Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39595
   


Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 41546  
Олександр запитує:
Доброго дня. Будь ласка, підберіть лытературу в форматі pdf до теми "Особистість злочинця".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре!
Пропонуємо Вам переглянути відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 41285.

.: Розділ: Держава і право :: 15.01.2018 06.50.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Пирятин :: Запитання: 41530  
Оксана запитує:
Допоможіть знайти сучасну літературу для написання курсової на тему "Публічна політика в Україні"
Наша відповідь:
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1709
http://eprints.zu.edu.ua/25451/
http://cpk.org.ua/index.php?
http://cpk.org.ua/index.php?option=com_booklibrary&task=view&id=1672&catid=0&Itemid=138
http://hist.donnu.edu.ua/ru-ru/departments/department-of-political-science/kolektyv-kafedry/chaltseva-olena
http://despro.org.ua/upload/DESPRO-15 03 2011 final.pdf


Оцінювання публічних політик в Україні : практичний путівник / Демократичне т-во "Схід", Ін-т соц.-економ. експертиз, Східноукраїнський центр громадських ініціатив ; ред. Йоганна Конєчна-Саламатін. - Варшава ; К. : Вид-во Ін-ту соц.-екон. досліджень, 2016. - 228,[4] с. : діагр., табл., фото. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Політика в публічному управлінні : навчальний посібник / Ігор Бондар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2016. - 199,[1] с. - Бібліогр. в кінці розд.

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [] / Національна академія державного управління при Президентові України. - К. : Видавництво НАДУ, 1998 -
Вип. 1/2011 / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - 2011. - 256 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Публічна політика Європейського Союзу. Перспективи та шляхи запровадження в Україні [Текст] / Донецький молодіжний дебатний центр ; Укл. Валентина Дьомкіна, Андрій Донець, Таїсія Гладченко,. - Донецьк : Б. в., 2006. - 88 с.

Полегенько, С. В.
Генеза теоретико-методологічних підходів до сутності публічної політики [Текст] / С.В. Полегенько // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2017. - № 1. - С. 21-28. - Бібліогр. в кінці ст.

Телешун, Т. О.
Роль публічної політики у забезпеченні функціональності груп інтересів в Україні / Т.О. Телешун, І.В. Рейтерович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 3. - С. 70-76. - Бібліогр. в кінці ст.

Кохан, А.
Формування публічної політики як механізму протидії політичним маніпулюванням у прийнятті політико-управлінських рішень / А. Кохан // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. - № 3. - С. 176-184. - Бібліогр. в кінці ст.

Ринковий, Т.
Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення [Текст] / Т. Ринковий // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 4. - С. 221-230. - Бібліогр.: 11 назв.

Телешун, С.
Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації політичної влади в умовах кризи [Текст] / С. Телешун // Політичний менеджмент. - 2009. - № 2. - С. 35-45

Лациба, Микола.
Становлення бізнес-асоціацій як суб‘єктів публічної політики в регіонах України [Текст] / Микола Лациба // Пріоритети. - 2006. - № 6. - С. 30-36

.: Розділ: Держава і право :: 5.01.2018 11.43.24 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: місто Херсон :: Запитання: 41508  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему:Іноземці та особи без громадянства як суб'єкти господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1.
https://sites.google.com/site/igroupteamsite/administrativne-pravo-ukraieni/inozemci-i-osobi-bez-gromadanstva-ak-sub-ekti-administrativnogo-prava - Іноземці і особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права.
2. http://stud24.ru/administrative-law/analz-admnstrativnopravovogo-statusu-nozemcv-osb/493273-1907310-page1.html - Аналіз адміністративно-правового статусу іноземців, осіб без громадянства та біженців.
3. http://pap.in.ua/1_2015/27.pdf - Пасайлюк І. Цивільно-процесуальний статус іноземців та осіб без громадянства в цивільному судочинстві України.
4. http://duan.edu.ua/uploads/pravo13-14/7770.ppt - Горжій О. Правові аспекти статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні: питання теорії та практики.
5. http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/panova-g-the-lw-statuse-of-refugees-in-ukraine-and-russia-comparative-law-analy_17959.pdf - Панова Г. Правовий статус біженців: порівняльно-правовий аналіз.
6. http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Chirik/d_Chirik.pdf - Чирик О. Адміністративно-правові засади набуття громадянства України.
7. http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2006_1/visnyk_st_23.pdf - Баймуратов М. Правовий статус людини і громадянина в конституціях держав Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз конституцій та їхнє співвідношення з міжнародними стандартами.
8. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/4_2017/part_2/13.pdf - Дмитренко В. Суб’єкти права на комерційну таємницю та ноу-хау: порівняльно-правовий аналіз.
9. http://apnl.dnu.in.ua/6_2015/10.pdf - Грабильніков А. Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в України: співвідношення понять.
10. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12602/6/diss-Levenec.pdf - Левенець А. Муніципально-правовий статус іноземців в Україні.
11. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5763/vnulpurn201685063.pdf - Паньонко І. Працівники-іноземці як особливі суб’єкти трудових правовідносин.
12. http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/9/23.pdf - Літошенко О. Особливості земельної правосуб’єктності іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та іноземних держав.

.: Розділ: Держава і право :: 26.12.2017 15.26.30 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: м. Чернівці :: Запитання: 41507  
Христина запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему Кримінальна відповідальність за умисне вбивство при пом’якшуючих обставинах. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. http://b-ko.com/book_164_glava_14_2._Види_умисного_�.html – Види умисного вбивства за пом’якшуючих обставин (116-118 КК).
2. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34379/84-Korolenko.pdf - Короленко О. Поняття «стан душевного хвилювання» в законодавстві України.
3. http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1571 – Остапенко Л. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах.
4. http://radnuk.info/komentar/kruminal/osobluva/288-rozd115/4437--116--------.html - Ст. 116. Наукова-практичний коментар.
5. http://lsej.org.ua/4_2014/44.pdf - Драгоненко А. Умисне вбивство при пом’якшуючих обставинах, вчинене у співучасті.
6. http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/BURDIN_2006.pdf - Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання. Монографія.
7. http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.33/part_2/36.pdf - Сотула О. Умисне вбивство при перевищені меж необхідної оборони: порівняльно-правові аспекти.
8. http://www.apdp.in.ua/v64/77.pdf - Новітська І. Деякі питання визначення суб’єкта та суб’єктивної сторони злочину за статтею 117 КК України.
9. http://visnyk-psp.kpi.ua/article/download/35642/31884 - Кіпран Ю. Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство з мотивів співчуття

.: Розділ: Держава і право :: 26.12.2017 14.14.39 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 41498  
Сергій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будьласка знайти матеріал для реферату здисципліни Кримінологія на тему:"Основні риси злочинів, які вчиняються службовими особами, в Україні та шляхи її попередження."
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 21.12.2017 22.10.42 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.453433 seconds