Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40145
   


Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 42110  
Олександр запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайди матеріал який стосуєтсья питання "Експерт з оцінки моральної шкоди",бажано як омога більше матеріалу який буде доступний.Буду щиро вдячний!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела з означенного питання:
1.Паліюк, В. П. Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: українське законодавство та судова практика [Текст] : практичний посібник / В. П. Паліюк. - Миколаїв : Іліон, 2010. - 556 с. ;
2.Цивільне право України [Текст] : Академічний курс : у 2-х т. : підручник для вузів. Т. 2. Особлива частина / ред. Я. М. Шевченко. - К. : Ін Юре, 2003. - 408 с.
*****************************************************************************
1.Бакірова, І. Проблемні питання застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України [Текст] / І. Бакірова // Праця і зарплата. - 2006. - №21(червень). - С. 4-5;
2.Волошенюк, О. Честь, гідність і ділова репутація: поняття і порядок захисту [Текст] / О. Волошенюк // Юридичний журнал. - 2012. - N 6. - С. 78-85;
3.Гупаловська, О. Б. Відшкодування моральної шкоди – зобов’язально-правовий засіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська // Адвокат. - 2010. - N 8. - С. 16-21;
4.Єфремова, І. Визначення поняття та змісту моральної шкоди [Текст] / І. Єфремова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - N 11. - С. 68-71;
5.Жеребной, І. Особливості розгляду справ про відшкодування неповнолітніми особами матеріальної та моральної (немайнової) шкоди [Текст] / І. Жеребной // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - N 12. - С. 43-46;
6.Кочина, О. Особливості відшкодування моральної шкоди юридичним особам за цивільним законодавством України [Текст] / О. Кочина // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - N 12. - С. 11-13;
7.Крижановська, А. Відшкодування моральної шкоди за трудовим законодавством України [Текст] / А. Крижановська // Юридичний журнал. - 2013. - N 8. - С. 66-70;
8.Купира, З. Відшкодування моральної шкоди [Текст] / З. Купира // Охорона праці. - 2017. - N 11. - С. 50-53;
9.Лаврівський, В. Правове регулювання моральної шкоди в Україні [Текст] / В. Лаврівський // Юридичний вісник. - 2003. - N3. - С. 126-130;
10.Матяш, М. Компенсація за страждання. Що і як [Текст] / М. Матяш // Дзеркало тижня. - 2018. - 21-27 квітня (№15). - С. 13;
11.Примак, В. Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] / В. Примак // Часопис Київського університету права : наук.-теорет. часопис. - 2013. - N 3. - С. 175-179;
12.Рибак, О. До питання про визначення поняття "моральна (немайнова) шкода" [Текст] / О. Рибак // Підприємництво, господарство і право. - 2012. –
N 11. - С. 29-32;
13.Рубан, О. Компенсація моральної шкоди працівнику, заподіяної йому при виконанні ним своїх обов’язків [Текст] / О. Рубан // Право України. - 2015. - N 6. - С. 223-233;
14.Тертишник, В. Проблеми захисту честі і гідності людини та відшкодування моральної шкоди у сфері правосуддя [Текст] / В. Тертишник, В. Васильченко // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - N1. - С. 96-100;
15.Уварова, О. Позов про відшкодування моральної шкоди: вимоги й важливі деталі [Текст] / О. Уварова // Все про бухгалтерський облік. - 2014. - 17 лютого (№15). - С. 14-18;
16.Харечко, О. Про відшкодування моральної шкоди [Текст] : постанова Верховного Суду України від 24 грудня 2014 року / О. Харечко // Довідник кадровика. - 2015. - N 3. - С. 69-71;
17.Черноног, Є. Відшкодування моральної шкоди в українському судочинстві (деякі аспекти проблеми) [Текст] / Є. Черноног // Персонал. - 2010. - N 3/4. - С. 148-155;
18.Як відшкодовується моральна шкода? [Текст] : консультують спеціалісти міністерств і відомств України // Урядовий кур’єр. - 2010. - 4 вересня. - С. 17.
********************
http://protokol.com.ua/ua/vstanovlennya_groshovogo_ekvivalenta_moralnoi_shkodi_(osoblivosti_sudovoi_ta_ekspertnoi_praktiki)/
Журавлёва М.О. ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОШОВОГО ЕКВІВАЛЕНТА МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ (ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ТА ЕКСПЕРТНОЇ ПРАКТИКИ)
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-poyavitsya-novyya-professiya-ocenshchik-nanesennogo-moralnogo-ushcherba-1146005.html
В Україні з'явиться нова професія – оцінювач завданої моральної шкоди
http://zib.com.ua/ua/print/125814-vidshkoduvannya_moralnoi_shkodi_pravozastosuvannya.html
Іваненкова Н. Формула компенсації. Відшкодування моральної шкоди: правозастосування
http://www.legalshift.com.ua/?p=74
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ – МЕТОДИКА ЕРДЕЛЕВСЬКОГО ОЧИМА НЕОДНАКОВОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ СУДІВ
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2014/14kvokmsh.pdf
Кучер В. О., Поляк С. П. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
http://suddya.com.ua/news/specialisti-z-ocinki-moralnoi-skodi-povinni-buti-psihologicno-gotovimi-do-takoi-roboti-sudda
«Спеціалісти з оцінки моральної шкоди повинні бути психологічно готовими до такої роботи», - суддя Андрій Іванов
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/26886/1/009-026-027.pdf
Кочірко Т. Критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди
Успіхів!

.: Розділ: Держава і право :: 19.06.2018 09.03.47 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тарас із міста: Київ :: Запитання: 42063  
Тарас запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до курсової роботи на тему : "Суддівське самоврядування за новим законодавством України". Буду вдячний за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе! Радимо Вам використати наступні посилання: – Помазанов А. Суддівське самоврядування за новим законодавством України: виклики та перспективи / А. Помазанов // Віче : журн. Верхов. Ради України. - 2016. - № 5/6. - С. 28-31.
– Обрусна С. Ю. Суддівське самоврядування в Україні та шляхи підвищення його ефективності в умовах судово-правової реформи / С. Ю. Обрусна // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. 2010. Вип. 3(50). - Харків : Нац. ун-т внутр. справ / національний університет внутрішніх справ Харківський ; відп. ред. О. М. Бандурка, 2010. - С. 220-226.
– Прилуцький C. В. Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади / C. В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - N 3. - С. 75-80.
– Вільгушинський М. Й. Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2013. - № 5. - С. 21-24.
– Копетюк М. Суддівське самоврядування у забезпеченні принципу самостійності суду у зарубіжних державах та Україні / М. Копетюк, Р. Онисько // Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. Історико-правовий часопис. - 2015. - № 2(6). - С. 60-65.
– Афанасьєв В.В. Конституція України – важливий чинник суддівського самоврядування / В.В. Афанасьєв // Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників Всеукр. науково-практ. конференції (29-30 червня 2006 р.); за заг. ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – С. 249-251.
– Потильчак О.І. Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України / О.І. Потильчак // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 257-260.
– Коротун О.М. Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 – 171 судоустрій, прокуратура та адвокатура / О.М. Коротун; Акад. адвокатури України. – Київ, 2009. – 20 с.
– Коротун О.М. Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 – 171 судоустрій, прокуратура та адвокатура / О.М. Коротун; Акад. адвокатури України. – Київ, 2009. – 20 с.
– Пустовойт Т.В. Теоретико-правові питання організації суддівського самоврядування в Україні як конституційної засади єдності статусу суддів / Т.В. Пустовойт // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. 173 Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Вид. дім “Гельветика”, 2015. – Вип. 33., Т.1. – С. 96-101.
– Вільгушинський М.Й. Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції / М.Й. Вільгушинський // Адвокат. – 2013. – № 5. – С. 21-24.
– Леськів С.Р. Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування / С.Р. Леськів // Молодий вчений: науковий журнал. – 2015. – березень. – № 3 (18). – Ч.1. – С. 149-152.
– Єдаменко І. В. Адміністративно-правові форми здійснення суддівського самоврядування / І. В. Єдаменко // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць . 2011-. - 2016. - № 1 (10) . - 284 с. - С. 125-128.
– Прилуцький С.В. Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади / С.В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практ. фахове вид. - 2012. - № 3. - С. 75-80.
– Ігонін Р. Правова природа суддівського самоврядування / Р.Ігонін // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 1. - С. 125-130.
http://veche.kiev.ua/journal/5166/
http://pidruchniki.com/78410/pravo/suddivske_samovryaduvannya
http://lubp.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/ДИСЕРТАЦІЯ_ЛЕСЬКІВ-С.Р..pdf
ile://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/viche_2016_5-6_13 (1).pdf
https://court.gov.ua/sudova-vlada/969076/45657895564346657
http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/48.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 31.05.2018 15.28.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 42035  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на тему : Статус закладу освіти як субєкта господарювання.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Белоусова Н. К вопросу определения хозяйственно-правового статуса государственного высшего учебного закладу / Н. Белоусова // «Современные тенденции в юридической науке Украины» (г. Хмельницкий, 24-25 апреля 2015 г.) - Херсон: Издательский дом «Гельветика», 2015. - С. 82-84.
Винник О.Хозяйственное право: курс лекцій / О. Винник. - М. : Атика, 2004. - 624 с.
Колодий А. Права человека и гражданина в Украине: учеб. пособие / А.Колодий, А. Олейник. - М. : Интер, 2004. - 336 с.
Мамутов В. Экономика и право: сб. науч. тр. / В. Мамутов. - М. : Юринком Интер, 2003. - 544 с.
Современный толковый словарь украинского языка: 65000 слов / под общ. ред. д-ра филол. наук, проф. В. В.Дубичинського. - М. : ИД «Школа», 2006. - 1008 с.
Тимошенко Н. Приобретение хозяйственно-правового статуса частным высшим учебным заведением в Украине как основа его правосубъектности / Н. Тимошенко // Журнал Киевского университета права. - 2012. - № 2. - С. 184-188.
Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 // Официальный вестник Украины. - 2003. - № 11 (28.03.2003). - Ст. 462.
Шаталова Л. Финансово-хозяйственной деятельности высших учебных заведений в Украине / Л. Шаталова // Государство и право. - 2010. - Вып. 50. - С. 493-499
Вищі навчальні заклади (на початок навчального року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.сom.ua.
Закон України «Про вищу освіту» : від 17.01.2002 р. № 2984-III // ВВР України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Державний класифікатор організаційно-правових форм господарювання» : від 28.05.2004 р. № 97 // Юридичний вісник України. – 2004. – № 11. – Ст. 47.
Закон України «Господарський кодекс України» : від 16.01.2003 р. № 436-IV // ВВР України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін. ; за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 831 с.
Тихомиров О. Коментар до Розділу V Закону України «Про Вищу освіту» від 17 січня 2002 року / О. Тихомиров // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 2. – С. 20-45.
Філоненко С. Не числом, а якістю / С. Філоненко // Віче. – 2011. – № 5 (190). – С. 30.

.: Розділ: Держава і право :: 21.05.2018 15.38.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 42026  
Марія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про навчальні заклади як: бюджетна установа, неприбутковий заклад освіти, прибутковий заклад освіти.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бюджетный кодекс Украины от 24.12 2010 года № 2456-VI // СЗ Украины. - 2010. - № 50-51. - Ст. 572.
Для примеров використовуюься материалы, подготовлены организацией «Лаборатория за-чих инициатив »при поддержке международного фонда «Возрождение» и Международного центра некомерции права // Законодательное регулирование деятельности неприбыльных организаций: мировой опыт и ремендации для Украины. 11. Конгресс США [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.senate.gov/pagelayout/legislative/g_three_sections_with_teasers/legislative_home.htm.
Закон Украины от 16.09.1997 № 531/97-ВР «О благотворительности и благотворительных организациях» // ВПР Украины. - 1997. - № 46-17. - Ст. 292.
Кудявцева А. Юридическая личность российских общественных объединений / А. Кудявцева // Юридическое лицо. Ответственность за нарушение обязательств. - М. - 2004. - 189 с.
Кутафин О.Е. Субъекты конституционного права Российской федерации как юридические и приравниваемый к ним лица. - М. : Проспект, 2007. - 336 с.
Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI // СЗ Украины. - 2011. - № 13-17. – Ст. 112.
Сенат Республики Польша [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.senat.gov.pl/indexe.htm.
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономный учреждениях »[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71865.
Федеральный закон от 12.06.1996 № 7-ФЗ «Об некоммерческого организациях » [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=91029.
Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права / В.Е. Чиркин // Журнал российского права. - 2005. - № 5 - 218 с.

.: Розділ: Держава і право :: 17.05.2018 15.42.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41988  
Олександр запитує:
Допоможіть знайти літературу до теми "судові дебати як спосіб навчання суддів"
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Дебати: навчальний посібник - http://cent.dn.ua/docs/manual_debate.pdf
2. Судові дебати. Захисна промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення - http://pidruchniki.com/1012120954770/pravo/sudovi_debati_zahisna_promova_advokata_pidgotovka_metodika_progoloshennya_zhurnal_sudovogo_zasidannya
3. Навчальні ігри - http://adhdportal.com/book_3810_chapter_14_Glava_6._Navchaln_gri..html
4. Загурський О. Б. Судові дебати в кримінальному процесі: підготовка та психологічні проблеми - http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11380/1/Загурський_дисертація.pdf
5. Ясинок М. М. Судові дебати: право, психологія, риторика - http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2103/1/Судовi_дебати_право_психологiя_риторика.pdf
6. Молдован В. В. Риторика: загальна та судова - http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/861/Moldovan.pdf
7. Артюшина М. В. Використання ігрових технологій навчання - http://lib.iitta.gov.ua/2960/1/ст_Артюшина_ігр_лекції.pdf
8. Кацавець Р. С. Судова промова: мовний аспект - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/adv_2010_12_2.pdf
9. Ділова гра «Судові дебати» - https://lawbook.online/page/ritorika/ist/ist-23--idz-ax296--nf-32.html
10. Інтерактивні методи навчання у підготовці суддів - http://nsj.gov.ua/files/1502699338Інтерактивні методи.pdf
11. Навчання через дебати: різноманіття поглядів - http://www.criticalthinking.expert/book-criticalthinking/navchannya-cherez-debaty-riznomanittya-poglyadiv.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 2.05.2018 15.12.11 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.906362 seconds