Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40235
   


Автор запитання: Ірина із міста: Харків :: Запитання: 42204  
Ірина запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу та джерела з теми "Терміни та професіоналізми правоохоронної сфери"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Маємо Вам запропонувати наступний перелік джерел:
1.Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень [Текст] : Навч. посібник для вузів / ред. М. Д. Гінзбург. - К. : ІНКОС. - [Б. м.] : Центр навчальної літератури, 2007. - 672 с.
2.Жайворонок, В. В. Українська мова в професійній діяльності [Текст] : Навч. посібник для вузів / В. В. Жайворонок, В. М. Бріцин, О. О. Тараненко. - К. : Вища школа, 2006. - 431 с.
3.Бродовська, В. Й. Спілкуймося мовою професії [Текст] : навч. посібник для вузів / В. Й. Бродовська. - Миколаїв : Видавництво ПСІ КСУ, 2009. - 432 с.
4.Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навчальний посібник для вузів / Т. Б. Гриценко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 624 с.

5.Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спулкування (для державних службовців) [Текст] : навчальний посібник / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
6.Культура фахового мовлення [Текст] : Навч. посібник для вузів. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 571 с.
7.Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
*********************
1.Вербич, С. Інтонаційні особливості ділового мовлення [Текст] / С. Вербич // Секретарь-референт. - 2007. - N 11. - С. 28-30.

2.Павлов, С. Правова лексика та юридична термінологія у правових традиціях України [Текст] / С. Павлов // Юридичний вісник. - 2007. - N 3. - С. 4-12.
*******************
http://www.niss.gov.ua/articles/1153
"До проблеми визначення базових понять у контексті реформування правоохоронних органів". Аналітична записка
http://justa.com.ua/blog/problemi-standartizatsiyi-terminologiyi-v-yurisprudentsiyi-na-prikladi-terminu-timchasove-viluchennya-mayna
Ананьєв Є. Проблеми стандартизації термінології в юриспруденції на прикладі терміну «тимчасове вилучення майна»
https://periodicals.karazin.ua/philology/article/download/1807/1714
К о в т у н І . І . Походження та розвиток української судової термінології
http://napu.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/VERSTKA2222222222222222.pdf
іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки. Матеріали
всеукраїнської науково-практичної конференції
http://194.44.152.155/elib/local/sk673761.pdf
Токарська А.С., Кочан І.М. К ультура фахового мовлення правника: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2003. — 312 с.
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2014/NP_93.pdf
Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник / О.А. Лисенко, В.М. Пивоваров, Л.М. Сідак та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с.
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11215/Artykutsa_Mova_prava_i_yurydychna.pdf?sequence=1
Артикуца Н. В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний посібник.— 2-ге вид., змін, і доп. — К.: Стилос, 2004. — 277 с
Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 14.08.2018 18.43.28 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Ірпінь :: Запитання: 42150  
Олена запитує:
веб квести в навчанні різних мов
Наша відповідь:
Доброго вечора, Олена! Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 42107.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.07.2018 23.39.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Бровари :: Запитання: 42120  
Денис запитує:
Чи є у вашій бібліотеці англійські словники з мистецтва
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе! За вашою темою перегляньте наступні книги, що знаходяться у нашій бібліотеці:
Chilvers I. The Oxford Dictionary of Art and Artists / I. Chilvers. – Fourth ed. – New York : Oxford University Press, 2009. – 694 c.
Англійсько-український словник термінів мистецтва = English Ukrainian Dictionary of Art Terms / Львівська національна академія мистецтв ; уклад. М. В. Якубяк [та ін.] ; передм. М. Якубяк. – Львів : НДС ЛНАМ, 2011. – 307 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.06.2018 10.39.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 42114  
Юлія запитує:
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи існують вимоги до обсягу матеріалу дослідження дисертаційних робіт із філології? Де їх можна знайти?
Наша відповідь:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Вимоги до написання навчально-наукових робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/node/270
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://db.ippi.org.ua/doc/D10_01.pdf
Вимоги до оформлення дисертацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://duan.edu.ua/uploads/aspirantura-17-18/19720.pdf
Вимоги до проведення наукового дослідження. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1850071661406/pedagogika/vimogi_provedennya_naukovogo_doslidzhennya
Матвєєва, Т. С. Курсова, дипломна, магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису : методичний посібник для студентів філологічного факультету / Т. С. Матвєєва. – Харків, 2008. – Режим доступу: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/matveeva/matveeva_pravyla.pdf
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломного проекту. – К., 2015. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/13639/1/V_Kutishenkо__MRNDR__IL.pdf.pdf
Мірошник С. І. Послідовність організації та категоріальний апарат учнівського наукового дослідження (на прикладі досліджень у філології та мистецтвознавстві) / С. І. Мірошник. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2775
Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9-17. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm
Основні вимоги до структури й оформлення кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journ.univ.kiev.ua/files/mag_vymohy.pdf
Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій : наказ № 40 від 12.01.2017 / Міністерство освіти України. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/54872/
https://lektsii.org/15-75027.html
http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-24-13-15-21/20-2010-08-30-11-17-05/575---q-q

.: Розділ: Мовознавство :: 19.06.2018 13.21.04 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 42111  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у пошуку дисертацій (авторефератів дисертацій) по філології на матеріалі одного роману чи принаймні їх бібліографічних даних.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Влахов С. Непереводимоев переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Международные Отношения, 1980. – 352 с.
Гадамер Г.Г. Герменевтика і поетика : Вибрані твори / Г.Г. Гадамер; пер. з нім. – Київ : Юніверс, 2001. – 288 с.
Джонс Д. В. Мандрівний замок Хаула / Д. В. Джонс ; пер . з англ. А.Поритко. – Львів: ТОВ "Видавництво Старого Лева", 2008. – 352 с.
Ковалів Ю. І. Літературна герменевтика: Монографія / Ю. І. Ковалів; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с.
Рудакова Л. П. Навчання студентів розуміння соціокультурної інформації при читанні англомовної художньої літератури у вищих мовних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Рудакова Л. П. – Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2004. – 99 с.
Сингаївська А. В. П. Дж. Вудгауз. Вправний Джівз. Книга 1, 2 / А. В. Сингаївська, О. В. Омецинська. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 90 с.
Філософський енциклопедичний словник / НАНУ ; Ін-тут філософ. ім. Г. С. Сковороди; [ред. кол.: В. І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов та ін.]. – Київ : Абрис, 2002. – 42 с.
http://www.academia.edu/2424424/Phraseological_Units_in_Literary_Discourse_Implications_for_Teaching_and_Learning
http://eprints.zu.edu.ua/10317/1/30.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 19.06.2018 10.11.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.588384 seconds