Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Сергій із міста: Чернігів :: Запитання: 45113  
Сергій запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про специфіку топоетонімів у творах Г. Вдовиченко. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Герасименко Н. Популярна література кінця XX – початку XXI ст. / Н. Герасименко. – Тернопіль : Джура, 2010. – 264 с.
Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови / М. М. Торчинський. — Хмельницький : Авіст, 2008. — 550 с.
Шотова-Ніколенко Г. В. Топоніми як засіб творення і зміни часопростору в художньому творі / Г. В. Шотова-Ніколенко // Наук. записки Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. — Вип. 1. - 2017. — С. 331–334.
Башкірова О. Концептуалізація мистецтва в сучасному українському жіночому романі (на матеріалі творів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко) [Електронний ресурс] / О. Башкирова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. праць. - 2016. - № 8. - С. 3-11. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Litpro_2016_8_3.pdf.
Башкирова О. Художні параметри індивідуальної свідомості в романі Галини Вдовиченко «Бора» [Електронний ресурс] / О. Башкирова // Синопсис: текст, контекст, медіа. - 2014. - № 2. - С. 1-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2014_2_3.
Галаур С. Регулятивна організація топонімів у сучасному українському художньому тексті [Електронний ресурс] / С. Галаур // Лінгвістичні студії. - 2019. - Вип. 10. - С. 18-28. - Режим доступу: https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/2413-0923-2019-10-18-28.
Козловська Д. В. Текстотвірна функція топопоетонімів романів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко [Електронний ресурс] / Д. В. Козловська // Записки з ономастики. - 2017. - Вип. 20. - С. 136-148. - Режим доступу:http://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/286/1/Текстотвірна функція топопоетонімів романів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко.pdf.

.: Розділ: Література :: 14.01.2021 12.17.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Пирятин :: Запитання: 45109  
Кирило запитує:
Доброго дня! Підкажіть, які книги А. Качана є у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте список книг А. Качана, які знаходяться у Національній бібліотеці України для дітей:
Димань Т. Рідні береги [Ноти] : зб. пісень для дітей дошк. мол. та серед. шк. віку / Т. Димань, А. Л. Качан ; худож. К. Лавро ; в авт. аранжуванні та ред. авт. ; авт. текстів пісень А. Качан. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 26, [1] c. : ноти.
Качан А. Л. Берегові вогні : вірші / А. Л. Качан ; худож. Є. Попов. - Київ : Веселка, 1979. - 24 с. : іл.
Качан А. Л. Ворота міста : вірші / А. Л. Качан ; худож. Л. Гармиза. - Київ : Веселка, 1977. - 17 с. : іл.
Качан А. Л. Гуляє парус на Лимані : лірика, ігрова поезія для юних читачів / А. Л. Качан ; худож. Я. Кернер-Вернер. - Київ : ФОП Зеленський В. Л., 2016. - 159 с. : іл., портр. - Вип. на зам. Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2016 р.
Качан А. Л. Гуляє парус на Лимані : лірика, ігрова поезія для юних читачів / А. Л. Качан ; худож. Я. Кернер-Вернер. - Київ : ФОП Зеленський В. Л., 2016. - 159 c. : іл., портр.
Качан А. Л. Джерельце : вірші / А. Л. Качан ; худож. В. Крюков. - Київ : Веселка, 1975. - 20 с. : іл.
Качан А. Л. До синього моря хмарина пливе : лірич., ігр. та розважливі вірші для дітей / А. Л. Качан ; худож. І. Бойко. - Одеса : Маяк, 2001. - 127 с. : іл.
Качан А. Л. Живу я біля моря : вірші / А. Л. Качан ; худож. Н. А. Попова. - Одеса : Маяк, 1992. - 33 с. : іл.
Качан А. Л. Журавель щипав щавель : фразеологізми у віршах / А. Л. Качан ; худож. О. В. Колісник ; упоряд. Н. М. Вернигора. - Київ : Сотніков О. С., 2002. - 15 с. : іл. - (Веселинка).
Качан А. Л. За нашим садом грає море : лірика, ігрова поезія / А. Л. Качан ; худож. К. Лавро ; [передм. авт.]. - Київ : Веселка, 2016. - 94, [2] c. : іл., фотоіл. - (Українській дитині).
Качан А. Л. Зелений промінь : вірші / А. Л. Качан ; худож. В. Кущ. - Київ : Веселка, 1983. - 32 с. : іл.
Качан А. Л. Колос наливається : вірші / А. Л. Качан ; худож. О. М. Прахова. - Київ : Веселка, 1981. - 16 с. : іл.
Качан А. Л. Листи з осіннього саду : лірика, ігрова поезія / А. Л. Качан ;; худож. К. Лавро. - Київ : Веселка, 2012. - 64 с. : іл. - Вип. на зам. Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. "Українська книга" 2012 р.
Качан А. Л. По дорозі їхав віз : гра зі словами-двійниками : вірші / А. Л. Качан ; худож. Т. В. Нестерова ; упоряд. Н. М. Вернигора. - Київ : Сотніков О.С., 2002. - 15 с. : іл. - (Веселинка).
Качан А. Л. Прощання з літом : вірші / А. Л. Качан ; худож. В. Кузьменко. - Київ : Веселка, 1991. - 54 с. : іл.
Качан А. Л. Світанок року : вірші / А. Л. Качан ; худож. Є. Попов. - Київ : Веселка, 1986. - 32 с. : іл.
Качан А. Л. Хвиля хвилю доганяє : лірич. та ігр. вірші для дітей / А. Л. Качан ; худож. К. Лавро. - Одеса : Маяк, 2007. - 167 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 13.01.2021 09.00.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Батурин :: Запитання: 45107  
Ксенія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему Особливості прозових творів Марка Черемшини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ксеніє! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:
Баран Є. Покутський жайвір : Маркові Черемшині на 140-ліття / Є. Баран // Українська літературна газета. — 2014. — 6 черв. — С. 17.
Войтюк А. Талант чистого синтезу : кілька штрихів до ліричного портрета майстра / А. Войтюк // Літературна Україна. — 2010. — 15 квіт. — С. 7.
Ганущак О. Народжений Гуцульщиною і виплеканий Покуттям / О. Ганущак // Літературна Україна. — 2014. — 19 черв. — С. 3.
Горболіс Л. Партитура ритму у прозі Марка Черемшини [Електронний ресурс] / Л. Горболіс // Слово і час. — 2015. — № 8. — С. 70-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_8_14.
Гуйванюк М. Марко Черемшина в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Гуйванюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 676-677. — С. 63-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2013_676-677_15.
Дмитрук О. Любовний дискурс в циклі "Парасочка" Марка Черемшини [Електронний ресурс] / О. Дмитрук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2011. — Вип. 21. — С. 160-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2011_21_20.
Лях Т. "…любість одно крило біле, а друге темне має": філософсько-психологічне осмислення феномена любові в новелістиці Марка Черемшини [Електронний ресурс] / Т. Лях // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2010. — Вип. 14. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2010_14_25.
Лях Т. Архетип землі у новелістиці Марка Черемшини [Електронний ресурс] / Т. Лях // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2009. — Вип. 13. — С. 177-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2009_13_39.
Лях Т. Творчість Марка Черемшини у контексті західноукраїнської новелістики: жанрово-стильові тенденції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. Лях; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 c.
Матвіяс І. Відображення гуцульського говору в мові творів Марка Черемшини [Електронний ресурс] / І. Матвіяс // Мовознавство. — 2011. — № 2. — С. 14-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2011_2_3.
Миронюк В. Форми вираження авторської свідомості в малій прозі Марка Черемшини [Електронний ресурс] / В. Миронюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 2(2). — С. 185-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(2)__33.
Назаревич Л. Війна в новелістиці Марка Черемшини [Електронний ресурс] / Л. Назаревич // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 29-30. — С. 83-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_29-30_43.
Піхманець Р. Ритмічні принципи організації художнього тексту Марка Черемшини / Р. Піхманець // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2017. — № 3. — С. 75-93.
Резюк А. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини "Село вигибає" [Електронний ресурс] / А. Резюк // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 6. — С. 27-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_6_7.
Резюк А. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини "Село вигибає" / А. Резюк // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 6. — С. 27-29.
Стеф’юк І. Перша світова війна у творчості Марка Черемшини [Електронний ресурс] / І. Стеф’юк // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2015. — № 1. — С. 268-276. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2015_1_33.
Федунь М. Щоденник і спогади Марка Черемшини в контексті української мемуаристики перших десятиліть XX століття / М. Федунь // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2014. — № 2. — С. 100-112.

.: Розділ: Література :: 12.01.2021 19.04.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Полтава :: Запитання: 45106  
Світлана запитує:
Допоможіть знайти критичні статті по творчості Володимира Лиса, зокрема повісті "Соло для Соломії". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу по вашому питанню:
Башкирова О. Літературна традиція як основа моделювання художнього світу в романістиці Володимира Лиса (на матеріалі твору "Соло для Соломії") [Електронний ресурс] / О. Башкирова. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2016. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2016_3_2
Берестова А. А. Релігійні назви і тексти як прецедентні феномени в художній оповіді В. Лиса (на матеріалі роману "Соло для Соломії") [Електронний ресурс] / А. А. Берестова // Лінгвістичні дослідження. — 2014. — Вип. 37. — С. 117-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_37_21
Бородіца С. Художній світ Володимира Лиса / C. Бородіца // Дивослово. — 2019. — № 9. — С. 55-59.
Криворотенко О. Як мотивувати учнів до читання художніх творів / О. Криворотенко // Дивослово. — 2017. — № 2. — С. 27-30.
Нестерчук О. Словотвір загорєнського іменника? (за романами В. Лиса "Століття Якова" та "Cоло для Соломії") [Електронний ресурс] / О. Нестерчук // Лінгвостилістичні студії. — 2018. — Вип. 8. — С. 97-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2018_8_10
Прохасько Т. Кант для Соломії / Т. Прохасько // Лис В. Соло для Соломії. — Харків, 2013. — С. 5-6.
Пухонська О. Травматичний досвід війни у романах "Соло для Соломії" Володимира Лиса та "Сонька" Іґнація Карповича [Електронний ресурс] / О. Пухонська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2017. — Вип. 24. — С. 124-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2017_24_27
Тендітна Н. Смерть як одна з характеристик головної героїні в романі В. Лиса "Соло для Соломії" [Електронний ресурс] / Н. Тендітна, І. Конотоп // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2019. — Вип. 8(2). — С. 184-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(2)__27
Тиха Л. Лексико-семантичні та граматичні особливості порівнянь у повісті Володимира Лиса "Соло для Соломії" [Електронний ресурс] / Л. Тиха // Лінгвостилістичні студії. — 2018. — Вип. 8. — С. 123-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2018_8_13
Фiлiнюк В. А. Лiнгвопоетика власних назв (на матерiалi роману Володимира Лиса "Соло для Соломiї") [Електронний ресурс] / В. А. Фiлiнюк // Записки з ономастики. — 2015. — Вип. 18. — С. 704-716. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2015_18_72
Хом’як Т. В. Жінка на вістрі історії (за романом Володимира Лиса "Соло для Соломії") [Електронний ресурс] / Т. В. Хом’як // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2014. — № 1. — С. 110-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2014_1_17

.: Розділ: Література :: 12.01.2021 12.16.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Вінниця :: Запитання: 45102  
Лариса запитує:
Вірші для випускників
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Класному керівнику : як організувати й провести свято / упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 126 с. — (Бібліотека "Шкільного світу". Загальнопедагогічний напрям).
Колендзян О. Від початкової школи до випускного класу : (готуємось до зовн. незалеж. оцінювання з укр. л-ри) : навч. посіб. / О. Колендзян, З. Торчинська ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. — Кам'янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2008. — 84 с.
Перевозная С. Школьные праздники : сценарии / С. Перевозная ; ил. В.М.Королевский. — Днепропетровск : Днепркнига, 2005. — 140 с. : іл.
Сурмелі Г. Подаруймо школі свято! / Г. Сурмелі. — Харків : Гімназія, 2007. — 62 с.
Чарівний калейдоскоп : (зб. шк. свят та імпрез) / упоряд. В. Іова, Л. Красномовець ; за ред. М. Соловея. — Кам'янець-Подільський : Абетка, 2010. — 119.

.: Розділ: Література :: 11.01.2021 22.38.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.735338 seconds