Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40744  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти джерела за темою: "НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ДОПІНГОВИХ РЕЧОВИН НА ЗДОРОВЯ СПОРТСМЕНІВ". Дякукю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрій!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.05.2017 23.04.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: чернівці :: Запитання: 40698  
Віталій запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка літературу...Організаційно-методичні основи початкового тренування у плаванні....
Наша відповідь:
Віталію, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Большакова И. "Маленький дельфин" [Текст] : (Нетрадиционная методика обучения плаванию детей дошк. возраста) / Большакова И. // Дошкольное образование. - 2001.-N15. - /вкладка/

Васильев В.С. Обучение детей плаванию. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 96 с.

Васильев В., Никитский Б. Обучение детей плаванию. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 270 с.

Ганчар И.Л. Плавание: Теория и методика преподавания: Учеб. – Минск: Четыре четверти. Экоперспектива, 1998. – 352 с.

Горіна, Г. О. Навчання дітей плавання з 8 років / Г. О. Горіна // Фізичне виховання в школах України. - 2013. - № 8. - С. 28-34.

Готлиб В.М., Степанченко Н.И., Кочубей М.Й. Упражнения для совершенствования техники плавания: Метод. пособие для трениров, слушателей факультетов повышения квалификации и студентов институтов и техникумов физической культуры. – Львов, 1990. – 46с.

Давыдов, В. Ю. Методика начального обучения плаванию девочек 7-10 лет в условиях глубокого открытого плавательного бассейна [Текст] / В.Ю. Давыдов, Д.А. Косьяненко // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2003. - N1. - С. 29-34.

Дементьев, В. В.Методика комплексного обучения плаванию школьников 15-17 лет [Текст] / В. В. Дементьев // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка : Научно-методический журнал. - 2007. - N 3. - С. 67-70.

Йосипчук В.В. Наука з початкового навчання плаванню учнів молодших та старших класів. – Львів, 2004. – 145 с.

Келлер В.С., Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. – Львів: Українська Спортивна Асоціація, 1992. – 270 с.

Клецко, С. Обучение дошкольников плаванию в условиях глубокого бассейна [Текст] / С. Клецко // Дошкольное воспитание : Научно-методический журнал. - 2012. - № 5. - С. 31-36

Крамаренко, М. І.Методи і вправи навчання плавання учнів молодших класів, які мають порушення постави та сколіоз [Текст] / М. І. Крамаренко // Фізичне виховання в рідній школі. - 2015. - № 1. - С. 34-37; № 2. - С. 30-33

Кудрявець, Денис. Підготовка до занять та методика навчання [Текст] / Денис Кудрявець, Максим Мороз // Здоров'я та фізична культура. - 2015. - Березень, № 6. - С. 5-12.

Лакеева, Т. Учимся плавать, играя! [Текст] : игры для детей от 3 до 6 лет / Т. Лакеева // Дошкольное воспитание : Научно-методический журнал. - 2012. - № 5. - С. 106-109.

Лущик, І. В. Плавання [Текст] / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. - 2014. - № 8. - С. 1-8 (Дод.).

Ляшенко А.М.Особливості навчання техніці плавання способом батерфляй-дельфін ("Метелик") [Текст] / Ляшенко А.М., Дєлова І.О., Поступний Є.О. // Теорія та практика фізичного виховання. - 2002.-N2. - С.29-30.

Ляшенко, А. М.До питання про методику навчанню плаванню [Текст] / А.М. Ляшенко, І.О. Дєлова // Теорія та методика фізичного виховання : Науково-методичний журнал. - 2004. - N3. - С. 33-35.

Макаренко Л.П. Юный пловец: учеб.пособ. для тренеров ДЮСШ и студентов тренерского факультета ин-тов физ.культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 288с.

Марфушкіна, О.Плавання змалку [Текст] / О.Марфушкіна // Палітра педагога. - 2002. - № 1 . - С. 23-26

Нічай, Л. А.Особливості методики початкового навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку [Текст] : сборник / Л. А. Нічай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Теорія та методика навчання: фізична культура і спорт : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2005. - Вип. 2. - С. 77-85.

Обухов, А. В. Обучение плаванию: проблему надо решить [Текст] / А.В. Обухов // Физическая культура в школе. - 2003. - N6. - С. 57-59.

Организация обучения плаванию [Текст] // Позакласний час. - 2010. - № 5. - С. 39-46

Парфьонов В.О. Плавання. Вид.3: Вища школа, 1974. - 300 с.

Пижов, В. В. Допомогти масовому навчанню школярів плаванню / В.В. Пижов // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 6. - С. 33-36.

Полатайко Ю.О. Плавання.- Івано-Франківськ: Плай, 2004.- 259 с.

Плавание: Учебник для пед.фак-тов ин-тов физ.культуры / Под ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 288с.

Плавание: учебник для студентов и преподавателей вузов физ. воспитания и спорта, тренеров и спортсменов, науч. Работников и врачей / под. общ. ред. В.Н. Платонова. – К.: Олімп. лит., 2000. – 216 с.

Резников Ю.А. Начальное обучение плаванию: метод.пособие для преподаватилей, слушателей фак-тов повышения квалификации, студентов ин-тов и техникумов физкультуры, тренеров / Резников Ю.А., Готлиб В.М., Степанченко В.И., Кочубей М.Й. – Львов, 1990. – 20с.

Семенов, Ю. А.Обучение детей плаванию летом [Текст] / Ю.А. Семенов // Физическая культура в школе : Научно-методический журнал. - 2004. - N3. - С. 47-49 .

Спортивное плавание: путь к успеху: в кн./ под. общ. ред. В.Н. Платонова. – К.: Олимп. лит., 2011 – Кн.1 / пер.с англ.(гл. 1-8) И. Андреев. – 480 с.

Щодо навчання плаванню : лист МОН МС України № 1/9-209 від 22 березня 2013 року // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 5. - С. 7.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 5.05.2017 10.00.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40697  
Андрей запитує:
Здравствуйте!!! Подскажите информацию для курсовой "Особливості залучення населення до рухової активності в Україні у другій половині ХХ ст." спасибо !
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 5.05.2017 00.17.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40679  
Андрей запитує:
Здравствуйте! Нужна информация на тему Теория и методика физического воспитания разных груп населения. Спасибо !!!
Наша відповідь:
Добрый день, Андрей!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
ответы - Віртуальна бібліографічна довідка-Розширений пошук-Пошук за: Номером запитання - 39718, 39892, 38169, 35309.
Башавець Н. А. Теорія та методика фізичного виховання студентів у сучасних умовах розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Н. А. Башавець // Наука і освіта. - 2013. - № 4. - С. 67-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_4_18.
Белых С. И. Формирование основ личностно ориентированного физического воспитания в высшей школе США (организационный и педагогический аспекты) [Електронний ресурс] / С. И. Белых. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 108.1. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_41.
Вовк В. М. Педагогические проблемы управления процессом преемственности физического воспитания личности [Електронний ресурс] / В. М. Вовк, Л. В. Вовк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2008. - Т. 1. - С. 25–28. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2008_1_9.
Вовк В. М. Теоретико-методологические основы преемственности физического воспитания ученической и студенческой молодежи [Електронний ресурс] / В. М. Вовк // Духовність особистості. - 2011. - Вип. 3. - С. 14-23. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2011_3_4.
Кашуба В. Технология коррекции компонентов пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания [Електронний ресурс] / В. Кашуба, А. Рудницкий, Н. Одноралова // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. - 2014. - Вип. 16. - С. 56-60 . - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_16_14.
Козина Ж. Л. Интеграция результатов научных исследований в области физического воспитания и спорта в смежные науки [Електронний ресурс] / Ж. Л. Козина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(1). - С. 151-155. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(1)__38.
Кошелева Е. Организационно-методические условия совершенствования системы физического воспитания студентов [Електронний ресурс] / Е. Кошелева, Н. Турчанников // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 3. - С. 98-103. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_3_21.
Мунтян В. С. Исторический обзор развития физического воспитания в системе ценностей и приоритетных направлений деятельности человека (Древний мир) [Електронний ресурс] / В. С. Мунтян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 3(1). - С. 250-254. - Режим доступуа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_3(1)__80.
Мунтян В. С. Теория потребности в безопасности (к вопросу о теориях возникновения физического воспитания) [Електронний ресурс] / В. С. Мунтян // Физическое воспитание студентов. - 2014. - № 6. - С. 45-49. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhVSTS_2014_6_11.
Носко Н. А. Теоретико-методические основы физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья [Електронний ресурс] / Н. А. Носко, С. Г. Адырхаев // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(3). - С. 193-198. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(3)__50.
Проблемы оздоровительной физической культуры на данном этапе преобразования системы физического воспитания [Електронний ресурс] / А. Ю. Ажиппо, Г. П. Артемьева, Н. В. Бурень, Т. И. Дорофеева, В. А. Друзь, Я. В. Жерновникова, М. В. Нечитайло, Н. А. Новицкая, Я. И. Пугач // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2016. - № 1. - С. 7-14. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_1_3.
Савко Э. И. Воспитание физической культуры личности и здоровья в системе непрерывного образования [Електронний ресурс] / Э. И. Савко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 8(1). - С. 62-68. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_8(1)__10.
Столяров В. И. Теория и методология современного физического воспитания: состояние разработки и авторская концепция : [монография] / В. И. Столяров. - Киев : Олимпийская литература : НУФВСУ, 2015. - 702, [1] с.
Тарасова А. К. Теория и методика адаптивного физического воспитания : учеб. пособие для студентов вузов / А. К. Тарасова, О. В. Кувалдина, В. С. Портах ; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. - Николаев : Николаев. обл. тип., 2015. - 219 с.
Теория и методики физического воспитания : учеб. для студентов фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. культура»/Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, 3. Н. Вяткина и др. ; под ред. Б. А. Ашмарина.— М.: Просвещение, 1990. — 287 с. - Режим доступа: http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/13/2013/11/Ашмарин-Б.А.-Теория-и-методика-физического-воспитания.pdf.
Теория и методика физического воспитания : учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта: В 2 т. Т. 1 : Общие основы теории и методики физического воспитания / ред.: Т. Ю. Круцевич. - Киев : Олимп. л-ра, 2003. - 424 c.
Теория и методика физического воспитания : учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта: В 2 т. Т. 2 : Методика физического воспитания различных групп населения / ред.: Т. Ю. Круцевич. - Киев : Олимп. л-ра, 2003. - 392 c.
Теория физической культуры и спорта : учеб. пособие / [сост. В.М. Гелецкий]. ? Красноярск: ИПК СФУ, 2008. ? 342 с. Режим доступа: http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/1404/u_course.pdf.
Тищенко В. А. Совершенствование методологических принципов организации физического воспитания студентов [Електронний ресурс] / В. А. Тищенко, О. В. Соколова, С. О. Соломоненко // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - № 1. - С. 82-89. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2014_1_13.
Фурман Ю. Анализ оздоровительных технологий, используемых в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста [Електронний ресурс] / Ю. Фурман // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. : Фізичне виховання і спорт. - 2013. - Вип. 9. - С. 63-68. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2013_9_13.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 30.04.2017 23.19.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40668  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти джерела (іформацію) на тему: "Особливості впровадження спортивного орієнтування у навчальний процес ЗОШ".
Наша відповідь:
Доброго дня, Юріє!
Для Вас наступний перелік джерел:
http://ukrbukva.net/21464-Sportivnoe-orientirovanie-kak-sredstvo-ozdorovitel-noiy-fizicheskoiy-kul-tury-shkol-nikov.html
Спортивне орієнтування як засіб оздоровлення фізичної культури школярів
https://multiurok.ru/files/mietodichieskaia-razrabotka-na-tiemu-sportivnyi-pr.html
Методическая разработка на тему "Спортивный праздник - "Спортивное ориентирование - в школу", как способ популяризации спортивного ориентирования"
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8427/1/Dotsenko.pdf
ДОЦЕНКО О. В. ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМ ОРІЄНТУВАННЯМ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
http://pandia.ru/text/78/540/41612.php
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1.Туризм и спортивное ориентирование [Текст] : учебник / сост. В. И. Ганопольский. - М. : Физкультура и спорт, 1987. - 240 с.
2. Иванов, Е. И. Начальная подготовка ориентировщика [Текст] / Е. И. Иванов. - М. : Физкультура и спорт, 1985. - 159 с.
3.Зотов, Ю. И. Воспитание подростков в спортивном коллективе [Текст] / Ю. И. Зотов. - М. : Физкультура и спорт, 1984. - 102 с.
4.Рыжавский, Г. Я. Тренировочные спортивные маршруты [Текст] / Г. Я. Рыжавский. - М. : Физкультура и спорт, 1979. - 168 с.
На все добре!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 28.04.2017 21.29.50 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.507201 seconds