Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38931
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Вінниця :: Запитання: 40891  
Вероніка запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу на тему: Правове регулювання судового адміністрування в Україні.
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 25.07.2017 15.07.13 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Злата із міста: Київ :: Запитання: 40888  
Злата запитує:
Доброго дня. Мені потрібна література (книги, наукові статті, дисертації, монографії, автореферати, нормативно-правові акти) для написання наукової роботи на тему: "Правовий режим інформації з обмеженим доступом".
Наша відповідь:
Дорого дня, Злато!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела(зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Адабаш О. В. Інформація з обмеженим доступом: проблеми законодавчого визначення [Електронний ресурс] / О. В. Адабаш // Наше право. - 2013. - № 13. - С. 61-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_13_12.
2. Блінова Г. О. Службова таємниця як вид публічної інформації з обмеженим доступом [Електронний ресурс] / Г. О. Блінова // Право і суспільство. - 2013. - № 3. - С. 41-50. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_3_9.
3. Глуховеря В. А. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про інформацію з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. А. Глуховеря ; МОНМС України, ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" . - Запоріжжя, 2015. - 18 c.
4. Глуховеря В. А. Іноземний досвід адміністративно-правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом [Електронний ресурс] / В. А. Глуховеря // Право і суспільство. - 2015. - № 4. - С. 67-73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4_15.
5. Гладківська О. В. Інформація з обмеженим доступом: проблема неузгодженості термінології [Електронний ресурс] / О. В. Гладківська // Інформація і право. - 2014. - № 1. - С. 49-58. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2014_1_8.
6. Глуховеря В. А. Юридична відповідальність у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом [Електронний ресурс] / В. А. Глуховеря // Право і суспільство. - 2015. - № 1. - С. 123-128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_1_23.
7. Єсімов С. С. Адміністративно-правові аспекти обмеження доступу до інформації [Електронний ресурс] / С. С. Єсімов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2015. - Вип. 2. - С. 155-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_2_18.
8. Жевелєва І. С. Зарубіжний досвід взаємодії правоохоронних органів із суб’єктами господарювання у процесі захисту інформації з обмеженим доступом [Електронний ресурс] / І. С. Жевелєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 1. - С. 140- 144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_1_33.
9. Жмур Н. В. Правове забезпечення службової інформації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Н. В. Жмур ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 19 c.
10. Зязев В. В. Правове регулювання інформації з обмеженим доступом [Електронний ресурс] / В. В. Зязев // Управління розвитком. - 2014. - № 6. - С. 100-102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_6_44.
11. Коротушак А. І. Місце та значення правового механізму в структурі механізму державного управління публічною інформацією з обмеженим доступом у державній прикордонній службі України [Електронний ресурс] / А. І. Коротушак // Право та державне управління. - 2014. - № 1-2. - С. 155-159. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2014_1-2_30.
12. Костенко О. М. Європейські стандарти правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури [Електронний ресурс] / О. М. Костенко // Право і суспільство. - 2015. - № 6. - С. 144-151. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6_27.
13. Костенко О. В. Інформація з обмеженим доступом в системі інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. В. Костенко, П. В. Макушев ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Дніпро : Гельветика, 2016. - 303 c.
14. Костенко О. В. Механізм забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури [Електронний ресурс] / О. В. Костенко // Право і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 166-170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_1_30.
15. Костенко О. В. Прокуратура України як учасник адміністративних відносин у сфері обігу інформації зобмеженим доступом [Електронний ресурс] / О. В. Костенко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. - 2015. - № 2. - С. 73–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2015_2_13.
16. Ліпкан В. А. Доступ до інформації з обмеженим доступом: проблеми вироблення уніфікованих дефініцій [Електронний ресурс] / В. А. Ліпкан, Л. І. Капінус // Публічне право. - 2013. - № 4. - С. 45-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_4_8.
17. Мєзєнцева Н. Б. Деякі аспекти захисту інформації з обмеженим доступом [Електронний ресурс] / Н. Б. Мєзєнцева // Економіка та держава. - 2013. - № 2. - С. 141-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_2_39.
18. Новицька Н. Б. Захист суспільної моралі в умовах інформаційної трансформації суспільства : монографія / Н. Б. Новицька ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Дрогобич : Коло, 2016. - 453 c.
19. Політанський В. С. Обмеження права на доступ до інформації [Електронний ресурс] / В. С. Політанський // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2013. - Вип. 26. - С. 215-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2013_26_19.
20. Прокофьєв М. Проблеми захисту інформації в Україні / М. Прокофьєв, В. Хорошко // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні : наук.-техн. зб. - 2015. - Вип. 2. - С. 9-14.
21. Рудник Л. І. Право на доступ до інформації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. І. Рудник ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 20 c.
22. Семенюк О. О. Перспективи розвитку кримінального законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом [Електронний ресурс] / О. О. Семенюк // Юридична Україна. - 2017. - № 1. - С. 44-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_1_8.
23. Федоренко О. О. Проблемні питання правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом (державна таємниця та службова інформація) [Електронний ресурс] / О. О. Федоренко, С. О. Керсіцький, А. І. Курбатов. // Право та інноваційне суспільство. - 2013. - № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_17.
24. Фігель Ю. О. Проблеми обмеження права на доступ до інформації [Електронний ресурс] / Ю. О. Фігель // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. - 2015. - Вип. 1. - С. 132-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2015_1_16.
25. Чернишова Т. В. Види інформації з обмеженим доступом за законодавством України: проблемні питання [Електронний ресурс] / Т. В. Чернишова // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2011. - № 1. - С. 103-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2011_1(6)__15.
26. Шарабурина О. О. Новели законодавства України про інформацію з обмеженим доступом [Електронний ресурс] / О. О. Шарабурина // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 2. - С. 147-150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_2_36.

.: Розділ: Держава і право :: 24.07.2017 19.30.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Хмельницький :: Запитання: 40886  
Людмила запитує:
Доброго дня..допоможіть, будь ласка, з літературою для магістерської на тему "Правові основи примусу в цивільному судочинстві"
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило!
Для Вас наступний матеріал:
1. Цивільне процесуальне право України [Текст] : навч. посібник / С. С. Бичкова, В. І. Бобрик, І. О. Ізарова ; ред. С. С. Бичкова. - Видання 2-ге, доповнене і перероблене. - К. : Атіка, 2007.
2. Цивільний процес України [Текст] : підручник для студ. вузів / ред. Ю. С. Червоний. - К. : Істина, 2007.
3. Чорнооченко, С. І. Цивільний процес [Текст] : навч. посібник для вузів / С. І. Чорнооченко. - 3-тє вид., переробл. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 417 с.
******************************************************************************
1.Ахмач, Г. Еволюція та перспективи розвитку наказного провадження [Текст] / Г. Ахмач // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - N 9. - С. 35-38.
2.Бобрик, В. Заходи процесуального примусу: порівняльно-правовий аналіз у різних видахцивілістичного судочинства [Текст] / В. Бобрик // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - N 10. - С. 16-21.
3.Братель, О. Процесуальні юридичні факти в контексті неправомірних дій (бездіяльності) учасників цивільних процесуальних правовідносин [Текст] / О. Братель // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - N 7. - С. 4-14.
4.Ізарова, І. Перспективи розвитку інституту наказного провадження у цивільному процесі України [Текст] / І. Ізарова, А. Ковтун // Право України. - 2014. - N 11. - С. 154-162.
5.Куцик, К. Класифікація заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві [Текст] / К. Куцик // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - N 11. - С. 24-28.
6.Логінова, С. Наказне провадження у цивільному судочинстві України [Текст] / С. Логінова // Право України. - 2006. - N7. - С. 76-79.
та посилання на ресурси інтернету:
http://pidruchniki.com/1209061346374/pravo/zahodi_protsesualnogo_primusu
Цивільний процес України. Заходи процесуального примусу
http://pidruchniki.com/1212012454601/pravo/zahodi_protsesualnogo_primusu_sanktsiyi
Чорнооченко С.І. Цивільний процес. Заходи процесуального примусу (санкції)
http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/259-kurs-tsivilnogo-protsesu-vv-komarov/8305-zahodi-protsesualnogo-primusu.html
Комаров В.В. Курс цивільного процесу. Глава ХХ ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ.
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/11/6.pdf
Куцик К. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc23/35.pdf
Куцик К. Підстави застосування заходів процесуального примусу в цивільному процесі України
http://periodicals.karazin.ua/law/article/viewFile/5888/5429
Рожнов О.В. Підстави застосування заходів процесуального примусу
Успіхів!

.: Розділ: Держава і право :: 19.07.2017 11.44.32 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Вінниця :: Запитання: 40870  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, знайти матеріал з висвітлення теми "Конституція зарубіжних країн, зміни"
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 36276, 38743.

.: Розділ: Держава і право :: 27.06.2017 15.17.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люсьєна із міста: Снятин :: Запитання: 40869  
Люсьєна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для теми: "Культура правового мислення юриста". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Люсьєно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://www.apdp.in.ua/v63/34.pdf
http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/835/1/СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка/Nzlubp_2014_12_24.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/5283749/page:59/
http://westudents.com.ua/glavy/68220--1-pravove-mislennya-ta-yogo-znachennya-dlya-pravovo-povednki.html
http://bukvar.su/jurisprudencija/216087-Pravovaya-kul-tura-yurista.html
– ww.pap.in.ua/3-2_2013/12/Huralenko N.A..pdf
– Андрюшко І. Я. Правове мислення в центрі професійної юридичної діяльності / І. Я. Андрюшко // Право і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 28-33.
– Варга Ч. Порівняння правових культур і правового мислення / Ч. Варга, пер. з англ. О. Кресін // Право України. - 2013. - № 3/4. - С. 22-31.
– Андрюшко І. Я. Правове мислення як центральна ланка правової культури / І. Я. Андрюшко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одеська національна юридична академія. - Одеса : Юрид. літ., 2012. - Вип. 63. - С. 231-238.
– Андрюшко І. Я. Правові презумпції та правові фікції як засоби правового мислення / І. Я. Андрюшко // Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяч. 15-річчю Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." та 165-річчю Одес. школи права, 20-21 квіт. 2012 / Національний університет "Одеська юридична академія". - О.деса : Фенікс, 2012. - Т. 1. - С. 71-73.


– – Андрушко І. Я. Взаємозв'язок правового мислення та професійної юридичної культури / І. Я. Андрушко // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16-17 травня 2013 р.) . 2013-. : Т. 1 . 2013 . - 794 с. - С. 112-114.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 3. - С. 17-21.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: ілюзія індукції / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 12-16.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: межі наукового пізнання / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 1. - С. 19-23.
– Андрюшко І. Я. Правове мислення у різновидах правової діяльності: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / І. Я. Андрюшко ; кер. роботи В. В. Дудченко ; офіц. опон.: С. Д. Гусарєв, П. М. Балтаджи ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : [б. в.], 2015. - 20 с.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: природа наукового знання / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 2. - С. 11-15.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: об'єктивність науки / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 19-23.
– Десятник В. О. Критично-правове мислення: прогрес науки / В. О. Десятник // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 19-24.
– Андрюшко І. Я. Принципи правового мислення / І. Я. Андрюшко // Актуальні проблеми політики* : зб. наук. праць . 1997-. - 2012. - Вип. 45 . - 400 с. - С. 14-21.
– Задірако П.С. Філософія політико-правового мислення // Південноукраїнський правничий часопис : щоквартал. наук. журн. 1997 -. - 2007. - № 1 . - 270 с. - С. 58-63.
– Максимов С. Природно-правове мислення // Вісник академії правових наук України. - 2001. - № 4. - C.155-163.
– Бусова Н.А. Типологія форм правового мислення за Максом Вебером // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1999. - Вип. 9. - C.163-170.

.: Розділ: Держава і право :: 27.06.2017 11.29.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.447866 seconds