Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42584
   


Автор запитання: Анна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 43495  
Анна запитує:
Прошу допомогти підібрати інформацію та статті на тему: "Підготовка майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами" (тобто до роботи в інклюзивному класі)
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Шевченко В. Підготовка майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти
http://lib.iitta.gov.ua/716317/1/Педагогіка 43_Переяслав(1)-162-170(1).pdf
В. О. Шишенко Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного навчання
http://oaji.net/articles/2017/1054-1530530098.pdf
Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/014-45.pdf
Коврігіна Л. М. Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2017/11/04.pdf
Волошина О.В., Джой Н.М. Модель підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями в умовах інклюзивної освіти
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2015_43_43.pdf
Баранець Я.Ю. До питання формування професійної компетентності
педагога інклюзивного закладу
http://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2015/1/12.pdf
Гордійчук О.Є. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії з тьютором: теоретичні орієнтири
http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/pw0834.pdf
Демченко І.І. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до засвоєння педагогічних засад інклюзивної освіти
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_64/77.pdf
О.Є. Іванашко, Н.К. Вічалковська Особливості психологічної готовності
майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в
рамках інклюзії
http://mgsys.kpi.ua/index.php/2227-6246/article/download/159330/158607
Шевців З. Педагогічна система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2017_2_18.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шевців З$
Шевців З. Дисертація «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу»
http://www.rshu.edu.ua/images/afto/d_002.pdf

.: Розділ: Освіта :: 25.10.2019 21.56.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
   

Generated in 0.433145 seconds