Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Ксенія із міста: Батурин :: Запитання: 45107  
Ксенія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему Особливості прозових творів Марка Черемшини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ксеніє! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:
Баран Є. Покутський жайвір : Маркові Черемшині на 140-ліття / Є. Баран // Українська літературна газета. — 2014. — 6 черв. — С. 17.
Войтюк А. Талант чистого синтезу : кілька штрихів до ліричного портрета майстра / А. Войтюк // Літературна Україна. — 2010. — 15 квіт. — С. 7.
Ганущак О. Народжений Гуцульщиною і виплеканий Покуттям / О. Ганущак // Літературна Україна. — 2014. — 19 черв. — С. 3.
Горболіс Л. Партитура ритму у прозі Марка Черемшини [Електронний ресурс] / Л. Горболіс // Слово і час. — 2015. — № 8. — С. 70-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_8_14.
Гуйванюк М. Марко Черемшина в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Гуйванюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 676-677. — С. 63-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2013_676-677_15.
Дмитрук О. Любовний дискурс в циклі "Парасочка" Марка Черемшини [Електронний ресурс] / О. Дмитрук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2011. — Вип. 21. — С. 160-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2011_21_20.
Лях Т. "…любість одно крило біле, а друге темне має": філософсько-психологічне осмислення феномена любові в новелістиці Марка Черемшини [Електронний ресурс] / Т. Лях // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2010. — Вип. 14. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2010_14_25.
Лях Т. Архетип землі у новелістиці Марка Черемшини [Електронний ресурс] / Т. Лях // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2009. — Вип. 13. — С. 177-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2009_13_39.
Лях Т. Творчість Марка Черемшини у контексті західноукраїнської новелістики: жанрово-стильові тенденції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. Лях; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 c.
Матвіяс І. Відображення гуцульського говору в мові творів Марка Черемшини [Електронний ресурс] / І. Матвіяс // Мовознавство. — 2011. — № 2. — С. 14-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2011_2_3.
Миронюк В. Форми вираження авторської свідомості в малій прозі Марка Черемшини [Електронний ресурс] / В. Миронюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 2(2). — С. 185-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(2)__33.
Назаревич Л. Війна в новелістиці Марка Черемшини [Електронний ресурс] / Л. Назаревич // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 29-30. — С. 83-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_29-30_43.
Піхманець Р. Ритмічні принципи організації художнього тексту Марка Черемшини / Р. Піхманець // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2017. — № 3. — С. 75-93.
Резюк А. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини "Село вигибає" [Електронний ресурс] / А. Резюк // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 6. — С. 27-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_6_7.
Резюк А. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини "Село вигибає" / А. Резюк // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 6. — С. 27-29.
Стеф’юк І. Перша світова війна у творчості Марка Черемшини [Електронний ресурс] / І. Стеф’юк // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2015. — № 1. — С. 268-276. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2015_1_33.
Федунь М. Щоденник і спогади Марка Черемшини в контексті української мемуаристики перших десятиліть XX століття / М. Федунь // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2014. — № 2. — С. 100-112.

.: Розділ: Література :: 12.01.2021 19.04.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.32088 seconds