Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42584
   


Автор запитання: Аня із міста: Житомир :: Запитання: 44121  
Аня запитує:
добрий день. підскажіть літературу для курсової роботи на тему "Перспективи розвитку газетних видань в українських умовах". дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Афанасьєва К. О. Тенденції розвитку ринку планшетних версій періодичних видань в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Афанасьєва // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 51. - С. 207-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_51_46
Белькова С. В. Актуальні тенденції розвитку української газетної журналістики і жанровий процес [Електронний ресурс] / С. В. Белькова // Митна справа. - 2013. - № 5(2.2). - С. 273-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_5(2
Горова С. Перспективи розвитку періодичних електронних видань у сучасному інформаційному середовищі [Електронний ресурс] / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 101-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_11
Зозуля С. Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / С. Зозуля // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 2. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_2_8
Ковалевський В. Сучасний стан і тенденції розвитку медіа-сфери України [Електронний ресурс] / В. Ковалевський // Політичний менеджмент - 2009. - № 5. - С. 109-119. - Режим доступу: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/kovalevskyi_suchasnyi.pdf
Колісник О. М. Інтернет-газета як вид мережевого видання [Електронний ресурс] / О. М. Колісник // Вісник Харківської державної академії культури. - 2010. - Вип. 31. - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2010_31_16
Костилєва С. О. Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х - 90-ті рр. ХХ ст.) : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / С. О. Костилєва; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2004. - 36 c.
Миронюк Д. І. 2043 рік - рік виходу останньої газети у світі: із досвіду викладання курсу "Концепція друкованого видання" [Електронний ресурс] / Д. І. Миронюк // Наукові записки Інституту журналістики. - 2015. - Т. 60. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_60_21
Миронюк Д. І. Концепція друкованого видання, або Коли "помре" остання газета на землі? [Електронний ресурс] / Д. І. Миронюк // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 50. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_9
Наука і вища освіта : тези доп. ХХ Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учен.: у 3 т. Т. 3 / ред.: В. М. Огаренко, О. М. Горбань, А. О. Монаєнко, М. О. Фролов, О. І. Гура, О. В. Покатаєва; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 395 c.
Полковенко Т. Реклама книжкових і газетно-журнальних видань у контексті розвитку новостворених видавництв [Електронний ресурс] / Т. Полковенко // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 9. - С. 9-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_9_4
Самохіна Н. Вітчизняні газетні видання XIX – початку XX століття у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 4. - С. 12-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_4_3
Чорна І. В. Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси [Електронний ресурс] / І. В. Чорна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 1. - С. 109-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_1_16
Швець І. Газетний фонд НБУВ: формування, сучасний стан та перспективи розвитку / І. Швець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 366-373.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.05.2020 13.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.545518 seconds