Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: тетяна із міста: м.Хуст :: Запитання: 40778  
тетяна запитує:
Підкажіть, зразок як правильно заповнити щоденник студента -практиканта за спеціальністю соціальна робота
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Курач Л. І. Програма виробничої практики студентів спеціальності “Соціальна робота” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) / Л. І. Курач. — Київ : МАУП, 2005. — 20 с. - Режим доступу: http://library.iapm.edu.ua/metod/2132.pdf.
2. Лохвицька В. Л. Програма виробничої практики зі спеціальності “Со-
3. ціальна робота” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) / В. Л. Лохвицька. — Київ: МАУП, 2008. — 30 с. - Режим доступу: http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/3652_progr_vp_soc_rob.pdf.
4. Навчально-ознайомча практика. Програмові завдання та методичні рекомендації для керівників практики та студентів за спеціальністю 231 «Соціальна робота», освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр соціальної педагогіки», 2017 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка ; підгот. В. С.Корнят, О. І. Нежельченко. – Львів, 2017. – 13 с. – Режим доступу: http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/Навчально-ознайомча.pdf..
5. Сокольська Л. П. Особливості організації знайомчої практики в роботі із студентами спеціальності "Сціальна робота” Електронний ресурс] / Л. П. Сокольська // бірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. - 2013. - № 1. - С. 277-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_1_31.
6. звернутися до бібліотеки учбового закладу, де Ви навчаєтесь. Кожний ВНЗ розробляє свої «Методичні вказівки…».

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.05.2017 13.07.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Кременчук :: Запитання: 40777  
Дарина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформанцію до курсової роботи з методики української мови на тему: "Формування в учнів початкових класів уміння писати твори". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо Вам звернутись до наступних документів:

Формування ключових компетентностей на уроках літературного читання в початкових класах
http://novashkola.ucoz.ua/publ/formuvannja_kljuchovikh_kompetentnostej_na_urokakh_literaturnogo_chitannja_v_pochatkovikh_klasakh/1-1-0-11

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/uroki-rozvitku-zv-yaznogo-movlennya-v-pochatkovikh.html

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
http://ukped.com/predmetni-metodiki/ukrayinska-mova-ta-literatura/5709-formuvannya-movlennyevoyi-kompetentnosti-molodshykh-shkolyariv.html

Методика навчання молодших школярів складати власні висловлювання різних типів і стилів
http://studopedia.su/16_13573_metodika-navchannya-molodshih-shkolyariv-skladati-vlasni-vislovlyuvannya-riznih-tipiv-i-stiliv.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.05.2017 11.37.43 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Київ :: Запитання: 40772  
Ліза запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, підібрати статті у фахових періодичних виданнях по темі Планування роботи ДНЗ за типом «ланцюжка». Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, лізо. Представлення моделі планування методичних заходів в ДНЗ за типом „ланцюжка” (завдання на рік-педрада -семінар-практикум-колективний перегляд - конкурс - консультація тощо). Якщо ви маєте на увазі таке дане формулювання, тоді пропоную скористатися такими джерелами:
Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі / Інструктивно-методичний лист МОН України, №1/9.-434 від 01.10.2002. // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10.
Методична робота в дошкільному закладі / за ред. Л.Калуської // Дитячий садок. - 2002. -№ 22-23.
Керівництво дошкільним навчальним закладом / упор.: Н.Майор, Ю.Манилюк та інші. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 168 с.
Методичний кабінет у дитячому садку. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 128 с.
Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному закладі / за заг. ред. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2004. – 128 с.
Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі / за заг. ред. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2004. – 144 с.
Дидактичне тестування в системі самоосвіти педагогів дошкільних навчальних закладів. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2002. – 256 с.
Романюк, Ірина. Перспективне планування освітньої роботи вихователя / І. Романюк // Дошкільне виховання. - 2013. - № 5. - С. 10-14.
Гавриш, Наталя. Відійти від подвійних стандартів : новий підхід до планування педагогічної діяльності / Н. Гавриш// Дошкільне виховання. - 2013. - № 7. - С. 11-16.
Романюк, Ірина. Структура методичної роботи дошкільного навчального закладу / І. Романюк// Дошкільне виховання. - 2014. - № 7. - С. 22-25.
Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.11.2010 за № 1070// Все для вчителя. - 2011. - № 19-21. - С. 16-18.
Стойко, Олена. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі дитсадка : управління і методична служба / О. Стойко, Є. Ліпанова// Палітра педагога. - 2012. - № 6. - С. 6-
Низковська, Олена. Новинки програмно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти : офіційний відділ / О. Низковська// Дошкільне виховання. - 2017. - № 2. - С. 10-15.
Сучасні вимоги до планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах // http://library.ippro.com.ua/attachments/article/43/FF-10d.pdf
Планування роботи дошкільного навчального закладу // http://zolochiv-nvk.edukit.lviv.ua/doshkiljnij_pidrozdil/na_dopomogu_vihovatelyu/planuvannya_roboti_doshkiljnogo_navchaljnogo_zakladu/
Планування занять та інших форм роботи з музичного виховання в ДНЗ: нові підходи (Методичні рекомендації для музкерівників ДНЗ) // http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=181
Сучасні підходи до планування освітнього процесу дошкільного закладу // http://orihivka-dnz.edu.poltava.ua/metodichna_skarbnichka/suchasni_pidhodi_do_planuvannya_osvitnjogo_procesu_doshkiljnogo_zakladuМетодична робота // kalyta-dnz.kiev.sch.in.ua/Files/downloads/Методичнв робота в ДНЗ.docx
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ...// pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/log-mat1.doc

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.05.2017 17.02.30 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 40769  
Анна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи на тему: "Особливості становлення ігрової діяльності в дошкільному віці". Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Анно, пропонуємо Вам наступні джерела:

Артемова Л. В. Вчись граючись : навколишній світ у дидактичних іграх дошкільників / Л. В. Артемова. - К. : Томіріс, 1995. - 112 с.

Артемова Л. В. Дидактичні ігри і вправи в дитячому садку / Л. В. Артемова, О. П. Янківська. – К., 1997. – 126 с.

Артемова Л. В. Формирование взаимоотношений детей старшого дошкольного возраста в игре / Л. В. Артемова // Психология и педагогика игры дошкольника. – М., 1966. – С. 188–205.

Богомолова А. Педагогічний потенціал дидактичної гри у формуванні пізнавальної активності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. Богомолова // Сучасне дошкілля : актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку : зб. наук. ст. - Ніжин, 2016. - С. 22-27. - Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/storage/2016/2016_10_12_zbirnuk.pdf

Бурова А. П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку / А. П. Бурова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 256 с.

Гаспарова Е. Ведущая деятельность дошкольного возраста / Е. Гаспарова // Дошкольное воспитание. - 1987. - № 7. - С. 45-50.

Гаспарова Є. М. Відображення соціальних відносин у грі / Є. М. Гаспарова // Дошкільне виховання. - 1984. - № 8. - С. 35-38.

Драбинога, А. Гра як засіб попередження і подолання негативних проявів у поведінці дітей [Електронний ресурс] / А. Драбинога // Сучасне дошкілля : актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку : зб. наук. ст. - Ніжин, 2016. - С. 45-50. - Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/storage/2016/2016_10_12_zbirnuk.pdf

Игра и развитие ребенка в дошкольном возрасте. Ч. 1. Материалы межд. научно-практ. конф. - М. : Прометей, 1995. - 96 с.

Ігрова діяльність – провідна для дошкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16330826/psihologiya/igrova_diyalnist_providna_dlya_doshkilnogo_viku

Леонтьев А. Н. Психологические основы дошкольной игры / А. Н. Леонтьева // Избр. психолог. произведения : В 2-х т. - М. : Педагогика, 1983. - Т. 1. - С. 303-323.

Михайленко Н. Я. Як грати з дитиною / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова - М. : Просвещение, 1990. - 146 с.

Недопасова В. А. Ростемо граючи : посібник вихователів та батьків / В. А. Недосапова. - М. : Просвещение, 2002. – 94 с.

Психологічні особливості ігрової діяльності у дошкільному віці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/19240701/psihologiya psihologichni_osoblivosti_igrovoyi_diyalnosti_doshkilnomu_vitsi

Психологічні особливості гри дитини дошкільника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psychologia.ucoz.org/index/psikhologichni_osoblivosti_gri_ditini_doshkilnika/0-68#.WSPrA9wlHIU

Розвиток ігрової діяльності у дошкільному віці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrbukva.net/111954-Razvitie-igrovoiy-deyatel-nosti-v-doshkol-nom-vozraste.html

Розвиток ігрової діяльності дошкільнят [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Розвиток_ігрової_діяльності_дошкільнят

Усова А. П. Роль игры в воспитании детей / А. П. Усова ; под ред А. В. Запорожца. - М. : Просвещение, 1976. - 96 с.

Формування ігрових умінь у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://allreferat.com.ua/uk/pedagogika_metoduka_vukladanny/referat/3463

Чепка О. В. Психолого-педагогічні засади ігрової діяльності : навч. посіб. / О. В. Чепка. – Умань : Софія, 2008. – 132 с.

Шулигіна Р. Ігрова діяльність як засіб виховання дружніх взаємин у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Р. Шулигіна, Р. Кизима. - Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15206-igrova-diyalnist-yak-zasib-vixovannya-druzhnix-vzayemin-u-ditej-starshogo-doshkilnogo-viku.html

Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. - М. : Педагогика, 1978. - 304 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.05.2017 10.11.54 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: м.Хуст :: Запитання: 40765  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати матеріал для Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року в навчальному закладі
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо пееглянути наступні джерела:
Психологічна служба системи освіти України. Накази МОН України. - Режим доступу: http://www.psyua.com.ua/index.php?page=order_mon.
Психологічна служба системи освіти України. Наукова продукція (література). - Режим доступу:http://www.psyua.com.ua/index.php?page=products&lang=ua.
Александрова О. Г. Особливості організації роботи психологічної служби вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Г. Александрова, Г. О. Ковальська, Г. О. Діденко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 28-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2013_1_9.
Бенера В. Є. Психологічна служба в закладах освіти : практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Є. Бенера. - Вид. 2-ге, перевид. - Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2013. - 559 c.
Гайдаєнко М. М. Використання проектної технології у роботі соціально-психологічної служби загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / М. М. Гайдаєнко // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 1. - С. 243-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_43.
Макарова Л. Шкільна психологічна служба: історія та перспективи [Електронний ресурс] / Л. Макарова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - 2014. - Вип. 19(2). - С. 101-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(2)__17.
Максимов М. Роль шкільної психологічної служби у розкритті творчого потенціалу дитини [Електронний ресурс] / М. Максимов // Рідна школа. - 2013. - № 3. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2013_3_12.
Медянова О. В. Психологічна служба у вищій школі України: історія, сьогодення та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Медянова // Інтегративна антропологія. - 2016. - № 2. - С. 54-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ia_2016_2_11.
Надвинична Т. Моделі і схеми профілактичної роботи психологічної служби університету [Електронний ресурс] / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 114-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2016_1_10.
Опанасенко Л. А. Методологічні засади вивчення психологічної структури навчального цілепокладання [Електронний ресурс] / Л. А. Опанасенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Т. 2, Вип. 10. - С. 233-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_47.
Павелків Р. В. Завдання та перспективи психологічної служби РДГУ [Електронний ресурс] / Р. В. Павелків // Психологія: реальність і перспективи. - 2015. - Вип. 4. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2015_4_4.
Панок В. Психологічна служба системи освіти і війна [Електронний ресурс] / В. Панок // Психологія і суспільство. - 2015. - № 3. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2015_3_5.
Савуляк В. О. Особливості запиту студентів щодо діяльності психологічної служби ВНЗ [Електронний ресурс] / В. О. Савуляк // Психологія: реальність і перспективи. - 2015. - Вип. 4. - С. 233-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2015_4_63.
Фурман А. В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету [Електронний ресурс] / А. В. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. - 2014. - № 3. - С. 69-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2014_3_8.
Фурман А. Психологічна служба університету: від моделі до технології [Електронний ресурс] / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. - 2013. - № 2. - С. 80-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2013_2_9.
Ющенко І. М. Адаптивність дитини у сучасному світі: орієнтири діяльності психологічної служби освіти [Електронний ресурс] / І. М. Ющенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. - 2014. - Вип. 121(2). - С. 214-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2014_121(2)__47.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.05.2017 11.41.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.474699 seconds