Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40449
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42409  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію по темі "Методика вивчення часу і типів календарів на уроках астрономії". Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Юліє! Для вас підібрані такі джеела інформації:

Байдин В."Солнечное коло" восточных славян : Гипотезы, предположения, факты // Наука и жизнь. - 1994.- 1. - С.34-42.

Барчан, Вікторія.Час як фізичне явище. Поняття "четвертий вимір" // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2016. - № 6. - С. 20-24. - Бібліогр.: с. 24.

Білоус, Світлана Юріївна.Задачі про годинники : наукові народні казки : математика// Школа юного вченого. - 2018. - № 3. - С. 44-46.

Время может остановиться // Юный техник. - 2012. - № 11. - С. 28-29.

Галаганюк, Лариса.Методика викладання розділу "Основи практичної астрономії" : "Предмет астрономії. Основи практичної астрономії. Методи астрономічних досліджень" // Фізична газета. - 2012. - № 7. - С. 8-12. - Продовж. Початок № 3, № 4, № 5-6, 2012.

Головко М. В. Дидактичні засади організації навчання астрономії в профільній школі [Електронний ресурс] // Астроосвіта: [сайт]. — Текст. і граф. дані. — К., 2008—2016. — Режим доступу: http://www.astroosvita.kiev.ua/infoteka/articles/dydaktychni-zasadu-navchannia-astronomii.pdf — Назва з екрана.

Гудзик Клара.У руках Хроноса // День. - 2006.- 13 січ. - С.7.

З історії літочислення // Шкільна бібліотека. - 2006.- №2. - С.68-72.

Календар та його типи.ppt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjj2IuG5IDeAhWM1iwKHXNJCC8QFjAJegQIAhAC&url=http://voronaky.edukit.lviv.ua/Files/downloads/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8.ppt&usg=AOvVaw0tbARn67L-FRUcV_6JRjPK

Концепція викладання астрономії в середній школі України / Я. С. Яцків [та ін.] // Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України», 12 — 15 травня 1999 р.: тези доп. — К. : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. — С. 54

Крячко І. Методика навчання астрономії в старшій загальноосвітній школі. — К.: Видавничий центр «Наше небо»,2018. — 244 с.

Кузьменков, С.Що таке час? Задачний підхід в астрономії / С. Кузьменков; І. Сокол // Фізика та астрономія в школі. - 2009. - № 6. - С. 17-20 : мал. - бібліогр. в кінці ст.

Любицький, Ігор.Загадки астрономії : мандрівка в минуле // Колосок. - 2009. - № 2. - С. 38-41.

Мирошніченко, Юлія.Урок з астрономії: "Календар" // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2014. - № 6. - С. 6-11. - Бібліогр.: с. 11.

Муринович, Л.Астрономія в Стародавньому Єгипті // Фізика для допитливих. - 2011. - № 10 (жовтень). - С. 2-7.

Панченко, Т. Використання екваторіального сонячного годинника під час вивчення астрономії в старшій школі (рівень стандарту) / Т. Панченко; В. Нижник // Фізика та астрономія в школі. - 2010. - № 9. - С. 31-34 : мал. - бібліогр. в кінці ст.

Панченко, Тетяна.Особливості формування в учнів умінь та навичок роботи зі шкільними астрономічними приладами // Фізика та астрономія в школі. - 2010. - № 1. - С. 24-29. - Бібліогр.: с. 29.

Старко В.Чому у тижнів сім днів // Позакласний час. - 2006.- №9-10. - С.39-48.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.10.2018 12.40.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Київ :: Запитання: 42404  
Ярослава запитує:
Народ на педагогікапедагогіка як елемент національно-патріотичного виховання дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярослава! Перегляньте наступні джерела:
"Козацтво на сучасному етапі" : поради козацької педагогіки / Донец. обл.. б-ка для дітей імені С. М. Кірова; підгот. Л. Д. Бодня, Л. В. Аксьонова. - Донецьк, 2006. - 15 с. - Бібліогр.: с. 13-14.
Бабій І. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління : (історичний аспект) / І. Бабій // Рідна школа . - 2008. - № 11. - С. 74-76.
Будник О. Компоненти народної педагогіки / О. Будник, З. Нижникевич // Укр. етнопедагогіка : навч.-метод. посіб. / за ред. В. Кононенка. – Київ : Івано-Франківськ, 2005. – С. 55-71.
Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка - виховання здорової нації / Н. Денисенко // Наук. світ. - 2010. - № 8. - С. 16-17.
Карабаєва Л. Виховання має бути народним : громадянське виховання / Л. Карабаєва // Дошк. виховання. - 2011. - № 8. - С. 14-16.
Колесник М. Етнопедагогічні підходи в екологічному вихованні й освіті / М. Колесник // Біологія (Шк. світ). - 2009. - № 24. - С. 3-8.
Лисенко Н. Етнопедагогіка у сучасному дитсадку: формальність чи реальність? / Н. Лисенко // Дошк. виховання. - 2013. - № 2. - С. 23-25.
Максимович О. Сімейне виховання : народно-педагогічні традиції / О. Максимович // Початкова освіта (Шк. світ). - 2012. - № 1-2. - С. 3-6.
Моргун В. Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна / В. Моргун // Рідна школа. - 2014. - № 8-9. - С. 61-66.
Паламарчук Л. Василь Сухомлинський про роль етнопедагогіки у вихованні підростаючого виховання : наукові дослідження / Л. Паламарчук // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 11-12. - С. 38-40.
Поніманська Т. Гуманістичне виховання: етнопедагогічні витоки / Т. Поніманська // Дошк. виховання. - 2011. - № 8. - С. 9-13.
Світлиця Л. Народна педагогіка в навчально-виховному процесі : методисту : [методичні поради] / Л. Світлиця // Позашкілля (Шк. світ). - 2013. - № 5. - С. 16-18.
Школа-родина - виховуємо разом : початкова школа XXI сторіччя : [добірка матер.] / упоряд. О. Ночвінова // Розкажіть онуку. - 2011. - № 17-18. - С. 29-46.
Скільський, Д. М. Вчення К. Д. Ушинського про народність виховання / Д. М. Скільський // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 3. - С. 80-85.
Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка : навч. посіб. – Київ : ІСДО, 1996. – 288 с.
Будник О. Етноекономічна компетенція школяра : моногр. / О. Будник. – Київ : Івано-Франківськ, 2008. – 200 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/877.pdf.
Грицик Л. Етнопедагогіка виховання учнівської молоді на народних традиціях та творчості [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. – 2012. - №1 (84). – С. 151-153.- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2012_1_34.pdf.
Етнопедагогіка: навч.-метод. посіб. / [упоряд. В. В. Макарчук] ; Уман. держ. педагог. ун-т імені П. Тичини. – 3-е вид., переробл. і доповн. - Умань: РВЦ «Софія». - 2015. - 205 с.- Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua//jspui/bitstream/6789/4336/1/etnopedagogika.pdf.
Етнопедагогіка як складова виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]. - Дошк. навч. заклад ясла-садок «Теремок» : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://teremok7.zp.ua/index.php/--mainmenu-118/mainmenu-155/383-etnopedagogika-yak-skladova-vikhovannya-ditej-doshkilnogo-viku. - Назва з екрану.
Шелудько Т. І. Використання традицій української етнопедагогіки у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Т. І. Шелудько. – Шелудько Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів : [блог]. - Режим доступу: eludko2013.wordpress.com/2015/12/30/використання-традицій-української-е/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.10.2018 14.49.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Кременчук :: Запитання: 42389  
Сергій запитує:
підготовка економістів в Україні у 90-ті рокі ХХ ст.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Мельничук В. М. Роль вищої освіти в соціально-професійній мобільності української молоді - https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/5329/4880
2. Кліпа Ю. В. Підготовка майбутніх економістів в європейському контексті - http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/628/1/klipa_preparation_ of_ future.PDF
3. Яковенко О. П. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук - https://ihed.org.ua/images/doc/ogoloshenya_pro_zahisti/Yakovenko_22.12.2015_diser.pdf
4. Шафранська І. Б. Економічна думка західної України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук - http://shron1.chtyvo.org.ua/Shafranska_Iryna/Ekonomichna_dumka_Zakhidnoi_Ukrainy_ostannoi_tretyny_KhIKh__pershoi_tretyny_KhKh_stolittia.pdf
5. Голубка М. М. Розвиток кооперативної та економічної освіти у 1918 р. - http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/2.pdf
6. Хохлов М. П. Підготовка кадрів державної служби на шляху до економіки знань - http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/3/01.pdf
7. Стати економістом або управлінцем – в Україні - http://studyinukraine.gov.ua/wp-content/uploads/2016/07/2010_econ_a5_ua.pdf
8. Пронікова І. В. Проблеми економічної освіти та виховання учнів - http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1908
9. Вітер С. Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю та якості їх професійної підготовки в умовах сьогодення - http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4596/3/MIR_2012_4_149-153.pdf
10. Тувакова Н. В. Ключові аспекти фахової підготовки майбутніх економістів - http://ird.gov.ua/sep/sep20131(99)/sep20131(99)_567_TuvakovaNV.pdf
11. Гайдученко Ю. О. Особливості підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах - http://oaji.net/articles/2017/1739-1499797540.pdf
12. Бабкова-Пилипенко Н. П. Особливості професійної підготовки економістів в університетах Великої Британії та України - http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2012/199-187-13.pdf
13. Красовська Н. А. Проблеми підготовки економістів в умовах трансформації вищої школи - https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1841/1/ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ.pdf
14. Беньковська Н. Б. Порівняльних аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо підготовки економістів у вищих навчальних закладах - http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2016/25.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.10.2018 04.00.00 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Кременчук :: Запитання: 42369  
Сергій запитує:
Подготовка экономистов в Украине в 90-х годах ХХ века.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергій! Відповідь на подібний запит можете переглянути в Віртуальній довідці – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 42389.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.10.2018 07.19.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Кременчук :: Запитання: 42361  
Сергій запитує:
професійна підготовка бакалаврів економічного профілю в університетах Украіни (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)
Наша відповідь:
Сергію, добрий день! Радимо переглянути такі джерела інформації:

Бойчук І.Д. Підготовка бакалаврів у коледжі як фактор готовності їх до професійної діяльності / І.І. Бойчук // Освіта: технікуми, коледжі. – 2007. – №4. – С. 186-196.

Данильчук О. Формування професійної компетентності при підготовці майбутніх спеціалістів економічного профілю у вищому навчальному закладі / О. Данильчук // Молодь і ринок. - 2012. - № 3. - С. 110-113.

Дзюба Г. І. Професійна підготовка майбутніх економістів в Україні і Німеччині: загальні тенденції і відмінності [Електронний ресурс] / Г. І. Дзюба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2015. - Вип. 220. - С. 20-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_220_5

Дутка Г. Я. Проблеми підготовки майбутніх економістів у контексті фундаменталізації вищої освіти / Г. Я. Дутка // Педагогіка і психологія професійної освіти. –– 2004. –– № 5. –– С. 92––99.

Живец, А. Н.Профессиональная компетентность экономиста предприятия XXI века / А. Н. Живец // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 195-206 :

Жильцов, О. Б. Математичні підготовка майбутніх економістів в умовах Болонського процесу [Текст] / О. Б. Жильцов // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - № 2. - С. 120-121

Загородня Алла. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Україні: мережа вищих навчальних закладів ЗАКЛАДІВ // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2016. -№3-4 (48-49). – С. 80-84.. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjV9L2M4e7dAhWQiqYKHUCLBZ4QFjABegQICBAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NPO_2016_3-4_17.pdf&usg=AOvVaw2tSVk7CAtD4LIV1k7TexHE

Іванченко, Є. А.Дослідження щодо виявлення професійної спрямованості студентів та результати її формування в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів [Текст] / Є. А. Іванченко // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. - 2009. - N 10. - С. 123-129

Коваль Т. І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів : моногр. / Т. І. Коваль; Ін-т пед. освіти дорослих АПН України. - К. : Ленвіт, 2007. - 264 c. -

Кудря Я. В. Підготовка фахових економістів і менеджерів для інтегрованих промислових структур / Я. В. Кудря // Актуал. проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 142-147.

Кулішов В. Фахова підготовка економістів європейського рівня освіти / В. Кулішов // Молодь і ринок. - 2011. - № 7. - С. 40-44.

Остапенко Е. О. Професійно важливі якості майбутніх економістів як основа успіху їх професійного саморозвитку / Е. О. Остапенко // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. - К., 2011. - No 3. - Т. ІІІ (28). - С. 189¬- 195. - (Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»)

Остапенко Е. О. Формування готовності майбутніх економістів до
професійного саморозвитку : метод. рек. / Е. О. Остапенко. - К. : Талком, 2015. - 84 с.

Пономаренко В. Харківський національний економічний університет: минуле, сучасне, майбутнє / В. Пономаренко // Вища шк.. - 2009. - № 6. - С. 3-13

Поясок Т. Особливості сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю / Т. Поясок // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2006. - № 1/2. - С. 27-33.

Поясок Т. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх економістів у незалежній Україні / Т. Поясок // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2007. - № 1/2. - С. 25-31

Рум'янцева, Катерина. Використання фахових завдань у процесі професійної підготовки майбутніх економістів [Текст] / К. Є. Рум'янцева, О. М. Вільчинська // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 03-04 квіт. 2016 р.: зб.наук. пр. / ред. кол. О. В. Кобилянський [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - С. 151-154.

Стасюк В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі "школа - вищий заклад освіти" : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Д. Стасюк; Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. - О., 2003. - 20 c.

Стасюк, В. Д.Професійна підготовка економістів у вищому навчальному закладі [Текст] : научное издание / В.Д. Стасюк // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т. - Ізмаїл : ІДГУ, 2002. - Вип. 13. - С. 76-78

Товканець, Ганна. Мотиваційні освітні технології у професійній підготовці майбутніх економістів у вищій школі [Text] / Г. Товканець // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : Національний університет "Львівська політехніка, 2014. - № 4. - С. 34-46

Шерстньова І. В. Цілі і зміст професійної підготовки майбутніх економістів за державними стандартами вищої освіти / І. В. Шерстньова // Проблеми інж.-пед. освіти. - 2008. - № 20. - С. 69-73.

Яковенко О. І. Аналіз змісту практичної підготовки економістів у ВНЗ України / О. І. Яковенко // Підвищення національної конкурентоспроможності: управлінські, соціально-економічні та науково-технологічні аспекти: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.(Ялта, 7–10 листоп. 2012 р.).– Сімферополь: Крим.ін-т бізнесу, 2012.–С.184–187.

Яковенко О.І. Дослідження змісту практичної підготовки майбутніх економістів / О.І.Яковенко // Повышение качества, надежности и долговечности техничеких систем и технологических процессов: сб. труд. ХІ Междунар. науч.-техн. конф. (Эйлат, Израиль,12–20 нояб. 2013 г.) – Хмельницький: ХНУ, 2013. – С.105–108.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/ua/University_en/about_university/general_information/

Місія університету – працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь. Офіційний сайт Київського національного торговельно-економічного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=3&uk

Рейтинг ВНЗ «Топ-200 Україна» – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/47049/

ТНЕУ в TOP-10 кращих економічних ВНЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.tneu.edu.ua/news/2677-tneu-v-top-10-kraschih-ekonomchnih-vnz-ukrayini.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.10.2018 00.31.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.970565 seconds