Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 42512
   


Автор вопроса: Софія из города: Ужгород :: Вопрос: 43375  
Софія спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати ґрунтовну літературу з теми "Особливості праці коректора". Заздалегідь вдячна!
Наш ответ:
Добридень, Софіє! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Давидова Л.В. Робота редактора та коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 125-127

Добровольський О.О. Підготовка оригіналів до видання: На допомогу авт., рецензентові. ред., коректорові / О.О. Добровольський, М.С. Хойнацький. – К., 1991. – 110с.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1... [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va024203-98

Крайнікова, Т. С.Коректура [Текст] : підручник / Т. С. Крайнікова. - Київ : Київський університет, 2009. - 224 с.

Перконос К. Некоректність: як працюється коректорам в Україні [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://archive.chytomo.com/blogs/nekorektnist-yak-pracyuyetsya-korektoram-v-ukraiini

Посадова інструкція коректора [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://trudova-ohrana.ru/primery-dokumentov/zrazki-posadovih-nstrukcj/3413-posadova-nstrukcja-korektora.html

Романюк Н.В. Проблеми коректорської підготовки щоденної газети "Запорозька Січ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 75-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)).

Серьогін Г. Слово не горобець: не впіймаєш - вилетиш! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 19

Терещенко-Костецька, Ірина. Бійці невидимого фронту, або чим займаються коректори [Текст] / І. Терещенко-Костецька // Друг читача. - 2010. - № 3 . - С. 5

Тимошик М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого. - К.: Наша культура і наука, 2005. - 328 с.

Тимошик М. С. Редакторські посади у видавництві: фахові вимоги та функціональні обов'язки / М. С. Тимошик [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1665

Фесенко, Т. М. Літературна спадщина Т. Г. Шевченка в контексті формування мовної особистості молодшого редактора, коректора [Текст] / Т. М. Фесенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2014. - Кн. 4. - С. 69-74.

Фесенко Т.Науково-дослідницька робота зі стилістики в контексті фахової підготовки молодшого редактора, коректора//Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди":зб. наук. праць/гол. ред. В. П. Коцур.-Переяслав-Хмельницький,2011.-Вип. 23.Педагогіка. Психологія. Філософія. - С. 249-252

Янішевський, О. О. До питання нормування редакторсько – коректорської праці [Текст] / О.О. Янішевський // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 8. - С. 27.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 18.09.2019 22.00.43 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 1.240843 seconds