Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41937
   


Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 43937  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по темі "Регіональні газетні видання як складник інформаційного простору Житомирщини". Дякую!
Наша відповідь:
Ірино, день добрий! Радимо використати такі джерела інформації:

Дзюбенко Г. Сучасна журнальна періодика: загальна характеристика, типологія, основні функції та принципи [Електронний ресурс] / Ганна Дзюбенко. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act =article&article=1063

Журналісти і засоби масової інформації Житомирщини [] : (члени Спілки журналістів України, газети, додатки до них, журнали, радіо- і телестудії області): довідник / [ред.-упоряд.: В. С. Киричанський, Г. П. Мокрицький ; передм. Д. Панчука]. - Житомир : Журфонд, 1994. - 64

Житомирщина інформаційна [] / Житомир. облдержадмін., Держ. ком. телебачення та радіомовлення України, Упр. у справах преси та іформ. Житомир. облдержадмін. ; [ред.-упоряд. В. Й. Шатило]. - Житомир : Полісся, 2005. - [20] с. : табл., фот. кольор., карти.

Житомирщина в літературі та пресі 1997 [] : бібліотр. покажч. / Житомир. обл. упр. культури , Житомир. держ. обл. універс. наук. б-ка ; Житомир. обл. упр. культури , Житомир. держ. обл. універс. наук. б-ка . - Житомир : [б. в.], 2000. - 124 с. - Ім. покажч.: с.102-118. - Геогр. покажч.: с.119-
121.

Житомирська область – серед лідерів по кількості роздержавлених друкованих ЗМІ. – Режим доступу:
https://www.zhitomir.info/news_180549.html

ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ // Журнал Житомира. – Режим доступу: http://zhzh.info/all/SMI-zhytomyr.html

Івановський, Валерій Володимирович. Інформаційний простір регіону: проблеми та перспективи розвитку [] / В. В. Івановський. - Житомир : Полісся, 2005. - 168 с. : рис., фото. - Бібліогр.: с. 101-103

Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт.-укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир : Бібліотека Житомирського державного університету імені І. Франка, 2012. – 63 с.

Кравець, А. С. Історія розвитку радіомовлення Бердичівщини: від витоків до сучасності [] / А. С. Кравець // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції
"Житомирщина: події і люди", присвяченої 80-й річниці від часу утворення Житомирської області (22.09.1937.р.) та 75-й річниці від дня народження відомого краєзнавця Костриці М. Ю. (20.09.1942 р.), 22-23 вересня 2017 р. / Нац. спілка краєзн. України, Упр. культури Житомир. держадмін., Іст. ф-т, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. обл. орг. НСКУ, Житомир. обл. унверс. наук. б-ка ім. О. Ольжича. - Бердичів : Мельник М. В., 2017. - С. 171-175. - Л-ра в кінці ст.

Міщук, Сергій. Історія Волинського народного університету в Житомирі на сторінках часопису "Волынские народніе известия" (1917-1918) [] / С. Міщук, О. Рибачок // Волинські історичні записки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЖДУ ім. І. Франка ; [редкол.: С. М. Міщук (голов. ред.) та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Т. 7. - С. 84-92 : іл. - (Волинські історичні студії)

Новожилова І. Чому інтернет-медіа в Житомирі не бажають мати юридичного статусу ЗМІ / І. Новожилова. // Журнал Житомира. - Режим доступу: http://zhzh.info/publ/4-1-0-8841.

Новожилова І. Проросійські маніпуляції в житомирських ЗМІ - Режим доступу: https://detector.media/monitoring/article/140357/2018-08-22-prorosiiski-manipulyatsii-v-zhitomirskikh-zmi/

Ригун, Аліна. "Відкрита розмова" [] / Аліна Ригун // Житомирщина : обл. офіц. громад.-політ. газета. - 2014. - N 14/15(11 лют.). - С. 2 : фото
Соцмережі як привід для новин в онлайн-ЗМІ Житомирщини. – Режим доступу: https://zt.20minut.ua/Reviews/sotsmerezhi-yak-privid-dlya-novin-v-onlayn-zmi-zhitomirschini-10943045.html

Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2016 р.). – Режим доступу: https://vspu.edu.ua/content/event/years16_17/10_13_confer/dop1.pdf.

Тарабукін, Олександр. Діяльність Волинського центрального науково-дослідного музею у галузі археології на сторінках періодичних видань Радянської України 20-х - початку 30-х років ХХ століття [] / О. Тарабукін // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Бібліотеки у збереженні культурної спадщини", присвяченої 75-й річниці Обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради, 26 вересня 2013 року / Житомир. обл. держадмін. [та ін.]. - Житомир : Косенко М., 2013. - С. 345-355. - Л-ра в кінці ст.

Зверніться також до Житомирської обласної наукової бібліотеки. Успіхів!

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.03.2020 18.21.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 43936  
Катерина запитує:
Онлайн ігри
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Розвивальний ігротренінг - https://learningapps.org/user/nbkidskiev
Літературна мозаїка - https://www.jigsawplanet.com/nbukids
Бібліоігротека - https://biblioigroteka.jimdo.com/
Ігродром - http://www.library.kherson.ua/lw/igrodrom/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.03.2020 16.10.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Новоград-Волинськ :: Запитання: 43914  
Інна запитує:
Доброго дня))) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової, що стосується інформаційного простору України та інформаційного простору Житомирщини Зазделегідь щиро вдячна))))
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Пропонуємо переглянути наступні джерела:


Барна О. С. Інформаційний простір України як чинник суспільної консолідації в умовах гібридної війни [Електронний ресурс] / О. С. Барна // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2019. – Вип. 86. – С. 365-376. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2019_86_35
Голованова Н. М. Інформаційний простір Україна — ЄС: ціннісні орієнтири, історія та сучасність [Електронний ресурс] / Н. М. Голованова // Новий Колегiум. – 2017. – № 4. – С. 30-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2017_4_10
Закіров М. Національна ідентичність перед викликами нових інформаційних реалій. Рецензія на монографію Половинчак Ю. М. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Юлія Половинчак ; наук. ред. В. М. Горовий; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 372 c. [Електронний ресурс] / М. Закіров // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. –2018. – Вип. 1. – С. 100-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_1_11
Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та регулювання [Електронний ресурс] / В. К. Конах // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 2. – С. 97-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2013_2_15

Матвієнків С. Вплив національно-політичної свідомості сучасного українського суспільства на інформаційний простір держави [Електронний ресурс] / С. Матвієнків // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2018. – № 2. – С. 126-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2018_2_16

Матвієнків С. М. Інформаційний простір сучасної України: законодавчий аспект [Електронний ресурс] / С. М. Матвієнків // Держава і право. Серія : Політичні науки. - 2019. – Вип. 83. – С. 74-84. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2019_83_9
Набруско В. Інформаційний простір України: загрози національній ідентичності та інформаційному суверенітету [Електронний ресурс] / В. Набруско // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 15. – С. 143-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_15_45

Нестеряк Ю. В. Розвиток національного інформаційного простору України (2005–2014 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2018. – № 3. – С. 181-188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_3_25

Нестеряк Ю. В. Розвиток національного інформаційного простору України (1994 – 2004 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2018. – № 2. – С. 98-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_2_16

Нестеряк Ю. В. Становлення національного інформаційного простору України (період 1989–1993 років) [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2018. – № 1. – С. 11-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_4

Олійник О. В. Інформаційний простір як основа соціально-економічного, політичного і культурного забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 98-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_4_16

Тарасюк В. М. Інформаційний простір в Україні: виклики і загрози [Електронний ресурс] / В. М. Тарасюк // Правова держава. – 2018. – Вип. 29. – С. 375-381. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_50

Цимбал І. В. Інформаційний простір демократичних змін: проблемне поле і наукові дослідження у сучасній Україні [Електронний ресурс] / І. В. Цимбал, О. Б. Плугова, О. О. Шугалій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2016. – Вип. 20. – С. 82-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2016_20_16

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.03.2020 18.07.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 43912  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (якщо це можливо, надавати перевагу монографіям) "Рекламне газетно-журнільне видання "Aviso" в інформаційному просторі Житомирщини".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Васьківський Ю. П. Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.08 / Ю. П. Васьківський; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - Київ, 1999. - 19 c.

Виткалов В. Інформаційний простір сучасної Рівненщини / В. Виткалов, С. Виткалов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: «Філософія, культурологія, соціологія». — 2012. — Вип. 3. — С. 31—40.

Гурьєва С.А. Типологія сучасної преси Східної України: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.А. Гурьєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2006. — 18 с.

Кобинець А. В. Газета - соціотворча структура й підприємство : навч. посіб. для студ. напряму "Журналістика" / А. В. Кобинець; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 263 c.

Левченко А. М. Роль регіональних ЗМІ у соціокультурній, економіч-
ній та політичній системах суспільства [Електронний ресурс] /
А. М. Левченко. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.
php?act=arcticle&arcticle=1381.

Мілясевич І. В. Періодичні видання Волинської губернії ХІХ — початку
ХХ ст. : іст.-бібліогр. дослідж. / І. В. Мілясевич. — Луцьк, 2004. — 376 c.

Шпак В. Розвиток друкованих засобів масової інформації в тематичному, мовному і регіональному аспектах (1990-2010 роки) [Електронний ресурс] / В. Шпак. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Ip_2013_29_13.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.03.2020 13.40.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Львів :: Запитання: 43894  
Настя запитує:
Літня календарна обрядовість українців історія та сучасність
Наша відповідь:
Доброго дня, Ананстасіє. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://www.ukrlegenda.org/zvychai_nashoho_narodu_lito.php
Скляренко В.М. Українські традиції і звичаї : укр. етнографія, народ. вірування, традиції, звичаї, обряд. календар, свята, обереги : для дітей серед. шк. віку
https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=2471
Українська традиційна обрядовість весняно-літнього циклу. Свято Івана Купайла
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/etnolog_practic.pdf
Маліков В. Традиційна жнивна обрядовість у побутуванні звичаєво-правових
відносин наймання
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38003/10-Malikov.pdf?sequence=1
Конопка В. Головні атрибути жниварської обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України
https://www.academia.edu/32268882/Конопка_В._Головні_атрибути_жниварської_обрядовості_українців_Південно-Західного_історико-етнографічного_регіону_України
Літні звичаї та обряди
http://about-ukraine.com/litni-zvichai-ta-obryadi/
https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=1155
https://mala.storinka.org/літній-цикл-народних-українських-свят-традиції-та-звичаї.html
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/litnii-tsykl
https://authenticukraine.com.ua/blog/kupala
https://we.org.ua/kultura/svyata-litnogo-kalendarnogo-tsyklu-ukrayintsiv/
http://spadok.org.ua/litni-zvychayi-ta-obryady/blog
Костенко Л. Троїцька та купальська рослинна атрибутика Лівобережного Полісся (с. 183); Серебрякова О. Мантичні дії з вінками в купальській обрядовості українців (с.287); Якиминська Л. Купальська обрядовість в Степовому Побужжі (с. 351)
http://archaeology-ethnology.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/11/Kalendarna_obryadovist_u_zhyttyediyalnosti.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.03.2020 00.04.07 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.32885 seconds