Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39595
   


Автор запитання: Наталія із міста: Дніпро :: Запитання: 41557  
Наталія запитує:
Доброго ранку! Дякую за відповідь на питання 41554. Я не можу заходити на електроні ресурси,відповідіє,що відбулась помилка.Підкажіть,будь ласка у чому може бути справа.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Скоріш за все, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського зараз має проблеми з Інтернет-доступом. Спробуйте звернутися пізніше.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.01.2018 18.25.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Дніпро :: Запитання: 41554  
Наталія запитує:
Добрий вечір!Допоможіть,будь ласка,у пошуку інформації для дипломної роботи на тему "Особливості психо-емоційного стану жінок під час менструального циклу".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бєляєва О. Е. Атрибуція ініціативи звернення до лікарської допомоги дівчат із розладами менструального циклу [Електронний ресурс] / О. Е. Бєляєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. - 2011. - № 937, вип. 45. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2011_937_45_7.
2. Босенко А. И. Динамика физической работоспособности девушек-спортсменок на протяжении овариально-менструального цикла [Електронний ресурс] / А. И. Босенко, Н. А. Орлик, Е. В. Клименко, С. В. Страшко, Г. А. Дышель // Наука і освіта. - 2014. - № 8. - С. 24-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_8_7.
3. Головатюк-Юзефпольська І. Л. Особливості менструальної функції у жінок репродуктивного віку з різним індивідуально-психологічним профілем : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / І. Л. Головатюк-Юзефпольська ; Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса, 2003. - 20 c.
4. Гопчук Е. Н. Менструальный цикл и его связь с системным воспалением [Електронний ресурс] / Е. Н. Гопчук, Т. В. Герасимова // Здоровье женщины. - 2016. - № 3. - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2016_3_23.
5. Дядечко І. Вплив тренувальних навантажень на психофізіологічні показники гандболісток у різні фази менструального циклу [Електронний ресурс] / І. Дядечко // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2016. - № 6. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_6_9.
6. Єнікеєва В. М. Вплив метаболічної корекції порушень менструального циклу жінок репродуктивного віку на якість їхнього життя [Електронний ресурс] / В. М. Єнікеєва, Р. П. Шустик, Т. Ю. Тарасюк, І. В. Шарова // Здоровье женщины. - 2012. - № 3. - С. 62-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2012_3_14.
7. Майдан І. С. Психічні розлади передменструального періоду: сучасний стан проблеми [Електронний ресурс] / І. С. Майдан // Архів психіатрії. - 2017. - Т. 23, № 1. - С. 72-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2017_23_1_19.
8. Медична психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко [та ін.] ; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. - Вид. 2-ге. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 515 с. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=0EX5CQAAQBAJ&pg=PA313&lpg=PA313&dq=психологія менструального циклу&source=bl&ots=ilsQBlNFbi&sig=B8x25zYLZbMVpVEeHSHtV-Mn4sU&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi3sfeMzN7YAhVCDiwKHXCaDuAQ6AEINzAC#v=onepage&q=психологія менструального циклу&f=false.
9. Медична психологія : підруч. для студентів ВНЗ / С. Д. Максименко [та ін.] ; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. - 2-ге вид. - Київ : Слово, 2014. - 515 с.
10. Медична психологія : держ. нац. підруч. : підруч. для студентів ВНЗ ВМНЗ IV рівня акредитації МОЗ України / [Спіріна І. Д. та ін.]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2012. - 442 с.
11. Ночвіна О. А. Кореляційні взаємовідносини психологічного та гормонального стану у жінок з синдромом хронічного тазового болю [Електронний ресурс] / О. А. Ночвіна // Здоровье женщины. - 2016. - № 2. - С. 127-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2016_2_27.
12. Пахаренко Л. В. Психологічна дезадаптація жінок з передменструальним синдромом [Електронний ресурс] / Л. В. Пахаренко // Буковинський медичний вісник. - 2015. - Т. 19, № 1. - С. 120-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bumv_2015_19_1_30.
13. Першегуба Я. В. Гігієна праці жінок при менструації, стан проблеми в Україні [Електронний ресурс] / Я. В. Першегуба // Гігієна населених місць. - 2013. - Вип. 61. - С. 374-377. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnm_2013_61_63.
14. Психологічні особливості жінок і психічні порушення в акушерстві та гінекології : навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III - IV рівнів акредитації / ред.: В. Л. Гавенко ; Харк. держ. мед. ун-т. - Харків : Факт, 2001. - 111 c.
15. Стельмах Ю. Зміни психоемоційного стану спортсменок-борців у динаміці оваріально-менструального циклу [Електронний ресурс] / Ю. Стельмах // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2012. - № 3. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2012_3_20.
16. Хома І. Н..Медична психологія [Текст] : навч. посібник / І. Н. Хома. - Рівне : Рівненська друкарня, 2002. - 178 с.
17. Шишкина Е. Н. Взаимосвязь специфических функций женской репродуктивной системы и психики у лиц, занимающихся фитнес-аэробикой [Електронний ресурс] / Е. Н. Шишкина // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2013. - № 4. - С. 115–120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_4_24.
18. Яковлева Е. Б. Передменструальний синдром у підлітків : монографія / Е. Б. Яковлева, І. Б. Венцківська, М. Ю. Сергієнко. - Київ : Люди в білому, 2014. - 177 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.01.2018 18.13.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Львів :: Запитання: 41549  
Зоряна запитує:
Доброго вечора! Хочу звернутися до Вас за допомогою мені потрібний матеріал на магістерську роботу на тему "Форми та методи національно-патріотичного виховання молодших школярів" А саме детально про "Національно-патріотичне виховання у наукових дослідженнях" Дякую=)
Наша відповідь:
Доброго дня, Зоряно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 40053, 40136, 40248.
2. Бедрій Х. Патріотичне виховання молодших школярів як проблема науково-педагогічних досліджень (кінець ХХ – початок ХХІ століть) [Електронний ресурс] / Х. Бедрій // Обрії. - 2015. - № 1. - С. 7–9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2015_1_5.
3. Білоус О. М. Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей [Електронний ресурс] / О. М. Білоус // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 54. - С. 200-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_54_40.
4. Білоус О. М. Основні аспекти дослідження регіонального телебачення в контексті національно-патріотичного виховання дітей [Електронний ресурс] / О. М. Білоус // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_1_11.
5. Брусакова О. В. Мораль і право як чинники оновлення змісту сучасного політичного і національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] / О. В. Брусакова // Вісник Харківськогонаціонального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2014. - Вип. 42. - С. 247-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2014_42_26.
6. Буданов Д. Дослідження Національної дитячо-юнацької військово-спортивної гри "Хортинг-Патріот" як форму фізичного та патріотичного виховання [Електронний ресурс] / Д. Буданов // Теорія і методика хортингу. - 2015. - Вип. 4. - С. 7-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2015_4_3.
7. Качур М. М. Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / М.М. Качур ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - Київ, 2010. - 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10kmmzhk.zip.
8. Кондратюк К. С. Проблема національного виховання учнівської молоді у педагогічних дослідженнях класиків української педагогіки [Електронний ресурс] / К. С. Кондратюк // Інноватика увихованні. - 2015. - Вип. 1. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2015_1_29.
9. Національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : колект. монографія / С. О. Моїсеєв, Л. О. Корецька, Г. М. Сагач, Т. О. Кузьміч, М. М. Навроцька ; ред.: А. М. Зубко, С. О. Моїсеєв ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". - Херсон : [КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти"], 2017. - 247 c.
10. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. С. Ф. Русової, 18 - 19 лют. 2016 р., Чернігів / ред.: М. О. Носко, О. В. Бобир, С. І. Стрілець ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 251 c.
11. Просіна О. Особливості патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України [Електронний ресурс] / О. Просіна // Гірська школа Українських Карпат. - 2016. - № 14. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_14_18.
12. Стрілько В. Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України [Електронний ресурс] / В. Стрілько // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2014. - № 3. - С. 153-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2014_3_19.
13. Сьомін С. В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Сьомін // Стратегічні пріоритети. - 2016. - № 2. - С. 96-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_2_13.
14. Яців Я. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Я. М. Яців ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05yymzzr.zip.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.01.2018 18.02.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 41544  
Вероніка запитує:
Доброго дня, прошу вас допомогти,будь ласка, з інформацією для курсової на тему "Накопичення уявлень про етіологію затримки психічного розвитку", дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Основы специальной психологии / под ред. Л. В. Кузнецовой. — М. : "Академия", 2002. — 480 с.
Петрова В. Г. Психология умственно отсталого школьника / В. Г. Петрова, И. В. Белякова. — М. : Академия, 2002. — 160 с.
Специальная психология / под ред. В. И. Лубовского, Т. В. Роза¬новой, Л. И. Солнцевой. — М. : Академия, 2005. — 464 с.
Стадненко Н. М. Нариси з олігофренопсихології / Н. М. Стадненко, М. Л. Матвеева, А. Г Обухівська. — Кам'янець-Подільський: Інформ.-вид. відділ Кам'янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2002. — 200 с.
Хохліна О. Л. Розумово відстала дитина // Діти з особливими по¬требами: Поради батькам. — Київ : Наук, світ, 2004. — С. 151—169.
http://pidruchniki.com/82775/psihologiya/prichini_mehanizmi_vidhilen_rozvitku_klasifikatsiya_stupenem_vazhkosti_etiopatogenetichnim_printsipom
http://vidpoviday.com/zatrimka-psixichnogo-rozvitku-u-ditej-prichini-simptomi-likuvannya
https://studfiles.net/preview/5187373/page:2/
https://studopedia.org/3-50537.html
http://ua-referat.com/Затримка_психічного_розвитку

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.01.2018 15.58.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 41542  
Катерина запитує:
Добрий день! Вітаю Вас із святами! Нехай 2018 рік принесе Вам духовне оновлення, світлу небесну радість. Нехай допомога Божа супроводжує вас в усіх добрих починаннях і звершеннях! Прошу допомогти у підборі літератури до теми "Стан викладання фізики та астрономії". Дякую.
Наша відповідь:
1. http://paperomaniyscho.ucoz.ua/publ/nakazi/analitichni_nakazi/pro_stan_vikladannja_fiziki_i_riven_navchalnikh_dosjagnen_uchniv/7-1-0-32

2. http://ternofizik.blogspot.com/p/2017.html

3. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jFMNUca5HB8J:oleksandr-zinchenko.kr.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96.doc &cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

4. http://ru.calameo.com/books/00147887094e040ff56ca

5. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2qF8c7Iy7xsJ:elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/405/4/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.doc &cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

6. https://studfiles.net/preview/4512176/

7. http://www.schoolin13.com.ua/wp-content/uploads/2012/12/Досягнення-з-фізики.pdf

8. http://ldf-kr.at.ua/doc/risn.pdf

9. Інформаційно-аналітичні матеріали до розгляду питання "Про стан викладання фізико-математичних дисциплін у навчальних закладах України" // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2016. - № 6. - С. 3-41 : табл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.01.2018 15.29.54 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.697562 seconds