Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41937
   


Автор запитання: Анастасия із міста: Харьков :: Запитання: 43945  
Анастасия запитує:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу, которая касается сборника Нины Берберовой "Биянкурские праздники". Нужна литература именно на тему этого сборника, остальное творчество пока не нужно.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Е.И. Вышинская Книга Н. Берберовой «Биянкурские праздники» как циклическое единство
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkpnu_fil_2013_33_16.pdf
Шепетовский, Денис Владимирович Жанровые черты фельетона и очерка в рассказах сборника Н. Н. Берберовой "Биянкурские праздники" [Текст] / Д. В. Шепетовский, М. А. Хатямова // Сибирский филологический журнал. - 2017. - № 1. - С. 92-102. - Библиогр.: с. 101
http://journals.tsu.ru/sjp/&journal_page=archive&id=1555&article_id=34446
Хатямова Марина Альбертовна Организация повествования в рассказах Н. Н. Берберовой (от «Биянкурских праздников» к «Рассказам не о любви»)
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-povestvovaniya-v-rasskazah-n-n-berberovoy-ot-biyankurskih-prazdnikov-k-rasskazam-ne-o-lyubvi
Хатямова М.А. Субъектная организация «Бианкурских праздников» H. H. Берберовой
https://md-eksperiment.org/post/20191124-subektnaya-organizaciya-biankurskih-prazdnikov
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/79689/1/iurg-2019-193-10.pdf
https://docplayer.ru/54112485-Ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainy-harkovskiy-nacionalnyy-pedagogicheskiy-universitet-imeni-g-s-skovorody-vyshinskaya-evgeniya-igorevna.html

.: Розділ: Література :: 28.03.2020 18.05.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Луцьк :: Запитання: 43940  
Христина запитує:
Добрий день. Підберіть, будь ласка, літературу до творчості Мільтона.
Наша відповідь:
Добрий день, Христино. Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Англійська література 17 ст. Творчість Дж. Мільтона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://megapredmet.ru/1-82197.html
Бітківська Г. В. Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття : практикум / Г. В. Бітківська, Т. А. Динниченко. - К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. - 160 с. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8361/1/Bitkivska_Dynnychenko_IZL_2010_GI.pdf
Блощук Олег. «Утрачений» і «Повернений» рай Джона Мільтона / О. Блощук. – Режим доступу: https://slovovchitelyu.org/author/bloschuk/utrachenyj-i-povernenyj-raj-dzhona-miltona/
Бортник Є. П. Драматичні задуми Мільтона і його трагедія «Самсон-борець» / Є. П. Бортник. – Режим доступу: https://md-eksperiment.org/post/20171030-dramatichni-zadumi-miltona-i-jogo-tragediya-samson-borec
Джон Мільтон і його забутий трактат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/2007683
Зуєнко М. О. Міфопоетична парадигма творення світу в поемі «Втрачений рай» Дж. Мільтона / М. О. Зуєнко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2015. - № 17. – Т. 1. – С. 82-84. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v17/part_1/24.pdf
Кочур Г. Джон Мільтон // Література та переклад : Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю / упоряд. А. Кочур, М. Кочур ; передм. І. Дзюби, Р. Зорівчак. – Т. 2. - К. : Смолоскип, 2008. – С. 683–694.
Легка Ольга. Джон Мільтон та Іван Франко: генії на роздоріжжі / О. Легка // Вісник Львівського університету. Серія «Філологія». - 2011. - Випуск 55. - С. 298-303. – Режим доступу: http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/55_2011/55_2011_Lehka_Olha.pdf
Література Англії. Джон Мільтон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/18421120/kulturologiya/literatura_angliyi_dzhon_milton
Людина та світ у поемі Мільтона «Втрачений рай» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://allref.com.ua/uk/skachaty/Lyudina_ta_svit_u_poemi_Mil-tona_«Vtracheniiy_raiy»
Самарин Р. М. Творчество Джона Мильтона / Р. М. Самарин. – М. : Издательство Московского университета, 1964. – 484 с.
Художня система образів в поемі Д. Мільтона "Втрачений рай" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://4ua.co.ua/literature/ra2ad68b4d53a88521316d36_0.html
Українка Леся. [Джон Мільтон] / Леся Українка // Українка Леся. Зібрання творів у 12 тт. – Т. 8. – К. : Наукова думка, 1977. - С. 203-214.
Чамеев А. А. Джон Мільтон і його поема «Втрачений рай». - Л. : Вид-во Ленінградського ун-ту, 1986.
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=5775
https://studopedia.su/5_4954_rozvitok-literaturi-baroko-v-anglii-tvorchist-dzhmiltona-dzhdonna.html
https://studfile.net/preview/7435553/page:6/
http://um.co.ua/9/9-4/9-47284.html
https://fable.in.ua/tvorchist-miltona-zagublenij-raj/
http://bookwu.net/book_storiya-zarubizhno-zhurnalistiki_1034/60_5.3.-pamflet-dzhona-miltona-areopagitika

.: Розділ: Література :: 26.03.2020 16.26.50 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 43935  
Ольга запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу про М. Зернова. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 6160; 7235; 19466.

.: Розділ: Література :: 24.03.2020 18.33.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 43925  
Христина запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка підшукати літературу на тему курсової:”Дитячі розважальні програми та шоу в Україні:особливості та тенденції(1991-2020)”
Наша відповідь:
Добрий день, Христино! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Білоус О. Діти - найвимогливіша й найбеззахисніша телевізійна аудиторія / О. Білоус // Теле- та радіожурналістика. - 2005. - Вип. 6. – С. 72-87.
Борисова Т. В. Основні засади педагогічного керівництва сприйняттям учнівською молоддю продукції телебачення / Т. В. Борисова // Збірник наукових праць молодих вчених. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С.248–250.
Веруцька І. Розважальна телепрограма: поняття та класифікація [Електронний ресурс] / І. Веруцька ; Національний університет «Острозька академія». – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2015/розважальна-телепрограма-поняття-та/
Гоян В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян. – К., 2011. – 319 с.
Єлісовенко Ю. П. Реалії та перспективи становлення дитячого телебачення в Україні / Ю. П. Єлісовенко // Журналістика : науковий збірник / за ред. Н. Сидоренко. – К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 31.
Зайцева А. В. Дитячі розважально-пізнавальні телепередачі / А. В. Зайцева // Вісник ДАКККМ. – 2013. - № 1. – С. 106-109. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/137336-295165-2-PB.pdf
Загороднюк В. Є. Передумови створення та практика функціонування дитячих телеканалів «Піксель» та «ПЛЮСПЛЮС» / В. С. Загороднюк // Актуальні питання масової комунікації. – 2013. – Вип. 14. – С. 120-127. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/apmk_2013_14_27.pdf
Загороднюк В. Є. Теоретична розвідка теми «Телебачення для дітей» (період 2003-2014 рр.) : Всеукраїнська науково-практична конференція. 2-3 жовтня 2014 / В. Є. Загороднюк // Збірник наукових праць КНУ ім. Т. Шевченка. – Журналістика. Філологія. Медіаосвіта. - 2014. – С. 53-57. - Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3867/1/Zagorodnuk.pdf
Климович Ірина. Дитячі телевізійні програми у телепросторі. Їх вплив на свідомість та формування культури підростаючого покоління / І. Климович ; Львівський національний університет імені Івана Франка // Теле- та радіожурналістика. – 2015. – Вип. 14. – С. 175-178. – Режим доступу: http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n14/tv14-23.pdf
Кошак К. О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 "Журналістика" / К.О. Кошак ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2007. – 20 с.
Кошак К. О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади ; дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / К. О. Кошак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журн. - К., 2007. - 240 с.
Кошак К. О. Форми і методи створення телепрограм для дітей та юнацтва [Електронний ресурс] / К. О. Кошак. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2098
"Крок до зірок" і європейські традиції // Молодь України. – 2005. – 17 червня.
Мацко Ірина. Дитячі передач на українському ТБ [Електронний ресурс] / І. Мацко. – Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=27776
Невмержицька О. В. Розважальні програми основних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків / О. В. Невмержицька ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 194, [1] с.
Пенчук І. Л. Телебачення для дітей в Україні: інформаційно-емоційний і змістовно-тематичний потенціал ; дис. д-ра наук із соц. комунік. : 27.00.04 / І. Л. Пенчук ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 423 с.
Шайкіна О. О. Про вплив телебачення на формування моральних якостей і естетичних цінностей особистості дитини дошкільного і молодшого шкільного віку / О. О. Шайкіна // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2004. – Т. 6, ч. 4. – С. 364–368.
Юсипович, А. Типи програм розважального телебачення України [Електронний ресурс] / А. Юсипович. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122
http://day.kyiv.ua/uk/article/media/tysyacha-program-vid-malechi
https://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/ahresiya-i-tryvoha/vikovi-osoblyvosti-spryynyattya-dytyachykh-prohram-na-telebachenni-yevropeyskyy-dosvid.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0919&T=01_4&lng=1&st=0
http://fest.dytiatko.org.ua/краща-телепрограма-дит/
http://tvoemisto.tv/news/shcho_dyvytysya_z_ditmy_5_dytyachyh_peredach_dlya_riznogo_viku_86308.html
https://referat.me/journalism/63819-osoblivost-dityachih-telev-z-ynih-program-na-ukrayinskomu-telebachenn

.: Розділ: Література :: 20.03.2020 13.29.39 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 43923  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи "Методика вивчення "Різдвяної пісні в прозі" Ч. Діккенса у 6 класі". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Антонова Г. С. Підсумковий урок вивчення твору Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі" : 6-й клас : методичний сезам / Г. С. Антонова // Зарубіжна література в школі. - 2015. - № 21-22 (листопад). - С. 11-12.
Бондар В. І. Цикл з теми "Література і моральне вдосконалення людини" : 6 клас : з використанням форм і прийомів інтерактивного навчання : [уроки 4-9] / В. І. Бондар
// Зарубіжна література в школі. - 2010. - № 23-24 (грудень). - С. 33-41. - Бібліогр.: с. 41.
Гарна Світлана. Індивідуалізація освітнього простору учня на уроках зарубіжної літератури / С. Гарна // Всесвітня література в сучасній школі. - 2016. - № 1. - С. 23-25.
Горська Тетяна. Ігрові технології на уроках зарубіжної літератури : 6-й клас / Т. Горська
// Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2018. - № 11 (листопад). - С. 64-68. - Бібліогр.: с. 68.
Грукаленко Т. В. Словникова робота на уроках світової літератури : (методичні рекомендації та матеріали до словникової роботи за окремими творами світової літератури в 5-8-х класах) : школа педагога / Т. В. Грукаленко // Зарубіжна література в школі. - 2013. - № 13-14 (липень). - С. 12-28.
Денищенко О. М. Урок вивчення твору Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі", створений за технологією критичного мислення : 6-й клас / О. М. Денищенко // Зарубіжна література в школі. - 2015. - № 21-22 (листопад). - С. 58-61. - Бібліогр.: с. 61.
Зарубіжна література : матеріали до уроків: 6 кл. / уклад. Р. Б. Шутько. - Х. : Торсінг, 2000. - 206 с. : іл. - (Бібліотека вчителя).
Кашуба Є. "Дволикий Янус" : урок у 6 класі за біоадекватною технологією навчання / Є. Кашуба // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 10. - С. 46-50.
Клець О. Досвід упровадження технології змішаного навчання в українській загальноосвітній школі / О. Клець. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/192993-430012-1-SM (1).pdf
Книжка для вчителя : уроки зі світової літератури в 6 класі / О. М. Ніколенко, Л. В. Мацевко-Бекерська, О. В. Орлова та ін. - К. : Грамота, 2014. – 239 с. – (Бібліотека словесника). - Режим доступу: http://www.1000журавлів.укр/wp-content/uploads/2018/08/Книжка-для-вчителя_6-клас.pdf
Костюк Наталя. Різдвяна подорож Скруджа як можливість осягнути своє життя : урок зарубіжної літератури : 6 клас / Н. Костюк // Всесвітня література в сучасній школі. - 2018. - № 1. - С. 19-21.
Лук'янченко Н. І. Дидактичний матеріал до вивчення твору Ч. Діккенса "Різдвяна пісня в прозі" : 6-й клас / Н. І. Лук'янченко // Зарубіжна література в школі. - 2015. - № 15-16 (серпень). - С. 78-82. - Бібліогр.: с. 82.
Міляновська Ніна Равілівна. Зарубіжна література : 6 кл. : посіб.-хрестоматія / Н. Р. Міляновська ; худож. Т. Проць. - Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. - 303 с. : іл.
Ніколенко О. Різдвяні фантазії Чарльза Діккенса : матеріали до вивчення "Різдвяної пісні в прозі", 6 клас / О. Ніколенко, М. Зуєнко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. – № 12. – С. 10–14.
Особливості вивчення зарубіжної літератури в 5-6 класах. – Режим доступу:
https://urok-ua.com/osoblivosti-vivchennya-zarubizhnoyi-literaturi-v-5-6-klasah/
Пітерська Олена. Культурологічна природа осмислення художнього твору учнями основної школи : з досвіду роботи вчителя-методиста Олени Пітерської // Зарубіжна література в школах України. - 2016. - № 1 . - С. 26-29. - Бібліогр.: с. 27, 29.
Посібник із зарубіжної літератури. – Режим доступу: https://www.geneza.ua/sites/default/files/product-images/6class/ZarLit/Voloschuk_SL_KV_6.ua.pdf
Приймачук О. Міфопоетика різдвяних оповідань : Чарлз Діккенс і українська література / О. Приймачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. - Тернопіль, 2012. - Вип. 34. - С. 298-309.
Радиш І. І. Прийоми мотивації навчальної діяльності учнів на уроках світової літератури : я атестуюсь! / І. І. Радиш // Зарубіжна література в школі. - 2013. - № 7 (квітень). - С. 24-28. - Бібліогр.: с. 28 .
Савчук Валентина. Змінити долю, змінивши життя : [цикл уроків за повістю Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі"] / В. Савчук // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 22 (листопад). - С. 33-41. - Бібліогр.: с. 41.
Сорока Інна. Кросенс як засіб розвитку логічного і неординарного творчого мислення учнів на уроках зарубіжної літератури / І. Сорока // Зарубіжна література в школах України. - 2017. - № 1. - С. 46-57. - Вебліогр.: с. 57.
Талашко Олена. Формування предметних компетентностей учнів засобами інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури (з досвіду роботи) : методична розробка / О. Талашко. – Режим доступу: https://fliphtml5.com/fxesz/szzn/basic
Тіхомірова О. А. Духовне відродження Скруджа у повісті "Різдвяна пісня у прозі" : 6-й клас : методична лоція / О. А. Тіхомірова // Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 23-24 (грудень). - С. 2-4.
Ткач Ірина. Навчаємо учнів роботи з текстом : 5-6 класи / І. Ткач // Зарубіжна література в школах України. - 2016. - № 5. - С. 40-43.
Хроменко Ірина. Аналіз "слідом за автором" у практиці вчителів-словесників / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 7-8. - С. 42-47.
Хроменко Ірина. Проблемно-тематичний аналіз твору. Заняття № 3 / І. Хроменко
// Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 7-8. - С. 35-41.
Чередник Людмила Анатоліївна. Вивчення зарубіжної літератури : 6 кл. : Календ. плани. Розроб. уроків. Метод. поради. Дидакт. матеріали / Л. А. Чередник. - Х. : Ранок, 2006. - 224 с. - (Авторський урок).
Шепелєва Наталя. Гуманістичний зміст і висока людяність твору Ч. Діккенса "Різдвяна пісня в прозі..." : 6 клас / Н. Шепелєва // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 22 (листопад). - С. 29-32.
Шишман Н. М. Ч. Діккенс. "Різдвяна пісня у прозі" / Н. М. Шишман // Все для вчителя. - 2013. - № 5. - С. 145-147.
http://metodportal.com/taxonomy/term/492
http://volodymyrivka.ucoz.com/load/urok_zarubizhnoji_literaturi_vchitel_lostik_s_s/1-1-0-18
https://naurok.com.ua/urok-zarubizhno-literaturi-gumanistichniy-zmist-i-visoka-lyudyanist-tvoru-ch-dikkensa-rizdvyana-pisnya-v-prozi-68836.html
https://infourok.ru/metodichna-rozrobka-uroku-rizdvyana-podorozh-skrudzha-v-chasi-ta-prostori-yak-mozhlivist-pereosmisliti-svoe-zhittya-3879586.html
https://vseosvita.ua/library/podoroz-golovnogo-geroa-skrudza-u-casi-ta-prostori-ak-mozlivist-osagnuti-svoe-zitta-za-povistu-c-dikkensa-rizdvana-pisna-v-prozi-122581.html

.: Розділ: Література :: 19.03.2020 18.02.33 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.4944 seconds