Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42512
   


Автор запитання: Станіслав із міста: Вишгород :: Запитання: 41902  
Станіслав запитує:
Можливо підібрати літературу на тему: "Охорона земель на національному та міжнародному рівні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Станіславе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 38994. Додатково скористайтесь наступними джерелами:
Про охорону земель : закон України, 19 черв. 2003 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [офіційний веб-портал] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/962-15.
Гавриш Н. Міжнародний досвід правового регулювання, використання, відтворення та охорони ґрунтів [Електронний ресурс] / Н. Гавриш // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 31. - C. 208–217. - Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2018/01/02/desertification-un-convention-ukraine.html.
Герасимчук З. В. Особливості оцінки екологічного регулювання земельних відносин щодо охорони та відтворення земель населених пунктів для забезпечення сталого розвитку [Електронний ресурс] / З. В. Герасимчук, А. І. Крисак // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2016. - Вип. 13. - С. 94-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2016_13_9.
Євсюков Т. О. Охорона особливо цінних земель: досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Т. О. Євсюков // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2013. - № 3. - С. 19-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_3_5.
Ковальчук Т. Г. Щодо проблем розробки та затвердждення загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель [Електронний ресурс] / Т. Г. Ковальчук // Екологічне право України. - 2016. - № 1-2. - С. 102-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eklprukr_2016_1-2_30.
Миронов В. В. Економіко-правова та екологічна охорона земель в Україні: історія становлення та сучасний стан [Електронний ресурс] / В. В. Миронов, А. І. Ткачук // Таврійський науковий вісник. Економічні науки. - 2016. - Вип. 96. - С. 32-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnven_2016_96_7.
Новаковський Л. Я. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель [Електронний ресурс] / Л. Я. Новаковський, І. О. Новаковська // Вісник аграрної науки. - 2017. - № 11. - С. 61-70.
Стадницька О. Зарубіжний досвід забезпечення охорони земель приватної власності [Електронний ресурс] / О. Стадницька // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2017. - № 24(1). - С. 138-145. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2017_24(1)__26.
Шарапова С. В. Правове забезпечення охорони земель лісогосподарського призначення [Електронний ресурс] / С. В. Шарапова // Проблеми законності. - 2017. - Вип. 139. - С. 155-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_139_17.
Шарий Г. І. Державне розмежування охорони земель [Електронний ресурс] / Г. І. Шарий, А. Е. Голуб // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 342-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_80.
Щурик М. В. Збереження та охорона земель як ключові передумови їх поліпшення [Електронний ресурс] / М. В. Щурик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2017. - Вип. 1. - С. 61-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_1_12.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.04.2018 10.59.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.553903 seconds