Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42784
   


Автор запитання: Артур із міста: Київ :: Запитання: 44773  
Артур запитує:
Добрий день! Дуже потрібна будь-яка інформація про рух сіоністів. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артур! Радимо Вам попрацювати з такими джерелами інформації:
Доценко В. Об'єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.) : монографія / В. Доценко. — Вінниця : Нілан, 2014. — 331 c.
Козерод О. Євреї України в 1921 – 1929 рр. : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / О. Козерод; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 36 c.
Кононенко В. Діяльність жмеринської молодіжної сіоністської організації "Ейнікайт" у 1944–1948 рр. [Електронний ресурс] / В. Кононенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 1(1). — С. 137-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_1(1)__32.
Копил О. Єврейські політичні партії та рухи у 20-х роках ХХ ст.: політологічний аналіз : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. Копил; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. — Миколаїв, 2009. — 19 c.
Лебедюк Є. Євангельські християни – святі сіоністи: формування церковного устрою організації [Електронний ресурс] / Є. Лебедюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2012. — Т. 20, вип. 22(2). — С. 194-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2012_20_22(2)__44.
Машевський О. Створення держави Ізраїль і українська дипломатія / О. Машевський // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 9. — Всесвітня історія. — 2013. — № 5. — С. 1-5.
Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті XX ст.: цінності міжетнічних відносин / А. Подольський // Історія в сучасній школі. — 2012. — № 6. — С. 41-43.
Прибєгін І. Молодіжний рух сіоністів-ревізіоністів на етапі становлення [Електронний ресурс] / І. Прибєгін // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2014. — Вип. 64. — С. 474-482. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_64_69.
Саламаха І. Заснування та діяльність євангельських християн п'ятидесятників-сіоністів в Україні (1920 - 1950-ті рр.) / І. Саламаха // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2011. — Вип. 31. — С. 262-265.
Скакун Р. Євангельські християни святі сіоністи: історія соціальної організації та віровчення : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / Р. Скакун ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2012. — 18 с.
Скакун Р. Євангельські християни святі сіоністи: особливості життя й побуту [Електронний ресурс] / Р. Скакун // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 55. — С. 148-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_55_18.
Федьков О. Сіоністсько-соціалістичний рух в українських губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Федьков // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 229-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_25.
Хмель А. Місце сіоністського руху у листуванні дипломатичної місії Іспанії в Туреччині (1920 рік) [Електронний ресурс] / А. Хмель // Емінак. — 2019. — № 2. — С. 107-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2019_2_13.

.: Розділ: Історія :: 20.10.2020 09.29.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Миргород :: Запитання: 44760  
Максим запитує:
Добрий день! Мене цікавить інформація на тему Борис Грінченко - представник української еліти. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - № 28889. Також пропонує вам опрацювати наступні джерела інформації:
Андрєєва С. Борис Грінченко в європейському соціокультурному просторі [Електронний ресурс] / С. Андрєєва, М. Лашко, І. Яковлева // Київські історичні студії. — 2020. — № 1. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2020_1_22.
Білоскаленко-Богданець Н. Біографічні нариси Бориса Грінченка як джерело вивчення історії української літератури XIX ст. / Н. Білоскаленко-Богданець // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 5. — С. 38-41.
Бойко С. Борис Грінченко як представник української національної еліти кінця ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / С. Бойко // Українознавчий альманах. — 2013. — Вип. 14. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_14_18.
Зубкова Н. Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка / Н. Зубкова // Бібл. планета. — 2007. — № 3. — С. 8-10.
Єременко О. Громадянське самоусвідомлення митця як мотивація творчості: Борис Грінченко у літературному процесі [Електронний ресурс] / О. Єременко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 118-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_8_17.
Коженьовський Л. Батько просвіти, української мови, української безпеки, культури і свободи в Україні — Борис Грінченко [Електронний ресурс] / Л. Коженьовський // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. — 2010. — № 1. — С. 4-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2010_1_3.
Лемешенко Н. Велетні української педагогічної думки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 47-89.
Лемешенко Н. Люди-легенди України : про видатних українців у запитаннях і відповідях : вікторини / Н. Лемешенко // Шкільний світ. — 2019. — № 11. — С. 6-36.
Мовчун А. Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу [Електронний ресурс] / А. Мовчун // Початкова школа. — 2013. — № 11. — С. 47-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_11_20.
Мовчун А. Невідомий Борис Грінченко: з нових архівних досліджень / А. Мовчун // Дивослово. — 2017. — № 12. — С. 48-55.
Неживий О. Борис Грінченко: вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти : моногр. / О. Неживий. — Вид. 2-ге, доповн. — Луганськ : Знання, 2007. — 188 c.
Огнев'юк В. Великий Просвітитель України : до ювілею Бориса Грінченка / В. Огнев'юк // Рідна школа. — 2014. — № 1-2. — С. 3-11.
Палійчук Р. Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток літератури для дітей кінця XIX – початку XX століття / Р. Палійчук // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С. 34-38.
Рященко Д. Борис Грінченко: сторінки життєвого і творчого шляху [Електронний ресурс] / Д. Рященко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. — 2013. — Вип. 110. — С. 212-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_110_32.
Степаненко Н. Невтомний "робітник на українськім полі” Борис Грінченко [Електронний ресурс] / Н. Степаненко // Рідний край. — 2012. — № 2. — С. 248-252. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_36.

.: Розділ: Історія :: 12.10.2020 11.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Київ :: Запитання: 44759  
Ярослав запитує:
Доброго дня! Шукаю інформацію для повідомлення про вулицю Золотоворітську. Буду вдячний за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Перегляньте інформацію за вашим запитом на сайті Національної бібліотеки України для дітей на головній сторінці сайту у рубриці Презентації від НБУ для дітей - Історичні мандрівки Києвом. Вулиця Золотоворітська

.: Розділ: Історія :: 11.10.2020 10.17.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Черкаси :: Запитання: 44740  
Дарина запитує:
Добрий день. Цікавить література про декомунізацію в Україні вцілому. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами інофрмації за Вашим запитом:
Берченко Г. Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти [Електронний ресурс] / Г. Берченко // Форум права. — 2017. — № 4. — С. 13–23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Василенко С. Декомунізація буття : Верховна Рада ухвалила чотири закони, які стосуються засудження комуністичного режиму / С. Василенко // Культура і життя. — 2015. — 17 квіт. — С. 3.
Водотика С. Міський простір, декомунізація і проблеми історичної пам'яті [Електронний ресурс] / С. Водотика, Л. Савенок // Місто: історія, культура, суспільство. — 2017. — № 1. — С. 119-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/miks_2017_1_12.
Гапоненко Г. Вплив декомунізації на туристичну привабливість регіонів / Г. Гапоненко, Л. Кучечук // Бізнес Інформ. — 2017. — № 3. — С. 202-207.
Гриценко О. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище / О. Гриценко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — Київ : Лисенко М. М., 2019. — 319 с. : іл., табл.
Гурик М. Декомунізація як шлях побудови україноцентристської моделі історичної пам’яті [Електронний ресурс] / М. Гурик // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 11. — С. 26-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_11_9.
Дрогушевська І. Декомунізація топонімії: концепція повернення історичних назв на карту України [Електронний ресурс] / І. Дрогушевська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2017. — Вип. 26. — С. 22-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2017_26_7.
Калакура Я. Пострадянське архівознавство в Україні: декомунізація і тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Я. Калакура // Сумський історико-архівний журнал. — 2016. — № 26. — С. 5-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2016_26_3.
Кобченко К. Декомунізація в Україні: постколоніальний Контекст [Електронний ресурс] / К. Кобченко // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_18.
Кононенко В. Декомунізація як правова чи політична оцінка наслідків комуністичного режиму: український досвід в загальноєвропейському контексті [Електронний ресурс] / В. Кононенко // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 61. — С. 13-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_61_4.
Майоров М. Декомунізація назв населених пунктів та районів України: підстави, процес, підсумки [Електронний ресурс] / М. Майоров, Б. Короленко, І. Каретніков // Місто: історія, культура, суспільство. — 2017. — № 1. — С. 134-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/miks_2017_1_13.
Малес Л. Декомунізація столиці: зміни в урбанонімії (методи, перші результати) [Електронний ресурс] / Л. Малес // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 2016. — Вип. 36. — С. 62-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2016_36_12.
Стадільна Я. Плюс декомунізація всієї країни [Електронний ресурс] / Я. Стадільна // Віче. — 2015. — № 13. — С. 62-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_13_34.

.: Розділ: Історія :: 4.10.2020 15.10.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Козятин :: Запитання: 44726  
Ірина запитує:
Добрий день! Допоможіть з розшуком статей і книг на тему « Війна у В'єтнамі 1959-1975 років».Щиро дякую.
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Ань Хоанг. Взрыв / пер. с вьет. С. Афонина ; предисл. И. Зимониной ; рис. А. Лурье. - М. : Детская литература, 1981. - 48 с. : іл.

Дэвидсон, Филипп. Война во Вьетнаме (1946-1975) [Текст] : мемуари / Ф. Б. Дэвидсон. - М. : Изографус, 2002. - 816 с. : фото. - (Колониальные войны и локальные конфликты)

Евсеев, В. М. Морские перевозки в интересах вооружённых сил США во вьетнамской войне 1965-1973 гг. [Текст] / В. М. Евсеев // Военно-исторический журнал. - 2009. - № 4. - С. 10-16

Єжижанський, Олег. Падіння Сайгона [Текст] : 40 років тому закінчилася В'єтнамська війна / Олег Єжижанський // Історія . - 2015. - Червень, № 6. - С. 10-11

Зусманович, Д. Д. Начало прямой военной интервенции США во Вьетнаме и советско-американские отношения (1964-1965) [Текст] / Д. Д. Зусманович // Вестник Московского университета. Сер. 8 , История : Научный журнал. - 2013. - № 2. - С. 91-104

Козицький, Андрій Михайлович.Новітня історія Азії та Африки : Навч. посіб. для студ. / Львівський національний університет. - Львів : Афіша, 2004. - 430 с. : ілюстр.

Країни світу : Азія / авт.-упоряд. В. М. Скляренко [та ін.] ; худож.-іл. Л. Д. Киркач-Осипова. - Х. : Фоліо, 2008. - 319 с. : фотоілюстр. - (Дитяча енциклопедія).

Лесной, Н. После войны [Текст] / Н. Лесной // GEO. - 2006. - № 2. - С. 104-109
Мосяков, Д. В. Внешняя политика Вьетнама в годы второй индокитайской войны (1964-1975) / Д. В. Мосяков // Восток. - 2005. - № 2. - С. 51-62.

Терлиця, Петро.Те, що ховалося за серпанком війни : "Ярославів Вал" презентував в'єтнамський роман Івана Корсака // Літературна Україна. - 2018. - 3 трав. - С. 11.

У горнилі локальних воєн... : нариси, спогади, вірші, пісні / упоряд. О. В. Зайченко, М. М. Коструба, В. М. Устинова ; худож. оформ. М. М. Коструба ; дизайн обкл. Ю. В. Коваленко. - Умань : АЛМІ, 2014. - 535 с. : 11 окр. арк. фотоіл.

Цветов, П. Вьетнам - США [Текст] : зигзаги истории / П.Цветов // Азия и Африка сегодня. - 2001. - № 10 . - С. 12-14.

.: Розділ: Історія :: 25.09.2020 15.13.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.988523 seconds