Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41667
   


Автор запитання: Руслана із міста: Бар :: Запитання: 1984  
Руслана запитує:
Архітектура України 14-15 століття
Наша відповідь:
Пропонуємо наступну літературу, наявну у нашій бібліотеці:
1. Історія української культури. У 5 т. Т. 2 : Українська культура 13 - першої половини 17 століть / В. С. Александрович, В. Г. Балушок, М. Б. Боянівська и др.; НАН України. - К.: Наукова думка, 2001. - 847 с.: ілюстр.
2. Кучинко, Михайло Михайлович. Волинська земля 10-середини 14 ст.: Археологія та історія: Навч. посіб. / Кучинко, Михайло Михайлович. - Луцьк: Вежа, 2002. - 303 с.: ілюстр.
3. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти / Греченко, Володимир Анатолійович, Чорний, Ігор Віталійович, Кушнерук, Вікторія Анатоліївна, Режко, Віктор Анатолійович. - К.: Літера, 2002. - 463 с.: ілюстр. - Пристат. бібліогр.
4. Мензатюк, Зірка. Наші церкви: Історія, дива, легенди / Худож. оформ. О.П.Заневського. - К.: Соняшник, 2002. - 118 с.: іл.
5. Архітектура / Авт.-упоряд. Н.Ю.Безпалова; Худож.-оформ. Б.П.Бублик, О.Ю.Юхтман. - Х.: Фоліо, 2002. - 318 с.: ілюстр. - (Дитяча енциклопедія).
6. Крвавич, Дмитро Петрович. Українське мистецтво: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / Крвавич, Дмитро Петрович, Овсійчук, Володимир Антонович, Черепанова, Світлана Олександрівна; Передм. В.Г.Скотного. - Львів: Світ, 2003. - 256 с.: ілюстр., 8 окр. арк. ілюстр.
7. Александрович Володимир. Українське мистецтво кінця 14-15 століть /// Історія в школах України. - 2003.- 5. - С.32-36.

Подивіться також сторінку: http://izbornyk.narod.ru/istkult2/ikult2.htm

Крім того, можемо порадити видання:
Лазарев, Александр Георгиевич, Лазарев, Александр Александрович. История архитектуры и градостроительства России, Украины, Белоруссии VІ-ХХ вв.: Крат. конспект. курс: [Пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "строительство"] / А.Г.Лазарев, А.А.Лазарев; Ростов. гос. строит. ун-т. - Ростов н / Д: Феникс, 2003. - 507 с.: ил., табл. (Высшее образование).
Але, нажаль, у нашій бібліотеці воно відсутнє.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.01.2005 13.53.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: Борщів :: Запитання: 1974  
Василь запитує:
Біографія П. Чайковського
Наша відповідь:

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.01.2005 21.34.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Natalia із міста: Київ :: Запитання: 1841  
Natalia запитує:
Потрібна інформація на тему "Бібліографічні покажчики і доцільність їх використання". Допоможіть, будь ласка.
Наша відповідь:
Радимо використати такі матеріали:
1. Рекомендательная библиография: теория, методика и использование в работе с читетелями детских и юношеских библиотек: Библиогр. справочник / Гос. респ. дет. б-ка РСФСР; Сост. Семенова В. - М., 1989. - 67 с.
2. Вчера, сегодня, завтра: О дет. чтении и не только о нем: Сб. материалов. Вып.1 / Днепропетровская городская ЦБС для детей; Авт.-сост. Невский В.А. - Днепропетровск, 1994. - 46 с.
3. Вчера, сегодня, завтра: О дет. чтении и не только о нем: Сб. материалов. Вып.2. Ч.2 / Днепропетровская городская ЦБС для детей; Авт.-сост. Невский В.А. - Днепропетровск, 1995. - 112 с.
4. Максимова С. Программа сотрудничества / С. Максимова, О. Мургина // Библиография. - 1998.- 1. - С.53-56.
5. Кислицина Е. Раз - ступенька, два - ступенька... // Библиография. - 1998.- 1. - С.56-59.
6. Полозова Т.Д. Педагогика сотворчества и рекомендательная библиография // Библиография. - 1995.- 1. - С.11-15.
7. Ворона Ю.А. Использование рекомендательной библиографии в процессе привлечения молодежи к чтению: Консультация // Библиотеки Украины - юношеству. - К., 1992. - С.24-27.
8. Невский В.А. Еще раз о компьютерной системе "Елена" / В. А. Невский, Е. А. Невская
// Библиография. - 1995.- 4. - С.127-129.
9. Копейкин А. Приглашение на "Час книги" // Школьная библиотека. - 2001.- 1. - С.36-38.
10. Голубева Н.А. Средство организации семейного чтения // Библиография. - 2001.- 4. - С.46-49.
11. Алиферова Лилия Ивановна. Малышей учит читать... компьютер; Беседу провела Л.Казаченкова // Библиотечная газета. - 2002.- 13. - С.9.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.12.2004 17.43.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Игорь із міста: Киев :: Запитання: 1701  
Игорь запитує:
Шукаю про Чайковського!
Наша відповідь:
Будьласка, формулюйте свої запити точніше.
Якщо Вас цікавить біографія П.І.Чайковського, дивіться: http://www.vn.iatp.org.ua/web3/works/st/22/biogr.htm, http://www.krugosvet.ru/articles/19/1001907/1001907a1.htm, http://www.peoples.ru/art/music/composer/chaykovskiy/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.12.2004 14.10.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ваня із міста: кіровоград :: Запитання: 1653  
ваня запитує:
Чи можете ви порадити літературу, в якій є інфорація про статистику читання, тобто твори яких жанрів користуються найбільшою популярністю (у цифрах). який відсоток читачів цікавиться науково-популярноб літературою?
Наша відповідь:
Матеріали про соціологічні дослідження щодо проблем читання можна знайти:
1. Чижевський Дмитро. До психології читача та читання // Бібліотечний вісник. - 1996.- 3. - С.35-37.
2. Мастипан О. Читацькі уподобання киян: (за матеріалами соц. дослідження)// Книжковий кур'єр. - 1997.- 3(17). - С.2-4.
3. Долбенко Тетяна. Формування інтересу до української літератури в бібліотеках для дітей // Вісник Книжкової палати. - 1997.- 6. - С.9-12.
4. Ковба Ж. Книга і читання як показники соціального та інтелектуального станів суспільства // Книжковий кур'єр. - 1997.- 8(22); 9(23). - С.13; С.14.
5. Соціологічний інформаційний бюлетень. Вип.3 / Державна бібліотека України для юнацтва; Склад. О.І.Пилипченко, Т.М.Нікітинська, Н.Б.Байрашевська. - К., 1996. - 28 с.
6. Ганюков О. Читання в структурі дозвіллєвої діяльності української молоді // Бібліотечна планета. - 1998.- 1. - С.17-21.
7. Новицкая М.В. Юный читатель конца ХХ века // Библиокрым: Информ. бюл. - 1999, июнь. - С.8.
8. Новальська Тетяна. Читання в Україні в новому столітті // Вісник Книжкової палати. - 2002.- 12. - С.21-24.
9. Долбенко Тетяна. Розвиток художнього смаку та кола читання для розширення пізнавальної діяльності дітей // Вісник Книжкової палати. - 2004.- 1. - С.32-35.
10. Книга року - 2002: Бюлетень соціологічної служби. Вип.13 / Національна бібліотека України для дітей; Уклад. Н.Г.Душенчук. - К., 2003. - 12 с.
11. Савіна З.І. Сучасний читач та тенденції читання в Україні // Бібл. планета. - 2001. - 1. - С.9-10.
12. Миронюк Олена. Дослідження читацьких інтересів учнівської молоді спеціалізованих шкіл
// Вісник Книжкової палати. - 1997.- 1. - С.16-17.
13. Що читає сучасна молодь?: (Слідами соц. опитування читачів)// Українська культура. - 1997.- 10. - С.10-11.
14. Нікітінська Т. Потреби і запити читачів щодо видань з мистецтва // Бібліотечна планета. - 1999.- 1. - С.14-15.
15. Гич Галина. Читацька аудиторія сучасної публічної бібліотеки // Вісник Книжкової палати. - 1999.- 8. - С.8-10.
16. Драпалюк Любов. Молодий читач в інформаційному просторі // Вісник Книжкової палати. - 2001.- 6. - С.20-21.
17. Коваль Тетяна. Український читач на тлі суспільних перетворень // Вісник Книжкової палати. - 2003.- 2. - С.28-33.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.12.2004 16.09.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.59236 seconds