Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42512
   


Автор запитання: Іван із міста: Миколаїв :: Запитання: 42241  
Іван запитує:
Український авангардизм 20 ст.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Біла А. Український літературний авангард: пошук, стильові напрямки / А. Біла. — Київ : Смолоскип, 2006. — 464 с.
Боулт Дж. Національний за формою та інтернаціональний за змістом: модернізм в Україні / Дж. Боулт // АРТ Ukraine. — 2010. — 1 (14).
Ільницький О. Український футуризм 1914-1930/ О. Ільницький. — Львів: Літопис, 2003. — 456 с.
Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ–початку ХХ ст. — Київ : Наук. думка, 2000. — 238 с.
Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії : історія, теорія та критика образотв. мистец. 70-х років ХХ ст.– початку ХХІ ст. : зб. ст. / О. Петрова. — Київ : КМ Академія, 2004. — 400 с.
Демиденко Я. С. Розвиток авангардизму як міжвидового феномену: історико-філософський аспект [Електронний ресурс] / Я. С. Демиденко // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2014. — Вип. 3 (131). — С. 93-102. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Multi_2014_3_10.pdf.
Український авангард : [веб-сайт] [авангардне мистецтво в Україні]. — Режим доступу: http://avantgarde.org.ua/.
Янішевська Н. Філософські засади українського авангарду 1910-1930-х рр.. [Електронний ресурс] / Н. Янішевська // Вісн. Львів. нац. академії мистецтв. — Вип. 21. — С. 84-93. — Режим доступу: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/21/10.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.09.2018 16.02.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.889958 seconds