Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41765
   


Автор запитання: Ліна із міста: Ужгород :: Запитання: 43766  
Ліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію за темою "Образи осені у ліриці Ліни Костенко". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Ліно! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Найкращі вірші Ліни Костенко про осінь
https://ukrainianpeople.us/найкращі-вірші-ліни-костенко-про-осін/

Астаф’єв А. Символіка природи в поезії Ліни Костенко // Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 52-56.
https://md-eksperiment.org/post/20170516-simvolika-prirodi-v-poeziyi-lini-kostenko

Барабаш С. Ліна Костенко: філософія поетичного живопису / С. Барабаш. - Кіровоград, 2003. - 96 c. - укp.

Бернадська Н.І. Ліна Костенко / Н.І. Бернадська // Українська література ХХ століття: навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2008. – С. 207–218.

Векуа О.В. Часопросторова модель пейзажу Ліни Костенко: процесуальність і подійність крізь призму усної колективної творчості / О.В. Векуа // Науковий вісник Східноєвро¬пейського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2015. – № 9. – С. 21–26.

Векуа О. В. Пейзаж як сфера поетичного філософствування у ліриці Ліни Костенко [Електронний ресурс] / О. В. Векуа // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 40(1). - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__21

Глеб, Оксана. Роль пейзажів у історичному романі у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та інтерпретація їх учнями під час роботи над текстом // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 7-8. - С. 30-32. - Бібліогр.: с. 32.

Дишлюк І. М. Лексико-семантичне вираження концепту "природа" у поетичній мові Ліни Костенко : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. М. Дишлюк; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003. - 16 c. - укp.

Захарова В.А. Засоби естетичної виразності в інтимній ліриці Ліни Костенко / В.А. За¬харова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2015. – № 19. – Т. 2. – С. 20–24.

Качуровський І. Поезія Ліни Костенко / І. Качуровський // Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. ? С. 640–645.

Краснова Л. В. Грані поетичної майстерності Ліни Костенко / Л. В. Краснова // Слово і час. – 1995. – № 7. – С. 45–53.

Криловець Н. В. Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Н. В. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 61. - С. 229-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_61_49

Криловець Н. Образ лісу в натурфілософській поезії Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Н. Криловець // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 28. - С. 119-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_28_14

Криловець Н. Образ саду в натурфілософській поезії Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Н. Криловець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 41. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_41_15

Крупко О. І. "Ледь-ледь торкаю слово аквареллю..." (про мистецтво словесного пейзажного малюнка Ліни Костенко) [Електронний ресурс] / О. І. Крупко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2013. - Вип. 23. - С. 238-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2013_23_32

Ратушняк, Олександр. Методика аналізу та інтерпретації ліричного твору : на матеріалі поезії Ліни Костенко "Цей ліс живий. У нього добрі очі" // Дивослово. - 2014. - № 2. - С. 7-9. - Бібліогр.: с. 9.

Слабошпицький М.Ф. Ліна Костенко // Історія української літератури ХХ ст.: у 2 кн. – К.: Вища школа, 1998. – Кн. 2: Друга половина ХХ століття. – С. 120–125.

Філат Т. В. Своєрідність пейзажної лірики Ліни Костенко (поезії розділу "Хочеться чуда і трішки вина" збірки "Триста поезій") [Електронний ресурс] / Т. В. Філат // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. - 2019. - № 1. - С. 185–193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2019_1_21

ЦАРУК ОЛЬГА. «СТАВИТЬ ОСІНЬ НА ЗЕМЛЮ СВОЮ ЗОЛОТУ ЖИРАНДОЛЬ...» : МЕТАФОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ОСІНЬ У ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine66-67-11.pdf

.: Розділ: Література :: 16.01.2020 14.59.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Чернівці :: Запитання: 43702  
Софія запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу про творчість Галини Кирпи. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Аношкіна Г. Галина Кирпа : факти з життя та творчості письменниці / Г. Аношкіна // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 17-18. — С. 32-37.
Аношкіна Г. Галина Кирпа. Факти із життя та творчості письменниці. Поезії "Коли до вас темної ночі", "Мій ангел такий малесенький" : українська література, 8 клас (за новою програмою) / Г. Аношкіна // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 10. — С. 19-22.
Галина Кирпа // Дивосвіт "Веселки" : антологія літератури для дітей та юнацтва в 3 т. Т. 3 : Українська література — Київ : Веселка, 2005. — С. 612-615.
Герасименко Н. Особливий погляд (огляд романів українських письменниць про події Революції Гідності та війну на Сході України) : час теперішній / Н. Герасименко // Слово і час. — 2018. — № 7. — С. 24-35.
Єщенко М. Галина Кирпа : відомі імена / М. Єщенко ; худож. О. Була, В. Ковальчук // Крилаті. — 2016. — № 3. — С. 5.
Жанрово-тематичне розмаїття поезії та прози для дітей і підлітків початку ХХІ століття // Бібліотечка "Дивослова". — 2015. — № 4. — С. 15-60.
Захарченко О. Модерністська поезія Галини Кирпи для дітей / О. Захарченко // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 4. — С. 46-48.
Качак Т. Галина Кирпа : сучасна поезія для дітей / Т. Качак // Українська література для дітей та юнацтва : підручник / Т. Качак. — Київ : Академія, 2018. — С. 271-273.
Кашуба Є. В очікуванні канікул... : матеріали до уроку за повістю М. Парр "Вафельне серце": 8 кл. : позакласне читання : методика, пошук, досвід: завтра – на урок / Є. Кашуба // Всесвітня література в школах України.А — 2018. — № 12. — С. 33-39.
Марченко Н. КЛЮЧ до читання / Н. Марченко // Початкова школа. — 2016. — № 5. — С. 33-37.
Мензатюк З. Галина Кирпа / З. Мензатюк // Рідне слово. Українська дитяча література : хрестоматія у 2 кн. : Кн. 2. — Київ : Либідь, 1999. — С. 447-448.
Поклад Н. Ковток тиші : критика / Н. Поклад // Київ. — 2007. — № 4. — С. 158-161.
Скальська С. Поезія Галини Кирпи : поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому / С. Скальська // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 19-20. — С. 29-34.
Сорока П. Поети із затіння: штрихи до мистецьких силуетів : (Наталка Поклад – Василь Кухта – Михайло Дяченко – Галина Кирпа) / П. Сорока // Після падіння тюремного муру : українська література за роки незалежності: тенденції, проблеми, підсумки (1991-2015). — Житомир : ПП «Рута», 2015. — С. 42-59.

.: Розділ: Література :: 19.12.2019 13.15.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Київ :: Запитання: 43700  
Ілона запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему "Листування Михайла Коцюбинського з дружиною". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Коцюбинський М.М. Я так поріднився з тобою...: листи до дружини / М. М. Коцюбинський ; упоряд. О. Єрмолець [та ін.]. - К. : Ярославів Вал, 2007. - 392 с.: фото.

Мартиненко Я. Епістолярій М. Коцюбинського: листування з дружиною
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/112062/09-Martynenko.pdf?sequence=1
Мацько Л. І. Епістолярна лінгвостилістика Михайла Коцюбинського
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3354/1/Matsko.pdf
Іільків А. В. Між двох світів: поетика інтимного епістолярію Михайла Коцюбинського
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/20.13.14.pdf
Дрофань Л. Листи Михайла Коцюбинського крізь час і простір
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mist_2012_8_9.pdf
Рудницька Г.В . Бачення Італії в новелі М. Коцюбинського «Хвала життю»
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vmdu_2014_11_15.pdf
https://lit.wikireading.ru/37069
Михайло Коцюбинський «Твори. Листи». Твори в 7 томах. Том 6.
https://ost-nvo.com.ua/tvori-listi-2/
Михайло Коцюбинський «Твори. Листи». Твори в 7 томах. Том 7.
https://ost-nvo.com.ua/tvori-listi-3/

.: Розділ: Література :: 19.12.2019 12.06.31 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Херсон :: Запитання: 43698  
Людмила запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про Розстріляне відродження до реферату. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Ad Fontes! До першоджерел! / упоряд. В. Яременко. — Київ : Молодь, 2004. — 400 с. — (Українське розстріляне відродження).
Атамась О. До методики викладання теми "Культура України 30-х років XX ст." : історія України : 10 клас / О. Атамась // Історія в сучасній школі. — 2012. — № 5. — С. 12-14.
Галета О. "Розстріляне відродження": від історії метафори до метафори історії / О. Галета // Слово і час. — 2012. — № 8. — С. 58-65.
Гейман Л. "Україна завжди була в мені, зі мною..." : до 135-річчя від дня народження Гната Хоткевича / Л. Гейман // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 2. — С. 47-57.
Золоті рядки української поезії : Розстріляне Відродження / уклад. О. Зав'язкін ; ілюстр. О. Перепелиці. — Донецьк : БАО, 2008. — 223 с. : іл.
Ковалів Ю. Валер'ян Поліщук : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2018. — № 10. — С. 86-92.
Ковалів Ю. Василь Чечвянський : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2019. — № 3. — С. 84-87.
Ковалів Ю. Володимир Свідзинський : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2018. — № 10. — С. 100-105.
Ковалів Ю. Літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і Час. — 2019. — № 7. — С. 66-76.
Ковалів Ю. Літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і Час. — 2019. — № 8. — С. 102-114.
Ковалів Ю. Літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і Час. — 2019. — № 10. — С. 101-115.
Ковалів Ю. Микола Зеров : дати / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2019. — № 4. — С. 44-50.
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : антол. 1917-1933 : поезія — проза — драма — есей / Ю. Лавріненко ; упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненка ; післямова Є. Сверстюка. — 7-е вид. — Київ : Смолоскип, 2015. — 973 с.
Лущій С. Традиції "розстріляного відродження" в художній та літературознавчій практиці діаспори / С. Лущій // Слово і Час. — 2017. — № 9. — С. 52-60.
Майборода І. Розстріляне відродження : історія України. 10 клас / І. Майборода // Історія України (Шкільний світ). — 2009. — № 13. — С. 16-22.
Невідоме Розстріляне Відродження : антологія / уклад. [та передм.] Ю. Винничук. — Харків : Фоліо, 2016. — 762 с. : портр.
Ніколенко О. Доля і Слово Миколи Зерова / О. Ніколенко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2015. — № 3. — С. 13-21.
Ніколенко О. Микола Зеров – поет і перекладач / О. Ніколенко // Зарубіжна література в школах України. — 2015. — № 5. — С. 56-64.
Новоженець Г. Останній портрет Наталії Гаврилів : мистецька спадщина / Г. Новоженець // Образотворче мистецтво. — 2018. — № 4. — С. 48-51.
Поліщук Н. Цвіт нашої нації: [письменники Розстріляного Відродження] : літературний вернісаж для учнів 11 класу / Н. Поліщук // Дивослово. — 2015. — № 9. — С. 22-27.
Розстріляне Відродження : золоті рядки укр. репресованої прози / [ред.-уклад. О. Зав’язкін]. — Донецьк : БАО, 2009. — 367 с. : іл.
Розстріляне Відродження : шедеври української репресованої драматургії / ред.-уклад. О. В. Зав'язкін ; худож. С. Донець ; дизайн обкл. В. Ю. Лукаша. — Донецьк : БАО, 2009. — 415 с. : іл.
Саєнко В. "Голлівуд на березі Чорного моря" в інтерпретації митців доби Розстріляного Відродження : літературознавство і компаративістика / В. Саєнко // Дивослово. — 2014. — № 7-8. — С. 58-63.
Скорина Л. Специфіка аналізу епічного твору : теорія і практика : на матеріалі оповідання Валер'яна Підмогильного "Ваня" / Л. Скорина // Дивослово. — 2017. — № 4. — С. 53-63.
Стороженко Л. Повернутий із забуття : до річниці з дня народження Бориса Тенети / Л. Стороженко // Дивослово. — 2019. — № 4. — С. 37-50.

.: Розділ: Література :: 18.12.2019 15.18.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Київ :: Запитання: 43687  
Ангеліна запитує:
Добрий день.які книги Анастасії Стельмашек є у бібліотеці.дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ангеліно!У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні книги Агнешки Стельмашик. Чекаємо вас за адресою вул. Януша Корчака, 60:
Стельмашик А. Хроніки Архео. Кн. 1 : Таємниця коштовності Нефертіті / А. Стельмашик ; іл. Я. Пастернака ; пер. з пол. І. Шевченко. — Чернівці : Чорні вівці, 2017. — 239 c. : іл. — (Хроніки Архео).
Стельмашик А. Хроніки Архео. Кн. 2 : Скарб атлантів / А. Стельмашика ; пер. з пол. І. Шевченко ; іл. Я. Пастернака. — Чернівці : Чорні вівці, 2018. — 232 c. : іл. — (Хроніки Архео).

.: Розділ: Література :: 16.12.2019 20.14.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.734856 seconds