Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Марта із міста: м. Львів :: Запитання: 40780  
Марта запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформацію і літературу до курсового проекту на тему: "Аналіз виробництва атомної енергії та природоохоронних методів з екологічної позиції"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто!
Пропонуємо Вам пееглянути наступні джерела:
Барановська Н. П. Суспільний вимір проблем атомної енергетики через призму подій на Чорнобильській АЕС (до 25-ї річниці аварії) [Електронний ресурс] / Н. П. Барановська // Наука та наукознавство. - 2011. - № 2. - С. 131-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2011_2_17.
Вишневський І. Екологічно чиста атомна енергетика: технічний, економічний, соціальний, політичний аспекти [Електронний ресурс] / І. Вишневський, В. Давидовський, А. Трофименко // Вісник Національної академії наук України. - 2001. - № 9. - С. 12-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_9_4.
Забулонов Ю. Л. Загальні вимоги до створення автоматизованої системи контролю радіаційного стану об'єктів атомної енергетики [Електронний ресурс] / Ю. Л. Забулонов, І. О. Золкін // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - 2013. - Вип. 69. - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpipm_2013_69_10.
Екологічна безпека уранового виробництва : монографія / В. І. Ляшенко, Ф. П. Топольний, М. І. Мостіпан, Т. С. Лісова ; ред.: Ф. П. Топольний; М-во палива і енергетики України, МОНМС України, Укр. наук.-дослід. та проект.-розвідув. ін-т пром. технології, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КОД, 2011. - 237 c. - (Екологія).
Кенсицький О. Г. Надійність генеруючого обладнання та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Кенсицький, Г. М. Федоренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2016. - Вип. 26. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbaech_2016_26_10.
Костецький М. Р. Розвиток екологічного менеджменту на атомних станціях / М. Р. Костецький // Актуал. проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 214-217.
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні [Електронний ресурс] / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 12. - С. 254-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_12_36.
Патон Б. Майбутнє атомної енергетики [Електронний ресурс] / Б. Патон, В. Бар’яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 4. - С. 3-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_4_1.
Попов О. О. Концептуально-методологічні аспекти моделювання впливу об'єктів атомної енергетики на довкілля [Електронний ресурс] / О. О. Попов // Моделювання та інформаційні технології. - 2013. - Вип. 70. - С. 10-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtit_2013_70_4.
Романенко В. Д. Гідроекологічна безпека атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / В. Д. Романенко, М. І. Кузьменко, С. О. Афанасьєв, Д. І. Гудков, ін. та // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 6. - С. 41-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_6_7.
Серебренніков Б. С. Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України [Електронний ресурс] / Б. С. Серебренніков // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 3. - С. 94-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_3_9.
Хоменко І. М. Оцінка стану національного нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики України [Електронний ресурс] / І. М. Хоменко, Н. В. Закладна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2015. - Вип. 24(3). - С. 482-488. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2015_24(3)__81.
Шульженко С. В. Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі [Електронний ресурс] / С. В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. - 2016. - Вип. 1. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2016_1_8.
Яресько Р. С. Ризикологічні аспекти інвестиційного проекту у сфері атомної енергетики [Електронний ресурс] / Р. С. Яресько // Бізнес Інформ. - 2014. - № 6. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_6_14.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 24.05.2017 17.27.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: м. Львів :: Запитання: 40771  
Анна запитує:
Доброго дня, чи не допомогли б ви з літературою до курсового проекту на тему: "Аналіз традиційного та органічного вирощування дині". Дякую!
Наша відповідь:
Анно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації

Бобось, І. М. Удосконалення технології вирощування розсади кавуна і дині з використанням ростових речовин [Текст] / І.М. Бобось // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. - 2005. - Вип. 84. - С. 138-142

ДСТУ 7036:2009. Диня свіжа. Технічні умови. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — III, 7, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України). Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7178–85

Дині. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-23:2002, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 8, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Духов, Руслан. Бенінказа - заморський екзот [Текст] / Руслан Духов // Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 10-11

Жога, Елена. Дынный бестселлер [Текст] / Елена Жога // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 4. - С. 34-36

Кныш, В. И. Признаки минеральногоголодания бахчевых растений [Текст] / В. И. Кныш, В. В. Кныш // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2011. - № 7. - С. 30-33

Кныш, В. И. Бахчеводство на Юге Украины [Текст] / В. И. Кныш // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2012. - № 8. - С. 62-67

Костанецький П. П. Комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу України : Автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / П. П. Костанецький; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2005. - 20 c.

Кубрак С. М. Підбір сортів та гібридів дині для вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві [Електронний ресурс] / С. М. Кубрак // Агробіологія. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2013_11_32

Лебедева, А. Покорители севера / А. Лебедева // Ландшафтный дизайн. - 2008. - № 5 . - С. 58-61.

Лимар А. О. Баштанництво України : монографія / А. О. Лимар, В. А. Лимар; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Миколаїв : МДАУ, 2012. - 371 c. - Бібліогр.: с. 360-371.

Лимар А. О. Технологія вирощування дині безрозсадним способом в плівковій теплиці [Електронний ресурс] / А. О. Лимар, В. І. Книш, К. М. Волошина // Таврійський науковий вісник. - 2010. - Вип. 72. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2010_72_4

Лихацький В. І. Оцінка елементів технології вирощування дині в умовах Південного Степу України [Електронний ресурс] / В. І. Лихацький, К. М. Шевчук. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2014. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2014_6_13

Марков, И. Л. Интегрированная защита бахчевых культур от болезней [Текст] / И. Л. Марков // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 1. - С. 34-38.

Палінчак, О. В. Методологічні аспекти створення селекційного матеріалу дині [Текст] / О. В. Палінчак // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 267-271 : табл.

Пузік, Л. М. Продуктивність дині залежно від погодних умов вирощування [Текст] / Л.М. Пузік // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. - 2002. - Вип.47. - С. 166-168.

Сергієнко, О. Дині для нетрадиційних зон [Текст] : библиография / О. Сергієнко // Плантатор. - 2015. - № 3. - С. 10-14

Сич З. Д. Біохімічний склад та смакові якості плодів дині за вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві [Електронний ресурс] / З. Д. Сич, С. М. Кубрак // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_35

Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29 серп. 2014 р., с. Олександрівка, Дніпропетр. обл. / НААН України, Ін-т овочівництва і баштанництва, Дніпропетр. дослід. ст. - Вінниця : Нілан, 2014. - 189 c.

Фролов, В. В. Метод визначення відносної посухостійкості сортів дині [Текст] / В. В. Фролов // Таврійський науковий вісник. - 2012. - Вип. 80. - С. 142-147

Шевчук К. М. Підбір сортименту дині для вирощування в умовах південного Степу України [Електронний ресурс] / К. М. Шевчук // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 284-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_42

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 23.05.2017 16.18.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 40770  
Юлія запитує:
доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему:"Аналіз технології традиційного та органічного вирощування кабачків"
Наша відповідь:
Люіє, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Артюгина, З. Д. Кабачки, патиссоны, тыквы / З.Д. Артюгинра, В.Р. Паршина, П.П. Трибунская. - Л. : Агропромиздат Ленинградское отделение, 1985. - 63 с.

Болотских, А.Кабачок [Текст] / А. Болотских // Сільський журнал. - 2005. - № 1. - С. 26-27.

Болотских, А. Уход за кабачками [Текст] / А. Болотских // Сільський журнал. - 2004. - № 5. - С. 26

Борисова, Т. Г. Регуляторы роста при возделывании кабачка [Текст] / Т. Г. Борисова // Картофель и овощи. - 2009. - № 10. - С. 14

Викторова, Л. Кабачки [Текст] / Л. Викторова // Химия и жизнь - ХХІ век. - 2008. - № 5. - С. 68-69

Воробьева, Н.Кабачки и цуккини [Текст] / Н. Воробьева // Новый садовод и фермер. - 2004. - № 3. - С. 20-23

Воробева, Н. абачки и цуккини / Н. Воробева // Главный агроном. - 2009. - № 5. - С. 50 - 52

Гойсюк, Л. В. Економічна ефективність вирощування кабачка кущового в умовах південної частини Лісостепу Західного [Текст] / Л. В. Гойсюк // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 287-289 :

ДСТУ 6016:2008. Огірок, кабачок, патисон. Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 12 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

ДСТУ 6015:2008. Насіння огірка, кабачка, патисона. Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 12 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Катаєва, Т. Є. Нові білоплідні кабачки-цукіні [Текст] / Т. Є. Катаєва, Л. Д. Борисенко // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 230-232 : табл.

Красавина, Л. П. Растения–нектароносы в биологической защите растений / Л. П. Красавина, Г. И. Дорохова // Защита и карантин растений. - 2008. - № 7. - С. 20-22

Лебедева, А. Т.Кабачки - белые бочки / А.Т. Лебедева // Овощеводство и тепличное хозяйство. - 2006. - № 8. - С. 58-61.

Майданюк, В. Все о кабачке [Текст] / В. Майданюк // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2012. - № 10. - С. 38-43.

Майданюк, В. Кабачок на Юге Украины [Текст] / В. Майданюк // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2015. - № 6. - С. 28-30 : рис.

Мананкова О.П. Влияние гиббереллинов А3 и А7 на рост растений кабачков (кабачки; рост растений) / О. П. Мананкова // Физиология и биохимия культурных растений 2006. - № 5. - С. 452-456.

Марченко, В. Механизированный технологический процесс производства кабачка / В. Марченко, О. Ткаченко, В. Опалко // Овощеводство. - 2006. - № 7. - С. 60-65

Муравьев, Виктор Александрович. Разработка элементов производства и использования кабачка в Лесостепи Украины [Текст] : автореф.дис. ... канд.с.-х.наук :06.01.06 / Виктор Александрович Муравьев; УГАУ ; Ин-т овощеводства и бахчеводства Укр.Академии аграрных наук. - К., 1992. - 21 с.

Плужникова, Л. Є.Гарбузові [Текст] / Л.Є. Плужникова // Насінництво. - 2004. - № 1. - С. 8-10

Сердюк, Олег. Характеристика коммерческих гибридов кабачка от мировых селекционных компаний [Текст] / Олег Сердюк // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 1. - С. 20-22 : цв. ил.

Хромов, Н. В. Кабачок - многоплодный и скороспелый [Текст] / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2012. - № 2. - С. 13-16

Шатковский, А. Технологические аспекты выращивания кабачка на капельном орошении / А. Шатковский // Овощеводство. - 2009. - № 4. - С. 58-61.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 23.05.2017 14.00.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 40763  
Галина запитує:
Доброго дня допоможіть підібрати літературу на тему :Аналіз традиційної та органічної технології вирощування цибулі
Наша відповідь:
Галино, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Бойко, Т. Ф. Использование азолена при выращивании лука / Т. Ф. Бойко , Н. Н. Силищев, Т. Ю. Коршунова , О.Н. Логинов // Защита и карантин растений. - 2009. - № 7. - С. 27

Бондаренко Г. Л. Вплив агротехнічних прийомів вирощування на лежкість цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Г. Л. Бондаренко, О. Д. Вітанов, Л. П. Бєлашова, Ю. Д. Зеленін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 371-374. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_57

Борисенко Л. Д. Особливості вирощування нового ранньостиглого сорту цибулі запашної Медея [Електронний ресурс] / Л. Д. Борисенко, Т. Є. Катаєва // Овочівництво і баштанництво. - 2012. - Вип. 58. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2012_58_9

Васюта, В. В. Середньодобове водоспоживання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в південному регіоні України [Текст] / В. В. Васюта // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 12. - С. 55-56.

Вдало підібраний гібрид цибулі - запорука успішного року! [Текст] // Овощи и фрукты. - 2015. - № 2. - С. 62-63.

Веріжнікова, І. В. Інтенсивна технологія вирощування цибулі ріпчастої на зберігання для степової зони України [Текст] : для тих, хто готується вирощувати цибулю / І. В. Веріжнікова, Роман Бережняк // Карантин і захист рослин. - 2015. - № 11. - С. 19-20 : табл.

Горган, Н. О. Характер успадкування ознаки стійкості проти шийкової гнилі в гібридних комбінаціях цибулі ріпчастої в умовах Носівської СДС / Н. О. Горган // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Текст]. -2013. - № 2. - С.53-55.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації в умовах краплинного зрошення при вирощуванні цибулі ріпчастої / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 8. - С. 53-56.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації цибулі / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Агроном. - 2014. - № 1 - С.182-184 : табл.

Журавльов О. В. Економічна ефективність елементів технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в Південному Степу України [Електронний ресурс] / О. В. Журавльов // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 239-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_37

Залізняк О.Л.Удосконалення методів селекції цибулі шалот для створення вихідного матеріалу з високою продуктивністю: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / О.Л. Залізняк ; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2008. — 19 с.

Зелендін Ю. Д. Економічна ефективність вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Ю. Д. Зелендін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 304-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_47

Зоряний, Володимир. Вирощування органічної, екологічно чистої цибулі, корисної для вашого здоров'я [Текст] / Володимир Зоряний // Агросвіт України . - 2013. - № 1. - С. 22-26 : іл.

Козар С. Ф. Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / С. Ф. Козар, В. М. Нестеренко, Т. А. Євтушенко, О. В. Фірсовський, Т. О. Усманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Агрономія. - 2013. - Вип. 183(1). - С. 207-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183(1)__42

Косенко Н. П. Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої за пересадкового способу вирощування насіння в умовах півдня України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Таврійський науковий вісник. - 2013. - Вип. 84. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_116

Косенко Н. П. Вплив технологічних прийомів вирощування насіння цибулі ріпчастої на ураженість насінників несправжньою борошнистою росою в зрошуваних умовах Південного Степу України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_14

Марков, І. Л. Сажка на цибулі і на кукурудзі / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2013. - № 9 - С.10-13.

Музика Л.П. Обгрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння та сіянки в лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Л.П. Музика ; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с.


Новікова А. В. Вплив строків сівби та застосування добрив на урожайність цибулі ріпчастої за озимого способу вирощування [Електронний ресурс] / А. В. Новікова // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 209-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_30

Позняк, Олександр. Цибулі багато не буває [Текст] / Олександр Позняк // Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. - 2015. - № 10. - С. 7-8

Рекомендації з ефективного застосування мікробного препарату АБТ у технології вирощування цибулі ріпчастої / НАН України, Ін-т с.-г. мікробної та агропром. вир-ва ; [Козар С. Ф., Нестеренко В. М., Канівець В. І., Євтушенко Т. А.]. — Чернігів : ІСМАВ НААН, 2013. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26-28.

Стовбір О. П. Розробка нормативів собівартості вирощування насіння цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / О. П. Стовбір, Т. О. Рудницька // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_41

Технологія вирощування цибулі ріпчастої [Текст] // Агросвіт України : науково-практичний журнал з дорадництва. - 2012. - № 6. - С. 18-21

Улянич О. І. Ефективність розсадного і безрозсадного способів вирощування цибулі порей в умовах Правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / О. І. Улянич, Г. Я. Слободяник, А. Г. Тернавський, В. І. Войцехівський // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(1). - С. 46-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2016_88(1)__8

Цибуля: прогресивні технології та нормативи витрат / [Мазоренко Д. І. та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка та Г. Є. Мазнєва ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук.-дослід. лаб. ”Обґрунтування інновац. агротехнологій”, ЗАТ ”Чумак”. — Х. : Міськдрук, 2011. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26-27.

Цибуля. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-25:2003, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 6, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Цибуля.Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 11 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.05.2017 08.44.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Дніпро :: Запитання: 40753  
Олена запитує:
Добрий день, потрібна ваша допомога у підготовці ЕКО програми для молодших школярів: "Метелик - квітка неба".
Наша відповідь:
1. Большая энциклопедия школьника / [авт. Н.Моррис ; пер. с англ.: И.Горелик и др. ; ред.: Э.Горелик и др.]. - М. : Махаон, 2006. - 256 с. : ил.
2. Детский атлас живого мира / Сост. В.Бабенко; Текст О.Байковой; Ред. Т.В.Исмайлова; Ил.: В.Бастрыкина, А.Бринева и др. - М. : Оникс 21 век, 2003. - 136 с.

3. Клімова, Світлана Федорівна. Флоріана - принцеса метеликів : [Казка] / Ред. Є.С.Сапєліна; Іл. Д.Скляр. - Харків : Ранок, 2001. - 10 с. : ілюстр. - (Перша книжечка моя).

4. Метелики : [шкільний путівник] / [авт. текста Ю. А. Дунаева]. - Харків : б.в., 2006. - 96 с. : ілюстр. - (Пізнаймо світ).

5. Насекомые-рекордсмены : Самые большие, самые быстрые, самые редкие, самые опасные / Пер. с англ. Ю.Н.Касаткиной. - М. : Астрель : АСТ, 2002. - 48 с. : ил. - (Все обо всем).

6. О животном мире / [сост. Н. Л. Вадченко]. - Донецк : Веско, 2007. - 31 с. : ил.

7. О животном мире : ответы почемучкам : [пособие для занятий с детьми] / [сост. Н. Л. Вадченко : худож: Э. П. Гринько, Е. А. Зарби]. - Донецк : Веско, 2007. - 32 с. : ил.

8. Пономарев, А. Ю. Бабочки и мотыльки : [стихи] / [худож. И. Попова ; ред. В. Живодрова]. - Ростов н/Д : Малыш, 2004. - 10 с. : ілюстр. - (Золотая пчелка).

9. Райан, Деніз. Комахи і павуки / [ред. Л. Бондаренко]. - К. : Махаон-Україна, 2009. - 24 с. : ілюстр. - (Я люблю читати!. 1-й рівень, Вчусь читати).


10. Райан, Дениз. Насекомые и пауки : [для ст. дошкольного возраста] / [пер. с англ. М. О. Торчинский]. - М. : Махаон, 2009. - 24 с. - (Я люблю читать!. 1-й уровень, Учусь читать).

11. Фабр, Жан Анри. Жизнь насекомых / [ред. Л. Клюшник ; сост. О. В. Татаринова]. - М. : Эксмо, 2005. - 704 с.

https://www.youtube.com/watch?v=6w-3Vu025UU
https://uk.glosbe.com
https://tsn.ua/.../divovizhni-meteliki-zi-sklyanimi-krilami.ht.
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/102001407

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.05.2017 11.04.48 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.409781 seconds