Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 40776  
Христина запитує:
Доброго дня! Порадьте будь ласка літературатуру для курсової роботи на тему:Оперний театр. Дякую!
Наша відповідь:
Христино, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Богуцький Ю. П. . Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К., 2010. — Т. 7 : Мл — О. — С. 309.

Вечерський, В. Перлина Одеси : одеському оперному театру - 200 років / В. Вечерський // Культура і життя. - 2009. - 9-18 жовтня. - С. 8

Воронков В. Музичне серце Одеси (театр України; одеський оперний театр) / В. Воронков, О. Владимирський // Віче. - 2007. - № 21/22 . - С. 78-79

Гозенпуд А.А. Русский оперный театр между двух революций 1905-1917. - Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1975. - 368. - (Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии)

Голинська, Ольга. Національна опера України: підсумки і перспективи [Текст] / О. Голинська // Культура і життя. - 2011. - 21 жовтня.

Горицвіт, Сергій. "Карміна Бурана" під небом Одеси [Текст] / Сергій Горицвіт // Культура і життя. - 2013. - 28 червня. - С. 6.

Горович Б. Оперный театр. - Л.: Музыка, 1984. - 224: ил

Гудима, М.Одеський театраріум: двісті років разом [Текст] : [цього тижня одеській опері виповнилося 200 років] / М. Гудима // Дзеркало тижня. - 2010. - 13-19 лютого. - С. 13

Державний театр опери і балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка [Текст]. — К., 1991. — 63 : іл.

Іванова, І. Л.Історія опери: Західна Європа. XVII-XIX століття [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Іванова, Г. В. Куколь, М. Р. Черкашина ; за ред. М. Черкашиної. - К. : Заповіт, 1998. - 383 с.

Каравацкая Л.И. Оперный хор в исторических реалиях становления и развития Киевского оперного театра // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ: [Міленіум], 2014. - № 4. - С. 122-133.

Каравацька Л.І. Оперний хор у контексті творчої діяльності київського оперного театру (1917-1955 рр.): традиції та новаторство // Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. - Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2015. - Вип. 32. - С. 44-52.

Київський державний ордена Леніна та ордена Трудового Червоного Прапора академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка: Фотонарис. - К.: Мистецтво, 1977. - 26: a-іл

Кіпушева, Т. В.Найбільші оперні театри світу / Т.В. Кіпушева // Мистецтво в школі. - 2013. - № 4. - С. 21-28.

Клімова, Наталія Іванівна. Оперний театр Клода Дебюссі: символістські аспекти організації [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Клімова Наталія Іванівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2014. - 18 с.

Кириченко А.Д. Концепція "світового театру" в оперній творчості німецьких композиторів другої половини ХХ - початку ХХІ століття: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 "Музичне мистецтво" / наук. керівник Д. В. Андросова ; офіц. опоненти: О. В. Козаренко, О. Л. Зосім ; Одеська нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2016. - 16 с.

Коваленко Ю.Б. Оперний театр Сергія Слонимського у взаємодії з художньою традицією: Автореф. дис... канд. мистецтв.: (17.00.03). - Харків, 2009. - 19 с.

Конен В.Д. Театр и симфония: Роль оперы в формировании классич.симфонии. - 2-е изд. - М.: Музыка, 1975. - 376: нот

Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя: Монографія. - К.: Либідь, 1999. - 206: іл

Латчук Б.А. Жанр дитячого мюзиклу в музично-театральному мистецтві України останньої третини XX - початку XXI століть // Національні оперні і балетні традиції у європейському контексті. - Київ: [б. в.], 2015. - С. 25-31.

Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької (1900 - 2014 рр.) / А. О. Корнутяк // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 20, т. 1. - С. 131-135.

Національна опера України 2001-2011 / Ю. О. Станішевський ; [авт. і кер. проекту П. Чуприна ; ред. О. Голинська]. – К. : Муз. Україна, 2012. – 304 с. : іл.

Одесский театр оперы и балета [Текст] : Фотоочерк: (На рус. и англ. языках). — Одесса : Маяк, 1977. — 43 : a-ил.

Остроухова Н.В. Хронологічні та жанрово-стильові параметри діяльності Одеського національного театру опери та балету: до проблеми музикознавчої праксеології: Автореф. дис. ... канд. мистецтв. :(17.00.03). - Одеса, 2010. - 18 с.

Паламарчук О. Львівська опера / Паламарчук О., Пилип'юк В.. — Львів : Світло й тінь, 2000. — 155 с.

Петрушенко В.В. Семен Бутовський та становлення українського оперного театру // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ: [Міленіум], 2005. - № 3. - С. 66-69.

Потьомкіна О.М. Творчий початок Луганського державного театру опери і балету // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри. - К.: КНУКіМ, 2013. - Ч. 1. - С. 172-176.

Солов’яненко А.А. Українська оперна режисура в контексті одеських музично-театральних традицій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ: Міленіум, 2013. - № 1. - С. 160-163.

Солов’яненко А.А. Закладення прогресивних традицій у Донецькому академічному державному театрі опери та балету імені Анатолія Солов’яненка: роль Йосипа Лапицького // Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні. - Київ, 2013. - С. 87-88.

Станішевський Ю.О. Оперний театр Радянської України: Історія і сучасність. - К.: Муз. Україна, 1988. – 248 с.

Таміліна, Ілона Євгенівна. Київський оперний театр у 80-і роки XIX століття: антрепренери, репертуар, трупа [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Таміліна Ілона Євгенівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - К., 2013. - 17 с.

Терещук, Надія. Акорди ХІІ Міжнародного фестивалю оперного мистецтва імені С. Крушельницької [Текст] / Надія Терещук // Просценіум : театрознавчий журнал. - 2013. - № 1/3. - С. 53-57 : фотогр.

Ту Д. Паралелі художнього розвитку оперного театру Європи та Китаю: Автореф. дис. ... канд. мистецтв.: (17.00.03). - Одеса, 2010. – 16 с.

Туркевич В. Венецінські дзеркала чекають (історія українського театру; київський оперний театр; Національна опера України) / В. Туркевич. // Віче. - 2007. - № 23/24. - С. 75-77

Ущапівська О.М. Донецький театр опери та балету як територія невідчуженої комунікації // Мистецтвознавчі записки. - Київ: Міленіум, 2014. - Вип. 26. - С.123-130.

Хілобок Н.А. До проблеми сценічного втілення опери у сучасному режисерському оперному театрі // Мистецтвознавчі записки. - Київ: [Міленіум], 2014. - Вип. 25. - С. 191-198.

Чжан Кай Сучасний оперний театр як художнє явище та категорія музикознавчого дискурсу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжан Кай ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2017. - 18 с.

Чуприна, П. Міжнародні маршрути театру [Текст] / П. Чуприна // Музика. - 2004. - № 4/5. - С. 10-11

Шукайло, В. Яскрава сторінка мистецького літопису України / В.Шукайло // Вітчизна. - 2002. - № 7-8 . - С. 126-127

Щукіна, Юлія.Відпусти народ мій [Текст] / Юлія Щукіна // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва. - 2016. - № 4. - С. 14-17 : іл.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
http://opera.lviv.ua/

Найвідоміші театри світу
http://senfil.net/index.php?newsid=67

Оперний театр
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оперний_театр

Оперні театри світу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оперні_театри_світу

Що таке опера? Оперне мистецтво – особливості та характеристики.
http://www.yusypovych.com/ukr/scho-take-opera

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.05.2017 08.35.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Одеса :: Запитання: 40764  
Ольга запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти доступні джерела інформації та літературу з питання: Культура поляків, німців, болгар, кримських татар на території України в період Другої світової війни.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! На жаль, є дуже мало інформації на цю тему.
Національні процеси в Україні .В 2 ч : Історія і сучасність : документи і матеріали : довідник. Ч.2 / упоряд.: І. О. Кресіна та ін . - Київ : Вищ.шк., 1997. – 704 с.
Наулко, В. І. Хто і відколи живе в Україні / В. І. Наулко. - Київ : Гол.спец.ред.літ.мовами нац.меншин України, 1998. – 80 с.
Миколаївщина в новітній історії : 70-річчю утворення Миколаївської області присвячується: навч. посібник / редкол.: О. М. Гаркуша та ін. - Миколаїв : ПП Шамрай, 2007. - 280 с. :
Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник / Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Фак-т соціології та психології ; автори: К. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко [та ін]. - Київ : Наукова думка, 2004. - 343 с.
Даниленко, Віктор. Етнополітика в СРСР та УРСР у 40-80-ті роки ХХ ст. / В. Даниленко // Історія України (Шкільний світ). - 2011. - № 1. - С. 3-7.
Зіятдінова, Еміне. Новий кримський стиль : кримським татарам вдалося ледь не з нуля відновити народне мистецтво, втрачене під час депортації. / Е. Зіятдінова // National Geographic. - 2014. - № 5. - С. 24-33.
Рафальський О.О. Національні меншини України у ХХ ст.: історіографічний нарис. - Київ, 2000.- 446с.
Етнополітика в Укарїні: історія та сучасний стан // http://history.org.ua/JournALL/journal/1999/4/2.pdf
Освіта й виховання в роки Другої світової війни та у повоєнні роки // http://subject.com.ua/psychology/history_pedagog
Якубова Л.Д. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalni_menshyny (останній перегляд: 22.05.2017)
Національні меншини України http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Natsionalni_menshyny
Етнiчний склад населення України. Нацiональнi меншини України: особливостi їх pозселення та чисельність // http://bookster.com.ua/etnichnyj-sklad-naselennya-ukrayiny-natsionalni-menshyny-ukrayiny-osoblyvosti-yih-pozselennya-ta-chyselnist/
Етносоціокультурна еволюція кримськотатарського народу в ХХ ст. www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?.
Як повернути на батьківщину історико-культурну спадщину корінних народів Криму https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/teritoriya-vtrat

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 22.05.2017 11.10.13 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 40759  
Катя запитує:
Потрібна література про долю творів мистецтва, музеїв, галерей під час та після Другої світової війни
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Вивезення до Німеччини етнокультурної спадщини українців під час Другої світової війни
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eine_2001_11_20.pdf
Доля музейних цінностей Східної України в роки Другої світової війни
http://www.info-library.com.ua/books-text-10340.html
Антиукраїнський культурний геноцид в роки Другої світової війни
http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/politika/antiukraienskijkulturnijgenocidvrokidrugoiesvitovoievijniavtorhimicanatalia
http://shaj.sumdu.edu.ua/data/20_2013/Alekseev_59-63_2013.PDF
Музеї України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Втрати культурно-історичних цінностей. Проблеми реституції.
http://bookster.com.ua/muzeyi-ukrayiny-v-roky-drugoyi-svitovoyi-vijny-1939-1945-rr-vtraty-kulturno-istorychnyh-tsinnostej-problemy-restytutsiyi/
Українська державна картинна галерея у Харкові під час німецької окупації (1941-1943 рр.)
http://artmuseum.kh.ua/galereya.html
http://www.mari.kiev.ua/!_VAK/3_Hudoznya_kultura_Aktualni_problemy/2007_Hud_kultura_4/PDF/HK-4_2007_p-640-662_Eytel.pdf
С.Кот Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941-1944 рр.)
http://lostart.org.ua/ua/research/281.html
Радянська евакуація українських музейних цінностей на території УРСР під час Другої світової війни в контексті проблеми повернення та реституції втрачених культурних надбань
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/95680/30-Kot.pdf?sequence=1
Грімстед Кеннеді Патриція, Боряк Геннадій. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0009240
http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/04/9/142335/view_print/
http://neverland.in.ua/skhovati-monu-lizu-luvr-pid-chas-viyni.html
Проблема повернення культурних цінностей (Україна – Німеччина)
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_42/opanasenko_problema.pdf
http://www.pravda.com.ua/inozmi/deutsche-welle/2013/07/17/6994400/view_print/
http://lostart.org.ua/en/restitution/722.html
https://gazeta.dt.ua/CULTURE/restitutsiya_i_vse-vse-vse.html
Знищення музейних збірок в УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-х – 1950-х рр.)
http://history.org.ua/JournALL/histname/histname_2011_37/13.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.05.2017 12.48.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Миколаїв :: Запитання: 40735  
Олена запитує:
Допоможіть з темою: Театральність народних танців в контексті етики та естетики сучасного мистецтва (українських танців); актуальність даного питання сьогодні. Дякую.
Наша відповідь:
1. Етика. Естетика : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, Київський націонал. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; ред. Валентина Панченко. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 429,[1] с. - Бібліогр. с. 428-429. - ISBN 978-617-673-232-7
Зміст:
Стеценко, Л. Л. Етичні проблеми сучасного мистецтва / Л. Л.

2. Естетика [Текст] : Підручник для студ. гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк. - 2-ге вид., доп. і перероблене. - К. : Вища школа, 2005. - 431,[1] с. -


3.Савельєв, Віктор Петрович.
Культурологія. Етика. Естетика [] : навч. посібник / Віктор Савельєв, Світлана Повторева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 323 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Іменний покажч. с. 296-305. - Предм. покажч. с. 306-308. - ISBN 978-617-574-041-5
Зміст:
Художня культура. Мистецтво як естетичний феномен


4.Похиленко, Віктор Федорович.
Танець між Небом і Землею / Віктор Похиленко ; редкол.: Анатолій Коротков [та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 351 с. : фото, фото. кол., портр. - Бібліогр. с. 348-351

Рубрики: Танці народні українські

5.Похиленко, Віктор Федорович
Чарівне коло українського народного танцю [Текст] : Навч. посібник для студентів педагогічних навчальних закладів зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія" / Віктор Похиленко; Ред. Ю. З. Круть ; М-во освіти і науки України, КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград : [б. и.], 2003. - 233 с. : іл. - Бібліогр.: с. 227-233

6.Лаврик, Оксана Василівна.
1000 цікавих фактів про Україну / Оксана Лаврик. - Харків : Аргумент Принт, 2015. - 255,[1] с. - (Сер. "Корисна книга"). - Бібліогр. с. 248.-

Зміст:
Україна культурна
Український народний танець


7.Бойко, Ольга Степанівна.
Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / Ольга Бойко ; М-во культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2016. - 202,[2] с. : портр., кол.іл. - Бібліогр.: с. 185-202 (240 назв.)

8.Василенко, Кім Юхимович
Лексика українського народно-сценічного танцю [Текст] : Навч. посібник для ін-тів культури / Кім Василенко,. - 3-є вид., доп. і перероб. - К. : Мистецтво, 1996. - 496 с.

9.Верховинець, Василь Миколайович
Теорія українського народного танцю [Текст] / Василь Верховинець,. - 5-е вид., доп. - К. : Муз. Україна, 1990. - 149,[2] с. ; 22 см.

Класифікація та характеристика українських народних танців 10.[Текст] : Заняття перше // Позакласний час. - 2004. - № 13-14: Українські народні танці: На допомогу музичному працівникові. - С. 2-12

11.Майорова, О.
Українські танці [Текст] / О.Майорова // Мистецтво та освіта. - 2000. - № 4. - С. 26-37

..
12.http://pidruchniki.com/kulturologiya/narodniy_tanets
Народний танець

13.http://www.studfiles.ru/preview/5601301/
Українські народні танці та сучасна хореографія

14.http://litmisto.org.ua/?p=1294
Народні танці

15.http://ua.textreferat.com/referat-13719.html
Збагачення народносценічного танцю формотворчими елементами класичного балету, естради, спорту, акробатики

16.http://westudents.com.ua/glavy/33921-narodniy-tanets.ht
Українське народознавство - Лозко Г.С -
Народний танець

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 12.05.2017 18.26.01 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Миколаїв :: Запитання: 40731  
Олена запитує:
Доброго вечора, підскажіть, будь-ласка, літературу та джерела до теми "Театральність народних танців в контексті етики та естетики сучасного мистецтва (українських танців). Актуальність сьогодні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Для Вас такі посилання на джерела друковані:
1. Бойко, О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці [Текст] : монографія / О. С. Бойко. - К. : Ліра-К, 2015. - 204 с.
2. Бойовий гопак [Текст] : техніка виконнання основних елементів танцю // Позакласний час. - 2014. - N 11. - С. 56-58.
3. Верховинець, Я. Як виник і був заборонений "Лондонський гопак" [Текст] / Я. Верховинець, М. Сівкович // Народна творчість та етнографія. - 1993. - N 4. - С. 17-22.
4. Культура та інформаційне суспільство XXI століття [Текст] : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (20-22 квітня 2005 р.) ; ред. С. В. Сищенко. - Харків : ХДАК, 2005. - 245 с.
5. Шейкіна, К. О. Українські традиції [Текст] / К. О. Шейкіна. - Х. : Ранок, 2011. – 64 с.
та з інтернету:
http://studmpf.udpu.org.ua/wp-content/Статті/Факультетський/Тройчук Євгенія.pdf
Тройчук Є. НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ВИД МИСТЕЦТВА
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/kaf_khoreohrafii/mystectvo_baletmejstra/lek/2kurs/lek3_2kurs.pdf
Композиційна побудова хореографічного номеру
http://glierinstitute.org/ukr/digests/042/13.pdf
Касьянова О. МУЗИЧНО-ПЛАСТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА СЬОГОДЕННЯ http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1243/1/Kutuzova (4).pdf
Кутузова Г. І., Дужич-Ніколайчук В. І. Українська народна хореографічна культура як філософсько-культурологічний феномен
Успіхів!

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 11.05.2017 23.49.58 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.421511 seconds