Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 42512
   


Автор вопроса: Христина из города: Бібрка :: Вопрос: 44156  
Христина спрашивает:
Добрий день , чи не могли б ви надати мені літературу по темі : поняття дозвілля та його основні функції
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 408 c.
http://e-pidruchniki.com/book/9_Dozvillya_v_zarybijnih_krainah.html
https://pidruchniki.com/11540510/turizm/organizatsiya_vidpochinku_dozvillya_rozvag
Культурно-дозвіллєва діяльність: сутність, функції, види і форми
https://studfile.net/preview/5044201/page:53/
Функції дозвілля
https://sdamzavas.net/1-17372.html
Сутність і особливості організації дозвілля
https://lektsii.org/16-40075.html
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20509
Наукові підходи до класифікації дозвілля
http://www.confcontact.com/20110531/pe_balahtar.htm
Аналіз понять «дозвілля» в сучасній науковій літературі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nz_p_2013_121(2)__47.pdf
http://moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/a5/c3/a5c3df7d06cf666864001f7dcdcac1cbb88bafcf

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 8.05.2020 11.50.41 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дана из города: Суми :: Вопрос: 44155  
Дана спрашивает:
Доброго дня! Підберіть будь ласка літературу, де можна знайти інформацію про Сумську вишиванку
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Історія української вишиванки на Сумщині
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/66588/1/Holosna.pdf
Розмаїття технік вишивання
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7379/1/38.pdf
Бондаренко Ю.М. Аналіз народної вишивки Конотопщини
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/33041/1/Bondarenko_embroidery.pdf
«Ламана гілка»
http://vsviti.com.ua/ukraine/40112
Символіка та колористичні особливості традиційних жіночих сорочок Полісся
http://isp.poippo.pl.ua/article/download/148174/149404
https://oriyana.org.ua/museum/sumy/ESH00003.html
https://oriyana.org.ua/museum/sumy/MIH01241.html
http://www.khoyub.com.ua/docs/Vishivanka.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16895/29-Yanina.pdf?sequence=1
Сумщина Incognita. Історія однієї вишиванки
https://www.youtube.com/watch?v=EIdQ3KrMTys

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 8.05.2020 11.01.54 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ігор из города: Бровари :: Вопрос: 44154  
Ігор спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть підібрати матеріал за темою Українці у світовій культурі
Наш ответ:
Доброго дня, Ігоре! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Номер запиту 42573. Крім того, перегляньте наступні джерела:
Внесок українства у світову культуру [Електронний ресурс]. - Bookster.com.ua : [вебсайт з навч. матеріалів]. – Електрон. дані. –Режим доступу: https://bookster.com.ua/vnesok-ukrayinstva-u-svitovu-kulturu/. – Назва з екрану.
Махінчук М. Українці на скрижалях світової науки : про видатних особистостей українського походження [Електронний ресурс] / М. Мазінчук // Голос України. – 2019. – 14 грудня. – Режим доступу: www.golos.com.ua/article/325314.
Українці у світовій культурі [Електронний ресурс] : презентація з теми «Мистецтво в діалозі культур», 9 кл. – Всеосвіта : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-ukrainci-u-svitovij-kulturi-76136.html. – Назва з екрану.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 8.05.2020 10.44.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аня из города: Житомир :: Вопрос: 44121  
Аня спрашивает:
добрий день. підскажіть літературу для курсової роботи на тему "Перспективи розвитку газетних видань в українських умовах". дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Аню! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Афанасьєва К. О. Тенденції розвитку ринку планшетних версій періодичних видань в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Афанасьєва // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 51. - С. 207-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_51_46
Белькова С. В. Актуальні тенденції розвитку української газетної журналістики і жанровий процес [Електронний ресурс] / С. В. Белькова // Митна справа. - 2013. - № 5(2.2). - С. 273-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_5(2
Горова С. Перспективи розвитку періодичних електронних видань у сучасному інформаційному середовищі [Електронний ресурс] / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 101-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_11
Зозуля С. Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / С. Зозуля // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 2. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_2_8
Ковалевський В. Сучасний стан і тенденції розвитку медіа-сфери України [Електронний ресурс] / В. Ковалевський // Політичний менеджмент - 2009. - № 5. - С. 109-119. - Режим доступу: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/kovalevskyi_suchasnyi.pdf
Колісник О. М. Інтернет-газета як вид мережевого видання [Електронний ресурс] / О. М. Колісник // Вісник Харківської державної академії культури. - 2010. - Вип. 31. - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2010_31_16
Костилєва С. О. Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х - 90-ті рр. ХХ ст.) : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / С. О. Костилєва; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2004. - 36 c.
Миронюк Д. І. 2043 рік - рік виходу останньої газети у світі: із досвіду викладання курсу "Концепція друкованого видання" [Електронний ресурс] / Д. І. Миронюк // Наукові записки Інституту журналістики. - 2015. - Т. 60. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_60_21
Миронюк Д. І. Концепція друкованого видання, або Коли "помре" остання газета на землі? [Електронний ресурс] / Д. І. Миронюк // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 50. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_9
Наука і вища освіта : тези доп. ХХ Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учен.: у 3 т. Т. 3 / ред.: В. М. Огаренко, О. М. Горбань, А. О. Монаєнко, М. О. Фролов, О. І. Гура, О. В. Покатаєва; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 395 c.
Полковенко Т. Реклама книжкових і газетно-журнальних видань у контексті розвитку новостворених видавництв [Електронний ресурс] / Т. Полковенко // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 9. - С. 9-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_9_4
Самохіна Н. Вітчизняні газетні видання XIX – початку XX століття у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 4. - С. 12-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_4_3
Чорна І. В. Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси [Електронний ресурс] / І. В. Чорна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 1. - С. 109-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_1_16
Швець І. Газетний фонд НБУВ: формування, сучасний стан та перспективи розвитку / І. Швець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 366-373.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 5.05.2020 13.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ульяна из города: Львів :: Вопрос: 44113  
Ульяна спрашивает:
Історія виникнення витинанок, література для виставки бажано навенька. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бідна С. Зимові сюжети - білі силуети : художня студія / С. Бідна // Джміль. - 2016. - № 6. - С. 22-23.
Данилова Н. Символи та знаки в орнаментах : урок у 5 класі / Н. Данилова // Шкільний світ. - 2012. - № 28. - Образотворче мистецтво. - 2012. - № 7. - С. 4-5.
Демчик О. "Янгол Різдва" : виховний захід / О. Демчик // Справи сімейні. - 2016. - № 11. - С. 36-38.
Демчик О. "Янгол Різдва" : виховний захід / О. Демчик // Справи сімейні. - 2016. - № 11. - С. 36-38.
Дяків Т. Витинанка "Сонечко" / Т. Дяків // Колобочок. - 2014. - № 11. - С. 12-13.
Корінько В. М. Витинанка. Поняття про витинанку. Однокольорова витинанка : ("Образотворче мистецтво", 5-й клас) / В. М. Корінько // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2017. - № 5. - С. 12-14.
Косарева І. Паперові дива : майстер-клас для педагогів / І. Косарева // Дошкільне виховання. - 2019. - № 12. - С. 18-19.
Лємешева Н. Дерево роду. Чарівне мереживо витинанки : 7-й клас : (за новою програмою "Мистецтво. Образотворче мистецтво", авт. Л. Масол та ін.) / Н. Лємешева // Шкільний світ. - 2015. - № 18. - Образотворче мистецтво. - 2015. - № 9. - С. 8-11.
Мельничук С. Витинанка "Зимова казка" : творча майстерня / С. Мельничук // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2015. - № 11. - С. 40-41.
На гостину до грудня : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. - 2017. - № 11. - Вкладка "Навчання та виховання: місяць за місяцем". - С. 1-32.
Папіш Л. Витинанка "Дерево життя" : урок у 5-му класі за програмою "Образотворче мистецтва" (авт. Масол Л. М. та ін.) / Л. Папіш // Шкільний світ. - 2014. - № 6. - Образотворче мистецтво. - 2012. - № 6. - С. 2-7.
Середа І. Дзеркальна витинанка "Дерево життя" : художнє витинання з паперу : позашкілля / І. Середа // Позашкілля (Шкільний світ). - 2019. - № 10. - С. 40-46.
Суслова Н. Ажурне витинання : заняття для дітей 1-3-го року навчання / Н. Суслова // Позашкілля (Шкільний світ). - 2014. - № 10. - С. 64-66.
Трибуна педагогічної майстерності : уроки з музики, образотворчого мистецтва та трудового навчання : заняття в ДНЗ з художньо-естетичного розвитку : [творчі доробки вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ] // Розкажіть онуку. - 2011. - № 19-20. - С. 31-76.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 5.05.2020 08.11.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.990514 seconds