Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40331
   


Автор запитання: Олександра із міста: Запоріжжя :: Запитання: 42298  
Олександра запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підготуватися до відкритого уроку з історії. Тема "Історія України в іменах та подіях". Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Олександро, скористайтеся, будь ласка, наступними джерелами інформації:
1. Українська звитяга і мужність: Хрестоматія з військово-патріотичного виховання української молоді / [ Упоряд. С.П. Рудник ]. – Тернопіль: Навчальна книга, 2010. – 576с.
2. Палій, А. Козацька спадщина: Документальні нариси / А. Палій, М. Гордієнко. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2008. – 287с.
3. Гуржій, О.І. Історія козацтва. Держава – Військо - Битви/О.І. Гуржій. – К.: Арій, 2013. – 464с.:іл.
4. Катастрофа і тріумф. Історії українських героїв: Видання третє, перероблене / Редактор Л. Івшина; упорядник М. Семенченко ]. – К.: ТОВ «Українська прес-група», 2016. – 296с.
5. Гетьмани України: художньо-історичне видання / [ авт.-упоряд. В.В. Сизов; худож.: С.Ю. Шапошникова, С.В. Сидоров]. – Дніпропетровськ: Слово, 2007. – 32с.:ілюстр.
6. Козуля, О. Жінки в історії України / О. Козуля. – К.: Український центр духовної культури, 1993. – 255с.
7. 100 великих українців. – К. : Видавництво Арій, 2008. – 496с.
8. Котляр, М. Шляхами віків: Довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – К.: Вид-во Україна, 1993. – 380с.
9. Губарев, В.К. Історія України: Довідник школяра і студента / В.К. Губарев. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 640с.
10. Нартов, В.В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В.В. Нартов. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2008. – 320с.
11. Українські думи та історичні пісні / [ Редактори: О.В. Зав’язкін, Ю.Є. Єфременкова ]. – Донецьк. БАО, 2008. – 282с.
12. Клімов, А.А. Україна. Видатні постаті. Енциклопедія / А.А. Клімов. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 128с.

https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/usi-uroky-istoriji/11-klas-istoriya-ukrajiny/
https://www.historyua.com/category/konspekty-urokiv-istoriyi/konspekty-urokiv-istoriyi-ukrayiny-11-klas/
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/426-najvazhlivishi-istorichni-dati-ta-podiji-tablitsya.html
http://www.osvita.org.ua/articles/1459.html
https://nv.ua/ukr/project/istoria-100-vydayushchikhsya-l-40004783.html
https://dovidka.biz.ua/vidomi-istorichni-diyachi-ukrayini/
https://history.vn.ua/book/dovidnik/t65.html
http://osvita.ua/school/lessons_summary/history_ukraine/

.: Розділ: Історія :: 20.09.2018 09.36.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Суми :: Запитання: 42292  
Наталія запитує:
Допоможіть підібрати літературу за темою "Розвиток освіти у 20-30 рр ХХ ст. Кампанія з ліквідації неписемності дорослих". Бажано, на Сумщині
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Борисенко В.Й., Телегуз І.О. Національна освіта і формування української модерної нації у1921–1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2421/1/National education.pdf
http://tyzhden.ua/History/217711
Особливості розвитку вищої педагогічної освіти в УСРР (1920 – 1935 рр.)
http://www.i-lyman.name/BerdjanskPedKursy/History/1.html
https://pidruchniki.com/81935/pedagogika/istoriya_vitchiznyanoyi_pedagogiki
Діяльність товариства «Геть неписьменність» на території Сумщини у 20-30 рр. ХХ ст.
http://oaji.net/articles/2017/3992-1533835329.pdf
Система фінансування лікпунктів у 20 рр. ХХ ст. на Сумщині
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/download/532/557
Л. І. Єпик Кадрове та матеріальне забезпечення курсів Лікнепу на Сумщині 20-і рр. ХХ ст.
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/46/34.pdf
Л. І. Єпик Реалізація мовного вибору населення України під час проведення кампанії з ліквідації неписьменності (20-ті роки ХХ ст.)
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/6621/1/Yepyk.pdf
Організаційні засади діяльності товариства "Геть неписьменність" 1923-1936 рр. / В. В. Козир // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. - 2014. - Вип. 12. - С. 405-413.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2014_12_44
Діяльність товариства «Геть неписемність» у історіографічній традиції
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12310/1/Kozyr.pdf
Тимчук Л.І. Освіта дорослих у навчальних закладах системи ліквідації неписьменності в Україні (20-30-і роки ХХ століття)
http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/tymchuk_l.i._education_of_adults_in_educational_establishments_of_the_system_of_liquidation_of_illiteracy_in_ukraine_20-30th__of_century.pdf
Лариса Сігаєва Розвиток освіти дорослих в Україні (20–30-ті роки ХХ ст.)
http://lib.iitta.gov.ua/6616/1/РОЗВИТОК_ОСВІТИ_20-30_рр..pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/59/1/54.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5043/2/Boiko_avtoreferat.pdf

.: Розділ: Історія :: 18.09.2018 16.15.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 42284  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, віднайти мультимедійний матеріал на тему: "Політичні процеси в Польщі 80-90-ті рр. ХХ століття"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. / Я. Грицак. – Київ : Генеза, 2000. – 360 с.
Зашкільняк Л. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.
Морозов В. В., Захарова О. М. Розробка моделей управління інформаційними потоками в інтегрованих проектах. // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. під ред. В .А. Рач. – 2001. – № 1(3). – С.81-88.
Морозов В.В., Кальниченко Е.В. Управление стоимостью проекта на основе комплексного структурного подхода. // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. під ред. В. А. Рач. - 2002. – № 1(4). – С.10-15.
Освіта і педагогічна наука України і Польщі. 1991-2015 = Edukacja i nauka pedagogiczna Ukrainy i olski : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. : Н. І. Тарасова, Л. І. Самчук, Л. Н. Штома, Н. А. Стельмах ; наук. конс. Н. Г. Ничкало, О. С. Падалка ; Мін-во освіти і науки України, Нац. академія пед. наук України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Держ. наук.-пед. бібліотека України імені В. О. Сухомлинського;. – Київ : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 344 с. – Режим доступу: http://ipood.com.ua/data/BIBLIOTEKA/Poland_Ukraine_2015.pdf. – Назва з екрана.
Почепцов Г. Г. Медіа як генератор соціальних смислів - http://ru.telekritika.ua/daidzhest/2011-02-22/60469
Рач В. А. Принципы системного подхода в проектном менеджменте. // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. пiд ред. В. А. Рач. – 2000. – №1. – C. 9-13.

.: Розділ: Історія :: 15.09.2018 14.29.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уніта із міста: Житомир :: Запитання: 42281  
Уніта запитує:
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для наукової роботи на тему "соціально-економічні та політичні передумови виникнення зороастризму". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Уніто!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
-Співак, Ігор Олександрович.Олександр Македонський і зороастризм : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Співак Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2007. — 18 с.
- Иллюстрированная история религий : В 2 т. / Под ред. Д.П.Шантепи де ля Соссей. — М. : Рос. Фонд мира, 1992. Т. 2 ; [С одобрения Патриарха Алексия II]. — 2-е изд. Индия : Ведийская и браманская религия. Джайнизм. Буддизм. Индуизм. Персы: зороастризм. Авеста. Греки. Римляне. Балты и славяне. Германцы, 1992. — 525, [1] с. : ил. — Библиогр.: с. 469-522 и в подстроч. примеч.
- Хисматулин, Алексей Александрович. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме [Текст] / А. А. Хисматулин, В. Ю. Крюкова. - СПб. : Центр "Петербургское востоковедение", 1997. - 266 с. - (Orientalia).
- Рак, И. В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм) [Текст] / И. В. Рак. - СПб. : Журнал "Нева" : Летний Сад, 1998. - 560 с. - Альтернативное название : Зороастрийская мифология.
- Крюкова, В. Ю. Зороастризм [Текст] / В. Ю. Крюкова. - СПб. : Азбука-классика ; СПб. : Петербургское Востоковедение, 2005. - 285 с. - (Мир Востока. Иран). - Библиогр.: с. 283-285.
- Азимов, Кязим. Проблема человека в религиозно-философских доктринах зороастризма и ислама [Текст] : монография / Кязим Азимов. - Баку : Леттерпресс, 2009. - 303 с. : портр. - Библиогр.: с. 274-303
- Костов, Ивайло. Световни религии. История и анализ на религиозните системи [Текст] : индуизъм, джайнизъм, будизъм, зороастризм, юдаизъм, християнство, ислям / И. Костов. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Аскони-Издат, 2007. - 237 с.: фиг. - Бібліогр.: с. 229-231
- Степовик Д.Релігії, культи і секти світу : Посіб. з релігієзнавства і сектознавства / Д. Степовик; Івано-Франків. теол. акад. - 4-е вид., виправл. - Івано-Франківськ, 2002. - 235 c. - Бібліогр.: с. 223-231. - укp.
- Шугаєва Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва; ред.: Г. Т. Сенькович. - К. : Академвидав, 2011. - 256 c. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 249-253 - укp.
- Лебедєва Н. Г. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. Г. Лебедєва, О. Т. Джурелюк, Д. О. Самойленко; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ, 2008. - 293 c. - укp.
- Поляновська Л. І. Релігієзнавство : конспект лекцій / Л. І. Поляновська; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - К., 2008. - 522 c. - Бібліогр.: с. 516-520. - укp.
- Павлов, Сергій Валентинович Географія релігій : Навч. посіб. для студ. вуз. / Сергій Павлов, Костянтин Мезенцев, Ольга Любіцева ; Наук. ред. О.В.Огнєва. - К. : АртЕк, 1999. - 503 с. : іл., табл., карт.
- Авеста в русских переводах [Текст] : (1861-1996) / Сост., общ. ред., примеч. и справ. разд. И.В.Рака. - 2-е изд., испр. - СПб. : Журн. "Нева" : Летний Сад, 1998. - 477,[1] с. : карт. - Имен. и предм. справочник-указатель: с.415-470
- Рак, И. А. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана [Текст] / И.Рак. - СПб. : Журн. "Нева" : Летний Сад, 1998. - 559 с. - Назва обкл. : Зороастрийская мифология
- Бойс, Мэри Зороастрийцы. Верования и обычаи [Текст] / Мэри Бойс; [Пер. с англ. и примеч. И. М. Стеблин-Каменского; Отв. ред. и авт. послесл., с. 278-299, Э. А. Грантовский] ; Ин-т востоковедения. - М. : Наука, 1987. - 301,[1] с., [4] л. ил.
- Дорошенко, Елена Алексеевна Зороастрийцы в Иране [Текст] : Историко-этнографический очерк / Е. А. Дорошенко,. - М. : Наука, 1982. - 133 с. ; 20 см. - Библиогр. в примеч.: с.119-132. - Б. ц.
- Юрій, М. Ф. Релігієзнавство: навчальний посібник / М. Ф. Юрій. - К. : Дакор, 2006. - 405,[2] с. - Бібліогр. в кінці тем; Бібліогр.: с. 352-353
- Лубський, Володимир Іонович.
Історія релігій [] : підручник для студентів вузів / Володимир Лубський, Марія Лубська ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - 2-ге вид., доп. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 775,[1] с.
- Вайнтруб, І. Смерть і безсмертя у віровченні Заратуштри (Зороастри) [Текст] / І.Вайнтруб // Людина і світ. - 2001. - № 11-12. - С. 53-56
- Зороастризм [Текст] // Порог. - 2001. - № 12. - С. 13-16
- Вайнтруб, Ірина. Феномен людини у зороастризмі [Текст] / І. Вайнтруб // Людина і світ. - 2004. - № 3. - С. 49-52. - Бібліогр.: 11 назв.
- Шкута, А. Зороастризм [Текст] / А. Шкута // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2012. - № 1. - С. 185-186. - Бібліогр. в кінці ст.
- Каландарова, М. С. Индия. Зореастрийцы - исчезающая община [Текст] / М. С. Каландарова // Азия и Африка сегодня. - 2012. - № 7. - С. 67-73 : фото
- Висоцький, А. А. Авеста - священна книга зороастризму [Текст] / А. А. Висоцький // Зарубіжна література в школі. - 2015. - № 11-12 (червень). - С. 2-11. - Бібліогр. в кінці ст.
http://www.refine.org.ua/pageid-2471-1.html
http://ua-referat.com/Історія_виникнення_та_віровчення_зороастризму_2
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11345/
http://www.tiroel.in.ua/component/option,com_yfiles/Itemid,35/task,view.download/cid,182/
http://alversch.ru/religiya-i-mifologiya/istoriya-viniknennya-ta-virovchennya-zoroastrizmu.html

.: Розділ: Історія :: 14.09.2018 22.30.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 42260  
Віка запитує:
Доброго ранку, допоможіть з літературою про визначні місця України
Наша відповідь:
Доброго дня, Віка! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42073, 42101.

.: Розділ: Історія :: 10.09.2018 07.25.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.45146 seconds