Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39595
   


Автор запитання: Катерина із міста: Кривой Рог :: Запитання: 41543  
Катерина запитує:
Доброго дня! Потрібна інформація для наукової статті з теми "Аналіз Бюджету України та країн ЄС" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5109
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnbu_2013_9_4.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/51858/7/Dekhtiar_Analiz_biudzhetnoi_polityky_krain.pdf
http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2015/08/20151102_fiscal_spending_report.pdf
http://ces.org.ua/analiz-proektu-derzhavnoho-biudzhetu-na-2017-rik-pres-reliz/
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/FEAO_Schodennyk_A5_web.pdf
http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2016/MOZ_budget_efficiency_IER_GIZ.pdf
http://www.business-inform.net/pdf/2013/8_0/45_50.pdf
http://www.econindustry.org/arhiv/html/2014/4-67.pdf
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/Моніторинг основних індикаторів бюджетноїсистеми України за січень-червень 2016.pdf
http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/derzhavnij-byudzhet-na-2017-rik-povnij-analiz-prognoznih-pokaznikiv-vid-publichnogo-auditu/
https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.02/2012/Prytula.doc
http://texty.org.ua/d/wldmr/budget/
– Фаріон М. М.Порівняльний аналіз джерел формування доходної частини бюджету країн ЄС та України [Електронний ресурс] / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. — 2016. — № 8. — б.с.
– Маслій Л.П. Правові основи бюджетного процесу (за законодавством України та країн з розвиненою економікою) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Маслій Людмила Петрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1996. - 173 л.
– Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Ю. В. Пасічник. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 495 с.: табл. - (Серія "Вища освіта ХХІ століття").
– Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 17-21.
– Діденко Н.Г. Бюджетна політика нейтральних країн - членів ЄС в оборонній сфері: досвід для України / Н. Г. Діденко, В. В. Цвірова // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 4. - С. 176-182 : табл.
– Мазуренко В.П. Бюджетна політика в розвинених країнах в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 років: уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 126-137.
– Науменко І.І. Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 245-256.
– Медведєв Ю.Б. Оборонний бюджет України та інших провідних європейських країн / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25).
– Коркуна Н. Порівняльний аналіз динаміки податкових надходжень та їхній вплив на наповнення державного бюджету України з деякими країнами ЄС / Н. Коркуна, Г. Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац. ун. ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 254-259.
– Маслій Л.П. Правові основи бюджетного процесу (за законодавством України та країн з розвиненою економікою) : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.07 / Маслій Л. П. ; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
– Затонацька Т.Г. Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – C. 3-15.
– Сидорова Н.В. Про деякі проблеми удосконалення бюджетного законодавства в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 35)
– Сергієнко Л.К. Сучасний стан та перспективи розвитку бюджетної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 56-60
– Мартинюк В. П. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України / В. П. Мартинюк // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 40-51.
– Косаняк В. Понятійно-категоріальний апарат Бюджетного кодексу України: критичний аналіз / В. Косаняк // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. Вип. 37. - 2002. - С. 295-306.
– Мазуренко Г. Сучасна ефективність бюджетних видатків: аналіз сучасного стану та досвід розвинених країн світу / Г. Мазуренко // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. - 2004. - № 1. - С. 267-276.
– Плескач В. Статистичний аналіз податкових надходжень до зведеного бюджету України / В. Плескач // Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. - Вип. 139. - С. 5-10.
– Богачер Р. М. Порівняльний аналіз принципів фінансування медичної галузі в Україні та деяких країнах світу / Р. М. Богачев // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 4. - С. 24-30 : портр.
– Мещеряков А. А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України / А. А. Мещеряков, А. О. Синюк // Академія митної служби України. Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" / Акад. митної служби України. - Дніпропетровськ : Акад. митної служби України, 2015. - 2015 р. № 1(53). - С. 56-61.
– Баранецька О. В. Аналіз бюджетотворення в Україні / О. В. Баранецька, Я. Г. Бучковська // Економіка та держава. - 2016. - № 8. - С. 79-84.
– Бойко С.В. Гармонічний аналіз показників державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі / С. В. Бойко, М. А. Однорог, Я. В. Юхименко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. - 2017. - № 2. - С. 309-317.
– Захожай К. В. Факторний аналіз динаміки видатків держбюджету України протягом 2002-2011 років / К. В. Захожай // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 256-263.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.01.2018 15.29.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41519  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, наукові статті на тему: "Виклики сьогодення у сучасному менеджменті"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Василик А. В. Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом [Електронний ресурс] / А. В. Василик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2014. - № 1. - С. 306-314. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_51.
2. Гірман А. П. Сучасні пріоритети організації праці менеджера [Електронний ресурс] / А. П. Гірман // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 7(4). - С. 147-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_7(4)__41.
3. Гордієнко О. О. "М’який" менеджмент: концептуалізація сучасністю [Електронний ресурс] / О. О. Гордієнко // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип. 122. - С. 196-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_48.
4. Гордієнко О. О. "Управління" та "менеджмент": сучасний науковий дискурс [Електронний ресурс] / О. О. Гордієнко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2016. - Вип. 6. - С. 115-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_6_18.
5. Губенко В. І. Актуальні напрями та новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту [Електронний ресурс] / В. І. Губенко // Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2016. - № 1. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2016_1_4.
6. Дєгтяр О. А. Методологічні підходи до розроблення та ухвалення раціональних управлінських рішень усучасному менеджменті [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_1_6.
7. Забродська Л. М. Аутсорсинг — один із напрямів стратегічного розвитку інструментів сучасного менеджменту [Електронний ресурс] / Л. М. Забродська // Вісник післядипломної освіти. - 2015. - Вип. 15. - С. 44-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2015_15_7.
8. Захарчин Р.М. Особливості та стратегічні завдання сучасного менеджменту організацій [Електронний ресурс] / Р. М. Захарчин. – Режим доступу: http://www.ej. kherson.ua/journal/economic_14/58.pdf.
9. Йовса М. М. Розробка сучасних заходів щодо вдосконалення системи менеджменту на вітчизняних консалтингових підприємствах [Електронний ресурс] / М. М. Йовса // Молодий вчений. - 2017. - № 1. - С. 594-597. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_1_144.
10. Компанієць Л. Специфічні риси ухвалення менеджерських рішеньу сучасному трансформаційному суспільстві України [Електронний ресурс] / Л. Компанієць // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. - 2017. - Вип. 11. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_11_13.
11. Кухар Р. Б. Проблеми та перспективи сучасного менеджменту в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / Р. Б. Кухар, О. І. Єлейко, Н. Р. Мотько, О. І. Степанюк, І. О. Рамський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. - 2016. - Т. 18, № 2. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2016_18_2_19.
12. Медведєв О. О. Проблема ефективності сучасного менеджера [Електронний ресурс] / О. О. Медведєв, Г. А. Дмитренко. // Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління. - 2016. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_8.
13. Обушна Н. Новий публічний менеджмент як сучасна модель [Електронний ресурс] / Н. Обушна // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2015. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_2_5.
14. Палінчак В. М. Зміна парадигми менеджменту на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. М. Палінчак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2015. - Вип. 36. - С. 133-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_36_44.
15. Розвиток міжнародного менеджменту на сучасному етапі глобалізації [Електронний ресурс] / О. О. Квактун, В. Ю. Божанова, О. А. Варламова, Л. М. Левченко // Економічний простір. - 2015. - № 101. - С. 12-24. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_101_4.
16. Сікалюк А. І. Етика сучасного менеджменту: соціально-етичні цінності майбутнього управлінця [Електронний ресурс] / А. І. Сікалюк, В. А. Пермінова, С. В. Литвин // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 3. - С. 277-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_3_42.
17. Ситник Й. М. Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання [Електронний ресурс] / Й. М. Ситник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 778. - С. 196-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_778_30.
18. Ситник Н. І. Концептуальні засади менеджменту ідей в сучасних організаціях [Електронний ресурс] / Н. І. Ситник // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 303-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_46.
19. Сторожилова У. Л. Розвиток сучасного менеджменту в Україні [Електронний ресурс] / У. Л. Сторожилова, Д. Г. Йолкин // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2013. - № 4. - С. 44–54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2013_4_6.
20. Якубовський В. В. Формування глобально-структурованої парадигми менеджменту сучасних викликів сталого розвитку та застосування її елементів в реаліях української економіки[Електронний ресурс] / В. В. Якубовський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2014. - Вип. 121(2). - С. 44-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_121(2)__8.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.01.2018 17.55.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 41502  
Костянтин запитує:
Доброго дня!Надайте будь-ласка список джерел на тему "Концепції інтегрованої звітності". З повагою, Костянтин.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Безверхий К. В. Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття / К. В. Безвверхий // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2016. - № 4. - С. 43-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2016_4_9
Безверхий К. В. Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства / К. В. Безверхий // Облік і фінанси. - 2014. - № 3. - С. 8-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2014_3_3
Вакун О. В. КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В
СИСТЕМІ БУХГАЛТ ЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2704/1/6.pdf
Дземішкевич І. О. Інтегрована звітність як еволюція поняття "звітність" / І. О. Дземішкевич // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 2. - С. 215–219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_2_47
Єршова Н. Ю. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ. – Режим доступу: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/47/1/47_75.pdf
Костирко Р. О. ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ
ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/25261/1/26-181-187.pdf
Костюченко В.М., Богатир Н.В. ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/236.pdf
Ляхович Г.І., Заяць М.Я. КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ. – Режим доступу: http://ej.kherson.ua/journal/economic_16/2/39.pdf
Проданчук М. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 2. - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_2_5
Чумак О. В., Салатська О. А. Інтегрована звітність в системі управління підприємств. – Режим доступу: http://konf.amsfo.com.ua/integrovana-zvitnist-v-sistemi-upravlinnya-pidpriyemstv/
Інтегрована звітність підприємств : монографія / В. В. Євдокимов, С. Ф. Легенчук, Д. О. Грицишен, О. М. Баришнікова; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 178 c.
Костирко Р. О.
Костирко Р. О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р. О. Костирко // Економіка України. - 2013. - № 2. - С. 18-28.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.12.2017 12.12.32 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41499  
Аліна запитує:
Здравствуйте,мне нужны тезисы,статьи на тему:"Валютне регулювання на міжнародному рівні :ефективність та проблеми здійснення в Україні.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – Кузнєцова А. Я.Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні / А. Я. Кузнєцова, Н. О. Місяць // Бізнес Інформ. — 2017. — № 9 (476). — С. 215-220.
– Шаров О. Валютне регулювання: польській досвід в Україні / О. Шаров // Журнал європейської економіки. — 2016. — Т. 15, № 3. — С. 301-311.
– Коваленко О. М.Особенности валютного регулирования в системе государственного регулирования экономики [Электронный ресурс] / О. М. Коваленко, О. В. Станіславик // Економіка: реалії часу. — 2014. — № 2. — С. 120-125.
– Боришкевич О.Вплив валютного регулювання на економічний розвиток України / О. Боришкевич // Ринок цінних паперів України. — 2016. — № 1/2. — С. 63-72.
– Ткач С. В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні / С. В. Ткач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2015. — Т. 1, № 4. — С. 104-111.
– Сулейманова С. Р.Валютне регулювання в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / С. Р. Сулейманова // Право і суспільство. — 2015. — № 5, Ч. 2. — С. 102-108.
– Кравчук Т.В. Валютне регулювання в Україні / Т. В. Кравчук, М. М. Гузь // Регіональна економіка та управління. — 2015. — № 1. — С. 77-80.
– Джавага А. В. Зарубіжний досвід правового регулювання валютного контролю / А. В. Джавага // Держава та регіони. Серія: Право. — 2014. — № 3. — С. 28-33.
– Крекотень І. М. Основні напрями вдосконалення політики валютного регулювання в Україні / І. М. Крекотень // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2012. — Т.1, № 3. — С. 154-157.
– Ткаченко Ю. В.Удосконалення механізму валютного регулювання України в контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки / Ю. В. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2012. — № 8. — С. 30-33.
– Яременко О. О.Особливості поняття „валютне регулювання” в сучасних економічних умовах / О. О. Яременко // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 21. — С. 102-105.
– Холодна Ю.Є. Валютне регулювання : конспект лекцій / Ю. Є. Холодна ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2005. - 112 с.
– Кабанець О. І. Валютне регулювання та контроль в Україні / О. І. Кабанець, В. Д. Кольга. – Київ : [б.в.], 2000. - 222 с.
– Олійник Т.І. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : тексти лекцій / Т. І. Олійник, Є. Ю. Перепелиця ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : [б. в.], 2010. - 161 с.
– Маліков В.В. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика : монографія / Маліков В. В., Дмитрієв І. А., Дєгтяр О. А. ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2012. - 319 с. : рис., табл.
– Казарінов Д.В. Валютне регулювання в Україні в процесі регіональної валютної інтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Казарінов Дмитро Володимирович ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2013. - 21 с.
– Бодрова Н. Е. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи / Н. Е. Бодрова // Вісник СумДУ, серія «Економіка». – 2012. – № 1. – С. 102–114.
– Вожжов А. П. Україна в новій архітектурі світової валютної системи / А. П. Вожжов, О. Білоусов // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 24–29.
– Дзюблюк О. В. Проблеми реалізації валютної політики в умовах трансформаційних змін економіки України / О. В. Дзюблюк // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – C. 317–327.
– Журавка Ф. О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України : моногр. / Ф. О. Журавка. – Суми : Ділові перспективи, 2008. – 333 c.
– Казарінов Д. В. Роль валютного регулювання в забезпеченні макроекономічної рівноваги реального сектора економіки України / Д. В. Казарінов // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2012. – Вип. 1 (11). – С. 29–40.
– Лютий І. О. Іноземний капітал та його вплив на розвиток інституційної структури фінансового ринку України / І. О. Лютий, В. І. Кравець // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 23, ч. 2. – С. 92–98.
– Мещеряков А. А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки / А. А. Мещеряков, С. В. Сопотян // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. – 2014. – № 1. – С. 40–45.
– Моторнюк У. І. Чинники формування валютного курсу в Україні / У. І. Моторнюк, У. П. Гуцуляк // Менеджмент та підприємництво в Україні : зб. наук. праць / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 431–439.
– Науменкова С. В. Валюта і валютна політика / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 82 с.
– Ткач С. В. Валютно-курсова стабільність в Україні: тенденції, ризики і перспективи / С. В. Ткач, Є. В. Ткач // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 142–146.
– Ткач С. В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні / С. В. Ткач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4, Т. 1. (226) – С. 104–111.
– Ткач С. В. Удосконалення механізму реалізації валютної політики України в контексті євроінтеграційних процесів / С. В. Ткач // Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Чернівці, 21–23 трав. 2015 р.). – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – С. 109–111.
– Черняк О. І. Проблеми і перспективи розвитку світової валютної системи в умовах глобальної економічної кризи / О. І. Черняк, Д. Р. Кержковська // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. – № 1 (5). – С.17–28.
– Белінська Я. В. Валютно-курсове регулювання : проблеми теорії і практики : монографія. – Київ : НАУ, 2007. – 372 с.
– Малахова О.Л. Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми / О. Л. Малахова, М. В. Марусин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 2. - С. 46-60.
– Боришкевич О. Вплив валютного регулювання на економічний розвиток України / О. Боришкевич // Ринок цінних паперів України. - 2016. - № 1-2. - С. 63-72.
– Клименко К.В. Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання / К. В. Клименко // Фінанси України. - 2015. - № 7. - С. 75-85.
http://pidruchniki.com/18380828/ekonomika/valyutne_regulyuvannya
http://library.if.ua/book/37/2455.html
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3364/1/Тема7.pdf
http://pidruchniki.com/1470112553855/ekonomika/valyutne_regulyuvannya_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti_ukrayini
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1213&T=07&lng=1&st=0
http://www.chnu.edu.ua/res/chnu/chnu_news/March/Tkach.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.12.2017 09.51.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Київ :: Запитання: 41477  
Настя запитує:
Здрастуйте, доберіть, будь ласка , літературу на тему "Економічна сутність резервного капіталу"( необхідно 20 джерел)
Наша відповідь:
Доброго дня, Настя!
Пропонуємо скористатися наступним переліком джерел:
1. Кадацька А. М. Сутність власного капіталу підприємства / А. М. Кадацька // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – № 4 (59). – С. 153-156.
2. Катан Л. І. Фінансові ресурси підприємства та особливості їх формування / Л. І. Катан // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – № 6. – С. 38-44
3. Пайовий та резервний капітал підприємств // Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навчальний посібник для вузів / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - С.152-155.
4. Резервний капітал // Економічна енциклопедія [Текст] : в 3-х т. Т.2. К (концентрація капіталу) - П (портфельний аналіз) / ред. С. В. Мочерний. - К. : Академія ; Тернопіль : Академія народного господарства, 2001. - С.228.
5. Чиж Н.М., Дзямулич М.І. Особливості управління структурою власного капіталу акціонерних товариств/ Н. Чиж, М. Дзямулич //Економічний форум. - №1. – с. 235-239.
http://buklib.net/books/23513/
3.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1977/1/СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.pdf
Кадацька А. М. СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Про резервний капітал на стор. 4.
https://economics.opu.ua/files/science/oblik/2016/80.pdf
Поздняк К.О. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСІВ РЕЗЕРВУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗЕРВІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАВДАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
http://bit.ly/2Bkrfhb
Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. В.М. Орлова. – Одеса, 2007. – 62 с.
http://oia.lntu.edu.ua/files/1037_Oblik_i_finansy_Ch_4.pdf
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). – Ч. 4. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2013. – 472 с. Ужва А.М., Нікітіна Я.В. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. – Стор. 308
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2765/1/52.pdf
Воськало Н.М., Воськало В.І. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ
http://bit.ly/2k39ATs
Коваль Л.В. , РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ЯК ВНУТРІШНІЙ СТРАХОВИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_13/75.pdf
Грицино О.М.УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/Гуренко Т.О_СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.pdf
Гуренко, Т.О. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_6/16.pdf
Ареф’єва О.В. , Мягких І.М., Росумака Т.Г. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
http://cyberbrains.org.ua/uk/problemy-formuvannya-ta-otsinky-rezervnoho-kapitalu-pidpryemstv/
Проблеми формування та оцінки резервного капіталу підприємств
http://moyaosvita.com.ua/finansu/rezervnij-kapital/
Резервний капітал
Успіхів!

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.12.2017 21.27.17 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.522028 seconds