Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 40782
   


Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 42021  
Юрій запитує:
Доброго дня) Потрібні нові джерела інформації (тези/статті/підручники та ін.) для написання бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему "Оцінка фінансової стійкості підприємства (ТзОВ...)". Також корисною буде інформація щодо аналізування фінансового стану підприємства. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію, радимо скористатися відповідями на запитання довідки № 40675, 41213 та джерелами інформації:

Бабалола Ї. А. Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09 / Їсау Абіодун Бабалола ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : табл.
Мандзіновська Х. О. Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / Х. О. Мандзіновська // Бізнес Інформ. - 2015. - № 2. - С. 156-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_2_27.
Обліково-аналітичне забезпечення стратегії розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання : колект. монографія / [В. І. Кузь та ін.] ; Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т, Каф. обліку, аудиту і екон. аналізу. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 239 с. : табл., рис.
Поддєрьогін А. М. Фінансова стійкість підприємств у економіці України : монографія / А. М. Поддєрьогін, Л. Ю. Наумова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2011. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 162-173
Попова С.В. Методи оцінки та шляхи стабілізації фінансового стану підприємства / С.В. Попова. А. В. Пилипенко // Наукові записки. - Вип. 20. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - С. 25-35.
Салата А. А. Фінансова стійкість підприємства / А. А. Салата // Наукові
записки. - Вип. 20. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - С. 173-179.
Смірнова Т. О. Фінансова стійкість підприємства / Т. О. Смірнова, К. К. Усатюк // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. - 2011. - Вип. 11. - С. 196-200.
Тищенко В. В. Фінансова стійкість підприємства як результат функціонування його системи економічної безпеки (на прикладі м'ясопереробних підприємств) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Тищенко Володимир Валентинович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с. : рис., табл.
Ткаченко С. Ю. Напрями удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства / С. Ю. Ткаченко // Наукові записки. - Вип. 20. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - С. 160-166.
Яловий Г.К. Концептуальні підходи до визначення фінансової стійкості підприємства / Г. К. Яловий, Н. П. Бакеренко // http://www.ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5347/1/47.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.05.2018 14.27.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 2.829551 seconds