Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 40865
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 42797  
Валерія запитує:
Добрий день. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання: "Психологічні механізми та причини самотності"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Психологічний контекст феномену самотності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvkhp_2013_2_5.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/293.pdf
Самотність
https://pidruchniki.com/90693/psihologiya/samotnist
Методологічний аналіз психологічної природи
переживання самотності
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_vsn_2012_29_9.pdf
Психологічні особливості переживання самотності особистістю
http://intkonf.org/grigoriv-om-psihologichni-osoblivosti-perezhivannya-samotnosti-osobististyu/
Механізми переживання самотності
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/664/1/стаття 1 Гусейнова.pdf
Проблема самотності в західній психологічній науці
http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol9/010.pdf
Психологічний аналіз причин жіночої самотності
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pspz_2012_1_12.pdf
Індивідуально-психологічні особливості переживання самотності серед молоді
http://www.psyresearch.dp.ua/index.php/psy/article/download/32/34
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/102010322

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.02.2019 14.59.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 42791  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:"Типологія видів самотності".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джрела:
Теоретичний аналіз соціально-психологічних факторів виникнення самотності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pspz_2012_1_10.pdf
Особливості переживання самотності у старшому юнацькому віці
http://psysocwork.onu.edu.ua/article/viewFile/135028/131798
Самотність
https://stud.com.ua/15734/psihologiya/samotnist#982
Психологічні аспекти самотності
http://www.mps.kh.ua/archive/pdf/2014/4/2
Психологічні особливості прояву самотності
http://www.rusnauka.com/pdf/234874.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/665/1/стаття 2 Гусейнова.pdf
Внутрішня та зовнішня самотність
http://school.home-task.com/zovnishnya-ta-vnutrishnya-samotnist-lyudini/
Психология одиночества
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15058902268641.pdf
https://psihologia.biz/korrektsionnaya-psihologiya_826/ponyatie-odinochestvo-tipyi-vidyi-13421.html
https://psychologytoday.ru/stories/odinochestvo/vidy-odinochestva/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.02.2019 18.28.09 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 42788  
Тетяна запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання есе на тему: "Психологічні складові конфлікту та їх прояви".
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://studentam.net.ua/content/view/10657/86/
https://studme.com.ua/12180715/psihologiya/psihologicheskaya_harakteristika_konflikta_osobennosti_mehanizma_ego_vozniknoveniya.htm
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/29374/
http://eprints.zu.edu.ua/12901/1/Психологія конфлікту Курс лекцій.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/3938/1/конфліктологія_кінцевий_варіант._О_М_Отич_doc.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-8458.html
https://works.doklad.ru/view/3F3TF5C9BUk.html
https://pidruchniki.com/15660212/psihologiya/konfliktne_spilkuvannya
– Куниця Т. Конфлікти у шкільному колективі : види, форми прояву, способи регулювання / Т. Куниця // Шкільний світ. – 2017. – № 23 (Грудень). – С. 5-8.
– Грабовець О. А. Конфлікти / О. А. Грабовець // Шкіл. психологу. Усе для роботи. - 2013. - № 3. - С. 32-36.
– Бохан О. Психологія конфліктів у навчально-виховному процесі / О. Бохан // Завуч : газ. для заст. директорів серед. навч. закл. - 2008. - Груд. (№ 35). - С. 8-12.
– Дрожжина Т. В. Особливості конфліктів, що виникають у шкільному середовищі / Т. В. Дрожжина // Завучу. Усе для роботи. - 2009. - № 15/16. - С. 61-63.
– Войцихова А. Психологія конфлікту та шляхи його розв‘язання. Природа та соціальна роль конфлікту. Причини конфлікту : урок-лекція / А. Войцихова // Психологічна газета. - 2006. - № 15. - С. 7-8.
– Зламан С. Психологічні конфлікти й способи їх подолання. Тренінг / С. Зламан // Здоров'я та фізична культура. - 2015. - № 1 (січень). - С. 13-17.
– Луценко О. Л. Конфлікти поєднання родів та їх еволюційно-психологічне пояснення / О. Л. Луценко // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 11. - С. 18-22.
– Борисова В. Психологія конфліктів та шляхи їх вирішення у системі управління / В. Борисова // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2016. - № 2. - С. 70-71.
– Аврамченко С. М. Психологічний зміст конфліктів та їх різновиди / С.М. Аврамченко // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 6 : Психологія. - С. 88-96

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.02.2019 17.42.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 42785  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферату на тему: "Фрейдистські та неофрейдистські теорії про психологічну природу конфлікту"
Наша відповідь:
1. https://pidruchniki.com/15290527/psihologiya/kontseptsiyi_osobistosti_freydizmu_neofreydizmu

2. https://works.doklad.ru/view/mJQk-J2AJjI.html

3. https://studopedia.org/4-72998.html

4. http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29138/

5. http://studentam.net.ua/content/view/10635/86/

6. http://ua.textreferat.com/referat-10757-1.html

7. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8y7A0D6Dtw8J:referat.repetitor.ua/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%83 &cd=8&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

8. file:///C:/Documents and Settings/ktlog-7/Мои документы/Downloads/pptp_2017_1_16.pdf


9. Долинська, Любов Василівна.
Психологія конфлікту : навчальний посібник / Любов Долинська, Людмила Матяш-Заяц. - К. : Каравела, 2016. - 303,[1] с. - (Сер. "Українська книга"). - Бібліогр. на початку розд. - Бібліогр. 299-303

10. Дуткевич Тетяна Вікторівна
Конфліктологія з основами психології управління : Навчальний посібник, ; Мін-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський державний ун-т, Ін-т соціальної реабілітації та розвитку дитини . - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 455, [2] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 442-447

11. Ложкін, Георгій Володимирович.
Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч. посібник / Георгій Ложкін, Надія Пов’якель ; М-во освіти і науки України. - К. : ВД "Професіонал", 2007. - 407 с. : табл. - Бібліогр.: с. 404-407

12. Скібіцька, Ліана Іванівна.
Конфліктологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2009. - 383,[1] с. : табл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.02.2019 16.00.43 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марічка із міста: Львів :: Запитання: 42779  
Марічка запитує:
Добрий день! Альтернативні заклади дошкільної освіти у Фінляндії. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марічко! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://osvitanova.com.ua/pages/alternatyvna-osvita-chomu-vse-chastishe-ii-obyraiut-batky-ta-dity
http://osvita.ua/school/method/1300/
http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/8569/Лекція 3.pdf
https://www.schoollife.org.ua/systema-osvity-finlyandiyi/
https://delo.ua/lifestyle/osvita-po-finski-jakim-reformam-varto-povchitis-ukrajini-327057/
file:///C:/Users/User/Documents/477-1246-1-PB.pdf
http://www.ird.npu.edu.ua/files/ragozina.pdf
https://don.kyivcity.gov.ua/news/5576.html
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/1235/1/zabolotna monografia.pdf
https://studfiles.net/preview/5263498/page:38/
https://platfor.ma/topic/finski-ugody-yak-v-zvychajnij-shkoli-poltavshhyny-vprovadzhuvaly-najkrashhu-v-sviti-model-osvity/
http://totosha.kiev.ua/uk/finskyj-sadok/
– Лохвицька Л. Дошкільна освіта Фінляндії: погляд зсередини / Л. Лохвицька // Дошк. виховання. - 2017. - № 6. - С. 13–15. - Зміст: Засадничі положення ; Заклади дошкільної освіти ; Грошове питання ; Вступ до дитячого садка ; Комплектування закладів ; Сімейні дитсадки ; Організація життєдіяльності дітей ; Облаштування середовища.
– Скопец А.Е. Начальная школа в Финляндии / А. Е. Скопец // Начальная школа плюс До и После. - 2010. - № 6. - С. 67-71.
– Хаврикіна К. Фінські секрети якісної освіти / К. Хаврикіна, М. Пристінська // Дошк. виховання. - 2017. - № 5. - С. 16–17.
– Образование в Финляндии . - [Helsinki] : [б. и.], [2002]. - 11 с. . - (FINFO ; № 3|2002).
– Жерноклєєв І. Система освіти Фінляндії: досвід і здобутки / І. Жерноклєєв, Т. Пушкарьова // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2006. - № 3. - С. 5-48.
– Протасова Ю. Финляндия:система дошкольного воспитания / Протасова Ю. // Дошкольное воспитание. - 1995. - № 2. - С. 88-91.
– Дерябин Ю. С. Финляндия - один из мировых лидеров в образовании : (Сравнительная педагогика) / Ю.С. Дерябин // Педагогика. - 2004. - № 4. - С. 75-82.
– Куикка М. Финляндия : учебное пособие / М. Куикка // Педагогика народов мира. История и современность: Международный проект : Учебное пособие для высш. учеб. заведений / К. Салимова, Н. Додде, Р. Селлек; Науч. Ред. З. Тажуризина. - Москва : Педагогическое общество Росии, 2001. - С. 397-422.
– Козіна І. Фінський феномен в освіті / І. Козіна // Директор школи. - 2006. - № 7. - С. 12-13.
– Воробьев Н. Е. Особенности системы образования в Финляндии / Н.Е. Воробьев, И.С. Бессарабова // Педагогика. - 2006. - № 2. - С. 112-117.
– Ляшенко Л. М. Фінляндія: освіта, наука і "економічне диво" / Л. М. Ляшенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання , 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 17-24.
– Так учат детей в...Финляндии // Все для вчителя. - 2008. - № 2 . - С. 121-122.
– Бутова В. О. Чому фінські школярі найрозумніші, або Особливості системи освіти Фінляндії / В. О. Бутова // Гуманітарні науки. - 2008. – № 2. - С. 124-131.
– Найсміливіша реформа освіти у Фінляндії // Школа : Інформаційно-методичний журнал. - 2017. - № 2. - С. 74-81
Крім того, вже була відповідь на дане питання. Її Ви можете знайти за розділом "Розширений пошук" (за номером запитання 42724).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.02.2019 13.25.26 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.882848 seconds