Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40449
   


Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41319  
Олександр запитує:
Допоможіть підібрати літератури,для пошуку інформації до Розділу в Магістерській роботі: "Загальна характеристика комунікації у діяльності працівників прокуратури на різних стадіях кримінального процесу".Спасибі!)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К.: Алерта, 2013. – 168 с. – Режим доступу: http://napu.com.ua/wp-content/uploads/pdf/konf2.pdf
Бевзюк І. М. Особистісні детермінанти комунікативної компетентності майбутніх працівників прокуратури / І. М. Бевзюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 41. - С. 202-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_41_32
Бевзюк І. М. Психологічні особливості емоційного компоненту комунікативної компетентності майбутнього працівника прокуратури / І. М. Бевзюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 42. - С. 278-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_42_43
БЕВЗЮК І.,КОЗЬЯКОВ І. СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОКУРОРА. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/6-2015/bevzuk.pdf
ГАВРЮШЕНКО Г. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Gavrushenko/d_Gavrushenko.pdf
Єдині принципи зовнішньої комунікації між Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/yedyni-pryncypy-zovnishnoyi-komunikaciyi-mizh-nacionalnym-antykorupciynym-byuro-ukrayiny-ta
Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури / І. Козьяков // Юридична Україна. - 2016. - № 9-10. - С. 51-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2016_9-10_9
Погорєлова Т. Ф. ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2010-2/10-ped-Pogorjelova.pdf
ФІДРЯ Ю. О. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА В КОНТРОЛЬНИХ
СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2651/Фідря Ю. О..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Юрчишин В. М. Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/1477/1/Yurchyshyn_19092012.pdf
Бевзюк І. М. Психологічні основи формування комунікативної компетентності прокурора : монографія / І. М. Бевзюк; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : [Нац. акад. прокуратури України], 2016. - 222 c. - Бібліогр.: с. 194-222.
Психологія діяльності прокурора : навч. посіб. / В. В. Кощинець, Р. І. Кирилюк, Л. Л. Радухівська, І. М. Бевзюк; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - 187 c. - Бібліогр.: с. 181-187.
Радзівідло Я. Й. Особистісно-професійне становлення працівників прокуратури в процесі діяльності : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Я. Й. Радзівідло; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 20 c.

.: Розділ: Держава і право :: 13.11.2017 09.54.36 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.71222 seconds