Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Чернівці :: Запитання: 40781  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Допоможіть мені з літературою до доповіді на тему "Сутність аналітичного мислення в роботі юриста".
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://ua-referat.com/Професійне_мислення_юриста
http://kursak.net/logichna-kultura-praktichnogo-mislennya-yuristiv/
http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3621--6----.html
http://sud.ua/ru/blog/blog/41351-nestandartnst-pravovogo-mislennya-v-robot-yurista
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/logika/25245/
http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf
http://studopedia.su/8_51457_profesiyne-mislennya-yurista.html
http://www.studfiles.ru/preview/5283749/page:59/
https://m.cyberleninka.ru/article/n/razvitie-professionalno-analiticheskogo-myshleniya-buduschego-yurista-v-hode-resheniya-professionalno-pedagogicheskih-zadach
http://pap.in.ua/3-2_2013/12/Huralenko N.A..pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9671/16-Malyshev.pdf?sequence=1
– Юркевич О. М. Особливості практичного мислення юриста : [підрозд. 2.2.1] / О. М. Юркевич // Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія / за заг. ред. О. М. Юркевич. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків : Право, 2015. - С. 96-99.


– – Курьянов В.А. Процессуально-правовое мышление в деятельности следователя / В.А. Курьянов // Юристъ - правоведъ*. - 2008. - № 5. - С. 112-115.
– Грачев В.Д. Стиль мышления юриста и формальная логика / В.Д. Грачев
// Философия права. - 2008. - № 2. - С. 34-38.
– Одинцова Г.Ю. Роль установки у формуванні креативного мислення юриста : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Одинцова Галина Юріївна ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 20 с.
– Бернюков А. М. Юридичне мислення як гносеологічна основа правової герменевтики / А. М. Бернюков // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. Вип. 3. - 2006. - С. 385-394.

.: Розділ: Держава і право :: 24.05.2017 18.18.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 40755  
Олена запитує:
Доброго дня.Допоможіть із пошуком літератури на тему "рейсовий чартер та коносамент, загальні та відмінні риси". наперед дякую)
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Бездітний В. Перевезення морськими шляхами // Юридична газета. — 2012. — № 31-32. — С. 11- 12.

Вавженчук, Сергій. Сутність сталійного часу за договором чартеру [Текст] / Сергій Вавженчук, Тарас Рябченко // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 1. - С. 18-21.

Вавженчук, Сергій.Проблеми класифікації коносамента: компаративістський нарис [Текст] / Сергій Вавженчук, Тарас Рябченко // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 6. - С. 3-5.

Вавженчук, С. Я. Коносамент: концептуальні антимонії [Текст] / С. Я. Вавженчук // Вісник господарського судочинства : Офіційний друкований орган вищого господарського суду України. - 2014. - № 3. - С. 104-109

Василенко, І. В. Система організації обслуговування довгомірних, негабаритних та надважких вантажів групою вантажних авіакомпаній чартерного типу / І.В. Василенко // Залізничний транспорт України. - 2009. - № 5. - С. 55-57.

Діковська, І. А.Колізійні питання договору повітряного чартеру в міжнародному приватному праві [Текст] / І.А. Діковська // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Юридичні науки. - 2002. - вип. 45/48. - С. 64-68

Єршов, Р. В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті [Текст] / Р.В. Єршов // Митна справа. - 2007. - № 4. - С. 17-22.

Коструба , А.Особливості цивільно-правового регулювання відносин, пов'язаних з обігом коносамента / А.Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 9. - С. 55-58

Коструба, А. Реквізити коносаменту та їх правове значення [Текст] / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1. - С. 51-54.

Коструба, А. Юридична сутність коносаменту [Текст] / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2. - С. 31-33

Леонтьева, Ю. О. Воздушные монополии [] / Ю. О.Леонтьева // ЭКО. - 2002. - № 7. - С. 20-32

Литвиненко, С. Л.Економіко-організаційні засади використання інформаційних систем "SolidWorks" у роботі чартерних вантажних авіаперевізників в Україні / С. Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 269-276 :

Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. // Шемякин А. Н., Короткий Т. Р. Правовое регулирование морской перевозки грузов и пассажиров. — Одесса: Латстар, 1999. — С. 78-87.

Ніцевич, Артур. "Українська криза": що врахувати в чартері? [Текст] / А. Ніцевич, Н. Мірошниченко // Агробізнес Україна : Інформаційно-рекламний журнал. - 2014. - № 2. - С. 40-41

Пашковская, Л. И. Слот-чартер в таможенном деле / Л. И. Пашковская // Митна справа. - 2011. - № 4. - С. 10-16.

Проформы коносаментов: “Congenbill”, “Conlinebill”, “Intankbill”: Учебно-методическое пособие Сост. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов // Библиотека журнала «Торговое мореплавание» (Серия: Рабочие тетради). – 1999. – № 11/ IV. – 24c.

Тараба, Наталия. Чартерный кейс [Текст] : украинская практика показывает, что чартерный договор о морской перевозке грузов необходимо заключать только в письменной форме / Наталия Тараба // Юридическая практика. - 2015. - 28 апреля. - С. 11, 17

Трояновський, О. В. Колізійні питання міжнародного торговельного мореплавства / О. В. Трояновський // Митна справа. - 2011. - № 5. - С. 87-94.

Щербанин, Ю. Международные контейнерные перевозки: евро-азиатский аспект [Текст] / Ю.Щербанин // Логистика. - 2001. - № 3. - С. 10-12

Договірні відносини на морському транспорті
http://buklib.net/books/25927/

Договор чартера (фрахтования)
http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/civil-pravo/grazhdanskoe-pravo-ukrainy-uchebnik-dzera-v/10402-55-10-dogovor-chartera-fraxtovaniya

Несімко О. Д. ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО ЧАРТЕРУ
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26775/1/032-180-186.pdf

Перевезення морськими шляхами
http://www.interlegal.com.ua/blog/?p=1352

Реферат Рейсовий чартер
http://ukrbukva.net/70353-reiysovyiy-charter.html

.: Розділ: Держава і право :: 20.05.2017 18.42.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 40750  
Олена запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь -ласка із літературою для написання магістерської роботи з трудового права України на тему: "Принцип свободи праці в правовому регулюванні трудових відносин"; актуальність даного питання сьогодні. Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Вісник Верховного Суду України. – 2013. – № 8. – С. 17
Загальна характеристика принципів трудового права - http://pidruchniki.com/1580011958181/pravo/zagalna_harakteristika_printsipiv_trudovogo_prava
Закон про зайнятість населення від 5 липня 2012 р. – № 5067-VI. – Офіційний вісник
Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=322-08&p=1. ? Назва з екрану.
Конституція України [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ma-in.cgi. ? Назва з екрану.
Основні принципи трудового права - http://www.pravodlatebe.sumy.ua/news.php?f=30&post=78
Принципи регулювання індивідуальних і колективних трудових відносин - http://studopedia.su/10_123825_printsipi-regulyuvannya-individualnih-i-kolektivnih-trudovih-vidnosin.html
Система основних принципів трудового права - http://studentbooks.com.ua/content/view/1173/40/1/3/
Трудове право України: підручник / за загальною редакцією В. В. Жернакова. – Харків : «Право». – 2012. – С.42
України 2012. – № 63. – С. 25-65
Шпиталенко Г. А. Трудове право / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко. – Житомир : ЖІТІ, 2000. ? 245 с.
http://pidruchniki.com/71781/pravo/printsip_svobodi_pratsi_dogovoru_printsip_dobrosovisnosti_zagalni_zasadi_viznachennya_mezh_zlovzhivannya_pravom

.: Розділ: Держава і право :: 18.05.2017 16.52.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Чернівці :: Запитання: 40748  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для магістерської роботи а тему: Правова природа та правові аспекти бюджетного процесу. дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня,Тетяно!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
1. Ющенко, Ірина. Правова природа закону України про державний бюджет // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 5. - С. 90-93. - Бібліогр. в кінці ст.
2. Ільницький, Олег. Правова природа заходів впливу за порушення бюджетного законодавства й її вплив на правозастосування // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 4. - С. 89-93. - Бібліогр. в кінці ст.
3. Гаврилюк Р. Еволюція правової природи податкових надходжень державного бюджету: проблеми теорії // Право України. - 2006. - № 8. - С. 25-28. - Бібліогр.: 8 назв.
4. Закревський А. До питання про правову природу Закону про державний бюджет // Право України. - 2008. - № 3. - С. 44-46
5. Кісель В. Правова природа правосуб'єктності бюджетних установ як суб'єктів цивільних правовідносин // Право України. - 2007. - № 3 . - С. 132-135
6. Дорохін, Дмитро. Функції бюджетного процесу в СШ А (у контексті визначення в ньому ролі місцевих громад) // Юридична Україна. - 2010. - № 10. - С. 64-67. - Бібліогр. в примітках с. 67.
7. Затонацька Т. Г. Економіко-правові аспекти бюджетного інвестування в інноваційній сфері // Фінанси України. - 2007. - № 4. - С. 36-43. - Бібліогр.: 3 назви.
8. Музика, Оксана. Правові основи надання субвенцій місцевим бюджетам України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 12. - С. 86-89. - Бібліогр,: 8 назв..
9. Ніщимна С. Бюджетний процес: деякі принципи // Юридичний вісник. - 2015. - № 1. - С. 101-105. - Бібліогр. в кінці ст.
10. Олексійчук, Олеся. Бюджетний контроль в Україні: законодавче,організаційне та статистичне забезпечення // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 11. - С. 145-147. - Бібліогр.: 11 назв.
11. Перещук З. Проблеми питання бюджетної децентралізації (деякі правові аспекти) // Право України. - 2017. - № 2. - С. 172-178. - Бібліогр. в кінці ст.
12. Подорожна, Тетяна. Теоретичні аспекти поняття норми бюджетного права України // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 8. - С. 75-77. - Бібліогр.: 22 назв.
13. Романенко Є. Правові аспекти реалізації програмно-цільового методу у сфері публічного бюджетування на прикладі країн Європейського Союзу. // Юридичний вісник. - 2015. - № 2. - С. 158-164. - Бібліогр. в кінці ст.
14. Романенко, Євген Олександрович. Правові аспекти реалізації програмно-цільового методу у сфері публічного бюджетування . Досвід Сполучених Штатів Америки // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 2. - С. 128-131. - Бібліогр. в кінці ст.
15. Семчик О. Правові аспекти формування Державного бюджету України // Право України. - 2002. - № 8. - С. 50-53. - Бібліогр.: 12 назв.
16. Чернадчук В. Бюджетно-контрольні правовідносини як правова категорія // Право України. - 2005. - № 5. - С. 63-65. - Бібліогр.: 4 назви.
17. Чернадчук, Віктор. До питання об'єкта бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3. - С. 79-84. . - Бібліогр.: 25 назв.
18. Чернадчук, Віктор. Теоретичні аспекти бюджетної правотворчості // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 11. - С. 23-27. - Бібліогр.: 13 назв.
19. Орлюк, Олена Павлівна. Фінансове право. Академічний курс : підручник / Олена Орлюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 807 с. : табл. - Бібліогр. в кінці модулів; Предм. покажч.: с. 804-807
20. Петленко, Юлія Володимирівна. Місцеві фінанси : Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Юлія Петленко, Олександр Рожко,. - К. : Кондор, 2004, 2009. - 281 с. - Бібліогр.: с. 280-281
21. Фінансове право України : навчальний посібник / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.; за заг. ред. : Л. К. Воронової ; М-во освіти і науки України, Науково-дослідний ін-т фінансового права. - К. : Правова єдність, 2009. - 392,[3] с. - Бібліогр. в кінці глав.
22. http://zounb.zp.ua/node/5420
23. http://5ka.at.ua/load/pravo/ponjattja_sut_i_pravova_priroda_bjudzhetu_referat/49-1-0-23001
24. https://mydisser.com/ua/catalog/view/6/352/7957.html
Також, зверніть увагу на довідку за схожою темою, яку вже раніше тут виконували. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 36578.

.: Розділ: Держава і право :: 17.05.2017 17.07.34 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Чернівці :: Запитання: 40747  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Поняття і види правової позиції адвоката". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам звернутися до наступних посилань: – http://blog.liga.net/user/lmironova/article/15739.aspx
http://stud.com.ua/51051/pravo/formuvannya_pozitsiyi_spravi
http://um.co.ua/3/3-2/3-2063.html
http://www.advokat-oleynik.com.ua/stattya-pravovo-pozitsiya-advokata-u-kriminalnomu-provadzhenni-de-vin-predstavlyaye-interesi-poterpilogo/
https://splf.ua/uk/publicatsii/deyaki-pitannya-taktiki-uchasti-advokata-zahisnika-u-perevirci-pokazan-pidzahisnogo-na
http://radako.com.ua/news/pro-profesiyni-prava-advokata
http://www.univer.km.ua/visnyk/955.pdf
http://pro-u4ot.info/files/books/pravo/Advokatura_pro-u4ot.info.pdf
http://ua.textreferat.com/referat-5884-3.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/civilne-pravo/advokat-u-civilnomu-procesi--osnovni-principi-ta-zavdannya-8165.html
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/7624/1/Чудик Н..pdf
http://ukraine-diplom.com/60/16127-advokat-u-kriminalnomu-procesi.html
– Атамась Т.І. Правова позиція адвоката у цивільній справі / Т.І.Атамась // Вісник Київського університету. – 1993. – С. 102-104.
– Дрейзіна Д. Правова позиція адвоката як підстава прийняття доручення на ведення цивільної справи в суді / Д. Дрейзіна // Правничий часопис Донецького університету. 2005 р. № 1(13). - 2005. - С. 57-62.
– Горбенко Д. С. Методика подготовки адвоката к участию в судебном разбирательстве уголовных дел, правовая позиция адвоката / Д. С. Горбенко ; НУ ОЮА // Адвокатура : минуле та сучасність : матеріали 4-ої Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів (Одеса, 22 листопада 2014 р.) . 2014 . - 414 с. - С.195-197.
– Рябець М.М. Як досягти успіху в цивільній справі? : навч. посіб. / Михайло Рябець, Ярослав Зейкан, Ірина Тихоненко. - Харків : Фоліо, 2006. - 315,[1] с.

.: Розділ: Держава і право :: 17.05.2017 16.08.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.448281 seconds