Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39963
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 41925  
Марія запитує:
доброго дня. допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою: "Використання методу веб квест у навчанні іноземної мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Перегляньте наступні джерела:
Гуревич Р. С. Веб-квест: історія та сучасність : навч.-метод. посібн. [Електронний ресурс] / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк. – Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2015. – 155 с.- Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/gurevitc/book/cotyry2015g.pdf.
Дика С. М. Використання інноваційної освітньої технології «веб-квест» на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / С. М. Дика. – Орфей Украина: учебная література по английскому язику : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://orfey.com.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=209:vikoristannya-innovatsiynoyi-osvitnoyi-tehnologiyi-veb-kvest-na-urokah-angliyskoyi-movi&Itemid=544.
Домашенко І. К. Сучасні методи викладання іноземної мови: технологія веб-квест [Електронний ресурс] / І. К. Домашенко. – Наукова бібліотека Харків. нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка [веб-сайт]. – Режим доступу: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/2098.
Єфіменко В. М. Технологія веб-квест на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / В. М. Єфіменко// Методичний портал : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://metodportal.com/node/52443.
Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30113/.
Кононец Н. Технологія веб-квест у контектсі ресурсно-орієнтованого навчання сту- дентів [Електронний ресурс] / Н. Кононец // Витоки педагогічної майстерності. Сер.: Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 10. – С. 138–143. – Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/j-pdf/ vpm_2012_10_32.pdf.
Концаренко О. Г. Webquest – інтернет проект, як засіб активації колективної діяльності [Електронний ресурс] / О. Г. Концаренко // Методичний портал : [веб-сайт]. – режим доступу: http://metodportal.com/node/67110.
Матюха Г. В. Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови [Електронний ресурс] / Г. В. Матюха, В. С. Ланцева // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. – 2015. – № 2 (10). – С. 295-301.
Можаровська О. Е. Використання технології веб-квесту в іншомовній підготовці [Електронний ресурс] / О. Е. Можаровська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. - № 1 (35). – С. 236-244. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/2320/1/Vykorystannia tekhnolohii veb-kvestu.pdf.
Сокол І. М. Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості [Електронний ресурс] / І. М. Сокол. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Otros_2013_2_8.pdf.
Статті про квести [Електронний ресурс] – Quest: [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sopinairina.wixsite.com/quests/statti.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.04.2018 14.44.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: яна із міста: харків :: Запитання: 41919  
яна запитує:
Добрий день!Допоможіть знайти методики на тему: 1. Види акцентуації характеру за адаптованими опитувальниками К. Леонарда та Г. Шиліненка; 2. Вивчення домінуючого типу пам'яті за методикою В.М.Блейхер та І.В.Крук; для дослідження. 3.Дослідження локусу контролю за методикою Р. Амтгауера. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам перглянути наступні джерела:
Види акцентуації характеру за адаптованими опитувальниками К. Леонарда http://pidruchniki.com/12810504/psihologiya/aktsentuyovani_risi_harakteru
http://psychic.at.ua/publ/psikhodiagnostyka/diagnostika_temparamentu_i_kharakteru/metodika_viznachennja_akcentuacij_kharakteru_k_leongard/13-1-0-73
http://pidruchniki.com/17910211/psihologiya/aktsentuatsiyi_harakteru
http://psy.rv.ua/system/files/harakterologichniy_opituvalnik_leongarda_shmisheka.doc
http://bibliograph.com.ua/psihologia-1/31.htm
Опитувальник Шмішека
http://psychologis.com.ua/oprosnik_shmisheka.htm
http://psy.rv.ua/content/metodika-vivchennya-aktsentuatsіi-osobistostі-kleongarda-modifіkatsіya-sshmіsheka
Вивчення домінуючого типу пам'яті за методикою В.М.Блейхер та І.В.Крук
http://azps.ru/hrest/4/index.html
Методики исследования памяти(с.69-82)
http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/8217/Blejher.pdf
Пробы на запоминание, ассоциативная память (с.22-25)
http://drlev.ru/book/bleikher.pdf
Дослідження локусу контролю за методикою Р. Амтхауера
http://studcon.org/lokus-kontrolyu-yogo-riznovydy
https://studfiles.net/preview/5111044/page:29/
http://stud.com.ua/62246/psihologiya/test_strukturi_intelektu_amthauera
http://psytopos.lviv.ua/downloads/biblioteka/studentam/psyhodiagnost/practykym_ps.pdf
http://psylab.info/Тест_структуры_интеллекта_Амтхауэра

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.04.2018 15.15.48 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41918  
Наталія запитує:
доброго дня...допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою: "форми і методи роботи народних бібліотек-читалень кінця 19 0 поч.20 ст." Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2016/ayv_hat.htm
https://trixati.org.ua/articles/tryxatska-xata-chytalnya/
http://library.kr.ua/kray/chorniy.html
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2616/1/Kulturno_osvitnia_diialnist_khat_chytalen_v_Ukraini_(20_30_ti_roky_ХХ_stolittia).pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/texcped_2017_4_10.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/texcped_2017_4_10 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/bdi_2016_2_7.pdf
– Чорний О. Бібліотеки-читальні в селах Олександрійського повіту наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття / О. Чорний // Публічні бібліотеки Кіровоградщини. - 2010. - С. 61-66.
– Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. праць. Вип.2 / відп. ред. А.П. Корнієнко ; М-во культури України. - Київ : [б. и.], 1997 – 112 с.
– Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. праць. Вип.1. / відп. ред. А.П. Конієнко ; М-во культури України. - Київ : [б. и.], 1995 – 87 с.
– Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. праць. Вип.3 / М-во культ. і мистецтв України ; НПБ України. - К. : [б. и.], 1999 – 135 с.
– Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л.А. Дубровіна, О. Онищенко ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : [б. в.], 2009. - 530 с.
– Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття : (продовження) / В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. - 2016. - № 3. - С. 34-49.
– Хата-читальня // Великий тлумачний словник сучасної української мови / голов, ред. В.Т. Бусел. – Київ, 2001. – С. 1340.
– Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко. - Київ, 2009. - 530 с.
– Розовик Д.Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр. / Д.Ф. Розовик. - Київ : Аквілон-Плюс, 2011. - 544 с.
– Сарбей В.Г. Національне відродження України / В.Г. Сарбей. - Київ : Альтернативи, 1999. - 336 с.
– История библиотечного дела в СССР : документы и материалы. Ноябрь 1920-1929. - Москва, 1979. – С. 47.
– История библиотечного дела на Украине (1917-1932 гг.) : учеб. пособие / под ред. Т. А. Скрипник. – Харьков, 1975. – 208 с.
– Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні ХХ ст.: 1917-1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісник. – 2005. – № 3. – С. 3-16.
– Сєдих В. В. Історія бібліотечної справи в Україні : навч. посіб. / В. В. Сєдих. – Харків : ХДАК, 2013. – 213 с.
– Абрамов К.И. История библиотечного дела в СССР : учебник / К.И. Абрамов. - Москва, 1980. – С. 164.
– Багмут І.А. Червоні кутки на селі (куткові хати-читальні) / І.А. Багмут. - Київ : Держвидав України, 1927. - 72 с.
– Хати-читальні / Великий Жовтень і Громадянська війна на Україні. – Київ, 1987. – С. 580.
– Ивенина Т. А. Народные библиотеки-читальни и проблема приближения книги к читателям (вторая половина 19 - начало 20 вв.) / Т. А. Ивенина // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института : сборник / Департамент образования города Москвы, Московский гум. пед. ин-т. - Москва , 2005. - Т. 3. - С. 270-298.

– Бородіна Г. Бібліотеки-читальні та народні читання в історико-культурному контексті півдня України (кінець ХIХ-початок ХХ ст.) / Г.Бородіна // Бібліотечна планета. - 2001. - № 1. - С. 33-34.
– Гуз А. М. Розвиток бібліотечної справи земськими установами на території України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / А. М. Гуз // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 50 (№ 8). - С. 63-66.
– Дьомкін І. В. Бібліотечна справа на Україні в період розгортання соціалістичної реконструкції народного господарств (1926-1932 рр.) : лекція для студентів-заочників. Ч. 1. / І. В. Дьомкін. – Харків, 1961. – 38 с.
– Шинкаренко Л. Народні читальні – осередки освіти дорослих в Україні у другій половині XIX - на початку XX століття / Л. Шинкаренко // Вища освіта України. - 2005. - № 4 (додаток). - С. 187-191.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.04.2018 13.57.19 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Житомир (Житомирська) :: Запитання: 41917  
Олена запитує:
Доброго дня. Чи не могли б ви надати статті з питань підготовки студентів з української мови у вищій школі. Дякую
Наша відповідь:
Шановна Олено, скористайтеся , будь ласка, наступною інформацією:
1.Білоус М., СербенськаО. Екологія українського слова:[ Практичний словник –довідник]. – Львів, 2003. – 68 с.
2.Богдан М.М., Власенко В.В., Конторчук Г.К. Сучасна українська літературна мова. Лексичний, фонетичний і граматичний аналізи: [Навчально-методичний посібник]. – Житомир, 2001. – 135 с.
3.Грищенко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням:[ Навч. посіб.]. – К., 2010. – 624 с.
4.Демешко І. М. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : таблиці, схеми : [навч. посіб.]. -[2-е вид., випр. і доп.] / І. М. Демешко. - Кіровоград : ПП „Центр оперативної поліграфії ,Двангард”, 2013. - С. 79¬-104.
5.Демешко І. М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Словосполучення. Просте неускладнене речення : модульний курс : [навч. посіб.]. - [3-є вид., переробл. і доп.] / І. М. Демешко. - Кіровоград :ПП „Центр оперативної поліграфії „Двангард”, 2013. - 244 с.
6.Дороз В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : [навч. посіб.] / В. Ф. Дороз. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 176 с.
7.Каніболоцька О. А. Особливості використання „методу проектів” у поєднанні аудиторної та індивідуальної самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у вищій школі / О. А. Каніболоцька // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия „Филология. Социальные коммуникации”. - Том 25 (64) N 1. - Часть 2. – С. 273-279.
8.Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія / В. І. Кононенко. - К. : Вища школа, 2008. - 327 с.
9.Кочан І. М. Контрольні завдання з методики викладання української
мови / І. М. Кочан. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 59с.
10.Сагач Г. Становлення духовно-інтелектуальної особистості студентів гуманітарного профілю засобами красномовства// Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1998. – N4. – С. 77–86.
11.Семеног О. М. Культура наукової української мови : [навч. посіб.] / О. М. Семеног. - К. : ВЦ ,Дкадемія”, 2010. - 216 с.
12.Сидоренко В. Х. Теоретичні та технологічні основи професійно-педагогічного спілкування : методичні рекомендації / В. Х. Сидоренко. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. — 50 с.
13.Соколова С. В. Методика формування граматичної компетенції з української мови як іноземної : навчально-методичний посібник / С. В. Соколова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Ін-т укр. філології. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. — 122 с.

Режим доступу:
http://studentam.net.ua/content/view/8533/97/
http://studentbooks.com.ua/content/view/144/46/1/1/
http://www.ukrlit.net/article1/1966.html
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/4_2011/1.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/10094/1/С._4.pdf
http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/14453/1/Zahorodnova.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.04.2018 11.06.57 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: катя із міста: харків :: Запитання: 41914  
катя запитує:
Добрий день!Домопожіть знайти інформацію для написання курсової роботи на тему:"Переконання особистості їх види та формування".Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.04.2018 09.34.13 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.655018 seconds