Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 42490
   


Автор запитання: Святослав із міста: Київ :: Запитання: 44427  
Святослав запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про криміналістичні дослідження. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Святославе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 16217. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Берназ В. Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження / В. Берназ // Право і безпека. — 2004. — 3, № 1. — С. 45-47.
Біленчук П. Криміналістичні та психофізіологічні методи дослідження в судочинстві, правоохоронній діяльності та кадровій роботі [Електронний ресурс] / П. Біленчук // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 4. — С. 350-351. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_4_86.
Біленчук П. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуванного / П. Біленчук ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ : Атіка, 1999. — 349 с. : іл., табл.
Гора І. В. Сучасні криміналістичні дослідження допомагають встановленню істини не лише в судочинстві [Електронний ресурс] / І. Гора, В. Колесник // Адвокат. — 2009. — № 8. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_8_3.
Давидова О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів : курс лекцій / О. Давидова ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. Навчально-науковий ін-т підготовки слідчих і криміналістів. — Київ : КНТ, 2008. — 338 с.
Когутич І. Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування [Електронний ресурс] / І. Когутич // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2. — С. 141-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2003_2_25.
Пасека М. Особа неповнолітнього правопорушника як об'єкт криміналістичного дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. Пасека; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 18 c.
Пилипенко Г. Криміналістичні проблеми отримання порівняльних зразків для експертного дослідження [Електронний ресурс] / Г. Пилипенко // Наше право. — 2013. — № 7. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_7_25.
Ульянов О. Оптичні фазочутливі методи та їх імплементація в криміналістичні дослідження та експертизи [Електронний ресурс] / О. Ульянов, Л. Квітка, М. Янковий, А. Попов, О. Тюрін // Південноукраїнський правничий часопис. — 2015. — № 3. — С. 207-212. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_64.
Фрідріх А. Криміналістичні дослідження окремих видів слідів [Електронний ресурс] / А. Фрідріх, Я. Северин // Правові горизонти. — 2016. — № 1. — С. 148-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_1_24.
Шведова О. Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій : Автореф. дис... канд. юрид. наук / О. Шведова; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2006. — 19 c.

.: Розділ: Держава і право :: 17.06.2020 09.06.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Чернігів :: Запитання: 44388  
Антон запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про конституційне право України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Антоне! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 13387; 43915. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Барабаш Ю. Конституційне право України на сучасному етапі (окремі проблеми викладання та праворозуміння) [Електронний ресурс] / Ю. Барабаш // Юридичний вісник. — 2015. — № 3. — С. 121-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_3_22.
Бонтлаб В. Конституційне право на страйк: науково-теоретичний аспект [Електронний ресурс] / В. Бонтлаб // Публічне право. — 2018. — № 3. — С. 78-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2018_3_11.
Бородін І. Конституціоналізм та конституційне право України [Електронний ресурс] / І. Бородін // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2014. — № 4. — С. 158-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2014_4_32.
Годованець В. Конституційне правоУкраїни : конспект лекцій / В. Годованець; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2000. — 214 c.
Грабильніков А. Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії і практики: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Грабильніков ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — Київ, 2006. — 19 с.
Кісс С. Конституційне визначення України як соціальної держави: історико-правовий аналіз [Електронний ресурс] / С. Кісс // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2016. — Вип. 3. — С. 13-16. — Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_3_5.
Козюбра М. Конституційне право: галузь права чи особлива базова підсистема – стрижень національної системи права [Електронний ресурс] / М. Козюбра // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. — 2019. — Т. 3. — С. 70-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2019_3_11.
Конституційне право України : навч.-метод. посіб. : тест. завдання / [О. Білоскурська та ін.] ; за заг. ред. Р. Гаврилюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2019. — 447 с.
Конституційне право України : практикум для студентів спец. 081 ”Право” спеціалізації ”Правознавство” / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад. Ю. Л. Юринець]. — Київ : НАУ, 2019. — 48 с.
Лінецький С. Конституційне законодавство України : Законод. акти. Комент. Офіц. тлумачення / С. Лінецький, М. Мельник, А. Ришелюк. — Київ : Атіка, 2000. — 896 c.
Майданник О. Конституційне право в системі юридичної освіти: концептуальні питання [Електронний ресурс] / О. Майданник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2010. — Вип. 10. — С. 159-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_10_27.
Мартиненко П. Україна і конституційне право на працю в порівняльній перспективі [Електронний ресурс] / П. Мартиненко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2002. — Вип. 7. — С. 268-279. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2002_7_32.
Мацькевич М. Право на свободу світогляду і віросповідання як конституційне культурнее право [Електронний ресурс] / М. Мацькевич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. —2012. — Вип. 28. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2012_28_6.
Ольшанецький І. Конституційне право на освіту або одна з проблем у спеціальних установах для дітей [Електронний ресурс] / І. Ольшанецький // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. — 2018. — Вип. 15. — С. 45-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2018_15_9.
Скрипнюк О. Конституційне право України: до питання про систему та структурну будову галузі [Електронний ресурс] / О. Скрипнюк // Вісник Академії адвокатури України. — 2010. — Число 3. — С. 27-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2010_3_4.
Факас І. Конституційне право осіб, які проживають за кордоном, на пенсійне забезпечення Україною [Електронний ресурс] / І. Факас // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". — 2015. — Вип. 2. — С. 89-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2015_2_11.

.: Розділ: Держава і право :: 5.06.2020 12.13.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Чортків :: Запитання: 44369  
Анна запитує:
Економічна сутність поняття банкрутства. Підберіть, будь ласка, літературу для контрольної.
Наша відповідь:
Анно, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Банкрутство в запитаннях і відповідях : [посібник] / USAID від америк. народу, Центр комерц. права ; [відп. ред.: Ю. Ю. Попов, А. С. Волков, І. С. Ніколаєв]. - Київ : Лопатіна О. О. [вид.], 2017. - 160 с.

Волот О.І. Банкрутство підприємства: сутність, ймовірність та методи визначення / О. І. Волот, І. М. Бабич, О. О. Ткаченко // Науковий вісник Полісся. - 2015. - № 4. - С. 61-67.

Гук О.В. Сутність та причини банкрутств підприємств / О. В. Гук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2006. - № 575
Гринчуцький В. І. Економіка підприємства: навчальний посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т Карапетян, Б. В. Погріщук. - Київ: Центр учбової культури, 2010. - 304 с.

Данілов О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навчальний посібник / О. Д. Данілов, Т. В Паєнтко. - Київ: ЦУЛ, 2011. - 256 с.

Долбнєва Д. В. Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності / Д. В. Долбнєва // Бізнес Інформ. - 2015. - № 10. - С. 244-250.

Ізмайлова Н. В. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч.-метод. посіб. / Н. В. Ізмайлова ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. екон. ін-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2013. - 183 с. - Бібліогр.: с. 173-183.

Кириченко О. П. Методи та моделі діагностики ймовірності банкрутства підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Кириченко, С. В. Дранко // Молодий вчений. - 2016. - № 2. - С. 49-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_2_15.

Козлов С. Основні складові механізму банкрутства [Електронний ресурс] / С. Козлов. - Режим доступу: www.yur-gazeta.com/wrater/447.
Круглянко А. В. Поняття банкрутства в аспекті сучасного розвитку підприємств / А. В. Круглянко, І.В. Маник // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2012. №. 2. - С. 153-158.

Лопатко К. Сучасні підходи щодо оцінки кризи та прогнозування банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / К. Лопатко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 3. - С. 126-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_3_11.

Олександренко І. В. Основні причини банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Олександренко, Л. І. Іщук // Економічний форум. - 2015. - № 2. - С. 222-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_2_37.


Онисько С. Інститут банкрутства: економічна сутність та оцінка функціонування / С. Онисько, О. Агрес // Аграрна економіка. - 2014. - Т. 7, № 3-4. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2014_7_3-4_4.

Повстенюк Н. Г. Методи діагностики банкрутства підприємств у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. Г. Повстенюк // Економіка і регіон. - 2015. - № 1. - С. 25-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2015_1_6.

Пластун О. Л. Визначення сутності поняття "банкрутство" в сучасній науковій літературі / О. Л. Пластун // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2005. - № 2. - С. 256-261.
Проненко В. Поняття та ознаки банкрутства / Валентина Проненко // Вісник податкової служби України. - 2009. - № 37-38 (жовт.). - С. 24-26.

Ролінський О. В. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Ролінський, О. Т. Прокопчук, А. М. Андрющенко. - Умань : Сочінський [вид.], 2012. - 302 с. : табл. - Бібліогр.: с. 300-302.

Рудика В.І. Економічна сутність поняття "банкрутство": причини виникнення та наслідки для підприємства / В.І. Рудика, Ю. М. Великий, О. Д. Зьома // Економіка та управління підприємством. - 2018. - Вип. 18. - С. 127-133.

Троц І. В. Визначення поняття банкрутства та причини його виникнення у сучасних умовах розвитку / І. В. Троц // Вісник Дніпропетровського університету. - 2011. - №. 5. - С. 221-228.

Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. О. Омелянович та ін.] ; за ред. Л. О. Омелянович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 200 с. : табл. - Бібліогр.: с. 193-198.

Фінансова санація та банкрутство підприємств : метод. вказівки і завдання до практ. занять, самост. роботи та тести для студентів спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Оліярник В. В., Сокульський В. М., Гаврилюк Г. Є.]. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. - 71 с. : табл. - Бібліогр.: с. 65-66.

.: Розділ: Держава і право :: 3.06.2020 08.37.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 44357  
Світлана запитує:
Доброго дня, підберіть літературу за темою: Законодавча влада в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! На даний запит дивіться відповідь: Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № запиту 43125. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Гошовська В. А. Парламентаризм в Україні. Державноуправлінські механізми реалізації функцій законодавчої влади / В. А. Гошовська, Л. А. Пашко, К. Ф. Задоя. - Київ : НАДУ, 2013. 48 с.
Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні : на тлі світового досвіду / П. Кислий, Ч. Вайз. – Київ: Абрис, 2000.
Наливайко Л. Р. Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України / Л. Р. Наливайко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – №6. – С. 19-25.
Бойко С. В. Роль законодавчої влади в державному управлінні [Електронний ресурс] : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування»/ С. В. Бойко ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 13 с. – Режим доступу: http://krs.chmnu.edu.ua/bitstream/123456789/312/1/Бойко С. В., автореф..pdf.
Бровко Н. І. Вплив законодавчої влади на процес формування правосвідомості людської особистості [Електронний ресурс] / Н. І. Бровко // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів : міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 травня-1 червня 2019 р. - Ч. 1. - С. 6-8. - Режим доступу: http://193.138.93.8/bitstream/BNAU/3932/1/Vplyv_zakonodavch.pdf.
Пархоменко Н. М. Теоретичні та практичні виміри ефективності законодавчої влади в Україні (окремі аспекти) [Електронний ресурс] / Н. М. Пархоменко // Судова апеляція. – 2019. - № 2. – С. 27-30. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Suap_2019_2_9.pdf.
Сокольська В. В. Функції законодавчої влади України у контексті реалізації принципу поділу державної влади [Електронний ресурс] / В. В. Сокольська // Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матер. V заоч. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 25 жовтня 2019 р. / гол. ред. : О. М. Тогочинський; Академія Держ. пенітенціарної служби. - Чернігів : Академія ДПтС, 2019. - С. 191-195. - Режим доступу: http://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Tezi-konferencii-KVS-Ukraini25_10_2019.pdf#page=191.
Тертишник В. М. Законодавча влада України: концептуальні проблеми вдосконалення [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник // Конституційне право. – 2011. – № 11. – С. 48-52. – Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3513/1/В. Тертишник Законодавча влада. концептуальні проблеми вдосконалення.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 2.06.2020 09.14.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Бровари :: Запитання: 44355  
Андрій запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про державотворчі погляди Михайла Драгоманова. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий днь,Андрію! Перегляньте наступні джерела та посилання за Вашим запитом:
Андрусяк Т. Михайло Драгоманов – ключова постать української правової думки ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Т. Андрусяк // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 1. — С. 8-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_1_3.
Баклашова Т. Методологічне обґрунтування М. Драгомановим права "недержавних" народів на національну історію [Електронний ресурс] / Т. Баклашова // Молодий вчений. — 2017. — № 6.1. — С. 1-4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6.
Гаврилюк М. Український історик Михайло Драгоманов [Електронний ресурс] / М. Гаврилюк // Вісник аграрної історії. — 2018. — Вип. 25-26. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vai_2018_25-26_4.

Горбач Н. Справжній Михайло Драгоманов / Н. Горбач. — Львів : Каменяр, 2008. — 166 с.
Євтушенко О. Концепція М. Драгоманова щодо ролі самоврядної громади в системі державних відносин [Електронний ресурс] / О. Євтушенко, Т. Лушагіна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. — 2010. — Т. 130, Вип. 117. — С. 32-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2010_130_117_7.
Ковалик В. З історії творення українських конституцій / В. Ковалик, О. Юрійчук // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 8. — Вкладка. — Правознавство та інші суспільні дисципліни. — № 4. — С. 1-4.
Кучеренко Ю. Релігійний фактор в державотворчих і націотворчих процесах (за концепцією М. Драгоманова) [Електронний ресурс] / Ю. Кучеренко // Релігійна свобода. — 2009. — № 14. — С. 71-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2009_14_15/
Леськів М. Історичні погляди Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / М. Леськів // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. — 2015. — Вип. 13. — С. 51-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2015_13_7.
Макарчук О. М.Драгоманов і часопис радикальної партії "Народ" [Електронний ресурс] / О. Макарчук // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — Вип. 48. — С. 147-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2016_48_15.
Мелещенко Т. Історичний аналіз концепції розвитку громадянського суспільства М. Драгоманова та В. Гавела : відкриваємо Україну / Т. Мелещенко // Історія в рідній школі. — 2016. — № 2. — С. 40-42.
Моісєєва Н. Ідея національного суверенітету в працях українських народників (М. Костомаров, М. Драгоманов, В. Антонович) [Електронний ресурс] / Н. Моісєєва, В. Шилін // Сучасне суспільство. — 2017. — Вип. 2. — С. 149-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2017_2_17.
Новак А. Український захід: Візії Драгоманова [Електронний ресурс] / А. Новак // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2012. — Вип. 17. — С. 99-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2012_17_15.
Нужа Ю. Відродження громадівського руху в 70-90-ті роки ХІХ ст. : історія України : 9 клас / Ю. Нужа // Історія та правознавство. — 2017. — № 1-2. — С. 33-37.
Первак Т. Духовний батько української нації [Електронний ресурс] : (до 175-річчя від дня народження Михайла Драгоманова) / Т. Первак // Бібліотека у форматі Д. — 2016. — № 3. — С. 53-54.
Перший український політолог : 18 вересня - 175 років від дня народження Михайла Драгоманова // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 8. — С. 16.
Піхманець Р. Українофільські зосередження Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / Р. Піхманець // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2017-2018. — № 4-3. — С. 150-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2017-2018_4-3_17.
Погребняк В. Громадське виховання: Українська Національна ідея у творчості Драгоманова М. [Електронний ресурс] / В. Погребняк // Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 60. — С. 30-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_60_7.
Світленко С. Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М.П. Драгоманова [Електронний ресурс] / С. Світленко // Проблеми політичної історії України. — 2015. — Вип. 10. — С. 4-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppiu_2015_10_4.
Скрипнюк О. .Питання взаємодії громадянського суспільства і держави в правових поглядах М. П. Драгоманова та сучасність [Електронний ресурс] / О. Скрипнюк // Правова держава. — 2015. — Вип. 26. — С. 168-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2015_26_22.
Слотюк П. Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова [Електронний ресурс] / П. Слотюк // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 126. — С. 77-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_126_21.
Сосюра Л. Засади та принципи діяльності М. Драгоманова у колі Громади (1859-1875 рр.) [Електронний ресурс] / Л. Сосюра //Сумський історико-архівний журнал. — 2017. — № 28. — С. 56-63. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2017_28_7.
Сторчак А. Михайло Драгоманов: від автономної особи – до незалежної держави та "вільної спілки" [Електронний ресурс] / А. Сторчак // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 1999. — Вип. 2. — С. 125-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_1999_2_22.
Ушкалов Л. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов / Л. Ушкалов ; [ред. О. Сінченко]. — Київ : Дух і літера, 2019. — 594 с.
Шорсткіна О. Участь Михайла Драгоманова в просвітній діяльності Русько-української радикальної партії (1890-1895 рр.) [Електронний ресурс] / О. Шорсткіна // Схід. — 2016. — № 6. — С. 86-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_6_16.

.: Розділ: Держава і право :: 1.06.2020 14.50.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.824451 seconds