Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Олена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45112  
Олена запитує:
Добрий день! Треба інформація про книжкову графіку в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:
Белічко Н. Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Белічко // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2003. — Вип. 8. — С. 126–141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2003_8_9.
Духневич О. Книжкова та станкова графіка, плакат, живопис / О. Духневич. — Київ : [б. в.], 1993. — [30] с.
"Золота жила" української книжкової графіки [Електронний ресурс] // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 11. — С. 52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_11_17.
Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття / О. Лагутенко. — Київ : Грані-Т, 2006. — 240 c.
Ламонова О. Київська книжкова графіка кінця 50-х - початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / О. Ламонова ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — Київ, 2006. — 34 с.
Мельникова У. Виставка "Українська книжкова графіка" 1929 року [Електронний ресурс] / У. Мельникова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 2. — С. 79-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_2_20.
Мельникова У. Стильові пошуки митців АХЧУ в галузі книжкової графіки [Електронний ресурс] / У. Мельникова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2008. — № 14. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_14_12.
Нестеренко П. Сучасні вектори мистецтва книжкової графіки на прикладі творчої акції "Мистецтво молодих” [Електронний ресурс] / П. Нестеренко // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. — 2017. — Вип. 11-12. — С. 56–59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2017_11-12_21.
Олійник В. До проблеми вивчення української книжкової графіки кінця ХХ ст. (на матеріалах фондів музею книги і друкарства України) [Електронний ресурс] / В. Олійник // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2013. — Вип. 19(1). — С. 126-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(1)__29.
Пінчевська Б. Деякі мотиви книжкової графіки художників групи "Артес" на прикладі ілюстрацій Генрика Стренга (Марека Влодарського) до прози Дебори Фогель [Електронний ресурс] / Б. Пінчевська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 9. — С. 145-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_9_12.
Хведчик В. Концептуальна ілюстрація як напрям сучасної книжкової графіки [Електронний ресурс] / В. Хведчик, О. Сєдак. // Технології та дизайн. — 2020. — № 3. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2020_3_5.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.01.2021 09.52.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Запоріжжя :: Запитання: 45111  
Кіра запитує:
Добрий день! Необхідна література про український футуризм. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Кіро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 20409, 44530, 44810. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Андрієвська Л. Авангард: кубізм, футуризм, кубофутуризм та деякі інші "-ізми" : урок мистецтва в 9-му класі / Л. Андрієвська // Шкільний світ. — 2018. — № 14. — С. 50-53.
Біла А. Футуризм / А. Біла. — Київ : Темпора, 2010. — 248 c.
Давидова-Біла Г. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Г. Давидова-Біла ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2005. — 36 с.
Нестелєєв М. Організаційна історія українського футуризму [Електронний ресурс] / М. Нестелєєв // Молодий вчений. — 2015. — № 1(1). — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_1(1)__43.
Приходько А. Екзистенційні домінанти світобачення у мистецтві авангарду (російський та український футуризм) [Електронний ресурс] / А. Приходько // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2013. — Вип. 31. — С. 60-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2013_31_11.
Рега Д. Ідейно-естетичні засади польського та українського футуризмів: типологічий аспект [Електронний ресурс] / Д. Рега // Султанівські читання. — 2012. — Вип. 2. — С. 122-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2012_2_21.
Рега Д. Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення [Електронний ресурс] / Д. Рега // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011 — Вип. 15. — С. 220-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_53.
Солод Ю. Майбутнє, яке пройшло (візії масового суспільства в українському футуризмі) [Електронний ресурс] / Ю. Солод // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 181-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_59.
Український футуризм : Вибр. сторінки / Пед. ін-т ім. Д.Бешшеньєї ; [уклад. і комент. М.Сулима ; передм. І.Удварі ; ред. А.Гедєш]. — Ніредьгаза, 1996. — 256 с. : іл.
Холодинська С. Михайль Семенко: культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму / С. Холодинська ; ДВНЗ ”Приазов. держ. техн. ун-т”. — Київ : Ліра-К, 2018. — 291 с.
Чобанюк М. Український футуризм в інтерпретації західних україністів [Електронний ресурс] / М. Чобанюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 62. — С. 175-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_62_42.
Чоп Т. Естетика візуального в творчості українського футуризму [Електронний ресурс] / Т. Чоп // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2010. — Вип. 43. — С. 209-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_43_27.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.01.2021 20.59.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назар із міста: Ужгород :: Запитання: 45089  
Назар запитує:
Потрібна інформація про художника Сергія Якутовича. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Касяненко О. Український майстер графічного мистецтва : до 60-річчя від дня народження художника Сергія Якутовича : видатні митці / О. Касяненко // Шкільний світ. — 2012. — № 40. — Образотворче мистецтво. — 2012. — № 10. — С. 16-20.
Ламонова О. Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 – початку 1980 х років [Електронний ресурс] / О. Ламонова // Студії мистецтвознавчі. — 2016. — Число 4. — С. 70-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2016_4_8
Ламонова О. Офорти Сергія Якутовича до роману Федора Достоєвського "Зневажені і скривджені" [Електронний ресурс] / О. Ламонова // Студії мистецтвознавчі. — 2017. — Число 4. — С. 65-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2017_4_8
Ламонова О. Сергій Якутович. Творчість 1970–1980-х — станкова графіка [Електронний ресурс] / О. Ламонова // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2017. — Вип. 12-13. — С. 170-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2017_12-13_12
Ліміна П. Професія: художник. Книга про Сергія Якутовича / П. Ліміна, [упоряд.: П. Ліміна, П. Гудімов]. — Київ : Артбук, 2018. — 187 c.
МAZEPIANA. Незавершений проект Сергія Якутовича / худож. С. Якутович. – Київ : Дуліби, 2005 . — 120 с.
Окань Г. Діти крадуть у нього янголів / Г. Окань // Україна. — 2004. — №7-8. — С. 47-51.
Олійник В. А. Книжкова графіка Сергія Якутовича [Електронний ресурс] / В. А. Олійник // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(1). — С. 152-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(1)__35
Скляренко Г. Сергій Якутович: До 60-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / Г. Скляренко // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2012. — Вип. 4. — С. 72-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2012_4_32
Хіцінська І. Сергій Якутович. Від кіно до театру та з любов'ю в серці / І. Хіцінська // Образотворче мистецтво. — 2011. — № 3-4. — С. 68-71.
Якутович С. Незавершений проект [Образотворчий матеріал] = Ongoing Project : альбом / С. Якутович ; передм. М. В. Матіос ; уклад. ілюстр. В. С. Мітченко. — Київ : Грамота, 2008. — 311 с.
Якутовичі. Довільний конспект : життя і творчість родини Якутовичів. Коло. Актуал. вид. і проекти / керівник проекту і упоряд.: П. Гудімов ; вступ. ст., пер.: П. Байцим ; ред.: М. Бучельнікова, М. Андрійчук ; фот.: М. Білоусов] ; [Укр. культур. фонд]. — Київ : Артбук, 2018. — 87 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.01.2021 09.52.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Заліщики :: Запитання: 45087  
Олег запитує:
Добрий день! Необхідна будь - яка інформація про художника і графіка Святослава Гординського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олеже! пропонуємо вашій увазі такі джерела інформації для опрацювання:
Береговська Х. Вплив основоположного-богословського вчення на усвідомлення й тематику сакрального мистецтва С. Гординського [Електронний ресурс] / Х. Береговська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 1. — С. 69-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_1_21.
Береговська Х. Михайло Бойчук і Святослав Гординський: до проблеми мистецького впливу. [Електронний ресурс] / Х. Береговська // Українознавчі студії. — 2012-2013. — № 13-14. — С. 289-296. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Us_2012-2013_13-14_33.
Береговська Х. Мозаїки Святослава Гординського в римській базиліці Св. Софії [Електронний ресурс] / Х. Береговська // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. — 2013. — Т. 1. — С. 287- 291. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2013_1_27.
Береговська Х. Монументальне мистецтво Святослава Гординського: до проблеми національної ідентичності [Електронний ресурс] / Х. Береговська // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2012. — Вип. 23. — С. 238-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2012_23_26.
Береговська Х. Творчість Святослава Гординського другої половини XX ст. (художньо-стилістичні, жанрові та концептуальні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Х. Береговська; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. — 19 c.
Береговська Х. Творче формування Святослава Гординського у школі Олекси Новаківського [Електронний ресурс] / Х. Береговська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(1). — С. 32-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(1)__9.
Волошин Л. Екслібриси Святослава Гординського [Електронний ресурс] / Л. Волошин // Поліграфія і видавнича справа. — 2008. — № 2. — С. 78-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2008_2_16.
Волошин Л. Рання графіка Святослава Гординського. 1920 - 1930 роки / Л. Волошин; Нац. музей у Львові ім. А.Шептицького. — Львів : Афіша, 2007. — 188 c.
Волошин Л. Святослав Гординський про методологію мистецтвознавчого аналізу : видатні дослідники мистецтва / Л. Волошин // Образотворче мистецтво. — 2019. — № 3. — С. 95-97.
Головата Л. Святослав Гординський — центральна постать львівського видавничого процесу в роки німецької окупації / Л. Головата // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника. — 2007. — Вип. 15. — С. 379-407.
Гординський С. В обороні культури : Спогади, портрети, нариси / [Упоряд.: М.Коцюбинської та ін. ; ред. рада: В.Шевчук (голова) та ін.]. — Київ : Гелікон, 2005. — 360, [15] с. : іл., портр., [2] арк. фот. — (Українська модерна література).
Мочернюк Н. Поетика збірки Святослава Гординського "Барви і лінії" [Електронний ресурс] / Н. Мочернюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2013. — № 37. — С. 67-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2013_37_7.
Мочернюк Н. Святослав Гординський і польська література / Н. Мочернюк // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2015. — № 2. — С. 307-314.
Мочернюк Н. Французька література в літературознавчій рецепції Святослава Гординського [Електронний ресурс] / Н. Мочернюк // Султанівські читання. — 2012. — Вип. 2. — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2012_2_18.
Півень В. Ідіостиль поетичних творів Святослава Гординського : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. Півень; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 c.
Федорук В. Живопис Святослава Гординського 1920—1940-х рр.: до питання авторської методології [Електронний ресурс] / В. Федорук // Народознавчі зошити. — 2013. — № 2. — С. 345-349. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_2_20.
Шмагало Р. Святослав Гординський і українська мистецька освіта [Електронний ресурс] / Р. Шмагало // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2007. — Вип. 4. — С. 317-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2007_4_27.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.01.2021 21.38.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Тульчин :: Запитання: 45075  
Зоряна запитує:
Добрий день! Мене цікавить будь-яка інформація про опішнянську кераміку і гончарство. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоряно! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44119. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Гавриш Л. Південний регіон збуту глиняних виробів опішнянських гончарів [Електронний ресурс] / Л. Гавриш // Народознавчі зошити. — 2012. — № 3. — С. 530-533. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2012_3_13.
Герус Л. Опішнянська глиняна іграшка в музеях Львова [Електронний ресурс] / Л. Герус // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. — 2014. — № 6. — С. 1380-1393. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NazMicte_2014_6_29.
Міщанин В. Опішнянський гончар Федір Задорожний (За матеріалами кримінальної справи) [Електронний ресурс] / В. Міщанин // Сіверянський літопис. — 2012. — № 3-4. — С. 185-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2012_3-4_22.
Овчаренко Л. Передумови відкриття, діяльність та значення Опішнянського гончарного навчально-показового пункту (1912—1923) [Електронний ресурс] / Л. Овчаренко // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 218-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_1_24.
Овчаренко Л. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня у 1894-1899 роках [Електронний ресурс] / Л. Овчаренко // Історична пам'ять. — 2015. — Вип. 33. — С. 86-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2015_33_10.
Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ — початку ХХ століття (У зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі) : альбом / уклад.: О. Пошивайло; НАН України, Ін-т народознав., Ін-т керамології, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному, Рос. етногр. музей. — Опішне : Укр. Народознав., 2010. — 632 c. — (Вид. проект "Шедеври укр. гончарства". Академ. керамол. сер. "Гончар. спадщина України XVII - XX ст."; Кн. 1).
Троцька В. Дослідження гончарних горнів XVIIІ—ХІХ ст. на території Опішнянського гончарного району [Електронний ресурс] / В. Троцька // Археологія і давня історія України. — 2014. — Вип. 2. — С. 61-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2014_2_9.
Щербань О. Гончарні школи Опішні: збереження й розвиток професійних знань і традицій (1894 - 2000) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / О. Щербань; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2012. — 18 c.
Щербань О. Експеримент засновників Опішнянської зразкової гончарної навчальної майстерні Полтавського губернського земства (1894-1899) [Електронний ресурс] / О. Щербань // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2009. — Вип. 6. — С. 460-467. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2009_6_59.
Щербань О. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня (1894-1899 рр.) - експеримент Полтавського губернського земства [Електронний ресурс] / О. Щербань // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. — 2010. — Вип. 7. — С. 493-499. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spdr_2010_7_33.
Щербань О. Український модерн в архітектурно-будівельній кераміці Опішнянського гончарного навчально-показового пункту Полтавського губернського земства (1912-1924 рр.) [Електронний ресурс] / О. Щербань // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. — 2010. — Вип. 7. — С. 480-492. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spdr_2010_7_32.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.12.2020 16.50.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.365242 seconds