Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42951
   


Автор запитання: Діана із міста: Житомир :: Запитання: 44771  
Діана запитує:
Доброго дня, можна будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему:Соціальна тематика та жанрова специфіка сучасної української публіцистики на прикладах творів Олександра Ірванця, Оксани Забужко та Юрія Андруховича
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/obraz_2017_1_12.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ling_2013_1_24.pdf
https://www.academia.edu/34735513/СПОСОБИ_ПРЕДСТАВЛЕННЯ_ПОЗИЦІЇ_КОМУНІКАНТА_В_ПИСЬМЕННИЦЬКІЙ_ПУБЛІЦИСТИЦІ_НА_МАТЕРІАЛІ_ПУБЛІЦИСТИЧНИХ_ВИСТУПІВ_О._ЗАБУЖКО_
http://zounb.zp.ua/node/6760
http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/73911/69363
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/obraz_2017_1_12.pdf
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/journalism/25661/
https://studfile.net/preview/8118399/
https://www.academia.edu/14961237/СУЧАСНА_УКРАЇНСЬКА_ПИСЬМЕННИЦЬКА_ПУБЛІЦИСТИКА_У_ВАРІАНТІ_ВИСТУПІВ_О_ЗАБУЖКО_Т_ПРОХАСЬКА_Ю_АНДРУХОВИЧА
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/apr/16147/soloviova.pdf
https://revolution.allbest.ru/literature/00346461_0.html

– Запорожченко Ю. О. Концепт Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андруховича, А. Стасюка: компаративний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» / Ю. О. Запорожченко. – Київ, 2009. – 20 с.
– Стеблина Н. О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О. Забужко, Т. Прохаська, Ю. Андруховича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» / Н. О. Стеблина. – Київ, 2011. – 19, [1] с.
– Руденко Л. С. Українська журнальна публіцистика в парадигмі постмодернізму (80-ті
рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» / Л. С. Руденко. – Запоріжжя, 2010. – 19, [1] с.
– Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : монографія / Л.Є. Василик. – Чернівці : Рута, 2010. – 416 с.
– Погрібний А. Феномен письменницької публіцистики / А.Погрібний // Літературні явища і з’яви (Статті. Портрети. Силуети. Наближення) . – Ніжин : Поліграф, 2007. – С. 61 – 73.
– Корабльова О. Художні особливості жіночого письма О.Забужко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Випуск 9. – Ужгород, 2005. – С.136-138.
– Матвієнко С. Есей: між алібі та компроматом : [про жанр есею на прикладі творчості Оксани Забужко, Юрія Андруховича, Костянтина Москальця] // Критика. – 2000. – Чис. 12. – С. 12-13.
– Філоненко Н. М. Публіцистичний дискурс поезій О. Ірванця / Н. М. Філоненко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2007. – № 766 : сер. Філологія, вип. 51. – С. 229- 232;
– Косенко В. Соціальна експресія публіцистика Оксани Забужко / В.Косенко // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 51-53.
– Погрібний А. До розуміння феномена письменницької публіцистики / А. Погрібний // Слово і Час. – 2007. – № 4. – С. 45-52.
– Титаренко М. Феномен публіцистики: проблема дефініцій / М. Титаренко // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2007. – Вип. 30. – С. 41-50.
– Фірсенко М. Газетна публіцистика Юрія Андруховича 1997–2007 рр.: засоби впливу / М. Фірсенко // Діалог. - 2012. - Вип. 15. - С. 60-73.
– Стеблина Н.О. Людина у письменницькій публіцистиці / Н.О.Стеблина // Інформаційна освіта та професійно-комунікаційні технології ХХІ ст. : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції. – Одеса, 2008. – С. 194-198.
– Матеуш, В.О. Сенсація Оксани Забужко / В. О. Матеуш. – Хмельницький : Видавництво Алли Цюпак, 2006. – 52 с.
– Задорожна О. С. Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужко - постмодерніста : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Задорожна Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2013. - 18 с.
– Шуть В.Я. Інтерсеміотичність поетики сучасної української есеїстики (на матеріалі творчості Юрія Андруховича та Оксани Забужко) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шуть Валентина Яківна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с.
– Філоненко Н. М. Публіцистичний дискурс поезій О. Ірванця / Н. М. Філоненко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 766. Серія : Філологія : сборник / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2007. - Вип. 51. - С. 229-232.

.: Розділ: Література :: 19.10.2020 13.25.43 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.385406 seconds