Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 40235
   


Автор запитання: Оксана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42201  
Оксана запитує:
ПРошу підібрати літрертатуру з проблеми організація проблемного навчання у початковій школі
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Павленко В. В. Проблемне навчання: становлення, сутність, перспективи - http://eprints.zu.edu.ua/12538/1/11.pdf
2. Щокіна Н. Б. Проблемне навчання у підготовці майбутніх викладачів - http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/4450/1/_Microsoft_Word_docx.pdf
3. Проблемне навчання як засіб формування активної і творчої особистості молодшого школяра - http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/kniga/kramarenko/Doc/Modul_5/tema_2.pdf
4. Ноздрова О. П. Проблемне навчання в процесі проходження педагогічної практики майбутніми вчителями початкової школи - http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2016/10_2016/30.pdf
5. Муляр Н. Методика організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках - http://dspu.edu.ua/youngsc/AQGS/2014_8/pedagogy/269-274.pdf
6. Петрик О. В. Проблемна ситуація як фактор мотивації вивчення української мови молодшими школярами - http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp161/petrik_o.v..pdf
7. Проблемне навчання як засіб формування пізнавальних і творчих здібностей учнів - http://rpl.ucoz.com/MetodRobota/Scarb/ProblemNavch.pdf
8. Інтеграція навчальних предметів в початковій школі - http://library.ippro.com.ua/attachments/article/430/Інтеграція навчальних предметів.pdf
9. Швардак М. Проблеми впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес початкової школи - https://www.cuspu.edu.ua/download/conf2013/section1/article_shvardak.pdf
10. Павленко В. В. Проблемні ситуації – поняття і типи - http://eprints.zu.edu.ua/16761/1/2.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.08.2018 22.51.20 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Елена із міста: Краматорск :: Запитання: 42199  
Елена запитує:
Допоможіть знайти літературу до теми "Особливості професійної підготовки вчителів іноземних мов в контексті оновлення освіти"
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
1. Троценко О. Я. Методологічні орієнтири професійної підготовки вчителів іноземної мови - http://194.44.152.155/elib/local/108.pdf
2. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти - http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/ippom/materialykonf1.pdf
3. Гурій М. Необхідність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації суспільства - http://dspu.edu.ua/sites/youngsc/AQGS/2012_1/17.pdf
4. Левченко А. А. До проблеми сутності самоосвітньої діяльності майбутніх вчителів - http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3791/1/Levchenko.pdf
5. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти - http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2016_14_2.pdf
6. Кузьмінська Ю. Тенденції розвитку іншомовної овсіти в Україні - http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12267/1/Кузьмінська Ю.pdf
7. Васильковська Т. В. інноваційні освітні технології у вивченні іноземної мови - http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Movy_ta_literatury_u_polikulturnomu_suspilstvi.pdf#page=106
8. Федишин О. М. Інноваційні підходи до вивчення іноземних мов - https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2017/ukr_mova_30112017.pdf#page=215
9. Говорун А. В., Шеверницька Н. М. Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів - http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/Зб.-наук.-ст.-НАНГУ-2015.pdf#page=48
10. Теличко Н. В., Павлишинць Я. В. Важливість вивчення іноземних мов на шляху формування єдиного європейського простору у сфері освіти - http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/350/1/Збірник-доповідей_тези 19.05.2017.pdf#page=196
11. Іць С. В. Педагогічні медіатехнології у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови - http://eprints.zu.edu.ua/11272/1/Мін2.pdf
12. Безлюдна В. В. Законодавчий аспект розвитку іншомовної освіти у ВПНЗ України - http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2944
13. Рудницька Т. Г. Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу - https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/629/628
14. Бочарникова Т. Ф. Особливості професійно-педагогічної спрямованості майбутніх вчителів іноземних мов - http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1204/1/Бочарникова_ОСОБЛИВОСТИ.pdf
15. Ломакіна Л. В. Сприяння вивченню англійської мови в Україні та сучасні тенденції у навчання http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/lomakina_spryyannya.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.08.2018 06.19.38 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Біла Церква :: Запитання: 42190  
Надія запитує:
Допоможіть з підбором літератури до теми: Ігрові елементи на уроках літератури
Наша відповідь:
Доброго дня,Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Пилюченко В. Ігрові елементи на уроках зарубіжної літератури / В. Пилюченко // Зарубіж. літ. (Шк. світ). — 2016. — № 9. — С. 63-73.
Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови. — Харків : Вид. группа «Основа»: ПП «Тріада », 2007. — 432с.
Гримак А. В. Ігрові технології навчання на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / А. В. Гримак. — Теофопіль, 2015. — 54 с. — Режим доступу: http://teofzosh1.at.ua/_tbkp/12015/nova_broshura.doc.
Драч Є. В. Ігрові елементи на уроках української мови [Електронний ресурс] / Є. В. Драч, Л. А. Озеранська // Філологічні студії : зб. наук. стат. — Вип. 3. — Вінниця, 2005. — С. 226-229. — Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13203/Radomska_igrovi_momentu.pdf?sequence=1.
Косогова О. О. Метод проектів на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] / О. О. Косогова. — Харків : Ранок, 2008. — 144 с. — Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=tB5TmGzdeIwC&oi=fnd&pg=PA3&dq Ігрові елементи на уроках літератури&ots=r-y0HWVhr4&sig=S-fxoGTN1ziaDgundPyOhyM462s&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
Мулявко К. М. Формування навичків критичного мислення засобами формування читацьких компетенцій на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] / К. М. Мулявко // Крок у науку : ІІІ Всеукр. наук. шк. конф., 15–16 січня 2018 р. — Т. 2. — С. 125-129. — Режим доступу: http://globalnauka.com/download/Krok_u_nauku3_tom2.pdf#page=125.
Сисиєва С. Педагогічні технології визначення, структура, проблеми впровадження [Електронний ресурс] / С. Сисоєва. — Режим доступу: http://www.archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/npo/2002_4/Sysoyeva.pdf.
Харіна О. О. Веб-квест як сучасна технологія навчання на уроках літератури [Електронний ресурс] / О. О. Харіна // Роль українознавства у вихованні національної свідомості та гідності нової генерації українців : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., листоп. 2013 / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. — С. 79-81. — Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013-rol-ukrainovedeniya/2013_sbornik_ukrainovedenie.pdf#page=79.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.08.2018 15.47.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Біла Церква :: Запитання: 42183  
Стас запитує:
Допоможіть у підборі матеріалу за темою: Cаморегуляція емоційних станів
Наша відповідь:
Копець Л. В. Психологія особистості : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – [2-ге вид.]. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с.
Семенова О. М. Тренінг емомоційної стійкості педагога : навч. посіб. – М. : Психотерапія, 2006. – 256 с.
Усатенко О. Саморегуляція емоційних станів : тілесно-орієнтована програма занять / О. Усатенко // Психолог. – 2018 . – № 13-14. – С. 12-25.
Федорчук В. М. Емоційна компетентність психолога / В. М. Федорчук // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2012. – Вип. 17. – С. 623–630.
Войціх І. В. Емоційна компетентність майбутніх психологів як педагогічне явище [Електронний ресурс] / І. В. Войціх // Зб. наук праць Хмельниц. ін-ту соціал. технологій Ун-ту «Україна». – 2013. - №1(7). – С. 54-58. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2013_1_14.pdf.
Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / І. М. Матійків. – Київ : Педагог. думка, 2012. – 112 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/6191/1/12-41.pdf.
Мешко Г. М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров'я [Електронний ресурс] / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: сollective monograph. – Vol. 2. – Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – С. 206-223, – Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/5669/1/colmon Lublin_ped_psyh_Часть 2_новий (1).pdf#page=210.
Навчання прийомам релаксації й зняття напруги. – Режим доступу: http://shkola19.at.ua/index/psikhologicheskie_prijomy_relaksacii/0-43.
Способи і прийоми емоційної саморегуляції : характеристика емоційних станів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studme.com.ua/181403107321/etika_i_estetika/sposoby_priemy_emotsionalnoy_samoregulyatsii.htm.
Цілинко І.О. Теоретичний аналіз емоційної саморегуляції особистості [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1903/1/Цілинко_стаття емоційна саморегуляція.pdf.
Шевчишена О. В. Проблема емоційної стійкості в контексті професійного здоров'я ... [Електронний ресурс] / О. В. Шевчишена // Психологічні науки : зб. наук. праць Нац. Академії держ. прикордон. служби України. – 2014. – № 4 (73). – С.531-540. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnapv_ppn_2014_4_48.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.08.2018 15.59.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Полтава :: Запитання: 42131  
Оля запитує:
Життя і діяльність Яноша Корчака
Наша відповідь:
Шановна Оля, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Біографія Януша Корчака [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moyaosvita.com.ua/literatura/biografiya-yanusha-korchaka/

Бродніцкі, Маріуш. Ідеї Януша Корчака: на шляху до практичного гуманізму [Електронний ресурс]. / М. Бродніцкі. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/polonist/22/23.pdf

Діденко А. М. Педагогічна система Януша Корчака [Електронний ресурс] / А. М. Діденко. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_62/6.pdf

Діденко А. М. Педагогічна спадщина Януша Корчака: історико-ретроспективний аспект [Електронний ресурс] / А. М. Діденко. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2012/209-197-25.pdf

ідеї Януша Корчака [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14273/

Корчак Я. Як любити дітей / Я. Корчак. – К. : Радянська школа, 1976. – 159 с.

Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / В. М. Кушнір. – Київ, 2004. – 22 с.

Педагогіічні ідеї Януша Корчака [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-13243.html

Януш Корчак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moyaosvita.com.ua/literatura/biografiya-yanusha-korchaka/

Януш Корчак. Виховання серцем [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tronkablog.wordpress.com/2011/05/03/януш-корчак-виховання-серцем/

Януш Корчак: жизнь во имя детей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aif.ru/society/history/yanush_korchak_zhizn_vo_imya_detey

Януш Корчак. Как любить ребенка [Електронний ресурс] / Я. Корчак. – Режим доступу: http://lib.ru/KIDS/KORCHAK/rebenok.txt_with-big-pictures.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.06.2018 20.21.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.599793 seconds