Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Таміла із міста: Луцьк :: Запитання: 45011  
Таміла запитує:
Добрий день! Дуже потрібна будь-яка інформація про творчість Габріелі Запольської. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день,Таміло! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гупало С. У дюнах людської злоби : Габріеля Запольська: польський класик родом із Волині / С. Гупало // День. — 2004. — 9 жовт. — С. 7.
Зелінська Л. Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської "Моральність пані Дульської" на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру) [Електронний ресурс] / Л. Зелінська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2010. — Вип. 15. — С. 112-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_15_20.
Зелінська Л. "…To typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny": один епістолярний епізод із життя читачки Габріелі Запольської і письменника Юзефа Ігнація Крашевського [Електронний ресурс] / Л. Зелінська // Волинь — Житомирщина. — 2014. — № 25. — С. 187-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2014_25_22.
Фрис І. Концепція кохання у міфологічній драмі: "Лісова пісня" Лесі Українки та "Малашка" Габріелі Запольської [Електронний ресурс] / І. Фрис // Київські полоністичні студії. — 2013. — Т. 22. — С. 342-346. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2013_22_61.
Яніцька А. Модерністка з Волині. Про творчість Габріелі Запольської : монографія / А. Яніцька; ред.: Р. П. Радишевський; Пер.: І. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Міжнар. шк. україністики. — Київ : Ун-т "Україна", 2017. — 310 c. — (Київ. полоніст. студії; т. 30).

.: Розділ: Література :: 11.12.2020 12.00.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Світловодськ :: Запитання: 45008  
Світлана запитує:
Добрий вечір! Для підготовки до модуля дуже потребую цікавий матеріал за темою Використання образів античної літератури українськими письменниками. Спасибі.
Наша відповідь:
Світлано, добрий день! Радимо опрацювати наступні джерела:

Гальчук, Оксана. Античні іпостасі ліричного героя любовної поезії Максима Рильського [Текст] / Оксана Гальчук // Тексти по колу: пізнати Себе в іншому : монографія / Оксана Гальчук. - Київ : ЦУЛ, 2019. - С. 127-138. - Бібліогр.: с. 247-259

Гальчук О.Трагічний Прометей: від Есхіла до Павла Тичини / О. Гальчук // Київ. старовина. - 2006. - № 2. - С. 87-97. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Вакулик І. І. Ad fontes: формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського / І. І. Вакулик, О. Ю. Балалаєва // Мова: наук.-теорет. часоп. із мовознавства. - 2017. - № 28. - С. 53-58. - Бібліогр.: 26 назв. - укp.

Гальчук О. В. Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми [Електронний ресурс] / О. В. Гальчук // Studia philologica. - 2017. - Вип. 8. - С. 106-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2017_8_20

Драненко Г. Ф. Особливості функціонування традиційних образів міфологічних жінок у літературі ХХ століття : Навч. посіб. / Г. Ф. Драненко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Наук.-дослід. центр "Біблія і культура". - Чернівці : Рута, 2001. - 39 c. - Бібліогр.: 43 назв. - укp.

Іванюха Т. В. Трансформація жанрів античної літератури у творчості неокласиків : монографія / Т. В. Іванюха; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2009. - 186 c. - укp.

Кирилюк С. Д. Мотиви та образи світової літератури у творчості О.Кобилянської : Конспект лекцій / С. Д. Кирилюк; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2000. - 48 c. - Бібліогр.: 56 назв

Крат, Наталія. Народ і його буття на сторінках поеми І. Франка "Мойсей" / Крат, Наталія // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 1. - С. 12-14.

Левченко Г. Д. Рецепція античних образів як проекція екзистенційного бунту в ліриці Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Д. Левченко // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. - 2012. - Вип. 20(1). - С. 219-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2012_20(1)__34

Макаренко Л. В. Метафоричні функції "вічних образів" у поезії Юрія Клена / Л. В. Макаренко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - Вип. 20. - С. 156-162. - Бібліогр.: 6 назв. - укp

Меркулов М. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (На матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича) [Електронний ресурс] / М. Меркулов // Слово і час. - 2016. - № 6. - С. 56-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_6_10

Нахлік, Євген. Соціальний вимір пекла в "Енеїді" І. Котляревського: джерела та образна семантика / Євген Нахлік // Слово і час. - 2011. - № 9. - С. 51-58. - Бібліогр. в кінці ст.

Соколова В. А. Структурні елементи античної трагедії в драматургії Лесі Українки та Марини Цвєтаєвої / В. А. Соколова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 13. - С. 126-130. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Турган О. Авторська рецепція античних образів у творчості Т. Шевченка [Електронний ресурс] / О. Турган // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2014. - Вип. 1. - С. 245-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2014_1_54

Хмельницька, Олена. Вивчаємо трагедію Есхіла "Прометей закутий" / Хмельницька, Олена// Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 9. - С. 36-39.

.: Розділ: Література :: 10.12.2020 17.24.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 45007  
Віка запитує:
Добрий день! Дуже потрібна інформація про творчість Костянтина Паустовського. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Віко! Пропонуємо вашій увазі такі джерела інформації:
Артамонов М. "Жити треба мандруючи" : письменник Паустовський і часопис "Вокруг света" / М. Артамонов // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 12. — С. 78-86.
Гладкова Р. Виражальні можливості різнорівневих мовних одиниць у художніх творах К.Г.Паустовського : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Р. Гладкова ; Дніпропетровський національний ун-т. — Дніпропетровськ, 2001. — 20 с.
Гурська Л. Київські парки: невідоме : літературні замальовки Костянтина Паустовського / Л. Гурська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2019. — № 9. — С. 16-21.
Клочек Г. Юрій Яновський - Костянтин Паустовський - Олександр Грін: деякі паралелі / Г. Клочек // Слово і час. — 2003. — № 3. — С. 71-77.
Куцик О. Портретний опис як засіб осягнення характеру літературного героя (на матеріалі повісті К. Паустовського "Чорне море”) [Електронний ресурс] / О. Куцик, М. Колечко, Г. Попадинець // Молодь і ринок. — 2011. — № 7. — С. 88-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_7_21.
Планета Паустовського : тематичний випуск : до 126-річчя з дня народження та 50-річчя з дня смерті // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2018. — № 14. — С. 3-44.
Ромащенко Л. Костянтин Паустовський і Тарас Шевченко: точки дотику [Електронний ресурс] / Л. Ромащенко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2019. — Вип. 29-31. — С. 155-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2019_29-31_14.
Ромащенко Л. Польський світ у повісті К. Паустовського "Далекі роки" [Електронний ресурс] / Л. Ромащенко // Волинь – Житомирщина. — 2014. — № 25. — С. 114-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2014_25_14.
Ромащенко Л. Революційні події в художній інтерпретації Костянтина Паустовського (за автобіографічною "Повістю про життя") [Електронний ресурс] / Л. Ромащенко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2017. — № 9. — С. 138-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2017_9_28.
Самостьян Т. Художньо-естетичні позиції та філософія життя у творчості К.Паустовського : дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Т. Самостьян ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 1999. — 176 с.
Ціпов'яз Л. Чудеса чарівної ночі : еволюція героїв оповідання К. Паустовського "Теплий хліб" : урок позакласного читання : 5 клас / Л. Ціпов'яз // Всесвітня література в сучасній школі. — 2019. — № 12. — С. 35-39.

.: Розділ: Література :: 10.12.2020 15.22.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Киів :: Запитання: 45006  
Тетяна запитує:
Чи є у вас книги Уліс Мур "Крамниця забутих мап""Острів масок"?
Наша відповідь:
На жаль, у фонді Національної бібліотеки України для дітей немає в наявності таких книг.

.: Розділ: Література :: 10.12.2020 14.39.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 45003  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу для написання есе з теми "Поетика підтекстового смислу в поезії Б. Олійника "Ринг" "Поетика підтекстового смислу в оповіданні Дж. Селінджера "І ці губи, і очі ці" "Теорія літератури і психологія: точки пересування та взаємодії" Завчасно дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Басс О. Філософське осмислення сенсу життя у віршах Бориса Олійника [Електронний ресурс] / О. Басс // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 80-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2017_26_11.
Білоус П. Вступ до літературознавства : навч. посіб. / П. Білоус. — Київ : Академія, 2011. — 336 с. — (Серія "Альма-матер").
Діброва О. Життєві концепти мовотворчості Бориса Олійника [Електронний ресурс] / О. Діброва // Імідж сучасного педагога. — 2016. — № 8. — С. 45-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_8_17.
Діброва О. Метафора в поетичному мовленні Бориса Олійника : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Діброва; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 c.
Діброва О. Метафоризація образу людини в мовно­поетичній площині Бориса Олійника [Електронний ресурс] / О. Діброва // Лінгвістичні дослідження. — 2014. — Вип. 38. — С. 126-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_38_21.
Кикоть В. Підтекстовий образ, символ та переклад / В. М. Кикоть // Філол. трактати. — 2013. — 5, № 2. — С. 43-57.
Костриця Н. Квадратура круга як символ взаємодії людини й людства в поезії Бориса Олійника [Електронний ресурс] / Н. Костриця // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 245. — С. 192-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Кульчицька О. Імплікатура як спосіб вираження ідеї художнього твору (на матеріалі збірки "Дев’ять оповідань" Дж. Д. Селінджера) [Електронний ресурс] / О. Кульчицька, О. Олійник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 44. — С. 156-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_44_48.
Левченко А. Техніки інтендування та експектації при сприйнятті художнього тексту (на матеріалі оповідань Дж. Д. Селінджера) [Електронний ресурс] / А. Левченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(2). — С. 47-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(2)__10.
Литвиненко О. Психологічні особливості взаємодії людини з літературним текстом [Електронний ресурс] / О. Литвиненко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2014. — Вип. 2. — С. 148-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_2_24.
Нагорна М. Поетика імпліцитних смислів художнього твору : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / М. Нагорна; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2004. — 19 c.
Олексенко О. Художній потенціал прономінативів поетичної мови Бориса Олійника [Електронний ресурс] / О. Олексенко, В. Лабетова // Лінгвістичні дослідження. — 2014. — Вип. 37. — С. 81-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_37_15.
Павлюк І. Борис Олійник був безнадійним романтиком [Електронний ресурс] / І. Павлюк // Слово і час. — 2017. — № 6. — С. 126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_6_24.
Просалова В. Поетичний діалог Бориса Олійника з читачем і світом [Електронний ресурс] / В. Просалова // Філологічний дискурс. — 2019. — Вип. 9. — С. 148-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2019_9_16.
Ребенко М. Лінгвостатистичний аналіз об'єктивної та прагматичної деформацій у текстах перекладу різножанрової художньої прози Дж. Селінджера на мікростилістичному рівні [Електронний ресурс] / М. Ребенко // Studia linguistica. — 2012. — Вип. 6(2). — С. 191-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2012_6(2)__33.
Сазонова О. Особливості використання прийому психологічної характеристики образів-персонажів літературного твору [Електронний ресурс] / О. Сазонова, І. Змійок // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 135. — С. 221-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_56.
Фісенко Т. Теорія мережевої літератури як новий літературознавчий дискурс [Електронний ресурс] / Т. Фісенко // Питання літературознавства. — 2006. — Вип. 71. — С. 268-279. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2006_71_31.

.: Розділ: Література :: 10.12.2020 10.19.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.369384 seconds