Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38931
   


Автор запитання: Лідія Миколаївна із міста: Кременчук :: Запитання: 40873  
Лідія Миколаївна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темою: "Філософія освіти ХХІ століття. Національна філософія освіти". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Войнаровська Л. Філософське осмислення національних традицій освіти / Л. Войнаровська // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. - 2016. - Вип. 1. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2016_1_6
Губерський Л. Філософія і освіта: зустріч перспектив / Л. Губерський // Філософська думка. - 2013. - № 5. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2013_5_5
Довбня В. Філософія освіти Г. Ващенка в контексті сучасних соціокультурних трансформацій в Україні. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-osviti-g-vaschenka-v-konteksti-suchasnih-sotsiokulturnih-transformatsiy-v-ukrayini
Єрмоленко А. Б. Філософія освіти: вітчизняний ракурс / А. Б. Єрмоленко // Вісник Національного університету оборони України. - 2013. - Вип. 2. - С. 52-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2013_2_12
Кремень В. Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=N9M0CNJxBqcJCm/3seG1Z+dE13J7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXJiaXMtbmJ1di5nb3YudWEvY2dpLWJpbi9pcmJpc19uYnV2L2NnaWlyYmlzXzY0LmV4ZT9DMjFDT009MiZJMjFEQk49VUpSTiZQMjFEQk49VUpSTiZJTUFHRV9GSUxFX0RPV05MT0FEPTEmSW1hZ2VfZmlsZV9uYW1lPVBERi9yc2hfMjAxMF82XzMucGRmIiwidGl0bGUiOiJjZ2lpcmJpc182NC5leGUiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI3Mzg4OTE3NDMxNDk2NTczNjAwIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNDk5MTQ4ODI2MDg3fQ==&page=1&lang=uk
Левкун К. Ю., Ніколенко К. В. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/19_AND_2013/Philosophia/2_139866.doc.htm
МІЩЕНКО М. М. ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
(ДО ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ / ГУМАНІЗАЦІЇОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ). – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/4393/1/vestnik_HPI_2012_31_Mishchenko_Filosofski.pdf
Навчальний посібник з курсу «Філософія освіти» для осіб, що навчаються в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». / Т.Н. Кучера, Л.І. Насонова, В.В. Дейнека. –Харків: ХНМУ, 2015. –63с. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/11218/3/Філософія освіти - посібник.pdf
Пеньковець О.М. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. – Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1002
Савицька І. М. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ. – Режим доступу: http://periodicals.karazin.ua/thcphs/article/view/5866/5405
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: Навч. посіб./ За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с. – Режим доступу:
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4052/1/Philosophy of Education.pdf
Хамітов Н. В. Філософська освіта та наука в Україні: відповіді на нові виклики глобалізації ХХІ століття / Н. В. Хамітов, С. А. Крилова // Європейські педагогічні студії. - 2015. - Вип. 5-6. - С. 95-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epc_2015_5-6_12
Чорна Л. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ ХХІ ст. І ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24899/19-Chorna.pdf?sequence=1
Андрущенко В. Філософія освіти в сучасній Україні: стан та перспективи розвитку
// ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ . - 2004 . - № 4. - С.5-12.
Будаговська, О.І. Філософсько-педагогічні погляди на проблеми освіти в педагогіці Росії та України (кінець ХХ-початок ХХ1 століття) // Проблеми трудової і професійної підготовки . - Вип. 15 . - 2010. - С. 102-107.
Довгаль, С.А. Філософія постсучасної освіти: загальноцивілізаційний вимір
// ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ . - 2009 . - № 3. - С.80-84.
Карпенчук С. Г. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки) : монографія / С. Г. Карпенчук. - К. : Слово, 2013. - 687 с. : рис.
Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті : монографія / С. Ф. Клепко ; АПН України, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В.Остроградського. - Полтава : ПОІППО, 2006. - 327 с. - Бібліогр.: с. 302-327.
Кравченко, П. "Філософські обрії" сучасної української освіти // ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ . - 2010 . - № 1/2. - С.335-348.
Парійчук, К.Р. Роль філософії освіти у формуванні нової освітньої парадигми
// Інтелект. Особистість. Цивілізація : тем. зб. наук. праць із соц.- філософ. проблем. - Вип. 6. - С.313-318.
Романенко М. І. Філософія освіти: історія і сучасність / М. І. Романенко. - Д. : Промінь, 2001. - 178 с. - Бібліогр.: с.171-178.
Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина, наука, культура, мистецтво, стиль мислення : [монографія] / Світлана Черепанова. - Л. : Світ, 2011. - 408 с. - Бібліогр.: с. 367-393.
Якимчук О. І. Філософсько-когнітивні засади розвитку національного простору освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Якимчук Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.

.: Розділ: Освіта :: 4.07.2017 08.32.35 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Петро із міста: Ужгород :: Запитання: 40862  
Петро запитує:
Добрий день. Порекомендуйте джерела до теми "Вивчення історичних постатей на уроках історії. Дякую."
Наша відповідь:
Шановний пане Петре!
Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання — 36875
та наступні сайти:
http://secinfchounbk.blogspot.com/2015/10/blog-post.html
http://ru.calameo.com/books/00314184383d9a9aab434
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-4816EF561CF71/list-B65BB05F26
https://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-72353280
http://lektsii.org/8-53279.html
http://lib.vippo.org.ua/library.php?book=7706

.: Розділ: Освіта :: 22.06.2017 09.21.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Руське Поле :: Запитання: 40856  
Наталія запитує:
Добрий день Допоможіть підібрати матеріал до теми "Співпраця з батьками керівника гуртка позашкільного навчального закладу". Дякую.
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Глушко, Віра.Школа молодого керівника гуртка [Текст] / Віра Глушко // Позашкілля. - 2013. - Серпень, № 8. - С. 63-65

Єрофєєва, Л. А.Школа особистісного розвитку : модель виховної системи навчального закладу // Виховна робота в школі. - 2015. - № 7. - С. 6-23.

Ковганич, Галина. Формуємо позитивний імідж ПНЗ [Текст] / Галина Ковганич // Позашкілля. - 2015. - Лютий, № 2. - С. 15-17

Ковганич, Галина. Яким має бути заняття в сучасному ПНЗ [Текст] / Галина Ковганич, Олена Щербакова // Позашкілля. - 2015. - Жовтень, № 10. - С. 37-42

Марченко, Валентина. Співпраця позашкільного навчального закладу і батьківської громади [Текст] / Валентина Марченко // Позашкілля. - 2015. - Серпень, № 8. - С. 21-32

Мачуська, Ірина. Взаємодія сім'ї та позашкільного навчального закладу [Текст] / Ірина Мачуська // Позашкілля. - 2015. - Липень, № 7. - С. 33-35

Флярковська, Ольга. Керівник гуртка у ПНЗ [Текст] : методичні, ресурсні, організаційні умови та кадровий потенціал / Ольга Флярковська, Наталія Крошко // Позашкілля. - 2016. - Лютий, № 2. - С. 14-24

Флярковська, Ольга. Взаємодія позашкільного навчального закладу і сім'ї як основа розвитку особистості [Текст] / Ольга Флярковська // Позашкілля. - 2016. - Листопад, № 11. - С. 64–70

Цвірова, Т.Роль позашкільних закладів у процесі виховання дітей та підлітків : (Сторінки історії та сучасність) / Т.Цвірова // Рідна школа. - 2002. - № 10. - С. 52-54

Щербакова, Олена. Імідж керівника творчого об'єднання [Текст] : складники і шляхи формування / Олена Щербакова // Позашкілля. - 2014. - Квітень, № 4. - С. 62-64

Щербакова, Олена. Робота з батьками дошкільників у ПНЗ [Текст] / Олена Щербакова // Позашкілля. - 2015. - Квітень, № 4. - С. 46-51

Ковальчук Г. Форми роботи з батьками у позашкільному навчальному закладі(методичні рекомендації)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj50eeC-snUAhXFCJoKHbdGC18QFggtMAE&url=http://www.dubno-rsut.rv.sch.in.ua/Files/downloadcenter/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%20(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)%20(2).doc&usg=AFQjCNGXS_9o_mfcqiGV3tKRdYUHNu-dYg&cad=rjt

Назаренко Д.М., Співпраця з батьками як шлях формування творчої особистості гуртківця
https://www.slideshare.net/NatashaKachkovskaya/ss-68893380

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ(Методичні матеріали)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=0ahUKEwjD7pzB-8nUAhXoK5oKHVByC3U4FBAWCCgwAQ&url=http://grani.net.ua/doc_raznoe/visnik_1_21_2012.doc&usg=AFQjCNHKXOCRfW9QOMtIkALH7dWNyy9NnQ&cad=rjt

Робота з батьківським колективом у позашкільному закладі
http://osvita.ua/school/method/1167/

Розвиток конструктивної взаємодії з батьками в умовах позашкільного закладу
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj50eeC-snUAhXFCJoKHbdGC18QFgglMAA&url=http://www.bht.edukit.kherson.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83.docx&usg=AFQjCNF4MaaRg43tLpmQytoz0IcJEaFYPQ&cad=rjt

.: Розділ: Освіта :: 19.06.2017 15.24.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: Мукачево :: Запитання: 40829  
тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати виховний план класного керівника 5 кл
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 11.06.2017 10.19.59 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ольга із міста: хуст :: Запитання: 40825  
ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати весь матеріал для класного керівника 5 класу
Наша відповідь:
Ольго, добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 40823.

.: Розділ: Освіта :: 7.06.2017 17.39.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.613258 seconds