Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42961
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Київ :: Запитання: 44199  
Антоніна запитує:
Допоможіть підібрати літературу за темою: Інфографіка як ефективний засіб навчання
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Перегляньте наступні джерела:
Заболотний В. Ф. Інфорамаційні технології навчання : навч.-метод. посіб. / В. Ф. Заболотний, К. Ф. Войцехівський, Н. А. Мисліцька. - Вінниця : Нілан, 2016. - 203 c.
Фролова М. А. Инфографика: новое, или хорошо забытое старое? / М. А. Фролова // Молодой ученый. – 2014. – №13. – С. 10-13.
Вовк О. В. Інфографіка як ефективний засіб навчання [Електронний ресурс] / О. В. Вовк, Р. А. Черемський // Системи оброб. інформації. - 2017. - Вип. 4. - С. 199-205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2017_4_43.
Горчаков М. Всё-таки, что же такое инфографика? [Електронний ресурс] / М. Горчаков // Infographer : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://infographer.ru/vsyo-taki-chto-zhe-takoe-infografika/. – Назва з екрану.
Гутнєва С. В. Застосування інфографіки у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / С. В. Гутнєва // Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області : обл. інтернет-конф., червень 2015 р. – Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-295.
Іващенко М. В. Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / М. В. Іващенко, Т. Б. Бикова // Фіз.-мат. освіта. - 2018. - № 1. - С. 221-226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_1_43.
Інфографіка [Електронний ресурс] // Методичний нвігатор : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-navigator/infografika. – Назва з екрану.
Кондратюк С. Ю. Інфографіка як засіб візуалізації навчального процесу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / С. Ю. Кондратюк. – Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2018. – 36 с. – Режим доступу: http://ippro.com.ua/library/attachments/article/466/Інфографія як візаулізація навчального процесу.pdf.
Копняк Н. Поняття інфографіки та можливості її використання з навчальною метою [Електронний ресурс] / Н. Копняк // Електронні інформаційні ресурси : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. м. Вінниця, грудень 2014 р. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2014/con1t/18_ПОНЯТТЯ ІНФОГРАФІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.pdf.
Логвіненко В. Г. Використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту [Електронний ресурс] / В. Г. Логвіненко // Фізико-математична освіта. – 2018. – Вип. 2. – С. 79-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_2_17.
Мисліцька Н. А. Вивчення загальних питань методики навчання фізики в умовах сучасної парадигми освіти [Електронний ресурс] / Н. А. Мисліцька, В. Ф. Заболотний // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 146. - С. 66-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_146_16.
Мисліцька Н. А. Використання сервісів інфографіки в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики [Електронний ресурс] / Н. А. Мисліцька В. Ф. Заболотний // Фіз.-мат. освіта. - 2017. - № 4. - С. 229-233. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_4_45.
Мисліцька Н. А. Організація навчання майбутніх учителів фізики методики вивчення шкільного курсу фізики основної школи [Електронний ресурс] / Н. А. Мисліцька // Фіз.-мат. освіта. - 2017. - № 2. - С. 111-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_2_22.

.: Розділ: Освіта :: 14.05.2020 01.34.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 2.631556 seconds