Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38931
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 40896  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література про життя і творчість Миколи Гуровича Куліша. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=19
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kulish-mikola/328-mikola-kulish-biografiya
http://www.ukrlit.vn.ua/author/kulish_panteleymon.html
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=103&type=tvorch
Є. Нахлік Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель
http://chtyvo.org.ua/authors/Nakhlik_Yevhen/
Крижанівська Т.Пантелеймон Куліш — першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2009_8_15.pdf
http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=1762
П.Куліш як дослідник народної культури України
http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=946
А.Демченко Гротескний світ у драмах М.Куліша
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/524/1/ГРОТЕСКНИЙ СВІТ У ДРАМАХ МИКОЛИ КУЛІША.pdf
Стецюк К.П. Україна у творчості П.Куліша: етнокультурний вимір
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13826/24-Stetsiuk.pdf?sequence=1
О.Ясь Козацько-гетьманська минувщина в рецепції Куліша
http://history.org.ua/JournALL/uacenter/8/14.pdf
Ж.Янковська Фольклористична діяльність П.Куліша
http://eprints.oa.edu.ua/89/1/yankovska.pdf
Владимирова В. М. Пантелеймон Куліш - дослідник української літератури
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Владимирова В$
Ткачук М.П. Художній дискурс роману «Чорна рада» П.Куліша
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/tkachuk.pdf

.: Розділ: Література :: 27.07.2017 10.37.06 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 40894  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати дослідження останніх двох десятиліть про життя і творчість Миколи Куліша. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Є. Нахлік Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель. Том 1,2. Пантелеймон Куліш як реформатор українського віршування
http://chtyvo.org.ua/authors/Nakhlik_Yevhen/
Євген Нахлік Особливості релігійно-філософського світогляду П.Куліша
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/480Nachlik.pdf
В.І.Пуліна Естетичний тезаурус текстів Пантелеймона Куліша
http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2062-estetichnij-tezaurus-tekstiv-pantelejmona-kulisha.html
Пуліна В.І. Етноментальні аспекти романтизму П.Куліша
http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/1972-etnomentalni-aspekti-romantizmu-pantelejmona-kulisha.html
Пуліна В. Романтична спрямованість естетичних поглядів Пантелеймона Куліша
http://bo0k.net/index.php?p=article&id=19824
Д.Кондрат’єва Вплив поглядів П. Куліша на формування української національної ідеї
http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/1206/1233
http://shron.chtyvo.org.ua/Kondratieva_Dariia/Postat_Panteleimona_Kulisha_u_naukovii_literaturi.pdf
Крижанівська Т.Пантелеймон Куліш — першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2009_8_15.pdf
Жулинський М. Із забуття - в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини) (П.Куліш)
http://chtyvo.org.ua/authors/Zhulynskyi_Mykola/Iz_zabuttia_-_v_bezsmertia/
Владимирова В. М. Пантелеймон Куліш - дослідник української літератури
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Владимирова В$
О.Ісаєнко До питання про місце П.О. Куліша в історії Кирило-Мефодіївського товариства
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/42114/06-Isaenko.pdf?sequence=1
С.Єрмоленко П.Куліш в історії української літературної мови
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12892/01-Yermolenko.pdf?sequence=1
В.Лазарєва До історіографії досліджень державницько-правових ідей у творчості П.Куліша
http://shron.chtyvo.org.ua/Lazarieva_Valentyna/Do_istoriohrafii_doslidzhen_derzhavnytsko-pravovykh_idei_u_tvorchosti_Panteleimona_Kulisha.pdf
http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=1762
Стецюк К.П. Україна у творчості П.Куліша: етнокультурний вимір
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13826/24-Stetsiuk.pdf?sequence=1
Ж.Янковська Фольклористична діяльність П.Куліша
http://eprints.oa.edu.ua/89/1/yankovska.pdf
О.Ясь Козацько-гетьманська минувщина в рецепції Куліша
http://history.org.ua/JournALL/uacenter/8/14.pdf
Останіна Г. Г. Східний світ у художньому моделюванні Пантелеймона Куліша
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/4-12-37.pdf
Ткачук М.П. Художній дискурс роману «Чорна рада» П.Куліша
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/tkachuk.pdf
Кравченко О.О. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність П.Куліша (1819–1897)
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2288/1/dusertacia_Kravchenko.pdf

.: Розділ: Література :: 26.07.2017 14.15.39 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 40892  
Катерина запитує:
Доброго дня! Мені потрібна інформація на тему:"Весільні обряди.Опис весілля в художній літературі". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 40657.

.: Розділ: Література :: 25.07.2017 19.10.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 40881  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про п'єсу "Маклена Граса" Миколи Куліша. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро!
Для Вас такий перелік:
1. Жила С. Особливості вивчення п’єси М. Куліша "Маклена Граса" / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - N 5. - С. 39-46.
2. Матющенко А. "...Розмова людини з самим собою про зраду й смерть" : "Маклена Граса" і "Патетична соната" Миколи Куліша: аспект внутрішньої колізії героя / А. Матющенко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2004. - N10. - С. 24-28.
3. Працьовитий В.С. Український національний характер в драматургії Миколи Куліша / В. С. Працьовитий. - Л. : Світ, 1998. - 182 с.
4. Салімонович Л. “Я вибираю Березіль…”: [про постановки Л. Курбасом п’єс “Мина Мазайло”, “Народний Малахій”, “Маклена Граса”] / Л. Салімонович // Україна молода. – 1993. – 30 квіт. – С. 8.
http://bit.ly/2tWbRnz
Конспект уроку на тему: «Драматургія. Розвиток національного театру. Микола Куліш. «Маклена Граса» (оглядово)».
http://bit.ly/2tU0gXr
Кремінська І.М. МІФОЛОГЕМА ДИТИНИ В ДРАМІ М. КУЛІША “МАКЛЕНА ГРАСА”
http://bit.ly/2tVLZrN
Матеріали до методичного посібника «Розвиток українського театру. Микола Куліш. «Маклена Граса»
http://ruthenia.info/txt/biletskv/plahtt/ukc.html
Плахтій Т. Поетика драм Миколи Куліша: традиції та новаторство (цикл статей)
На все добре!

.: Розділ: Література :: 15.07.2017 10.04.13 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Одеса :: Запитання: 40839  
Оксана запитує:
Алегоричне значення образів повісті-казки Ю.Винничука "Місце для дракона"
Наша відповідь:
Оксано, добридень! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Слюсар, А. Ф.Українська дитяча література в іграх // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 1. - С. 43-48.

Слюсар, А. Ф.Дидактичний матеріал до вивчення твору Юрія Винничука "Місце для Дракона" // Все для вчителя. - 2015. - № 10. - С. 27-28.

Урок: Парадокс: дракон Грицько - поет і християнин. Характеристика головних образів
http://artword.com.ua/541-urok-paradoks-drakon-grycko-poet-i-hrystyianyn-harakterystyka-golovnyh-obraziv.html

Урок: Повість Юрія Винничука "Місце для дракона". Казка про сучасний світ, у якому й досі панують "драконячі закони"
http://artword.com.ua/540-urok-povist-yuriia-vynnychuka-misce-dlia-drakona-kazka-pro-suchasnyi-svit-u-iakomu-i-dosi-panuiut-drakoniachi-zakony.html

УРОК № 60 Юрій Винничук. "Місце для дракона". Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви
http://www.ukrlit.vn.ua/lesson/8klas_1/59.html

«Місце для дракона». Аналіз
http://dovidka.biz.ua/mistse-dlya-drakona-analiz/

СУЧАСНИЙ СВІТ, У ЯКОМУ Й ДОСІ ЖИВУТЬ «ДРАКОНЯЧІ ЗАКОНИ»
http://oin.in.ua/drakonyachi-zakony/

УРОК № 68 Контрольна робота за творчістю Ю. Винничука, І В. Чемериса та письменників рідного краю
http://www.ukrlit.vn.ua/lesson/8klas_1/66.html

УРОК № 58 Юрій Винничук. «Місце для дракона». Повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони»
http://www.ukrlit.vn.ua/lesson/8klas_1/57.html

Урок: Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви у творі Ю.Винничука «Місце для дракона»
http://artword.com.ua/542-urok-rozdumy-pro-dobro-i-zlo-virnist-i-zradu-docilnist-samopozhertvy-u-tvori-yuvynnychuka-misce-dlia-drakona.html

.: Розділ: Література :: 14.06.2017 15.49.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.46844 seconds