Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 39029
   


Автор запитання: Євгенія із міста: Київ :: Запитання: 40956  
Євгенія запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до дипломної роботи на тему: "Походження та вживання неологізмів в ЗМІ в угорській та українській мовах". Дякую!
Наша відповідь:
Євгеніє, добридень! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Антоненко З.В. Особливості перекладу неологізмів в суспільно-політичних текстах (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 36-40

Архангельська, А. М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництві / А. М. Архангельська // Мовознавство. - 2014. - № 3. - С. 34-50. - Бібліогр. в кінці ст.

Бойчук, Марія. Полілексемні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань / М. Бойчук // Українська мова : науково-теоретичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 97-103.

Бойчук, Марія. Семантичні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань [Текст] / М. Бойчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 4. - С. 48-54

Бондар А. Неологізми в сучасних українських засобах масової інформації.
http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Philologia/7_57361.doc.htm

Бойчук, Марія Володимирівна. Неологізми в заголовках інтернет-видань: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти [Текст] : автореферат дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / М. В. Бойчук ; наук. керівник О. А. Стишов ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2013. - 16 с. ; 21 см. - (в м. обкл.)

Бялик В. Значення неологізму: семіотичний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 3-8. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))

Величко, Світлана. Суспільно-політичні новотвори в мові сучасних ЗМІ [Текст] / С. Величко // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : аспекти професійної комунікації в сучасній освіті : Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 36-39

Каптюрова В.В. Особливості комунікації в англійському, російському та українському просторі соціальних мереж // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 63-72

Клименко Н.Ф. Неологізми у різних стилях сучасної української та новогрецької мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 388-394.

Мариненко І.О. Словотвірні моделі прислівникових неологізмів (за матеріалами видання "Український тиждень") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-37

Медведь, Марія. Неотермінологічна взаємодія видавничо-поліграфічної галузі та суміжних із нею галузей науки і техніки [Текст] / Марія Медведь // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2013. - Вип. 18. - С. 181-186. - Бібліогр. в кінці ст.

Мишка А. Прізвища політиків як джерело неологізмів, що функціонують у засобах масової інформації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 61-71

Мірошніченко, Ірина. Неологізми в засобах масової інформації [Текст] / Ірина Мірошніченко // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - Вип. 5. - С. 52-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Нелюба, Анатолій Миколайович. Явища економії в словотвірній номінації української мови : монографія / А. М. Нелюба ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : [б. в.], 2007. - 302 с.

Нелюба, Анатолій. Від президента України до сільського голови [Текст] : український словотвір у виборчих перегонах 2004-2006 рр. / Анатолій Нелюба // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філолог. т-во. - Харків, 2006. - Т. 12. - С. 245-266 .

Печко Н.М. До питання про політичні неологізми сучасного етапу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 64-67

Привалова, Світлана. Лексичні засоби поетичної мови [Текст] / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. - 2008. - № 9. - С. 19. -

Прилєпо, Олександра.Неологізми в українській мові [Текст] / О. Прилєпо // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : аспекти професійної комунікації в сучасній освіті : Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 96-103

Руколянська, Наталія. Динамічні процеси в лексичному складі сучасних українських правничих текстів [Текст] / Наталія Руколянська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2012. - Вип. 16. - С. 162-166.

Рябоволенко І. Інтернет-ресурси й газетний тект як джерело лексико-семантичних неологізмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35

Степаненко М. Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення [Текст] / Степаненко М. // Українська мова : науково-теоретичний журнал. - 2015. - № 2. - С. 3-23.

Степаненко, Микола. Найсучасніші зміни в лексико-семантичному ладі української мови [Текст] / Микола Степаненко // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2015. - № 9. - С. 35-38. - Бібліогр. в кінці ст.

СТИШОВ ОЛЕКСАНДР. ЛЕКСИЧНІ Й СТИЛІСТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ
В ЗМІ З ПОГЛЯДУ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine52-1.pdf

Стишов О.А. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця XX століття [Текст] / Стишов О.А. // Мовознавство. - 2001.-N1. - С.33-40.

Стишов, Олександр. Оновлення сучасного українського лексикону [Текст] / Олександр Стишов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. - Вінниця, 2010. - Вип. 12. - С. 23-27.

Стишов О.А.ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ-КОМПОЗИТІВ У МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ КІНЦЯ ХХ –ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
http://elibrary.kubg.edu.ua/2193/1/STYSCHOV_ZNP_GI.pdf

Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О.А. Стишов: [монографія]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.

Томіленко, Людмила. Екстралінґвальні чинники як наслідок виникнення нової суспільно-політичної лексики [Текст] / Людмила Томіленко // Мандрівець. - 2014. - № 1. - С. 58-61.

Фіголь Н.М. Новотвори на сторінках сучасної періодики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 99-103.

Шаповалова, Галина. Неологізми-новотвори в мові сучасного медіа-тексту / Г. Шаповалова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія. Філологія : збірник наукових праць. Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т ; М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2003. - С .105-112.

Ясинецька Н.А. Напівкальки англомовних неологізмів в українській мові // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 87-97.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.09.2017 19.20.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Київ :: Запитання: 40947  
Євгенія запитує:
Добрий вечір!Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до дипломної роботи на тему: "Походження та вплив неологізмів на повсякденне спілкування в угорській, англійській та українській мовах". Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгеніє! Пропонуємо Вам ознайомитися з наданою інформацією:
Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення. – Режим доступу: https://studwood.ru/1278929/literatura/angliyski_neologizmi_nove_vikoristanni_sposobiv_utvorennya
Байрачна А. В. Неологізми як один із головних факторів розвитку української мови / А. В. Байрачна // Управління розвитком. - 2014. - № 12. - С. 99-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_51
Бортничук О. М. Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення / О. М. Бортничук, Л. П. Пастушенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2010. - Вип. 17. - С. 64-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2010_17_10
Гладка О. В. Особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові / О. В. Гладка // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 39. - С. 21-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_39_8
Громовенко В. В. ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. – Режим доступу: http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2016/9.pdf
Кабиш О. О. Словотвірні та семантичні неологізми в сучасній українській мові / О. О. Кабиш // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). - 2013. - Вип. 5. - С. 69-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2013_5_12
Семенюк А. А. Особливості словотвору та функціонування неологізмів у мережі Інтерет / А. А. Семенюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 14. - С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_14_27
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ТЕКСТІ. – Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=40974
Ткачик О. В., Бабаєв Т. К. АНГЛІЙСЬКІ ЕВФЕМІСТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8975/1/08_tkachyk_ov_english_euphemistic_neologisms.pdf
Циганкова З. М. До питання про визначення поняття "неологізм" / З. М. Циганкова // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 4. - С. 190-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_31
Шутова М. О. НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=68cm9jHBMsyUgIU84ttKu6Vsaod7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXJiaXMtbmJ1di5nb3YudWEvY2dpLWJpbi9pcmJpc19uYnV2L2NnaWlyYmlzXzY0LmV4ZT9DMjFDT009MiZJMjFEQk49VUpSTiZQMjFEQk49VUpSTiZJTUFHRV9GSUxFX0RPV05MT0FEPTEmSW1hZ2VfZmlsZV9uYW1lPVBERi9Odmt5dV8yMDEwXzIxXzEzLnBkZiIsInRpdGxlIjoiY2dpaXJiaXNfNjQuZXhlIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNzM4ODkxNzQzMTQ5NjU3MzYwMCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUwNTA0MDg4NjU4NH0=&lang=uk
Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця XX століття як складова мовної картини світу. Автореферат.— К.: Вид-во СП "ПоліПрінт", 2003.— 20 с.
Левицький А.Е. Актуальні проблеми розвитку неології : (на матеріалі сучасної англійської мови) А.Е. Левицький // Вісник. Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 23. - С. 16-21.
Неологизмы в английском языке // Іноземна філологія. - 1991. - № 6. - С. 10-14.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.09.2017 21.28.22 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 40938  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію (бажано в електронному вигляді) до наукової роботи з мовознавства на тему: "Парцеляція. Парцельовані конструкції в художньому тексті". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Ачилова В. П. ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ПРИЙОМІВ ЕКСПРЕСИВНОГО
СИНТАКСИСУ. – Режим доступу: http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch_24_12fn/004.pdf
Вавринюк Т. І. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ
КОНСТРУКЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ. – Режим доступу: http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/1730/1359
Завальнюк І. Я. Явище парцеляції в мові української преси початку ХХІ ст.: нові функціонально-стилістичні вияви й тенденції / І. Я. Завальнюк // Мовознавчий вісник. - 2014. - Вип. 19. - С. 215-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2014_19_35
Івкова Н. СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ РІЗНОВИДІВ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ У МЕЖАХ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=7886
Конопленко Н. А. ТЕКСТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Режим доступу: http://archive.li/j4pzl#selection-883.1-959.27
Олексенко В. Структурні параметри та текстотвірний потенціал парцельованих конструкцій у художньому тексті: (на матеріалі романів "Марія", "Волинь" У.Самчука) // Вісник Таврійської фундації: Вип. 6. — К.–Херсон: Просвіта, 2009. — С. 35-47. – Режим доступу: http://prosvita-ks.co.ua/oleksenko-v-strukturni-parametry-ta-tekstotvirnyy-potencial-parcelovanyh-konstrukciy-u-hudozhnomu
Островська Л. С. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПАРЦЕЛЬОВАНИХ СТРУКТУР. – Режим доступу: http://linguistics.chdu.edu.ua/article/viewFile/88655/84514
Парцеляція. – Режим доступу: http://libfree.com/185618807_ritorikapartselyatsiya.html
Парцеляція. – Режим доступу: http://mykonspekts.ru/1-28043.html
Чернушенко Н. М. ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=JFVKlMapjOh4JH7zQF1V+0CvAKF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9qb3VybmFscy5obnB1LmVkdS51YS9vanMvbGluZ3VvL2FydGljbGUvdmlldy8yNjMvMjQ4IiwidGl0bGUiOiIyNDgiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI2NDk2MjQyMzE1MDQ2NzgyNjYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDQ2ODc5Njc4OTJ9&lang=uk

Чернушенко Н. М. Про деякі особливості парцельованих конструкцій
в сучасній українській літературній мові ХХ століття. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/chernushenko_n._about_some_peculiarities_of_parceling_forms_in_modern_ukrainian_language_of_xx_century.pdf
Марченко, Т.Явище парцелярії на рівні складного речення [Текст]/ Т. Марченко // Сучасні лінгвістичні парадигми / М-во освіти і науки України, Горлів. ін-т інозем. мов. - Горлівка, 2014. - С. 186-190. - Бібліогр.: 8 назв.
Парцеляція в українському поетичному мовленні другої половини ХХ ст.:автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Шевченко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 20 с. — укp.

.: Розділ: Мовознавство :: 6.09.2017 11.29.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наташа із міста: Мукачево :: Запитання: 40926  
Наташа запитує:
Доброго Вам дня! Прошу Вашої допомоги у підборі літератури до теми "Мовна актуалізація гендерних стереотипів у науковому дискурсі". Наперед вдячна!
Наша відповідь:
1.Ревакович, Марія. Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність. - К. : Критика, 2012. - 335 с.
2.Бондаренко К.Л. Зіставна лексикологія (гендерний та соціолінгвістичний аспекти) [] : навч. посіб. для студ. фак. іноз. мов. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 165 с.
3.Бондаренко О.С. "І назвав Адам ім’я своїй жінці: Єва...": чоловік і жінка у дзеркалі мовних культур : Наукове видання. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. - 160 с.
4.Пузиренко, Я. Семантика суб'єктивного словесного опису агентивно-професійних назв чоловічого й жіночого роду // Мовознавство. - 2003. - № 1. - С. 77-85
5.Федоренко В. Гендерне мовознавство : Добірка цікавих фактів // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. - № 6. - С. 26-27.
6.Зборовська, Ніла. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі // Слово і час. - 2005. - № 1. - С. 50-61
7.Тараненко, О.О.Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний гендерний рух // Мовознавство. - 2005. - № 1. - С. 3-25.
8.Ставицька, Л. Гендерні стереотипи в сучасній мовній свідомості [Текст] : За даними асоціативного експерименту зі словами мати, батько / Л. Ставицька // Дивослово. - 2005. - № 5. - С. 47-51.
9.Архангельська А.М. Маскулінність та фемінінність як соціокультурні категорії на тлі слов'янського антропонімікону // Мовознавство. - 2006. - № 1. - С. 83-92.
10.Ставицька, Л.О. "Чоловік (мужчина)" у концептосфері української фразеології // Мовознавство. - 2006. - № 2-3. - С. 118-129.
11.Єрмоленко С. Лінгводидактичні основи гендерного питання // Українська мова та література. - 2008. - 9 березня. - С. 14-18
12.Єрмоленко С. Гендерне питання в мовному та методичному аспектах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 3. - С. 36-43.
13.Ставицька, Л. О. Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень в Україні // Мовознавство. - 2008. - № 2-3. - С. 236-246. -
14.Шуліченко, Т. С. Гендерний стереотип у мові // Український смисл. - 2009. - № 2-3. - С. 50-58
15.Шкіцька, І. Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу // Мовознавство. - 2012. - № 1. - С. 64-72. -
16. Дмитрик, О. Гендерні відмінності мовної особистості // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 5. - С. 32-33
17.Осіпова, Т. Ф. Чоловік і жінка: стратегії й тактики невербальної комунікації // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2015. - № 16-18. - С. 87-91.

.: Розділ: Мовознавство :: 30.08.2017 22.30.14 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 40885  
Марія запитує:
Порадьте будь ласка літературу на тему курсової роботи: Міжонімна транспозиція: перехід власної назви з одного класу в інший. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Этнокультурная мозаика Канады и проблемы канадской идентичности / Сборник статей (материалы меж-дисциплинарного семинара). Под ред. В. А. Коленеко и В.И. Соколова. – М. : РОИК, 2003. – 421 с.
Словар социолингвистических терминов / отв. ред. В. Ю. Михальченко. – М., 2006. – 312 с.
Соколов В. И., Владимирова М. А. Политика многокультурности в Канаде / В. Соколов, М. Владимирова // Контакты языков и культур на американском континенте. – Саратов, 2006.
Соколов В. И. Глобализация и аборигенное население Канады [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.demoscope.ru/weekly/2002/075/print.php.
Черкасов А. Этнокультурная мозаика и межэтнические отношения в Канаде [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niworld.rU/Statei/cherkasov/n 1.htm.
http://www.kavuny-school.edukit.mk.ua/tests/predmetni_olimpiadi/

.: Розділ: Мовознавство :: 18.07.2017 20.48.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.212836 seconds