Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42477
   


Автор запитання: Людмила із міста: Полтава :: Запитання: 40067  
Людмила запитує:
Доброго дня! Прошу Вашої допомоги у доборі літератури до теми: "Способи утилізації харчових відходів і їх впровадження на Україні". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Бондар, Сергій Миколайович. Технології поводження з технологічними відходами харчової промисловості [Текст] : навч. посіб. / С. М. Бондар. - О. : Астропринт, 2010. - 118 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 116. - 1000 экз. - ISBN 978-966-190-332-5
2. Буряк Н. Б. Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні [Електронний ресурс] / Н. Б. Буряк, С. В. Лукаш // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.5. - С. 82-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22
3. Грабовський Р. С. Регіональна система збору та переробки сміття, як спосіб вирішення еколого-економічних проблем [Електронний ресурс] / Р. С. Грабовський, М. М. Дорош, Р. П. Дудяк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 2(5). - С. 66-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_2(5)__13
4. Инновационные технологии переработки отходов / Систер В. Г., Животов В. К., Коробцев С. В., Иванникова Е. М., Ямчук А. И. // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. – 2013. - № 3, т. 2. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-pererabotki-othodov
5. Іванова Ю. В. Стан і проблеми утилізації і видалення побутових і промислових відходів в Україні і країнах ЄС [Електронний ресурс] / Ю. В. Іванова, Н. І. Муратова // Науково-технічна інформація. - 2015. - № 2. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2015_2_9
6. Іщенко В. А. Способи поводження з твердими побутовими відходами у містах України [Електронний ресурс] / В. А. Іщенко // Екологічна безпека та природокористування. - 2015. - № 2. - С. 21-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2015_2_5
7. Корнієнко І. В. Стан і напрями розв’язання проблеми утилізації екологічно небезпечних побутових відходів [Електронний ресурс] / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 2 : Техніка і природа. - 2012. - Вип. 1. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_tekh_2012_1_18
8. Крусір Г. В. Технології поводження з відходами харчових виробництв : навч. посіб. для ВНЗ / Г. В. Крусір, Р. І. Шевченко, Я. П. Русєва, І. П. Кондратенко, І. П. Крайнов; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Астропринт, 2014. - 399, [1] c. - Бібліогр.: с. 382-397 - укp.
9. Куц А. М. Інноваційна анаеробно-аеробна технологія очистки стічних вод та відходів підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. М. Куц, П. Л. Шиян, В. А. Домарецький, І. В. Мельник // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. - 2011. - Вип. 40(2). - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2011_40(2)__22
10. Малькова М. Г. Спосіб отримання дієтичних харчових волокон із відходів консервного виробництва [Електронний ресурс] / М. Г. Малькова // Харчова наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 27-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khnit_2010_4_11
11. Матвієнко С. В. Проблеми утилізації побутових відходів у рамках концепції стійкого розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Матвієнко // Теорія та практика державного управління. - 2011. - Вип. 1. - С. 133-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_22
12. Міхно І. С. Методи утилізації відходів. Світовий досвід [Електронний ресурс] / І. С. Міхно // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - № 2. - С. 68-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_2_11
13. Мостенська Т. Г. Сучасний стан і тенденції переробки твердих побутових відходів в Україні / Т. Г. Мостенська, І. А. Бойко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2015. - 21, № 4. - С. 91-98. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.
14. Муштрук М. Відходи харчових і переробних виробництв АПК – джерело біопалива [Електронний ресурс] / М. Муштрук, Ю. Сухенко, В. Сухенко // Продовольча індустрія АПК. - 2014. - № 1. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piapk_2014_1_6
15. Разработка научных основ технологии утилизации пищевых отходов методом анаэробного сбраживания / Чернецкая А. А., Жучков А. В., Рязанов А. Н., Панов С. Ю. // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2013. - № 4. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-nauchnyh-osnov-tehnologii-utilizatsii-pischevyh-othodov-metodom-anaerobnogo-sbrazhivaniya
16. Севостьянов І. В. Високоефективні технологічні комплекси для зневоднення та фільтрування дисперсних харчових відходів [Електронний ресурс] / І. В. Севостьянов // Технологический аудит и резервы производства. - 2013. - № 3(2). - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2013_3-2_5
17. Севостьянов І. В. Віброударне зневоднення відходів харчових виробництв [Електронний ресурс] / І. В. Севостьянов // Наукові нотатки. - 2015. - Вип. 48. - С. 195-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2015_48_38
18. Севостьянов І. В. Машина для зневоднення відходів харчових виробництв [Електронний ресурс] / І. В. Севостьянов, А. І. Ольшевський // Молодий вчений. - 2014. - № 7(2). - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_7(2)__4
19. Севостьянов І. В. Розробка та дослідження установки для двокомпонентного віброударного зневоднення відходів харчових виробництв / І. В. Севостьянов, О. В. Поліщук, А. В. Слабкий // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2015. - № 5/7. - С. 40-46. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.
20. Севостьянов, Іван Вячеславович. Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Севостьянов Іван Вячеславович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2013. - 41 с. : рис.
21. Сіома І. Б. Знешкодження токсичного хромату під час збродження екологічно небезпечних харчових відходів ґрунтовими мікроорганізмами [Електронний ресурс] / І. Б. Сіома, О. Б. Таширев // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 7. - С. 49-53.
22. Скоротити кількість харчових відходів, застосовуючи стандарти ISO [Електронний ресурс] // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2013. - № 3. - С. 43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_3_10
23. Скрипник А. В. Оптимізація утилізації відходів в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Скрипник, І. С. Міхно // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2014. - № 2. - С. 14-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2014_2_4
24. Терзієв С. Г. Кінетика та статика екстрагування олії з відходів харчових виробництв [Електронний ресурс] / С. Г. Терзієв, Н. В. Ружицька, В. М. Бандура, Л. М. Коляновська // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. - 2012. - Вип. 42(1). - С. 344-348. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2012_42(1)__80
25. Технології поводження з відходами харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / [Г. В. Крусір та ін.] ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Астропринт, 2014. - 399, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 382-397. - 300 экз. - ISBN 978-966-190-863-4
26. Тимчак В. С. Економічно технологічна ефективність інновацій використання відходів харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. С. Тимчак // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 2. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_2_8
27. Харчишин В. М. Інновації у вирішенні проблем утилізації органічних відходів методом вермікультивування [Електронний ресурс] / В. М. Харчишин, О. М. Мельниченко, П. І. Веред, М. В. Злочевський // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - 2013. - Вип. 10. - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tvppt_2013_10_21
28. Шунтова С.Г. Організаційно-економічний механізм управління твердими відходами виробництва та споживання продовольчої продукції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / С.Г. Шунтова ; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2006. — 19 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06ssgspp.zip

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.01.2017 10.38.05 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.875112 seconds