Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42938
   


Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 44715  
Ірина запитує:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи з методики викладання української літератури на тему: "Розвиток художнього сприймання учнів у процесі вивчення української літератури"! Дякую)))
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Шляхи, методи та прийоми формування художнього сприймання творів літератури
http://eprints.zu.edu.ua/10133/1/4.pdf
Халін, В. В. ,Усатий А. В. Структура художнього сприймання і його місце в процесі організації занять з літератури
http://eprints.zu.edu.ua/10132/1/3.pdf
Роль літературно-художнього сприймання у формуванні літературної компетентності учнів
http://eprints.zu.edu.ua/13827/1/халін.pdf
Роль сприймання художнього твору у процесі його реалізації
https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/03/18-2.pdf
Формування літературно-художнього сприймання учнів як діалектична єдність і взаємоперехід мети і засобів літературної освіти школи
http://eprints.zu.edu.ua/10024/1/Халін.pdf
Вікові особливості сприйняття школярами літературних творів
https://ukrlit.net/article/1076.html
Психолого-педагогічні питання сприйняття художнього твору молодшими школярами
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2016/10_2016/5.pdf
Методика роботи над літературним твором з молодшими школярами
http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/510
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17611/7/Bogdanec_Biloscalenko_RM_GI.pdf
Аналіз труднощів сприймання художніх творів молодшими школярами
https://core.ac.uk/download/pdf/32307723.pdf
Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів основної школи
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ulvzsh_2013_12_11.pdf
В.Халін Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі»
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vg_2010_20_47.pdf
Проблема сприймання художнього твору учнями у методичній спадщині Н.Й. Волошиної
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znppo_2014_16_27.pdf
До проблеми розуміння учнями художніх текстів
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/9_2011/46.pdf

.: Розділ: Література :: 21.09.2020 22.17.59 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Буча :: Запитання: 44714  
Олександра запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою для контрольної роботи про прозову та поетичну спадщину Євгена Плужника. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, уроки толерантності, радянські політичні анекдоти, застосування відеоджерел на уроках історії, видатних державних, політичних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2018. — № 11. — Школа патріота. — С. 1-48.
Білічак О. Стилістичні фігури в поетиці Євгена Плужника [Електронний ресурс] / О. Білічак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 30(1). — С. 7-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_30(1)__4.
Білічак О. Своєрідність метафоричної образності поезії Євгена Плужника / О. Білічак // Держава та регіони. Сер. Гуманітар. науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 27-32.
Бодасюк О. Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь" та "Дні" у літературному контексті 20-их років ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Бодасюк // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 43(1). — С. 62-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_43(1)__10.
Гальчук О. Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичному прочитанні прецедентного тексту [Електронний ресурс] / О. Гальчук // Слово і час. — 2013. — № 12. — С. 92-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_12_22.
Гальчук О. Рецепція традицій Софокла а поезії зрілого неоромантизму (на матеріалі лірики Євгена Плужника) [Електронний ресурс] / О. Гальчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 37. — С. 80-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_27.
Гінгіна О. Осінь у мистецтві : 11-й клас / О. Гінгіна // Світова література (Шкільний світ). — 2015. — № 11-12. — С. 29-37.
Голик О. Світле вітання життю. Творчість Євгена Плужника : українська література, 11 клас / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 11. — С. 38-41.
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 13. — С. 4-28.
Капленко О. Художня модель урбаністичного простору у романі Євгена Плужника "Недуга" [Електронний ресурс] / О. Капленко // Молодий вчений. — 2017. — № 4.3. — С. 93-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4.
Кодак М. Огром Євгена Плужника-поета : монографія / М. Кодак; Ін-т л-ри ім. Т.Шевченка НАН України. — Луцьк : Твердиня, 2009. — 192 c.
Криворотенко О. Використання прийомів розвитку критичного мислення на уроках літератури : [з теми "Космічні мотиви в поезії Євгена Плужника"] / О. Криворотенко // Дивослово. — 2018. — № 5. — С. 6-11.
Михайлова А. Еротичні екзистенціали у романі Євгена Плужника "Недуга" [Електронний ресурс] / А. Михайлова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2011. — Вип. 3(1). — С. 121-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2011_3(1)__18.
Поліщук Н. Цвіт нашої нації: [письменники Розстріляного Відродження] : літературний вернісаж для учнів 11 класу / Н. Поліщук // Дивослово. — 2015. — № 9. — С. 22-27.
[Розробки уроків з української літератури для 11 класу] : 1 семестр : [добірка] // Бібліотечка "Дивослова". — 2011. — № 9. — С. 2-88.
Салига Т. Плужник поміж двох таборів : до 80-ї річниці з дня смерті поета на Соловках / Т. Салига // Літературна Україна. — 2016. — 4 лют. — С. 8-9, 13.
Суховєєнко К. Традиції "нової драми” у п’єсах Євгена Плужника [Електронний ресурс] / К. Суховєєнко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 7. — С. 173-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_7_25.
Ткачук М. Суб’єктно-об’єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника [Електронний ресурс] / М. Ткачук // Філологічні трактати. — 2014. — Т. 6, № 4. — С. 95-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_4_19.
Токмань Г. "Розрита" і "занедбана" могили: діалог Євгена Плужника з Тарасом Шевченком [Електронний ресурс] / Г. Токмань // Слово і час. — 2013. — № 4. — С. 79-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_4_10.
Чадюк М. Історія про мрії, випробування і пам'ять : київські адреси "Розстріляного Відродження" (Підмогильного, Плужника і Косинки) / М. Чадюк // День. — 2018. — 7-8 груд. — С. 23.
Школа В. Екзистенціальні мотиви у п’єсі Євгена Плужника "Змова у Києві" [Електронний ресурс] / В. Школа // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 13. — С. 133–138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_13_19.

.: Розділ: Література :: 21.09.2020 10.05.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44711  
Валерія запитує:
Доброго дня. Знайдіть будь-ласка літературу до питання "Етичний та соціальний аспекти колективного героя у романі А. Барбюся "Вогонь"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Пропонуємо Вам переглянутим наступні джерела:
Барбюс А. Вогонь /А. Барбюс. Київ : Молодь, 1974. – 303 с.
Барбюс Анрі [Електронний ресурс] // Бібліотека java, fb2, doc, epub книг українською : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/25280. — Назва з екрана.
Гончар О. Твори: в 7 т. / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1987. – Т. 4. – 589 с.
Гуменний М. Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: компаративний аспект: монографія. – Вид. друге доповнене. / М. Гуменний. – Київ : «Євшан-зілля», 2012. – 376 с.
Лексикон загального порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.
Ремарк Е. М. Твори: в 2 т./ Е. М. Ремарк. – Київ : Дніпро, 1987. – Т. 1. – 194 с.

.: Розділ: Література :: 20.09.2020 13.35.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 44710  
Марія запитує:
Цікавить література до наукової роботи на тему: "Національна ідея у праці Ю. Липи "Бій за українську літературу"". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрусяк Т. Правові погляди Юрія Липи / Т. Андрусяк // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 245-254.
Гнатюк М. Національна ідея у літературі (Іван Франко і Юрій Липа) / М. Гнатюк // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 237-244.
Гринів О. Юрій Липа – творець української “імперської” концепції / О. Гринів // Юрій Липа. Збірник статей і матеріалів, приурочених 100-літньому ювілею з для народження Юрія Липи. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – С. 46-55.
Сварник Г. Юрій Липа і Дмитро Донцов крізь призму особистих і творчих взаємин / Г. Сварник // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 213-228. Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературнознавчої концептології / Л. Тарнашинська. – Київ, 2008. – 534 с.
Череватенко Л. Два розділи нествореної книги / Л. Череватенко. – Київ. – 1995. – № 2-3. – С. 147-151.

.: Розділ: Література :: 19.09.2020 19.57.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44709  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:«Соціально-духовні акценти у трактуванні основної проблеми творчості М.Хвильового (Я романтика,Кіт у чоботях,Санаторійна зона,Редактор Карк,Свиня,Іван Іванович)
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації за Вашим запитом:
Барабаш Ю. Поетика, структура й сенси замкненоного простору : ("Повість про Санаторійну зону" Миколи Хвильового) / Ю. Барабаш // Слово і Час. — 2019. — № 9. — С. 52-68.
Берко П. М. Хвильовий. Шкіци до портрета [Електронний ресурс] / П. Берко, М. Дзера // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. — 2017. — Т. 19, № 81. — С. 145-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2017_19_81_29.
Вдовиченко Г. Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их років XX ст. (М.Г.Хвильовий, М.Г.Куліш, О.С.Курбас): автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Г. Вдовиченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 18 с.
Голик О. Конфлікт душі, або "...і бачив я звіра і бачив я людину" / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 10. — С. 32-38.
Григор'єв О. Стилістична роль риторичних запитань у структурі публіцистичного дискурсу Миколи Хвильового / О. Григор'єв // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 1-2. — С. 31-35.
Девдюк І. Образно-смислові модифікації замкненого простору у повісті М. Хвильового "Санаторійна зона” та романі О. Гакслі "Жовтий Кром” [Електронний ресурс] / І. Девдюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 12. — С. 144-151. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_12_21.
Демедюк Н. Лейтмотив повісті "Санаторійна зона" Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Н. Демедюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2008. — Вип. 10. — С. 291-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2008_10_34.
Кириленко В. Микола Хвильовий як продовжувач української філософії національної ідеї в УРСР у 1920-х роках [Електронний ресурс] / В. Кириленко // Магістеріум. Історико-філософські студії. — 2012. — Вип. 47. — С. 46-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_ist_2012_47_7.
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. Т. 4. У сподіваннях і трагічних зламах / Ю. Ковалів. — Київ, 2015. — 574 c.
Кодак М. Микола Хвильовий як митець-психолог : монографія / М. Кодак. — Луцьк : Твердиня, 2008. — 195 c.
Коробкова Н. Алюзія як інтертекстуальний прийом ("Кіт у чоботях": етюд Миколи Хвильового та казка Шарля Перро) [Електронний ресурс] / Н. Коробкова // Проблеми сучасного літературознавства. — 2012. — Вип. 16. — С. 348-357. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2012_16_35.
Криворучко О. Микола Хвильови — речник українського відродження 1920-х рр. [Електронний ресурс] / О. Криворучко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 17. — С. 130-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_17_28.
Ленська С. Українська мала проза 20-х років: жанрово-стильовий аспект : [добірка статей із монографії "Українська мала проза 1920-1960-х років на перетині жанру й стилю", Полтава, 2014] / С. Ленська // Бібліотечка "Дивослова". — 2019. — № 2. — С. 2-64.
Микитенко А. Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / А. Микитенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2005. — 16 с.
Ніверська Т. Архітектоніка повісті М. Хвильового "Іван Іванович” і повісті Б. Пільняка "Іван Москва” [Електронний ресурс] / Т. Ніверська // Питання літературознавства. — 2008. — Вип. 75. — С. 62-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2008_75_10.
Полювання на "Вальдшнепа" . Розсекречений Микола Хвильовий / упоряд. Ю. Шаповал ; передм. та комент.: Ю. Шаповал, В. Панченко. — Київ : Темпора, 2009. — 296 с. : фот.
Полюхович О. Санаторійна зона як приклад паноптикону [Електронний ресурс] / О. Полюхович // Гуманітарний часопис. — 2013. — № 3. — С. 91-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2013_3_14.
Поляруш О. Крізь час і простір. До глибин художнього слова / О. Поляруш. — Кіровоград : КДПУ, 2010. — 224 c.
Савченко З. Художня інтерпретація проблеми втрачених ілюзій у повісті Миколи Хвильового "Санаторійна зона" [Електронний ресурс] / З. Савченко // Львівський філологічний часопис. — 2018. — № 3. — С. 223-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2017_3_49.
Соловій Я. "Я (Романтика)" Миколи Хвильового : проблема добра і зла, внутрішнього роздвоєння людини. Жорстокість і фанатизм головного героя / Я. Соловій // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 15-16. — С. 33-38.
Сопачова О. Синтаксичні засоби вербалізації світосприйняття в новелі Миколи Хвильового "Редактор Карк": лінгвосинергетичний аспект [Електронний ресурс] / О. Сопачова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2012. — Вип. 25. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2012_25_17.
Соценко Н. Мова як засіб виявлення авторської інтенції в новелі М. Хвильового "Кіт у чоботях" [Електронний ресурс] / Н. Соценко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 52. — С. 241-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_52_83.
Усова О. Ономастикон художніх творів Миколи Хвильового: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. Усова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 18 с.
Філатова О. Тип героя-переродженця в повісті М. Хвильового "Іван Іванович" і романі О. Копиленка "Визволення" [Електронний ресурс] / О. Філатова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 271–275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Цюп'як І. Поетика повістей Миколи Хвильового : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. Цюп'як; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2002. — 14 c.
Шейко В. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / В. Шейко, В. Лєвіна ; Ін-т культурології Нац акад мистец. України. — Київ : [б. в.], 2010. — 207 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 19.09.2020 18.19.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.08142 seconds