Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44638  
Лариса запитує:
Прошу підшукати літературу на дану тему: Оптимізм та техніки формування, роль та необхідність у житті. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Васильева О. С. Психология здоровья человека / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. – М. : Академия, 2001. – 345 с.
Бонивелл И. Ключи к благополучию : что может позитивная психология / И. Бонивелл. - М. : Время, 2009. - 192 с.
Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини / І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич ; за ред. І. Я. Коцана. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – 430 с.
Калошин В. Ф. Оптимізм: сутність, необхідність, прояв, техніки формування / В. Ф. Калошин // Історія та правознавство. - 2020. - № 4-6. - С. 79-87.
Кузнєцова М. М. Оптимістичні установки в психічній саморегуляції навчальної діяльності студентів як предмет психологічного дослідження / М. М. Кузнєцова // Вісник Харків. нац. педагог. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Серія : Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 52. – С. 70-77.
Селигман М. Как научиться оптимизму: измените взгляд на мир и свою жизнь / М. Селигман ; пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2015. — 338 с.
Степанов О. М. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. М. Степанов. – Київ : Альма-матер, 2011. – 416 с.
Користь оптимізму для здоров’я: 8 факторів [Електронний ресурс] // Mizky.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://mizky.com/article/163/optimism-good-for-health. - Назва з екрану.
Кузнєцова М. М. Оптимізм в системі понять позитивної психології [Електронний ресурс] / М. М. Кузнєцова // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - 2017. - № 56. - С. 146-158. - Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/view/27/28.
Орищин Л. С. Нереалістичний оптимізм при плануванні майбутнього у сучасної молоді [Електронний ресурс] / Л. С. Орищин // Наук. праці ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – 2013. - № 1. – С. 1-6. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npdntu_pps_2013_1_62.pdf.
Рафіков О. Р. Уявлення студентів про соціальний оптимізм [Електронний ресурс] / О. Р. Рафіков // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. - № 1. – С. 65-68. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2016_1_15.pdf.
Стейнберг Гусман Д. Оптимізм і філософія [Електронний ресурс] / Д. Стейнберг Гусман // Новий акрополь: культурна асоціація : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://newacropolis.org.ua/articles/optymizm-i-filosofiia. Назва з екрану.
Терещенко А. М. Оптимізм, песимізм і здоров’я особистості [Електронний ресурс] / А. М. Терещенко // Зб. наук. праць. Серія : Психолог. Науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 205-208. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmdups_2014_2.13_37.pdf.
Токарева Н. М. Основи педагогічної психології [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Н. М. Токарева. – Кривий Ріг, 2013. – 223 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/1758/1/пед.пс.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 31.08.2020 08.51.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.28757 seconds