Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 25 .:. Запитань у базі: 39856
   


Автор запитання: Марія із міста: Харків :: Запитання: 41808  
Марія запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для реферату "Проблеми етногенезу східних слов'ян".
Наша відповідь:
Шановна Маріє, пропонуємо Вам наступну інформацію:
Баран В. Д. Давні слов’яни / В.Д. Баран // Україна крізь віки. – Т. 3. – К. : Видавничий дім Альтернативи, 1998. – 336 с.
Баран В. Д. та ін. Походження слов'ян / В. Д. Баран, Д. Н. Козак, Р. В. Терпиловский ; відп. ред. О. П. Моця. – К.: Наук. думка, 1991. – 144 с. іл. – 139 с.
Бондаренко Н. С. Славянский этногенез и становление украинского народа (историографический анализ) / Н. С. Бондаренко. – К. : Феникс, 2007. – 400 с.
Івангородський К. В. Етногенез східних слов’ян у наукових концепціях сучасних українських археологів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?
Козак Д. Н. Основні напрями етногенетичного розвитку племен України в І тис. н. е. (проблема етногенезу слов’ян) / Д. Н. Козак // Український історичний журнал. – 2001. – № 3. – С. 11–14.
http://ukrbukva.net/87128-Etnogenez-vostochnyh-slavyan.html
http://osvita.ua/vnz/reports/world_history/31360/
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Etnogenez_slov’yan|_Davni_shidni_slov’yani
https://history.vn.ua/book/boyko/13.html
https://history.vn.ua/book/zno2010/13.html
http://www.v-stetsyuk.name/uk/Iron/Slavic.html
http://referat-ok.com.ua/istoriya-ukrajini/etnogenez-slovyan
http://ua-referat.com/Етногенез_східних_слов`ян
http://stud.com.ua/26010/istoriya/etnogenez_shidnih_slovyan_stanovlennya_derzhavnosti

.: Розділ: Історія :: 19.03.2018 18.25.22 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 41798  
Аліна запитує:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "АНТИКОЛОНІАЛЬНА БОРОТЬБА В ІНДОНЕЗІЇ". Вельми дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 16.03.2018 21.01.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 41765  
Людмила запитує:
Доброго дня! Потрібна інформація з теми: Життєвий шлях М. І. Костомарова. 3-4 статті в електр. вигляді. Потрібна стисла інформація. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути:
1. Донік О. Співробітництво Миколи Костомарова з журналом "Киевская старина” (1882–1884 рр.) [Електронний ресурс] / О. Донік // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2013. - Вип. 12. - С. 220-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2013_12_24.
2. Дутко О. М. І. Костомаров як викладач і педагог у спогадах сучасників [Електронний ресурс] / О. Дутко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2007. - № 23. - С. 165-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2007_23_29.
3. Козачок Я. В. "Автобіографія" Миколи Костомарова як зразок публіцистики ХІХ століття [Електронний ресурс] / Я. В. Козачок // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2011. - Вип. 22. - С. 284-296. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2011_22_30.
4. Мінц М. О. Життєвий шлях М. І. Костомарова [Електронний ресурс] / М. О. Мінц, А. І. Олійник // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. - 2012. - Т. 204, Вип. 192. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012_204_192_9.
5. Некряч О. Основні концепти історіософії Тараса Шевченка і Миколи Костомарова [Електронний ресурс] / О. Некряч // Шевченкознавчі студії. - 2008. - Вип. 11. - С. 160-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2008_11_29.

.: Розділ: Історія :: 7.03.2018 09.22.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: ВИННИЦА :: Запитання: 41755  
тетяна запитує:
Допоможіть, будь ласка скласти список використаної літератури за темою.:"Слобожанщина"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 35964, 38165.
Аксьонова Н. "Українська" та "російська" Слобожанщина: політичні кордони історико-етнографічного регіону [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Етнічна історія народів Європи. - 2013. - Вип. 39. - С. 45-48 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2013_39_9
Бірьова О. Ю. Паркове мистецтво Слобожанщини [Електронний ресурс] / О. Ю. Бірьова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2011. - Вип. 32. - С. 67-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_32_7.
Іванчишен В. Історичними шляхами Слобожанщини / В. Іванчишен // Народна творчість та етнологія. - 2017. - № 5. - С. 75-76.
Качемцева Л. В. Децентралізація архітектурно-проектної справи та її вплив на формування архітектурного середовища слобожанських міст в другій половині XIX - на початку XX ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Качемцева // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 1. - С. 51-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_1_7.
Качемцева Л. В. Вивчення та охорона пам'яток архітектури на Слобожанщині в другій половині XIX - на початку XX ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Качемцева // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 12. - С. 43-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_12_7.
Піскун О. О. Основні етапи й аспекти дослідження історико-етнографічного регіону "Слобожанщина" [Електронний ресурс] / О. О. Піскун // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : "Історія та географія". - 2012. - Вип. 44. - С. 157-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_44_39.
Пістун М. Слобожанщина: історико-географічна довідка [Електронний ресурс] / М. Пістун // Часопис соціально-економічної географії. - 2013. - Вип. 15. - С. 162-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chseg_2013_15_32.

.: Розділ: Історія :: 4.03.2018 22.03.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41750  
Катерина запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати джерела до теми дипломної :"Літературна діяльність Федора Матушевського".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Історичний календар '99 : Наук.-попул. та літ. альм. Вип. 5 / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. - Київ, 1998. - 383 с. : іл.
Літературна діяльність Федора Матушевського - https://books.google.com.ua/books?id=p_ZSDQAAQBAJ&pg=PA244&lpg=PA244&dq=Літературна діяльність Федора Матушевського&source=bl&ots=5MMhIcR2ia&sig=kIhJuER4EeISRCzz_1BMNgBZz4s&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi0svia9tTZAhWGBywKHRvNDsEQ6AEIWjAM#v=onepage&q&f=false
Матушевський Федір - https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Матушевський_Федір_Павлович
Нові члени Спілки письменників // Літературна Україна. - 1990. - 12 лип. - С.3.
Славетні українці - наші земляки : українські громадсько-політичні діячі першої половини 20 ст. - уродженці Черкащини / Черкаська обласна бібліотека для дітей; підгот. Л. О. Ткач. - Черкаси, 2008. - 60 с.
Українські письменники : (Матеріали до біобібліогр. слов.) / Національна парламентська бібліотека України; Уклад. Ф.П.Погребенник. - Київ, 1996. - 48с.
Українські письменники діаспори : Матеріали до біобібліогр. слов. Ч. 2 (Л - Я) / М-во культури і туризму. Національна парламентська бібліотека України; Авт. біогр. довід. ст. Ф.Погребенник; Авт.-уклад. О.Білик, Г.Гамалій. Ф.Погребенник; Відп. ред. В.Кононенко. - Київ : Національна парламентська бібліотека, 2007. - 251 с.
Хроніка-2000 : Укр. культуролог. альм. Вип. 51-52 : Київ - свята земля / гол. ред. Ю. Буряк. - Київ : Фонд сприяння розвитку, 2002. - 800 с. : ілюстр. - (Тератургіма київська. Українські пропілеї).
http://history.franko.lviv.ua/IIIs_5.htm
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1204

.: Розділ: Історія :: 3.03.2018 22.10.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.438771 seconds