Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41402
   


Автор запитання: Ярослава із міста: с. Велка Виска :: Запитання: 43359  
Ярослава запитує:
Доброго дня,підкажіть літературу для створення статті на тему Розвиток Малої виски після другої світової війни: проблеми та наслідки. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Мала Виска [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу http://esu.com.ua/search_articles.php?id=61019. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.09.2019
Перебийніс Г. Історія маловисківської лікарні [Електронний ресурс]/ Г. Перебийніс, К.Чурпій. — Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2005. — 107 с.: фот. – Електрон. дані. — http://library.kr.ua/elib/perebyinis/Perebyinis_Istor_maloviskivskoi_likarni.pdf. — Назва з екрану.
Перебийніс Г. Мала Виска: (Історико-краєзнавчийнарис) / Г. Перебийніс. —МалаВиска, 1996. — 96 с. :іл.
Скіфське, козацьке чи князівське коріння Малої Виски [Електронний ресурс] // Мала Виска інкогніто: [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу http://malavyska.tilda.ws/kudashev. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.09.2019

.: Розділ: Історія :: 14.09.2019 11.51.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдана із міста: Херсон :: Запитання: 43345  
Богдана запитує:
Доброго дня! Підберіть, будь ласка літературу за темою: Краєзнавча діяльність Михайла Драгоманова.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути натсупні джерела:
Михайло Драгоманов – упорядник та дослідник народної прози
http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/47_2009/2009_47_naumovska.pdf
Шорсткіна О. Ф. Михайло Драгоманов і західноукраїнська інтелектуальна еліта: до питання культурного співробітництва в історіографії (середина ХХ – початок ХХІ ст.)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2015_19_28
Степан Томашівський «Драгоманов і Галичина»
http://www.ji.lviv.ua/n23texts/tomashivskyj.htm
Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах: збірник
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0jrTmo8bkAhXExIsKHXJjBUMQFjACegQIBRAC&url=http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2090/1/Drahomanov%20as%20historian.pdf&usg=AOvVaw2hwQFCLHSphH87lHXkNXwA
Українознавча проблематика в творах М.Драгоманова
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2093/1/tsd4.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-10757.html
Михайло Драгоманов як поліґістор
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73898/55-Pogrebennik.pdf?sequence=1
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/13498/1/Zhadko V..PDF
Велич Михайла Драгоманова
http://incognita.day.kyiv.ua/velich-mixajla-dragomanova.htm
http://litopys.org.ua/drag/drag.htm
http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=194

.: Розділ: Історія :: 9.09.2019 18.16.49 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 43325  
Аня запитує:
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, літературу яка б розкривала тему взаємовідносин між радянською владою та українською діаспорою США і Канади в 1950-80-ті рр.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Городиський З. Українська Національна Рада : історичний нарис / З. Городиський. – Київ : Видавн. дім «КМ Academia», 1993. – 98 с.
Губарець В. Українська етнічна преса США та Канади (1945–1994 рр.): особливості висвітлення україно-американських взаємин: автореф. дис. … канд. філолог. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» / В. Губарець. – Київ, 2007.
Енциклопедія Української Діяспори. / голов. ред. В. Маркусь; співред. Д. Маркусь. – Нью-Йорк ; Чікаго : Наук. Тов-во ім. Шевченка в Америці, 2012. – 348 с.
Киричук Ю. Українські емігрантські партії повоєнного часу (1945–кінець 1950-х років) / Ю. Киричук // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Історія. – 2002. – Вип. 37/1. – С. 364-378.
На скрижалях історії: з історії взаємозв’язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940–1980-ті роки : зб. док. та матеріалів. - Кн. 1 / упоряд.: О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк, П. Т. Тронько. – Київ, 2003. – 862 с.
Недужко Ю. Боротьба української діаспори за демократію та державну незалежність україни (кінець 70-х – початок 90-х років ХХ століття) / Ю. Недужко // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2006. – №4. – С. 55-61.
Недужко Ю. В. Формування українського національного-визвольного руху в еміграції (1945–1950 рр.) / Ю. В. Недужко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – Вип. 30. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 318-328.
Ткачук М. Відродження української літератури 20-х років ХХ ст. : курс лекцій для студ. філолог. фак.-ту зі спеціальності укр.. мова та література [Електронний ресурс] / М. Ткачук // GenDocs.ru : [веб-сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://gendocs.ru/v17716/лекції_-_відродження_української_літератури_20-х_років_хх_ст. – Назва з екрану.
Тригуб П. Українська діаспора в США: збереження традицій національної культури (історіографія проблеми) / П. Тригуб, Н.Мерфі // Наукові праці. –Т. 74. – Вип. 61. - С. 122–133.
Перехрест О. О. Українська діаспора США в контексті культурної революції 1960-х : наук. робота [Електронний ресурс] / О. О. Перехрест ; ВНЗ «Український католицький університет». – Чикаго, 2014 ; Львів, 2015. – 82 с. – Режим доступу:
Чекалюк В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939 - 2005 рр.) : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / В. Чекалюк. – Київ., 2008. – 20 с.
Чекалюк В. Трансформація проблеми самоїдентифікації українців на шпальтах газети «Свобода» у період з середини 40-х кінця 90 років ХХ століття[Електронний ресурс] / В. Чекалюк // Наукові записки Ін-ту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Т. 30. – С. 41–56. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2336.

.: Розділ: Історія :: 2.09.2019 15.32.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Дніпро :: Запитання: 43306  
Сергій запитує:
Доброго вечора. Допоможіть будь-ласка, знайти цікаву інформацію на тему: Галицько-Волинська держава. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Король В. Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр “Академія“,2005.- 496 с. (Альма – матер).
2.Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями/Укладачі Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО“, 2007. – 736 с.
3.Коваленко Г. Українська історія. – К.: Велес, 1992. – 176 с.
4.Лановик Б. Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч.посіб. – К.: Знання – Прес, 2001 – 698 с.
5.Крип’якевич Іван. Історія України: (Учб.пос.). – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1992. – 88 с., ілюст.
6.Грушевський М. С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх/Упоряд. А. Ф. Трубайчук. – К.: “Варта“, 1993. – 256 с.
7.Потапенко О. І. Кузьменко В. І. Шкільний словник з українознавства. – К.: Укр. Письменник, 1995. – 291 с.
https://znoclub.com/istoriya-ukrainy/
http://resource.history.org.ua/
http://studies.in.ua/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/35635/
https://geomap.com.ua/uk-uh7/283.html

.: Розділ: Історія :: 20.08.2019 21.43.29 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Київ :: Запитання: 43259  
Мирослава запитує:
Добрий день, підберіть, будь ласка, літературу про Андріївську церкву у Києві.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Андріївська церква у Києві : [добірка статей про Андріївську церкву] // Пам’ятки України : національна спадщина. — 2019. — № 2-3. — С. 2-65.
Галайба В. Андріївська церква : Куточки Києва / В. Галайба // Україна. — 2001. — № 1. — С. 26.
Гирич І. Історичні мандрівки Києвом : Пам’ятки минулого — діалог епох і культур / І. Гирич // Історія в школах України. — 2002. — № 4. — С. 33-38.
Гирич І. Історичні мандрівки Києвом : Пам’ятки минулого — діалог епох і культур / І. Гирич // Історія в школах України. — 2002. — № 5. — С. 39-46.
Дегтярьов М. Г. Андріївська церква / М. Г. Дегтярьов, В. І. Корнєєва. — Київ : Техніка, 1999. — 119 с. : іл. — (Національні святині України).
Дмитренко К.В. Андріївська церква у Києві : Пам'ятники України / К. В. Дмитренко // Позакласний час. — 2003. — № 3. — С. 1.
Корнєєва В. Андріївська церква в Києві : архітектурна спадщина / В. Корнєєва // Пам’ятки України. Історія та культура. — 1997. — № 1. — С. 42-45.
Литвинчук Ж. Андріївська церква : Путівник / Ж. Литвинчук. — Київ : Амадей, 2000. — 22 с. : ілюстр. — (Бібліотека "Софії Київської"). — Текст укр., рос., англ. мовами.
Мензатюк З. Наші церкви : Історія, дива, легенди / З. Мензатюк ; худож. оформ. О.П.Заневського. — Київ : Соняшник, 2002. — 118 с. : іл.
Сидоренко Н. Драма однієї церкви / Н. Сидоренко // День. — 2003. — 21 лют. — С. 8.
Утевська П. Київські святині : Збірник нарисів про київські храми / П. Утевська, Н. Сазонова, Д. Горбачов. — Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1999. — 144 с. : фотоіл.

.: Розділ: Історія :: 29.07.2019 16.16.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.685398 seconds