

Кузнєцова С.А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнєцова // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1(7). – С. 270–279.

Мандибура В.О. Інституційна архітектоніка власності та закономірності її функціонування / В.О. Мандибура // Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку : матеріали наук. симп. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – Харків. : ХНУ, 2005. – С. 110–116.

Мостовенко Н. А. Передумови формування фінансової архітектоніки [Електронний ресурс] / Н. А. Мостовенко, М. С. Забедюк // Економічний форум. - 2014. - № 3. - С. 270-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_3_43

Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України / С. Науменкова // Вісник Національного банку України – 2010. – № 1. – С. 8–13. 25.

Попова В.В. Організаційно-економічний механізм управління розвитком національної макросистеми: архітектоніка та методологія статистичного оцінювання : [монографія] / В.В. Попова. – Київ : Формат, 2008. – 485 с.

Сосновська О. О. Детермінанти побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку [Електронний ресурс] / О. О. Сосновська, М. О. Житар // Бізнес Інформ. - 2019. - № 3. - С. 192-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_3_29

Сосновська О. О. Методологія побудови фінансової архітектоніки підприємств зв'язку [Електронний ресурс] / О. О. Сосновська // Інноваційна економіка. - 2019. - № 1-2. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2019_1-2_16

Стецюк П. А. Фінансова архітектоніка забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / П. А. Стецюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2014. - Вип. 150. - С. 33-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2014_150_7

Финансовая архитектоника в системе экономических преобразований : междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 25–27 сентября 2013 г.). – Симферополь. : ДИАЙПИ, 2013. – 215 с.

Харламова О. В. Архітектоніка Приміток до МСФЗ-звітності / О. В. Харламова // Бізнес Інформ. - 2015. - № 8. - С. 188-193. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Харламова О. В. Фінансова звітність за міжнародними стандартами: методологія формування та практика імплементації в Україні : [монографія] / О. В. Харламова. - Харків : Лідер, 2015. - 372 c. - Бібліогр.: с. 345-372 - укp.

Харламова, О.В. Методологія формування та архітектоніка транспарентної фінансової звітності: автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.В. Харламова; Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків, 2016. – 41с.
Харламова О. В. Концепція архітектоніки фінансової звітності [Електронний ресурс] / О. В. Харламова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 13(2). - С. 141-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_13(2)__39

Худенко А.В. Архитектоника идентичности : [монография] / А.В. Худенко ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – О. : Астропринт, 2010. – 238 с.

Яремко І. Й. Суттєвість афірмації фінансової звітності для її визнання інструментарієм у новій архітектоніці фінансової системи і фондових ринків [Електронний ресурс] / І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 835. - С. 225-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_835_32

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.06.2020 19.27.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.754095 seconds