Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39963
   


Автор запитання: Богдана із міста: Хуст :: Запитання: 41932  
Богдана запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми реферату "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та правознавства засобами інтерактивного навчання".Дякую.
Наша відповідь:
1.Десятов Д.Л. Матодичні можливості педагогічного малюнка на інтерактивній дошці // Історія та правознавство. - 2010. - № 22-24. - С. 2-4. -
2.Сутковий В. Інтерактивні методи в правовій освіті України: здобутки і проблеми // Історія та правознавство. - 2011. - № 16-18. - С. 50-51
3.Бахматюк Я. ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу на уроках історії. З досвіду роботи // Історія України. - 2011. - № 37. - С. 3-16 : табл
4.Чехместрук, В.Л. У пошуках скарбів. Вступ до історії України. 5 клас / // Історія та правознавство. - 2012. - № 26. - С. 30-31
5.Блунден М. Британський музей цілодобово відкритий із Google // Педагогічна майстерня. - 2016. - № 1. - С. 9-10
6.Желіба О.В. Методика викладання історії: нові підходи. Частина 1 // Бібліотека журналу "Історія та правознавство". - 2018. - Вип. 1. - С. 4-93.
7. Машика В.Т. Щодо особливостей викладання правознавства // Історія та правознавство. - 2017. - № 24. - С. 9-12
8.Машика В.Т. Порівняльні завдання з історії. 9-11 класи // Бібліотека журналу "Історія та правознавство". - 2016. - Вип. 7. - С. 7-124
9.Резнік О. Розвиток громадянських компетентностей на уроках історії у школі [на прикладі теми "Облаштування повоєнного світу. Паризька мирна конференція" (10 клас)]// Історія в школі. - 2017. - № 1-2. - С. 17-19
10.Бикова О.І. Розвиток толерантності в учнів у процесі викладання історії // Педагогічний вісник. - 2016. - № 4. - С. 85-87. -
11.Пилипейко, С. Анології на уроках історії як засіб розвитку мотивації до навчання // Рідна школа. - 2016. - № 8-9. - С. 32-36.
12.Камбалова Я. Методичні аспекти формування знань про історичну особистість в учнів загальноосвітньої школи (на прикладі теми "Кирило-Мефодіївське товариство")// Історія в школі. - 2016. - № 11-12. - С. 5-8
13.Коляда І. Методика формування уявлення учнів про політичне життя при вивченні теми уроку: "Політичне становище Гетьманщини після Полтавської битви - до середини XVIII ст." (історія України, 8 клас) // Історія в школі. - 2016. - № 11-12. - С. 9-19
14.Щербина М.М. Ігрові розминки на уроках тематичного оцінювання у 6 класі // Історія в школі. - 2015. - № 11-12. - С. 38-39
15.Шульга О. Особливості використання словесних методів навчання на уроках історії // Історія в школі. - 2015. - № 9-10. - С. 34-35.
16.Зайковська О. Формування у школярів пізнавальних інтересів до історії жінок України XVI -XVII cт. засобами інформаційно-комунікативних технологій// Історія в школі. - 2015. - № 5-6. - С. 26-29.
17.Трухан О.Ф. Використання сучасних методик викладання історії в школі // Історія та правознавство. - 2015. - № 4-5. - С. 10-14 : табл. -

.: Розділ: Освіта :: 18.04.2018 14.01.27 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 41924  
Вероніка запитує:
Можна підібрати матеріал на тему: "Професійне самовизначення. Чинники та процеси професійного самовизначення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Баріхашвілі І. І. Психологічні основи профорієнтації та професійного самовизначення : навч. посібн. / І. І. Баріхашвілі, М. П. Ворона, Г. В. Грищенко / за заг. ред. І. М. Старікова. – Київ : ВД «Професіонал», 2009. – 208 с.
Варнавський К. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень / К. Варнавський // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С.109-115.
Вітковська О. І. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації / О. І. Вітковська. – Київ : Науковий світ, 2009. – 92 с.
Вітковська О. І. Професійне самовизначення як життєва проблема особистості / О. І. Вітковська // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 3. – С.171-179.
Єлова Т. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників [Електронний ресурс] / Т. Єлова // Педагогічний часопис Волині. – 2016. – №2(3) – С. 76-82. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12135/1/r_2-21-27.pdf.
Мачуська І. М. Основні чинники професійного самовизначення старшокласників [Електронний ресурс] / І. М. Мачуська. – С. 474-482. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tmpvd_2013_17(1)__54.pdf.
Саппа Г.-М. М. Процес професійного самовизначення учнівської молоді: модельний аналіз [Електронний ресурс] / Г.-М. М. Саппа // Репозиторій НТУ «Харківський політехнічний інститут» [веб-сайт]. – Режим доступу: http:// repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/5846/1/2011_Sappa_Protses_profesiinoho.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 17.04.2018 10.25.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41913  
Наталія запитує:
форми і методи роботи народних бібліотек -читалень (кін.19 - поч.20 ст.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю. Мали проблеми із Інтернет-доступом. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бородіна Г. Бібліотеки-читальні та народні читання в історико-культурному контексті півдня України (кінець Х1Х-початок ХХ ст.) / Г. Бородіна // Бібліотечна планета. - 2001.- 1. - С.33-34.
2. Галів М. Читальня товариства "Просвіта" в Східниці (1909 – 1939 рр.) [Електронний ресурс] / М. Галів // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2014. - Вип. 8. - С. 10-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_8_5.
3. Гром Г. Читальня "Просвіти” в Нагуєвичах [Електронний ресурс] / Г. Гром // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 298-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_41.
4. Гуньовський І. Діяльність читальні "Просвіти” у селі Махнівці на Золочівщині [Електронний ресурс] / І. Гуньовський // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 307-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_43.
5. Ковальчук В. Книжковий репертуар кооперативних народних бібліотек-читалень Російської імперії станом на початок ХХ ст. (за даними "Отчета о деятельности 1-й бесплатной народной читальни-библиотеки Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1904 год") [Електронний ресурс] / В. Ковальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 410-416. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_37.
6. Король Т. Читальні "Просвіти” в Томашівцях [Електронний ресурс] / Т. Король // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 317-321. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_46.
7. Кошолап О. Ф. Розвиток просвітницького руху на Поділлі у першій чверті ХХ століття / О. Ф. Кошолап // Позашк. освіта та виховання. - 2008. - № 1. - С. 41-48.
8. Крайник М. З історії читальні "Просвіти” в селі Солукові Долинського району [Електронний ресурс] / М. Крайник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 326-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_48.
9. Люта О. Перша народна бібліотека-читальня м.Єлисаветграда / О. Люта // Бібл. вісн.. - 1999. - № 5. - С. 37-41.
10. Малиновська Н. Значення українських книгозбірень у культурно-просвітницькому житті Одеси початку ХХ ст. / Н. Малиновська // Вісник Книжкової палати. - 1999.- 10. - С.37-39.
11. Сажок О. В. Діяльність народної бібліотеки-читальні Шепетівського Архангело-Михайлівського братства наприкінці ХІХ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Сажок // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2013. - Вип. 3. - С. 165-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2013_3_26.
12. Сажок О. Народна читальня Володимир-Волинського Свято-Володимирського братства у 1896–1899 рр. [Електронний ресурс] / О. Сажок // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 8. - С. 280–287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_8_26.
13. Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 2. - С. 21-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_2_7.
14. Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (продовження) [Електронний ресурс] / В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 3. - С. 34-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_3_7.
15. Соколов В. Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці XIX-на початку XX ст. / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 44-49.
16. Соломонова Т. Р. Народні бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість (на прикладі Вінницького повіту Подільської губернії) [Електронний ресурс] / Т. Р. Соломонова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 180-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_20.
17. Чепіль М. Читальня "Просвіти” в Меденичах [Електронний ресурс] / М. Чепіль // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2010. - Вип. 19. - С. 303-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_42.
18. Чирук Є. Українські народні читальні Галичини кінця ХІХ ст. у дослідженнях Михайла Павлика [Електронний ресурс] / Є. Чирук // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2014. - Вип. 8. - С. 274–279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2014_8_25.

.: Розділ: Освіта :: 12.04.2018 14.24.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уніта із міста: Житомир :: Запитання: 41910  
Уніта запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату на тему: "програми професійного саморозвитку в педагогічній діяльності". Дякую)
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 11.04.2018 23.02.47 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Ки?в :: Запитання: 41907  
Максим запитує:
Вiтаю. Допомжiть будьласка знайти джерела для научно? статтi на тему "Обмiн студентами мiж Укра?ною та США
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Ромакін В. В. Міжнародні програми обміну студентами та їх вплив на подолання культуроцентризму у вихованні студентів - http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-13.pdf
2. Міжнародні освітні програми і проекти у вищій освіті України - https://knteu.kiev.ua/file/MjA=/753a46618ea03d655e5c475f09ba9e5b.pdf
3. Чекаленко Л. Д. Україна – США: від проектів до реалій - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/216/192
4. Стажування в американському університеті: досвід учасника програми імені Фулбрайта - http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Academy/2014/Docs/LKA_Nr_54_WEB.pdf
5. Моцик О. Ф. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvdau_2012_19_11.pdf
6. Луценко О. А., Поливана Л. А. Основні ступені освітньої системи США - http://journals.uran.ua/index.php/wissn021/article/download/90986/86852
7. Про культурне співробітництво України із зарубіжними країнами (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами) - http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Culturne_spivrobitnitstvo_Ukraini/2017/Spiv02.pdf
8. Програмі міжнародних наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні виповнилося 20 років - http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/12051.1.041.pdf
9. Гранти, стипендії, навчання за кордоном - https://chdtu.edu.ua/md/links/item/download/521_b7fda9f08f7530ffa82c6215722ab324
10. Інформація про стипендії для міжнародного навчання та наукового стажування за кордоном - http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/anons/2016-02-29/42.pdf
11. Освіта в Україні. Аналітичний центр - https://cedos.org.ua/data/pdfs/osvitaua_250416_updated.pdf
12. Ласкаво просимо до США. Довідник для нових іммігрантів - https://uchi-us.weebly.com/uploads/2/4/3/5/24352630/welcome_to_the_usa.pdf
13. Грубінко А. Українсько-британські відносини - http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22901/1/Монографія Грубінко.pdf
14. Давидова Н. Освітнє право в Україні та США: сучасність і майбутнє - http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/3/24.pdf
15. Голубєва М. О., Жарук І. В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США - http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11golpec.pdf

.: Розділ: Освіта :: 11.04.2018 15.11.28 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.570977 seconds