Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 42477
   


Автор вопроса: Оля из города: Харків :: Вопрос: 43994  
Оля спрашивает:
Добрий день. Будь ласка, допоможіть знайти інформацію для реферату на тему "Музеї-скансени України". Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олю! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Афанасьєв О. Є. Скансени України як важливий туристичний ресурс / О. Є. Афанасьєв, Є. В. Бурлака, Ю. М. Маркіна // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. - С. 80-84. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/afanasjev5.htm
Афанасьєв О. С. Скансени України як репрезентанти регіональних типів природокористування / О. С. Афанасьєв. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/gt_2011_15_19 (2).pdf
Водяник Л. Ю. Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення / Л. Ю. Водяник. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/gt_2012_19_25 (1).pdf
Гудченко З. Музеї народної архітектури України / З. Гудченко. – К. : Будівельник, 2007. – 120 с.
Данилюк А. Музеї просто неба або Скансени у світі і в Україні // Краєзнавство. Географія. Туризм. 2006. – № 7 (444). – С. 20-23.
Данилюк А. Г. Українські скансени. Історія виникнення, експозиції, проблеми розвитку / А. Г. Данилюк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2006. –104 с. – Режим доступу: https://bohdan-books.com/upload/iblock/317/317754226b0ccafe80b4ae64802b532a.pdf
Етнографія України / за ред. С.А. Макарчика. – Л.: Світ, 1994. – 520 с.
Каднічанський Д. Скансени України : [етнографічні мезеї просто неба] / Д. Каднічанський // Краєзнавство . Географія. Туризм. – 2010. – № 16. – С. 3-8.
Петрович Валентина. Музеї просто неба – осередки дослідження та популяризації матеріальних і духовних цінностей традиційної культури українського народу / В. Петрович. – Режим доступу: http://volyn-museum.com.ua/publ/rokinivskij_muzej_istoriji_silskogo_gospodarstva_volini_skansen/muzeji_prosto_neba_oseredki_doslidzhennja_ta_populjarizaciji_materialnikh_i_dukhovnikh_cinnostej_tradicijnoji_kulturi_ukrajinskogo_narodu/16-1-0-143
Проненко І. В. Музеї-скансени Слобожанщини : сучасний розвиток та перспективи [Електронний ресурс] / І. В. Проненко. – Режим доступу: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/4953/2/111-117.pdf
Проненко Ірина Віталіївна. Сучасний розвиток музеїв-скансенів в українській музейній структурі / І. В. Проненко. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/11741-Текст статті-23461-1-10-20181130 (1).pdf
Шмелев В. Г. Музеи под открытым небом : очерки истории возникновения и развития / В. Г. Шмелев. – К. : Наукова думка, 1983. – 120 с.
https://www.ukraine-is.com/uk/skanseni-v-ukraїni-kudi-poїxati-v-muzej-pid-vidkritim-nebom/
http://www.derev.org.ua/muzei/muzei.htm
https://etnoua.info/skanseny-muzeji-prosto-neba/
https://www.abykudy.com.ua/ukrainski-skanseny-muzei-pid-vidkrytym-nebom-kudy-poikhaty/

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 17.04.2020 13.58.24 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надія из города: Луцьк :: Вопрос: 43987  
Надія спрашивает:
Добрий день! Цікавить література для реферату про імпресіонізм в літературі та мистецтві. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Надіє! Ми уже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 40608; 43662; 43677. Також радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Дегтярьова Т. О. Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі творчості О. С.Гріна): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Т. О. Дегтярьова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2002. — 17 с.
Дем’яненко Л. Імпресіонізм у музиці, живопису та літературі (Коцюбинський і Чюрльоніс) [Електронний ресурс] / Л. Дем’яненко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2011. — Вип. 26. — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2011_26_11.
Імпресіонізм як напрям у мистецтві [Електронний ресурс] // Естетика у сучасному світі [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://estetica.etica.in.ua/impresionizm-yak-napryam-u-mistetstvi/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 15.04.2020.
Кондратюк Л. М. Літературний імпресіонізм як дискурс взаємодії мистецтв [Електронний ресурс] / Л. М. Кондратюк // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2010. — Вип. 12. — С. 257-264. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_12_46.
Кондратюк Л. М. Стильові тенденції імпресіоністичної прози в українській, російській та англійській літературах початку ХХ століття: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Л. М. Кондратюк ; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX – початку XX ст. (Проблеми естетики і поетики) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.01.01, 10.01.06 / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2004. — 19 с.
Плахта С. Дискурс імпресіонізму в мистецькому просторі Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. Плахта // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 264-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_120.
Плахта С. Л. Тенденції імпресіонізму у мистецтві закарпатської школи живопису [Електронний ресурс] / С. Л. Плахта // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18 (1). — С. 109-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(1)__26.
Репало Я. М. Риси імпресіонізму в пейзажах раннього періоду творчості Б. Пастернака [Електронний ресурс] / Я. М. Репало // Питання літературознавства. — 2005. — Вип. 13. — С. 18-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2005_13_5.
Скляренко Г. Імпресіонізм в українському живописі. Особливості інтерпретації художнього досвіду [Електронний ресурс] / Г. Скляренко // Мистецтвознавство України. — 2010. — Вип. 11. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_5.
Тимченко Ю. О. Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського італійського циклу) [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко // Лінгвістичні дослідження. — 2013. — Вип. 35. — С. 186-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_35_33.
Ямчук П. М. Імпресіонізм в українській прозі 1890-х – 1930-х років : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 01.01.01 / П. М. Ямчук ; Одес. держ. ун-т ім. І. І.Мечникова. — Одеса, 1998. — 16 с.
Ямчук П. Теоретичне осмислення етапів формування філософії та естетики українського літературного імпресіонізму: від початків до організаційного розгрому [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2014. — № 16. — С. 120-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_16_24.
Юр М. Естетико-культурологічні особливості художнього простору в живописі імпресіонізму [Електронний ресурс] / М. Юр // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2014. — Вип. 10. — С. 255-269. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2014_10_21.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 13.04.2020 21.06.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ульяна из города: Житомир :: Вопрос: 43986  
Ульяна спрашивает:
Добрий день! Підберіть літературу до курсової про пресу національних меншин в Україні. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Ульяно! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Дубова С. В. Норматитвно-правове забезпечення культурних потреб національних меншин в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Дубова // Держава і право. Серія : Політичні науки. — 2018. — Вип. 81. — С. 15-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2018_81_4.
Ількович В. М. Діяльність польських громадських організацій у сфері забезпечення культурно-освітніх потреб польської меншини в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Ількович // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149 (1). — С. 85-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__17.
Колісник Ю. В. Преса національних меншин України, або Як навчитись любити свою націю / Ю. В. Колісник. — Черкаси : Брама, 2006. — 141 с.
Кузьмінець Н. П. Національні меншини України та їх культурно-освітній розвиток у 1920-і рр. ХХ ст [Електронний ресурс] / Н. П. Кузьмінець // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 23. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2015_23_17.
Кудлач В. Національні меншини в просторі толерантності [Електронний ресурс] / В. Кудлач // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 1. — С. 45-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_1_13.
Лазарович М. В. Національні меншини в контексті державної етнополітики доби ЗУНР [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Галичина. — 2019. — Ч. 32. — С. 48-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_7.
Лопушинський І. П. Україна і національні меншини: шлях до толерантності та співпраці [Електронний ресурс] / І. П. Лопушинський, І. М. Попова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. — 2013. — Вип. 2. — С. 98-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2013_2_20.
Швець В. М. Преса національних меншин України як чинник етнічної консолідації (на прикладі газети кримських болгар "Извор”) [Електронний ресурс] / В. М. Швець // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. — 2012. — № 4. — С. 147-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_28.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 13.04.2020 17.34.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надія Герус из города: Житомир :: Вопрос: 43984  
Надія Герус спрашивает:
Доброго дня! Цікавить тема: "Журнальні видання для жінок. Журнальне видання "Cosmopolitan Ukraine". Дякую за відповідь!
Наш ответ:
Доброго дня, Надіє! Стосовно Вашого питання пропонуємо переглянути наступні посилання:
Бессараб А. О.
Формування читацької культури та просування книжкової продукції на сторінках журналу "COSMOPOLITAN” (Україна) [Електронний ресурс] / А. О. Бессараб // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2014. - № 4. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_4_24

Гнатчук О.
Становлення і діяльність українських жіночих періодичних видань Буковини початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Гнатчук // Релігія та соціум. - 2013. - № 3-4. - С. 140-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2013_3-4_21


Крижанівська Г. Т.
Механізм пропагування гендерної ідеології у сучасних англомовних жіночих журналах (на матеріалах журналу Cosmopolitan) [Електронний ресурс] / Г. Т. Крижанівська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 53. - С. 137-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_53_55


Мамич М. В.
Гендерні стереотипи в журнальній періодиці для жінок (на матеріалі видання "Радянська жінка" / "Жінка") [Електронний ресурс] / М. В. Мамич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2018. - Вип. 32(3). - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_32(3)__23

Сучасна жіноча преса в Україні : покажчик / упоряд. А. М. Волобуєва, Н. М. Сидоренко.
– Київ. - 1998. – 76 с.


Орлик О.
Сучасні українські періодичні та продовжувані видання для жінок: типологічно-тематична характеристика [Електронний ресурс] / О. Орлик // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 10. - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_12

Паскаль О. С.
Експліцитні та імпліцитні компоненти рекламного тексту в українській, польський та американській версіях журналу "Cosmopolitan" (2014 - 2015 рр.) [Електронний ресурс] / О. С. Паскаль // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. - 2015. - № 51. - С. 160-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2015_51_43


Сушкова О. М.
Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості : Автореф. дис... канд. філол. наук / О. М. Сушкова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2005. - 17 c. - укp.

Сушкова О. М.
Розвиток преси для жінок у Східній Україні (I половина ХХ ст.) / О. М. Сушкова // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2006. - № 3. - С. 24-28.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 13.04.2020 11.14.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Житомир :: Вопрос: 43981  
Ірина спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Специфіка газетного регіонального видання". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Ірино! Ми уже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 35063. Також радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Бойчук І. В. Засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства в Україні (на прикладі західних областей) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / І. В. Бойчук; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 c.
Васьківський Ю. Особливості розвитку сучасного українського ринку преси (2008-2011) / [Електронний ресурс] / Ю. Васьківський , А. Палійчук // Вісник Львівського університету Серія журналістика. — 2011. — Вип. 34 — С. 223-229. — Режим доступу: http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk34/Visnyk 34_P6_01_Vaskivsky.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення: 13.04.2020.
Гурьєва С. А. Типологія сучасної преси Східної України: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С. А. Гурьєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2006. — 18 с.
Карась М. А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / М. А. Карась ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 1999. — 17 с.
Кулик В. Тематична і жанрова структура українського газетного дискурсу [Електронний ресурс] / В. Кулик. — Режим доступу : http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/kulyk_tematychna.pdf.
Маринич Р. С. Сучасний стан і перспективи розвитку регіональної преси в Україні [Електронний ресурс] / Р. С. Маринич. — Режим доступу : http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/274-suchasnij-stan-i-perspektivi-rozvitku-regionalnoji-presi-v-ukrajini.
Особливості функціонування українських регіональних друкованих ЗМІ на прикладі Рівненської області [Електронний ресурс] // Національний університет «Острозька академія»: науковий блог [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naub.oa.edu.ua/2015/особливості-функціонування-українсь/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 13.04.2020.
Уліцка О.В. Регіональна преса у конфліктному полі місцевих органів влади (за матеріалами львівських газет 1994 - 2004 рр.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О. В. Уліцка ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 22 с.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 12.04.2020 13.14.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.577125 seconds